Sunteți pe pagina 1din 6

A.J.F.P.

Bacu
O.U.G nr. 3/2017
pentru modificarea i completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal
1. Impozit pe profit - scutirea de impozit pe
profit a contribuabililor care desfasoara exclusiv
activitate de inovare, cercetare dezvoltare

In vederea stimularii desfasurarii activitatilor de inovare


si cercetare s-a introdus scutirea de impozit pe profit a
contribuabililor care desfasoara exclusiv activitate de inovare,
cercetare-dezvoltare, definita potrivit O.G. 57/2002 privind
cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si activitati
conexe acesteia in primii 10 ani de activitate. Contribuabilii
infiintati inainte de 01 ianuarie 2017 vor fi scutiti pe o perioada
de 10 ani de la 01 ianuarie 2017, respectiv pentru perioada
cuprinsa intre 2017-2026, inclusiv.
3. Impozit pe venit
Venituri din salarii
Incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2017 vor fi
scutite de impozit persoanele fizice, pentru veniturile
realizate din salarii si asimilate salariilor ca urmare a
desfasurarii activitatii pe baza de contract individual de
munca incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane
juridice romane care desfasoara activitati sezoniere dintre
cele prevazute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind
impozitul specific unor activitati, in cursul unui an.
Tot incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2017, pe
langa asigurarile medicale de sanatate, persoanele fizice
care obtin venituri din salarii la locul unde se afla functia de
baza vor putea sa deduca la plata impozitului pe salarii si
serviciile medicale furnizate sub forma de abonament,
suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului sa nu se
depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro.
Venituri din transferul proprietatilor imobiliare
din patrimoniul personal
Pentru tranzactiile incheiate incepand cu data de 1 a lunii
februarie 2017, la transferul dreptului de proprietate si al
dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii
asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente
acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara
constructii, contribuabilii vor datora un impozit care se
calculeaza prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului
impozabil. Venitul impozabil se stabileste prin deducerea
din valoarea tranzactiei a sumei neimpozabile de 450.000
lei.
Astfel, incepand cu 01 februarie 2017 se va introduce un
plafon neimpozabil in suma de 450.000 lei. Pentru
veniturile care depasesc aceasta suma impozitul se va
calcula prin aplicarea cotei de 3% asupra diferentei.
Contributia de asigurari sociale
Eliminarea plafonului maxim lunar echivalent cu 5 salarii
medii brute pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor.
Astfel, incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2017
contributia de asigurari sociale se datoreaza asupra
venitului realizat, neplafonat.
Contributia de asigurari sociale de sanatate
Incepand cu 01 ianuarie 2017 conform Codului fiscal
aprobat prin Legea nr.227/2015 s-a plafonat contributia de
asigurari sociale de sanatate la valoarea a de 5 ori castigul
salarial mediu brut.
Incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2017, conform
OUG 3/2017 se elimina si acest plafon pentru contributia de
asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din salarii si
asimilate salariilor, veniturile din investitii si din alte surse.
.
Persoanele care realizeaza venituri din investitii precum si
cele care realizeaza venituri din alte surse, incepand cu
veniturile aferente lunii februarie 2017 nu vor datora
contributie de asigurari sociale de sanatate pentru aceste
venituri, daca realizeaza venituri de natura celor mentionate
la art. 155 alin. (1) lit. a)d), g), i)I), respectiv:
- salarii sau asimilate salariilor;
- pensii;
- activitati independente, cu exceptia veniturilor din drepturi
de proprietate intelectuala;
- asocierea cu o persoana juridica - contribuabil potrivit
Titlulul II sau III din Codul Fiscal;
- activitati agricole, silvicultura, piscicultura;
- indemnizatii de somaj,
- indemnizaii pentru cresterea copilului,
- ajutor social acordat potrivit Legii nr.416/2001,
- indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca drept
urmare a unui accident de munca sau unei boli profesionale.

S-ar putea să vă placă și