Sunteți pe pagina 1din 8

Managementul intreprinderilor de transport

Niculescu Andrei

Functiile managementul
2.1 Cum este definita activitatea de conducere
Orice organizatie, indiferent de profil si obiectul sau de activitate, nu poate fi analizata si
condusa decat daca se identifica, pe baza unor criterii stiintifice, structura si activitatea sa.
In abordarea practica, in activitatea de conducere si administrare propriu-zisa a
managementului, acesta este declinat ca un proces format dintr-un set de activitati, incluzand
planificarea, luarea deciziei, organizarea, conducerea (dirijarea) si controlul, toate orientate spre
folosirea resurselor umane, financiare, materiale si informationale ale organizatiei, intr-o maniera
efectiva si eficienta in vederea atingerii unui scop.[11]
Esenta managementului, posibilitatea desfasurarii sale este data de efectuarea anumitor
atribute. Aceste atribute fiind primite ca functii fundamentale definesc ciclul complet al activitatilor
caracteristice ale unui proces de management [11].
Cunoasterea si intelegerea functiilor managementului in mod aprofundat constituie o premisa
majora pentru descifrarea continutului stiintei si practicii riguroase a managementului, pentru insusirea
si utilizarea eficienta a sistemelor, metodelor, tehnicilor, procedurilor si modalitatilor ce-i sunt proprii.
Este de constatat ca, in definirea functiilor managementului exista o multitudine de puncte de vedere
privind numarul, denumirea si continutul lor concret.
Pentru prima data cel care a identificat si a analizat procesele de management a fost Henry
Fayol, ce definise cinci functii principale:

previziunea;
organizarea;
comanda;
coordonarea;
controlul.

Ulterior, alti specialisti au partajat procesul de management diferit, stabilind functii partial
altele, ca de exemplu, Justin Longenecker si Charles Pringle delimiteaza patru functii:

planificarea si luarea deciziilor;


organizarea pentru performante eficace;
dirijarea si motivarea;
controlul rezultatelor.

Dupa G. A. Cole functiile managementului ar fi:

previziune;
organizare;
motivare;
control.

Cu toate acestea, majoritatea specialistilor considera ca fiind esentiale urmatoarele functii,


printre care sunt Panaite C. Nica; Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu:

prevederea (planificarea);
organizarea;
coordonarea
antrenarea;

Managementul intreprinderilor de transport

Niculescu Andrei

controlul

Prevederea
(planificarea previziunea)

Organizarea

Funciile
Managementului

Coordonarea i
antrenarea

Controlul

Figura 2.1.1 Functiile managementului [11]

2.2 Functiile fundamentale ale managementului


Functiile fundamentale ale managementului se definesc printr-o serie de trasaturi caracteristici :

Functiile managementului sunt specifice managerilor, sunt elemente


esentiale care ii diferentiaza de personalul de executie; [12]

Functiile managementului se exercita fie la nivelul intregii firme, fie intr-un


anume domeniu, in raport cu nivelul la care se situeaza managerul;

Functiile managementului se exercita in toate firmele, indiferent de profilul


si dimensiunile lor si la toate nivelurile, fiind determinate de esenta procesului de management;

Functiile managementului difera ca forma de manifestare si continut,


regasindu-se la toate nivelurile ierarhice;

Functiile managementului difera de la un compartiment la altul;


Functiile managementului au o pondere diferita pe verticala piramidei
ierarhice, in sensul ca la nivelurile ierarhice superioare se exercita cu precadere cele de prevedere si
organizare, nivelurile inferioare fiindu-le caracteristice in deosebi functiile de coordonare si control. In
asa fel se declina importanta functiilor managementului pe niveluri ierarhice;
In continuare vom expune caracteristicile functiilor managementului in parte, in care se va
ilustra esenta si importanta lor.
Prevederea este una dintre principalele functii ale managementului fiind denumita si functia
de planificare si/sau previziune.
Ca functie a procesului de management, previziunea presupune a estima evolutia proceselor
viitoare, a efectelor pozitive si negative pe care aceasta le poate genera asupra sistemului condus,
precum si a diferitelor strategii si scenarii de actiune pentru minimizarea riscurilor si maximizarea
gradului de realizare a obiectivelor urmarite [12].
Prevederea are drept scop elaborarea unor orientari privind desfasurarea activitatilor viitoare si
presupune stabilirea misiunii, a obiectivelor, a mijloacelor necesare si a strategiilor. Modul cum se
realizeaza aceasta functie, capacitatea managerilor de a se orienta cu precadere asupra problemelor de

Managementul intreprinderilor de transport

Niculescu Andrei

perspectiva ale evolutiei firmei depinde realizarea celorlalte functii. Realizarea functiei de prevedere
presupune o permanenta preocupare a managerului pentru a anticipa viitorul, a prefigura si a asigura
din timp conditiile realizarii lui. O astfel de viziune evidentiaza conceptul de management
antreprenorial, dinamic, axat pe realizarea schimbarilor necesare pentru atingerea unor performante
superioare celor obtinute anterior.
Functia de previziune consta in ansamblul proceselor de munca prin intermediul carora se
determina principalele obiective ale intreprinderii (firmei) si componentele sale, precum si resursele si
principalele mijloace necesare realizarii obiectivelor.
Categoriile, tipurile, elementele, variabilele si modelele previziunii sunt (figura 2.2)

Figura 2.2.1[1]
Organizarea Ca functie a procesului de management, organizarea, defineste ansamblul
proceselor de conducere prin intermediul carora se divizeaza activitatea ansamblului, stabilindu-se si
delimitandu-se subactivitatile si sarcinile corespunzatoare, avand in vedere resursele disponibile si
utilizarea lor cat mai eficienta in atingerea scopurilor si obiectivelor planificate.

Managementul intreprinderilor de transport

Niculescu Andrei

Deci organizarea presupune:

Determinarea activitatilor necesare indeplinirii obiectivelor stabilite;


Gruparea activitatilor intr-o anumita structura logica;
Repartizarea activitatilor intr-o anumita structura logica;
Repartizarea grupurilor de activitati pe functii, compartimente, oameni.

Realizarea functiei se obtine prin figura ( 2.2.2) [1]


Stabilirea structurii organizatorice;
Stabilirea si organizarea principalelor compartimente.

Figura 2.2.2 [1]


Organizarea, ca functie complexa a mangementului se refera la:

Definirea pozitiei si rolului fiecarui compartiment;


Precizarea scopurilor, sarcinilor, responsabilitatilor si autoritatilor fiecarui post;
Realizarea echitabila a sarcinilor;
Stabilirea relatiilor intre compartimente ;
Stabilirea gradului optim de delegare a autoritatilor si responsabilitatilor;
Repartizarea resurselor pe obiective.

Decizia se intelege procesul de selectionare pe baza unor criterii a unui mod de actiune din mai multe
variante posibile, cu scopul de a ajunge la telul dorit.
Decizia reprezinta punctul central al activitatii manageriale. Ea se regaseste in toate celelalte
functii ale managementului. Decizia presupune alegerea dintr-o multime de variante de actiune, tinand

Managementul intreprinderilor de transport

Niculescu Andrei

cont de anumite criterii, a unei singure variante care este considerata a fi cea mai avantajoasa in
atingerea obiectivelor firmei.
Alegerea poate avea loc doar daca exista minim doua elemente componente ale multimii
variantelor decizionale.
O concretizare larga a etapelor procesului managerial in special in elaborarea deciziei
manageriale este prezentata in figura 2.2.3

Figura 2.2.3 [1]


Coordonarea Functia de coordonare si antrenare consta intr-un ansamblu de actiuni, vizand
orientarea personalului in scopul realizarii obiectivelor organizationale si a sincronizarii acestora intr-o
combinatie optima, astfel incat desfasurarea lor sa se realizeze in conditii de eficienta si profitabilitate

functia de coordonare consta in ansamblul proceselor de munca, prin care se armonizeaza


deciziile si actiunile personalului firmei si ale subsistemelor sale, in cazul previziunilor si
sistemului organizatoric stabilite anterior, adica coordonarea este o organizare in dinamica ;

Managementul intreprinderilor de transport

Niculescu Andrei

functia de antrenare incorporeaza ansamblul proceselor de munca, prin care se determina


personalul firmei sa contribuie la stabilirea si realizarea obiectivelor previzionate, pe baza luarii
in considerare a factorilor, care ii motiveaza.
Realizarea acestei functii presupune:
precizarea de catre manager a responsabilitatilor fiecarui subordonat si urmarirea modului in
care se coreleaza eforturile individuale cu cele ale grupului (departament, subunitate etc.)
Managerii la oricare nivel de management trebuie sa cunoasca regulile de baza in derularea
sedintelor sau a conferintelor, astfel ca acestea sa fie eficiente prin deciziile pe care le adopta si sa
atraga la luarea acestor decizii pe toti participantii.
O schematizare a acestor reguli, este data a in figura 2.2.4

Figura 2.2.4 [1]


Controlul- Functia de control consta in verificarea permanenta si completa a modului in care se
desfasoara activitatile, comparativ cu standardele si programele, in sesizarea si masurarea abaterilor de
la aceste standarde si programe, precum si in precizarea cauzelor si a masurilor corective pentru
6

Managementul intreprinderilor de transport

Niculescu Andrei

inlaturarea lor. Realizarea in aceasta viziune a functiei de control managerial presupune urmatoarele
cerinte.

existenta unui sistem informational, care sa permita vehicularea rapida a informatiilor


privind standardele de performanta;

efectuarea controlului direct, la locul actiunii;

analiza cauzelor abaterilor si tratarea diferentiata a acestora in functie de importanta lor;

evitarea suprapunerii dintre activitatile de control si cele de evidenta;

realizarea unui control general si permanent, la toate nivelurile, ceea ce presupune


existenta uimi sistem de control managerial.
Controlul poate fi de doua forme, asa cum este ilustrat in figura 2.2.5.

Functia de control poate fi definita ca ansamblul proceselor, prin care performantele firmei, a
subsistemelor si a componentilor acesteia sunt masurate si comparate cu obiectivele si standardele
stabilite initial, in vederea eliminarii deficientelor constatate si a integrarii abaterilor pozitiveAstfel
controlul defineste ansamblul proceselor de urmarire a modului in care se desfasoara diferite actiuni
sau intreg procesul de management, cat si de reglare a activitatilor organizatiei prin gasirea unor solutii
eficiente de identificare si eliminare a efectelor perturbatiilor aparute in functionarea sistemului:
identificarea perturbatiilor si a efectelor acestora implica compararea rezultatelor obtinute, cu
standardele specificate/valorile planificate prin politicile, planurile si sarcinile organizatiei;
eliminarea perturbatiilor presupune identificarea cauzelor deviatilor/abaterilor de la valorile
planificate, analizarea si elaborarea de masuri concrete pentru inlaturarea lor.
7

Managementul intreprinderilor de transport

Niculescu Andrei