Fişă de lucru

1.Calculaţi:
435x2=
238x9=
231x7=

432:3=
436-322=
879+221=

231+23-11x6=
233-121+867=
111x12:3=

2.George are 231 timbre Mihai de 9 ori mai multe.Mihai îi dă lui George 234
timbre.
Cate timbre au inmpreună copii?
Rezolvare

3. Calculaţi cu câ este mai mare suma numerelor 72 şi 9 faţă de câtul lor:

Efectuază
234x3+231-231 =
211x4+12-12 =
321+432-126:2x5+12=
213+123+121-299x2+2-126=

4.

5.dacă:
a=12

b=este de 5 ori mai mult

c=este dublul sumei primelor 2 nr

c-(bx2)
20+(3b)
(a+b )x3

6.Află termenul necunoscut:
25:a=8 rest 1

52:a=10 rest 2

76:a=8 rest 4

41:a=6 rest 5

58:a=7 rest 2