Sunteți pe pagina 1din 5

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020


Axa prioritară 3. Locuri de munca pentru toți
Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-
agricol din zona urbană
Titlul proiectului: From Idea To Entrepreneurship
Contract POCU/82/3.7/107000

Către:
In att.
Nr………/…………………………..

PLAN DE ACTIUNI

Preambul:
Decretul Romaniei nr.195/16.03.2020, emis de Presedintele Romania privind instituirea
starii de urgent ape teritoariul Romaniei, prin care se limiteaza anumite drepturi, printre
care dreptul la invatatura si libertate economica;
Ordonanta Militara nr.1/17.03.2020 privind unele masuri de prima urgenta care privesc
aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri, publicata in monitorul
oficial nr.219/18.03.2020;
Ordonanta Militara nr. 2/21.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
Documentele emise de Comitetul National pentru situatii Speciale de Urgenta, constituit
prin Hotararea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, functionarea si competenta
Comitatului National pentru situatii speciale de urgenta, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si de toate autoritatile publice implicate in gestionarea riscului de
raspandire a infectiei cu COVID-19;
Instrucțiunea DG PECU nr. 4/12.03.2020, privind stabilirea unor masuri referitoare la
implementarea proiectelor finantate prin POCU 201-2020;
Instrucțiunea DG PECU nr. 5/19.03.2020, privind stabilirea unor masuri referitoare la
implementarea proiectelor finantate prin POCU 201-2020.

Stimati domni,

Avand in vedere actele normative mentionate anterior, dorim sa va prezentam masurile


necesare pe care echipa proiectului trebuie sa le aplice urgent cu scopul atingerii
obiectivelor si rezultatelor proiectului. Mentionam faptul ca instituirea starii de urgenta nu
afecteaza momentan implementarea proiectului, ci doar intarzie finalizarea anumitor
activitati si prin urmare exista riscul neatingerii indicatorilor asumati.

Beneficiar: Parteneri:
Proiectul „From idea to entrepreneurship”, Smis 107000, Contract POCU/82/3.7/107000
in momentul instaurarii starii de urgenta se afla in Etapa a doua de implementare in
conformitate cu Ghidul solicitantului POCU 3.7, respectiv Etapa a II-a – Implementarea
planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE. Aceasta reprezintă etapa în cadrul căreia
administratorul schemei de antreprenoriat are obligația de a derula activități ce au ca scop
final susținerea grupului țintă în implementarea planului de afaceri selectat în etapa I în
vederea finanțării, II.4. Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a
sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului. De
asemnea, in GS 3.7 se precizeaza urmatoarele aspecte: „Toate plățile aferente înființării și
funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul primelor 12 luni de
funcționare. În perioada ulterioară de 6 luni, de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de
minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea locurilor de
muncă create.”

Vom prezenta in continuare grupul tinta al proiectului, respectiv afacerile infiintate care
desfasoara activitati conform perioadei de implementare a planurilor de afaceri si data la
care au semnat contractele de subventie.

Nr./data
Nr.
Nume si prenume FIRMA CUI Contract
crt.
subventie
1 Albu Simona NORDIC KIDS S.R.L. 40649113 5459/08.04.2019
Avătavului Costin
2 VERONA GARDENS S.R.L. 40771152 5460/08.04.2019
Valeriu
3 Bănică Decebal DECEBAL STUDIO S.R.L. 40810847 5461/08.04.2019
4 Bordei Ion ANEMONAFOTOVIDEO S.R.L. 40759221 6269/24.04.2019
Ceaon Beșliu
5 PNEUMO SANTE S.R.L 40639713 5462/08.04.2019
Margareta Mihaela
6 Contineanu Cristina CONTIMED CLINICAL S.R.L. 40788103 5463/08.04.2019
7 Dobre Radu Catalin METAL GARAGE ART S.R.L. 40814890 5465/08.04.2019
8 Donțu Vlad Dănuț PHASE 7 AGENCY S.R.L. 40680755 6268/24.04.2019
Dragomir Silviu
9 TEMPO ANTICAFE S.R.L. 40726895 5464/08.04.2019
Daniel
Dumitru-Ibrahim
10 FRAME ELITE S.R.L. 40791435 5466/08.04.2019
Andreea
Duțu Eleonora
11 HOT-DOG FACTORY S.R.L. 40735370 5467/08.04.2019
Monica
Gaidargiu Victor-
12 TRIO PRESIDENTE S.R.L. 40871410 6265/24.04.2019
Marius
MIRELA MOBILE CUISINE
13 Gheorghe Mirela 41401263  
S.R.L.
14 Grigore Loredana SHOES PROTECTION S.R.L. 40730381 5469/08.04.2019

