Sunteți pe pagina 1din 2

12.5.

Taxa pe valoarea adaugata

Taxa pe valoarea adaugata (TVA) reprezinta un impozit indirect, aplicat operatiunilor


privind :
livrari de bunuri mobile,
transferul proprietatii bunurilor immobile,
importul de bunuri,
prestarile de servicii,
operatiunile asimilate acestora.
TVA este o taxa fiscala care se aplica in toate stadiile circuitului economic, pana la
consumatorul final. Este o taxa de 20%, dar si 9% pentru produsele alimentare, corespunzator
valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic. In vederea inregistrarii taxei pe
valoarea adaugata in contabilitate, este necesara existenta documentelor specifice in baza carora
aceasta taxa este inclusa in evidenta unei unitati patrimoniale. Pentru a putea inregistra TVA sunt
necesare urmatoarele documente:
factura fiscala
declaratia vamala
copia ordinului de plata sau alte documente prin care s-a dispus plata taxei
documentele emise pentru bunurile si serviciile realizate si folosite pentru activitatea
proprie
Conturile de evidentiere pentru taxa pe valoare adaugata sunt:
4423 TVA de plata
4424 TVA de recuperat
4426 TVA deductibil
4427 TVA colectat
4428 TVA neexigibil
Contul 4423 TVA de plata reflecta diferenta de TVA ce urmeaza a fi decontata statului. Este cont
de pasiv; in credit se inregistreaza taxa datorata la bugetul statului, iar in debit taxa achitata. Are
sold final creditor.
Contul 4424 TVA de recuperat evidentiaza taxa ce urmeaza a fi recuperata de la stat. Este cont de
activ. In debit se inregistreaza taxa de recuperat, iar in credit taxa de incasat. Are sold final
debitor.
Contul 4426 TVA deductibila este de activ si functioneaza astfel: in debit se inregistreaza TVA
aferenta intrarilor de bunuri, servicii etc, si se crediteaza la sfarsitul lunii, prin compensarea cu
TVA aferenta iesirilor din gestiune de bunuri. Nu prezinta sold.
Contul 4427 TVA colectata cont de pasiv. In credit se inregistreaza TVA din momentul vanzarii
de bunuri, servicii, etc, iar in debit se inregistreaza compensarea cu TVA deductibila. Nu prezinta
sold final.
Contul 4428 TVA neexigibila este un cont bifunctional ce evidentiaza taxa neexigibila in
perioada de calcul si care va deveni TVA colectata sau deductibila. Din compensarea de la
sfarsitul lunii, a TVA-ului deductibil si colectat, rezulta TVA de recuperat si TVA de plata:
a. daca TVA deductibila total, la sfarsitul lunii este mai mare decat TVA colectata total, se obtine
TVA de recuperat (4424), iar formula contabila este:
% = 4426 TVA deductibila
4427 TVA colectata
4424 TVA de recuperat

b. daca TVA deductibila total, la sfarsitul lunii este mai mica decat TVA colectata total, se obtine
TVA deplata (4423), iar formula contabila este:
4427 TVA colectata = %
4426 TVA deductibila
4423 TVA de plata

TVA de plata este platit (prin completarea unui ordin de plata) la bugetul statului dupa ce
a fost completat documentul numit Decont TVA si depus la organul financiar aferent unitatii
patrimoniale pana la data de 25 ale lunii urmatoare.