Sunteți pe pagina 1din 23

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati

TABEL COMPARATIV
ORDONAN DE URGEN Nr. 84 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea i completarea unor acte normative din
domeniul financiar-fiscal Publicat n: M. Of. Nr. 977 din 6 decembrie 2016 cu LEGEA Nr. 207/2015 privind Codul de
Procedur Fiscal n vigoare la data de 05.12.2016
Codul de procedur fiscal 05.12.2016

Art. 54 - Prevederi aplicabile actelor de executare i


altor acte emise de organele fiscale
Dispoziiile art. 46 alin. (6), art. 47, 48 i 53 se aplic n
mod corespunztor i actelor de executare i altor acte
emise de organele fiscale, cu excepia cazului n care prin
lege se prevede altfel.

ORDONAN DE URGEN Nr. 84 din 16 noiembrie Intrarea n vigoare


2016
1. Articolul 54 se modific i va avea urmtorul 06.12.2016
cuprins:
" Art. 54 - Prevederi aplicabile actelor de executare
i altor acte emise de organele fiscale
Dispoziiile art. 46 - 48 i art. 53 se aplic n mod
corespunztor i actelor de executare i altor acte emise
de organele fiscale, cu excepia cazului n care prin lege
se prevede altfel."

Art. 46 - Coninutul i motivarea actului administrativ


fiscal
Art.
92
Registrul
contribuabililor/pltitorilor
inactivi/reactivai
(5) Contribuabilul/Pltitorul declarat inactiv se reactiveaz
dac sunt ndeplinite, cumulativ, urmtoarele condiii:
a) i ndeplinete toate obligaiile declarative prevzute
de lege;
b) nu nregistreaz obligaii fiscale restante;
c) organul fiscal central constat c funcioneaz la
domiciliul fiscal declarat.
(6) n cazul contribuabilului/pltitorului prevzut la alin.
(1) lit. d) - g), n vederea reactivrii, pe lng condiiile

2. La articolul 92, alineatele (5), (6) i (8) se modific 06.12.2016


i vor avea urmtorul cuprins:
"(5) Contribuabilul/Pltitorul declarat inactiv conform
alin. (1) lit. a), d) - g) se reactiveaz dac sunt ndeplinite,
cumulativ, urmtoarele condiii:
a) i ndeplinete toate obligaiile declarative prevzute
de lege;
b) nu nregistreaz obligaii fiscale restante.
(6) n cazul contribuabilului/pltitorului prevzut la alin.
(1) lit. d) - g), n vederea reactivrii, pe lng condiiile
prevzute la alin. (5), trebuie s nu se mai afle n situaia

prevzute la alin. (5), trebuie s nu se mai afle n situaia pentru care a fost declarat inactiv, conform meniunilor
pentru care a fost declarat inactiv, conform meniunilor nscrise n registrele n care a fost nregistrat, precum n
nscrise n registrele n care a fost nregistrat.
nicio alt situaie din cele prevzute la alin. (1) lit. d) - g).
......................................................................................
(8) Prin excepie de la prevederile alin. (5),
(8) Prin excepie de la prevederile alin. (5), (51) i (6),
contribuabilul/pltitorul pentru care s-a deschis procedura contribuabilul/pltitorul pentru care s-a deschis procedura
insolvenei n form simplificat, contribuabilul/pltitorul insolvenei n form simplificat, contribuabilul/pltitorul
care a intrat n faliment sau contribuabilul/pltitorul pentru care a intrat n faliment sau contribuabilul/pltitorul pentru
care s-a pronunat ori a fost adoptat o hotrre de care s-a pronunat ori a fost adoptat o hotrre de
dizolvare se reactiveaz de organul fiscal central, la dizolvare se reactiveaz de organul fiscal central, la
cererea acestora, dup ndeplinirea obligaiilor declarative. cererea
acestora,
dup
ndeplinirea
obligaiilor
declarative."
3. La articolul 92, dup alineatul (5) se introduce un 06.12.2016
nou alineat, alineatul (51), cu urmtorul cuprins:
"(51) Contribuabilul/Pltitorul declarat inactiv conform
alin. (1) lit. b) i c) se reactiveaz dac sunt ndeplinite,
cumulativ, condiiile prevzute la alin. (5) i dac organul
fiscal central care a propus reactivarea constat c acesta
funcioneaz la domiciliul fiscal declarat."
Art. 103 - Depunerea declaraiei fiscale
(1) Declaraia fiscal se depune la registratura organului
fiscal competent sau se comunic prin pot, cu
confirmare de primire. Declaraia fiscal poate fi transmis
prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de
transmitere la distan. n cazul creanelor fiscale
administrate de organul fiscal central, procedura privind
transmiterea declaraiei fiscale prin mijloace electronice
sau prin sisteme electronice de transmitere la distan se
stabilete prin ordin al preedintelui A.N.A.F.

4. La articolul 103, alineatul (1) se modific i va 06.12.2016


avea urmtorul cuprins:
"(1) Declaraia fiscal se depune la registratura
organului fiscal competent sau se comunic prin pot, cu
confirmare de primire, ori prin mijloace electronice sau prin
sisteme electronice de transmitere la distan. n cazul
creanelor fiscale administrate de organul fiscal central,
procedura privind transmiterea declaraiei fiscale prin
mijloace electronice sau prin sisteme electronice de
transmitere la distan, precum i declaraiile fiscale care
se transmit obligatoriu prin asemenea mijloace sau
sisteme se stabilete prin ordin al preedintelui A.N.A.F."

Art. 163 - Dispoziii privind efectuarea plii

5. La articolul 163, alineatul (11) se modific i va 06.12.2016


avea urmtorul cuprins:
(11) n cazul stingerii prin plat a obligaiilor fiscale,
"(11) n cazul stingerii prin plat a obligaiilor fiscale, Art. III - Ordonana de

urgen a Guvernului nr.