Beneficiar: Parteneri:
Elena
15 Halichidis Alina ALL FITNESS EMS S.R.L. 40761221 5470/08.04.2019
Hornoiu Dragoș
16 PAWLAND KAMARAD S.R.L. 40776966 6263/24.04.2019
Cătălin
Împăratu Roxana PENSIUNEA IMPARATILOR
17 40788120 5472/08.04.2019
Aurelia S.R.L.
18 Iosif Violeta Mădălina ECOMARK PRINT S.R.L. 40755530 5471/08.04.2019
19 Kiraly Lorand ISODELTA ISOLATION S.R.L. 40738571 6259/24.04.2019
20 Marcu Cornel AWESOMENESS 73 S.R.L. 40759183 5479/08.04.2019
KALON MEDIA&EVENTS
21 Mazilu Paula 40791443 5474/08.04.2019
S.R.L.
LAUNDROMAT CONSTANTA
22 Meheleanu Anamaria 40955031 6266/24.04.2019
S.R.L.
INNOVATIVE DIGITAL IDEAS
23 Meheleanu Cristian 40791427 6272/24.04.2019
S.R.L.
24 Mihu Georgel GEXCON PARTENER S.R.L. 40785344 6262/24.04.2019
25 Minea Alina MY PERSONAL DENTIST S.R.L 40700186 5475/08.04.2019
26 Mocanu Gabriela SEA SMILE DENTIS S.R.L. 40751902 6267/24.04.2019
27 Nagy Luminița CASUTA LUI ION S.R.L. 40781482 5476/08.04.2019
28 Necula Lucian George SOCIAL MANAGEMENT S.R.L. 40799420 6264/24.04.2019
Pencea Carmen
29 INTEL CUBIC S.R.L. 40686715 5478/08.04.2019
Iuliana
Popa Mihaela
30 LINGUA ARTES S.R.L. 40845462 5479/08.04.2019
Cristiana
Roman Cristina
31 MAGIC PLACE& STORE S.R.L. 40761299 5480/08.04.2019
Monica
Sichitiu Eliza
32 DELICII DE POVESTE S.R.L. 40771039 5481/08.04.2019
Mădălina
33 Sterghiu Florentina GEO FIZIO CLINIC S.R.L. 40764910 5484/08.04.2019
34 Tănase Laurențiu DEFTY.RO S.R.L. 40721952 5483/08.04.2019
35 Toma Rodica EOS DIGITAL S.R.L. 40794806 6271/24.04.2019
Tudor Daniela ZIWA WELLNESS CENTER
36 40771063 6273/24.04.2019
Carmen S.R.L.
37 Vlase Carmen RADUCU TEAM BZ S.R.L. 40842938 6270/24.04.2019

Dintre cele 37 de afaceri infiintate, 23 au semnat contractul de subventie in data de


08.04.2019, perioada de implementare de 12 luni finalizandu-se in 08.04.2020.

Beneficiarii ajutorului de minimis, in conformitate cu GS POCU 3.7, trebuie sa finalizeze


achizitiile si platile aferente planului de afaceri aprobat si sa primeasca contravaloarea
Transei a II-a in perioada celor 12 luni de implementare, in cazul în care acest termen nu
este respectat, tranșa finală nu se mai acordă.

