Sunteți pe pagina 1din 74

- PROIECT -

LEGE PRIVIND AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE


I AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE
I DE MODIFICARE A UNOR ACTE NORMATIVE

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

TITLUL I
AUDITUL STATUTAR AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE I AL SITUAIILOR
FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

Capitolul I
Obiect i definiii

Art. 1 Obiect
(1) Prezentul titlu reglementeaz auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al
situaiilor financiare anuale consolidate, ntocmite potrivit legii contabilitii i
reglementrilor contabile aplicabile.
(2) Art. 35 alin. (1), alin. (4), alin. (6), alin. (7) i alin. (10) nu se aplic pentru auditul
statutar al situaiilor financiare anuale i consolidate ale entitilor de interes public, cu
excepia cazului n care aplicarea este prevzut n Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al
Parlamentului European i al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerine specifice
referitoare la auditul statutar al entitilor de interes public i de abrogare a Deciziei
2005/909/CE a Comisiei, denumit n continuare Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

Art. 2 Definiii
n nelesul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii:
1. audit statutar nseamn un audit al situaiilo r financiare anuale individuale sau al
situaiilor financiare anuale consolidate efectuat n conformitate cu standardele
internaionale de audit, n sensul art. 32, n msura n care:
a) este obligatoriu n temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern;
b) este efectuat n mod voluntar la entitile mici, conform hotrrii adunrii
generale a acionarilor sau asociailor, iar situaiile financiare auditate sunt publicate,

1
mpreun cu raportul de audit statutar, conform hotrrii adunrii generale a acionarilor
sau asociailor, cu respectarea legislaiei naionale;
2. auditor financiar este persoana fizic, autorizat n conformitate cu prevederile
prezentei legi de ctre Autoritatea pentru Supravegherea Public a Activitii de Audit
Statutar s efectueze audit financiar;
3. firma de audit este persoana juridic sau orice alt entitate, indiferent de forma
juridic a acesteia, care este autorizat n conformitate cu prevederile prezentei legi de
ctre Autoritatea pentru Supravegherea Public a Activitii de Audit Statutar s
efectueze audit financiar;
4. entitate de audit dintr-o ar ter nseamn o entitate, indiferent de forma sa
juridic, care nu este nregistrat ca firm de audit n Romnia ca urmare a autorizrii n
conformitate cu art. 3 sau n alt stat membru al Uniunii Europene/Spaiului Economic
European (UE/SEE) i care efectueaz auditul situaiilor financiare anuale sau
consolidate ale unei societi nregistrate ntr -o ar ter;
5. auditor dintr-o ar ter nseamn o persoan fizic care nu este nregistrat ca
auditor financiar n Romnia ca urmare a autorizrii n conformitate cu art. 3 i art. 66
sau n alt stat membru al UE/SEE i care efectueaz auditul situaiilor financiare anuale
sau consolidate ale unei societi nregistrate ntr-o ar ter;
6. auditor al grupului nseamn auditorul(ii) financiar(i) sau firma(ele) de audit care
efectueaz auditul statutar al situaiilor financiare anuale consolidate;
7. reea nseamn o structur complex:
a) care are drept scop cooperarea i din care face parte un auditor financiar sau
o firm de audit; i
b) care are drept scop n mod evident distribuia profiturilor sau a costurilor sau
are n comun acionariatul, controlul sau conducerea, politici i proceduri de control al
calitii, o strategie de afaceri, folosirea unei mrci sau a unei pri nsemnate a
resurselor profesionale;
8. entitate afiliat la o firm de audit nseamn orice entitate, indiferent de forma sa
juridic, aflat n conexiune cu firma de audit prin intermediul acionariatului, controlului
sau conducerii comune;
9. raport de audit nseamn raportul menionat la art. 34;
10. autoritate competent nseamn Autoritatea pentru Supravegherea Public a
Activitii de Audit Statutar (denumit n continuare ASPAAS), n calitate de autoritate de
reglementare n domeniului auditului statutar i de supraveghere a auditorilor financiari
i a firmelor de audit;
11. prin referina la autoritate competent din orice articol se nelege o trimitere la

2
ASPAAS, n sensul pct. 10, sau la orice alt autoritate competent dintr-un alt stat
membru responsabil pentru funciile, sarcinile sau atribuiile prevzute la articolul
respectiv, dup caz;
12. standarde internaionale de contabilitate nseamn Standa rdele Internaionale de
Contabilitate (IAS), Standardele Internaionale de Raportare Financiar (IFRS) i
interpretri aferente (interpretri SIC-IFRIC), amendamente ulterioare la aceste
standarde i interpretri aferente i standarde i interpretri afere nte viitoare emise sau
adoptate de Consiliul pentru Standarde Internaionale de Contabilitate (IASB);
13. entiti de interes public nseamn:
a) societile ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia
reglementat;
b) instituiile de credit;
c) societile de asigurare, asigurare-reasigurare i de reasigurare;
d) instituiile financiare nebancare, definite potrivit reglementrilor legale, nscrise
n Registrul general; instituiile de plat i instituiile emitente de moned electronic,
definite potrivit legii, care acord credite legate de serviciile de plat i a cror activitate
este limitat la prestarea de servicii de plat, respectiv emitere de moned electronic
i prestare de servicii de plat; fondurile de pensii administrate privat, fondurile de
pensii facultative i administratorii acestora; societile de servicii de investiii financiare,
societile de administrare a investiiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari
centrali, casele de compensare, contrapri centrale i operatori de pia/sistem
autorizai/avizai de Autoritatea de Supraveghere Financiar; societile/companiile
naionale; societile cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome;
14. cooperativ nseamn o societate cooperativ european, astfel cum este definit
la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind
statutul societii cooperative europene (SCE) sau orice alte cooperative pentru care se
impune un audit statutar n temeiul legislaiei UE, cum ar fi instituii de credit, astfel cum
sunt definite la art. 1 pct. 1 din Directiva 2000/12/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 20 martie 2000 privind iniierea i exercitarea activitii instituiilor de
credit, i ntrep rinderi de asigurare n sensul art. 2 din Directiva 1991/674/CEE a
Consiliului din 19 decembrie 1991 privind situaiile financiare anuale i situaiile
financiare consolidate ale ntreprinderilor de asigurare;
15. nepractician nseamn orice persoan fizic care, pe durata implicrii sale n
guvernana sistemului de supraveghere public i n perioada de 3 ani imediat
precedent implicrii respective, nu a efectuat audit statutar, nu a deinut drepturi de vot
ntr-o firm de audit, nu a fost membru al organelor de administraie, de conducere sau

