Sunteți pe pagina 1din 3

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA ASISTEN MEDICAL GENERAL
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei NURSING IN NEUROLOGIE


Anul de studiu IV Semestrul I Tipul de evaluare final (E/V) E
Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob Nr. de 5
credite
Total ore din planul de nvmnt 56 Totalul ore studiu individual 80
Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrri practice
( grad didactic i tiinific, Sef.Lucrari. dr. Lefter Mihaela Sef Lucrari. dr. Mihalache Cornel
nume, prenume)
Catedra de specialitate Departamentul Clinic

Total C S LP
56 28 - 28

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- Cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei de nursing
- Cunoasterea particularitatilor disciplinei de nursing in neurologie
- Capacitatea de a explica si interpreta continuturilor teoretice si practice ale disciplinei de
nursing intr-o abordare interdisciplinara cu celelalte discipline clinice fundamentale: medicina
interna, neurologie, cardiologie,geriatrie
- capacitatea de recunoastere, diferentiere si sinteza a principalelor necesitati ale bolnavului
neurologic
2. Instrumental-aplicative
-anamneza bolnavului
Competene -examenul clinic
specifice -modalitati terapeutice,
disciplinei - evaluare prognostica
-reintegrare familiala, sociala, profesionala si comunitara

3. Atitudinale
- atitudinea asistentului medical n faa bolnavului cu afectiuni neurologice
Coninutul disciplinei
Tematic curs Tematic seminar / lucrri practice
- Nursing la pacienti cu hemiplegie - Evaluarea necesitatilor fundamentale ale
Tematic paraplegie,tetraplegie. bolnavului cu hemiplegie, paraplegie,
general - Nursingul pacientului in coma tetraplegie, monoplegie crurala (pareza de
- Nursingul pacientului cu sindrom de SPE).
hipertensiune intracraniana(H.I.C.) - Evaluarea bolnavului in stare de
- Nursingul pacientului cu accident vascular coma.Scala Glasgow.
cerebral hemoragic - Evaluarea necesitatilor fundamentale
- Nursingul pacientului cu accident vascular - Interventie nursing autonoma delegata
cerebral ischemic - Clasificarea AVC.Evaluarea necesitatilor
- Nursingul pacientului cu tumori cerebrale fundamentale ale bolnavului cu AVC in
- Nursingul pacientului cu maladie faza acuta si cronica.
Parkinson - Interventia nursing autonoma si delegata
a bolnavului acut
- Evaluarea nursing a bolnavului cronic si
sechelar.
- Modalitati de interventie nursing
autonoma si delegata la bolnavul cronic.
- Evaluarea si diagnosticul bolnavului cu
sindrom de HIC.
- Principii de interventie nursing autonoma
si delegata la bolnavul cu tumora cerebrala
si sindrom de HIC in faza pre si
postoperatorie.
- Principii de interventie nursing la
bolnavul cu tumora cerebrala operata si
deficite sechelare.
- Evaluarea necesitatilor pacientului cu
maladie Parkinson.
- Principii de interventie nursing autonoma
si delegata la bolnavul cu maladie
Parkinson

Bibliografie 1.Marcovici H. Accidentul vascular cerebralEd. Facla, 1990


obligatorie 2.Popa C. Neurologie Ed. Naional, 1997
selectiv 3..Mozes C. Tehnica ingrijirii bolnavului, Ed. Medicala, 2007

La stabilirea notei finale se iau n considerare Ponderea exprimat n %


{total = 100%}
Media notelor acordate la seminar / lucrri practice 5%
Notele obinute la testele periodice sau pariale 15 %
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti 5%
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri, 5%
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri -
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final 70%
Alte note -
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) : Cerine maxime de promovare (pentru
nota 10) :
Noiuni de baz care s demonstreze parcurgerea
materiei. Insusirea temeinica a notiunilor practice si
teoretice din bibliografia indicata
Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs 0 8. pregtire prezentri orale -
2. studiu dup manual, suport de curs 5 9. pregtire examinare final 15
3. studiul bibliografiei minimale indicate 5 10. consultaii 5
4. documentare suplimentar n bibliotec 5 11. documentare pe net -
5. activitate specific de pregtire pt. seminar / 5 12. alte activiti -
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate, - 13. alte activiti -
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale - 14. alte activiti -

Total ore studiu individual (pe semestru) = 40

Data ntocmirii: 10.10.2010

Titular curs: Sef Lucrari D. Lefter Mihaela


Semntura:

Titular lucrri practice: Sef Lucrari D.Mihalache Cornel


Semntura:

Decan, ef Departament,
Prof. univ. dr. Aurel Nechita Prof. univ. dr.Firescu Dorel
Semntura: Semntura: