Sunteți pe pagina 1din 16

PARTEA I

Anul 177 (XXI) Nr. 862 LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE Joi, 10 decembrie 2009

SUMAR

Nr. Pagina Nr. Pagina

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI parteneriat dintre Ministerul Administraiei i Internelor


1.416. Hotrre pentru aprobarea Acordului dintre i Agenia European pentru Gestionarea Cooperrii
Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Polone cu Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre
privire la funcionarea Institutului Cultural Romn de la ale Uniunii Europene FRONTEX, semnat la
Varovia i a Institutului Polonez din Bucureti, semnat Varovia la 12 octombrie 2009 .................................. 613
la Varovia la 5 martie 2009 ...................................... 2
Acord ntre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Polone ACTE ALE AUTORITII NAIONALE
cu privire la funcionarea Institutului Cultural Romn PENTRU ADMINISTRARE I REGLEMENTARE
de la Varovia i a Institutului Polonez din Bucureti .... 24 N COMUNICAII
1.488. Hotrre pentru abrogarea pct. 4 din anexa nr. 1 la 955. Decizie privind modificarea i completarea Deciziei
Legea nr. 64/2008 privind funcionarea n condiii de preedintelui Inspectoratului General pentru
siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de
ridicat i a aparatelor consumatoare de Comunicaii i Tehnologia Informaiei nr. 686/2005
combustibil ................................................................ 4 pentru aprobarea Procedurii de tarifare i a Listei
1.489. Hotrre privind transmiterea unui imobil, cuprinznd tarifele de utilizare a spectrului radio
proprietate public a statului, din administrarea datorate anual ctre Inspectoratul General pentru
Ministerului Tineretului i Sportului, prin Direcia Comunicaii i Tehnologia Informaiei ........................ 1315
Judeean pentru Tineret Gorj, n administrarea
Ministerului Culturii, Cultelor i Patrimoniului ACTE ALE CORPULUI EXPERILOR CONTABILI
Naional ...................................................................... 5 I CONTABILILOR AUTORIZAI DIN ROMNIA
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE 09/180. Hotrre pentru modificarea Regulamentului
ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE privind auditul de calitate n domeniul serviciilor
280. Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administraiei contabile, aprobat prin Hotrrea Consiliului superior
i internelor, interimar, privind publicarea n Monitorul al Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai
Oficial al Romniei, Partea I, a Acordului-cadru de din Romnia nr. 08/91/2008 ...................................... 1516
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 862/10.XII.2009

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Polone
cu privire la funcionarea Institutului Cultural Romn de la Varovia i a Institutului Polonez
din Bucureti, semnat la Varovia la 5 martie 2009
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

Articol unic. Se aprob Acordul dintre Guvernul Romniei Institutului Cultural Romn de la Varovia i a Institutului
i Guvernul Republicii Polone cu privire la funcionarea Polonez din Bucureti, semnat la Varovia la 5 martie 2009.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul afacerilor externe, interimar,
Ctlin Marian Predoiu
Ministrul culturii, cultelor i patrimoniului naional,
Theodor Paleologu
p. Ministrul educaiei, cercetrii i inovrii, interimar,
Ctlin Ovidiu Baba,
secretar de stat
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucureti, 18 noiembrie 2009.


Nr. 1.416.

ACORD
ntre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Polone cu privire la funcionarea Institutului Cultural Romn
de la Varovia i a Institutului Polonez din Bucureti

Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Polone, denumite n continuare pri,


plecnd de la dorina de a aprofunda relaiile de prietenie dintre cele dou state i de a contribui la extinderea cooperrii
n domeniul cultural i educativ, pe baza respectului i ncrederii reciproce,
animate fiind de intenia realizrii prevederilor Actului final al Conferinei pentru Securitate i Cooperare n Europa, semnat
la Helsinki la 1 august 1975, i ale Cartei pentru o nou Europ, adoptat la Paris la 21 noiembrie 1990,
avnd n vedere dispoziiile Tratatului cu privire la relaiile prieteneti i la cooperarea dintre Romnia i Republica Polon,
semnat la Bucureti la 25 ianuarie 1993, i ale Acordului dintre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Polone privind
colaborarea n domeniile tiinei, nvmntului i culturii, semnat la Varovia la 23 iunie 1994,
au convenit urmtoarele:

ARTICOLUL 1 ARTICOLUL 3
1. Prezentul acord reglementeaz funcionarea Institutului 1. Institutul Cultural Romn de la Varovia se subordoneaz
Cultural Romn de la Varovia i a Institutului Polonez din Ministerului Afacerilor Externe al Romniei i Institutului Cultural
Bucureti, precum i funcionarea institutelor noi sau a filialelor Romn.
acestora, care pot fi nfiinate n conformitate cu alin. 2. 2. Institutul Polonez din Bucureti se subordoneaz
2. Fiecare parte, dup obinerea acordului celeilalte pri, ministrului afacerilor externe al Republicii Polone.
poate nfiina noi institute sau filiale ale lor pe teritoriul statului 3. Prile i vor comunica pe ci diplomatice eventualele
celeilalte pri. Prile se vor informa reciproc prin schimb de schimbri survenite n subordonarea celor dou institute.
note verbale despre intenia de nfiinare a unor noi institute sau
ARTICOLUL 4
filiale ale acestora.
1. Institutele au ca obiectiv promovarea limbii i culturii
ARTICOLUL 2 romne, n cazul Institutului Cultural Romn de la Varovia, i,
Institutele i vor desfura activitatea n conformitate cu respectiv, a limbii i culturii poloneze, n cazul Institutului
legislaia n vigoare n statul fiecreia dintre cele dou pri i Polonez din Bucureti, precum i promovarea educaiei, tiinei
cu dispoziiile prezentului acord. i cunoaterii statului trimitor.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 862/10.XII.2009 3

2. Acest obiectiv se realizeaz prin urmtoarele activiti, ARTICOLUL 8


desfurate n conformitate cu legislaia n vigoare a statului 1. n activitatea lor, institutele se conduc dup principiul
primitor i cu prevederile dreptului internaional: nonprofitului i desfoar activiti cu caracter nelucrativ.
a) organizarea de cursuri de limb romn, respectiv de 2. n cadrul prezentului acord i n conformitate cu
limb polon; prevederile acestuia i ale legislaiei n vigoare n statul prii
b) difuzarea de cunotine despre cultur, tiin, educaie, primitoare, institutele pot avea totui ncasri pentru organizarea
precum i despre realizrile istorice i contemporane ale prilor; i desfurarea de cursuri de limb, pentru examene i diplome,
c) organizarea de i participarea la evenimente culturale, n pentru materiale audiovizuale, de bibliografie i didactice, pentru
special expoziii, proiecii cinematografice, spectacole, concerte, orice alte materiale i operaiuni legate de cursurile de limb i,
prezentri, festivaluri, ateliere de creaie i altele, precum i dup caz, pentru participarea la manifestri culturale,
seminare, conferine i alte proiecte complexe;
educaionale i tiinifice sau pentru organizarea acestora.
d) nfiinarea i administrarea bibliotecilor i mediatecilor cu
sli de lectur i servicii de mprumut de cri, periodice i alte ARTICOLUL 9
produse tiprite i orice alt tip de material cu caracter cultural,
tiinific, educativ i informativ, pe orice suport; 1. Institutele sunt conduse de un director i un director
e) publicarea i difuzarea de materiale culturale, tiinifice, adjunct, numii de organele statului prii trimitoare. Acetia
educative i sportive; beneficiaz de privilegiile i imunitile diplomatice, scutirile
f) crearea de consilii, cluburi i comitete potrivit domeniilor fiscale i facilitile prevzute n Convenia privind relaiile
de activitate ale institutelor, cu participarea reprezentanilor diplomatice, semnat la Viena la 18 aprilie 1961, cnd statul
societii civile i mediilor de comunicare, precum i a prii trimitoare, pe cale diplomatic, i notific drept membri ai
personalitilor din lumea culturii, tiinei i sportului; personalului su diplomatic.
g) organizarea de i participarea la alte activiti similare, 2. Membrii personalului institutelor care nu au deinut
care au legtur cu obiectivele institutelor. cetenia statului prii primitoare i nici reedin permanent
3. Institutele pot organiza, n afara sediilor lor, activiti care pe teritoriul acestuia nainte de a fi angajai la institut sunt supui
s corespund obiectivelor prezentului acord i particip la astfel legislaiei muncii i legislaiei asigurrilor sociale n vigoare n
de activiti. statul prii trimitoare.
3. Membrii personalului institutelor care au cetenia statului
ARTICOLUL 5 prii primitoare sau care au reedina permanent pe teritoriul
1. Fiecare parte recunoate institutului celeilalte pri acestuia se supun legislaiei asigurrilor sociale i legislaiei
capacitatea de a ndeplini acte juridice care permit realizarea muncii n vigoare n statul prii primitoare.
obiectivelor enumerate n art. 4, iar institutele vor putea: 4. Fiecare parte va informa cealalt parte, pe cale
a) s deschid conturi bancare; diplomatic, despre membrii personalului trimii sau angajai la
b) s ncheie contracte cu instituii publice i cu orice institute, precum i despre nceperea ori ncetarea activitii
persoane fizice sau juridice, publice ori private, naionale sau acestora.
strine din statul primitor;
c) s i asume alte obligaii necesare ndeplinirii obiectivelor ARTICOLUL 10
definite n prezentul acord. 1. Impozitele pe venitul i bunurile institutelor i personalului
2. Directorul sau directorul adjunct mputernicit pot deschide acestora sunt reglementate de legislaiile prilor, precum i de
conturi bancare, ncheia contracte i asuma alte obligaii n prevederile Acordului dintre Guvernul Romniei i Guvernul
numele institutului. Republicii Polone pentru evitarea dublei impuneri i prevenirea
3. Directorul i directorul adjunct, ca reprezentani ai evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit i pe capital,
institutului, n domeniile de activitate menionate la alin. 1 lit. b) semnat la Varovia la 23 iunie 1994.
i c), nu beneficiaz de imunitate de jurisdicie civil i 2. Dac legislaia n vigoare permite o astfel de posibilitate,
administrativ n statul prii primitoare. prile exonereaz institutele de impozite, TVA i alte taxe pentru
ARTICOLUL 6 activitile derulate n conformitate cu art. 4 alin. 2.
1. Prile vor facilita, n limitele prevzute de legislaia n ARTICOLUL 11
vigoare a statului prii primitoare i conform principiului
n cadrul legislaiilor lor i pe baza principiului reciprocitii,
reciprocitii, crearea condiiilor necesare pentru funcionarea
fiecare dintre pri ntocmete, n cel mai scurt timp posibil,
corespunztoare a institutelor i pentru realizarea obiectivelor
lor. permisele de reziden sau elibereaz alte documente
2. n limita posibilitilor, fiecare parte va sprijini institutul asemntoare pentru membrii personalului institutului trimii de
celeilalte pri pe lng autoritile locale n vederea obinerii ctre cealalt parte i pentru membrii de familie care locuiesc
autorizaiilor necesare pentru funcionarea corespunztoare a mpreun cu acetia.
acestuia. ARTICOLUL 12
3. Fiecare parte va asigura institutului su spaii care
corespund cerinelor privind localizarea, suprafaa, scopul i tipul Diferendele legate de interpretarea sau aplicarea prezentului
activitilor desfurate, de pe piaa imobiliar a statului prii acord vor fi soluionate pe cale diplomatic, cu excepia cazului
primitoare. n care prile convin o alt modalitate.
4. Fiecare parte suport toate costurile administrative legate
de funcionarea institutului su. ARTICOLUL 13
1. Prile se vor informa reciproc despre ndeplinirea
ARTICOLUL 7 procedurilor interne necesare pentru intrarea n vigoare a
Prile asigur accesul liber al publicului la activitile prezentului acord prin schimb de note verbale. Acordul va intra
organizate de institute, fie n sediile proprii, fie n afara acestora. n vigoare la data primirii ultimei note verbale prin care prile
Institutele pot folosi toate mijloacele de difuzare adecvate, se informeaz despre ndeplinirea acestor proceduri.
conform legislaiei n vigoare n statul prii primitoare, pentru 2. La data intrrii n vigoare a prezentului acord i nceteaz
promovarea activitilor lor. valabilitatea Convenia dintre Guvernul Republicii Socialiste
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 862/10.XII.2009

