Sunteți pe pagina 1din 3

GRUPC.IND.ELIERADUBOTOANI ElLEMENTEDEANALIZMATEMATIC,clasaaXIa,M2(3h/spt.

)
Profesor:MtrescuMaria

PLANIFICARECALENDARISTC
SEMESTRULII,ANULCOLAR:2005/2006

ConformcurriculumuluicolarpentruMatematic,claselleaXIa,aprobatprinOrdinalministruluinr.4923/18.10.2000.

UNITATEA Nr.de SPTMNA


COMPETENE
DE CONINUTURI ore OBS.
SPECIFICE XIB XIC
NVARE alocate
1.Sidentificegrafic(vizual) Derivateaplicaii. 1 XX XX
proprietileuneifuncii Derivateleunorfunciielementare. 1
numericeprivind:mrginirea, Derivateaplicaii. 1 XXI XXI
continuitatea,tendina Derivateleunorfunciielementare. 1
asimptotic,derivabilitatea. Operaiicufunciiderivabile. 1 XXIV XXII
2.Sasociezedateextrase Operaiicufunciiderivabile. 1
dintrosituaieproblemcu Derivatedeordinsuperior. 1 XXV XXIII
proprietialefunciilor Funciiderivabileaplicaii. 1
numericestudiate,detipul: Funciiderivabiletestdeevaluaresumativ. 1 XXVI XXVI
teoremedeconvergen,
operaiiculimite,limitetip,
tabledederivate.
4. FUNCII 3.Saplicealgoritmispecifici
DERIVABILE calcululuidiferenialn
rezolvareaunorproblemei
modelareaunorprocese
specificeunordomeniide
activitate.
4.Sexprimenlimbajul
analizeimatematiceunele
teoremeconcretemodelabile
prinfunciinumerice
5.1..Sinterpreteze,pebazal
lecturigrafice,aproprietilor
unorfunciicarereprezint
exempledindomeniul

1
economic,social,tiinific. Funciiderivabiletestdeevaluaresumativ. XXVI XXVI
5.2Sverificeexperimental
rezultatelededuseprincalcul
pentruproblemepractice
exprimabilematematic.
6.Sdetermineoptimuri
situaionaleprinaplicarea
calcululuidiferenialn
problemepracticesau
specificeunordomeniide
activitate.

1.Sidentificegrafic(vizual) Punctedeextreme.TeoremaluiFermat. 1
proprietileuneifuncii TeoremaluiRolle. 1 XXVII XXVII
numericeprivind:mrginirea, irulluiRolle. 1
continuitatea,tendina TeoremaluiLagrangeconsecine. 1 XXVIII XXVIII
asimptotic,derivabilitatea. TeoremaluiCauchy. 1
2.Sasociezedateextrase Funciiderivabileaplicaii. 1 XXIX XXIX A.E.L.
dintrosituaieproblemcu
proprietialefunciilor
numericestudiate,detipul:
teoremedeconvergen,
operaiiculimite,limitetip,
tabledederivate.
5.PROPRIETILE 3.Saplicealgoritmispecifici
FUNCIILOR calcululuidiferenialn
DERIVABILE rezolvareaunorproblemei
modelareaunorprocese
specificeunordomeniide
activitate.
4.Sexprimenlimbajul
analizeimatematiceunele
teoremeconcretemodelabile
prinfunciinumerice
5.1..Sinterpreteze,pebazal
lecturigrafice,aproprietilor
unorfunciicarereprezint
exempledindomeniul
economic,social,tiinific.

2
5.2Sverificeexperimental
rezultatelededuseprincalcul
pentruproblemepractice
exprimabilematematic.
6.Sdetermineoptimuri
situaionaleprinaplicarea
calcululuidiferenialn
problemepracticesau
specificeunordomeniide
activitate.

Rolulderivateintinstudiulfunciilor(intervale 1
demonotonie,punctedeextrem).
1. Rolulderivateiadouanstudiulfunciilor( 1 XXX XXX
2. intervaledeconvexitate,concavitate,punctede
6.APLICAII 3. inflexiune)
ALE 4. Aplicaiialederivatelor. 1 A.E.L.
DERIVATELOR 5.1. RegulileluilHospital. 1 XXXI XXXI
5.2. RegulileluilHospitalnedeterminripentrulimite 1
6. defuncii.
RegulileluilHospitalnedeterminripentrulimite 1 XXXII XXXII
defuncii..
7. 1. Reprezentareagraficafunciilor. 1
REPREZENTAREA 2. Reprezentareagraficafunciilor. 1 XXXIII XXXIII
GRAFICA 3. Reprezentareagraficafunciilor. 1
FUNCIILOR 4. Reprezentareagraficafunciilor. 1 XXXIV XXXIV
5.1. Reprezentareagraficafunciilor. 1 A.E.L.
5.2. Reprezentareagraficafunciilortestde 1 XXXV XXXV
6. evaluaresumativ.
8. Saprofundezeprinexerciiii Recapitularefinal:iruri. 1
RECAPITULARE probleme,materiaparcursn Recapitularefinal:Limite/Asimptote. 1 XXXVI XXXVI
FINAL timpulanului. Recapitularefinal:Continuitate/Derivabilitate. 1

Analizmatematic:2h/sem.II.
Ladispoziiaprofesorului:oreledeevaluaresumativ.
ClaseleaXI a fac2spt.practicsem.II:XIB:XXIIi XXIII,XIC:XXIV iXXV
Detalieriledeconinutvorfidatenunitiledenvare.

S-ar putea să vă placă și