momentul plii este:


a) n cazul plilor n numerar, data nscris n
documentul de plat eliberat de organul fiscal, unitile
Trezoreriei Statului sau organele ori persoanele abilitate
de acestea;

b) n cazul plilor efectuate prin mandat potal, data


potei, nscris pe mandatul potal;

c) n cazul plilor efectuate prin decontare bancar, data


la care bncile debiteaz contul persoanei care efectueaz
plata pe baza instrumentelor de decontare specifice, astfel
cum aceast informaie este transmis prin mesajul
electronic de plat de ctre instituia bancar iniiatoare,
potrivit reglementrilor specifice n vigoare, cu excepia
situaiei prevzute la art. 177, data putnd fi dovedit prin
extrasul de cont;

d) n cazul plilor efectuate prin intermediul cardurilor

bugetare sau a altor sume colectate de instituii publice, n


condiiile legii, momentul plii este:
a) n cazul plilor n numerar, data nscris n
documentul de plat eliberat de organul fiscal, unitile
Trezoreriei Statului, instituiile publice beneficiare care
colecteaz sume n condiiile legii sau instituii de credit
care au ncheiate convenii cu instituiile publice sau cu
Trezoreria Statului n condiiile prevzute prin acte
normative specifice;
b) n cazul plilor n numerar efectuate la terminale i
echipamente de plat puse la dispoziia debitorilor de ctre
instituiile de credit, n cadrul serviciilor bancare oferite
pentru achitarea obligaiilor fiscale, bugetare sau a altor
sume colectate de instituii publice, n contul tranzitoriu
deschis conform conveniilor ncheiate cu Ministerul
Finanelor Publice, data nscris n documentul de plat
eliberat de terminalele sau echipamentele respective;
c) n cazul plilor efectuate prin mandat potal, data
potei, nscris pe mandatul potal. n cazul mandatelor
potale transmise de unitile potale n sistem electronic,
momentul plii este data potei astfel cum este aceasta
transmis prin sistemul electronic ctre Trezoreria Statului,
potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin comun
al ministrului comunicaiilor i pentru societatea
informaional i al ministrului finanelor publice;
d) n cazul plilor efectuate prin decontare bancar,
inclusiv internet banking, home banking, mobile banking
sau alte mijloace de plat la distan puse la dispoziia
debitorilor de instituiile de credit, inclusiv tranzaciile
efectuate prin intermediul contului tranzitoriu, data la care
bncile debiteaz contul persoanei care efectueaz plata
pe baza instrumentelor de decontare specifice, astfel cum
aceast informaie este transmis prin mesajul electronic
de plat de ctre instituia bancar iniiatoare, potrivit
reglementrilor specifice n vigoare, cu excepia situaiei
prevzute la art. 177;
e) n cazul plilor efectuate prin intermediul cardurilor

146/2002 privind formarea


i utilizarea resurselor
derulate prin trezoreria
statului, republicat n
Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr.
295 din 16 aprilie 2008, cu
modificrile i
completrile ulterioare, se
modific i se
completeaz dup cum
urmeaz:
1. La articolul 51, dup
alineatul (9) se introduc
opt noi alineate,
alineatele (10) - (17), cu
urmtorul cuprins:
(13) Pentru sumele
achitate n condiiile alin.
(10), momentul plii este
cel prevzut la art. 163 din
Legea nr. 207/2015
privind Codul de
procedur fiscal, cu
modificrile i
completrile ulterioare,
numai cu condiia
creditrii cu aceeai dat
a contului tranzitoriu,
mesajele electronice de
plat fiind transmise de
ctre instituia de credit
iniiatoare Ministerului
Finanelor Publice n
sistem informatic,
concomitent cu
transferul sumelor
colectate zilnic n contul
deschis la Trezoreria
operativ central, n

bancare, data la care a fost efectuat tranzacia, astfel


cum este confirmat prin procedura de autorizare a
acesteia. n cazul creanelor fiscale administrate de
organul fiscal central, procedura i tipurile de creane
fiscale care pot fi pltite prin intermediul cardurilor bancare
se aprob prin ordin al ministrului finanelor publice.

bancare, data la care a fost efectuat tranzacia, astfel ziua lucrtoare imediat
cum este confirmat prin procedura de autorizare a urmtoare.
acesteia. n cazul creanelor fiscale administrate de
organul fiscal central, procedura i tipurile de creane
fiscale care pot fi pltite prin intermediul cardurilor bancare
se aprob prin ordin al ministrului finanelor publice."
6. La articolul 163, dup alineatul (11) se introduc 06.12.2016
dousprezece noi alineate, alineatele (111) - (1112), cu
urmtorul cuprins:
"(111) Efectuarea plii i data plii pot fi dovedite, dac
legea nu prevede altfel, pe baza urmtoarelor documente:
a) documentul de plat pe suport hrtie, cum ar fi ordin
de plat, chitan sau mandat potal, n original sau n
copie certificat prin semntura olograf de ctre instituia
prin care s-a efectuat plata;
b) extrasul de cont, n original, emis de instituia de
credit sau de unitatea Trezoreriei Statului sau copia
extrasului de cont certificat prin semntura olograf de
ctre instituia prin care s-a efectuat plata;
c) documentul eliberat de terminalele i echipamentele
de plat puse la dispoziia debitorilor de instituiile de credit
n cadrul serviciilor bancare oferite pentru achitarea
obligaiilor fiscale n contul tranzitoriu deschis conform
conveniilor ncheiate cu Ministerul Finanelor Publice n
condiiile legii, semnate de ctre debitor cu semntura
olograf. n acest document debitorul i va completa
adresa de domiciliu, adresa de e-mail i numrul de
telefon la care poate fi contactat;
d) documentul de plat sau extrasul de cont pe suport
hrtie, semnate de ctre debitor cu semntura olograf, n
cazul plilor efectuate prin internet banking, home
banking, mobile banking sau alte mijloace de plat la
distan, coninnd toate informaiile aferente plii
efectuate. n acest document debitorul i va completa
adresa de domiciliu, adresa de e-mail i numrul de
telefon la care poate fi contactat;

e) documentul de plat editat pe suport hrtie coninnd


toate informaiile aferente plii efectuate, semnat de ctre
debitor cu semntura olograf, n cazul plilor efectuate
online utiliznd cardul bancar n cadrul sistemelor de plat
aparinnd instituiilor publice sau n cadrul altor sisteme
de plat reglementate de acte normative n vigoare. n
acest document debitorul i va completa adresa de
domiciliu, adresa de e-mail i numrul de telefon la care
poate fi contactat;
f) mandatul potal editat pe suport hrtie, coninnd
toate informaiile aferente plii efectuate, semnat de ctre
debitor cu semntura olograf. n acest document
debitorul i va completa adresa de domiciliu, adresa de email i numrul de telefon la care poate fi contactat;
g) declaraia pe propria rspundere completat pe
suport hrtie n formatul solicitat de instituia public,
coninnd toate informaiile aferente plii efectuate i
semnat de ctre debitor cu semntura olograf, n cazul
plilor efectuate prin mijloacele de plat prevzute la lit. c)
- f), n care debitorul i va completa adresa de domiciliu,
adresa de e-mail i numrul de telefon la care poate fi
contactat.
(112) Instituiile publice care presteaz serviciile publice
sau colecteaz sumele cuvenite bugetului general
consolidat pot accepta comunicarea de ctre debitori, prin
mijloace electronice, a dovezii plii prevzute la alin.
(111), n condiiile i n formatul stabilite de acestea, cu
condiia verificrii ulterioare a ncasrii n conturile de
disponibiliti sau de venituri bugetare ale acestora, pe
baza extraselor de cont eliberate de unitile Trezoreriei
Statului, n condiiile i n termenul prevzute la alin. (113).
(113) n situaia prezentrii de ctre debitor, ca dovad a
plii a documentelor prevzute la alin. (111) lit. c) - g)
semnate olograf de ctre acesta, i n cazurile prevzute
la alin. (112), instituia public are obligaia verificrii
ncasrii sumelor respective n termen de maximum 180
de zile de la data prestrii serviciului/acceptrii ca dovad

a plii a respectivelor documente. n cadrul acestui


termen, pentru eventualele sume neregsite n extrasele
de cont, instituia public evideniaz n contabilitate
creana asupra debitorului i solicit acestuia informaii
suplimentare n legtur cu plata la adresa de domiciliu,
adresa de e-mail sau la numrul de telefon indicate de
acesta n documentul prezentat n scopul dovedirii plii. n
cadrul aceluiai termen, instituia public poate solicita
confirmarea plii instituiei de credit sau unitii Potei
Romne care a iniiat plata. Confirmarea scris a efecturii
plii de ctre instituia prin care s-a iniiat plata trebuie s
cuprind toate informaiile aferente plii efectuate.
Instituiile publice pot stabili prin normele proprii prevzute
la alin. (119) acceptarea transmiterii prin e-mail a acestui
document.
(114) n situaia n care pltitorul difer de debitorul
pentru care s-a efectuat plata, n documentele prevzute
la alin. (111) lit. c) - g) se completeaz adresa de domiciliu,
adresa de e-mail i numrul de telefon la care poate fi
contactat debitorul i se semneaz olograf de ctre
acesta. Prin semnarea de ctre debitor acesta i asum
c plata efectuat este pentru sine. n cazul debitorilor
reprezentai, n numele acestora semneaz reprezentantul
legal.
(115) n cazul n care, n termen de 180 de zile de la
data prestrii serviciului/data acceptrii ca dovad a plii
a documentelor prevzute la alin. (111), sumele nscrise n
aceste documente nu se regsesc ncasate sau acestea
nu au fost confirmate de instituiile prin care s-a iniiat
plata, instituia public emite i comunic debitorului o
decizie de recuperare care reprezint titlu executoriu i
cuprinde elementele prevzute la art. 226 alin. (8). Pentru
sumele individualizate n decizia de recuperare se
datoreaz obligaii fiscale accesorii, potrivit cap. III al
titlului VII, din ziua urmtoare datei prestrii serviciului sau
datei scadenei, dup caz, i pn la data stingerii acestor
sume inclusiv, aceast meniune nscriindu-se n decizie.

n cazul n care executarea silit se efectueaz de


organele fiscale, obligaiile fiscale accesorii se fac venit la
bugetul de stat, n cazul n care executarea silit se
efectueaz de organul fiscal central, sau la bugetele
locale, n cazul n care executarea silit se efectueaz de
organul fiscal local.
(116) Prin excepie de la prevederile art. 226 alin. (10) (13), n cazul n care executarea silit se efectueaz de
organele fiscale, sumele recuperate n cadrul procedurii de
executare silit reprezentnd obligaii principale se vireaz
integral ntr-un cont distinct al instituiei publice care a
prestat serviciul public deschis la unitatea Trezoreriei
Statului, n scopul stingerii debitelor nregistrate n
contabilitatea acesteia i a virrii sumelor ctre bugetele
sau beneficiarii crora se cuvin.
(117) Informaiile minime obligatorii privind efectuarea
plii n baza documentelor acceptate ca dovad a plii,
prevzute la alin. (111) i procedura de restituire a sumelor
ncasate de instituiile publice care presteaz serviciile
publice se stabilesc astfel:
a) prin ordin al ministrului finanelor publice, n cazul
instituiilor publice care fac parte din administraia public
central;
b) prin ordin comun al ministrului finanelor publice i al
ministrului dezvoltrii regionale i administraiei publice, n
cazul instituiilor publice care fac parte din administraia
public local.
(118) n aplicarea prevederilor alin. (112) - (117) pot fi
emise instruciuni aprobate prin ordin comun al ministrului
finanelor publice i al ministrului dezvoltrii regionale i
administraiei publice.
(119) Procedura de verificare a sumelor ncasate pentru
care au fost acceptate ca dovad a plii documentele de
la alin. (113) se aprob prin norme proprii de ctre
instituiile publice. Instituiile publice pot aproba norme
proprii de verificare a sumelor ncasate i pentru situaiile
n care dovada plii este cea prevzut la alin. (111) lit. a)

i b).
(1110) Instituiile publice care presteaz serviciile publice
pot dezvolta sisteme centralizate care s permit
facilitarea verificrii ncasrii sumelor colectate. Procedura
de funcionare i de administrare a sistemelor centralizate
se aprob prin hotrre a Guvernului.
(1111) Pn la aprobarea ordinelor prevzute la alin.
(117) informaiile aferente identificrii plilor sunt cele
prevzute n documentele de plat prevzute de normele
legale n vigoare la data efecturii plii.
(1112) Utilizarea informaiilor solicitate potrivit alin. (111)
se realizeaz cu respectarea legislaiei privind prelucrarea
datelor cu caracter personal."
Art. 165 - Ordinea stingerii obligaiilor fiscale
(3) n scopul stingerii obligaiilor fiscale, vechimea
acestora se stabilete astfel:
b) n funcie de termenul de plat prevzut la art. 156
alin. (1), pentru diferenele de obligaii fiscale principale
stabilite de organul fiscal competent, precum i pentru
obligaiile fiscale accesorii;

7. La articolul 165 alineatul (3), litera b) se modific i 06.12.2016


va avea urmtorul cuprins:
Art.
VIII
- (1)
"b) n funcie de data comunicrii, pentru diferenele de Prevederile art. II pct.
obligaii fiscale principale stabilite de organul fiscal 7 se aplic deciziilor
competent, precum i pentru obligaiile fiscale accesorii;".
comunicate dup data
intrrii n vigoare a
art. II.

Art. 169 - Prevederi speciale privind rambursarea taxei


8. La articolul 169, dup alineatul (8) se introduc
pe valoarea adugat
dou noi alineate, alineatele (9) i (10), cu urmtorul
cuprins:
"(9) n cazul inspeciei fiscale anticipate, efectuate
pentru soluionarea deconturilor cu sum negativ de TVA,
prin excepie de la prevederile art. 117, perioada supus
inspeciei fiscale va cuprinde exclusiv perioadele fiscale n
care s-au derulat operaiunile care au generat soldul sumei
negative a taxei. Dispoziiile art. 94 alin. (3) rmn
aplicabile.
(10) n situaia n care se constat indicii privind
nerespectarea legislaiei fiscale ori stabilirea incorect a
obligaiilor fiscale, prin operaiuni care s-au desfurat n
afara perioadei prevzute la alin. (9), inspecia fiscal se

06.12.2016
Art.
VIII
- (2)
Prevederile art. II pct.
8
se
aplic
deconturilor cu sum
negativ de TVA cu
opiune
de
rambursare
pentru
care inspecia fiscal
ncepe dup data
intrrii n vigoare a
art. II.

extinde corespunztor, cu respectarea prevederilor art.


117."
Art. 213 - Poprirea i sechestrul asigurtor

9. La articolul 213, alineatul (13) se modific i va


avea urmtorul cuprins:
13) mpotriva deciziei prin care se dispune instituirea
"(13) Prin derogare de la prevederile art. 7 din Legea
msurilor asigurtorii, prevzute la alin. (4), cel interesat contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i
poate face contestaie la instana de contencios completrile ulterioare, mpotriva deciziei prin care se
administrativ competent.
dispune instituirea msurilor asigurtorii, prevzute la alin.
(4), cel interesat poate face contestaie, n termen de 30
de zile de la comunicare, la instana de contencios
administrativ competent, fr a fi necesar parcurgerea
procedurii prealabile."
Art. 220 - Organele de executare silit
(21) Prin excepie de la prevederile alin. (2), cazurile
speciale de executare silit, precum i structura abilitat
cu ducerea la ndeplinire a msurilor asigurtorii i
efectuarea procedurii de executare silit se stabilesc prin
ordin al preedintelui A.N.A.F.

(4) Organele prevzute la alin. (2) i (3) sunt denumite n


continuare organe de executare silit.

Art. 229 - Precizarea naturii debitului


n toate actele de executare silit trebuie s se indice
titlul executoriu i s se arate natura i cuantumul debitului
ce face obiectul executrii.

06.12.2016
Art. VIII (3)
Prevederile art. II pct.
9 se aplic deciziilor
de
instituire
a
msurilor asigurtorii
comunicate dup data
intrrii n vigoare a
art. II.

10. La articolul 220, alineatele (21) i (4) se modific 06.12.2016


i vor avea urmtorul cuprins:
"(21) Prin excepie de la prevederile alin. (2), prin ordin
al preedintelui A.N.A.F. care se public n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, se stabilesc:
a) cazurile speciale de executare silit, precum i
structura abilitat cu ducerea la ndeplinire a msurilor
asigurtorii i efectuarea procedurii de executare silit;
b) alte organe fiscale pentru ndeplinirea unor acte de
executare silit, precum i pentru valorificarea bunurilor
confiscate, gajate/ipotecate sau sechestrate potrivit legii,
prin procese electronice masive.
........................................................................................
(4) Organele prevzute la alin. (2) i (3) sunt denumite
n continuare organe de executare silit."
11. Articolul 229 se modific i va avea urmtorul 06.12.2016
cuprins:
"Art. 229 - Precizarea naturii debitului
n toate actele de executare silit, cu excepia celor care
privesc poprirea bancar, trebuie s se indice titlul
executoriu i s se arate natura i cuantumul debitului ce
face obiectul executrii."

Art. 235 - Suspendarea executrii silite n cazul


12. La articolul 235, dup alineatul (5) se introduce
depunerii unei scrisori de garanie/poli de asigurare un nou alineat, alineatul (6), cu urmtorul cuprins:
de garanie
"(6) Pe toat perioada suspendrii executrii silite
potrivit prezentului articol, pentru creanele fiscale ce fac
obiectul suspendrii organul fiscal nu emite i nu comunic
decizii referitoare la obligaiile fiscale accesorii."

Art. 236 - Executarea silit a sumelor ce se cuvin


debitorilor
(4) Sumele ce reprezint venituri bneti ale debitorului
persoan fizic, realizate ca angajat, pensiile de orice fel,
precum i ajutoarele sau indemnizaiile cu destinaie
special sunt supuse urmririi numai n condiiile
prevzute de Codul de procedur civil, republicat.

06.12.2016
Art.
VIII
(4)
Prevederile art. II pct.
12 se aplic i n
cazul
suspendrilor
executrii silite, ca
urmare a depunerii
unei
scrisori
de
garanie/polie
de
asigurare de garanie,
n curs la data intrrii
n vigoare a art. II.
Deciziile referitoare la
obligaiile
fiscale
accesorii
emise
anterior intrrii n
vigoare a art. II rmn
supuse
reglementrilor
n
vigoare
la
data
emiterii acestora.

13. La articolul 236, alineatele (4) i (7) se modific i 06.12.2016


vor avea urmtorul cuprins:
"(4) Sumele ce reprezint venituri bneti ale debitorului
persoan fizic, realizate ca angajat, pensiile de orice fel,
precum i ajutoarele sau indemnizaiile cu destinaie
special sunt supuse urmririi de ctre pltitorul venitului
numai potrivit dispoziiilor Codului de procedur civil,
republicat, cu modificrile ulterioare.
.......................................................................
(7) Poprirea nfiinat anterior, ca msur asigurtorie,
(7) Poprirea nfiinat anterior, ca msur asigurtorie,
devine executorie prin comunicarea copiei certificate de pe devine executorie potrivit art. 213 alin. (3). n acest caz
titlul executoriu, fcut terului poprit, i ntiinarea despre organul fiscal transmite terului poprit o adres de nfiinare
aceasta a debitorului.
a popririi executorii. Totodat, despre aceast msur va fi

ntiinat i debitorul."
Art. 247 - Modaliti de valorificare a bunurilor
sechestrate
(7) Vnzarea bunurilor sechestrate se face numai ctre
persoane fizice sau juridice care nu au obligaii fiscale
restante.
Art. 250 - Vnzarea bunurilor sechestrate la licitaie
(4) Anunul privind vnzarea cuprinde urmtoarele
elemente:
l) meniunea c toi cei interesai n cumprarea bunurilor
trebuie s prezinte dovada emis de organele fiscale c
nu au obligaii fiscale restante;
Art. 257 - Sumele realizate din executare silit
(2) Sumele realizate din executare silit potrivit alin. (1)
sting creanele fiscale n ordinea vechimii titlurilor
executorii, cu excepia situaiei prevzute la art. 230 alin.
(3) - (6). n cadrul titlului executoriu se sting mai nti
creanele fiscale principale, n ordinea vechimii, i apoi
creanele fiscale accesorii, n ordinea vechimii. Prevederile
art. 165 alin. (3) referitoare la ordinea vechimii sunt
aplicabile n mod corespunztor. Sumele realizate ca
urmare a popririi prevzute la art. 230 alin. (3) - (6) sting
creanele fiscale incluse n titlurile executorii pentru care sa aplicat aceast msur.
Art. 272*) - Organul competent
(1) Contestaiile formulate mpotriva deciziilor de
impunere, a actelor administrative fiscale asimilate
deciziilor de impunere, a deciziilor pentru regularizarea
situaiei emise n conformitate cu legislaia n materie
vamal, a msurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite
prin dispoziie de msuri, precum i mpotriva deciziei de
reverificare se soluioneaz de ctre structurile

