Sunteți pe pagina 1din 8

Guvernul Romniei

Ordonana nr. 31/2013 pentru modificarea i


completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu
n vigoare de la 02.09.2013

Forma consolidat astzi, 06.01.2016 are la baz publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din
30.08.2013
Include modificrile aduse prin urmtoarele acte: L nr. 384/2013 .

Alege alt consolidare.


Tiprit de Varadi Alina

Tiparit de Varadi Alina la 06.01.2016.


Document Lege5 - Copyright 2016 Indaco Systems.

n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 1 pct. VII.1 din Legea nr. 182/2013 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonane,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan.
Art. I. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:
1. Articolul 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
" Art. 1. Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susinerii i realizrii
proiectelor i programelor pentru protecia mediului i pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene n
domeniul mediului i schimbrilor climatice, n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare."
2. La articolul 3 alineatul (3), dup litera f) se introduc dou noi litere, literele g) i h), cu urmtorul cuprins:
" g) analizeaz i selecteaz proiectele obiectivelor de investiii naintate de ministerele beneficiare,
finanate din sumele obinute n urma scoaterii la licitaie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser,
potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituional
i autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanelor Publice, de a scoate la licitaie certificatele de emisii de
gaze cu efect de ser atribuite Romniei la nivelul Uniunii Europene, aprobat prin Legea nr. 163/2012, cu
modificrile i completrile ulterioare;
h) desfoar activiti de control la operatorii economici autorizai pentru preluarea obligaiilor privind
deeurile de ambalaje, respectiv anvelopele uzate."
3. La articolul 3, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmtorul cuprins:
" (4) n exercitarea atribuiilor de conducere a Administraiei Fondului coopereaz cu autoriti i instituii
publice ale statului, ale administraiei publice centrale i locale, cu reprezentani ai societii civile, cu
persoane juridice i/sau fizice, potrivit dispoziiilor legale n vigoare, pe baza protocoalelor ncheiate."
4. Articolul 4 se modific i va avea urmtorul cuprins:
" Art. 4. (1) Administraia Fondului este condus de un preedinte cu rang de secretar de stat.
(2) Preedintele este numit, suspendat i revocat din funcie, n condiiile legii, prin decizie a primministrului, la propunerea conductorului autoritii publice centrale pentru protecia mediului.
(3) n exercitarea atribuiilor de conducere a Administraiei Fondului, preedintele emite dispoziii.
(4) Preedintele are calitatea de ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestioneaz i reprezint
Administraia Fondului n relaiile cu terii, precum i n justiie, numete i elibereaz din funcie personalul
acesteia, n condiiile legii.
(5) Preedintele poate delega calitatea de ordonator de credite, potrivit dispoziiilor art. 20 alin. (2) din
Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare.
(6) Preedintele Administraiei Fondului poate delega atribuiile sale unui vicepreedinte, cu rang de
subsecretar de stat, sau altor persoane cu funcii de conducere din cadrul Administraiei Fondului, n
condiiile legii.
(7) Vicepreedintele este numit, suspendat i revocat din funcie, n condiiile legii, prin decizie a primministrului, la propunerea conductorului autoritii publice centrale pentru protecia mediului.
(8) Administraia Fondului dispune de personal propriu contractual care asigur funciile de conducere, de
execuie i de control, potrivit regulamentului de organizare i funcionare propriu.
(9) Salarizarea personalului Administraiei Fondului se face potrivit legii.
(10) n ndeplinirea atribuiilor prevzute la art. 3 alin. (3), Administraia Fondului are urmtoarele structuri
de decizie:
a) Comitetul de avizare;
b) Comitetul director."
5. La articolul 5 alineatul (1), litera d) se modific i va avea urmtorul cuprins:
" d) cte un reprezentant din cadrul autoritii publice centrale pentru finane, autoritii publice centrale
Tiparit de Varadi Alina la 06.01.2016.
Document Lege5 - Copyright 2016 Indaco Systems.

1/7

pentru economie, autoritii publice centrale pentru transporturi, autoritii publice centrale pentru sntate,
autoritii publice centrale pentru agricultur, precum i doi reprezentani ai autoritii publice centrale pentru
dezvoltare regional i administraie public, mputernicii prin ordin al ministrului de resort, un reprezentant
al Departamentului pentru Energie i un reprezentant al Departamentului pentru ape, pduri i piscicultur,
mputernicii prin ordin al ministrului delegat."
6. La articolul 9 alineatul (1), literele c), d), p), r) i s) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
" c) taxele ncasate de la proprietarii sau, dup caz, administratorii de depozite pentru deeurile inerte i
nepericuloase ncredinate de ctre teri n vederea eliminrii finale prin depozitare, n cuantumul prevzut
n anexa nr. 2;
d) o contribuie de 2 lei/kg, datorat de operatorii economici care introduc pe piaa naional bunuri
ambalate, care distribuie pentru prima dat pe piaa naional ambalaje de desfacere, i de operatorii
economici care nchiriaz, sub orice form, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferena dintre cantitile
de deeuri de ambalaje corespunztoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare n instalaii de
incinerare cu recuperare de energie i de valorificare prin reciclare prevzute n anexa nr. 3 i cantitile de
deeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate n instalaii de incinerare cu recuperare de energie i
valorificate prin reciclare;
......................................................................................
.........
p) o contribuie de 100 lei/ton, datorat de unitile administrativ-teritoriale sau, dup caz, subdiviziunile
administrativ-teritoriale ale municipiilor, n cazul nendeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a
cantitilor de deeuri eliminate prin depozitare din deeurile municipale i asimilabile colectate prin serviciul
public de salubrizare, plata fcndu-se pentru diferena dintre cantitatea corespunztoare obiectivului anual
de diminuare i cantitatea efectiv ncredinat spre valorificare sau incinerare n instalaii de incinerare cu
recuperare de energie. Pentru unitile administrativ-teritoriale sau, dup caz, subdiviziunile administrativteritoriale ale municipiilor care nu au organizat serviciu public de salubrizare, contribuia se calculeaz prin
aplicarea obiectivului anual de reducere cu 15% la cantitile de deeuri municipale i asimilabile generate
potrivit indicelui de generare prevzut n planurile de gestionare a deeurilor aprobate n condiiile legii;
......................................................................................
.........
r) timbrul de mediu pentru autovehicule;
s) o tax de 0,3 lei/kg, aplicat o singur dat cantitilor de uleiuri, pe baz mineral, semisintetice,
sintetice, cu sau fr adaosuri, datorat de ctre operatorii economici care introduc pe piaa naional astfel
de produse. Taxa se evideniaz distinct pe documentele de vnzare."
7. La articolul 9 alineatul (1), dup litera ) se introduc patru noi litere, literele t), ), u) i v), cu urmtorul
cuprins:
" t) sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri, potrivit prevederilor Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de uniti ale cantitii atribuite Romniei prin
Protocolul de la Kyoto, aprobat cu modificri prin Legea nr. 145/2010;
) suma reprezentnd contravaloarea certificatelor verzi neachiziionate, achitat conform prevederilor art.
12 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
u) contravaloarea n lei a sumei obinute n urma scoaterii la licitaie, n condiiile legii, a certificatelor de
emisii rmase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare n comun pentru Romnia din
perioada 2008-2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de
ser, potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 115/2011, aprobat prin Legea nr.
163/2012, cu modificrile i completrile ulterioare;
v) o contribuie de 2 lei/kg aplicat pentru diferena dintre cantitile de deeuri de ambalaje, respectiv
anvelope uzate declarate ca valorificate de ctre operatorii economici autorizai pentru preluarea obligaiilor
anuale de gestionare a respectivelor deeuri i cantitile constatate de Administraia Fondului ca fiind
valorificate."
8. La articolul 10, alineatele (2) i (3) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
" (2) Contribuiile prevzute la art. 9 alin. (1) lit. d) i i) se pltesc numai n cazul nendeplinirii obiectivului de
Tiparit de Varadi Alina la 06.01.2016.
Document Lege5 - Copyright 2016 Indaco Systems.

2/7

valorificare a deeurilor de ambalaje, prevzut n anexa nr. 3, i a obiectivului de gestionare a anvelopelor


uzate, prevzut n legislaia n vigoare.
(3) Operatorii economici prevzui la art. 9 alin. (1) lit. d) i i) sunt obligai s declare lunar, pn la data de
25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care s-a desfurat activitatea, cantitile de ambalaje, respectiv de
anvelope introduse pe piaa naional i cantitile de deeuri de ambalaje valorificate, respectiv cantitile
de anvelope uzate gestionate."
9. La articolul 10, dup alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmtorul cuprins:
" (51) n cazul introducerii pe piaa naional, prin achiziii intraunionale sau importuri de bunuri, n scopul
utilizrii sau consumului propriu, a substanelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru
mediu, baza de calcul la care se aplic contribuia prevzut la art. 9 alin. (1) lit. e) reprezint valoarea de
achiziie, exclusiv taxa pe valoarea adugat aferent."
10. La articolul 10, alineatul (7) se modific i va avea urmtorul cuprins:
" (7) Administraia Fondului public anual, pe pagina de internet proprie, lista operatorilor economici
prevzui la art. 9 alin. (1) lit. d), nregistrai drept contribuabili la Fondul pentru mediu."
11. La articolul 11, alineatele (1), (2) i (22) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
" Art. 11. (1) Sumele prevzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), c), e), f) i s) se declar i se pltesc lunar de
ctre persoanele juridice i fizice care desfoar activitile respective, pn la data de 25 inclusiv a lunii
urmtoare celei n care s-a desfurat activitatea.
(2) Sumele prevzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), j) i p) se declar i se pltesc anual de ctre persoanele
juridice i fizice care desfoar respectivele activiti, pn la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmtor.
......................................................................................
.........
(22) Sumele prevzute la art. 9 alin. (1) lit. ) i v) se stabilesc prin decizie i se pltesc n funcie de data
comunicrii deciziei, astfel:
a) dac data comunicrii este cuprins n intervalul 1-15 din lun, termenul de plat este pn la data de 5
a lunii urmtoare;
b) dac data comunicrii este cuprins n intervalul 16-31 din lun, termenul de plat este pn la data de
20 a lunii urmtoare."
111. La articolul 13, partea introductiv a alineatului (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 13. (1) Fondul pentru mediu se utilizeaz pentru finanarea proiectelor i programelor-pilot i a
urmtoarelor categorii de proiecte i programe pentru protecia mediului:
12. La articolul 13 alineatul (1), literele c), e), l) -n), p) i r) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
" c) gestionarea deeurilor;
......................................................................................
.........
e) managementul integrat al zonei costiere;
......................................................................................
.........
l) aplicarea de tehnologii curate, incluznd gazeificarea crbunelui i cogenerare de nalt eficien, fr a
se limita la acestea;
m) efectuarea de monitorizri, studii i cercetri n domeniul proteciei mediului i schimbrilor climatice
privind sarcini derivate din acorduri internaionale, directive europene sau alte reglementri naionale sau
internaionale, precum i cercetare-dezvoltare n domeniul schimbrilor climatice;
n) modernizarea i reabilitarea grupurilor energetice; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................
p) efectuarea de lucrri destinate prevenirii, nlturrii i/sau diminurii efectelor produse de fenomenele
meteorologice extreme; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................
r) Programul naional de mbuntire a calitii mediului prin realizarea de spaii verzi n localitile din
mediul urban;".
13. La articolul 13 alineatul (1), dup litera v) se introduc patru noi litere, literele w), x), y) i z), cu urmtorul
Tiparit de Varadi Alina la 06.01.2016.
Document Lege5 - Copyright 2016 Indaco Systems.

