Sunteți pe pagina 1din 1

Nume / Prenume..

Facultatea

CONTABILITATE - Semestrul I

1. Activul patrimoniului cuprinde urmatoarele grupe:


a) active fixe, active circulante, disponibilitati banesti;
b) active fixe, active de regularizare, imobilizari;
c) active fixe, active circulante, active de regularizare.
2. Care din urmatoarele categorii de utilizatori ai informatiei contabile au acces la
toate datele procurate prin tinerea contabilitatii:
a) institutiile finantatoare;
b) echipa manageriala;
c) furnizorii si clientii.
3. Completati definitia patrimoniului..

4. Imobilizarile corporale formeaza:


a) activele circulante;
b) pasive imobiliare;
c) active fixe.
5. Precizati care element patrimonial este incadrat correct:
a) calculatorul imobilizari corporale;
b) echipamentul de lucru imobilizare necorporala;
c) documentele juridice imobilizari financiare.
6. Fac parte din pasiv:
a) datoriile, provizioanele pentru riscuri si cheltuieli;
b) mijloacele circulante banesti;
c) cheltuielile inregistrate in avans.
7. Bilantul este un tablou sau o situatie care evidentiaza in expresie
. la un moment dat, echilibrul dintre .. economice si
sursele de ... precum si profitul sau ca rezultat al activitatii
desfasurate.
8. Care din urmatoarele structuri fac parte din pasiv:
a) capitalul social;
b) cheltuieli de constituire;
c) reserve.
9. Scrieti caracteristicile imobilizarilor