Sunteți pe pagina 1din 26

Categoria IX Fiscalitatea ntreprinderii

1.Metodele de amortizare a mijloacelor fixe intrate in patrimoniul unei entitati sunt:


a.=amortizarea liniara, amortizarea accelerata si amortizarea degresiva
b.~ amortizarea liniara, amortizarea accelerata si amortizarea degresiva + amortizarea
fiscala
2. Amortizarea liniara, presupune aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a
mijlocului fix si anume:
a.=raportand numarul 100 la durata normala de utilizare a mijlocului fix
b.~ aplicand coeficientul de 1,5, daca durata de utilizare a mijlocului fix este intre 2-5
ani
c.~ambele variante sunt corecte
3. Operatiunile cuprinse iin sfera de aplicare TVA sunt:
a.~livrari de bunuri si prestari de servicii
b.~ livrari de bunuri si prestari de servicii + import de bunuri
c.= livrari de bunuri si prestari de servicii, import de bunuri + achizitii
intracomunitare de bunuri
4. Evidenta TVA, se tine cu ajutorul urmatoarelor documente:
a.~jurnal pentru cumparari si jurnal pentru vanzari
b.~ jurnal pentru cumparari si jurnal pentru vanzari + registrul non-transferurilor
c.= jurnal pentru cumparari si jurnal pentru vanzari, registrul nontransferurilor
+ registrul bunurilor primite din alt stat membru
5.Declararea TVA, se face cu ajutorul urmatoarelor documente:
a.~decont TVA (formular 300)
b.~ decont TVA (formular 300), decont special de TVA ( formular 301) + declaratie
recapitulativa (formular 390)
c.= decont TVA (formular 300), decont special de TVA ( formular 301),
declaratie recapitulativa (formular 390) + declaratie semestriala (formular 394)
6.In luna aprilie 2008, entitate economica X primeste de la Garda Financiara o amenda
de 1000 lei , pentru ca nu si-a condus la zi registrul de casa. Considerandu-se o cheltuiala
suportata de entitate, la calculul profitului impozabil aceasta cheltuiala va fi luata in
considerare ca fiind:
a.~cheltuiala de exploatare deductibila fiscal
b.~cheltuiala financiara
c.=cheltuiala nedeductibila fiscal si impozitata
7.Cheltuielile cu delegarea, detasarea si deplasarea personalului sunt considerate:
a.~ cheltuiala nedeductibile fiscal integral
b.= cheltuieli deductibile fiscal in limita legala
c.~cheltuieli deductibile fiscal in limita a 200 euro
8.La calculul profitului impozabil, veniturile obtinute din dividente, de catre o persoana
juridica sunt:
a.~ venituri impozabile
b.= venituri neimpozabile
c.~ venituri impozabile in limita a 10 % din profitul brut
9.Achizitiile intracomunitare sunt operatiuni economice de natura:
a.~ importului
b.~ exportului
c.=sunt operatii ce se efectueaza intre tarile UE
10. Care din urmatoarele servicii sunt supuse cotei TVA de 9%:
a.= cazarea in cadrul sectorului hotelier
b.~ cazrea in cadrul sectorului hotelier +serviciile hoteliere
c.~ nici o varianta nu este corecta
11. Pentru a aplica regula de simplificare a TVA doua persoane juridice trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
a.~ furnizorul sa fie inregistrat ca fiind platitor de TVA
b.~cumparatorul sa indeplineasca plafonul minim de scutire de TVA
c.= ambele persoane juridice sa fie inregistrate ca fiind palatitoare de TVA
12. La finele perioadei contractului de leasing operational, utilizatorul devine:
a.~ proprietar de drept
b.~ proprietar de drept, dupa expirarea duratei de viata economica a bunului
achizitionat
c.=proprietar, daca opteaza pentru cumpararea bunului
13 Pentru bunurile achizitionate prin leasing financiar, amortizarea acestora se deduce la:
a.~locator
b.= locatar
c.~50% la locator si 50% la locatar
14. Cota de impozitare a dividentelor cuvenite unei persoane fizice este de::
a.~10%
b.= 16%
c.~in functie de valoarea dividentelor (10% sau 16%)
15. Metodele de evaluare a stocurilor la iesire sunt:
a.=metoda FIFO, metoda LIFO si metoda costului mediu ponderat
b.~ a + metoda NIFO
c.~b + metoda identificarii specifice si a costului standard
16. Reducerile cu caracter financiar se inregistreaza in contabilitatea furnizorului ca:
a.=o cheltuiala financiara
b. ~un venit financiar
17. Sconturile de decontare se nregistreaz n contabilitate astfel:
a.=ca o cheltuiala financiara in contabilitatea furnizorului, ca un venit financiar in
contabilitatea clientului
b. ~ca un venit financiar n contabilitatea furnizorului ca o cheltuial financiar n
contabilitatea clientului
c. ~nici una din variante nu este corecta
18. Evaluarea datoriilor se face la intrarea n gestiune:
a. ~la valoarea just sau valoarea de pia
b. =la valoarea de rambursare exprimand valoarea probabila de plata
c. ~la valoarea nominal minus reducerile comerciale
19. Cand depun persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA "Declaratia
recapitulativa privind livrarile/ achizitiile intracomunitare de bunuri ':
a.~numai in trimestrul de raportare in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru
livrarile/achizitiile intracomunitare, precum si livrarile si achizitiile in cadrul unei
operatiuni triunghiulare efectuate
b.=lunar
c.~anual
20. Deconturile de TVA se depun de catre persoanele impozabile, inregistrate ca platitori
de taxa pe valoarea adaugata, care au realizat , in anul anterior, o cifra de afaceri mai
mare de 100.000 euro, la organul fiscal unde contribuabilul isi are domiciliul fiscal, prin
posta sau direct la compartimentul cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale, pe
suport electronic, insotite de doua exemplare listate, precum si prin sistemul electronic
national, astfel:
a.~trimestrial, pana la 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului
b.=lunar, pana la 25 a lunii urmatoare lunii de raportare, inclusiv
c.~semestrial, pana la 25 a lunii urmatoare incheierii semestrului
21. Care este data pana la care organizatiile nonprofit au obligatia de a plati impozit pe
profit:
a.~pana la data de 15 aprilie a anului urmator pentru anul in curs
b.=pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se
datoreaza impozitul
c.~31 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza impozitul
22. Care este data limita pana la care contribuabilii au obligatia depunerii declaratiei
anuale de impozit pe profit:
a.~30 aprilie a anului urmator
b.=25 aprilie a anului urmator
c.~28 februarie a anului urmator
23. Care este data pana la care angajatorul are obligatia de a depune la organul fiscal
competent, fisele fiscale:
a.=28/29 februarie a anului urmator pentru anul fiscal expirat
b.~31 martie a anului urmator pentru anul fiscal expirat
c.~pana la data aderarii declaratiei de impozit pe profit
24. Declaratia de impozit pe venit, in cazul microintreprinderilor se depune:
a.~lunar
b.=trimestrial
c.~anual
25. Cheltuiala cu sponsorizarea, in cazul persoanelor juridice platitoare de impozit pe
profit, are urmatorul regim fiscal:
a.~deductibila la nivelul a minim intre 3%o din cifra de afaceri si 20% din impozitul pe
profit datorat
b.~ deductibila la nivelul a 5% din cifra de afaceri
c.=nedeductibila integral dar se scade din impozitul pe profit datorat in limita a
minim intre 3%o din cifra de afaceri si 20% din impozitul pe profit datorat
26. Cheltuielile cu dobinzile platite institutiilor financiar bancare au urmatorul regim
fiscal:
a.~deductibile la nivelul veniturilor financiare
b.~ deductibile integral daca gradul de indatorare este < 3
c.=deductibile integral
27. Amortizarea fiscala pentru imobilizarile corporale se calculeza :
a.~la valoarea fiscala, incepand cu data punerii in functiune
b.=la valoarea fiscala, incepand cu luna urmatoare celei in care au fost puse in
functiune
c.~la valoarea inregistrata in contabilitate
28. Declaratia privind platile efectuate catre nerezidenti se depune la organul fiscal
competent ( art. 119 CF):
a.=anual pina la data de 28/29 februarie a anului urmator
b.~lunar
c.~trimestrial
29. Daca Romania este al treilea stat membru al beneficiarului livrarii AIC de bunuri
efectuata de cumaparatorul revanzator, care are sediul in Romania AIC este:
a.~operatiune impozabila in Romania
b.=nu este operatiune impozabila in Romania daca indeplineste cumulativ conditiile
prevazute de lege
c.~este operatiune impozabila cu regim mixt
30. In baza de impozitare a TVA nu intra:
a.~cheltuielile accesorii, impozite si taxe, exclusiv TVA
b.~suma cheltuielilor efectuate asimilate prestarilor de servicii, reducerile comerciale si
financiare, penalizarile si dobanzile percepute pentru plati cu intarziere
c.=reducerile comerciale, reducerile financiare, penalizarile, ambalajele care circula intre
furnizori si clienti prin schimb fara facturare, sumele incasate in numele si in contul altei
persoane
31. Valoarea livrarilor de bunuri sau prestari de servicii catre sine efectuate de persoana
impozabila intra in calculul proratei:
a.~da partial
b.=nu
c.~jumatate din valoarea livrarilor de bunuri
32. Livrarea intracomunitara de bunuri (LIC) reprezinta:
c.=livrarea de bunuri transportate de catre si in numele furnizorului sau al persoanei catre
care se efectueaza livrarea din Romania intr-un alt stat membru
b.~livrarea de bunuri transportate si efectuate de catre frunizor scutit fara drept de
deducere exceptie facand mijloacele de transport noi
c.~nici una din variante nu este corecta
33. NON TRANSFERUL reprezinta operatiunea prin care:
a.=bunurile sunt transportate dintr-un SM in alt SM, dar nu sunt considerate LIC in
conditiile prevazute de lege
b.~bunurile sunt transportate dintr-un SM intr-un stat din afara statelor membre fiind
considerate LIC conform reglementarilor legale in vigoare
c~bunurile sunt transportate dintr-un stat membru in alt SM fiind considerate LIC in
conditiile prevazute de lege
34. Majorarea de impozit stabilita de consiliile locale intra in baza determinarii impozitului
pe teren situat intravilan:
a.~numai la solicitarea consiliilor locale
b.~numai la anumite categorii de persoane fizice si juridice
c.=nici una din varaiante nu este corecta
35. Valoarea impozabila a cladirii se determina pentru persoanele fizice:
a.~in functie de suprafata construita si valoarea impozabila pe metru patrat
b.=in functie de suprafata construita desfasurata si valoarea impozabila pe metru patrat
c.~suprafata construita si valoarea determinata in mod credibil
36. Plata taxelor vamale se face:
a.~in urma livrarii bunurilor si dupa eliberarea bunurilor din vama
b.=in momentul vamuirii respectiv inainte de eliberarea bunurilor din vama
c.~in momentul eliberarii bunurilor din vama
37. Accizele devin exigibile:
a.~in momentul achitarii acestora la bugetul de stat consolidat
b.~o data si in momentul receptionarii produselor accizabile de catre producator
c.=in momentul eliberarii pentru consum sau cand se constatata pierderi sau lipsuri de
produse accizabile
38. Se dau urmatoarele tipuri de cheltuieli: cheltuieli de protocol, cheltuieli cu impozitul pe
profit, cheltuieli cu provizioanele, cheltuieli cu amenzile datorate de autoritatile romane,
cheltuieli de reclama si publicitate, cheltuieli cu marfurile vandute. Clasificati din punct de
vedere al impozitului pe profit aceste cheltuieli in categoria cheltuielilor cu deductibilitate
limitata:
a.~cheltuieli cu impozitul pe profit, cheltuieli de protocol, cheltuieli cu amenzile datorate de
autoritatile romane
b.=cheltuieli de protocol, cheltuieli cu provizioane
c.~cheltuieli de protocol, cheltuieli cu provizioane, cheltuieli de reclama si publicitate
39. Care este limita de deductibilitate a cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata
salariatilor in Romania si/sau in strainatate?
