Sunteți pe pagina 1din 1

curs inforeuro luna septembrie 2016

1 euro =

4,4505 lei
30.09.2016

Situaia proiectelor depuse n cadrul POR 2014-2020 i gradul de acoperire a alocrii financiare disponibile
Regiunea de Dezvoltare Sud-Est
la data de 30 septembrie 2016

PROIECTE DEPUSE

Axa prioritara

Prioritatea Nr. Data inchidere


de investitii Apel
apel

PROIECTE RESPINSE/RETRASE

Din care
Nr.
valoare
valoare
nr.
valoare
proiecte
eligibila, Mil solicitata, Proiecte
totala, Mil LEI
depuse
LEI
Mil LEI respinse
/retrase

valoare
totala,
Mil LEI

PROIECTE IN PROCES
DE EVALUARE,
SELECTIE,
CONTRACTARE

valoare
valoare
eligibila, solicitata,
Mil LEI
Mil LEI

nr

Alocare
valoare
% acoperire
apel/
solicitata,
alocare
regiune Mil
mil lei
apel/regiune
LEI

2 - mbuntirea competitivitii ntreprinderilor


mici i mijlocii*

2.1. A

27.01.2017

71

72,234

60,556

47,895

0,000

0,000

0,000

71

47,895

154,833

30,9%

3 - Sprijinirea tranziiei ctre o economie cu emisii


sczute de carbon

3.1. A

16.11.2016,
ora 10

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

240,906

0,0%

5.1.

25.11.2016,
ora 12

68,612

68,142

66,779

0,000

0,000

0,000

66,779

161,865

41,3%

5.2.

25.11.2016,
ora 12

3,851

3,728

3,654

3,851

3,728

3,654

0,000

59,503

0,0%

6 - mbuntirea infrastructurii rutiere de


importan regional

6.1.

16.11.2016,
ora 12

494,368

491,472

481,643

223,700

223,700

219,226

262,417

525,604

49,9%

7 - Diversificarea economiilor locale prin


dezvoltarea durabil a turismului

7.1.

02.12.2016,
ora 12

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

64,399

0,0%

5 - mbuntirea mediului urban i conservarea,


protecia i valorificarea durabil a patrimoniului
cultural

* procesul de verificare a cererilor de finantare in cadrul apelului 2.1 A nu a fost demarat

Valoare totala este formata din cofinantare UE (FEDR) la care se adauga cofinantarea de la bugetul de stat (BS), contributia beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHE), precum si cheltuielile
neeligibile ale proiectului
Valoarea eligibila este formata din cofinantare UE (FEDR) la care se adauga cofinantarea de la bugetul de stat (BS), contributia beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHE)
Valoarea solicitata este formata din cofinantare UE (FEDR) si cofinantarea de la bugetul de stat (BS)
Alocare apel este suma solicitata confom Ghidului solicitantului calculata in lei la cursul info-euro din luna raportarii
Valorile exprimate in milioane lei se calculeaza cu trei zecimale - ex. 72.346.234 lei va fi 72,346 mil lei