3
de supraveghere ale unei firme de audit i nu a fost angajat de o firm de audit sau
asociat ntr-un alt mod cu aceasta;
16. partener(i) cheie de audit nseamn:
a) auditorul(ii) financiar(i) desemnat(i) de o firm de audit pentru o anumit
misiune de audit ca fiind responsabilul(ii) principal(i) pentru efectuarea auditului statutar
n numele firmei de audit; sau
b) n cazul auditului unui grup, cel puin auditorul(ii) financiar(i) care este/sunt
desemnat(i) de o firm de audit ca fiind responsabilul(ii) principal(i) pentru efectuarea
auditului statutar la nivelul grupului i auditorul(ii) financiar(i) care este/sunt desemnat(i)
ca fiind responsabilul(ii) principal(i) la nivelul filialelor sau altor structuri secundare
semnificative; sau
c) auditorul(ii) financiar(i) care semneaz raportul de audit;
17. entiti mici nseamn entitile definite conform reglementrilor naionale, inclusiv
cele care transpun art. 1 alin. (1) i art. 3 alin. (2) din Directiv a 2013/34/UE a
Parlamentului European i a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaiile financiare
anuale, situaiile financiare consolidate i rapoartele conexe ale anumitor tipuri de
ntreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European i a
Consiliului i de abrogare a Directivelor 78/660/CEE i 83/349/CEE ale Consiliului;
18. stat membru de origine nseamn statul membru n care auditorul financiar sau
firma de audit este autorizat() n conformitate cu art. 3 alin. (1);
19. stat membru gazd nseamn un stat membru n care un auditor financiar
autorizat n statul su membru de origine urmrete s fie autorizat i n conformitate cu
art. 13 sau un stat membru n care o firm de audit autorizat de ctre statul su
membru de origine solicit s fie nregistrat sau este nregistrat n conformitate cu art.
4;
20. stat membru nseamn un stat membru al UE/SEE;
21. ar ter nseamn un stat care nu are calitatea de membru al UE/SEE;
22. auditul financiar cuprinde auditul statutar aa cum este definit la pct. 1, precum i
activitatea efectuat n vederea exprimrii unei opinii asupra situaiilor financiare sau a
unor componente ale acestora, dar i exercitarea altor misiuni de asigurare i servicii
profesionale potrivit standardelor internaionale de audit i altor reglementri n
domeniu;
23. conducere nseamn conducerea executiv a unei entiti, care reprezint, de
regul, un organ de conducere diferit de consiliul de administraie sau consiliul de
supraveghere;
24. membru neexecutiv reprezint un membru al consiliului de administraie sau de

4
supraveghere al unei entiti, sau al unui comitet constituit de un astfel de consiliu, i
care nu exercit o funcie de conducere executiv n cadrul entitii respective;
25. penalitatea disciplinar este o sanciune pecuniar i const n obligarea la plata
unei sume de bani a unui auditor financiar sau a unei firme de audit care a svrit o
abatere disciplinar privind nclcarea legislaiei auditului statutar;
26. penalitatea administrativ-disciplinar este o sanciune pecuniar i const n
obligarea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romnia care au
svrit o abatere administrativ n exercitarea atribuiilor care le revin, la plata unei
sume de bani;
27. COESA nseamn Comitetul Organismelor Europene de Supraveghere a Auditului
(Committee of European Auditing Oversight Bodies).

Capitolul II
Autorizare, formare continu i recunoatere reciproc

Art. 3 Autorizare
(1) Auditul statutar se efectueaz de ctre auditorii financiari sau de firmele de audit
care sunt autorizai/autorizate n Romnia n condiiile prezentei legi, care se nscriu ca
membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romnia (CAFR), n condiiile legii, i care
se nregistreaz n Registrul public prevzut la art. 14, n condiiile stabilite prin prezenta
lege i prin reglementrile ASPAAS.
(2) Autoritatea competent responsabil pentru autorizarea auditorilor financiari i a
firmelor de audit este ASPAAS.
(3) ASPAAS autorizeaz ca auditori financiari doar persoanele fizice care ndeplinesc
condiiile prevzute la art. 5 i art. 7 - 11.
(4) Auditorii financiari pot efectua audit statutar n numele unei firme de audit sau n
nume propriu, conform legii.
(5) ASPAAS autorizeaz ca firme de audit doar entitile care ndeplinesc cumulativ
urmtoarele condiii:
a) persoanele fizice care efectueaz auditul statutar n numele firmei de audit
trebuie s fie autorizate ca auditori financiari n Romnia, potrivit prezentei legi;
b) majoritatea drepturilor de vot n firma de audit trebuie s fie deinut de firme
de audit care sunt autorizate n orice stat membru sau de auditori financiari autorizai n
Romnia;
c) majoritatea membrilor organului administrativ sau de conducere a firmei de
audit, dar nu mai mult de 75%, trebuie s fie reprezentat de firme de audit autorizate n

5
Romnia sau n oricare dintre statele membre sau de auditori financiari autorizai n
Romnia;
d) n cazul n care un astfel de organ administrativ sau de conducere nu are mai
mult de 2 membri, cel puin unul dintre acetia trebuie s fie firm de audit autorizat n
oricare dintre statele membre sau auditor financiar autorizat n Romnia;
e) firma de audit trebuie s ndeplineasc condiiile referitoare la buna reputaie
aa cum sunt stabilite de ctre ASPAAS n baza prevederilor art. 5.
(6) Auditorii financiari pot cere retragerea autorizrii i o pot redobndi o singur dat,
dar nu mai trziu de 5 ani de la aprobarea cererii de retragere, n condiiile stabilite de
ASPAAS.
(7) ASPAAS elaboreaz reglementri referitoare la autorizarea auditorilor financiari i a
firmelor de audit.

