Sunteți pe pagina 1din 3

Eden Capital Management

Crestere/
2015 2016 (descrestere)
Imobilizari corporale 3274093 5590867 2316774
Imobilizari necorporale 2661 0 -2661
Imobilizari financiare 859 64552 63693
Stocuri 82864100 85349268 2485168
Creante 7165100 21281579 14116479
Casa-banca 185882 5823326 5637444
Cheltuieli in avans 93914 191418 97504
Total activ bilantier 93586609 118301010 24714401

Capital social 400 400 0


Alte rezerve 80 80 0
Rezultat curent 29208182 66175094 36966912
Imprumuturi pe termen lung 2539518 1571906 -967612
Impozit de plata 492135 4065392 3573257
Datorii pe termen scurt 61346294 46488138 -14858156
Total pasiv bilantier 93586609 118301010 24714401

Cash flow

Activiti de exploatare
Profitul net 66175094
Amortizare 784212
Cheltuiala cu impozitul pe profit 8166457
Flux de numerar din exploatare naintea modificrilor
capitalurilor proprii 75125763
(Crestere)/Descresterea creantelor -14213983
(Crestere)/Descresterea stocurilor -2485168
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii -14858156
Numerar generat din exploatare 43568456
Dividende platite -29208182
Impozit pe profit platit -4656893
Numerar net din activiti de exploatare 9703381

Activiti de investiii
Achizitiile de imobilizari corporale -3097731
Achizitiile de imobilizari necorporale -594
Numerar net utilizat n activiti de investiii -3098325

Activiti de finanare
Incasari din cresterea capitalului social 0
Incasari din imprumuturi -967612
Numerar net din activiti de finanare -967612

Cresterea numerarului si echivalentului de numerar 5637444


Numerar si echivalent de numerar la inceputul
perioadei 185882
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei 5823326

Verificare 0!
Alte informatii
amortizare imobilizari corporale 780957
Amortizarea imobilizari necorporale 3255
Cheltuiala cu impozitul pe profit 8166457
Impozit pe profit platit 4656893