Sunteți pe pagina 1din 5

Aria curricular: Om i societate

Disciplina: Cultur civic


Profesor:
coala cu clasele I VIII

Cultur civic - Planificare calendaristic orientativ (2010 2011) p. 1 / 5


Numr de ore alocat: 14
Unitatea de nvare: Autoritatea
Perioada: 13 septembrie 29 octombrie 2010
Coninuturi (detalieri) C.S. Activiti de nvare Resurse Evaluare
Autoritate i ierarhie 1.1, - utilizarea corect i adecvat a conceptelor cu conversaia, observarea
*Autoritatea n spaiul privat i n 2.1, coninut civic n diferite contexte; observaia dirijat, sistematic,
spaiul public 2.2, - analizarea unor concepte i valori specific exerciiul, descrierea, comportamentului
Raporturi ntre ceteni i autoriti: 3.1, societii democratice; comparaia, analiza, comunicativ;
de conducere, de subordonare, 4.1, - explicarea principalelor tipuri de raporturi problematizarea, tema n clas /
respectarea autoritii, 5.1 existente ntre ceteni i autoriti; sinteza, studiul de caz, pentru acas
respectarea cetenilor, controlul - rezolvarea n echip a unor sarcini de lucru brainstormingul, metoda probe practice
autoritii de ctre ceteni, cooperarea prin utilizarea capacitilor empatice n diferite ciorchinelui, diagrama jocul de rol
ceteni-autoriti (cooperarea dintre situaii civice; Venn;
societatea civil i stat) - manifestarea iniiativei n rezolvarea unor activitate frontal, n
*Consecine ale lipsei sau ale probleme ale grupurilor din care face parte i grup i pe perechi;
excesului de autoritate ale comunitii locale. dicionare, culegeri de
texte, fie de lucru,
ilustraii;
ore: 14

Numr de ore alocat: 12


Unitatea de nvare: Libertatea i responsabilitatea
Perioada: 1 noiembrie 10 decembrie 2010
Coninuturi (detalieri) C.S. Activiti de nvare Resurse Evaluare
Libertate personal, libertate politic 1.2, - exerciii care solicit exprimarea prerilor, a conversaia, observarea
i libertate economic 2.3, convingerilor, sentimentelor personale; observaia dirijat, sistematic,
Libertatea i respectarea legilor; 5.2 - activitate de negociere, de luare a deciziei exerciiul, descrierea, comportamentului
limite ale libertii; *delincvena prin consens sau compromis comparaia, analiza, comunicativ;
juvenil de alegere a liderului; problematizarea, tema n clas /
Participarea ceteneasc i - simularea unei situaii conflictuale i sinteza, studiul de caz, pentru acas
responsabilitatea; decizie, aciune i rezolvarea conflictului; brainstormingul, metoda probe practice
asumarea consecinelor acestora - participarea ceteneasc cu asumarea ciorchinelui, diagrama jocul de rol

Cultur civic - Planificare calendaristic orientativ (2010 2011) p. 2 / 5


responsabilitii pentru consecinele aciunilor Venn;
realizate. activitate frontal, n
grup i pe perechi;
dicionare, culegeri de
texte, fie de lucru,
ilustraii;
ore: 12

Numr de ore alocat: 10


Unitatea de nvare: Dreptatea
Perioada: 13 decembrie 2010 28 ianuarie 2011
Coninuturi (detalieri) C.S. Activiti de nvare Resurse Evaluare
Dreptatea. Forme i situaii de 1.3, - exerciii care solicit exprimarea prerilor, a conversaia, observarea
manifestare a nedreptii 2.4, convingerilor, sentimentelor personale; observaia dirijat, sistematic,
*Tipuri de dreptate (distributiv, 2.5, - activitate de negociere, de luare a deciziei exerciiul, descrierea, comportamentului
procedural, corectiv sau 2.6, prin consens sau compromise de alegere a comparaia, analiza, comunicativ;
reparatorie) 3.2 liderului; problematizarea, tema n clas /
Justiia ca instituie de aprare i de - simularea unei situaii conflictuale i sinteza, studiul de caz, pentru acas
nfptuire a dreptii rezolvarea conflictului; brainstormingul, metoda probe practice
- participarea ceteneasc cu asumarea ciorchinelui, diagrama jocul de rol
responsabilitii pentru consecinele aciunilor Venn;
realizate. activitate frontal, n
grup i pe perechi;
dicionare, culegeri de
texte, fie de lucru,
ilustraii;
ore: 10