Romnia i Guvernul Republicii Populare Polone privind 4. Prezentul acord se ncheie pentru o perioad de 5 ani.
nfiinarea i activitatea Centrului de Informaii i Cultur
Acesta va fi prelungit automat, prin tacit reconduciune, pentru
Romn la Varovia i a Centrului de Informaii i Cultur
Polon la Bucureti, semnat la Bucureti la 11 iulie 1972. perioade ulterioare de cte 5 ani, dac niciuna dintre pri nu l
3. Prile, de comun acord, pot amenda n orice moment
va denuna, n scris, cu cel puin 9 luni nainte de expirarea
prezentul acord. Amendamentele intr n vigoare potrivit
procedurii menionate la alin. 1. perioadei corespunztoare de valabilitate.
Semnat la Varovia la data de 5 martie 2009, n dou exemplare originale, fiecare n limbile romn i polonez, ambele
texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul Romniei, Pentru Guvernul Republicii Polone,


Bogdan Aurescu, Grazyne Bernatowicz,
secretar de stat, subsecretar de stat,
Ministerul Afacerilor Externe Ministerul Afacerilor Externe

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru abrogarea pct. 4 din anexa nr. 1 la Legea nr. 64/2008
privind funcionarea n condiii de siguran a instalaiilor
sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor
consumatoare de combustibil
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 28 alin. (2)
din Legea nr. 64/2008 privind funcionarea n condiii de siguran a instalaiilor
sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil,
cu modificrile i completrile ulterioare,

Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.


Articol unic. Se abrog pct. 4 din anexa nr. 1 Instalaii i echipamente
exceptate de la prevederile prezentei legi la Legea nr. 64/2008 privind
funcionarea n condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de
ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificrile i completrile
ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaz:
Ministrul aprrii naionale,
Mihai Stnioar
Ministrul economiei,
Adriean Videanu

Bucureti, 25 noiembrie 2009.


Nr. 1.488.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 862/10.XII.2009 5

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate public a statului, din administrarea Ministerului
Tineretului i Sportului, prin Direcia Judeean pentru Tineret Gorj, n administrarea Ministerului
Culturii, Cultelor i Patrimoniului Naional

n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 12 alin. (1) i (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public i regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare,

Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

Art. 1. (1) Se aprob transmiterea unui imobil, proprietate Art. 2. Predarea-preluarea imobilului prevzut la art. 1 se
public a statului, avnd datele de identificare prevzute n face pe baz de protocol ncheiat ntre prile interesate, n
anexa care face parte integrant din prezenta hotrre, din
termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei
administrarea Ministerului Tineretului i Sportului, prin Direcia
hotrri.
Judeean pentru Tineret Gorj, n administrarea Ministerului
Culturii, Cultelor i Patrimoniului Naional, pentru Arhiepiscopia Art. 3. Pe data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se
Craiovei. modific i se completeaz corespunztor anexa nr. 6 la
(2) Imobilul prevzut la alin. (1) va fi utilizat n scopul Hotrrea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
organizrii de tabere colare, cu respectarea standardelor de
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
calitate privind desfurarea activitilor specifice.
statului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
(3) n cazul n care nu se respect obligaiile de la alin. (2),
imobilul revine de drept n administrarea Ministerului Tineretului nr. 1.020 i 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificrile i
i Sportului. completrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul tineretului i sportului,
Sorina Luminia Plcint
Ministrul culturii, cultelor i patrimoniului naional,
Theodor Paleologu
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Pogea
Bucureti, 25 noiembrie 2009.
Nr. 1.489.

ANEX

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E
a imobilului care se transmite din domeniul public al statului i din administrarea Ministerului Tineretului i Sportului,
prin Direcia Judeean pentru Tineret Gorj, n domeniul public al statului i n administrarea Ministerului Culturii,
Cultelor i Patrimoniului Naional

Codul Locul unde este Persoana juridic de la care Persoana juridic Caracteristicile tehnice
Nr. M.F.
de clasificare situat imobilul se transmite imobilul la care se transmite imobilul ale imobilului

Statul romn,
Statul romn, Ministerul n administrarea Tabra Tismana
Romnia,
Tineretului i Sportului, prin Ministerului Culturii, Cldire vil cu etaj
39374 8.29.06 judeul Gorj,
Direcia Judeean pentru Cultelor i Patrimoniului Valoare de inventar:
oraul Tismana.
Tineret Gorj Naional, pentru 300,940 lei
Arhiepiscopia Craiovei
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 862/10.XII.2009

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR

ORDIN
privind publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a Acordului-cadru de parteneriat
dintre Ministerul Administraiei i Internelor i Agenia European pentru Gestionarea
Cooperrii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene FRONTEX,
semnat la Varovia la 12 octombrie 2009
n vederea aplicrii prevederilor Acordului-cadru de parteneriat dintre Ministerul Administraiei i Internelor i Agenia
European pentru Gestionarea Cooperrii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene
FRONTEX, semnat la Varovia la 12 octombrie 2009,
avnd n vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 2.007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a
Ageniei Europene pentru Gestionarea Cooperrii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene
FRONTEX, n vederea mbuntirii managementului integrat la frontierele externe,
n temeiul dispoziiilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele i ale art. 7 alin. (4) din Ordonana de urgen
a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Administraiei i Internelor, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 15/2008, cu modificrile i completrile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul administraiei i internelor, interimar, emite urmtorul ordin:

Articol unic. Se dispune publicarea, fr plat, n la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a Acordului-cadru de Europene FRONTEX, semnat la Varovia la 12 octombrie
parteneriat dintre Ministerul Administraiei i Internelor i 2009, prevzut n anexa care face parte integrant din
Agenia European pentru Gestionarea Cooperrii Operative prezentul ordin.

Viceprim-ministru, ministrul administraiei i internelor, interimar,


Vasile Blaga

Bucureti, 16 noiembrie 2009.


Nr. 280.
ANEX

A C O R D - C A D R U D E P A R T E N E R I A T*
ntre
Ministerul Administraiei i Internelor (Partener), reprezentat n scopul semnrii prezentului acord de ctre domnul Vasile
Blaga, viceprim-ministru, ministrul administraiei i internelor, interimar,
i
Agenia European pentru Gestionarea Cooperrii Operaionale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii
Europene FRONTEX
n vederea stabilirii unui cadru ntre FRONTEX i Partener pentru finanarea participrii Partenerului la activitile
operaionale n conformitate cu Regulamentul FRONTEX1, precum i cu alte prevederi comunitare relevante

Partenerul i FRONTEX au convenit asupra preambulului, a Condiiilor speciale i a Condiiilor generale care formeaz
prezentul acord-cadru de parteneriat (acord-cadru).
Preambulul stabilete contextul parteneriatului stabilit ntre pri n domeniul managementului frontierelor externe ale
Uniunii Europene.
Condiiile speciale i Condiiile generale specific subiectul, termenii, condiiile i durata acordului-cadru, precum i
aranjamentele pentru activitile operaionale n baza parteneriatului.
Prin semntura sa, Partenerul accept coninutul acordului-cadru i aplicarea acestuia asupra oricrei decizii de finanare
specific implementate ulterior n baza prezentului acord-cadru.
PREAMBUL
Politica Comunitii Europene n domeniul frontierelor externe ale Uniunii Europene are ca obiectiv managementul integrat
al frontierei, asigurnd un nivel uniform i nalt de control i supraveghere, care este un corolar necesar pentru libera circulaie a
persoanelor n cadrul Uniunii Europene. Managementul integrat al frontierei (IBM) este i o component fundamental a unui
spaiu de libertate, securitate i justiie.
n scopul mbuntirii IBM, FRONTEX faciliteaz i eficientizeaz aplicarea msurilor comunitare n acest domeniu.
FRONTEX realizeaz aceasta prin asigurarea coordonrii mbuntite a cooperrii operaionale a statelor membre i a rilor
asociate Schengen2.
* Traducere.
1 Regulamentul (CE) nr. 2.007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Ageniei Europene pentru Gestionarea Cooperrii Operaionale
la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene FRONTEX, Jurnalul Oficial, seria L 349, 25 noiembrie 2004, p.1, modificat.
2 Pentru scopul acestui acord-cadru, termenul de state membre include de asemenea rile asociate Schengen.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 862/10.XII.2009 7

n conformitate cu Regulamentul FRONTEX, FRONTEX Toate deciziile de finanare specific ale FRONTEX trebuie
poate decide s cofinaneze operaiunile comune i proiectele- s aib legtur cu un plan operaional convenit (sau alt plan
pilot ale statelor membre (activiti operaionale) n conformitate similar) pentru activitatea operaional vizat. Planul operaional
cu regulile financiare aplicabile pentru FRONTEX. Astfel de sau alt plan similar este pregtit i elaborat n conformitate cu
contribuii financiare directe sunt menite s sprijine realizarea prevederile relevante ale Regulilor interne de procedur
mbuntirilor IBM i nu pot sub nicio form s aduc profit FRONTEX4. Un plan operaional se stabilete i se semneaz
Partenerului. de adjunctul directorului executiv n conformitate cu art. 31
n ndeplinirea obligaiilor i ndatoririlor n conformitate cu alin. (2) din Regulile interne de procedur FRONTEX.
Regulamentul FRONTEX, FRONTEX aplic principiile
transparenei i ale tratamentului egal. ARTICOLUL I.3
Durata

