Sunteți pe pagina 1din 2

Etepele emiterii deciziei administrative

1. Consideratii generale privind etapele procesului decizional


2. Initierea proiectului de decizie
3. Pregatirea proiectului de decizie
4. Adoptarea deciziei administrative

I. Consideratii generale privind etapele procesului decizional

ncepind cu anul 1969 pina in 2000 au fost initiate diferite modele ale procesului decizional, cel
mai rational proces de adoptare a deciziilor la momentul actual procesul rational al lui M. Platon
care prevede:
- initiativa
- culegerea si prelucrarea informatiilor
- selectionarea ( filtrarea si sistematizarea) datelor referitor la decizie
- analiza datelor si informatilor
- luarea deciziilor
- executarea deciziei administrative

Etapele procesului decizional :


1. Nivelul Organizational
- pregatirea si analiza datelor
-pregatirea problemei decizionale
-elaborarea alternativelor
-luarea deciziei
2. Nivelul Informational
( se refera la dreptul de informare, accesul la informatie, )
3. Nivelul Tehnologic
- actiuni si opiratii algoritmice
-proceduri si activitati in rezolvarea problemii
- operatii logice

II. Initierea proiectului de decizie

Initiativa proiectului de decizie poate sa apartina:


-Puterea politica ( factorii politici)
-Autoritatilor AP
-Societatea civila ( cetatenii)

Initiativa pornita de la Factorii politici:


-Partidele politice
-Organul legislativ
-Influentele de politica externa si internal
-Anumite grupuri de presiune care influenteaza puterea politica

Initiativa pornita din interiorul AP:


-in baza informatiilor : proprii a autoritatii , sesizarile din partea cetatenilor, mass media, din
partea institutiilor internationale.
Toate aceste initiative, emise din interiorul AP, se vor auto sesiza in vederea solutionarii
problemelor ce tin de acest factor care l-am enumerat.
Initiativa promovata de societatea civila
- prin intermediul ONG
- sesizarilor din partea cetatenilor
- rezolvarea unor probleme particulare ale persoanelor fizice sau juridice

III. Pregatirea proiectului de decizie

La pregatirea unui proiect de decizie avem nevoie de urmetoarele etape:


- determinarea obiectului deciziei
- alegerea mijloacelor si metodelor pt realizarea scopului
- documentarea sau informarea
- analiza materialului documentar( alegerea variatiei potrivita)
-elaborarea proiectului de decizie cu o varianta sau mai multe

Pregatirea proiectului are la baza deliberarea caracterizata prin :


- Analiza informatiilor si aprecierea variantelor in baza criterilor date de catre decident, in cazul
deciziilor unipersonale
- Manifestarea de vointa a membrilor majoritatii organului colegial care urmeaza sa adopte
decizia prin dezbateri si luari de pozitii, argumente, confruntari, are loc in cadrul deciziilor
colegiale

IV. Elaborarea si Adoptarea deciziei administrative


Include:
- discutarea sau dezbaterea proiectului de decizie
- organizarea consultarilor publice referitor la proiectul de decizie,
- ordonarea textuala a proiectului
- manifestarea de vointa a decidentului in sensul adoptarii deciziei
- publicarea deciziei/ aducerea la cunostinta publicului a deciziei adoptate.

Rigorile la luarea unei decizii


La adoptarea unei decizii trebuie sa se respecte urmatoarele rigori:
- intrunirea nr. necesar de persoane prezente pt adoptarea a deciziilor cu caracter colegial
( furumul)
- votarea majoritara a proiectului de decizie ( in functie de rigorile legale)
- semnarea sau contrasemnarea deciziei
- motivarea deciziei