a.=in limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice
b.~nivelul legal stabilit pentru institutiile publice
c.~nici una din variante nu este corecta
40. Veniturile din variatia stocurilor intra in baza impozabila a impozitului pe veniturile
microintreprinderilor?
a.~da
b.~partial
c.=nu
41. Persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania sunt
considerate contribuabil in cazul impozitului pe venit?
a.~nu
b.=da
c.~numai in tara de origine
42. O entitate economica distribuie dividende aferente anului 2008 actionarilor in suma de
2000
lei. Sa se calculeze si sa se inregistreze in contabilitate impozitul aferent acestora:
a. 320 lei, 457=446 320 lei
b. 320 lei, 446=457 320 lei
c. 200 lei, 457=446 200 lei
43.Societatea ,,X are un activ net contabil de 300.000 lei i nregistreaz o cretere de
200.000 lei n urma evalurii globale. tiind c societatea are emise 100.000 aciuni s se
determine valoarea unei aciuni.
a) 3 lei
b) 2 lei
c) 5 lei
44. Divizarea societilor comerciale se poate realiza utiliznd metoda:
a) global sau a activului net
b) capitalului social
c) inventarieirii
45. Lichidarea societilor comerciale are loc:
a) benevol sau dac ajunge n incapacitate de plat
b) la retragerea unui asociat
c) la cererea organelor abilitate R: a)
46. Provizioanele pentru riscuri i cheltuieli sunt deductibile fiscal ?
a) da
b) - nu
c) unele din ele
47. Ajustrile privind deprecierile sunt deductibile fiscal?
a) da
b) nu
c) unele din ele
48. Ajustrile privind pierderile de valoare sunt deductibile fiscal?
a) da
b) nu
c) unele din ele
49. Metodele de evaluare patrimonial:
a) utilizeaz datele din contabilitate privind evaluarea elementelor de activ i pasiv
b) - utilizeaz datele din contabilitate privind evaluarea elementelor de activ
c) - utilizeaz datele din contabilitate privind evaluarea elementelor de capital R: a)
50. Activul net contabil se determina astfel:
a) Total activ Total pasiv
b) - Total activ Total datorii
c) Mijloace fixe mprumuturi
51. Metodele de evaluare bazate pe rentabilitate stabilesc valoarea societii:
a) pe baza rentabilitii imobilizrilor corporale i necorporale
b) pe baza rentabilitii capitalului social
c) pe baza capacitii acesteia de a genera profit
52. Societatea X absoarbe societatea Y. Valoarea unei aciuni a societii X este de 2 lei, iar
a societii Y este de 1 leu. Raportul de schimb este urmtorul:
a) 0,5
b) 2
c) 1
53. Prima de fuziune se calculeaz:
a) ca diferent ntre valoarea nominal a aciunilor i valoarea contabil a acestora
b) - ca diferent ntre capitalul propriu i cel social
c) - ca diferent ntre valoarea contabil a aciunilor i valoarea nominal a acestora
54. Dup realizarea tuturor operaiunilor contabile la societile care fuzioneaz:
a) se ntocmete balana contabil i bilanul la societatea absorbant
b) - se ntocmete balana contabil i bilanul la societatea absorbit
c) - se ntocmete balana contabil i bilanul la ambele societi
55. Societatea absorbant emite aciuni care revin societii absorbite:
a) - n funcie de capitalul social absorbit
b) - n funcie de raportul de schimb al aciunilor
c) - n funcie de patrimoniul societii absorbite
56. Dac societatea absorbit are capitaluri negative:
a) societatea absorbant preia societatea absorbit fr s emit aciuni
b) societatea absorbit nu poate fi preluat
c) valoarea unei aciuni a societii absorbite este egal cu 1, iar preluarea va ine cont
de aceast valoare
57. Dac societatea absorbant are capitaluri negative:
a) nu se calculeaz valoarea unei aciuni la societatea absorbant
b) societatea absorbit nu poate fi preluat
c) valoarea unei aciuni a societii absorbante este considerat ca fiind egal cu 1,
iar raportul de schimb se calculeaz n funcie de aceast valoare
58. n cazul fuziunii prin absorbie:
a) societatea absorbit dispare
b) dispar ambele societi
c) nu dispare niciuna din cele dou societi
59. n cazul fuziunii prin contopire:
a) societatea absorbit dispare
b) dispar ambele societi
c) nu dispare niciuna din cele dou societi
60. Divizarea unei societi comerciale duce la:
a) dispariia societii divizate
b) nu dispare societatea divizat
c) n funcie de procentul de divizare, societatea divizat poate contiunua activitatea
sau poate disprea
61. Divizarea unei societi comerciale presupune:
a) preluarea elementelor patrimoniale de societatea beneficiar a divizrii
b) preluarea mijloacelor fixe de ctre societatea beneficiar a divizrii
c) preluarea elementelor de activ i de pasiv conform procentului de divizare de ctre
societatea beneficiar a divizrii
61. Contribuabili scutiti la plata impozitului pe profit.
62. Care sunt veniturile neimpozabile la calculul impozitului pe profit ?
63. Enumerati cheltuieli deductibile limitat la calculul impozitului pe profit
64.Calculati impozitul pe profit in urmatoarea situatie : Un contribuabil pltitor de impozit
pe profit ncheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, n
calitate de sponsor, care are ca obiect plata unei sume de 15.000 lei. Contractul de
sponsorizare se ncheie n data de 2 noiembrie 2013, n aceeai lun efectundu-se i plata
sumei de 15.000 lei.
La calculul profitului impozabil pentru anul 2013, contribuabilul prezint urmtoarele
date financiare:
Venituri din vnzarea mrfurilor = 1.000.000 lei
Venituri din prestri de servicii = 2.000 lei
Total cifr de afaceri = 1.002.000 lei
Cheltuieli privind mrfurile = 750.000 lei
Cheltuieli cu personalul = 20.000 lei
Alte cheltuieli de exploatare din care: 15.000 lei sponsorizare = 90.000 lei
Total cheltuieli 860.000 lei
65. Definitia sediului permanent conform Codului fiscal.
66. Cum se calculeaza amortizarea dupa metoda accelerata ?
67. Cum se stabileste venitul net anual din cedarea folosinei bunurilor?
68. Ce cuprind veniturile din investiii ?
69. Cum se impun veniturile din premii realizate de persoane fizice?
70. Cum se impun veniturile din jocuri de noroc realizate de persoane fizice?
71. Definiti microintreprinderea conform Codului fiscal.
72. Cota de impunere, plata impozitului pe venit si depunerea declaratiei de venit pentru o
microintreprindere
73. Cine datoreaza impozitul pe reprezentanta conform Codului fiscal?
74. Definiti din punct de vedere al TVA operaiunile impozabile n Romnia
75. Care sunt cotele de TVA ce se aplica in Romania?
76. Ce este regimul special de scutire pentru ntreprinderile mici din punct de vedere al
TVA?
77. Perioadele fiscale ale taxei pe valoarea adaugata
78. Definiti sistemul TVA la incasare.
79. Enumerati operatiuni pentru care se aplica taxarea inversa
80. Ce criterii de mrime trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a intocmi
situatii
financiare anuale.?
81. Ce cuprind situatiile financiare prescurtate ?
82. Ce situatii financiare intocmesc societile comerciale ale cror valori mobiliare sunt
admise
la tranzacionare pe o pia reglementat?