I. CONDIII SPECIALE Acordul-cadru intr n vigoare la data imediat urmtoare datei


la care ultima dintre cele dou pri l semneaz.
ARTICOLUL I.1 Acordul-cadru se ncheie pentru o perioad de 4 ani
ncepnd cu data intrrii sale n vigoare.
Scopul
Partenerul poate denuna prezentul acord-cadru n orice
Acordul-cadru este ncheiat ca parte a unei relaii de moment prin transmiterea unui preaviz scris de 60 de zile.
cooperare formalizate, n desfurare, ntre FRONTEX i Partenerul trebuie, n acest caz, s ntreprind finalizarea
Partener (Parteneriat), n baza obiectivelor Comunitii i a implementrii oricrei activiti operaionale n care este implicat,
planurilor multianuale FRONTEX (MAP) i a programelor de care a nceput nainte de data la care denunarea contractului
lucru anuale (PoW), pentru a contribui la obiectivele politicii produce efecte i pentru care s-a ntocmit o decizie de finanare
Comunitii menionate n preambul. specific n baza prezentului acord-cadru.
Principalul scop al acordului-cadru este de a defini rolurile i FRONTEX poate decide s denune prezentul acord-cadru
responsabilitile prilor n implementarea Parteneriatului, n orice moment fr nicio despgubire din partea sa, printr-un
precum i termenii i condiiile n care finanarea specific poate preaviz scris de 60 de zile. FRONTEX i onoreaz obligaiile
fi decis i acordat. ce decurg din implementarea activitilor operaionale care au
Semnarea acordului-cadru de ctre pri nu oblig nceput nainte de data la care denunarea contractului produce
FRONTEX s decid i s acorde o finanare specific. efecte, n msura n care aceast implementare d natere la
cheltuieli prevzute n decizia de finanare specific respectiv.
ARTICOLUL I.2
Toate deciziile de finanare specific FRONTEX n baza
Acordarea finanrii specifice prezentului acord-cadru trebuie s fie adoptate nainte de data
n contextul MAP i PoW, FRONTEX i Partenerul poart la care acordul-cadru expir. n cazul n care se desfoar o
discuii bilaterale pentru a conveni asupra activitilor activitate operaional dup data de expirare sus-menionat,
operaionale viitoare coordonate de FRONTEX la care particip termenii i condiiile acordului-cadru continu s se aplice pentru
Partenerul. Aceste discuii bilaterale i activitile operaionale implementarea activitii operaionale corespunztoare i a
convenite constituie baza pentru acordarea unei finanri deciziei de finanare specific respective.
specifice.
n baza nelegerilor comune rezultate n urma discuiilor ARTICOLUL I.4
bilaterale, FRONTEX i statele membre participante (adic Finanarea activitilor operaionale
statele membre care au convenit s participe la activitatea Costurile totale eligibile pentru o activitate operaional
operaional respectiv) convin asupra unui plan operaional trebuie indicate ntr-un buget (i formularele tip REM, atunci
(sau a unui plan documentat similar) pentru fiecare activitate cnd acestea sunt folosite) anexat la decizia de finanare
operaional. Fiecare astfel de plan indic participarea unui stat specific FRONTEX corespunztoare.
membru n activitatea operaional. Prin convenirea planului Eligibilitatea costurilor i cofinanarea cerut de la Partener
operaional (sau a altor planuri similare) Partenerul accept, n sunt definite n art. II.16 i n decizia de finanare specific
ceea ce privete activitatea operaional respectiv, s fie corespunztoare.
obligat de prezentul acord-cadru, inclusiv de rezultatele
cheltuielilor curente cu mijloacele tehnice (REM), proiect derulat ARTICOLUL I.5
n 2007 de FRONTEX.
Angajamente specifice ale Partenerului
FRONTEX decide separat cu privire la finanarea specific i
acord finanarea specific n scopul activitii operaionale Imediat dup ce o decizie de finanare specific FRONTEX
vizate. Fiecare finanare specific a FRONTEX trebuie s n baza acestui acord-cadru a fost adoptat, Partenerul este
respecte prevederile relevante ale Regulamentului FRONTEX notificat printr-un e-mail transmis Punctului naional de contact
i ale Regulamentului financiar FRONTEX3. FRONTEX corespunztor. Partenerul trebuie s rspund n
Finanarea specific decis i acordat de FRONTEX ia aceeai zi la o astfel de notificare prin recunoaterea primirii
forma unei decizii de finanare specific a FRONTEX, adoptat deciziei de finanare specific n baza acestui acord-cadru.
de directorul executiv. Astfel de decizii de finanare specific pot Formularul care se va folosi pentru un astfel de rspuns este
fi adoptate i de adjunctul directorului executiv, de un director anexat la prezentul acord-cadru.
sau de un ef de serviciu/sector, n conformitate cu Dup primirea deciziei de finanare specific, Partenerul se
subdelegrile de autoritate existente pentru implementarea angajeaz s solicite o prefinanare n conformitate cu art. II.17.
bugetului n vigoare n FRONTEX. Un buget pentru activitatea Dup ncheierea activitii operaionale respective,
operaional vizat este anexat la fiecare decizie de finanare Partenerul se angajeaz s nainteze ctre FRONTEX
specific. rapoartele i documentaia solicitate n conformitate cu art. II.17.

3 Decizia Consiliului director FRONTEX 36/2008 din 16 decembrie 2008.


4 Decizia directorului executiv FRONTEX 2008/67 din 16 decembrie 2008.
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 862/10.XII.2009
II. CONDIII GENERALE 2. Fr a prejudicia prevederile paragrafului 1, FRONTEX
Partea A acord Partenerului dreptul de a utiliza liber rezultatele unei
activiti operaionale, dup cum consider potrivit, cu condiia
Prevederi legale i administrative
ca prin aceasta s nu ncalce obligaiile sale de confidenialitate
sau drepturile existente de proprietate industrial i intelectual.
ARTICOLUL II.1
Angajamentele luate de Partener ARTICOLUL II.5
Prin consimirea planului operaional sau a unui alt plan Confidenialitatea i protecia datelor cu caracter personal
similar pentru o activitate prevzut, Partenerul accept s 1. Schimbul de date i informaii se va desfura n
respecte pe lng prevederile prezentului acord-cadru i
conformitate cu legislaia comunitar i naional existent.
prevederile oricror condiii specifice posibile legate de
activitatea vizat, precum i Decizia directorului executiv asupra 2. FRONTEX i Partenerul se oblig s pstreze
schemei de cofinanare pentru operaiunile comune i confidenialitatea oricrui document, oricrei informaii sau a
proiectele-pilot din 15 ianuarie 2008 (nr. 2008/02) incluznd altui material aflat n legtur direct cu obiectul acordului-cadru,
rezultatele proiectului REM derulat n cursul anului 2007 de care este n mod corespunztor clasat/clasat ca fiind
FRONTEX. confidenial/confidenial, dac divulgarea poate aduce
prejudicii celeilalte pri. Prile trebuie s respecte aceast
ARTICOLUL II.2 obligaie i dup data expirrii prezentului acord-cadru.
Responsabilitate 3. Orice informaie cu caracter personal cuprins n acordul-
1. Prezentele condiii generale sau orice condiii specifice nu cadru i n deciziile de finanare specific sau legat de aceste
vor afecta unica responsabilitate a Partenerului de a respecta documente trebui s fie prelucrat n conformitate cu
orice obligaii juridice care l privesc. Regulamentul (CE) nr. 45/20015. Astfel de date vor fi prelucrate
2. FRONTEX nu poate n niciun caz sau din niciun motiv s doar n legtur cu activitatea de implementare i de continuare
fie fcut rspunztor pentru pagubele sau daunele suferite de a acordului-cadru i a deciziilor de finanare specific, fr a
personalul sau proprietatea Partenerului n timpul desfurrii prejudicia posibilitatea de a transmite datele ctre Serviciul de
aciunii sau ca o consecin a aciunii. De aceea, FRONTEX nu audit intern, ctre Curtea European de Conturi, ctre Grupul
poate accepta nicio solicitare pentru despgubiri sau majorare pentru nereguli financiare i/sau ctre Oficiul European de Lupt
a plii n legtur cu o astfel de pagub sau daun. Antifraud (OLAF) n scopul protejrii intereselor financiare ale
3. Cu excepia cazurilor de for major, Partenerul va Comunitii.
remedia orice pagub suferit de echipamentul aflat n 4. Partenerul poate, n urma unei cereri scrise, s obin
proprietatea FRONTEX ca rezultat al executrii sau al executrii acces la datele sale cu caracter personal i s corecteze orice
deficitare a unei aciuni. informaie care este inexact sau incomplet. Partenerul ar
4. Partenerul i asum rspunderea unic fa de teri, trebui s adreseze orice ntrebare referitoare la procesarea
inclusiv rspunderea fa de orice pagub sau daun de orice fel
datelor sale personale ofierului pentru protecia datelor din
provocat de ei n legtur cu sau decurgnd din activitile
operaionale. Partenerul va absolvi FRONTEX de toat cadrul FRONTEX. Beneficiarii pot oricnd depune o plngere
rspunderea asociat oricrei revendicri sau aciuni ntreprinse mpotriva prelucrrii datelor lor personale la Autoritatea
ca rezultat al nclcrii de ctre Partener ori de angajaii European de Supervizare a Proteciei Datelor.
Partenerului sau de ctre alte persoane pentru care Partenerul
ARTICOLUL II.6
ori un angajat individual al Partenerului este responsabil.
Publicitatea
ARTICOLUL II.3
Cu excepia cazului n care FRONTEX solicit altfel, orice
Conflicte de interes comunicare sau aducere la cunotina opiniei publice de ctre
1. Partenerul se angajeaz s ia toate msurile necesare de Partener cu privire la o activitate operaional, inclusiv conferine
prevenire a oricrui risc de conflict de interese care ar putea ori seminarii, va indica faptul c acea activitate a primit finanare
afecta ndeplinirea imparial i obiectiv a deciziei de finanare de la Comunitate i a fost coordonat de ctre FRONTEX. Orice
specific i va informa FRONTEX, fr ntrziere, cu privire la comunicare sau aducere la cunotina opiniei publice de ctre
orice situaie care constituie sau care poate conduce la orice Partener, n orice form i prin orice mijloace, trebuie s indice
conflict de acest gen. faptul c rspunderea aparine numai autorului i c FRONTEX
2. Exist un conflict de interese atunci cnd exercitarea nu este responsabil pentru nicio utilizare posibil a informaiilor
imparial i obiectiv a funciilor oricrei persoane n baza coninute.
acordului-cadru este compromis din motive care privesc
familia, viaa afectiv, afinitatea politic ori naional, interesul ARTICOLUL II.7
economic sau orice alt interes mprtit cu o alt parte.
Evaluarea
ARTICOLUL II.4 Ori de cte ori FRONTEX efectueaz o evaluare
Proprietatea/Utilizarea rezultatelor intermediar sau final a impactului activitilor operaionale,
1. Cu excepia cazurilor cnd se stipuleaz altfel, dreptul de msurat n funcie de obiectivele Programului anual de lucru al
proprietate asupra rezultatelor unei activiti desfurate n baza FRONTEX, Partenerul se oblig s pun la dispoziia
unui acord-cadru FRONTEX, inclusiv drepturile de proprietate FRONTEX i/sau a persoanelor autorizate de aceasta toate
intelectual i de proprietate asupra rapoartelor i a altor documentele sau informaiile care sunt solicitate pentru ca
documente legate de aceasta, va aparine FRONTEX. evaluarea s se ncheie cu succes.

