Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA de TRANSPORTURI

Verificat actele la primirea cererii

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul(a), , student(ă) al(a)


Facultății de TRANSPORTURI, în anul , grupa vă rog a-mi aproba decontarea
a 50% din contravaloarea Abonamentului / Cardului de transport R.A.T.B, după cum urmează:

Valoare Abonament/
Nr. crt. Serie şi număr Abonament/Card RATB Perioada emiterii abonamentului
Card RATB
1
2
3
4

Data, Semnătura,

Domnului Decan al Facultății de TRANSPORTURI

Notă: Toate rubricile vor fi completate obligatoriu, în caz contrar, formularele incomplete nu
vor fi decontate.