Sunteți pe pagina 1din 1

Adresa

privind depunerea cererii de rambursare nr..../cererii de plata nr.../cererii de rambursare


nr...aferente cererii de plata nr.....

Data [....………....]

În atenţia D-lui /Doamnei


Agenţia pentru Dezvoltare Regională.... – OI POR

Programul Operaţional:
Axa prioritară:
Prioritate de investitie:
Codul proiectului (SMIS):
Titlul proiectului:
Denumire beneficiar:

Domnule/Doamnă,

Subsemnatul/a, …………………….. (nume - calitatea), vă transmitem .... dosarul cererii de


rambursare nr..../cererii de plata nr.../cererii de rambursare nr...aferente cererii de plata nr.....
Mentionam ca persoana de contact din partea institutiei noastre este.................... nume -
calitatea). Datele de contact ale acesteia sunt: nr de telefon.........., adresa de email....................

Cu stimă,

[semnătura]
[nume şi prenume]
[funcţia]