Sunteți pe pagina 1din 23

EVIDENTIEREA IN CONTABILITATE A TVA IN CAZUL APLICARII SISTEMULUI TVA LA INCASARE

DEDUCEREA TVA
Daca cel putin unul din cei doi parteneri are obligatia de a aplica sistemul TVA la incasare, cumparatorul va deduce TVA in luna in care plateste factura.

Exemplul 1

SC X achizitioneaza marfuri de la SC Y in luna ianuarie 2013 si plateste factura prin banca in luna februarie 2013. SC Y aplica sistemul TVA la incasare. Valoarea facturii, 1.000 lei, plus TVA 24%.

- inregistrarea facturii de cumparare: % 371 4428 = 401 1.240 1.000 240

- plata facturii, in luna februarie: 401 = 5121 1.240

- concomitent, se inregistreaza si deducerea TVA: 4426 = 4428 240

Pentru exemplul considerat, daca SC X are perioada fiscala luna calendaristica, va declara TVA dedusa in luna urmatoare celei in care a achizitionat bunurile. Daca perioada fiscala este trimestrul, nu va fi afectata de aceasta decalare intre achizitie si plata.

Obs. Deducerea TVA aferenta facturii se face la plata acesteia, indiferent de intervalul scurs de la data emiterii facturii.

Daca factura este platita in 2 sau mai multe transe, deducerea TVA se face proportional cu suma platita. Exemplul 2 SC X, care aplica sistemul TVA la incasare, achizitioneaza un utilaj de la SC Y. Factura, in valoare de 50.000 lei, plus TVA 24%, este emisa in luna februarie 2013. SC X plateste factura, prin banca, astfel: in luna martie 20.000 lei si in luna aprilie diferenta de 42.000 lei.

- inregistrarea facturii de cumparare:

% 2131 4428

404

62.000 50.000 12.000

- plata partiala a facturii, in luna martie:

404

5121

20.000

- concomitent, se inregistreaza si deducerea partiala a TVA (20.000 x 24/124): 4426 = 4428 3.870,97

- plata diferentei, in luna aprilie: 404 = 5121 42.000

-deducerea diferentei de TVA (42.000 x 24/124):

4426

4428

8.129,03

In cazul achizitiilor de mijloace de transport si a facturilor de cheltuieli aferente mijloacelor de transport pentru care TVA se deduce in proportie de 50%, doar partea din TVA care poate fi dedusa se amana la deducere.

Exemplul 3 SC X cumpara in luna ianuarie 2013 combustibil pentru unul din autoturismele unitatii, pentru care nu are dreptul sa deduca decat 50% din TVA si din cheltuieli. Valoarea bonului fiscal, 124 lei, inclusiv TVA. De asemenea, primeste o factura pentru o reparatie la acelasi autoturism. Valoarea facturii, 500 lei plus TVA 24%. Plata facturii se face prin banca, in luna martie.

-inregistrarea bonului de combustibil (intrucat plata se face in numerar, nu se aplica sistemul TVA la incasare):
% 6022 4426 = 401 124 100 24

- si a platii acestuia:
401 = 5311 124

- preluarea pe cheltuieli a partii din TVA care nu poate fi dedusa:


6022 = 4426 12

- inregistrarea facturii de reparatii:

% 611 4428

401

620 500 120

- preluarea pe cheltuieli a partii din TVA care nu poate fi dedusa: 611 = 4428 60

- achitarea facturii prin banca:

401

5121

620

- deducerea TVA la achitarea facturii:

4426

4428

60

COLECTAREA TVA
Aplicarea sau nu a sistemului de TVA la incasare depinde doar de situatia furnizorului. Nu conteaza deci daca beneficiarul livrarii / prestarii aplica acest sistem.
Furnizorul care aplica sistemul trebuie sa inscrie pe factura mentiunea TVA la incasare, cu exceptia cazului in care stabileste de comun acord cu clientul ca

decontarea facturii sa se faca in numerar.

Colectarea TVA se va face la incasarea integrala sau partiala a facturii sau la implinirea termenului de 90 de zile de la data emiterii facturii (sau de la data la care, potrivit legii, ar fi trebuit emisa factura), in cazul in care nu s-a facut decontarea in acest interval de timp.

Furnizorul va exclude de la aplicarea sistemului doar facturile decontate in numerar in relatia cu o entitate inregistrata din punct de vedere fiscal (persoane juridice, PFA, asocieri cu sau fara personalitate juridica, persoane inregistrate in scopuri de TVA). Va aplica in schimb acest sistem pentru sumele incasate in numerar de la alte categorii.

Exemplul 4

In luna martie, SC Alfa livreaza marfuri catre SC Beta si emite in aceeasi zi factura in valoare de 20.000 lei, plus TVA 24%. Ambele societati indeplinesc conditiile care le obliga sa aplice sistemul TVA la incasare. Intrucat clientul va plati factura prin virament bancar, furnizorul inscrie pe factura mentiunea TVA la incasare. Decontarea facturii se face in luna mai.

- inregistrarea facturii in luna martie:


4111 = % 707 4428 24.800 20.000 4.800

- incasarea integrala a facturii, in luna mai:

5121

4111

24.800

- concomitent, se va colecta TVA aferenta facturii incasate:

4428

4427

4.800

Exemplul 5

SC Alfa presteaza servicii beneficiarului SC Beta, pentru care emite pe data de 28 martie 2013 o factura in valoare de 10.000 lei, plus TVA 24%. Beneficiarul achita pe data de 5 aprilie suma de 5.000 lei, iar diferenta pe data de 3 iulie 2013. Ambele sume sunt achitate prin banca. SC Alfa aplica sistemul TVA la incasare, iar SC Beta nu aplica acest sistem.

- inregistrarea facturii cu data de 28 martie 2013:

4111

% 704 4428

12.400 10.000 2.400

- incasarea primei transe pe data de 5 aprilie: 5121 = 4111 5.000

- colectarea TVA pentru suma incasata (5.000 x 24/124):

4428

4427

967,74

-colectarea pe data de 26 iunie 2013 a TVA pentru diferenta neincasata in termenul de 90 de zile:

4428

4427

1.432.26

- incasarea diferentei de la client, pe data de 3 iulie 2013: 5121 = 4111 7.400

Obs. SC Beta va deduce TVA concomitent cu cele doua plati, nu la implinirea termenului de 90 de zile.

S-ar putea să vă placă și