5 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European i al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecia persoanelor fizice cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal de ctre instituiile i organele comunitare i privind libera circulaie a acestor date (Jurnalul Oficial, seria L 8, 12 ianuarie
2001, p. 1).
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 862/10.XII.2009 9

ARTICOLUL II.8 parial sau total a sumelor deja pltite conform deciziei de
Suspendarea finanare specific, n baza rapoartelor de implementare tehnic
i a declaraiilor financiare aprobate de FRONTEX, proporional
1. Partenerul i/sau FRONTEX poate suspenda cu gravitatea eecurilor n cauz i dup ce a permis
implementarea unei activiti operaionale dac circumstane de Partenerului s i prezinte observaiile.
natur excepional fac acest lucru imposibil sau deosebit de
dificil, n special n situaiile de for major. Acetia se vor II.12.2. De ctre FRONTEX
informa reciproc fr ntrziere, furniznd toate motivele i FRONTEX poate hotr denunarea, suspendarea sau
detaliile necesare, precum i data prevzut pentru reluarea reducerea finanrii, fr nicio obligaie din partea sa cu privire
activitii. la plata vreunei despgubiri, n urmtoarele situaii:
2. Dac FRONTEX nu denun acordul-cadru conform a) n cazul unei schimbri a situaiei juridice, financiare,
prevederilor art. I.3, Partenerul va relua implementarea de tehnice, organizaionale sau de proprietate a Partenerului, care
ndat ce circumstanele permit acest lucru i va informa este de natur s afecteze n mod considerabil prevederile
FRONTEX n mod corespunztor despre aceasta. Durata acordului-cadru sau de natur s pun la ndoial decizia de
activitii operaionale va fi prelungit cu o perioad echivalent acordare a finanrii;
cu durata suspendrii. b) n cazul n care Partenerul nu reuete s i
ndeplineasc o obligaie important care i revine n
ARTICOLUL II.9 conformitate cu acordul-cadru i cu decizia de finanare
Atribuirea contractelor specific, inclusiv anexele acestora;
c) n cazul n care activitatea operaional a fost suspendat
Dac Partenerul ncheie contracte n scopul desfurrii unei
ca rezultat al unor situaii excepionale;
activiti prevzute de o decizie de finanare specific,
d) n cazul n care Partenerul se face rspunztor de o grav
Partenerul va respecta prevederile i principiile normelor
abatere profesional dovedit prin orice mijloace;
relevante privind achiziiile publice, principiile de bun
e) n cazul n care Partenerul nu i-a ndeplinit obligaiile cu
gestionare financiar, precum i rezultatele proiectului REM
privire la plata contribuiilor la asigurrile sociale sau plata
desfurat n cursul anului 2007 de ctre FRONTEX.
taxelor n conformitate cu prevederile juridice ale rii n care
ARTICOLUL II.10 este stabilit;
f) n cazul n care Partenerul este subiectul unei acuzri care
Fora major
are valoare de res judicata pentru fraud, corupie, implicare n
For major nseamn orice situaie excepional imposibil organizaii criminale sau pentru orice alt activitate ilegal n
de anticipat sau eveniment care depete controlul prilor, detrimentul intereselor financiare ale Comunitii;
care le mpiedic pe oricare dintre acestea s i ndeplineasc g) n cazul n care Partenerul a dat declaraii false sau
oricare dintre obligaiile lor care decurg din acordul-cadru, care prezint rapoarte care nu corespund realitii n scopul obinerii
nu poate fi atribuit erorii sau neglijenei prilor i care se finanrii, prevzute n decizia de finanare specific.
dovedete insurmontabil n ciuda tuturor precauiilor adecvate. II.12.3. Procedura de denunare
Defectele echipamentului sau ale materialelor ori ntrzierile cu
punerea acestora la dispoziie, conflictele de munc, grevele 1. Procedura este iniiat printr-o scrisoare recomandat cu
sau dificultile financiare nu pot fi invocate drept situaii de for confirmare de primire sau un echivalent al acesteia.
major de ctre partea care nu i poate ndeplini obligaiile. 2. n cazurile menionate la art. II.12.2 lit. a) i b), Partenerul
va avea la dispoziie 30 de zile pentru a-i prezenta observaiile
ARTICOLUL II.11 i pentru a lua orice msur necesar n scopul asigurrii
Atribuirea
ndeplinirii n continuare a obligaiilor sale conform deciziei de
finanare specific. n cazul n care FRONTEX nu confirm
1. Solicitrile ctre FRONTEX nu pot fi transferate. acceptarea acestor observaii prin naintarea unei aprobri
2. n situaii excepionale, atunci cnd situaia justific acest scrise n termen de 30 de zile de la primirea acestora, procedura
lucru, FRONTEX poate autoriza atribuirea ctre o parte ter a continu s se desfoare.
unei decizii de finanare specific i a oricror pli care decurg 3. n cazul n care notificarea este trimis, denunarea
din aceasta, n urma unei cereri scrise n acest sens, n care se produce efecte la sfritul perioadei de notificare, care va ncepe
vor indica motivele, din partea Partenerului. Dac FRONTEX de la data la care este primit notificarea cu privire la decizia
este de acord, trebuie s fac acest acord cunoscut n scris FRONTEX de denunare a finanrii.
nainte ca atribuirea propus s aib loc. n absena autorizrii 4. n cazul n care ntiinarea nu este trimis pentru situaiile
mai sus menionate sau n situaia nerespectrii acestor termeni, prevzute la art. II.12.2 lit. c), d), e), f) i g), denunarea produce
atribuirea nu trebuie s fie pus n aplicare mpotriva FRONTEX efecte din ziua urmtoare datei la care este primit notificarea cu
i nu va produce niciun fel de efecte asupra FRONTEX. n niciun privire la decizia FRONTEX de denunare a finanrii.
caz o astfel de atribuire nu va elibera Partenerul de obligaiile II.12.4. Efectele denunrii
sale fa de FRONTEX.
1. n cazul denunrii, plile efectuate de ctre FRONTEX
ARTICOLUL II.12 vor fi limitate la costurile eligibile suportate n fapt de ctre
Denunarea, suspendarea i reducerea finanrii Partener pn la data la care denunarea produce efecte, n
conformitate cu decizia de finanare specific. Costurile legate
II.12.1. De ctre Partener de angajamentele curente, care nu trebuie s fie ndeplinite
1. n cazurile justificate adecvat, Partenerul poate renuna la pn dup denunare, nu vor fi luate n considerare.
finanare, n orice moment, prin transmiterea ctre FRONTEX a 2. Partenerul va avea 60 de zile de la data la care
unui preaviz de 60 de zile, preciznd motivele pentru care se denunarea produce efecte, dup cum a fost notificat de
consider c activitatea operaional pentru care a fost acordat FRONTEX, ca s redacteze o cerere pentru plata final n
finanarea este imposibil de realizat, fr a fi obligat s acorde conformitate cu decizia de finanare specific. n cazul n care nu
vreo despgubire din acest motiv. este primit nicio cerere de plat final n acest termen-limit,
2. Dac nu sunt oferite motive sau dac FRONTEX nu FRONTEX nu va rambursa cheltuielile suportate de ctre
accept motivele, FRONTEX poate s solicite rambursarea Partener pn la data denunrii i va fi recuperat orice sum
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 862/10.XII.2009

a crei utilizare nu este fundamentat de rapoarte de Partea B


implementare tehnic i nici pe declaraii financiare aprobate de Prevederi financiare
FRONTEX.
3. n mod excepional, la sfritul perioadei de notificare mai ARTICOLUL II.16
sus menionate, atunci cnd FRONTEX termin finanarea pe Costuri eligibile
motiv c Partenerul nu a reuit s realizeze raportul de 1. Pentru a fi considerate costuri eligibile ale activitii
implementare tehnic final i declaraia financiar n termenul- operaionale, costurile trebuie s ndeplineasc urmtoarele
limit stipulat n decizia de finanare specific, iar Partenerul criterii generale:
nc nu a respectat aceast obligaie n termen de dou luni trebuie s aib legtur cu obiectul deciziei de finanare
(dup ntiinarea scris trimis de FRONTEX printr-o scrisoare specific i trebuie s fie prevzute n bugetul estimat (i n
recomandat cu confirmare de primire sau un echivalent al formularele-tip REM, atunci cnd se folosesc) anexat la aceasta;
trebuie s fie necesare pentru desfurarea activitii
acesteia), FRONTEX nu va rambursa cheltuielile suportate de operaionale acoperite de decizia de finanare specific;
ctre Partener pn la data la care s-a ncheiat aciunea. trebuie s fie rezonabile i justificate i trebuie s fie
FRONTEX va recupera, de asemenea, orice sum a crei conforme cu principiile de management financiar eficient, n
utilizare nu este fundamentat de rapoartele de implementare special din punctul de vedere al valorii pentru bani i eficiena
tehnic i de declaraiile financiare aprobate de ctre aceasta. costului;
trebuie s fie legate de activitile implementate n
ARTICOLUL II.13 perioada de eligibilitate, dup cum a fost prevzut n decizia de
finanare specific. n plus, costurile de cltorie ale personalului
Penaliti financiare i pentru transportul echipamentului vor fi eligibile n baza
Se vor aplica prevederile art. 134b la care se face referire n bugetului;
art. 175 din Regulile de implementare a Regulamentului trebuie s fie de fapt realizate de Partener, s fie
nregistrate n contabilitatea acestuia n conformitate cu
financiar general. principiile de contabilitate aplicabile i s fie declarate n
conformitate cu cerinele legislaiei aplicabile din domeniul fiscal
ARTICOLUL II.14
i social;
Decizii adiionale trebuie s poat fi identificate i verificate;
procedurile interne de contabilitate i audit ale
1. Orice amendament la decizia de finanare specific,
Partenerului trebuie s permit reconcilierea direct a costurilor
inclusiv durata activitii operaionale, trebuie s fac obiectul i venitului declarat n legtur cu activitatea, prin declaraiile
unei noi decizii de finanare specific care s o nlocuiasc pe contabile i prin documentele justificative corespunztoare.
cea anterioar. Nicio decizie verbal nu poate angaja prile n 2. Costurile eligibile directe pentru activitatea operaional
acest sens. sunt acele costuri care, lund n considerare condiiile de
2. Noua decizie de finanare specific nu poate s aib drept eligibilitate stabilite la pct. 1, sunt identificabile drept costuri
specifice legate direct de desfurarea activitii operaionale i
scop sau ca efect operarea de schimbri care pun la ndoial
care, prin urmare, pot fi cuprinse de aceasta n mod direct. n
justificarea iniial pentru acordarea finanrii specifice sau care special, urmtoarele costuri directe sunt eligibile, cu condiia ca
pot duce la tratament inegal. acestea s ndeplineasc criteriile stabilite n paragraful anterior:
3. Dac cererea de modificare este formulat de ctre costurile de cltorie, diurn (DSA) i cazare;
Partener, acesta trebuie s o trimit ctre FRONTEX cu 15 zile cheltuieli curente cu mijloace tehnice (REM), aa cum au
lucrtoare nainte ca aceasta s produc efecte i cu 10 zile fost identificate n proiectul REM desfurat n cursul anului
2007 de ctre FRONTEX;
lucrtoare nainte de data ncetrii aciunii, cu excepia cazurilor
salariile i taxele pentru asigurare social ale experilor
fundamentate corespunztor de ctre Partener i acceptate de i/sau echipajului detaai.
ctre FRONTEX. Costurile legate de diurn i cazare nu trebuie s
4. Prin derogare de la prevederile de mai sus, Partenerul depeasc plafoanele aprobate anual de ctre Comisie n
poate, atunci cnd desfoar activitatea operaional, s conformitate cu regulamentele cu privire la personal.
ajusteze bugetul estimat prin transferuri ntre titluri6 de costuri Dac Partenerul subcontracteaz activitile sale
operaionale, personalul subcontractat va fi tratat ca personal
eligibile, cu condiia ca aceast ajustare a cheltuielilor s nu
propriu al Partenerului, n sensul prezentului articol.
afecteze implementarea activitii operaionale i transferul 3. Contribuiile la salarii i la taxele pentru asigurri sociale
dintre titluri s nu depeasc 10% din valoarea fiecrui titlu de realizate de statele membre relevante/ara asociat Schengen
costuri eligibile estimate ctre care este destinat transferul i vor fi considerate ca fiind cofinanare a unei activiti
fr a depi costurile eligibile totale menionate n art. 3 pct. 3 operaionale din partea statului membru implicat/rii asociate
din decizia de finanare specific. Schengen. FRONTEX va acoperi costurile legate de
cltorie/DSA/cazare i REM. Cofinanarea nu poate fi asigurat
ARTICOLUL II.15 din alte resurse finanate de UE.
4. Statul membru gazd/ara asociat Schengen este, de
Soluionarea diferendelor asemenea, eligibil/eligibil pentru cofinanarea pentru costurile
n cazul oricrui diferend sau litigiu n legtur cu eligibile aa cum sunt definite n alin. 2 i 3 pentru mijloacele
interpretarea, aplicarea ndeplinirii unui acord-cadru, a suplimentare i personalul detaat/folosit pentru o anumit
activitate operaional, cu condiia ca acesta/aceasta s poat
prevederilor enumerate n art. II.1, precum i a activitilor arta i demonstra n mod clar c mijloacele i personalul sunt
operaionale n conformitate cu decizia de finanare specific, de fapt detaate suplimentar pentru o anumit activitate
Partenerul i FRONTEX vor depune toate eforturile n vederea operaional. Cofinanarea nu poate fi asigurat din alte resurse
soluionrii unui astfel de diferend pe cale amiabil. finanate de UE.

6 Itemi n acest context va fi neles ca titluri.


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 862/10.XII.2009 11

5. Costurile indirecte eligibile pentru activitatea operaional va solicita Partenerului s prezinte documentele
sunt acele costuri care, n conformitate cu condiiile de justificative sau orice alt informaie considerat a fi necesar
eligibilitate descrise n art. II.16.1, nu sunt identificabile drept pentru a permite aprobarea raportului;
costuri specifice legate direct de prestarea activitii operaionale va respinge raportul i va solicita prezentarea unui nou
i care ar putea fi asociate n mod direct cu aceasta, dar care pot raport.
fi identificate i justificate de ctre Partener, folosind sistemul 7. n cazul n care nu se primete un rspuns scris din partea
su contabil ca fiind efectuate n legtur cu costurile directe FRONTEX n termen de 45 de zile, se va considera c
eligibile pentru activitatea operaional. Acestea nu pot include documentaia a fost suficient. Aprobarea documentelor care
niciun fel de costuri directe eligibile. nsoesc solicitarea de plat nu va implica recunoaterea
6. Prin derogare de la art. II.16.1, costurile indirecte realizate regularitii sau a autenticitii, a caracterului complet i a
n desfurarea activitii operaionale pot fi eligibile pentru corectitudinii declaraiilor i informaiilor pe care acestea le
finanarea la o rat fix nu mai mare de 7% din costurile directe conin.
eligibile totale. Dac costul direct eligibil total depete suma 8. Solicitrile de informaii suplimentare sau ale unui nou
de 100.000 euro, nivelul eligibil al costurilor indirecte trebuie s raport vor fi transmise n scris Partenerului. Partenerul va avea
fie redus la nivelul stabilit ntre pri. Nivelul stabilit al costurilor la dispoziie perioada stabilit n decizia de finanare specific
indirecte ar trebui s fie specificat n decizia de finanare pentru a trimite informaiile sau noile documente solicitate. n
specific. Dac decizia de finanare specific prevede o cazul n care se solicit informaii suplimentare, termenul-limit
finanare la rata fix cu privire la costurile indirecte, ele nu pentru verificare va fi extins cu perioada necesar obinerii
trebuie s fie sprijinite de documente contabile. acestor informaii. Dac se respinge un raport i se solicit un
nou raport, se aplic procedura de aprobare menionat mai
ARTICOLUL II.17 sus. n cazul unei respingeri rennoite, FRONTEX i rezerv
Solicitri de plat dreptul de a rezilia finanarea.
9. Soldul finanrii va fi determinat de FRONTEX n
1. Una sau mai multe pli pot fi efectuate ca prefinanare. conformitate cu art. II.19. Plata soldului va fi realizat n termen
Suma total acumulat a prefinanrii nu va trebui s de 45 de zile de la data aprobrii documentelor menionate n
depeasc 50% din suma total de finanare specificat n art. II.17.4.
decizia de finanare specific.
2. Prefinanarea are ca scop acoperirea cheltuielilor ARTICOLUL II.18
Partenerului legate de activitatea operaional aprobat. Prevederi generale privind plile
Prefinanarea va fi pltit n termen de 45 de zile de la primirea
solicitrii de prefinanare. 1. Plile se efectueaz de ctre FRONTEX n euro.
Partenerul trimite solicitrile de plat, inclusiv declaraiile
3. Plata soldului, care nu poate fi repetat, se efectueaz la
financiare aflate la baza acestora, n euro. Orice conversie a
sfritul activitii operaionale pe baza costurilor eligibile actuale
costurilor efective n euro se efectueaz de ctre Partener la
n desfurarea activitii operaionale. Poate lua forma unui
rata lunar stabilit de Comisie i publicat pe site-ul acesteia
ordin de recuperare, dac plile anterioare de prefinanare
din ziua realizrii costului.
depesc suma final de finanare determinat n conformitate
2. Plile fcute de FRONTEX vor fi considerate a fi efectuate
cu decizia de finanare specific.
la data debitrii acestora din contul FRONTEX.
4. Pentru plata soldului vor fi transmise urmtoarele rapoarte
3. FRONTEX poate suspenda oricnd perioada pentru plata
i urmtoarea documentaie n termen de 75 de zile dup indicat n decizia de finanare specific, notificnd Partenerului
ncheierea aciunii: faptul c solicitarea de plat a acestuia nu poate fi ndeplinit
solicitarea pentru plata final; fie pentru c nu este conform cu prevederile deciziei, fie pentru
raport asupra implementrii activitii operaionale din c trebuie prezentate documentele justificative corespunztoare,
punctul de vedere al Partenerului; fie pentru c exist suspiciuni cu privire la faptul c unele
declaraia final financiar a costurilor eligibile realizate de cheltuieli din declaraia financiar nu sunt eligibile i se
fapt, urmnd structura bugetului estimat; realizeaz verificri suplimentare.
acolo unde se solicit de ctre prevederile deciziei de 4. FRONTEX poate, de asemenea, s i suspende plile
finanare specific privind plata soldului, un certificat privind oricnd, dac se constat sau se presupune c Partenerul a
declaraiile financiare ale aciunii i conturile curente, ntocmite nclcat prevederile acordului-cadru i ale deciziei de finanare
de un funcionar public competent i independent. Certificatul specific, n special n urma controalelor i a auditurilor
va certifica, n conformitate cu standardele internaionale prevzute la art. II.21.
recunoscute de contabilitate, c aceste costuri declarate de 5. FRONTEX informeaz Partenerul despre orice astfel de
ctre Partener n declaraiile financiare pe care se bazeaz suspendare printr-o scrisoare recomandat cu confirmare de
solicitarea de plat sunt cele reale, nregistrate cu exactitate, i primire sau printr-un document echivalent.
c toate chitanele au fost declarate n conformitate cu decizia 6. Suspendarea intr n vigoare la data transmiterii avizului
de finanare specific. de ctre FRONTEX. Perioada rmas de plat rencepe de la
5. Documentele care nsoesc solicitarea de plat trebuie data nregistrrii unei solicitri de plat ntocmite corespunztor,
ntocmite conform prevederilor relevante ale deciziei de atunci cnd sunt primite documentele justificative solicitate sau
finanare specific, incluznd, unde este necesar, anexele la finalul perioadei de suspendare notificate de FRONTEX.
acestora. Partenerul nsui va certifica faptul c documentele 7. Partenerul are la dispoziie dou luni de la data notificrii
financiare transmise FRONTEX respect prevederile financiare de ctre FRONTEX a sumei finale de finanare ce stabilete
ale deciziei de finanare specific, c aceste costuri declarate suma de plat a soldului sau ordinul de recuperare ori, n cazul
sunt costurile reale i c solicitarea de plat a acestuia este necomunicrii datei de primire a plii soldului, solicit informaii
susinut de documente justificative care pot fi verificate. n scris privind stabilirea finanrii finale, oferind motive pentru
6. Dup primirea documentelor menionate n art. II.17.4 orice dezacord. Dup aceast perioad, astfel de solicitri nu
i/sau II.17.5, FRONTEX: vor mai fi luate n considerare. FRONTEX se angajeaz s
va aproba raportul final privind implementarea activitilor rspund n scris, ntr-o perioad de dou luni dup data primirii
operaionale; solicitrii de informaii, motivnd rspunsul su. Aceast
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 862/10.XII.2009

procedur nu prejudiciaz dreptul Partenerului de a contesta 3. Sumele care vor fi returnate ctre FRONTEX pot fi
decizia luat de FRONTEX. n conformitate cu legislaia compensate din orice fel de sume datorate Partenerului, dup
comunitar n acest domeniu, astfel de contestaii trebuie s fie informarea acestuia n mod corespunztor. Nu este necesar
depuse n termen de dou luni dup notificarea deciziei ctre consimmntul n prealabil al Partenerului. Acest fapt nu va
solicitant sau, n lipsa acesteia, dup data la care solicitantul a afecta opiunea prilor de a stabili plata n rate.
aflat despre decizie. 4. Taxele bancare suportate n legtur cu rambursarea
sumelor datorate FRONTEX sunt suportate n ntregime de
ARTICOLUL II.19 Partener.
Determinarea finanrii finale
ARTICOLUL II.21
1. Fr a aduce prejudiciu informaiilor obinute ulterior n
conformitate cu art. II.21, FRONTEX adopt suma plii finale Controale i audituri
care urmeaz a fi acordat Partenerului pe baza documentelor 1. Partenerul se angajeaz s furnizeze orice informaii
menionate la art. II.17, pe care le-a aprobat. detaliate cerute de FRONTEX sau de orice alt organism din
2. Suma total pltit de ctre FRONTEX Partenerului nu afar autorizat de FRONTEX pentru a verifica dac activitile
poate depi, sub nicio form, suma maxim a finanrii stabilit operaionale i prevederile acordului-cadru i ale deciziei de
n decizia de finanare specific, chiar dac costurile eligibile finanare specific sunt implementate n mod corespunztor.
totale efective realizate depesc costurile eligibile totale 2. Partenerul pstreaz la dispoziia FRONTEX toate
estimate specificate n bugetul estimat, anexat la decizia de documentele originale, n special nregistrrile contabile i
finanare specific. fiscale, sau, n cazurile excepionale i justificate n mod
3. Dac aceste costuri eligibile efective realizate la finalul corespunztor, copii legalizate ale documentelor originale
activitii operaionale sunt mai mici dect costurile eligibile legate de decizia de finanare specific pe o perioad de 5 ani
totale estimate, contribuia FRONTEX se limiteaz la costurile de la data plii soldului pentru activitatea operaional
eligibile totale efective realizate n legtur cu corespunztoare.
transportul/DSA/cazare i REM. 3. Partenerul este de acord ca FRONTEX s poat efectua
4. Astfel, Partenerul este de acord cu faptul c finanarea se un audit al modului de utilizare a finanrii acordate, fie efectuat
limiteaz la suma necesar pentru a echilibra ncasrile i direct de personalul propriu al FRONTEX, fie de orice alt
cheltuielile activitii operaionale i aceasta nu poate produce, organism din afar autorizat s procedeze astfel n numele
n nicio form, profit pentru acesta. FRONTEX. Astfel de audituri pot fi efectuate de-a lungul
ncasrile efective care vor fi luate n considerare sunt cele perioadei de implementare a deciziei de finanare specific pn
care au fost stabilite, generate sau confirmate la data la care la plata soldurilor acestora i pe o perioad de 5 ani de la data
solicitarea de plat este ntocmit de ctre Partener. n scopul plii soldului pentru activitile operaionale corespunztoare.
acestui articol, vor fi luate n considerare doar costurile eligibile Atunci cnd este adecvat, constatrile auditului pot duce la
efective ale activitii operaionale sau ale bugetului de operare, decizii de recuperare adoptate de FRONTEX.
care se ncadreaz n categoriile stabilite n bugetul estimat, 4. Partenerul se angajeaz s permit personalului
anexat la decizia de finanare specific. FRONTEX i personalului extern autorizat de FRONTEX dreptul
Orice surplus determinat n acest fel va duce la o reducere corespunztor de acces la locurile i sediile n care se
corespunztoare a sumei de finanare. desfoar activitile operaionale i la toate informaiile,
n cazul n care suma total a plilor deja efectuate inclusiv la informaiile n format electronic, necesare pentru a
depete suma finanrii finale, FRONTEX emite un ordin de efectua astfel de audituri.
recuperare pentru surplus. 5. n temeiul Regulamentului (Euratom, CE) nr. 2.185/96 al
Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele i
ARTICOLUL II.20
inspeciile la faa locului efectuate de Comisie n scopul protejrii
Recuperarea intereselor financiare ale Comunitilor Europene mpotriva
1. Dac orice sum este pltit n mod necorespunztor fraudei i a altor abateri i al Regulamentului (CE)
Partenerului sau dac recuperarea este justificat n baza nr. 1.073/1999 al Parlamentului European i al Consiliului din
deciziei de finanare specific, Partenerul se angajeaz s 25 mai 1999 privind investigaiile efectuate de Oficiul European
returneze FRONTEX suma respectiv n condiiile i la orice de Lupt Antifraud (OLAF), Biroul European Antifraud (OLAF)
dat pe care o specific. poate organiza, de asemenea, controale i inspecii la faa
2. Dac Partenerul nu returneaz suma pn la data locului n conformitate cu procedurile stipulate de legislaia
scadent, suma datorat va avea dobnda la rata aplicat de Comunitii pentru protecia intereselor financiare ale
Banca Central European operaiunilor sale principale de Comunitilor Europene mpotriva fraudelor i altor nereguli.
refinanare, publicat n seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Unde este necesar, constatrile inspeciei pot duce la decizii de
Europene n prima zi a lunii n care plata era scadent, majorat recuperare adoptate de ctre FRONTEX.
cu 3,5 puncte procentuale. Dobnda se pltete pentru perioada 6. Curtea European de Auditori va avea aceleai drepturi
scurs de la data ulterioar expirrii termenului de plat pn n ca i FRONTEX, n special drept de acces, n ceea ce privete
ziua plii. Orice plat parial acoper mai nti dobnda. controalele i auditurile.

Semnat la 12 octombrie 2009 la Varovia, n dou exemplare originale n limba englez.

Pentru Ministerul Administraiei i Internelor, Pentru FRONTEX,


Vasile Blaga, Illka Laitinen,
viceprim-ministru, director executiv al FRONTEX
ministrul administraiei i internelor,
interimar
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 862/10.XII.2009 13

ANEX
la acord

Model de rspuns

Confirm prin prezenta primirea Deciziei de finanare specific a FRONTEX nr. ................../an, din
data de ........................................, adresat [denumirea oficial a Partenerului], stabilit i acordat n
conformitate cu prevederile acordului-cadru semnat la [data] ntre FRONTEX i [denumirea oficial a
Partenerului].
neleg deplin c decizia de finanare specific se supune termenilor i condiiilor acordului-cadru de
mai sus i prin aceasta consimt n mod explicit n numele [denumirea oficial a Partenerului] s fiu obligat
de prevederile acordului-cadru n ceea ce privete prezenta decizie de finanare specific.

Semntura, data i locul (de ctre o persoan deplin autorizat s reprezinte Partenerul n scopul
acordului-cadru).

A C T E A L E A U TO R I T I I N A I O N A L E P E N T R U A D M I N I S T R A R E
I R E G L E M E N TA R E N C O M U N I C A I I
AUTORITATEA NAIONAL PENTRU ADMINISTRARE I REGLEMENTARE N COMUNICAII

DECIZIE
privind modificarea i completarea Deciziei preedintelui Inspectoratului General
pentru Comunicaii i Tehnologia Informaiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare
i a Listei cuprinznd tarifele de utilizare a spectrului radio datorate anual
ctre Inspectoratul General pentru Comunicaii i Tehnologia Informaiei
n temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 12, ale art. 11 alin. (1) i ale art. 12 alin. (1) i (3) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 22/2009 privind nfiinarea Autoritii Naionale pentru Administrare i Reglementare n Comunicaii, ale art. 19
alin. (1) i (3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaiilor, aprobat
cu modificri i completri prin Legea nr. 591/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale art. 62 alin. (1) i (4)
din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificrile i completrile ulterioare,
preedintele Autoritii Naionale pentru Administrare i Reglementare n Comunicaii emite prezenta decizie.

Art. I. Decizia preedintelui Inspectoratului General pentru a) tarifele prevzute la cap. I pct. 3, 4 i 5.2, la cap. II pct. 1,
Comunicaii i Tehnologia Informaiei nr. 686/2005 pentru 2, 3.1, 3.2 i 3.3, la cap. III, IV, V, la cap. VI pct. 1, la cap. VII i
aprobarea Procedurii de tarifare i a Listei cuprinznd tarifele la cap. VIII pct. 1 i 2 din anex, care se ncaseaz trimestrial;
de utilizare a spectrului radio datorate anual ctre Inspectoratul b) tarifele prevzute la cap. I pct. 1 i 2 i la cap. II pct. 3.4,
General pentru Comunicaii i Tehnologia Informaiei, publicat 3.5 i 3.6 din anex, care se ncaseaz semestrial.
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.166 din 3. La articolul 4, dup alineatul (1) se introduc ase noi
22 decembrie 2005, cu modificrile i completrile ulterioare, se alineate, alineatele (11) (16), cu urmtorul cuprins:
modific i se completeaz dup cum urmeaz: (11) n situaia n care, la data de 1 ianuarie a unui an,
1. La articolul 2 alineatul (2), literele a), b) i d) se valoarea total a tarifului de utilizare a spectrului datorat n baza
modific i vor avea urmtorul cuprins: unei licene nu depete cuantumul a 200 euro, tariful se va
a) licene licenele de utilizare a frecvenelor radio, ncasa anual.
eliberate n conformitate cu prevederile art. 13 din O.U.G. (12) n cazul serviciilor de radiocomunicaii mobil maritim
nr. 79/2002, i licenele de emisie, eliberate n conformitate cu (inclusiv pe cile de navigaie interioar) i mobil maritim prin
prevederile art. 59 din Legea nr. 504/2002; satelit, mobil aeronautic i mobil aeronautic prin satelit, fix prin
b) tarife sumele datorate cu titlu de tarif de utilizare spectru satelit, mobil terestru prin satelit, radiodeterminare, fix (toate
i care sunt ncasate anual, semestrial sau trimestrial, dup caz; reelele, cu excepia celor de tip MMDS), precum i n cazul
.................................................................................. oricror alte servicii de comunicaii prin satelit, raportarea la
d) documente de asignare licenele i autorizaiile pragul menionat la alineatul precedent se face pentru suma
aferente, care conin parametrii tehnici n baza crora se total a tarifelor datorate n baza tuturor licenelor pe care un
calculeaz sumele datorate cu titlu de tarif de utilizare spectru;. titular le deine n cadrul aceluiai serviciu de radiocomunicaii.
2. La articolul 4, alineatul (1) se modific i va avea (13) n situaia prevzut la alin. (11) sau (12), n cazul n care,
urmtorul cuprins: pe parcursul unui an, suma total va depi pragul de 200 euro,
Art. 4. (1) Tarifele se ncaseaz anual, cu urmtoarele modalitatea de ncasare a tarifului rmne anual pn la
excepii: sfritul anului respectiv.
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 862/10.XII.2009

(14) Dispoziiile alin. (11) sau (12) nu se aplic n situaia n (2) Tarifele se reduc cu 100% pentru reelele de
care, pe parcursul unui an, suma total va scdea sub pragul de radiocomunicaii folosite de serviciile publice salvamont, pentru
200 euro, modalitatea de ncasare a tarifului deja stabilit frecvenele din serviciul mobil terestru utilizate n exclusivitate
rmnnd neschimbat. pentru salvri de viei omeneti.
(15) La cererea expres a titularului licenei, tarifele care se (3) Acordarea reducerilor prevzute la alin. (1) i (2) pentru
ncaseaz trimestrial sau semestrial potrivit alin. (1) i care nu se utilizarea frecvenelor radio de ctre staiile de ambulan i
ncadreaz n situaia prevzut la alin. (11) sau (12) pot fi salvamar, precum i de ctre serviciile publice salvamont se
ncasate anual. realizeaz n baza unei meniuni exprese, n form scris, a
(16) Opiunea exprimat potrivit alin. (15) este valabil solicitantului de licen, n sensul utilizrii frecvenelor radio
ncepnd cu anul urmtor formulrii cererii pn la revocarea solicitate n exclusivitate pentru salvri de viei omeneti.
sa expres de ctre titularul licenei. Opiunea de revocare 11. La articolul 12, alineatul (3) se abrog.
produce efecte n anul urmtor celui n care a fost formulat 12. Dup articolul 12 se introduc dou noi articole,
articolele 121 i 122, cu urmtorul cuprins:
aceasta.
Art. 121. n situaia suspendrii licenei, n conformitate
4. La articolul 4, dup alineatul (2) se introduce un nou
cu dispoziiile art. 57 sau ale art. 59 alin. (4) din Ordonana de
alineat, alineatul (21), cu urmtorul cuprins: urgen a Guvernului nr. 79/2002, tariful de utilizare a spectrului
(21) Cuantumul tarifelor care se ncaseaz semestrial este este datorat inclusiv pentru perioada ct licena este
egal cu valoarea tarifului prevzut n anex, multiplicat cu . suspendat.
5. La articolul 5, dup alineatul (1) se introduce un nou Art. 122. (1) n situaia n care se solicit cesiunea licenei,
alineat, alineatul (11), cu urmtorul cuprins: valoarea tarifului datorat de ctre titularul cedent este egal cu
(11) n cazul tarifelor care se ncaseaz semestrial, deciziile valoarea tarifului prevzut n anex, multiplicat cu 1/12 i cu
se emit pn la data de 31 a primei luni a fiecrui semestru. numrul lunilor scurse de la nceputul anului, semestrului,
6. La articolul 6, dup alineatul (3) se introduce un nou respectiv trimestrului n care are loc cesiunea i pn la data
alineat, alineatul (4), cu urmtorul cuprins: emiterii licenei modificate n favoarea cesionarului, luna emiterii
(4) Termenul de plat pentru diferenele de obligaii fiscale fiind inclus n acest numr.
principale i pentru obligaiile fiscale accesorii se stabilete (2) Cuantumul tarifului datorat de noul titular al licenei n
potrivit dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr. 92/2003, situaia prevzut la alin. (1) este egal cu valoarea tarifului
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. prevzut n anex, multiplicat cu 1/12 i cu numrul lunilor
7. La articolul 7, alineatul (1) se modific i va avea rmase pn la sfritul anului, semestrului, respectiv
urmtorul cuprins: trimestrului n care are loc cesiunea, luna emiterii licenei
Art. 7. (1) Prin excepie de la prevederile art. 6, pentru modificate n favoarea cesionarului nefiind inclus n acest
primul an de emisie, titularii licenelor eliberate conform art. 59 numr.
din Legea nr. 504/2002 au obligaia plii tarifului de utilizare a (3) n situaia prevzut la alin. (1), tarifele pltite de titularul
spectrului n condiiile stabilite n art. 62 alin. (3) din Legea cedent, aferente perioadei cuprinse ntre luna urmtoare celei n
nr. 504/2002. care a fost emis licena modificat n favoarea cesionarului i
8. Articolul 8 se modific i va avea urmtorul cuprins: sfritul anului, semestrului, respectiv trimestrului n care are loc
Art. 8. (1) Pentru anul, semestrul, respectiv trimestrul cesiunea, vor fi restituite, potrivit dispoziiilor Ordonanei
emiterii licenei, valoarea tarifului datorat este egal cu valoarea Guvernului nr. 92/2003.
tarifului prevzut n anexa la prezenta decizie, multiplicat cu 13. Articolul 13 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 13. (1) n situaia n care titularul renun la
1/12 i cu numrul lunilor rmase pn la sfritul anului,
documente de asignare, nainte de data expirrii perioadei de
semestrului, respectiv trimestrului, luna obinerii licenei fiind
valabilitate, tarifele pltite, aferente perioadei cuprinse ntre luna
inclus n acest numr. urmtoare retragerii licenei i sfritul anului, semestrului,
(2) Pentru anul, semestrul, respectiv trimestrul expirrii respectiv trimestrului vor fi restituite, iar tarifele nencasate sunt
termenului de valabilitate a licenei, valoarea tarifului datorat datorate pentru perioada cuprins ntre nceputul anului,
este egal cu valoarea tarifului prevzut n anexa la prezenta semestrului, respectiv trimestrului i luna retragerii.
decizie, multiplicat cu 1/12 i cu numrul lunilor scurse de la (2) Valoarea tarifului ce urmeaz a fi restituit este egal cu
nceputul anului, semestrului, respectiv trimestrului i pn la valoarea tarifului prevzut n anex, multiplicat cu 1/12 i cu
data expirrii licenei, luna expirrii fiind inclus n acest numr. numrul lunilor rmase pn la sfritul anului, trimestrului,
9. La articolul 9, alineatele (1) i (2) se modific i vor respectiv semestrului solicitrii, luna retragerii nefiind inclus n
avea urmtorul cuprins: acest numr.
Art. 9. (1) Modificarea parametrilor cuprini n (3) Valoarea tarifului datorat n situaia prevzut la alin. (1)
documentele de asignare conduce la retarifare conform noilor este egal cu valoarea tarifului prevzut n anex, multiplicat cu
condiii prevzute n aceste documente modificate, ncepnd cu 1/12 i cu numrul lunilor scurse de la nceputul anului,
luna imediat urmtoare emiterii documentelor referitoare la trimestrului, respectiv semestrului solicitrii i pn la data
modificrile respective, n cazul tarifelor care se ncaseaz anual retragerii licenei, luna retragerii fiind inclus n acest numr.
sau semestrial, i ncepnd cu prima lun a trimestrului imediat (4) n situaia aplicrii sanciunii retragerii licenei tarifele
urmtor, n cazul tarifelor care se ncaseaz trimestrial. pltite sunt datorate inclusiv pentru luna retragerii, iar tarifele
(2) n situaia prevzut la alin. (1), pentru tarifele care se nencasate sunt datorate pentru perioada cuprins ntre
ncaseaz anual sau semestrial, valoarea tarifului datorat este nceputul anului, semestrului, respectiv trimestrului i luna
egal cu valoarea tarifului prevzut n anexa la prezenta decizie, retragerii.
multiplicat cu 1/12 i cu numrul lunilor rmase pn la sfritul (5) Restituirea sumelor se realizeaz potrivit dispoziiilor
anului, respectiv semestrului, luna efecturii modificrilor nefiind Ordonanei Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu modificrile
inclus n acest numr. i completrile ulterioare.
10. Articolul 10 se modific i va avea urmtorul cuprins: 14. La articolul 15, dup alineatul (4) se introduce un nou
Art. 10. (1) Tarifele se reduc cu 75% pentru reelele de alineat, alineatul (41), cu urmtorul cuprins:
radiocomunicaii folosite de staiile de ambulan i salvamar, (41) Tarifele prevzute la cap. I pct. 3 din anex se datoreaz
pentru frecvenele din serviciul mobil maritim i mobil aeronautic pentru fiecare canal simplex de 12,5 kHz asignat. Tariful se
utilizate n exclusivitate pentru salvri de viei omeneti. multiplic cu 2 pentru fiecare canal simplex de 25 kHz.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 862/10.XII.2009 15