Beneficiar: Parteneri:
Tinand cont de faptul ca majoritatea beneficiarilor ajutorului de minimis au incasat Transa
a II-a insa nu au reusit sa efectueze toate platile catre furnizori, ne aflam in imposibilitatea
utilizarii integrale a contravalorii transei finale de subventie, beneficiarii ajutorului de
minimis riscand sa returneze catre AM aceasta parte a subventiei.

In cadrul clarificarilor aferente aplicarii Instructiunilor 4 si 5 se specifica faptul ca exista


posibilitatea ca antreprenorul schemei de antreprenoriat sa prelungeasca perioada de 12
luni aferenta planurilor de afaceri aprobate si/sau dupa caz prelungirea celor 6 luni de
sustenabilitate.

In urma invocarii starii de urgenta la nivelul tarii, emiterii Ordonantelor militare prin care
unele societati sunt obligate sa sisteze activitatea in aceasta perioada dar si a impunerii
interdictiilor de a parasi locuina doar in cazuri de urgenta, existand de asemnea si activitati
economice conexe care au redus drastic norma de lucru din cauza lipsei comenzilor si
implicit a clientilor, solicitam prin prezenta aprobarea prelungirii perioadei de
implementare a planurilor de afaceri cu perioada aferenta starii de urgenta.

Mentionam faptul ca exista riscul ca afacerile infiintate in cadrul proiectului sa nu


finalizeze in timp util achizitiile din transa a II a tinand cont ca s-a redus drastic oferta de
pe piata si existand foarte mari intarzieri la livrarea si la procesarea comenzilor.

De asemnea, solicitam aprobarea diminuarii normei de lucru a angajatilor la 3h/zi pe


perioada starii de urgenta, precum si trecerea angajatilor in somaj tehnic, in cazul
societatilor cu activitatea economica redusa si doar in cazurile expres solicitate de catre
beneficiarii ajutorului de minim.

Toate aspectele mentionate anterior ajuta la atingerea obiectivului si indicatorilor asumati


prin cererea de finantare:
- Proiectul contribuie la realizarea Obiectivul tematic 8 si a Obiectivul specific 3.7
prin obiectivul sau general si anume: dezvoltarea competentelor antreprenoriale si
manageriale ale persoanelor din regiunea de dezvoltare Sud-Est, prin asigurarea
accesului la activitati integrate de consiliere, sprijin pentru initierea afacerilor,
asistenta, mentoring si prin formare profesionala, in vederea asigurarii premiselor
initierii, dezvoltarii si conducerii de afaceri de succes. De asemenea, contribuie la
realizarea Obiectivului 3.2 din PLanul de dezvoltare regional Sud Est 2014 – 2020
si anume: Sprijinirea dezvoltarii firmelor in vederea cresterii competitivitatii
regionale si crearea de noi locuri de munca. Pe termen lung, beneficiile generate de
proiect vizeaza oferirea unui trai decent pentru membrii grupului tinta, prin
prezentarea antreprenoriatului ca si alternativa in cariera si prin furnizarea
programelor de formare profesionala in domeniul competentelor antreprenoriale
- IMM-uri create si functionale la 6 luni dupa terminarea sprijinului Nr. 39.00

Beneficiar: Parteneri:
- Locuri de munca create si existente urmare a sprijinului primit de someri&inactivi/
persoane angajate la 6 luni dupa terminarea sprijinului Nr. 78.00

Potrivit considerentelor mentionate, va rugam sa analizati situatia exista in cadrul


proiectului „From idea to entrepreneurship” si sa dispuneti.

Va asiguram de toata consideratia noastra,

Manager de proiect,
Costin Octavian SORICI

Reprezentant legal,
Universitatea „Ovidius” Constanta
Sorin RUGINA

Beneficiar: Parteneri: