Sunteți pe pagina 1din 3

Rezumat: o trecere in revista a celor mai importante aspecte ale afacerii.

Desi este prezentat


primul, aceasta este sectiune care se scrie ultima. Ofera o imagine de ansamblu a afacerii si trebuie
sa prezinte cateva elemente cheie.
Descrierea companiei: viziune, misiune, valori, scurta descriere a industriei in care activeaza,
istoricul companiei, aspecte de ordin legal.
Produse & Servicii: descriere, caracteristici, beneficii, aspecte de cercetare dezvoltare, preturi,
productie, livrare, brevete, etc.
Marketing & Vanzari: definirea pietei, profilul consumatorului, segmentarea pietei, analiza
SWOT

si

analiza

competitivitatii,

aspecte

privind

strategiile

de

promovare

si

vanzari, pozitionarea.
Strategie si implementare: politica de resurse umane, furnizori, parteneriate strategice, aspecte
legale, managementul riscului, locatie, facilitati, asigurari necesare, termene limita, responsabili pe
fiecare activitate. Aceasta parte trebuie sa fie cat mai exacta, sa includa date certe, responsabilitati,
bugete. Obiectivele sa fie SMART si sa permita evaluarea pe parcurs a rezultatelor obtinute.
Management: descrierea pozitiilor cheie, descrierea responsabilitatilor, descrierea echipei de
management, organigrama, planul de recrutare si instruire, consultanti externi (daca este cazul).
Financiar: costuri start-up, necesar de finantare, surse potentiale de finantare, profit &
pierdere,cash flow, balante, indicatori de performanta, datorii si planificarea platii acestora,
analize cost-beneficiu, analiza pragului de rentabilitate,previziuni ale vanzarilor.
Nu exista o regula generala in ceea ce priveste ordinea in care trebuie scrise aceste capitole, cu
exceptia rezumatului care, desi este prima piesa a planului de afaceri este documentul care se
realizeaza ultimul.
Recomandarea noastra ar fi sa incepeti cu partea cu care sunteti mai familiarizati, in felul acesta va
vor veni mult mai usor ideile pentru celelalte sectiuni.
Materiale aditionale
Materialele aditionale ofera informatii si analize mai detaliate atunci cand planul de afaceri este
necesar pentru obtinerea unor finantari fie din partea unor banci fie din partea unor investitori. De
multe ori aceste materiale aditionale sunt listate expres de catre finantatori. Avantajul acestor
materiale aditionale este acela ca acestea sunt parte integranta din planul de afaceri si astfel un
document de 10-15 pagini poate ajunge pana la 25 de pagini.
Mai jos aveti o descriere scurta pentru cateva dintre materialele aditionale care pot fi incluse in
planul de afacere:

Analiza SWOT: adaugarea analizei SWOT care contine Punctele tari, Punctele Slabe,
Oportunitatile si Amenintarile indica potentialilor investitori faptul ca intelegeti mediul
competitiv in care activeaza compania si ca afacerea dumneavoastra poate face fata cu succes

acestuia.
Cele cinci forte ale lui Porter: modelul celor Cinci forte ale lui Porter este un instrument
clasic de planificare a afacerilor utilizat de companii pentru a evalua factorii cheie care

influenteaza mediul de afaceri. Acesta analiza se poate dovedi extrem de utila in special in

cazul start-up-urilor sau pentru companiile care intentioneaza sa intre pe o piata noua.
Glosar de termeni: glosarul de termeni este necesar daca planul de afaceri contine multi
termeni tehnici sau un jargon specific industriei in care activeaza compania. Pentru a stabili
daca acest document aditional este necesar, trebuie sa aflati care este nivelul de cunostinte al
potentialilor investitori in ceea ce priveste industria in care activeaza compania

dumneavoastra.
Elemente de editare: acestea sunt elemente grafice si de editare care pot creste lizibilitatea
si calitatea prezentarii planului de afacere. Acestea includ: pagina de titlu cu logo si detaliile
companiei, cuprins, grafice, diagrame, tabele.

Pentru sustinerea informatiilor furnizate pe parcursul planului de afacere si pentru a aduce valoare
adaugata acestuia, este recomandabil ca acesta sa fie insotit de o serie de anexe. Acestea nu sunt
parte integranta din planul de afaceri, astfel ca un plan de afaceri de 15 pagini va avea 15 pagini
plus coperta, cuprins si anexe.

Model Cuprins plan de afaceri


I.

Afacerea

I.1.
I.2.

Firma
Afacerea

propusa

si

domeniul

I.3.

de

activitate
Obiective

II.

Piata

II.1.

Clientii

II.2.

Produsele/serviciile

II.3.

Segmentul

de

II.4.
III.
III.1.

piata
Concurenta

Orgnizarea

si

conducerea

Procesul

de

productie

III.2.

Conducerea

III.3.

Personalul

IV.
IV.1.

Previziuni
Necesarul

IV.2.
IV.3.

financiare
de

finantare

Venituri
Cheltuieli

de

previzionate
productie

anuale

V.
1.
2.
3.

Anexe
Bilanturi
Ultima

6.

pentru

Oferte
Tabelul

ale

balanta

Contracte/Comenzi

4.
5.

contabile

ultimilor
de

produs

verificare

(justificarea

pentru
de

rambursare

ani
desfacerii)
echipamente

creditului

Situatia financiara (situatia previzionala a veniturilor si cheltuielilor, fluxul de numerar

previzionat, bilantul previzionat, indicatorii financiari ai investitiei etc).