14. La articolul 247, alineatul (7) se abrog.

06.12.2016

15. La articolul 250 alineatul (4), litera l) se abrog.

06.12.2016

16. La articolul 257, alineatul (2) se modific i va 06.12.2016


avea urmtorul cuprins:
"(2) Sumele realizate din executare silit potrivit alin. (1)
sting creanele fiscale n ordinea vechimii titlurilor
executorii, cu excepia sumelor realizate prin poprire. n
cadrul titlului executoriu se sting mai nti creanele fiscale
principale, n ordinea vechimii, i apoi creanele fiscale
accesorii, n ordinea vechimii. Prevederile art. 165 alin. (3)
referitoare la ordinea vechimii sunt aplicabile n mod
corespunztor. Sumele realizate ca urmare a popririi sting
creanele fiscale n ordinea vechimii titlurilor executorii,
pentru care s-a nfiinat poprirea."

17. La articolul 272, alineatele (1) - (5) se modific i


vor avea urmtorul cuprins:
"(1) Contestaiile formulate mpotriva deciziilor de
impunere, a actelor administrative fiscale asimilate
deciziilor de impunere, a deciziilor pentru regularizarea
situaiei emise n conformitate cu legislaia n materie
vamal, a msurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite
prin decizie de modificare a bazei de impunere, precum i
mpotriva deciziei de reverificare se soluioneaz de ctre

06.12.2016
Art. VIII (5)
Prevederile art. II pct.
17
se
aplic
contestaiilor depuse
dup data intrrii n
vigoare a art. II.

specializate de soluionare a contestaiilor.


(2) Structura specializat de soluionare a contestaiilor
din cadrul direciilor generale regionale ale finanelor
publice n a cror raz teritorial i au domiciliul fiscal
contestatarii este competent pentru soluionarea
contestaiilor ce au ca obiect:
a) creane fiscale n cuantum de pn la 5 milioane lei;
b) msura de diminuare a pierderii fiscale n cuantum de
pn la 5 milioane lei i deciziile de reverificare, cu
excepia celor pentru care competena de soluionare
aparine direciei generale prevzute la alin. (5).

structurile specializate de soluionare a contestaiilor.


(2) Structurile specializate de soluionare a contestaiilor
din cadrul direciilor generale regionale ale finanelor
publice n a cror raz teritorial i au domiciliul fiscal
contestatarii sunt competente pentru soluionarea
contestaiilor ce au ca obiect:
a) creane fiscale n cuantum de pn la 1 milion lei;
b) msura de diminuare a pierderii fiscale n cuantum de
pn la 1 milion lei;
c) deciziile de reverificare, cu excepia celor pentru care
competena de soluionare aparine direciei generale
prevzute la alin. (5);
d) creanele fiscale accesorii, indiferent de cuantum,
aferente creanelor fiscale principale stabilite prin decizii
de impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor
de impunere contestate i pentru care competena de
soluionare a contestaiei revine structurii specializate de
soluionare a contestaiilor din cadrul direciilor generale
regionale ale finanelor publice.
(3) Structura specializat de soluionare a contestaiilor
din cadrul Direciei Generale de Administrare a Marilor
Contribuabili este competent s soluioneze contestaiile
formulate de marii contribuabili ce au ca obiect:
a) creane fiscale n cuantum de pn la 1 milion lei;

(3) Structura specializat de soluionare a contestaiilor


din cadrul Direciei Generale de Administrare a Marilor
Contribuabili este competent s soluioneze contestaiile
formulate de marii contribuabili ce au ca obiect:
a) creane fiscale n cuantum de pn la 5 milioane lei,
cu excepia celor emise n conformitate cu legislaia n
materie vamal pentru care competena de soluionare
aparine direciei generale prevzute la alin. (5);
b) msura de diminuare a pierderii fiscale n cuantum de b) msura de diminuare a pierderii fiscale n cuantum de
pn la 5 milioane lei.
pn la 1 milion lei;
c) deciziile de reverificare, cu excepia celor pentru care
competena de soluionare aparine direciei generale
prevzute la alin. (5);
d) creanele fiscale accesorii, indiferent de cuantum,
aferente creanelor fiscale principale stabilite prin decizii
de impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor
de impunere contestate i pentru care competena de
soluionare a contestaiei revine structurii specializate de

(4) Contestaiile formulate de contribuabilii nerezideni care


nu au pe teritoriul Romniei un sediu permanent ce au ca
obiect creane fiscale n cuantum de pn la 5 milioane lei
se soluioneaz de structura specializat de soluionare a
contestaiilor din cadrul direciilor generale regionale ale
finanelor publice/Direcia General de Administrare a
Marilor Contribuabili competent pentru administrarea
creanelor respectivului contribuabil nerezident. n cazul n
care competena de administrare a creanelor datorate de
contribuabilul nerezident revine Direciei Generale de
Administrare a Marilor Contribuabili, iar contestaiile au ca
obiect creane fiscale n cuantum de 5 milioane lei sau mai
mare, competena de soluionare a contestaiilor revine
direciei generale prevzute la alin. (5).
(5) Direcia general de soluionare a contestaiilor din
cadrul A.N.A.F. este competent pentru soluionarea
contestaiilor care au ca obiect:
a) creane fiscale n cuantum de 5 milioane lei sau mai
mare;
b) msura de diminuare a pierderii fiscale n cuantum de
5 milioane lei sau mai mare;
c) decizia de reverificare, n cazul contestaiilor
formulate de marii contribuabili;
d) creane fiscale i msura de diminuare a pierderii
fiscale indiferent de cuantum, precum i decizia de
reverificare, n cazul contestaiilor formulate de
contribuabili mpotriva actelor emise de organele fiscale
din aparatul central al A.N.A.F.;
e) deciziile de regularizare emise n conformitate cu
legislaia n materie vamal, n cazul contestaiilor
formulate de marii contribuabili, indiferent de cuantum.

soluionare a contestaiilor din cadrul Direciei Generale de


Administrare a Marilor Contribuabili.
(4) Contestaiile formulate de contribuabilii nerezideni
care nu au pe teritoriul Romniei un sediu permanent ce
au ca obiect creane fiscale n cuantum de pn la 1 milion
lei se soluioneaz de structura specializat de soluionare
a contestaiilor din cadrul direciilor generale regionale ale
finanelor publice/Direcia General de Administrare a
Marilor Contribuabili competent pentru administrarea
creanelor respectivului contribuabil nerezident.