83. Calculati valorii nedeductibile a cheltuielilor cu ntreinerea i reparaiile aferente unui
vehicul care nu este utilizat exclusiv n scopul activitii economice
- cheltuielile cu ntreinerea i reparaiile - 2.000 lei,
- partea de TVA nedeductibil - 240 lei.
84. SRL inregistrat ca platitor de impozit pe veniturile microintreprinderii inregistreaza la
31.03.2014 urmatoarele date:
Venituri totale 15000 lei
Cheltuieli totale 12000lei
Cheltuieli de protocol de 120 lei.
Ce declara in declaratia 100 ca impozit pe veniturile microintreprinderii la 31.03.2014?
85. Enumerati cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit.
86. Care sunt produsele supuse accizelor armonizate , pentru care se percepe o acciza
compusa , dintr-o acciza specifica exprimata in echivalent euro si o acciza procentuala:
a) Gaz natural; b) Carune; c) Tigarete ; d) Motorine; e) Cocs; f) Vinuri.
87. Conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile
ulterioare , aporturi in creante la capitalul social al unei societati comerciale au regimul
juridic al:
a) Aporturi mixte: b) Livrarilor de bunuri ; c) Aporturilor in numerar ; Prestatiilor in
munca;
e) Aporturilor in natura ; f) Prestatiilor in servicii.
88. La calculul impozitului pe profit la 31.03.2010 un contribuabil prezinta urmatoarele
date:
cifra de afaceri in valoare de 2.500.000 lei, profit impozabil in valoare de 93.75 lei, cheltuieli
cu sponsorizarea ( conform prevederilor Legii 32/1994) in valoare de 10.000 lei.
Impozitul pe profit datorat de contribuabil pentru trimestrul I al anului 2010 este de:
a) 3.000 lei; b) 18.000 lei ; c) 17.000 lei; d) 12.000 lei ; e) 15.000 lei; f) 93.000.
89. La calculul impozitului pe profit , cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor
care circula intre proprietar si clientii acestuia sunt :
a) Cheltuieli nedeductibile fiscal; b) Cheltuieli cu deductibilitate limitata; c) Cheltuieli
curente ce se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani
consecutivi; d) Cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri; e) Cheltuieli ce se scad
din impozitul pe profit datorat; f) Cheltuieli curente ce se recupereaza din profiturile
impozabile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi.
90. In cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mare de cat trei, cheltuielile
cu dobanzile sunt:
a) Cheltuieli integral deductibile la calculul impozitului pe profit; b) Cheltuieli
deductibile la calculul impozitului pe profit si nereportabile in perioada urmatoare; c)
Cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit si reportabile pe o perioada de 7 ani;
d) Cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit si reportabile in perioada
urmatoare; e)Cheltuieli deductibile fiscal in lilita unei cote de 20% din impozitulpe profit
datorat; f)Cheltuieli deductibile la calculul impozituluipe profit reportabile pe o perioada
de 5 ani.
91. O societate comerciala detine in proprietatea sa o cladire cu o valoarede inventar de
1.000.000 leicu o durata normala de utilizare de 30 de ani.Dupa 5 ani, proprietarul cladiri
inchiriaza constructia respectiva unei societatii comerciale pentru o perioada de 7 ani.
Pentru a folosi cladirea, chiriasul efectueaza lucrari de investitii in valoare de 100.000 lei.
Care este perioada pe durata careia chiriasul poate deduce amortizarea fiscala ?
a) 7 ani, durata contractului de inchiriere; b) 12,5 ani, o jumatate din durata
normalaramasa de utilizare ; c)pe primul an de inchiriere ; d) zero ani , intrucat chiriasul
nu este proprietarul cladiri; e) 25 de ani,durata normala ramasa de utilizare; f) 2 ani ,
intrucat proprietarul a calculat si a dedus amortizarea pe o perioada de 5 ani cat timp a
fost utilizata de acesta.
92. Potrivit O.M.F.P. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu
directivele europene , situatiile financiare anuale prescurtate:
a) sunt intocmite numai de experti contabili , membri ai Corpului Expertilor Contabili si
Contabilior Autorizati din Romania ; b) sunt supuse auditarii , daca sunt indeplinite
criteriile de marime stabilite de lege; c) nu sunt supuse verificarii; d) fac obiectul auditului
statuar ; e) sunt verificate potrivit legii ; f) sunt certificate de persoane independente.
93. Care din urmatoarele categorii de veniturisunt considerate venituri neimozabile , la
calculul impozitului pe profit?
a) venituri din diferente de curs valutar aferente clientilor externi; b) venituri din vanzarea
deseurilor; c) venituri din vanzarea de titluri de participare cotate la Bursa de Valori
Bucuresti; d) venituri din dobanzi bancare ;e) venituri din anularea unui provizion pentru
care nu s-a acordat deducere la momentul constituiri acestuia; f) venituri din valorificarea
pieselor de schimb rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe casate.
94. SC Delta SA , detine autoturisme care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii
economice , cu o masa totala maxaima autorizata care nu depaseste 3500 kg si care nu au
mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului . In trimestrul III al anului
2012 a inregistrat cheltuieli privind combustibilul in valoare de 10.000 lei, la care se adauga
tva 24%.
Valoarea nedeductibila a cheltuielilor privind combustibilul stabilita la calculul impozitului
pe profit datorat pentru trimestrul III al anului 2012 este de :
a) 7.400 lei; b) 5.600 lei; c) 6.200 lei; d) 10.000 lei; e)12.400 lei ; f) 5.000 lei.
95. O sociatate comerciala inregistreaza , la 30.06.2012: cheltuieli de sponsorizare in suma
de 10.000 lei in baza unui contract de sponsorizare in care beneficiar al sponsorizarii este o
fundatie controlata chiar de societatea comerciala respectiva, Impozitul pe profit calculat
la data de 30.06.2012 de catre societatea comercialarespectiva este de 30.000 lei iar cifra de
afaceri realizata este in suma de 1.000.000 lei. Care este valoarea sponsorizarii ce se poate
deduce din impozitul pe profit la data de 30.06.2012?
a) 10.000 lei; b) 5.000lei; c) 3.000; d) 6.000 lei; e) Zero; f) 2.000 lei.
96. O societate comerciala inregistreaza , la 30.06.2012 cheltuieli cu combustibilul pentru
unilizarea vehiculelorsale rutiere motorizate, destinate exclusiv transportului rutier de
persoane cu o greutate maxima care nu depaseste 3.500 kg si care nu are mai mult de noua
scaune de pasageri , inclusiv cel al soferului in suma de 10.000 lei.Profitul contabil
inregistrat de societatea respectiva la data de 30.06.2012 este in suma de 5.000 lei. Cat din
cheltuiala cu combustibilul este deductibila la calculul impozitului pe profit la data de
30.06.2012?
a)10.000; b) 2.000; c) 1.000; d) 5.000; e)1.500 lei; f) 0 lei.
97. Pentru care dintre urmatoarele operatiuni efectuate pe teritoriul Romaniei se aplica
cota de tva de 24%?
a) Livrarea de medicamente de uz veterinar; b) Livrarea de produse ortopedice; c)Cazarea
in cadrul sectorului hotelier; d)Livrarea de medicamente de uz uman; e) Livrarea de ziare
destinate exclusiv publicitatii ; f) Livrarea de locuinte ca parte a politicii sociale.
98. Care este perioada de amortizare fiscala a fondului de comert?
a) nu se amortizeaza; b) 10 ani; c) pe perioada egala cu perioada luata in calculul
amortizarii contabile; d) 20 de ani; e) pe perioada de utilizare a acestuia; f) 50 ani.
99. Potrivit OMFP3055/2009, cheltuielile de constituire trebuie:
a) amortizate pe o perioada de 10 ani; b) amortizate in cadrul unei perioade de maximum 5
ani;c)inregistrate si raportate annual pe toata perioada de functionare a societatii; d)
amortizate integral la data inregistrarii; e) raportate in situatiile financiare ca active fara
detaliere in notele la situatiile financiare; f)amortizate in cadrul unei perioade de maximum
3 ani.
100. O societate comerciala a inregistrat la data de 15.02.202, in contabilitatea sa , o
creanta comercialaa din livrari de produse finite in suma de 400.000 lei care era scadenta la
31.01.2012.
Intrucat creanta estedetinuta la o societate comerciala asupra careia a fost deschisa
procedura de faliment, pentru care societateacomerciala initiala detine o hotarare
judecatoreasca de deschidere a procedurii de faliment, care este valoarea provizionului ce
se poate deduce la calculul impozitului pe profit aferent anului 2012?
a) 40.000 lei; b) 100.000 lei; c) 400.000lei; d) 0 lei; e)200.000lei; f) 300.000 lei.
101. Contribuabilul X realizeaza doua venituri impozitale,unul de 1.000 u.m.si unul de
3.500 u.m.,care se impoziteaza separat dupa urmatoarele cote de impunere :
Transa de venit (u.m.) Cota (%)
Pana la 1.500 u.m. 10%
1.501.-2.500 u.m. 150 u.m.+15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.
2.501.-4.000 u.m. 300 u.m.+25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.
Peste 4.000 u.m. 675 u.m.+30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m.
Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul X.
102. Contribuabilul Y realizeaza doua venituri impozitale,unul de 1.000 u.m. si unul de
3.500 u.m.,care se impoziteaza global dupa urmatoarele cote de impunere :
Transa de venit (u.m.) Cota (%)
Pana la 1.500 u.m. 10%
1.501.-2.500 u.m. 150 u.m.+15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.
2.501.-4.000 u.m. 300 u.m.+25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.
Peste 4.000 u.m. 675 u.m.+30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m.
Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul Y.
103. O societate comercial supus impozitului pe profit realizeaz n primul semestru al
anului 2013 venituri totale n sum de 50.000 lei din care 40.000 lei sunt venituri realizate
din activitatea unui bar de noapte. Suma total a cheltuielilor deductibile efectuate de
agentul economic este de 35.000 lei, dintre care 28.000 lei sunt aferenti activitatii de bar de
noapte.Determinai cuantumul impozitului pe profit aferent semestrului I .Stiind c
agentul economic a constituit i pltit la sfritul primului trimestru al anului 2013impozit
pe profit n sum de 4.000 lei determinai ct este cuantumul impozitului pe profit de plat
aferent trimestrului II 2013.
104. O organizaie non-profit realizeaz urmtoarele venituri n anul 2012:
- venituri din cotizaiile membrilor = 5000 lei
- venituri din donaii i sponsorizri = 15.000 lei
- venituri din finanri nerambursabile de la Uniunea European = 30.000 lei
- venituri din activiti comerciale = 10.000 lei
Corespunztor acestor venituri ea realizeaz urmtoarele cheltuieli:
- cheltuieli aferente activitii non-profit = 48.000 lei;
- cheltuieli aferente activitii comerciale = 7000 lei
Determinai impozitul pe profit datorat de aceast organizaie non-profit pentru activitile
desfurate n cursul anului 2012, dac cursul de schimb este 4,4 lei/euro.
105. O societate comercial realizeaz urmtoarele venituri i cheltuieli aferente
trimestrului I 2013:
- venituri din vnzarea mrfurilor: 50.000 . lei;
- venituri din prestri servicii: 20.000 . lei;
- venituri din dividende primite de la o societate comercial romn 1.000 lei;
- cheltuieli cu mrfurile vndute: 30.000 lei;
- cheltuieli cu serviciile de la teri: 10.000 lei;
- cheltuieli de protocol: 1.000 lei;
- cheltuieli salariale: 2.000 lei
- cheltuieli cu amenzile datorate autoritilor romne: 3.000 lei
- cheltuieli cu tichetele de mas: 800 . lei, din care 200 lei peste limita legal
Determinai impozitul pe profit datorat de societatea comercial.
106. O societate comercial realizeaz n anul 2012 venituri totale impozabile n valoare de
10.000 lei i cheltuieli deductibile totale n valoare de 8.000 lei. Separat de aceste cheltuieli
societatea nregistreaz cheltuieli cu dobnzile aferente mprumuturilor de la bnci n
sum de 1.200 lei. Valoarea capitalului propriu este de 125.000 lei la nceputul anului i
150.000 lei la sfritul anului. Valoarea mprumuturilor pe termen lung este de 400.000 lei
la nceputul anului i 300.000 lei la sfarsitul anului. Determinai valoarea impozitului pe
profit de plat afferent anului 2012.
107. O societate comercial a realizat cumulat de la nceputul anului pe primele ase luni
ale anului 2013 venituri totale impozabile n valoare de 40.000 lei, din care cifra de afaceri
reprezint 38.000 lei i cheltuieli totale n valoare de 30.000 lei, din care 600 lei cheltuieli cu
impozitul pe profit. Separat de aceste cheltuieli, n luna mai societatea a acordat o
sponsorizare n valoare de 250 lei. Determinai care este suma impozitului pe profit pe care
societatea trebuie s-o plteasc la 25 iulie 2013, tiind c impozitul pe profit datorat pentru
primul trimestru a fost pltit la termenul legal.
108. La sfritul anului 2012 o societate comercial pe aciuni nregistreaz un profit net n
valoare de 200.000 lei.Acionarii societii sunt: o persoan fizic romn ce deine 30%
din capitalul social i o persoan juridic romn ce deine din anul 2001 -70% din
capitalul social.
n condiiile n care societatea practic o rat de distribuire a dividendelor de 50%
determinai:
a) valoarea total i pe beneficiari a dividendului brut;
b) impozitul pe dividende;
c) valoarea dividendului net pe beneficiari;
d) pn la ce dat trebuie pltit impozitul pe dividende.
109. La data de 31 martie a exerciiului N o societate comercial pltitoare de impozit pe
profit 16% a nregistrat urmtorii indicatori economico-financiari:
Venituri totale....................................................................................14.000 lei
din care
- dividende primite de la o persoan
juridic romn ...................................................................................2.000 lei
Cheltuieli totale.................................................................................10.000 lei
Din care
- majorri i penaliti de ntrziere pentru neplata la termen a TVA .. 100 lei
S se calculeze impozitul pe profit datorat aferent trim. I.
110. La o societate comercial s-au nregistrat urmtorii indicatgori economico-financiari:
Total venituri impozabile..................................................................10.000 lei
Total cheltuieli ...................................................................................7.000 lei
Din care
- cheltuieli de protocol .........................................................................200 lei
Total cheltuieli ..................................................................................7.000 lei
Din care
- cheltuieli de protocol .........................................................................200 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit ........................................................340 lei
S se calculeze cheltuielile de protocol deductibile maxim admise, tiind c societatea este
pltitoare de impozit pe profit i nepltitoare de TVA.
111. O societate achiziioneaz, pe data de 15 decembrie 2012 un utilaj. Valoarea contabil
de intrare este de 56.000 lei, durata normal de utilizare 5 ani.
n condiiile aplicrii pentru calculul amortizrii fiscale a metodei de amortizare
accelerat, care este mrimea amortizrii fiscale n anul 2013? La calculul amortizrii
accelerate se va utilize cota maxim de amortizare admis.
112. La data de 01 martie 2013, o societate achiziioneaz o cldire pentru extinderea
activitii.
Valoarea contabil de intrare este de 2.000.000 lei, durata normal de utilizare 40 ani.
S se calculeze amortizarea fiscal pentru anul 2013.
113. n cursul anului 2013, dup aprobarea bilanului contabil aferent anului 2012, la o
societate comercial avem urmtoarea situaie:
Profit net de repartizat sub form de dividende .............................200.000 lei
Capital social subscris i vrsat .......................................................40.000 lei
Din care:
Asociat A/Persoan fizic romn ..............................................25.000 lei
Asociat B/Persoan fizic romn ............................................. 15.000 lei
S se determine suma dividendelor ce trebuie ncasate de ctre fiecare asociat i a
impozitului pe dividende reinut de societatea comercial.
114. Societatea ALFA SRL,societate de expertiza contabila,platitoare de impozit pe
profit,achita in anul 2013 o cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de 16.000 lei.De
asemenea,ea se inscrie in Asociatia Internationala de Fiscalitate,o organizatie non-profit
avand ca scop cercetarea in domeniul fiscal,pentru care achita o cotizatie in anul 2013 de
18.000 lei.
Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit aferenta acestor
cheltuieli,stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea 1 euro=4,4 lei.
115. O societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor realizeaz
urmtoarea situaie a veniturilor desprins din balana lunii martie 2013:
Tip venit Valoare cumulat de la nceputul anului (lei)
Venituri din vnzarea mrfurilor . 10.000
Venituri din producia de imobilizri corporale ..2.000
Venituri din cedarea activelor fixe ..7.000
Venituri din provizioane 500
Venituri din dobnzi.. 50
Venituri din diferene de curs valutar 70
Venituri din despgubiri acordate de societ.de asig.pentru
pagubele la activele corporale proprii .200
n luna februarie societatea comercial achiziioneaz i pune n funciune o cas de
marcat n valoare de 500 lei.
Determinai impozitul pe veniturile microntreprinderilor datorat pentru trim. I 2013.
116. O societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor a nregistrat n
trim I 2013 venituri totale impozabile n valoare de 18.000 n cursul lunii februarie
achiziioneaz i pune n funciune o cas de marcat fiscal n valoare de 1.500 lei.
S se calculeze impozitul pe venit aferent trim I 2013.
117. O salariat a unei societi comerciale obine la locul de munc de baz ,pe baza unui
contract de munca cu timp normal,urmtoarele venituri, n luna martie 2013:
- salariu de baz = 1.000 lei;
- spor de vechime = 15%; (neinclus n salariul de baz)
- 20 tichete de mas n valoare de 10 lei/tichet.
- un cadou cu ocazia zilei de 8 martie n valoare de 250 lei.
Salariata are n ntreinere un copil minor i pe mama sa care nu obine venituri i este
proprietara unui teren agricol n suprafa de 5.000 mp
Determinai venitul net din salarii, impozitul pe salarii aferent lunii martie, i drepturile
salariale incasate de angajata, cunoscandu-se ca procentele de contributii sociale suportate
de salariati sunt: CAS-10,5%, CASS-5,5%, somaj 0,5%, iar luna martie 2013 a avut 21 zile
lucratoare pe care salariata le-a lucrat integral(deducerea se rotunjeste in sus la 10 lei..?)
118. Persoan angajat cu contract individual de munc cu timp normal;
Venitu lunar brut din salarii la functia de baz (de ncadrare)...........1.000 lei;
Deducere personal (are o persoan n ntreinere) ....................... .....350 lei;
Cota de asigurri sociale indiv.pt.cond. norm.de munc .....................10,5%;
Cota de asig. Soc. de sanat. Suport de angajat5,5%
Cota de contrib. salariati la fond somaj...0,5%
Sa se calculeze impozitul pe venitul din salarii
119. O persoana fizica obtine venituri din taximetrie, fiind impusa pe baza normelor de
venit.
Pentru anul 2012 i s-a stabilit o norma anuala de venit de 75.000 lei. Veniturile efectiv
obtinute de persoana fizica in anul 2012 au fost de 200.000 lei , iar cheltuielile au fost de
90.000 lei.
Determinat suma impozitului pe venit aferenta anului 2012 datorata de persoana fizica si
precizati la ce termene trebuie achitat acesta si in ce sume.
120. O persoana fizica este angajata la o societate comerciala cu contract individual de
munca cu timp normal. Pe baza acestuia obtine urmatoarele venituri in luna aprilie 2013:
-salariu de baza de 2.500 lei;
-indemnizatie de conducere de 10% din salariul de baza;
-tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are un
copil minor)
-un stimulent in natura reprezentand 10 kg carne evaluate la un pret fara TVA de 10 lei
/kg.
-o indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in
valoare de 100 lei.
Determinati impozitul pe venit aferent venitului salarial obtinut de persoanna fizica,
considerand cotele de contributii individuale CAS 10,5%, CASS 5,5%, somaj 0,5%
aplicabile la venitul brut (valorile contributiilor si impozitului se rotunjesc la intreg).
121. O instituie de nvmnt preuniversitar deine un teren n intravilan destinat
construciilor n suprafa de 500 mp, din care 100 mp sunt ocupai de o cldire. Valoarea
impozabil a terenului este de 6148 lei/ha. Determinai impozitul pe teren datorat bugetului
local.
122. O persoana fizica detine in proprietate intr-un oras,in anul fiscal 2013,un apartament
situate intr-un imobil cu doua etaje,fiecare etaj cu doua apartamente,construit in anul
1990,cu peretii din beton armat,cu instalatii de apa,canalizare,electrice si de incalzire,in
suprafata construita desfasurata de 57 m 2 . Localitatea unde se afla imobilul a fost
incadrata la rangul II,zona D,cu un coeficient de corectie de 2,10.
Stabiliti impozitul pe cladire datorat de proprietarul apartamentului pentru anul
2013,stiind ca valoarea impozabila unitara a fost stabilita de consiliul local la 669 lei/m2,iar
plata impozitului se face integral pana la data de 31 martie 2013(prin hotararea consiliului
local,pentru plata anticipata a impozitului pe cladiri se acorda bonificatia maxima
prevazuta in Codul fiscal,de 10%).
123. O persoana fizica detine incepand cu luna decembrie 2012 un autoturism cu o
capacitate cilindrica de 1820 cmc.
Determinati impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2013 in conditiile in care
impozitul unitar este de 60 lei/ 200 cmc.
124. O persoan juridic nregistrat n scop de TVA ce activeaz n domeniul produciei
de mobilier realizeaz n luna iunie 2013 urmtoarele operaiuni:
- achiziii de mas lemnoas pe picior utilizat ca materie prim 850.000 pre fr TVA;
- achiziii de materiale consumabile n valoare de 250.000, pre fr TVA;
- nregistreaz facturi pentru cazarea personalului trimis n delegaie n valoare de 25.000,
fr TVA;
- achiziioneaz produse alcoolice i din tutun destinate activitii de protocol n valoare de
15.000 fr TVA;
- livreaz produse finite (mobilier) n valoare de 1.450.000 lei, pre cu TVA.
Determinai TVA aferent lunii iunie 2013. tiind c la sfritul lunii mai 2013 societatea
raportase TVA de recuperat n valoare de 2.500 lei, determinai care este valoarea TVA pe
care societatea o datoreaz ctre bugetul statului la sfritul lunii iunie. Toate operaiunile
se desfoar pe plan intern, furnizorii i clienii fiind persoane nregistrate n scop de
TVA.
125. O societate comercial A produce o cantitate de 2.000 sticle de vin spumos a 0,75
l/sticl la un pre de producie de 8 lei/sticl. Societatea A vinde ctre societatea B cele
2.000 de sticle n luna aprilie 2013. Valoarea accizei specifice pentru vinul spumos este de
34,05 euro/hl. produs, iar cursul de schimb este de 4,4 lei/euro.
Determinai valoarea accizei i a TVA aferente lunii aprilie pe care trebuie s le declare
societatea B la administraia financiar, dac B nu mai realizeaz nici o alt operaiune n
luna aprilie 2013.
126. Un furnizor acord clientului su n momentul facturrii mrfurilor o reducere
comercial.
S se determine TVA aferent mrfurilor vndute de ctre furnizor, cunoscnd
urmtoarele:
Pre de vnzare ..........................................................2.000 lei
Rabat 10% acordat mrfurilor vndute.
127. Se import din SUA produse finite spre a fi comercializate. S se calculeze TVA
datorat n vam, n condiiile n care se cunosc urmtoarele date:
Valoarea n vam a mrfurilor ...................................... 100.000 lei;
Taxe vamale 10%, comision vamal 0,5%, acciza 30%
Importatorul nu beneficiaz de certificat de amnare la plata TVA n vam.
128. S se determine TVA de dedus aplicnd pro-rata, cunoscnd urmtoarele date:
Venituri obinute din operaiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;
Venituri obinute din operaiuni scutite fr drept de deducere 57.500 lei;
Bunuri i servicii achiziionate att pentru realizarea de operaiuni care dau drept de
deducere, ct i de operaiuni care nu dau drept de deducere 1.240 lei, din care TVA 240
lei.
129. O societate comercial produce n luna mai 2013- 2.000 pachete igri cu 10 igri n
pachet. Acciza pentru igri este de 50 euro/1000 igri, iar cursul de schimb este de 4,4
lei/euro.
Ct este acciza datorat la bugetul de stat pentru producia realizat, dac igrile sunt
eliberate n consum n luna mai 2013?
130. Un agent economic import n 2013 din Rusia 40 buci articole din cristal al un pre
de productor de 50 euro/bucat. Cheltuielile cu transportul extern al acestor produse au
fost de 500 euro. Pentru aceste produse taxa vamal este de 20%, comisionul vamal de
0,5%, iar acciza de 55%. Determinai valoarea accizei ce trebuie pltit n vam, dac
cursul de schimb este 4,4 lei/euro.
131. Prezentai pltitorii impozitului pe profit, preciznd n cadrul fiecrei categorii sfera
de cuprindere a impozitului.
132. Precizai n ce condiii datoreaz organizaiile non- profit impozit pe profit i cum se
determin acesta.
133. Dai 3 exemple de cheltuieli nedeductibile, indiferent de contextul n care se
efectueaz.
134. Dai 3 exemple de cheltuieli cu deductibilitate limitat.
135. Care sunt condiiile ce trebuie ndeplinite pentru a fi deductibile cheltuielile cu
serviciile de management, consultan, asisten sau alte prestri de servicii.
136. Prezentai regimul fiscal n cazul cheltuielilor cu sponsorizarea.
137. Prezentai regimul fiscal al cheltuielilor cu dobnzile.
138. Ce reprezint valoarea fiscal a unui mijloc fix. n cazul n care se vinde la un pre mai
mic dect valoarea rmas neamortizat fiscal, aceasta este deductibil la determinarea
impozitului pe profit?
139. Care este regimul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit al
autoturismelor folosite de persoanele cu funcii de conducere sau administrare?
140. Prezentai regimul deductibilitii n cazul provizioanelor.
141. Prezentai care este regimul pierderilor fiscale n cazul impozitului pe profit.
142. Ce reprezint din punctul de vedere al impozitului pe profit creditul fiscal extern?
143. Care sunt termenele de plat n cazul impozitului pe profit?
144. O societate comercial, platitoare de impozit pe profit, obine n perioada ianuarie-
martie venituri totale in suma de 125.000 lei, din care 65.000 lei sunt venituri din activitatea
unui bar de noapte. Cheltuielile totale efectuate n scopul realizrii veniturilor sunt n sum
de 80.000 lei, din care 30.000 lei au rezultat din activitatea de bar de noapte. Determinati
impozitul pe profit.
145. O organizaie nonprofit realizeaz urmtoarele venituri:
- venituri din cotizaiile i taxele de nscriere a membrilor 15.000 lei;
- venituri din donaii si sponsorizari 21.000 lei;
- venituri din fonduri europene nerambursabile 25.000 lei;
- venituri din activiti comerciale 15.000 lei.
Cheltuielile aferente acestor venituri sunt:
-cheltuieli aferente activitatii nonprofit 40.000 lei
-cheltuieli aferente activitilor comerciale 8.000 lei.
Cursul de schimb este 1 euro = 4,3 lei. S se determine impozitul pe profit.
146. Situaia la 31.12. N la o societate comercial se prezint astfel:
-venituri totale 52.000 lei, din care dividende (contul 761) 2.000 lei;
-cheltuieli totale 40.000 lei, din care cheltuiala cu impozitul pe profit aferenta trimestrului
anterior 1.000 lei i cheltuieli de protocol 2.000 lei.
Determinati rezultatul impozabil.
147. Pentru deplasarea unui salariat n interes de serviciu intr-o alata localitate pe o
perioada de 3 zile i se acorda acestuia un avans spre decontare de 700 lei, reprezentnd
diurna, cheltuielile de deplasare i costurile de cazare. Societatea acorda o diurna de 50
lei/zi. La ntoarcere, salariatul aduce urmatoarele documente pentru justificarea avansului:
bonuri benzina de 150 lei, factura de la hotel 240 lei i restul n mumerar. Determinai
limita legal de deductibilitate pentru diurnal acordata salariatului.
148. Societatea nregistreaz urmatoarele cheltuieli sociale:
-ajutor pentru nmormntare 8.000 lei;
-cadourile salariailor i copiilor minori ai acestora 6.000 lei;
-bilete de tratament i odihn acordate salariailor 7.000 lei.
Determinati deductibilitatea cheltuielilor sociale n cazul n care fondul de salarii este
250.000 lei.
149. La sfritul anului N dispunem de urmatoarele date:
-venituri totale 65.000 lei, din care venituri din dividende de la persoane juridice romne
10.000 lei;
-cheltuieli totale 30.000 lei, din care amenzi si penaliti datorate statului 2.000 lei i
impozit pe
profit aferent trimestrului III 4.000 lei;
-capital social 10.000 lei;
-rezerva legal din anii precedenti 60 lei.
Determinati profitul impozabil.
150. O societate comercial datoreaza dobnzi n valoare de 10.000 lei, pentru un
mprumut primit de la un asociat. Rata dobnzii mprumutului este de 6% iar rata de
referinta a BNR este de 4%. Gradul de ndatorare este mai mic dect 3. Ce se ntmpl
dac gradul de ndatorare ar fi mai mare dect 3?
151. O societate comercial realizeaz urmatoarele venituri si cheltuieli aferente
trimestrului I din anul 2013:
-venituri din vnzarea mrfurilor 60.000 lei;
-venituri din prestarea de servicii 20.000 lei;
-venituri din dividende primite de la o societate comerciala romn 1.000 lei;
-cheltuieli cu mrfurile vndute: 40.000 lei;
-cheltuieli cu serviciile de la teri (serviciile sunt necesare i exist contracte ncheiate) :
10.000 lei;
-cheltuieli de protocol 1.000 lei;
-cheltuieli salariale 2.000 lei;
-cheltuieli cu amenzile datorate de autoritatile romne 3.000 lei;
-cheltuieli cu tichetele de masa: 800 lei, din care 200 lei peste limita legala.
Determinati impozitul pe profit datorat de societatea comerciala.
152. La 30 iunie, o societate comercial platitoare de impozit pe profit prezinta urmatoarea
situatie financiara:
-venituri totale impozabile: 500.000 lei
-cheltuieli totale 350.000 lei, din care:
cheltuieli cu impozitul pe profit aferent trimestrului I: 10.000 lei;
cheltuieli reprezentnd majorri de ntrziere i penalizri pentru neplata la termen a
TVA: 6.000 lei.
Determinai impozitul pe profit datorat n trimestrul II.
153. La sfritul anului 2012, o societate comercial pe aciuni nregistreaz un profit net
de 250.000 lei. Acionarii societii sunt o persoan fizic romn ce deine 30% din
capitalul social i o persoan juridic romn care deine din anul 2001 70% din capitalul
social. n condiiile n care societatea practic o rat de distribuire a dividendelor de 50%
determinai:
Valoarea total i pe beneficiari a dividendului brut;
Impozitul pe dividende;
Valoarea dividendului net pe beneficiari;
pn la ce dat trebuie pltit impozitul pe dividende
154. Un contribuabil pltitor de impozit pe profit ncheie un contract de sponsorizare
conform legii privind sponsorizarea, in calitate de sponsor, in valoare de 15.000 lei.
Contractul de sponsorizare se incheie la data de 01.02. N. Cifra de afaceri este de 1.000.000
lei Determinai impozitul pe profit.
155. La o societate comercial se constat un minus la materiile prime de 5.000 lei, care nu
poate fi imputat. Materiile prime nu sunt asigurate.
Care sunt incidenele din punct de vedere fiscal?
156. Valoarea contabila a unui brevet este de 12.000 lei, durata normala de functionare este
de 5 ani. Din punct de vedere contabil, brevetul se amortizeaz degresiv, iar din punct de
vedere contabil, brevetul se amortizeaz degresiv, iar din punct de vedere fiscal, utilajul se
amortizeaz liniar. Precizai efectul asupra rezultatului fiscal.
157. O persoana este evaluator imobiliar. Aceasta efectueaza plati anticipate in contul
impozitului pe venit n sum de 1.200 lei(300 pe trimestru). La sfritul anului constat
realizarea urmtoarelor venituri i cheltuieli:
-leiIndicatori
Sume
Venituri din prestarea activitatii de Evaluator
95.000
Venituri din sponsorizari 10.000
Cheltuieli:
- cheltuieli cu materialele
- cheltuieli cu chiria
-cheltuieli cu personalul angajat
-cheltuieli cu energia electrica, telefon,
apa, gaze
-cheltuieli cu sponsorizarea
-cheltuieli cu protocolul
-alte cheltuieli deductibile
20.000
12.000
10.000
25.000
3.000
2.500
4.000
Separat de cheltuielile de mai sus se inregistreaza o cheltuiala cu amenzile de 2.200 lei
pentru nerespectarea unor reglementari legale.
Determinati impozitul pe veniturile nete din activitati independente.
158. O persoana realizeaza ntr-un an urmatoarele venituri:
- n ianuarie: 4.000 lei din valorificarea drepturilor de autor ale unei opere literare;
- n septembrie: 12.000 lei din valorificarea drepturilor de autor aferente unei opere
monumentale.
Determinati impozitul anual.
159. Cu ocazia zilei de 8 Martie, un angajator oferea fiecarei angajate un cadou in valoare
de 250 lei, reprezentnd produse cosmetice. De asemenea cu ocazia aceleiasi zile fiecare
anagajata a primit si un bilet la concert n valoare de 50 lei. Determinati partea care va fi
inclusa in venitul impozabil.
160. O persoana fizica are in intretinere un parinte. Parintele obtine lunar venituri din
pensii de 220 lei si venituri din indemnizatii de 240 lei. Determinati din punctul de vedere al
deducerii personale daca parintele poate fi considerat persoana aflata in intretinere.
161. O persoana fizica are venituri din pensie de 180 lei/luna. In plus, obtine venituri in
suma de 40 lei lunar din dobinzi aferente depozitelor 50 lei. Determinati din punctul de
vedere al deducerii personale daca persoana fizica poate fi considerata persoana aflata in
intretinere.
162. O persoana obtine la locul de munca un salariu de baza brut de 2.000 lei, iar ca
urmare a schimbarii domiciliului in cadrul aceleiasi localitati benficiaza de o indemnizatie
de instalare de 75% din salariul de baz. Aceast persoan are n ntreinere soia i mama,
prima nu obine venituri, iar a doua obine venituri de 200 lei din pensii i deine un teren
agricol de 25.000 m2.
Determinati contributiile salariale si impozitul pe veniturile din salarii.
163. O persoana obtine lunar un salariu de baza brut de 2.400 lei. Pentru completarea
veniturilor personale, persoana respectiva desfasoara o activitate independenta, cu
program redus, obinnd un salariu lunar de baza brut de 900 lei. Contribuabilul nu are
persoane in intretinere.
Determinati contributiile sociale si impozitul pe veniturile din salarii.
164.O persoana fizica obtine din inchirierea unui apartament un venit lunar de 2.400 lei
pentru tot anul calendaristic, incepnd cu luna ianuarie pn n luna decembrie. La
sfritul anului se constat c persoanele aflate n chirie au efectuat cheltuieli ce cad in
sarcina proprietarului n sum de 2.000 lei. Determinai impozitul sub form de pli
anticipate i impozitul final.
165. Care este baza impozabil, ce tip de impozit se pltete i care este cota de impozit
aferent transferului dreptului de proprietate asupra prilor sociale de la cedent la
cesionar n cazul unei societi comerciale cu rspundere limitat?
166. O societate comercial pltete dividende ctre un acionar n valoare de 8.000 lei.
Determinai impozitul pe venit din dividende datorat.
167. Prezentati modalitatea de plata de determinare a impozitului de plata pentru:
- o pensie de 1.500 lei;
- o pensie de 900 lei;
-o pensie de 700 lei;
168. O persoan realizeaz ntr-o lun urmtoarele venituri:
a) ctig n aceiai zi de la dou cazinouri diferite sumele de 2.500 lei, respectiv 4.000 lei;
b) ctig un premiu n sum de 2.000 lei.
Determinai impozitul pe veniturile din jocurile de noroc i premii.
169. Care este diferena ntre impozitarea salariului la locul principal de munc
comparativ cu alt loc de munc.
170. Ce este creditul fiscal extern acordat persoanelor fizice. Prezentai exemple.
171. Un salariat obine n luna ianuarie 2013 un salariu de baz de 1.600 lei i sporuri n
valoare de 200 lei. Fiind membru al sindicatului pltete o cotizaie de 5 lei. Are n
ntreinere 1 copil minor. S se determine impozitul pe salariu.
172. O persoan fizic a cumprat pe data de 25 mai 2009 un apartament la un pre de
50.000 euro. El vinde locuina n data de 29 noiembrie 2013 la un pre de 60.000 euro.
Cursul de schimb de la data achiziiei a fost de 3,69 lei / euro, iar de la data vnzrii este de
4,31 lei / euro. S se determine impozitul datorat cu ocazia vnzrii apartamentului.
173. O salariat a unei societi comerciale obine la locul de munc de baz, pe baza unui
contract de munc cu timp normal, urmtoarele venituri, n luna martie 2013:
-salariu de baz = 1.700 lei;
-spor de vechime = 20%;
-20 tichete de mas n valoare de 9,35 lei/tichet.
-un cadou cu ocazia zilei de 8 martie n valoare de 250 lei.
Salariata are n ntreinere 2 copii minori. S se determine impozitul pe salarii.
174. Un salariat obine n luna ianuarie 2013 un salariu de baz de 1.400 lei i sporuri n
valoare de 400 lei. Fiind membru al sindicatului pltete o cotizaie de 10 lei. Are n
ntreinere 2 copii minori. S se determine impozitul pe salariu.
175. Care sunt condiiile ce trebuie ndeplinite de o societate comercial pentru a fi
ncadrat n categoria microntreprinderilor?
176. Ce se ntmpl dac pe parcursul anului veniturile impozabile realizate de o societate
comercial supus impozitului pe veniturile microntreprinderilor depesc cuantumul a
65.000 euro. Ce curs de schimb se ia n calcul?
177. Care sunt veniturile ce nu se iau n calcul la determinarea impozitului pe veniturile
microntreprinderilor?
178. O microntreprindere realizeaz urmtoarele venituri: 2.400 lei n TR I, 10.500 lei n
TR II, 28.000 lei n TR III, 38.000 lei n TR IV. n trimestrul al II-lea achiziioneaz o cas
de marcat n valoare de 200 lei. S se determine care este impozitul datorat pentru ntregul
an.
