Sunteți pe pagina 1din 7

coala Gimnzial Romul Ladea Oravia

Comunicare n limba romn

Clasa pregtitoare B

Nume:_________________________
Data:____________________

SUNETUL I LITERELE T, t

A, a, M, m, I, i , R, r, O, o, S, s, T, t .

t a ta
t at a

sat
sat

nvtoare, Gavrilescu Claudia Mirabela

Ti m i
Tim i

t or t
t or t

coala Gimnzial Romul Ladea Oravia

r oa t a
r oat a

Comunicare n limba romn

To r i
Tor i

Tot o a m ir osit
A r os t ot .
Nume:_________________________
Data:____________________

nvtoare, Gavrilescu Claudia Mirabela

To t o
Tot o
.

Clasa pregtitoare B

t ir
t ir

coala Gimnzial Romul Ladea Oravia

Comunicare n limba romn

Clasa pregtitoare B

SUNETUL I LITERELE N, n

A, a, M, m, I, i , R, r, O, o, S, s, T, t , N, n

nvtoare, Gavrilescu Claudia Mirabela

coala Gimnzial Romul Ladea Oravia

nas
nas

N i- na
Nin a

Comunicare n limba romn

I on
I on

m o t an
m ot an

no i
no i

Toni a
t on.
Na no - m otan

nvtoare, Gavrilescu Claudia Mirabela

Clasa pregtitoare B

So r i na
Sor i na
t on.

nor
nor

t on
t on

coala Gimnzial Romul Ladea Oravia

Clasa pregtitoare B

Comunicare n limba romn

Nume:_________________________
Data:____________________

SUNETUL I LITERELE U, u

A, a, M, m, I, i , R, r, O, o, S, s, T, t , N,n, U, u

ur s
ur s

nas- t ur i
nast ur i

su - t a
sut a

r us
r us

Un ur s ia num ai
M anu ia nast ur ii.

u- nu
unu

U- r a!
Ur a!

unt
unt

U- t i
Ut i

- Tu ai unt ?
- Nu! Am un ou.
Nume:_________________________
Data:____________________

SUNETUL I LITERELE C, c

A,a , M, m,I , i , R, r, O,o, S, s,T, t, N,n, U,u,C,c

nvtoare, Gavrilescu Claudia Mirabela

coala Gimnzial Romul Ladea Oravia

Comunicare n limba romn

Clasa pregtitoare B

cor

nu - ca

cor t

cos

cor

nuca

cor t

cos

co cor
cocor

m ac

ca sa

cuc

m ac

casa

cuc

nvtoare, Gavrilescu Claudia Mirabela

coala Gimnzial Romul Ladea Oravia

Comunicare n limba romn

Clasa pregtitoare B

- Nicu, t u a i un m ac?
- Nu. Am un cor t m ar o.
Un cocor a ur cat

Sus a st at un am ic, Cucu S or in.

nvtoare, Gavrilescu Claudia Mirabela