Sunteți pe pagina 1din 1

50. Peroxizomii.

Structura si ultrastructura
TEMATICA EXAMENULUI DE CITOLOGIE
MOLECULAR
51. Biogeneza si funciile peroxizomilor
52. Reticulul endoplasmatic: definiie, clasificare, forme.
53. Mecanismul prin care lanul polipeptidic este transferat
1. Conceptul actual despre organizarea membranelor din citosol n reticulul endoplasmic.
celulare. 54. Rolul reticulului endoplasmic n biosinteza si prelucrarea
2. Compoziia chimic globala i funciile membranelor proteinelor
celulare. 55. Rolul reticulului endoplasmic n biosinteza lipidelor
3. Lipidele membranare: definiie, clasificri. membranare
4. Fosfolipide membranare. Distributie, mobilitate 56. Ultrastructura aparatului Golgi.
5. Rolul lipidelor membranare. 57. Polaritatea AG
6. Proteinele membranare: generaliti i clasificri. 58. Funciile aparatului Golgi
7. Exemple de proteine membranare: descriere i mobilitate 59. Ciclu secretor
8. Mobilitatea proteinelor membranare i rolul ei. 60. Biogeneza lizozomilor
9. Citoscheletul asociat membranei: descriere i funcii. 61. Sistemele generatoare de energie n celul generaliti,
10. Rolul proteinelor membranare. comparaie ntre cele 2 sisteme principale ale sintezei de
11. Glicocalixul: definiie, caracterizare general. ATP
12. Funciile glucidelor membranare. 62. Mitocondria: structura i ultrastructura
13. Conceptul de microdomenii de membran. 63. Organizarea molecular si fc compartimentelor
14. Receptorii intracelulari (nucleari): definiie, criterii de mitocondriale
clasificare. 64. Membrana mitocondriala-particularitati
15. Receptorii pentru hormoni i neurotransmitori: 65. Biogeneza mitocondriile
definiie, criterii de clasificare. 66. Rolul mitocondriilor in apoptoza
16. Explicai modularea activitii adenilatciclazei 67. Teoria endosimbiotica
membranare de catre receptorii cuplai proteinele G 68. Nucleul celular: definiie, aspect la microscopul optic i
heterotrimerice electronic.
17. Mesagerii secunzi: definiie, exemple, efectori 69. Nucleul celular: numr, form, localizare.
intracelulari. 70. Invelisul nuclear:definitie,organizare,ultrastructura
18. Transportul pasiv: clasificare, exemple. 71. Porul nuclear,transport(generalitati)
19. Calea de semnalizare JAK-STAT 72. Nucleolul: rol, compoziie chimic, evideniere la
20. Aquaporinele. Semnificaie i implicaii medicale. microscopul optic, ultrastructur
21. Proteinele G heterotrimerice 73. Matricea nucleara:ultrastructura,roluri
22. Modaliti generice de reglare a activitii unui canal 74. Cromatina:definitie,clasificare
ionic membranar. 75. Fibra de cromatina.Histone si proteine
23. Transportul activ: clasificare, exemple. nehistonice,caractere generale,roluri
24. Pompe ATP-aze: definiie, clasificare, exemple. 76. Eucromatina
25. Mecanismul semnalizrii transmembranare via receptori 77. Heterocromatina constitutiv. Heterocromatina
cu activitate tirozin-kinazic. gonozomal.
26. Care sunt destinaiile posibile ale materialului 78. Ciclul cellular:faze,mecanisme de control
extracelular internalizat prin endocitoza mediata de 79. Biogeneza unei structure celulare.Aspecte generale
receptori? Exemplificai. 80. Rolul RE in biogeneza membrabelor
27. Descriei etapele fagocitozei. 81. Semnificatia traficului intracelular
28. Jonciunea strns.
29. Jonciunea de ancorare pe filamentele de actin
clasificare, descriere
30. Jonciunea de ancorare pe filamentele intermediare.
31. Filamentele de actin.
32. Filamentele de miozin.
33. Proteinele asociate actinei.
34. Filamentele intermediare.
35. Microvilii, stereocilii, cili, flageli
36. Microtubulii.
37. Centriolii, centru celular.
38. Centrii de organizare ai microtubulilor.
39. Ribozomii structura si organizare
40. Funciile ribozomului.
41. Sisteme celulare generatoare de energie:caracteristici
42. Sinteza lantului polipeptidic la niv ribozomilor
43. Plierea proteinelor:sperone
44. Structura proteazomilor. Degradarea proteinelor mediate
de ubiquitina
45. Incluziunile lipidice aspect la M.O., M.E
46. Incluziunile pigmentare - aspect la M.O., M.E
47. Incluziuni de glicogen - aspect la M.O., M.E
48. Structura si ultrastructura lizozomilor.
49. Biogeneza si funciile lizozomilor.