(5) Direcia general de soluionare a contestaiilor din


cadrul A.N.A.F. este competent pentru soluionarea
contestaiilor care au ca obiect:
a) creane fiscale n cuantum de 1 milion lei sau mai
mare;
b) msura de diminuare a pierderii fiscale n cuantum de
1 milion lei sau mai mare;

c) creane fiscale i msura de diminuare a pierderii fiscale


indiferent de cuantum, precum i decizia de reverificare, n
cazul contestaiilor formulate de contribuabili mpotriva
actelor emise de organele fiscale din aparatul central al
A.N.A.F.;
d) creanele fiscale accesorii, indiferent de cuantum,
aferente creanelor fiscale principale stabilite prin decizii
de impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor
de impunere contestate i pentru care competena de
soluionare a contestaiei revine Direciei generale de
soluionare a contestaiilor din cadrul A.N.A.F."

Art. 286 - Definiii


n sensul prezentului capitol, termenii i expresiile de
mai jos au urmtoarea semnificaie:
i) schimb de informaii automat - comunicarea
sistematic a informaiilor predefinite referitoare la
rezidenii din alte state membre ctre statul membru de
reziden relevant, fr cerere prealabil, la intervale
regulate prestabilite. n sensul art. 291, informaiile
disponibile se refer la informaii din dosarele fiscale ale
statelor membre care comunic informaiile respective,
care pot fi accesate n conformitate cu procedurile de
colectare i procesare a informaiilor din acel stat membru.
n sensul art. 291 alin. (4) i (7), al art. 304 alin. (2) i al
art. 308 alin. (2) i (3), orice termen scris cu iniial
majuscul are sensul atribuit conform definiiilor
corespunztoare prevzute n anexa nr. 1 la prezentul
cod;

18. La articolul 286, litera i) se modific i va avea 01.01.2017


urmtorul cuprins:
"i) schimb de informaii automat: 1. n sensul art. 291
alin. (1) i al art. 2911, comunicarea sistematic a
informaiilor predefinite ctre alt stat membru, fr cerere
prealabil, la intervale regulate prestabilite. n sensul art.
291 alin. (1), prin informaii disponibile se nelege
informaiile din dosarele fiscale ale statelor membre care
comunic informaiile respective, ce pot fi accesate n
conformitate cu procedurile de colectare i procesare a
informaiilor din acel stat membru.
2. n sensul art. 291 alin. (4), comunicarea sistematic a
informaiilor predefinite referitoare la rezidenii din alte
state membre ctre statul membru de reziden relevant,
fr cerere prealabil, la intervale regulate prestabilite. n
sensul art. 291 alin. (4) i (7), al art. 304 alin. (2) i al art.
308 alin. (2) i (3), orice termen scris cu iniial majuscul
are sensul atribuit conform definiiilor corespunztoare
prevzute n anexa nr. 1 la prezentul cod.
3. n sensul oricror altor dispoziii din prezentul capitol,
cu excepia art. 291 alin. (1) i (4) i art. 2911,
comunicarea sistematic de informaii predefinite furnizate
n conformitate cu pct. 1 i 2;".

19. La articolul 286, dup litera m) se introduc ase 01.01.2017


noi litere, literele n)-), cu urmtorul cuprins:
"n) decizie fiscal anticipat cu aplicare
transfrontalier - orice acord, comunicare sau orice alt
instrument sau aciune cu efecte similare, inclusiv o
decizie emis(), modificat() sau rennoit() n contextul
unui control fiscal i care ndeplinete, cumulativ,
urmtoarele condiii:
1. este emis, modificat sau rennoit de ctre sau n
numele guvernului sau al autoritii fiscale a unui stat
membru sau de ctre subdiviziunile teritoriale sau

administrative ale statului membru, inclusiv autoritile


locale, indiferent dac aceasta este efectiv utilizat;
2. este emis, modificat sau rennoit la adresa unei
anumite persoane sau a unui anumit grup de persoane i
pe care aceast persoan sau acest grup de persoane are
dreptul s se bazeze;
3. se refer la interpretarea sau aplicarea unei dispoziii
legale sau administrative privind administrarea sau
aplicarea normelor legale naionale referitoare la
impozitele din statul membru sau din subdiviziunile
teritoriale sau administrative ale statului membru, inclusiv
autoritile locale;
4. se refer la o tranzacie transfrontalier sau la
ntrebarea dac activitile desfurate de o persoan ntro alt jurisdicie genereaz sau nu un sediu permanent; i
5. este luat anterior tranzaciilor sau activitilor dintr-o
alt jurisdicie care au potenialul de a genera un sediu
permanent sau anterior depunerii declaraiei fiscale pentru
perioada n care a avut loc tranzacia sau seria de
tranzacii sau activiti.
Tranzaciile transfrontaliere pot include, fr a se limita
la acestea, realizarea de investiii, furnizarea de bunuri,
servicii, finanare sau utilizarea unor active corporale sau
necorporale i nu trebuie neaprat s implice n mod direct
persoana creia i se adreseaz decizia fiscal anticipat
cu aplicare transfrontalier;
o) acord prealabil privind preul de transfer - orice
acord, comunicare sau orice alt instrument sau aciune cu
efecte similare, inclusiv unul(una) emis(), modificat() sau
rennoit() n contextul unui control fiscal i care
ndeplinete, cumulativ, urmtoarele condiii:
1. este emis(), modificat() sau rennoit() de ctre sau
n numele guvernului sau al autoritii fiscale din unul sau
mai multe state membre, inclusiv al oricrei subdiviziuni
teritoriale sau administrative din acestea, inclusiv autoriti
locale, indiferent dac acesta (aceasta) este efectiv utilizat
();

2. este emis(), modificat() sau rennoit() la adresa


unei anumite persoane sau a unui grup de persoane i pe
care aceast persoan sau grup de persoane are dreptul
s se bazeze; i
3. stabilete, anterior tranzaciilor transfrontaliere ntre
ntreprinderi asociate, un set corespunztor de criterii
pentru stabilirea preurilor de transfer pentru aceste
tranzacii sau determin atribuirea profiturilor ctre un
sediu permanent;
p) ntreprinderi asociate - o ntreprindere care
particip direct sau indirect la conducerea, la controlul sau
la capitalul unei alte ntreprinderi sau cnd aceleai
persoane particip direct sau indirect la conducerea, la
controlul sau la capitalul ntreprinderilor;
r) preurile de transfer - preurile la care o ntreprindere
transfer bunuri corporale i necorporale sau ofer servicii
ntreprinderilor asociate, iar "stabilirea preurilor de
transfer" se interpreteaz n consecin;
s) tranzacie transfrontalier:
1. n sensul lit. n) - o tranzacie sau o serie de tranzacii
n care:
(i) nu toate prile la tranzacie sau la seria de
tranzacii au rezidena fiscal n statul membru care
emite, modific sau rennoiete decizia fiscal
anticipat cu aplicare transfrontalier;
(ii) oricare dintre prile la tranzacie sau la seria
de tranzacii are n acelai timp rezidena fiscal n
mai mult de o jurisdicie;
(iii) una dintre prile la tranzacie sau la seria de
tranzacii i desfoar activitatea ntr-o alt
jurisdicie prin intermediul unui sediu permanent i
tranzacia sau seria de tranzacii constituie o parte
sau totalitatea activitii la sediul permanent. O
tranzacie sau o serie de tranzacii transfrontaliere
include, de asemenea, msurile luate de ctre o
persoan n ceea ce privete activitile comerciale
din alt jurisdicie pe care persoana respectiv le