15. La articolul 15 alineatul (5), litera a) se modific i va nave/aeronave, care sunt declarate de ctre titularul de licen
avea urmtorul cuprins: de utilizare a frecvenelor radio pentru staii de nav/aeronav
a) tariful se multiplic cu numrul canalelor simplex asignate ca fiind utilizate n scop privat (acces la internet, pot
prin documentul de asignare, n cazul reelelor/staiilor care au electronic, comunicaii n interes personal ale membrilor
asignate mai mult de o frecven;.
echipajului sau pasagerilor etc.).
16. La articolul 15, dup alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (51), cu urmtorul cuprins: ....................................................................................
(51) Tarifele prevzute la cap. I pct. 4 din anex se datoreaz (5) Tarifele prevzute la cap. VII i la cap. VIII pct. 1 i 2 din
pentru fiecare canal semiduplex sau duplex de 12,5 kHz asignat. anex se aplic fiecrei staii de radiocomunicaii, pentru fiecare
Tariful se multiplic cu 2 pentru fiecare canal semiduplex sau frecven (band de frecvene) de emisie asignat.
duplex de 25 kHz. 18. La articolul 18, dup alineatul (5) se introduce un nou
17. La articolul 18, alineatele (1), (3) i (5) se modific i alineat, alineatul (6), cu urmtorul cuprins:
vor avea urmtorul cuprins: (6) Tarifele prevzute la cap. VIII pct. 3 din anex se
Art. 18. (1) Tarifele prevzute la cap. IV pct. 1 i 2 din
datoreaz pentru fiecare canal radio duplex de 200 kHz, alocat
anex se aplic i pentru staiile de nav de pe cile de
navigaie interioar. prin licen, pentru reelele GSM 1800 (DCS 1800) la bordul
..................................................................................... aeronavelor.
(3) Tariful prevzut la cap. VI pct. 1.3 din anex se aplic i Art. II. Prezenta decizie se public n Monitorul Oficial al
pentru terminalele mobile prin satelit instalate pe Romniei, Partea I.

Preedintele Autoritii Naionale pentru Administrare i Reglementare n Comunicaii,


Marius-Ctlin Marinescu

Bucureti, 27 noiembrie 2009.


Nr. 955.

ACTE ALE CORPULUI EXPERILOR CONTABILI


I CONTABILILOR AUTORIZAI DIN ROMNIA
CORPUL EXPERILOR CONTABILI I CONTABILILOR AUTORIZAI DIN ROMNIA
CONSILIUL SUPERIOR

HOTRRE
pentru modificarea Regulamentului privind auditul de calitate n domeniul serviciilor contabile,
aprobat prin Hotrrea Consiliului superior al Corpului Experilor Contabili
i Contabililor Autorizai din Romnia nr. 08/91/2008
n temeiul:
art. 20 lit. c), art. 27 alin. (1) i art. 44 din Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz
contabil i a contabililor autorizai, republicat;
pct. 3, 18, 25 i 147 din Regulamentul de organizare i funcionare al Corpului Experilor Contabili i Contabililor
Autorizai din Romnia, aprobat prin Hotrrea Conferinei naionale a experilor contabili i contabililor autorizai nr. 1/1995, pentru
aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia i a
Codului privind conduita etic i profesional a experilor contabili i contabililor autorizai, republicat;
dezbaterilor din cadrul lucrrilor Consiliului superior n legtur cu materialele prezentate i n baza stenogramei din
24 iulie 2009,
Consiliul superior al Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia h o t r t e :

Art. I. Regulamentul privind auditul de calitate n domeniul 2. Articolul 14 se modific i va avea urmtorul cuprins:
serviciilor contabile, aprobat prin Hotrrea Consiliului superior Art. 14. Pn la data de 20 februarie a fiecrui an,
al Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din directorii executivi ai filialelor transmit la DUANPAC:
a) rapoartele anuale de activitate pe anul expirat, completate
Romnia nr. 08/91/2008, publicat n Monitorul Oficial al
de toi membrii din raza de activitate, n conformitate cu normele
Romniei, Partea I, nr. 472 din 26 iunie 2008, se modific dup privind evidena i gestionarea membrilor;
cum urmeaz: b) o list aprobat de adunarea general, cuprinznd
1. La articolul 5, litera c) se modific i va avea urmtorul cabinetele pe care filiala apreciaz c ar trebui s le auditeze n
cuprins: anul urmtor, cu precizarea cabinetelor care au cerut voluntar s
beneficieze de un audit de calitate.
c) ndeplinirea obligaiilor de membru al Corpului n ceea ce
3. La articolul 17 litera b), a treia liniu se modific i
privete educaia, etica, plata cotizaiilor, depunerea raportului va avea urmtorul cuprins:
anual de activitate, participarea la activitile organizate de Corp auditul de conformitate const n verificarea modului n
(auditul de conformitate). care cabinetul i ndeplinete obligaiile de membru cu privire la
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 862/10.XII.2009

formarea i dezvoltarea profesional, depunerea raportului n Raportul anual de activitate, referitoare la activitatea
anual de activitate, plata obligaiilor financiare, aspecte etice membrilor Corpului filialei;
etc. h) n ceea ce privete modul n care se achit cotizaiile de
4. La articolul 34 alineatul (1), litera b) se modific i ctre membrii filialei, directorul executiv va pune la dispoziia
va avea urmtorul cuprins: auditorului de calitate Rapoartele anuale de activitate pentru
b) colaborarea cu directorii executivi la ntocmirea graficelor consultare i verificarea realitii datelor raportate i, respectiv,
de ealonare lunar a cabinetelor programate pentru auditul de achitarea obligaiilor fa de Corp. Totodat, directorul executiv
calitate, urmrirea execuiei acestora, transmiterea i primirea va nlesni cunoaterea de ctre auditorul de calitate a modului
de la membrii Corpului a rapoartelor anuale de activitate,
de realizare a programului de pregtirea profesional continu
verificarea ndeplinirii obligaiilor de membru al Corpului n ceea
de ctre membrii filialei;
ce privete formarea i dezvoltarea profesional, achitarea
cotizaiilor i respectarea obiectului de activitate autorizat;. i) auditorul de calitate va aduce la cunotin i va sesiza
5. La articolul 34 alineatul (2), literele g), h) i i) consiliul filialei asupra tuturor aspectelor rezultate din auditul de
se modific i vor avea urmtorul cuprins: calitate al cabinetelor n legtur cu nerespectarea normelor
g) la termenul stabilit n prezentul regulament, directorul privind: depunerea rapoartelor anuale de activitate, pregtirea i
executiv al filialei va asigura transmiterea la DUANPAC a dezvoltarea profesional continu, achitarea cotizaiilor
rapoartelor anuale de activitate pe anul expirat, completate de profesionale, exercitarea profesiei de expert contabil sau
toi membrii din raza de activitate. Auditorul de calitate va contabil autorizat fr autorizaie eliberat de Corp;.
colabora la centralizarea i sintetizarea unor informaii cuprinse 6. Anexa nr. 1 la regulament se abrog.

7. La anexa nr. 2 la regulament, punctul III Auditul de conformitate se modific i va avea urmtorul cuprins:
III. Auditul de conformitate
n legtur cu rapoartele anuale de activitate ale cabinetului:
au fost depuse rapoartele anuale de activitate pe ultimii 3 ani? da ; nu ; N/A 
au fost completate corect? da ; nu ; N/A 
n legtur cu dezvoltarea profesional continu:
s-a participat la aciunile organizate de Corp? da ; nu ; N/A 
s-au respectat cele 40 de ore de educaie n ultimii 2 ani? da ; nu ; N/A 
Cabinetul a fost reprezentat la adunrile generale n ultimii 3 ani? da ; nu ; N/A 
Au fost pltite cotizaiile pe ultimii 3 ani?
fixe da ; nu ; N/A 
variabile da ; nu ; N/A 
Art. II. Prezenta hotrre se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 472 din 26 iunie 2008, cu modificrile
Romniei, Partea I. aduse prin prezenta hotrre, va fi republicat n Monitorul Oficial
Art. III. Regulamentul privind auditul de calitate n al Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nou numerotare.
domeniul serviciilor contabile, aprobat prin Hotrrea Consiliului Art. IV. Organele alese i structurile executive ale Corpului
superior al Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia vor
din Romnia nr. 08/91/2008, publicat n Monitorul Oficial al duce la ndeplinire dispoziiile prezentei hotrri.

Preedintele Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia,


Marin Toma

Bucureti, 24 iulie 2009.


Nr. 09/180.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR

Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti

&JUYDGY|435841]
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 i 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 i 021.410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 862/10.XII.2009 conine 16 pagini. Preul: 3,20 lei ISSN 14534495

S-ar putea să vă placă și