Art. 4 Recunoaterea firmelor de audit din alte state membre


(1) Prin derogare de la dispoziiile art. 3 alin. (1), o firm de audit autorizat ntr-un stat
membru are dreptul s efectueze audit statutar n Romnia cu condiia ca partenerul-
cheie de audit care efectueaz auditul statutar n numele firmei de audit s fie autorizat
ca auditor financiar n Romnia.
(2) O firm de audit autorizat n alt stat membru care dorete s efectueze audit
statutar n Romnia se nregistreaz n Registrul public al auditorilor financiari i firmelor
de audit, n conformitate cu art. 14 i art. 16.
(3) ASPAAS nregistreaz firma de audit dac aceasta face dovada c este nregistrat
la autoritatea competent din statul membru de origine. ASPAAS solicit ca certificatul
care atest nregistrarea firmei de audit n statul membru de origine emis de autoritatea
competent din statul respectiv s nu fie mai vechi de 3 luni i s fie nsoit de
traducerea autorizat n limba romn a acestuia. ASPAAS informeaz autoritatea
competent din statul membru de origine cu privire la nregistrarea firmei de audit n
Romnia.
(4) n vederea nregistrrii firmelor de audit din alte state membre, ASPAAS poate
solicita autoritii competente din statul membru de origine i alte informaii necesare.

Art. 5 Buna reputaie


(1) ASPAAS autorizeaz numai persoanele fizice sau firmele cu o bun reputaie.
(2) Buna reputaie trebuie s aib n vedere un comportament adecvat, cu respectarea
cerinelor Codului etic emis de Federaia Internaional a Contabililor (IFAC) i adoptat
de ASPAAS, astfel cum se prevede la art. 20 alin. (1). Criteriile privind buna reputaie se

6
stabilesc de ASPAAS.

Art. 6 Retragerea autorizrii


(1) ASPAAS retrage autorizarea unui auditor financiar sau a unei firme de audit n
condiiile prevzute de prezenta lege i de Regulamentul de organizare i funcionare a
ASPAAS.
(2) Compromiterea bunei reputaii a auditorului financiar sau a firmei de audit constituie
abatere disciplinar i poate fi sancionat, n funcie de gravitate, inclusiv cu retragerea
autorizrii.
(3) Gravitatea faptei se apreciaz de ctre ASPAAS, potrivit normelor emise de aceasta.
(4) Autorizarea unei firme de audit se retrage n cazul n care oricare din condi iile
impuse la art. 3 alin. (5) lit. b) i lit. c) nu mai este ndeplinit i trece un termen mai
mare de 3 luni de la momentul n care oricare din condiiile respective a ncetat s mai
fie ndeplinit.
(5) n cazul n care autorizarea unui auditor financiar sau a unei firme de audit este
retras din orice motiv, ASPAAS comunic acest fapt precum i motivele retragerii,
autoritilor competente relevante ale statelor membre gazd n care auditorul financiar
sau firma de audit este, de asemenea, nregistrat(), n conformitate cu art. 4, art. 15
alin. (1) lit. (c) i art. 16 alin. (1) lit. i).

Art. 7 Cerine educaionale


(1) n vederea autorizrii, pe lng condiia de bun reputa ie prevzut la art. 5,
auditorii financiari trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele cerine:
a) sunt liceniai ai unei instituii de nvmnt superior;
b) au urmat un curs de instruire teoretic recunoscut de ASPAAS;
c) au efectuat un stagiu de pregtire practic, n conformitate cu prevederile art.
11;
d) au promovat examenul de competen profesional, organizat sau recunoscut
de ASPAAS.
(2) ASPAAS coopereaz, pe baz de reciprocitate, n scopul ob inerii convergenei
cerinelor prevzute la prezentul articol cu autoriti competente din alte state membre.
Atunci cnd se angajeaz ntr-o astfel de cooperare, se iau n considerare evoluiile din
domeniul auditului statutar i al profesiei de auditor i, n special, convergena deja
realizat n cadrul acestei profesii. ASPAAS coopereaz cu Comitetul organismelor
europene de supraveghere a auditului, denumit n continuare COESA, i cu autoritile
competente menionate la art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, n msura n

7
care convergen a are legtur cu auditul statutar al entitilor de interes public.

Art. 8 Examenul de competen profesional


(1) ASPAAS organizeaz examenul de competen profesional.
(2) Examenul de competen profesional trebuie s asigure verificarea nivelului
necesar de cunotine teoretice n domeniile relevante pentru auditul statutar, precum i
a capacitii de a aplica n practic cunotinele teoretice. Examenul se susine sub
form scris.
(3) ASPAAS reglementeaz condiiile pentru nscrierea la examenul de competen
profesional, precum i modul de organizare i desfurare a acestuia. Condiiile vor
include i experiena n activitatea financiar-contabil sau audit financiar, de minim 3
ani, n calitate de salariat sau sub o alt form legal de colaborare.