desfoar prin intermediul unui sediu permanent;


sau
(iv) tranzaciile sau seriile de tranzacii respective
au un impact transfrontalier;
2. n sensul lit. o) - r) - o tranzacie sau o serie de
tranzacii care implic ntreprinderi asociate care nu i au
toate rezidena fiscal pe teritoriul aferent unei singure
jurisdicii sau o tranzacie sau o serie de tranzacii care au
un impact transfrontalier;
) ntreprindere - n sensul lit. o)-s), orice form de
desfurare a unei activiti comerciale."
Art. 291 - Sfera de aplicare i condiiile schimbului 20. La articolul 291, alineatul (5) se abrog.
automat obligatoriu de informaii

01.01.2017

(5) nainte de data de 1 iulie 2016, autoritatea competent


din Romnia pune la dispoziia Comisiei Europene, n
fiecare an, statistici cu privire la volumul schimburilor
automate i, n msura posibilului, informaii cu privire la
costurile i beneficiile administrative i de alt natur
relevante legate de schimburile care au avut loc i orice
poteniale modificri att pentru administraiile fiscale, ct
i pentru teri.
21. Dup articolul 291 se introduc dou noi articole, 01.01.2017
articolele 2911 i 2912, cu urmtorul cuprins:
"Art. 2911 - Domeniul de aplicare i condiiile
schimbului obligatoriu de informaii privind deciziile
fiscale anticipate cu aplicare transfrontalier i
acordurile prealabile privind preul de transfer
(1) n cazul n care autoritatea competent din Romnia
emite, modific sau rennoiete o decizie fiscal anticipat
cu aplicare transfrontalier sau un acord prealabil privind
preul de transfer dup data de 31 decembrie 2016,
aceasta comunic, prin schimb automat, informaii cu
privire la acest lucru autoritilor competente din toate
celelalte state membre, precum i Comisiei Europene, cu
respectarea prevederilor de la alin. (9), n conformitate cu

msurile practice aplicabile adoptate n temeiul art. 304.


(2) n conformitate cu msurile practice aplicabile
adoptate n temeiul art. 304, autoritatea competent din
Romnia comunic informaii i autoritilor competente
din toate celelalte state membre, precum i Comisiei
Europene, cu respectarea prevederilor de la alin. (9),
referitoare la deciziile fiscale anticipate cu aplicare
transfrontalier i la acordurile prealabile privind preul de
transfer emise, modificate sau rennoite ntr-un termen
care ncepe cu 5 ani naintea datei de 1 ianuarie 2017,
astfel:
a) pentru deciziile fiscale anticipate cu aplicare
transfrontalier i acordurile prealabile privind preul de
transfer care au fost emise, modificate sau rennoite ntre
1 ianuarie 2012 i 31 decembrie 2013, comunicarea are
loc dac acestea erau valabile la data de 1 ianuarie 2014;
b) pentru deciziile fiscale anticipate cu aplicare
transfrontalier i acordurile prealabile privind preul de
transfer care sunt emise, modificate sau rennoite ntre 1
ianuarie 2014 i 31 decembrie 2016, comunicarea are loc
indiferent dac acestea sunt valabile la data de 1 ianuarie
2017.
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (2), autoritatea
competent din Romnia nu va comunica informaiile
privind
deciziile
fiscale
anticipate
cu
aplicare
transfrontalier i acordurile prealabile privind preul de
transfer emise, modificate sau rennoite nainte de 1 aprilie
2016 la adresa unei anumite persoane sau a unui anumit
grup de persoane care nu desfoar n principal activiti
financiare sau de investiii, dar care are o cifr de afaceri
anual net la nivelul ntregului grup, conform definiiei de
la art. 2 pct. 5 din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului
European i a Consiliului, care nu depete echivalentul
n lei a 40.000.000 euro pe parcursul exerciiului financiar
care preced datei emiterii, modificrii sau rennoirii
respectivelor decizii fiscale anticipate cu aplicare
transfrontalier i acorduri prealabile privind preul de

transfer.
(4) Acordurile prealabile privind preul de transfer
bilaterale sau multilaterale cu ri tere se exclud din
domeniul de aplicare al schimbului automat de informaii n
cazul n care acordul internaional privind impozitarea n
temeiul cruia a fost negociat acordul prealabil privind
preul de transfer nu permite divulgarea sa ctre teri.
Aceste acorduri prealabile privind preul de transfer
bilaterale sau multilaterale vor fi schimbate n temeiul art.
292 n cazul n care acordul n temeiul cruia a fost
negociat acordul prealabil privind preul de transfer permite
divulgarea acestora, iar autoritatea competent a rii tere
acord permisiunea ca informaiile s fie divulgate.
(5) n cazul n care acordurile prealabile privind preul de
transfer bilaterale sau multilaterale sunt excluse de la
schimbul automat de informaii potrivit alin. (4), informaiile
prevzute la alin. (8), menionate n cererea care conduce
la emiterea unui astfel de acord prealabil privind preul de
transfer bilateral sau multilateral, fac n schimb obiectul
unui schimb n temeiul alin. (1) - (3).
(6) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplic n cazul n care
o decizie fiscal anticipat cu aplicare transfrontalier
implic i se refer exclusiv la afacerile fiscale ale uneia
sau mai multor persoane fizice.
(7) Schimbul de informaii se desfoar dup cum
urmeaz:
a) pentru informaiile comunicate potrivit prevederilor
alin. (1), n termen de 3 luni de la ncheierea semestrului
din anul calendaristic n care a fost emis/emis,
modificat/modificat sau rennoit/rennoit decizia fiscal
anticipat cu aplicare transfrontalier sau acordul prealabil
privind preul de transfer;
b) pentru informaiile comunicate potrivit prevederilor
alin. (2) i (3), nainte de data de 1 ianuarie 2018.
(8) Informaiile comunicate de ctre autoritatea
competent din Romnia n conformitate cu prevederile
alin. (1) - (3) cuprind urmtoarele:

