Sunteți pe pagina 1din 1

Catre: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est

Beneficiar SC AXIS-CENTRU RECUPERARE MEDICALA SRL


Ref Dvs: Contract finantare nr.3169/25.06.2012
Cod SMIS 26716
Subiect: Solicitare avizare anunt de presa si etichete autocolante

Catre,

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est

Subsemnata, Florentina DOMBI-ENESCU, posesoare a CI seria KT nr.


792966, CNP 2720211131236, in calitate de reprezentant legal al SC AXIS- CENTRU
RECUPERARE MEDICALA SRL, solicit eliberarea avizului privind:
- publicarea anuntului de presa privind finalizarea proiectului (anexat), in
conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuala in vigoare si cu
graficul de implementare asumat.
- Etichete autocolante

Florentina DOMBI-ENESCU Data


Reprezentant Legal 23.09.2013
S.C. AXIS-CENTRU RECUPERARE MEDICALA S.R.L.