Cultur civic - Planificare calendaristic orientativ (2010 2011) p. 3 / 5


Numr de ore alocat: 14
Unitatea de nvare: Egalitatea
Perioada: 7 februarie 25 martie 2011
Coninuturi (detalieri) C.S. Activiti de nvare Resurse Evaluare
Egalitatea. Egalitatea anselor, 1.3, - exerciii care solicit exprimarea prerilor, a conversaia, observarea
egalitatea n faa legii; problema 2.4, convingerilor, sentimentelor personale; observaia dirijat, sistematic,
corupiei 2.5, - activitate de negociere, de luare a deciziei exerciiul, descrierea, comportamentului
*Tipuri de egalitate, ca deziderat 2.6, prin consens sau compromise de alegere a comparaia, analiza, comunicativ;
(politic, juridic, economic: 3.2 liderului; problematizarea, tema n clas /
problema srciei i a bogiei) - simularea unei situaii conflictuale i sinteza, studiul de caz, pentru acas
*Egalitate, diferen i competiie rezolvarea conflictului; brainstormingul, metoda probe practice
ntr-o societate democratic - participarea ceteneasc cu asumarea ciorchinelui, diagrama jocul de rol
*Rolul statului i al societii civile responsabilitii pentru consecinele aciunilor Venn;
n realizarea dreptii i a egalitii realizate. activitate frontal, n
grup i pe perechi;
dicionare, culegeri de
texte, fie de lucru,
ilustraii;
ore: 14

Numr de ore alocat: 10


Unitatea de nvare: Proprietatea
Perioada: 28 martie 6 mai 2011
Coninuturi (detalieri) C.S. Activiti de nvare Resurse Evaluare
Dreptul la proprietate; calitatea de 1.4, - identificarea formelor de proprietate existente conversaia, observarea
proprietar; nclcarea dreptului la 2.7, n cadrul economiei de pia; observaia dirijat, sistematic,
proprietate 4.2, - compararea formelor de proprietate specifice exerciiul, descrierea, comportamentului
Proprietatea public, proprietatea 4.3 economiei de pia; comparaia, analiza, comunicativ;
privat i economia de pia - corelarea dreptului de proprietate cu problematizarea, tema n clas /
*Economia de pia i democraia n responsabilitile asociate acestui drept; sinteza, studiul de caz, pentru acas
Romnia - manifestarea respectului fa de proprietate; brainstormingul, metoda probe practice
- dezbaterea unor cazuri mediatizate de ciorchinelui, diagrama jocul de rol
Cultur civic - Planificare calendaristic orientativ (2010 2011) p. 4 / 5
nclcare a dreptului la proprietate. Venn;
activitate frontal, n
grup i pe perechi;
dicionare, culegeri de
texte, fie de lucru,
ilustraii;
ore: 10

Numr de ore alocat: 12


Unitatea de nvare: Patriotismul
Perioada: 9 mai 17 iunie 2011
Coninuturi (detalieri) C.S. Activiti de nvare Resurse Evaluare
Complexitatea identitii personale n 1.5, - identificarea formelor de manifestare a conversaia, observarea
prezent: identiti multiple (familial, 2.8, patriotismului; observaia dirijat, sistematic,
regional/local i naional, naional 4.4 - caracterizarea patriotismului n condiiile exerciiul, descrierea, comportamentului
i european etc.) integrrii europene; comparaia, analiza, comunicativ;
Ce este patriotismul, cum se - argumentarea complexitii identitii unei problematizarea, tema n clas /
manifest? persoane pe baza apartenenei la diferite tipuri sinteza, studiul de caz, pentru acas
Patriotismul i integrarea european de comunitate; brainstormingul, metoda probe practice
*Alterri ale patriotismului: - alctuirea de liste de cuvinte, cutarea ciorchinelui, diagrama jocul de rol
xenofobia, ovinismul, demagogia explicaiilor n dicionare; Venn;
- conversaie dirijat i liber. activitate frontal, n
grup i pe perechi;
dicionare, culegeri de
texte, fie de lucru,
ilustraii;
ore: 12

Cultur civic - Planificare calendaristic orientativ (2010 2011) p. 5 / 5