3/7

cuprins:
" w) reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser n transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport
rutier nepoluante din punct de vedere energetic;
x) mbuntirea utilizrii eficiente a energiei n cldiri;
y) reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser n agricultur;
z) managementul deeurilor cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser."
14. La articolul 13, dup alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2 1)-(24), cu urmtorul
cuprins:
" (21) Sumele rezultate din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. t) se utilizeaz dup cum urmeaz:
a) 98% pentru investiii verzi;
b) 2% pentru campanii de informare i contientizare, precum i pentru studii de cercetare n domeniul
schimbrilor climatice.
(22) Prin investiii verzi se nelege acele investiii prin care se finaneaz proiecte care genereaz
reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser.
(23) Sumele prevzute la alin. (21) lit. a) pentru investiii verzi se utilizeaz pentru finanarea proiectelor
prevzute la alin. (1) lit. g), i), l), n), x), y), z) i w).
(24) Suma rezultat din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. ) este utilizat n vederea finanrii
investiiilor n producerea de energie din surse regenerabile de ctre persoanele fizice care realizeaz
capaciti energetice cu putere instalat de pn la 100 kW, conform prevederilor art. 12 alin. (6) din Legea
nr. 220/2008, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare."
15. La articolul 13, alineatele (3), (4) i (5) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
" (3) Se acord susinere financiar din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de persoane fizice i
de persoane juridice, de drept public sau de drept privat, inclusiv uniti administrativ-teritoriale i
subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, asociaii de dezvoltare intercomunitar, instituii publice,
institute/instituii de cercetare, dezvoltare, inovare, uniti i instituii de nvmnt, organizaii
neguvernamentale, culte recunoscute potrivit legii, forme asociative de administrare i exploatare a
terenurilor agricole sau cu vegetaie forestier, operatori economici, ocoale silvice, asociaii de proprietari,
persoane fizice autorizate, ntreprinderi individuale i ntreprinderi familiale.
(4) Categoriile de beneficiari i metodologia de finanare care prevede analiza, selectarea, aprobarea,
implementarea proiectelor i/sau programelor pentru protecia mediului prevzute la alin. (1), cu excepia
celor prevzute la lit. d), m), o), p), t) i v), se stabilesc prin ghidul de finanare aferent fiecrui program sau
proiect, care se elaboreaz de Administraia Fondului i se aprob prin ordin al conductorului autoritii
publice centrale pentru protecia mediului i schimbrilor climatice.
(5) Categoriile de lucrri i/sau proiecte pentru protecia mediului care se pot finana conform prevederilor
alin. (1) lit. m), o), p), t) i v), precum i sumele destinate finanrii acestora se aprob prin hotrre a
Guvernului, la propunerea autoritii publice centrale pentru protecia mediului i schimbrilor climatice."
16. La articolul 13, dup alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmtorul cuprins:
" (41) Proiectele selectate pentru a fi finanate i sumele alocate pentru fiecare proiect selectat conform
prevederilor alin. (1) lit. d) se aprob prin ordin comun al ministrului mediului i schimbrilor climatice i al
ministrului dezvoltrii regionale i administraiei publice."
17. La articolul 13, dup alineatul (51) se introduc dou noi alineate, alineatele (5 2) i (53), cu urmtorul
cuprins:
" (52) Beneficiarii proiectelor prevzute la alin. (21) lit. a) pot fi:
a) operatori economici;
b) autoriti ale administraiei publice centrale i locale.
(53) Beneficiarii proiectelor pentru campaniile de informare, contientizare i studii de cercetare n domeniul
schimbrilor climatice, prevzute la alin. (21) lit. b), pot fi:
a) autoritile administraiei publice centrale i locale;
b) organizaii neguvernamentale;
c) uniti ale sistemului naional de cercetare, dezvoltare i inovare."
Tiparit de Varadi Alina la 06.01.2016.
Document Lege5 - Copyright 2016 Indaco Systems.

4/7

171. La articolul 14, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 14. (1) Nu sunt considerai eligibili solicitanii proiectelor depuse de administraia Fondului pentru
mediu care nu i-au achitat obligaiile fiscale ctre stat i ctre Fondul pentru mediu, precum i cei care
sponsorizeaz activiti cu efect negativ asupra mediului.
18. La articolul 15, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
" (2) Nedepunerea la termen a declaraiilor privind obligaiile la Fondul pentru mediu constituie contravenie
i se sancioneaz cu amend de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, i cu amend de la 1.000 lei
la 5.000 lei, pentru persoane juridice."
19. La articolul 16 alineatul (1), litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
" a) de ctre personalul de specialitate din cadrul Administraiei Fondului i/sau al Grzii Naionale de
Mediu, prin unitile sale teritoriale, pentru contravenia prevzut la art. 15 alin. (2) i (4);".
20. Articolul 19 se modific i va avea urmtorul cuprins:
" Art. 19. Anexele nr. 1-3 fac parte integrant din prezenta ordonan de urgen."
21. Anexa nr. 2 se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 1 la prezenta ordonan.
22. Anexa nr. 3 se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 2 la prezenta ordonan.
23. Anexa nr. 4 se abrog ncepnd cu 1 ianuarie 2014.
24. n tot cuprinsul ordonanei de urgen, sintagma "autoritatea public central pentru mediu i pduri" se
nlocuiete cu sintagma "autoritatea public central pentru protecia mediului."
Art. II. (1) Prevederile art. 9 alin. (1) lit. s) i v), art. 10 alin. (2) i (3), art. 11 alin. (1) i (2), anexa nr. 3,
precum i prevederile referitoare la abrogarea anexei nr. 4 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i cu cele aduse prin legea de aprobare a prezentei
ordonane, intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2014.
(11) Prevederile art. 9 alin. (1) lit. c), precum i anexa nr. 2 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
196/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, precum i cu cele aduse prin legea de aprobare a prezentei ordonane, intr n vigoare la data de
1 ianuarie 2017.
(2) Prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005, aprobat cu modificri
i completri prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, intr n vigoare n 30 de zile
de la data publicrii prezentei ordonane n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Art. III. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu cele aduse prin
prezenta ordonan, se va republica, dup aprobarea acesteia prin lege, n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, dndu-se textelor o nou numerotare.
*
Reglementrile tehnice cuprinse n prezenta ordonan respect procedura de notificare prevzut de
Directiva 98/34/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri
pentru furnizarea de informaii n domeniul standardelor i reglementrilor tehnice, publicat n Jurnalul
Oficial al Comunitilor Europene seria L nr. 204 din 21 iulie 1998, modificat prin Directiva 98/48/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 20 iulie 1998, de modificare a Directivei 98/34/CE de stabilire a
unei proceduri pentru furnizarea de informaii n domeniul standardelor i reglementrilor tehnice, publicat
n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene seria L nr. 217 din 5 august 1998, precum i de Regulamentul
(UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European i al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind
standardizarea european, de modificare a Directivelor 89/686/CEE i 93/15/CEE ale Consiliului i a
Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE i
2009/105/CE ale Parlamentului European i ale Consiliului i de abrogare a Deciziei nr. 87/95/CEE a
Consiliului i a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European i a Consiliului, publicat n Jurnalul
Oficial al Comunitilor Europene seria L nr. 316 din 14 noiembrie 2012.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Tiparit de Varadi Alina la 06.01.2016.


Document Lege5 - Copyright 2016 Indaco Systems.

5/7

Contrasemneaz:
Ministrul mediului i schimbrilor climatice,
Rovana Plumb
Ministrul delegat pentru ape, pduri i
piscicultur,
Lucia Ana Varga
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltrii regionale i administraiei
publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
p. Viceprim-ministru, ministrul finanelor
publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
p. Ministrul afacerilor externe,
Radu Podgorean,
secretar de stat
p. Ministrul economiei,
Adrian Ciocnea,
secretar de stat
Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale,
Daniel Constantin
Ministrul transporturilor,
Ramona-Nicole Mnescu
Ministrul sntii,
Gheorghe-Eugen Nicolescu
p. Ministrul delegat pentru energie,
Marcel Popa,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, proteciei sociale
i persoanelor vrstnice,
Mariana Cmpeanu

Bucureti, 27 august 2013.


Nr. 31.
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 2 la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005)
Taxele ncasate pentru deeurile inerte i nepericuloase ncredinate n vederea eliminrii finale prin
depozitare, n anul 2017 i ncepnd cu anul 2018
Anul

Taxa
(lei/ton)

2017

80

ncepnd cu anul 2018

120

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 3 la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005)
Obiectivele minime de valorificare sau incinerare n instalaii de incinerare cu recuperare de energie
Tiparit de Varadi Alina la 06.01.2016.
Document Lege5 - Copyright 2016 Indaco Systems.

6/7

i de valorificare prin reciclare, globale i pe tip de materiale de ambalare, ncepnd cu anul 2013

Anul

Obiectiv de valorificare prin reciclare/tip de

Obiectiv

Obiectiv

material1) (%)

global de

global de

valorificare

valorificare

prin

sau

reciclare2)

incinerare n

(%)

instalaii de

Hrtie

Plastic

Sticl

Metal

Lemn

carton
Total Din care

Total

Din

pentru

care

PET

pentru

incinerare cu
recuperare

Al

de energie3)
(%)

ncepnd

60

22,5

55

60

50

21

15

55

60

cu
1.09.2013
1) Procentajul minim din masa total a materialului de ambalaj coninut n deeurile rezultate din ambalajele introduse pe

piaa naional.
2) Procentajul minim din masa total a tuturor materialelor de ambalaj coninute n deeurile rezultate din ambalajele

introduse pe piaa naional.


3) Procentajul minim din masa tuturor deeurilor de ambalaje coninute n deeurile rezultate din ambalajele introduse pe

piaa naional.

Tiparit de Varadi Alina la 06.01.2016.


Document Lege5 - Copyright 2016 Indaco Systems.

7/7