Sunteți pe pagina 1din 4

Calculul cifrei de

afaceri

pentru

TVA

Cum se calculeaza cifra de afaceri pentru atingerea plafonului de 35.000 euro? Dar pentru cel de 100.000 euro? Ce operatiuni intra in calculul celor doua plafoane? Putem vorbi de aceleasi operatiuni atat pentru plafonul de 35.000 euro, cat si pentru plafonul de 100.000 euro? Pentru calculul plafoanelor putem sa luam in considerare cifra de afaceri inscrisa in formularul Contul de profit si pierdere (cod 20)? 1. Cand ne inregistram in scopuri de
TVA?

Persoanele impozabile stabilite in Romania ce realizeaza operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent in momentul in care cifra de afaceri anuala este superioara plafonului de 35.000 euro.

Atentie! Pentru persoana impozabila care incepe o activitate economica in decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga. 2. Care este perioada fiscala? Perioada fiscala este aceeasi, indiferent daca este vorba despre persoane impozabile care se inregistreaza in cursul anului sau despre persoane impozabile care sunt deja inregistrate in scopuri de TVA. Adica: luna calendaristica, daca cifra de afaceri estimata de persoana impozabila depaseste plafonul de 100.000 euro, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului calendaristic, respectiv daca in cursul anului calendaristic precedent persoana impozabila a realizat o cifra de afaceri care a depasit acest plafon; trimestrul calendaristic, daca cifra de afaceri estimata de persoana impozabila nu depaseste plafonul de 100.000 euro, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului calendaristic, respectiv daca, in cursul anului calendaristic precedent persoana impozabila a realizat o cifra de afaceri care nu a depasit acest plafon.

Atentie! Persoana impozabila care are obligatia depunerii deconturilor trimestriale trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare in care sa mentioneze cifra de afaceri din anul precedent, obtinuta sau, dupa caz, recalculata. De retinut Organele fiscale competente pot aproba, la solicitarea justificata a persoanei impozabile, o alta perioada fiscala, respectiv: semestrul calendaristic, daca persoana impozabila efectueaza operatiuni impozabile numai pe maximum trei luni calendaristice dintr-un semestru;

anul calendaristic, daca persoana impozabila efectueaza operatiuni impozabile numai pe maximum sase luni calendaristice dintr-o perioada de un an calendaristic.

Solicitarea se va transmite autoritatilor fiscale competente pana la data de 25 februarie a anului in care se exercita optiunea si va fi valabila pe durata pastrarii conditiilor. 3. Ce intra in calculul cifrei de
afaceri

pentru atingerea plafonului de 35.000 euro?

Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru atingerea plafonului de 35.000 euro este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere, efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic. La calculul cifrei de afaceri pentru atingerea plafonului de 35.000 euro vom lua in calcul si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor: l ivrarile de active fixe corporale sau necorporale; livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu ne comunica un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA.

Livrarile de active fixe corporale sau necorporale, precum si livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, nu vor fi luate in considerate la calculul plafonului de 35.000 euro, indiferent daca acestea sunt sau nu accesorii activitatii principale. Activele corporale fixe reprezinta orice activ detinut pentru a fi utilizat in productia sau livrarea de bunuri ori in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative, daca acest activ: are durata normala de utilizare mai mare de un an; are valoarea mai mare de 1.800 lei.

O operatiune este accesorie activitatii principale daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: realizarea acestei operatiuni necesita resurse tehnice limitate privind echipamentele si utilizarea de personal; operatiunea nu este direct legata de activitatea principala a persoanei impozabile; suma achizitiilor efectuate in scopul operatiunii si suma taxei deductibile aferente operatiunii sunt nesemnificative.

Asadar, pentru calculul cifrei de afaceri in vederea atingerii plafonului de 35.000 euro, luam in considerare valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii reprezentand: operatiunile taxabile care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere; operatiunile scutite cu drept de deducere, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale; operatiunile scutite fara drept de deducere, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale precum: prestarile de servicii de natura financiar-bancara; operatiunile de asigurare si de reasigurare;

operatiunile de arendare, concesionare, inchiriere si leasing de bunuri imobile; livrarea de constructii, de parti ale acesteia si a terenului pe care este construita; livrarea de terenuri. 4. Ce nu intra in calculul cifrei de Pentru calculul cifrei de in considerare:
afaceri afaceri

pentru atingerea plafonului de 35.000 euro?

in vederea atingerii plafonului de 35.000 euro nu vom lua

operatiunile scutite cu drept de deducere care sunt accesorii activitatii principale; operatiunile scutite fara drept de deducere care sunt accesorii activitatii principale; livrarile de active corporale sau necorporale; livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu ne comunica un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA.
afaceri

5. Ce intra in calculul cifrei de Pentru calculul cifrei de considerare:


afaceri

pentru atingerea plafonului de 100.000 euro?

in vederea atingerii plafonului de 100.000 euro luam in

operatiunile taxabile; operatiunile scutite cu drept de deducere.


afaceri

6. Ce nu intra in calculul cifrei de Pentru calculul cifrei de considerare:


afaceri

pentru atingerea plafonului de 100.000 euro?

in vederea atingerii plafonului de 100.000 euro nu luam in

operatiunile scutite fara drept de deducere a taxei.

Concluzie Notiunea de cifra de afaceri are semnificatii diferite, in functie de context. Astfel, operatiunile ce intra in sfera de calcul al cifrei de afaceri pentru atingerea plafonului de 100.000 euro sunt diferite de cele pentru atingerea plafonului de 35.000 euro. De asemenea, trebuie retinut ca nu vom face calculul plafonului in functie de cifra de afaceri obtinuta prin formularul Contul de profit si pierdere (cod 20). Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul contabilul.ro" si link catre www.contabilul.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Articol publicat in data 03-Dec-2008