Art. 9 Testul de cunotine teoretice


(1) Testul privind cunotinele teoretice inclus n examenul de competen profesional
acoper, n special, urmtoarele domenii:
a) teoria i principiile contabilitii generale;
b) cerinele legale i standarde referitoare la ntocmirea situaiilor financiare
anuale i consolidate;
c) standardele internaionale de contabilitate;
d) analiza economic i financiar;
e) contabilitatea managerial;
f) managementul riscului i controlul intern;
g) audit i aptitudinile profesionale;
h) cerine legale i profesionale referitoare la auditul statutar i auditorii financiari;
i) standardele internaionale de audit, astfel cum sunt menionate la art. 32;
j) etic profesional i independena.
(2) Testul include, de asemenea, subiecte din urmtoarele domenii sau reglementri, n
msura n care sunt relevante pentru audit:
a) legea societilor i reglementrile privind guvernana corporativ;
b) legea insolvenei i alte proceduri similare;
c) legislaia fiscal;
d) Codul civil;
e) legislaia privind asigurrile sociale i Codul muncii;
f) tehnologia informaiei i sistemele computerizate;
g) finane publice, economie general i de afaceri;

8
h) matematic i statistic;
i) principiile de baz ale managementului financiar.

Art. 10 Exceptri
Prin derogare de la prevederile art. 8 i art. 9, titularul unei diplome de licen, al unei
diplome universitare la nivel de master sau al unei calificri profesionale n unul ori mai
multe dintre domeniile la care se face referire la art. 9, poate fi exceptat, n condiiile
stabilite de ASPAAS, de la testul de cunotine teoretice inclus n examenul de
competen profesional, pentru unul sau mai multe din domeniile acoperite de acea
diplom.

Art. 11 Pregtirea practic


(1) Pentru a asigura capacitatea de a aplica n practic cunotinele teoretice a cror
testare este inclus n examenul de competen profesional, un stagiar efectueaz un
stagiu de pregtire practic de cel puin 3 ani care va cuprinde, printre altele,
participarea la auditul situaiilor financiare anuale sau al situaiilor financiare anuale
consolidate. Stagiul practic se efectueaz la un auditor financiar autorizat n Romnia
sau n alt stat membru sau n cadrul unei firme de audit autorizat n orice stat membru.
Stagiul practic se desfoar sub ndrumarea unui auditor financiar care ofer garanii
suficiente n ceea ce privete capacitatea sa de a oferi pregtire practic.
(2) Calitatea de angajat a unui auditor financiar n cadrul unei firme de audit nu l
exonereaz de ndeplinirea obligaiilor ce i revin n calitate de stagiar.
(3) ASPAAS reglementeaz condiiile n care un auditor financiar sau o firm de audit
poate oferi ndrumare n activitatea de audit al situaiilor financiare anuale sau al
situaiilor financiare anuale consolidate.
(4) Stagiarii n activitatea de audit financiar pot efectua stagiul de pregtire practic prin
participarea la activitatea de audit al situaiilor financiare anuale sau al situaiilor
financiare anuale consolidate, pe lng un auditor financiar care i exercit activitatea
ca liber profesionist sau n cadrul unei firme de audit. Auditorul financiar care i exercit
activitatea ca liber profesionist sau firma de audit, dup caz, va elibera un document
oficial care s ateste efectuarea stagiului.
(5) ASPAAS elaboreaz normele pentru desfurarea stagiului de pregtire practic a
stagiarilor.
(6) Sunt stagiari n activitatea de audit financiar persoanele fizice care ndeplinesc
cumulativ urmtoarele condiii:
a) sunt liceniate ale unei instituii de nvmnt superior. Diploma obinut la

9
absolvirea instituiei de nvmnt superior trebuie s fie recunoscut/echivalat de
ctre Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice;
b) au promovat testul de verificare a cunotinelor pentru accesul la stagiu;
c) au o bun reputaie conform art. 5.
(7) Prin excepie de la prevederile alin. (6) lit. b), titularul unei diplome de licen astfel
cum se prevede la alin. (6) lit. a) n unul sau mai multe dintre domeniile la care se face
referire la art. 9, poate fi exceptat de la susinerea testului de verificare a cunotinelor
pentru accesul la stagiu, pentru domeniile acoperite de acea diplom, n condiiile
stabilite de ASPAAS.
(8) ASPAAS stabilete criteriile care stau la baza ncheierii unor acorduri sau protocoale
privind acordarea de excepii, conform art. 10 sau art. 11 alin. (7).

Art. 12 Formarea continu


(1) Auditorii financiari trebuie s participe la programe adecvate de formare continu
pentru a-i menine cunotinele teoretice, competenele i valorile profesionale la un
nivel nalt.
(2) ASPAAS organizeaz programele de formare continu pentru auditorii financiari.
(3) Nerespectarea cerinelor privind formarea continu constituie abatere disciplinar i
se sancioneaz conform prevederilor art. 40 alin. (5).
(4) ASPAAS emite reglementri n aplicarea prezentului articol.

Art. 13 Autorizarea auditorilor financiari din alt stat membru


(1) ASPAAS autorizeaz auditorii financiari care au fost autorizai n alt stat membru, n
condiiile prevederilor alin. (2).
(2) ASPAAS emite reglementri pentru autorizarea auditorilor financiari care au fost
autorizai n alt stat membru.
(3) Reglementrile prevzute la alin. (2) nu depesc cerina de a promova un test de
aptitudini, n conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) al Legii nr. 200/2004 privind
recunoaterea diplomelor i calificrilor profesionale pentru profesiile reglementate din
Romnia, cu modificrile i completrile ulterioare, care transpune Dire ctiva
2005/36/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind recunoaterea calificrilor
profesionale.
(4) Testul de aptitudini se susine n limba romn i se limiteaz la verificarea deinerii
unui nivel corespunztor de cunotine din legislaia romneasc, n msura n care
sunt relevante pentru auditul statutar.
(5) ASPAAS coopereaz cu celelalte organisme de supraveghere din statele membre,

10
n cadrul COESA, n vederea obinerii convergenei cerinelor privind stagiul de
adaptare i testul de aptitudini. ASPAAS, prin activitile sale se asigur c cerinele
sunt predictibile i transparente.

Capitolul III
nregistrarea

Art. 14 Registrul public al auditorilor financiari i firmelor de audit


(1) ASPAAS este responsabil cu ntocmirea, actualizarea i publicarea Registrului
public al auditorilor financiari i firmelor de audit, denumit n continuare Registrul public.
(2) ASPAAS nregistreaz n Registrul public, n conformitate cu prevederile art. 15 i
art. 16, auditorii financiari i firmele de audit membri ai CAFR.
(3) Auditorii financiari se nregistreaz pe dou categorii, activi i nonactivi, n baza
declaraiei pe propria rspundere.
(4) Auditorii financiari nregistrai n Registrul public au aceleai obligaii conform
prezentei legi, indiferent de statutul acestora de activ sau nonactiv.
(5) n cazul n care persoanele fizice i desfoar activitatea n calitate de liber
profesionist, ASPAAS stabilete prin reglementri proprii condiiile de nregistrare a
acestora, cu respectarea condiiilor prevzute la alin. (2).
(6) n mprejurri excepionale, ASPAAS poate suspenda aplicarea cerinelor
menionate n prezentul articol, precum i a celor prevzute la art. 15 numai n msura
n care acest lucru este necesar pentru a reduce o ameninare iminent i semnificativ
la adresa securitii unei persoane.
(7) Fiecare auditor financiar i firm de audit se identific n Registrul public printr -un
numr individual.
(8) Informaiile nregistrate referitoare la auditorii financiari i firmele de audit se
pstreaz ntr-un registru n format electronic care este accesibil publicului pe pagina de
internet a ASPAAS, n conformitate cu art. 15 i art. 16.
(9) Registrul public conine, de asemenea, adresa i datele de contact ale ASPAAS.
(10) Informaiile nregistrate n Registrul public se public anual i n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
(11) Modificrile intervenite n Registrul public se public trimestrial n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I.
(12) n Monitorul Oficial al Romniei se public cel puin informaiile cerute la art. 15
alin. (1) lit. a) i alin. (2) pentru auditorii financiari i informaiile cerute la art. 16 alin. (1)
lit. a) i alin. (2), pentru firmele de audit.

11
(13) Informaiile solicitate la art. 15 i art. 16 se public integral, n format electronic.
Registrul public electronic se va actualiza lunar.
(14) Sunt auditori financiari nonactivi persoanele care sunt incompatibile cu exercitarea
activitii de audit financiar.
(15) n situaii temeinic justificate, un auditor financiar poate solicita suspendarea din
Registrul public i poate fi scutit de plata cotizaiilor i/sau ndeplinirii obligaiei de
formare continu, pentru o perioad de maximum 2 ani consecutivi, n condiiile stabilite
de ASPAAS.
(16) ASPAAS emite reglementri n aplicarea prevederilor prezentului articol.

Art. 15 nregistrarea auditorilor financiari


(1) n Registrul public electronic se menioneaz cel puin urmtoarele informaii privind
auditorii financiari:
a) numele, adresa i numrul individual de nregistrare;
b) numele, adresa, adresa paginii de internet, dac este cazul, i numrul de
nregistrare a firmelor de audit la care este angajat auditorul financiar sau cu care este
asociat ca partener sau n vreun alt mod, dac este cazul;
c) informaii cu privire la toate celelalte nregistrri ca auditor financiar la
autoritile competente ale altor state membre i/sau ale altor ri tere, inclusiv numele
autoritii(lor) de nregistrare i, dac este cazul, numrul (numerele) de nregistrare la
acestea.
(2) Auditorii din ri tere, nregistrai n conformitate cu art. 67 sunt indicai n mod clar
n Registrul public ca auditori din ri tere, ntr -o seciune distinct, i nu ca auditori
financiari.

Art. 16 nregistrarea firmelor de audit


(1) Pentru fiecare firm de audit, Registrul public electronic conine cel puin
urmtoarele informaii:
a) denumirea, adresa i numrul individual de nregistrare;
b) forma juridic;
c) informaii de contact, persoana principal de contact i, acolo unde este cazul,
adresa paginii de internet;
d) adresa fiecrui birou deschis n Romnia;
e) numele i numrul de nregistrare ale tuturor auditorilor financiari angajai,
asociai ca parteneri sau n alt mod cu firma de audit;
f) numele i adresele profesionale ale tuturor acionarilor sau asociailor;

12
g) numele i adresele profesionale ale tuturor membrilor organului administrativ
sau de conducere;
h) dac este cazul, apartenena la o reea i o list cu denumirea i adresele
firmelor membre i afiliate sau o indicare a locului unde aceste informaii sunt
disponibile public;
i) informaii cu privire la toate celelalte nregistrri ca firm de audit la autoritile
competente ale altor state membre i ca entitate de audit pe lng ri tere, inclusiv
denumirea i adresa autoritii(lor) de nregistrare i, dup caz, numrul (numerele) de
nregistrare;
j) dac firma de audit este nregistrat n temeiul art. 4 alin. (3), dup caz.
(2) Entitile de audit din ri tere, nregistrate n conformitate cu ar t. 67, sunt indicate n
mod clar n Registrul public ca atare, ntr-o seciune distinct, i nu ca firme de audit.
(3) ASPAAS elaboreaz reglementri n aplicarea prevederilor art. 15 i art. 16.

Art. 17 Actualizarea informaiilor nregistrate


(1) n cazul n care apar modificri ale informaiilor cuprinse n Registrul public, auditorii
financiari i firmele de audit au obligaia notificrii ASPAAS n termen de 30 zile de la
apariia acestora.
(2) Registrul este actualizat, fr nicio ntrziere nejustificat, dup primirea acestor
notificri.
(3) Necomunicarea modificrilor n termenul prevzut la alin. (1) poate atrage
declanarea procedurii disciplinare, conform dispoziiilor prevzute de prezenta lege.
De la aceast prevedere fac excepie cazurile de for major.

Art. 18 Responsabilitatea pentru nregistrarea informaiilor


(1) Informaiile furnizate n legtur cu nregistrarea auditorilor financiari i a firmelor de
audit, precum i actualizarea informaiilor n conformitate cu art. 15, art. 16 i art. 17
sunt semnate de auditorul financiar sau de reprezentantul legal al firmei de audit.
(2) n cazul n care informaiile sunt furnizate n format electronic, acest lucru se
realizeaz prin intermediul semnturii electronice, conform Legii nr. 455/2001 privind
semntura electronic, republicat.

Art. 19 Limba oficial de prezentare


(1) Informaiile se introduc n Registrul public n limba romn.
(2) Informaiile din Registrul public pot fi prezentate i n limba englez, prin grija
autoritii responsabile cu publicarea.

13
Capitolul IV
Etica profesional, independena, obiectivitatea, confidenialitatea i secretul
profesional

Art. 20 Etica profesional i scepticismul profesional


(1) Toi auditorii financiari i toate firmele de audit respect principiile de etic
profesional, care se refer cel puin la funcia lor n interesul public, integritatea i
obiectivitatea lor, competena lor profesional i atenia cuvenit, astfel cum sunt
stabilite prin Codul etic adoptat de ctre ASPAAS.
(2) Codul etic este tradus n limba romn i publicat prin grija ASPAAS.
(3) n aplicarea prevederilor alin. (1), ASPAAS emite norme de inspecie privind
asigurarea calitii.
(4) Auditorul financiar sau firma de audit trebuie s i pstreze scepticismul profesional
pe tot parcursul auditului, admind posibilitatea unor denaturri semnificative ca
urmare a faptelor sau a conduitei care indic nereguli, inclusiv fraude sau erori,
indiferent de experiena anterioar a auditorului sau a firmei de audit n ceea ce privete
corectitudinea i integritatea personalului de conducere i a persoanelor responsabile
cu administrarea entitii auditate.
(5) Auditorul financiar sau firma de audit i pstreaz scepticismul profesional mai ales
atunci cnd evalueaz estimrile personalului de conducere a entitii auditate privind
determinarea valorii juste, deprecierea activelor, provizioanele i fluxurile de trezorerie
viitoare relevante pentru capacitatea entitii de a -i continua activitatea.
(6) n sensul prezentului articol, scepticism profesional nseamn o atitudine
interogativ, prin care se acord atenie condiiilor care ar putea indica posibilitatea unei
denaturri cauzate de eroare sau fraud, dar i o evaluare critic a probelor de audit.

Art. 21 Independena i obiectivitatea


(1) Atunci cnd efectueaz un audit statutar, auditorul financiar i/sau firma de audit,
precum i orice persoan fizic aflat n poziia de a influena n mod direct sau indirect
rezultatul auditului statutar trebuie s fie independent() de entitatea auditat i s nu
fie implicat() n procesul decizional al entitii auditate, n nelesul Codului etic.
(2) Independena este necesar att n perioada acoperit de situaiile financiare care
fac obiectul auditului, ct i n perioada n care se efe ctueaz auditul statutar.
(3) Auditorul financiar sau firma de audit ia toate msurile rezonabile pentru a se
asigura c, atunci cnd efectueaz auditul statutar, independena sa nu este influenat

14
de un conflict de interese existent sau potenial ori de relaii de afaceri sau de alte relaii
directe sau indirecte care implic auditorul financiar sau firma de audit care efectueaz
auditul i, dup caz, reeaua din care face parte, personalul de conducere executiv,
auditorii, salariaii i orice persoan f izic ale crei servicii se afl la dispoziia sau sub
controlul auditorului financiar sau al firmei de audit sau orice persoan legat direct sau
indirect de auditorul financiar sau de firma de audit printr-o relaie de control.
(4) Auditorul financiar sau firma de audit nu trebuie s efectueze un audit statutar n
cazul n care exist vreun pericol de autorevizuire, interes propriu, de reprezentare, de
familiaritate sau de intimidare ca urmare a relaiilor financiare, personale, de afaceri, de
munc sau de alt natur ntre:
a) auditorul financiar, firma de audit, reeaua sa i orice persoan fizic aflat n
poziia de a influena rezultatul auditului statutar; i
b) entitatea auditat
din care un ter obiectiv, rezonabil i informat, innd seama de m surile de protecie
aplicate, ar concluziona c independena auditorului financiar sau a firmei de audit este
compromis.
(5) Urmtoarele categorii de persoane nu trebuie s dein niciun fel de instrumente
financiare emise, garantate sau susinute ntr-un alt fel de o entitate auditat n
domeniul lor de activiti de audit statutar ale acestora, altele dect participaiile deinute
indirect prin organisme de plasament colectiv diversificat, inclusiv fonduri gestionate,
cum ar fi fondurile de pensii sau asigurrile de via i nici s nu aib un beneficiu
material i direct din acestea i s nu efectueze nicio tranzacie cu acestea:
a) auditorul financiar, firma de audit, partenerii-cheie de audit precum i angajaii
acestora;
b) orice persoane fizice ale cror servicii se afl la dispoziia sau sub controlul
auditorului financiar sau al firmei de audit respectiv(e) i care sunt implicate direct n
activiti de audit statutar;
c) persoanele care au legturi strnse cu auditorul financiar sau firma de audit,
astfel:
(i) soul/soia oricrei persoane care exercit responsabiliti de conducere, sau
partenerul acestei persoane, considerat echivalent al soului/soiei n conformitate cu
legislaia intern;
(ii) n conformitate cu legislaia intern, copiii aflai n ntreinerea persoanei care
exercit responsabiliti de conducere;
(iii) orice rud a persoanei care exercit responsabiliti de conducere i care, la
data operaiunii n cauz, locuiete mpreun cu aceasta de cel puin un an;

15
(iv) orice persoan juridic, fiduciar sau trust, orice parteneriat n care
responsabilitile de conducere sunt exercitate de una dintre persoanele menionate la
pct. (i), (ii) i (iii) ori care este direct sau indirect controlat de aceast persoan, ori
care s-a constituit n beneficiul persoanei respective sau ale crei interese economice
sunt substanial echivalente cu cele ale persoanei respective.

