Sunteți pe pagina 1din 2

Conf. Dr. Mihaela Ursa Pop Ideea de roman in s.

al XIX-lea

SEMESTRUL 4, IDEEA DE ROMAN IN S. AL XIX-LEA - Conf. Dr. Mihaela Ursa

(saptamana impara: curs, saptamana para: seminar).

Tematica orientativa:

1. Curs introductiv: Prezentare generala: istoria literara si literatura comparata, istorismul formelor literare.
Ideea de roman. Specificari romanesti ale secolului XIX. Prezentarea regimului cursului si a cerintelor sale.

2. Raiune i simire, Jane Austen.

3. Idealism vs. anti-idealism. Romantismul si realismul ca forma mentis idealista vs. rationalism. Romanul
feminin: surorile Bronte, George Sand, George Eliot, Jane Austen, Mndrie i prejudecata.

4. Dostoievski, Idiotul inocentul, recuperarea modelului picaresc. Ideal si credinta. Lumea in


miscare.

5. Mary Shelley, Frankenstein damnare si tehnologie. Omul construit, protezarea tehnologica, anticiparea
postumanului. Nasterea naratiunii cibernetice in regim naturalist.

6. Damnare si natura. Emily Bronte, La rascruce de vnturi. Pasiunea ca opozitie la fericire.

7. Flaubert, Doamna Bovary bovarismul ca facultate umana, patetismul livresc. Lectura suport: Pierre
Bourdieu, Regulile artei.

8. L.N. Tolstoi, Anna Karenina. Psihologie si auto-analiza. Privirea celorlalti, educatia sociala.
Individual si comunitar.

9. Kafka, Castelul

10. Gogol, Suflete moarte

11. Test de sensibilitate narativa: se vor primi decupaje cu citate fara identificare de autor si opera, pe baza
carora vom incerca sa descoperim o anumita codificare istorica si culturala care sa ne indreptateasca sa
vorbim despre o istorie a romanului. Dezbatere pornind de la citate date.

12. Joyce, Portret al artistului la tineree

13. Proust, Swann

14. Colocviu.

N.B. Imi rezerv dreptul de a modifica anumite lucruri pe parcursul semestrului (ordinea temelor sau chiar
inlocuirea lor), daca dinamica de curs la anul vostru o cere. Modificarile vor fi insa anuntate cel tarziu cu o
saptamana inainte. Acelasi regim il au lecturile teoretice-suport.

Condiii de evaluare: evaluarea se face prin colocviu (atentie! nu va exista data de examen in sesiune),
media finala consta in
- max 3 puncte sau 30% activitate la curs si seminar (moderare sau interventii in discutii) - pentru
punctaj maxim sunt suficiente 6 interventii consistente (fie la curs, fie la seminar) sau 1 buna
moderare de seminar.
- max 6 puncte sau 60% - lucrare scrisa
- max 1 punct sau 10% examen oral pe baza lucrarii scrise
Cazuri speciale:
Studentii care nu pot frecventa din motive obiective (probleme medicale sau suprapuneri de orar) au
obligatia sa ma anunte si sa documenteze acest lucru pana cel tarziu in 15 martie. Ei vor intocmi un referat,
cu care pot compensa partial componenta- activitate. Referat = comentariu critic (comparativ si evaluativ)
despre doua carti din bibliografia critica, la cerere (5-10 pagini redactate cu caractere TNR de 12 p, spatiere
la 1,5 randuri, respectarea tuturor cerintele studiului academic.) Se preda pana cel tarziu in ultima ora de curs
din semestru, sub forma imprimata. Nu se iau in considerare lucrarile trimise prin mail si nici nu se acorda
derogari de la termen (= referatele nepredate la timp nu intra in evaluare, componenta respectiva fiind
evaluata cu 0 puncte). Referatul poate fi elaborat si de catre studentii care vor sa-si imbunatateasca punctajul
pe activitate, in aceleasi conditii.

Restane: cerintele sunt aceleasi, cu deosebirea ca lucrarea scrisa (de max. 6 puncte) se va intocmi in
sesiunea de restante.