Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTIC

Data:5.06.2013
CLASA: a IX-a ;
DISCIPLINA: Matematic - Algebr;
Profesor: Rusu Elena Ioana
coala: Colegiul NationalNichita Stanescu Ploiesti
TIPUL LECIEI: Recapitulare finala
TEMA: Multimi de numere si elemente de logica matematica
DURATA:50 minute
SCOPURI:Sa fixeze notiunile si sa structureze informatiile facilitand retinerea si intelegerea acestora
Sa-si dezvolte capacitatile mentale de analiza,de comparare, de sistematizare de exemplificare si de clasificare

COMPETENTE GENERALE
1.Identificarea unor date si relatii matematice si corelarea lor in functie de contextul in care au fost definite
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse in enunturi matematice
3. Utilizarea algoritmilor si a conceptelor matematice pentru caracterizarea local sau global a unei situatii concrete
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situatii concrete si a algoritmilor de prelucrare a acestora
5. Analiza si interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situatii-problem
6. Modelarea matematic a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunostintelor din diferite domenii
COMPETENTE SPECIFICE
1.Identificarea n limbaj cotidian sau n probleme unor notiuni specifice logicii matematice si teoriei multimilor
2. Reprezentarea adecvat a multimilor si a operatiilor logice si identificarea de proprietti
3. Transcrierea unui enunt n limbajul logicii matematice sau al teoriei multimilor
4. Utilizarea reprezentrilor grafice (diagrame, reprezentri pe ax), a tabelelor de adevr, pentru efectuarea unor operatii
5. Explicitarea caracteristicilor unor multimi folosind limbajul logicii matematice
6. Analiza unor contexte uzuale si matematice (de exemplu: redactarea solutiei unei probleme) utiliznd limbajul logicii matematice si
al teoriei multimilor)
7. Transpunerea unei situatii cotidiene n limajul matematic, rezolvarea problemei obtinute si interpretarea rezultatului

Obiective operaionale: la sfritul orei elevii vor fi capabili:


A. Cognitive:

sa efectueze operatii cu intervale;

sa stabileasca enunturile care sunt/nu sunt propozitii;

sa identifice valorile de adevar ale formulelor propozitionale ,folosind tabelele de adevar;

sa rescrie enunturi folosind cuantificatorii si operatiile logice invatate;

sa expliciteze caracteristicile unor multimi folosind limbajul logicii matematice;

sa transpuna o problema de tip situatie concreta in limbaj matematic;

sa interpreteze rezultatele obtinute in urma rezolvarii unor probleme.

B: Psiho-motorii:

S manifeste interes pentru lecie.

S scrie lizibil pe caiete i la tabl.

C: Afective:

S participe activ la lecie.

S-i dezvolte interesul pentru studiul matematicii.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode i procedee didactice: conversaia euristic ,metoda ciorchinelui,expunerea, explicatia,observatia

Mijloace de nvmnt: fie de lucru, creta, manualul

Forme de organizare:frontala si individuala

BIBLIOGRAFIE:

Manual clasa a IX a M Ganga

Culegere-M Ganga

DESFURAREA LECIEI
ETAPELE
LECIEI

Moment
organizatoric
2 min
Captarea
ateniei i
verificarea
temei
3 min

Reactuali
zarea
cunotinelor
anterioare
10 min

Compe
tente
Speci
fice

CONINUT I SARCINI DE NVARE

STRATEGII DIDACTCE

ACTIVITATEA PROFESORULUI

ACTIVITATEA ELEVULUI

METODE

Se asigur condiiile optime pentru desfurare a


leciei: se noteaz absenii, se verific dac exist cret
i burete la tabl i dac toi elevii au pe banc cele
necesare.
Se verific tema frontal, iar n cazul n care nu s-au
putut rezolva exerciiile acas, se rezolv la tabl.

Se pregtesc cu cele mecesare pentru lecie.


Se asigur ordinea i disciplina.

Conversaia

Elevii citesc tema cu atenie, corecteaz


unde au greit sau completeaz.

Conversaia.
Explicaia.

EVALUARE
Observare
sistematic a
ateniei

Aprecieri verbale

Profesorul informeaza elevii cu privire la scopul


urmarit in lectie si anume recapitularea notiunilor
invatate in capitolul Multimi de numere si elemente
de logica matematica.Pentru asta fiecare elev va
primi cate o fisa in care se afla un ciorchine ce trebuie
completat.(ANEXA 1)
INTREBARII:
1.Care sunt multimile de numere invatate pina acum?

Elevii raspund la intrebarile


profesorului si completeaza ciorchinele.

Observare
sistematic a
atentiei

Conversaia
euristic.
Multimea numerelor naturale N,multimea
numerelor intregi Z,multimea numerelor
rationaler Q,multimea numerelor
irationaleR-Q, multimea numerelor reale R.

Analiza
rspunsurilor

2.Cate tipuri de intervale stiti?


3.Ce operatii cu interval cunoasteti? Cu cine se
aseamana aceste operatii?

4.Ce este un enunt? Dar o propozitie?

5.Cum se noteaza cuantificatorul oricare?


6.Cuantificatorul se numeste...................?
7.Care sunt operatiile logice invatate de voi?

Noi am invatat despre intervale


deschise,inchise, simetrice.
Se numeste REUNIUNEA a doua intervale I
si J multimea tuturor elementelor care
apartin cel putin unuia din intervalele I si J.
Se numeste INTERSECTIA intervalelor I si
J multimea elementelor care apartin si lui I si
lui J.
Se numeste DIFERENTA a doua multimi
multimea formata din elementele lui I care
nu apartin lui J.
Un ENUNT reprezinta un ansamblu de
simboluri carora li s-a dat un anumit sens.
Se numeste PROPOZITIE in sensul logicii
matematice, un enunt care este adevarat sau
fals.

Exisat
Operatiile logige invatate de noi sunt:
NEGATIA- este propozitianon p care
este adevarata cand p falsa si falsa cand p
adevarata.
DISJUNCTIA-este propozitia p sau
q(pq) care este o propozitie adevarata
cand cel putin una dintre propozitii este
adevarata si este falsa cand ambele
propozitii sunt false.
CONJUNCTIA este propozitia p si q(p
q) care este o propozitie adevarata
cand ambele propozitii sunt
adevarate si este falsa in rest.
IMPLICATIA-este propozitia p
implica q(pq) care este o
propozitie falsa cand p adevarata si

q este falsa si este adevarata in


rest.
ECHIVALENTA-este propozitia p
echivalent cu q(pq)care este o
propozitie adevarata cand ambele
propozitii au aceeasi valoare de
adevar si este falsa in rest.
Consolidarea
cunostiintelor
(30 minute)

Pentru consolidarea cunoastiintelor si asigurarea


retentiei si a transferului fiecare elev va primi o fisa de
lucru ce cuprinde exercitii cu grade diferite de
dificultate.
Profesorul precizeaza ca se vor lucra mai intai frontal
primele patru aplicatii si apoi individual urmatoarele in
vedera evaluarii progresului realizat.

Elevii rezolva exercitiile din


fisa de lucru , individual si apoi la tabla.

Conversatia
Explicatia
Exercitiul

(ANEXA 2)

Observarea
sistematica a
elevilor
Analiza
raspunsurilor

Precizarea
i explicare
a temei
3 min

Profesorul face aprecieri asupra raspunsurilor si


noteaza elevii care s-au remarcat la ora.

Elevii noteaza tema in caiete.

Conversatia
Explicatia

ANEXA 2
FISA DE LUCRU
1.Indicati valoarea de adevar a urmatoarelor propozitii:

:Rezultatul calcului 2

q:Numarul

este

+1

este numar rational

r:Un cub cu aria totala de 150 cm3 are lungimea laturii de 5 cm.

2.Alegeti varianta corecta.O singura afirmatie este adevarata.

Fie A={x

R/-3

a)A=[-1/2 ,3/2]
B=(-1,1/5)

} si B={x
b)A=(-1/2 , 3/2 )
B=[-1 , 1/5 ]

3.Se considera propozitiile:

5x+2 <3}.Scriind multimile A si B ca interval de numere reale obtineti:


c)A=[0,1)
B=(-2,1/5]

p:exista x apartine lui Z astfel incat 4x2+3x-1=0,


q:exista y apartine lui R astfel incat y+3+y2-9=0
Sa se stabileasca valoarea de adevar a propozitiilor:p,q,p

4.Se considera propozitiile:


p:exista x N astfel incat 3x+1 x
q:oricare ar fi x R astfel incat 3x2+x-4 0
r:exista x Z astfel incat 3xx-1=33
a)sa se scrie propozitiile cu ajutorul cuantificatorilor
b)sa se nege propozitiile de mai sus
c)sa se stabileasca valoarea urmatoarelor propozitii:v(p), v(q).
5.Se considera predicatul :p(x)=(x-1)2-(x+2)2=9, xR.Sa se determine valoarea de adevar a propozitiilor:
a)p(2) , b )p(-2)
6.Sa se arate ca urmatoarele formule de calcul propozitional sunt tautologi:
a) =((pq)^q)p
b)(p ^ q)p
7.Folosind inductia matematica sa se demonstreze ca pentru orice nN* avem:
1+3+5+.....+(2n-1)=n2
8.Fie predicatele :
p(x):x este multiplu de 2 mai mic decat 12, xN
qx):x este divizor al numarului 12, x Z
r(x):-3x4, x Z.
Notam cu A,B,C multimile de adevar ale predicatelor p(x), q(x) , r(x).
a)Sa se determine multimile A,B,C.
b)Sa se calculeze AB, AC, AUBC, A-B,B-C

SUCCES!