a) identitatea persoanei, alta dect o persoan fizic, i,


dac este cazul, a grupului de persoane din care aceasta
face parte;
b) un rezumat al coninutului deciziei fiscale anticipate
cu aplicare transfrontalier sau al acordului prealabil
privind preul de transfer, inclusiv o descriere a activitilor
comerciale sau a tranzaciei sau seriei de tranzacii
relevante, prezentat n termeni abstraci, fr s conduc
la divulgarea unui secret comercial, industrial sau
profesional sau a unui procedeu comercial ori a unor
informaii a cror divulgare ar fi contrar politicii publice;
c) data emiterii, modificrii sau rennoirii deciziei fiscale
anticipate cu aplicare transfrontalier sau a acordului
prealabil privind preul de transfer;
d) data ncetrii perioadei de valabilitate a deciziei
fiscale anticipate cu aplicare transfrontalier sau a
acordului prealabil privind preul de transfer, n cazul n
care aceasta este specificat;
e) data ncetrii perioadei de valabilitate a deciziei
fiscale anticipate cu aplicare transfrontalier sau a
acordului prealabil privind preul de transfer, n cazul n
care aceasta este specificat;
f) tipul de decizie fiscal anticipat cu aplicare
transfrontalier sau de acord prealabil privind preul de
transfer;
g) valoarea tranzaciei sau a seriei de tranzacii aferente
deciziei fiscale anticipate cu aplicare transfrontalier sau
acordului prealabil privind preul de transfer dac o astfel
de valoare este menionat n decizia fiscal anticipat cu
aplicare transfrontalier sau n acordul prealabil privind
preul de transfer;
h) descrierea setului de criterii utilizate pentru a stabili
preurile de transfer sau preul de transfer n sine, n cazul
unui acord prealabil privind preul de transfer;
i) identificarea metodei utilizate pentru a stabili preurile
de transfer sau preul de transfer n sine, n cazul unui
acord prealabil privind preul de transfer;

j) identificarea celorlalte state membre, dac exist,


care pot fi vizate de decizia fiscal anticipat cu aplicare
transfrontalier sau de acordul prealabil privind preul de
transfer;
k) identificarea oricrei persoane, alta dect o persoan
fizic, din celelalte state membre, dac exist, care poate
s fie afectat de decizia fiscal anticipat cu aplicare
transfrontalier sau de acordul prealabil privind preul de
transfer (indicnd statele membre de care sunt legate
persoanele afectate);
l) precizarea dac informaiile comunicate se bazeaz
pe decizia fiscal anticipat cu aplicare transfrontalier
sau pe acordul prealabil privind preul de transfer n sine
sau sunt furnizate ca urmare a cererii menionate la alin.
(5).
(9) Informaiile definite la alin. (8) lit. a), b), h) i k) nu se
comunic Comisiei Europene.
(10) Autoritatea competent din Romnia confirm
primirea informaiilor comunicate n temeiul alin. (8) lit. j),
dac este posibil prin mijloace electronice, autoritii
competente care le-a furnizat, fr ntrziere i, n orice
caz, n cel mult 7 zile lucrtoare de la primire. Aceast
msur se aplic pn cnd registrul central securizat la
nivel de stat membru devine funcional.
(11) Autoritatea competent din Romnia poate, n
conformitate cu art. 288 i art. 304 alin. (3), s solicite
informaii suplimentare, inclusiv textul integral al unei
decizii fiscale anticipate cu aplicare transfrontalier sau al
unui acord prealabil privind preul de transfer.
Art. 2912 - Statistici privind schimburile automate
01.01.2017
Pn la 1 ianuarie 2018, autoritatea competent din
Romnia pune la dispoziia Comisiei Europene statistici
anuale cu privire la volumul schimburilor automate
prevzute la art. 291 i 2911 i, n msura posibilului,
informaii cu privire la costurile i beneficiile administrative
i de alt natur relevante legate de schimburile care au

avut loc i orice poteniale modificri, att pentru


administraiile fiscale, ct i pentru teri."
Art. 303 - Formulare-tip i formate electronice

22. La articolul 303, dup alineatul (5) se introduc dou 01.01.2017


noi alineate, alineatele (6) i (7), cu urmtorul cuprins:
"(6) Schimbul automat de informaii privind deciziile
fiscale anticipate cu aplicare transfrontalier i acordurile
prealabile privind preul de transfer n temeiul art. 2911 se
efectueaz utiliznd formularul-tip adoptat de Comisia
European.
(7) Regimul lingvistic adoptat de Comisia European nu
mpiedic autoritatea competent din Romnia s
comunice informaiile menionate la art. 2911 n limba
romn. Cu toate acestea, regimul lingvistic respectiv
poate prevedea ca elementele eseniale ale unor astfel de
informaii s fie trimise, de asemenea, ntr-o alt limb
oficial i de lucru a Uniunii Europene."

Art. 306 - Evaluare

23. La articolul 306, alineatul (3) se modific i va 01.01.2017


avea urmtorul cuprins:
"(3) Autoritatea competent din Romnia transmite
Comisiei Europene o evaluare anual a eficacitii
schimbului automat de informaii prevzut la art. 291 i
2911, precum i rezultatele practice obinute."

(3) Autoritatea competent din Romnia transmite


Comisiei Europene o evaluare anual a eficacitii
schimbului automat obligatoriu de informaii prevzut la
art. 291, precum i rezultatele practice obinute.
(4) Informaiile comunicate Comisiei Europene de
autoritatea competent din Romnia n temeiul alin. (2) i
(3), precum i orice raport sau document elaborat de
Comisia European pe baza acestor informaii pot fi
transmise altor state membre. Astfel de informaii
transmise Romniei intr sub incidena secretului
profesional i beneficiaz de protecia acordat
informaiilor asemntoare conform legislaiei din
Romnia. Rapoartele i documentele ntocmite de Comisia
European pot fi utilizate de Romnia doar n scopuri
analitice, fr a se publica sau a se pune la dispoziia unei
alte persoane ori a unui alt organism fr acordul expres al

24. La articolul 306, alineatul (4) se abrog.

01.01.2017

Comisiei Europene.
25. Dup articolul 306 se introduce un nou articol, 01.01.2017
articolul 3061, cu urmtorul cuprins:
"Art. 3061 - Confidenialitatea informaiilor
(1) Informaiile comunicate Comisiei Europene de ctre
autoritatea competent din Romnia n temeiul art. 306,
precum i orice raport sau document elaborat de Comisia
European pe baza acestor informaii pot fi transmise altor
state membre. Informaiile transmise intr sub incidena
secretului de serviciu i beneficiaz de protecia acordat
informaiilor asemntoare conform legislaiei interne a
statului membru care le-a primit.
(2) Rapoartele i documentele ntocmite de Comisia
European, prevzute la alin. (1), pot fi utilizate de
Romnia doar n scopuri analitice, nu se public i nici nu
se pun la dispoziia unei alte persoane sau a unui alt
organism fr acordul expres al Comisiei Europene."