179. O societate comerciala la data de 31 decembrie a anului precedent a realizat
urmatoarele
venituri:
-din vanzarea produselor finite 160.000 lei;
- din vanzarea mrfurilor 90.000 lei;
-din subvenii de exploatare 40.000 lei;
-din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare 16.000 lei;
-curs euro la data de 31 decembrie 4,4287 lei/euro.
Determinati daca societatea poate sa opteze n continuare pentru impozitul pe veniturile
microntreprinderilor
180. O persoana juridica platitoare de impozit pe veniturile micrintreprinderilor realizeaza
urmatoarele venituri si cheltuieli conform balantei de verificare:
Trimestrul I: ianuarie-martie
Ct.704. Venituri din servicii prestate 1.600 lei;
Ct.707. Venituri din vnzarea mrfurilor 900 lei;
Trimestrul II: aprilie-iunie
Ct.704. Venituri din servicii prestate 1.500 lei;
Ct.705. Venituri din studii i cercetri 3.000 lei;
Ct.707. Venituri din vnzarea mrfurilor 2.000 lei;
Trimestrul III: iulie-septembrie
Ct.704. Venituri din servicii prestate 2.000 lei;
Ct.705. Venituri din studii i cercetri 3.000 lei;
Ct.707. Venituri din vnzarea mrfurilor 2.80 lei;
Trimestrul IV: octombrie-decembrie
Ct.704. Venituri din servicii prestate 3.000 lei;
Ct.705. Venituri din studii i cercetri 4.000 lei;
Ct.707. Venituri din vnzarea mrfurilor 5.000 lei;
n Trimestrul IV societatea comerciala achizitioneaza o casa de marcat in suma de 1.000
lei.
Cota de impozit pe veniturile microntreprinderilor este de 3%, iar societetea nu
realizeaza venituri nesupuse impozitului asupra veniturilor microintreprinderilor.
Determinai impozitul pe veniturile microntreprinderilor.
181. O cldire valoare impozabil unitar 806 lei/mp- are un parter cu o suprafa
construit desfurat de 100 mp, o mansard locuibil cu o suprafa construit
desfurat de 20 mp i o pivni utilizat pentru a stoca diferite materiale, cu o suprafa
construit desfurat de 10 mp.
Determinai impozitul pe cldiri.
182. Prezentai modul de calcul a impozitului pe cldiri n cazul cldirilor deinute n
proprietate de persoanele juridice.
183. Care sunt scadenele de plat n cazul impozitului pe cldiri.
184. O cldire are o suprafa util de 120 mp. Care este suprafaa desfurat?
185. O cldire valoare impozabil unitar 806 lei/mp- are un parter cu o suprafa
construit
desfurat de 100 mp i se situeaz n zona B a unei localiti de rang I-coeficient de
corecie
2,4. Determinai impozitul pe cldiri.
186. Prin hotrrea consiliului local al unei localiti s-a stabilit o cot de impozit pe
cldirile deinute deinute de persoanele juridice de 1% i respectiv de 10% n cazul
imobilelor nereevaluate ncepnd cu anul 2008, inclusiv. O societate comercial deine un
imobil cu valoarea de inventar de 120.000 lei, imobilul nefiind reevaluat din anul 2005, i
un imobil reevaluat n anul 2011. S se determine impozitul pe cldiri datorat n anul 2012.
187. Un contribuabil datoreaz impozit pe cldiri anual de 300 lei. Prezentai modalitatea
de plata a impozitului. Cum se determina in cazul in care contribuabilul a achizitionat
imobilul la 20 aprilie?
188. Prezentai modul de determinare a impozitului pe mijloacele de transport n cazul
autoturismelor.
189. O persoan fizica detine un autoturism cu capacitatea cilindrica de 2.400 cm3 i un
microbuz cu o capacitate cilindrica de 2.500 cm3. Determinati impozitul pe mijloacele de
transport datorata de persoana fizica daca in cazul autoturismului taxa unitar/200 cm3
este de 70 lei iar n cazul microbuzului este de 25 lei.
190. Ce obligaii are din punct de vedere fiscal o persoan fizic ce achiziioneaz un
imobil?
191. n ce condiii se acord bonificaia n cazul impozitului pe cldiri i ce categorii de
contribuabili beneficiaz de ea?
192. Enumerai impozitele i taxele locale.
193. Prezentai cum se determin impozitul pe mijloacele de transport achiziionate n
cursul anului.
194. O persoan juridic deine n patrimoniu o cldire amortizat integral care a fost
achiziionat cu un pre de 78.000 lei. n condiiile n care consiliul local practic cotele
maxime de impozitare prevzute n Codul fiscal, s se determine impozitul pe cldiri
datorat.
195. S se determine impozitul pe mijloacele de transport n cazul unui autoturism cu o
capacitate cilindric de 1.340 cmc ce a fost achiziionat pe 12 mai. Impozitul unitar este cel
stabilit de Codul fiscal.
196. Ce reguli se aplic n cazul impozitului pe cldiri care fac obiectul unui leasing
financiar?
197. Ce tipuri de operatiuni intra in sfera de aplicare a TVA?
198. Ce este livrarea intracomunitar i ce condiii trebuie ndeplinite pentru a fi scutit de
TVA cu drept de deducere.
199. Care este locul livrrii de bunuri n cazul vnzrilor la distan, din punctul de vedere
al TVA.
200. Cnd intervine exigibilitatea TVA n cazul livrrilor intracomunitare de bunuri.
201. Cnd intervine exigibilitatea TVA n cazul achiziiilor intracomunitare de bunuri.
202. Care este locul achiziiei intracomunitare de bunuri.
203. Care este diferena ntre o persoan nregistrat n scop de TVA conform art 153 din
Codul fiscal i o persoan nregistrat n scop de TVA conform art 1531 din Codul fiscal?
204. Ce documente, registre, declaraii se completeaz n cazul unei livrri intracomunitare
de bunuri?
205. Cum se analizeaz din punct de vedere fiscal cheltuielile cu protocolul?
206. Conform prevederilor legislative n vigoare n anul 2014 cnd ia natere dreptul de
deducere a TVA aferente achiziiilor efectuate de o persoan impozabil de la o persoan
impozabil care aplic sistemul TVA la ncasare?
207. O societate comecial realizeaz n cursul anului 2013 urmtoarele operaiuni:
-livrri de bunuri taxabile 920.000 lei;
-prestari de servicii scutite cu drept de deducere 450.000 lei;
-prestari de servicii scutite fara drept de deducere 310.000 lei.
Poate aplica sistemul TVA la incasare in anul urmator?
208. Care sunt cotele de TVA n Romnia? n ce cazuri se aplica cota de TVA de 5 %?
209. O societate comercial nregistrat n scop de TVA realizeaz n luna mai urmtoarele
operaiuni:
-achiziioneaz 1.000 Kg de deeuri de metale neferoase la preul de 2 lei/Kg, fr TVA;
-achiziioneaz 2.000 Kg de deeuri de metale neferoase la preul de 2 lei/Kg, fr TVA;
-livreaz 1.500 Kg de fructe la preul de 2,5 lei/Kg, fr TVA.
Toate achiziiile/livrrile se fac pe plan intern de la/ctre persoane nregistrate n scop de
TVA. Determinai TVA de plat sau de recuperate aferent lunii mai.
210. Un importator primete din strintate (din afara UE) marf n valoare de 1.000 lei.
Taxele vamale sunt de 25%, iar accizele sunt de 150 lei. S se calculeze taxa pe valoarea
adugat n vam aferent mrfii (cota TVA = 24%).
211. Precizai ce fel de persoane sunt cele de mai jos din punctul de vedere al TVA:
- o persoan fizic care efectueaz servicii de contabilitate pe baz de contract individual
de munc cu S.C. ALFA S.A.;
-Ministerul Sntii;
-cantina proprie pentru salariaii Ministerului Educaiei i Cercetrii;
-S.C. X S.R.L. efectueaz prestri servicii vopsitorie auto cu CA > 65.000 euro;
-S.C. BETA efectueaz numai operaiuni de acordare credite;
-S.C. Z S.R.L. efectueaz comer en-detail cu produse alimentare cu CA < 65.000 euro;
212. S.C. Alfa S.R.L, cu sediul n Trgovite, Romnia, nregistrat n scopuri de TVA n
Romnia conform art 153 livreaz ctre ABC cu sediul n Ungaria, nregistrat n scop de
TVA n Ungaria, ciuperci n valoare de 5.000 euro, fr TVA. Ciupercile sunt transportate
din Romnia n Ungaria de ctre ABC. Curs de schimb 1 euro = 4,3 lei. Analizai
operaiunea din punctul de vedere al lui Alfa, stabilind i ce obligaii are din punctul de
vedere al TVA.
213. S.C. Beta S.R.L, cu sediul n Bucureti, Romnia, nregistrat n scop de TVA n
Romnia,
livreaz ctre Fancy, stabilit i nregistrat n scop de TVA n Frana, televizoare n
valoare de
2.000 lei, fr TVA. Fancy dispune ca televizoarele sa fie transportate ctre depozitul su
din
Braov. Analizai operaiunea din punctul de vedere al lui Beta, stabilind i ce obligaii are
din
punctul de vedere al TVA. S.C. Grup S.R.L, cu sediul n Bucureti, Romnia, nregistrat
n
scop de TVA n Romnia, livreaz ctre societatea Damo, ntreprindere mic din Bulgaria,
televizoare n valoare de 5.000 lei, fr TVA. Televizoarele sunt transportate din Romania
n
Bulgaria de ctre Damo. Analizai operaiunea din punctul de vedere al lui Grup, stabilind
i ce
obligaii are din punctul de vedere al TVA.
214. O societate comerciala aplica sistemul TVA la incasare din data de 1 ianuarie 2013, cu
perioada fiscala trimestrul. In trimestrul al II-lea al anului 2013 depaseste plafonul de
2.250.000
lei. Ce obligatii are aceasta?
215. S.C. Champ S.R.L cu sediul n Piteti, nregistrat n scop de TVA n Romnia,
importator
de ciuperci, achiziioneaz de la ELSO, stabilit i nregistrat n scop de TVA n Ungaria
ciuperci n valoare de 15.000 euro ce vor fi transportate din Ungaria n Romnia de ctre
Champ.
Plecat n Ungaria s negocieze preul acestora, directorul lui Champ achiziioneaz de la
FARTO, librrie n Ungaria, nregistrat n scop de TVA n Ungaria, etichete n valoare de
200
euro pe care le aduce apoi n Romnia cu maina personal. Cursul schimb 1 euro = 4,3 lei.
Analizai operaiunea din punctul de vedere al lui SC Champ SRL, stabilind i ce obligaii
are
din punctul de vedere al TVA
216. A, nregistrat n scop de TVA n Romnia (art 153) livreaz bunuri ctre B,
nregistrat n
scop de TVA n Romnia (art 153), care la rndul su livreaz bunuri ctre C, nregistrat
n scop
de TVA n Romnia (art 153). Transportul se face de la sediul lui A din Romnia la sediul
lui C
din Romnia. Analizai spea din punctul de vedere al TVA stabilind tipul operaiunilor,
locul
lor, precum i obligaiile ce revin celor trei pltitori de TVA.
217. A, nregistrat n scop de TVA n Romnia (art 153) livreaz bunuri ctre B,
nregistrat n
scop de TVA n Romnia (art 153), care la rndul su livreaz bunuri ctre C, nregistrat
n scop
de TVA n Frana. Bunurile sunt transportate de B din Romnia n Frana. Analizai spea
din
punctul de vedere al TVA stabilind tipul operaiunilor, locul lor, precum i obligaiile ce
revin
celor trei pltitori de TVA.
218. A, nregistrat n scop de TVA n Romnia (art 153) livreaz bunuri ctre B,
nregistrat n
scop de TVA n Romnia (art 153), care la rndul su livreaz bunuri ctre C, nregistrat
n scop
de TVA n Serbia. Bunurile sunt transportate de B din Romnia n Serbia. Analizai spea
din
punctul de vedere al TVA stabilind tipul operaiunilor, locul lor, precum i obligaiile ce
revin
celor trei pltitori de TVA.
219. A, nregistrat n scop de TVA n Romnia (art 153) livreaz bunuri ctre B,
nregistrat n
scop de TVA n Frana (art 153) (nestabilit i nenregistrat n scop de TVA n Romnia),
care
la rndul su livreaz bunuri ctre C, persoan impozabil (sau juridic neimpozabil) din
Romnia. Transportul este realizat de B (sau n contul lui B) de la sediul lui A din Romnia
la
sediul lui C din Romnia. Analizai spea din punctul de vedere al TVA stabilind tipul
operaiunilor, locul lor, precum i obligaiile ce revin celor trei pltitori de TVA.
220. O persoan impozabil nregistrat n scopuri de tax conform art. 153 din Codul
fiscal
achiziioneaz un imobil, n valoare de 240.000 lei, fr TVA, n anul 2011 n vederea
desfurrii de operaiuni cu drept de deducere i deduce integral taxa pe valoarea
adugat la
data achiziionrii. n anul 2013 nchiriaz n ntregime imobilul n regim de scutire de taxa
pe
valoarea adugat. n ce const ajustarea TVA n acest exemplu?
221. S.C. Transportatorul nregistrat n scop de TVA conform art 153 din Codul fiscal n
Romnia, presteaz servicii de transport pentru societatea GAMA stabilit n Germania i
nregistrat n scop de TVA n Germania. Bunurile se transport din Romnia n
Germania.
GAMA i comunica Transportatorului codul de nregistrare n scop de TVA din Germania.
Preul
serviciului = 1000 euro, fr TVA. Cursul de schimb: 1 euro = 4 lei. Analizai spea din
punctul
de vedere al TVA stabilind tipul operaiunilor, locul lor, precum i obligaiile ce revin
pltitorilor
de TVA.
222. Societatea Consultantul stabilit n Romnia, nregistrat n scop de TVA n Romnia
(art
153), presteaz servicii de consultan contabil pentru societatea BETA, stabilit i
nregistrat
n scop de TVA n Frana. Preul serviciului este 400 euro fr TVA. Cursul de schimb: 1
euro =
4,3 lei. Analizai spea din punctul de vedere al TVA stabilind tipul operaiunilor, locul lor,
precum i obligaiile ce revin pltitorilor de TVA.
223. SC Alfa, stabilit n Romnia si nregistrat n scop de TVA n Romnia, vinde catre
societatea Beta, stabilita si inregistrata in scop de TVA in Ungaria, fructe, care sunt
transportate
din Buzau, de la sediul societatii Alfa, in Oradea, unde Beta are o sucursala. Explicati ce fel
de
operatiune realizeaza Alfa si care este regimul de TVA aplicabil.
224. Societatea Alfa, nregistrat n scop de TVA n Romnia (art 153), vinde locuine de
lemn
ctre persoane fizice din Germania, n valoarea de 250.000 euro. Casele sunt construite n
Romnia pe componente, se transport n Germania i, conform contractului, sunt
instalate n
locurile indicate de beneficiari. Analizai spea din punctul de vedere al TVA stabilind tipul
operaiunilor, locul lor, precum i obligaiile ce revin pltitorilor de TVA.
225. Un furnizor i acord clientului su n momentul facturrii mrfurilor reduceri
comerciale.
Se cunosc urmtoarele informaii:
-pre de vnzare 2.000 lei;
-rabat 10% i remiz 5% acordate pentru mrfurile vndute.
S se calculeze TVA aferent mrfurilor vndute ctre furnizor.
30. SC Alfa, stabilit n Romnia si nregistrat n scop de TVA n Romnia, vinde catre
societatea Beta, stabilita si inregistrata in scop de TVA in Ungaria, fructe, care sunt
transportate din Romnia n Ungaria de ctre Beta.
Ce operatiune realizeaza SC Alfa si care sunt conditiile pentru ca SC Alfa sa poata
considera operatiune scutita cu drept de deducere?
226. O persoan juridic, nregistrat n scop de TVA care activeaz n domeniul
productiei de
mobilier realizeaza in luna iunie urmatoarele operatiuni:
-achizitie de masa lemnoasa pe picior utilizata ca materie prima 850.000 lei, pre fr
TVA;
-achizitii de materiale consumabile 250.000 lei, pre fr TVA;
-inregistrarea de facturipentru cazarea personalului trimis in delegatie 25.000 lei, pret fara
TVA;
-achizitionarea de produse alcoolice si de tutun destinate activitatii de protocol 15.000 lei,
pret fara TVA;
-livrarea de produse finite(mobilier) 1.450.000 lei, pret cu TVA.
Toate operatiunile se desfasoara in Romnia, furnizorii si clientii fiind persoane
inregistrate in scop de TVA in Romania.
a) Determinati TVA aferenta lunii iunie;
b) Stiind ca la sfritul lunii mai societatea raportase TVA de recuperat n valoare de
2.500 lei, determinati care este valoarea TVA pe care societatea o datoreaza catre bugetul
statului la sfritul lunii iunie.
227. Ce produse se ncadreaz n categoria produselor supuse accizelor armonizate?
228. Prezentai modul de determinare a accizelor n cazul igaretelor.
229. Precizai care sunt condiiile pentru antrepozitul fiscal n cazul accizelor.
230. Prezentai ce este operatorul nregistrat i operatorul nenregistrat n cazul accizelor.
231. Prezentai momentul exigibilitii accizelor n cazul produselor supuse accizelor
armonizate.
232. Prezentai exigibilitatea accizelor n cazul produselor supuse accizelor nearmonizate.
233. Un agent economic import o cantitate de 10 buc. blnuri naturale. Acestea au un
pre extern unitar de 1.000 euro, iar cheltuielile efectuate cu transportul pe parcursul
extern sunt de 100 euro. Taxa vamal aferent acestui import este 10%, accizele sunt
cele prevazute de Codul fiscal, respectiv 50 Euro/bucata blana naturala. Cursul de
schimb este 1 euro = 4,3 lei. S se determine accizele.
234. S se determine acciza n cazul berii cunoscnd urmtoarele date: eliberarea n
consum are loc n luna martie, cantitatea 700 sticle a 0,33 litri, numrul de grade Plato 4.
Acciza unitar este de 0,8228 Euro/hl grad Plato, iar cursul de schimb este de 4,5223
lei/euro.
235. Un agent economic produce 60.000 de sticle de vin linistit si 10.000 sticle de vin
spumos, la 0,7 litri fiecare, pentru comercializare. Concentraia alcoolic a vinului este
de 12%. Determinati acciza de plata, tiind c acciza unitara este 34,05 euro/hl, iar cursul
de schimb este de 4,5223.
236. Un agent economic produce o cantitate de coniac de 150 hl. Concentraia alcoolic a
coniacului este de 35%. Determinai acciza de plat, tiind c acciza unitar este de
1.000 Euro/hl, iar cursul de schimb este de 4,5223/Euro.
237. Un agent economic produce 20.000 pachete de tigarete a 20 tigarete fiecare. Pretul
maxim cu amanuntul declarat de agentul economic este de 15 lei/pachet. Determinati
acciza totala stiind ca acciza unitara este de 51,49 euro/1.000 tigarete, cursul de schimb
este de 4,5223 lei/euro, acciza ad valorem este de 19% iar acciza minima este de 79
Euro/1.000 tigarete.