Art. 22 Documentarea cu privire la ameninrile la adresa independenei


Auditorul financiar sau firma de audit documenteaz n dosarele de audit toate
ameninrile semnificative la adresa independenei sale, precum i msurile de
protecie aplicate pentru a reduce acele ameninri.

Art. 23 Msuri privind pstrarea independenei i obiectivitii


(1) Persoanele sau firmele menionate la art. 21 alin. (5) nu trebuie s participe la
auditul statutar al unei entiti auditate i nici nu trebuie s influeneze ntr -un alt mod
rezultatele unui astfel de audit, n cazul n care:
a) dein instrumente financiare ale entitii au ditate, altele dect participaii
deinute indirect prin organisme de plasament colectiv diversificat;
b) dein instrumente financiare ale oricrei entiti legate de entitatea auditat,
altele dect participaii deinute indirect prin organisme de plasament colectiv
diversificat, fapt care poate constitui un conflict de interese sau care poate fi perceput n
acest fel;
c) au deinut o funcie n cadrul entitii auditate sau au avut relaii de afaceri sau
de alt natur cu entitatea auditat n perioada menionat la art. 21 alin. (2), fapt care
poate constitui un conflict de interese sau poate fi perceput n acest fel.
(2) Persoanele sau firmele menionate la art. 21 alin. (5) nu solicit i nu accept daruri
sau favoruri pecuniare sau nepecuniare de la entitatea auditat sau de la orice entitate
legat de entitatea auditat, cu excepia cazului n care un ter obiectiv, rezonabil i
informat ar considera valoarea acestora neimportant sau nesemnificativ.
(3) Dac, n cursul perioadei acoperite de situaiile financiare, o entitate auditat este
achiziionat de/fuzioneaz cu/achiziioneaz o alt entitate, auditorul financiar sau
firma de audit identific i evalueaz toate interesele sau relaiile curente sau recente,
inclusiv orice alte servicii dect cele de audit prestate celeilalte entitii care, innd
seama de msurile de protecie disponibile, ar putea compromite independena
auditorului i capacitatea sa de a continua auditul statutar dup data efectiv a fuziunii
sau a achiziiei.
(4) Ct mai curnd posibil, dar nu mai trziu de 3 luni de la data lurii la cunotin a

16
fuziunii sau achiziiei, auditorul financiar sau firma de audit adopt toate msurile
necesare pentru a pune capt tuturor intereselor sau relaiilor curente care i-ar
compromite independena i, dac este posibil, adopt msurile de protecie necesare
pentru a reduce la minimum toate ameninrile la adresa independenei sale legate de
interesele i relaiile anterioare i curente fa de entitatea auditat sau o alt entitate
legat de aceasta.

Art. 24 Angajarea de ctre entitile auditate a unor foti auditori financiari sau a
unor angajai ai unor auditori financiari sau ai unor firme de audit
(1) nainte de expirarea unei perioade de cel puin 1 an sau, n cazul auditului statutar al
unor entiti de interes public, a unei perioade de cel puin 2 ani de la ncetarea
activitii sale n calitate de auditor financiar sau de partener-cheie de audit n cadrul
misiunii de audit, auditorul financiar sau partenerul-cheie de audit care efectueaz un
audit statutar n numele unei firme de audit:
a) nu preia o funcie-cheie n conducerea entitii auditate;
b) nu devine, dup caz, membru al comitetului de audit al entitii auditate sau al
unui organism cu atribuii echivalente cu cele ale unui comitet de audit;
c) nu devine membru neexecutiv al organismului administrativ sau al
organismului de supraveghere al entitii auditate.
(2) Angajaii i partenerii, alii dect partenerii -cheie de audit, ai unui auditor financiar
sau ai unei firme de audit care efectueaz un audit statutar, precum i orice alte
persoane fizice ale cror servicii se afl la dispoziia sau sub controlul auditorului
financiar sau al firmei de audit respective, atunci cnd astfel de angajai, parteneri sau
alte persoane fizice sunt autorizate ca auditori financiari, nu pot ocupa niciuna din
poziiile menionate la alin. (1) nainte de expirarea unei perioade de minimum 1 an de
cnd acetia au fost implicai n mod direct n misiunea de audit statutar.

Art. 25 Pregtirea auditului statutar i evaluarea aspectelor care amenin


independena
nainte de a accepta sau de a continua o misiune de audit statutar, auditorul financiar
sau firma de audit evalueaz i documenteaz urmtoarele:
a) ndeplinirea dispoziiilor prev zute la art. 21;
b) existena ameninrilor la adresa independenei sale i msurile de protecie
aplicate pentru a atenua ameninrile respective;
c) dac are la dispoziie personalul calificat i timpul necesar, precum i celelalte
resurse necesare efecturii auditului statutar ntr-o manier adecvat;

17
d) autorizarea ca auditor financiar a partenerului-cheie de audit n Romnia, n
cazul firmelor de audit.

Art. 26 Confidenialitatea i secretul profesional


(1) Toate informaiile i documentele la care are acces auditorul financiar sau firma de
audit atunci cnd efectueaz un audit statutar trebuie s fie protejate potrivit politicilor i
procedurilor emise de auditorul financiar sau firma de audit n conformitate cu
reglementrile naionale specifice i cu prevederile Codului etic privind confidenialitatea
i secretul profesional.
(2) Normele privind confidenialitatea i secretul profesional aplicabile auditorilor
financiari sau firmelor de audit nu mpiedic aplicarea dispoziiilor prezentei legi sau ale
Regulamentului (UE) nr. 537/2014.
(3) n cazul n care auditorul financiar sau firma de audit este nlocuit() cu un alt auditor
financiar sau o alt firm de audit, fostul auditor financiar sau fosta firm de audit
asigur accesul noului auditor financiar sau al noii firme de audit la toate informaiile
relevante cu privire la entitatea auditat i la cel mai recent audit al acesteia, inclusiv
accesul la dosarul permanent i la dosarul curent al ultimei misiuni.
(4) Un auditor financiar sau o firm de audit care a ncetat s mai fie angajat() ntr-o
anumit misiune de audit, ct i fostul auditor financiar sau fosta firm de audit, fac n
continuare obiectul dispoziiilor alin. (1) i alin. (2) cu privire la acea misiune de audit.
(5) n cazul n care auditorul financiar sau firma de audit efectueaz audit statutar la o
entitate care face parte dintr-un grup a crui entitate mam se situeaz ntr-o ar ter,
regulile de confidenialitate i de pstrare a secretului profesional prevzute la alin. (1)
nu mpiedic auditorul financiar sau firma de audit s transmit auditorului grupului
situat ntr-o ar ter documentaia relevant privind serviciile de audit prestate, dac
este necesar pentru efectuarea auditului situaiilor financiare consolidate ale entitii
mam.
(6) Auditorul financiar sau firma de audit care efectueaz auditul statutar al unei entiti
care a emis titluri de valoare ntr-o ar ter sau care face parte dintr -un grup care
prezint situaii financiare statutare consolidate ntr -o ar ter poate transfera
documentele de lucru sau alte documente privind auditul acelei entiti pe care le deine
numai autoritilor competente din ri tere relevante, n condiiile prevzute la art. 70.
(7) Transferul informaiilor ctre auditorul grupului dintr-o ar ter are loc n
conformitate cu dispoziiile Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu
modificrile i completrile ulterioare.

18
Art. 27 Independena i obiectivitatea auditorilor financiari care efectueaz auditul
statutar n numele firmelor de audit
La nivelul firmei de audit trebuie s existe politici i proceduri care interzic acionarilor
sau asociailor firmei de audit, precum i membrilor organelor administrative, de
conducere executiv sau de supraveghere ale unei astfel de firme sau ale unei firme
afiliate s intervin n efectuarea unui audit statutar n vreun mod care s pericliteze
independena i obiectivitatea auditorului financiar care efectueaz auditul statutar n
numele firmei de audit.

Art. 28 Cerine de organizare intern


(1) Un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s respecte urmtoarele cerine de
organizare:
a) o firm de audit trebuie s stabileasc politici i proceduri corespunztoare
prin care se asigur c asociaii sau acionarii, precum i membrii organelor
administrative, de conducere i de supraveghere ale firmei sau ale unei entiti afiliate
nu intervin n efectuarea auditului statutar n niciun fel prin care s pericliteze
independena i obiectivitatea auditorului financiar i ale vreunui membru din echipa de
audit care efectueaz auditul statutar n numele firmei de audit;
b) un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s pun n aplicare proceduri
administrative i contabile adecvate, mecanisme interne de control de asigurare a
calitii, proceduri eficace de evaluare a riscurilor, msuri de protecie pentru sistemele
de prelucrare a informaiilor, precum i un control eficace. Mecani smele interne de
control a asigurrii calitii sunt elaborate astfel nct s asigure respectarea deciziilor i
procedurilor att de auditorul financiar ct i n cadrul firmei de audit;
c) un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s instituie politici i proceduri
corespunztoare pentru a se asigura c salariaii si i orice alte persoane fizice ale
cror servicii se afl la dispoziia sa ori sub controlul su i care sunt implicate direct n
activitile de audit statutar dein cunotinele i experiena corespunztoare pentru a
ndeplini sarcinile atribuite;
d) un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s instituie politici i proceduri
adecvate pentru a se asigura c externalizarea activitilor importante de audit nu
afecteaz calitatea controlului intern de calitate aplicat de auditorul financiar sau de
firma de audit i nici capacitatea ASPAAS de a supraveghea modul n care auditorul
financiar sau firma de audit respect obligaiile prevzute de prezenta lege i, dup caz,
de Regulamentul (UE) nr. 537/2014;

19
e) un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s instituie mecanisme
administrative i organizatorice adecvate i eficace pentru a preveni, identifica, elimina
sau gestiona, precum i pentru a comunica orice aspecte care i amenin
independena, aa cum se prevede la art. 21, art. 24 i art. 25;
f) un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s instituie politici i proceduri
adecvate privind efectuarea auditului statutar, ndrumarea, supravegherea i revizuirea
activitii angajailor, precum i organizarea structurii dosarului de audit aa cum se
prevede la art. 29 alin. (9) - (12);
g) un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s instituie un sistem intern de
control de calitate n scopul asigurrii calitii auditului statutar. Sistemul de control de
calitate trebuie s acopere cel puin politicile i procedurile menionate la lit. f). n cazul
unei firme de audit, responsabilitatea sistemului intern de control de calitate revine unui
auditor financiar din cadrul acesteia autorizat n Romnia;
h) un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s utilizeze sisteme, proceduri
i resurse adecvate pentru asigurarea continuitii i consecvenei desfurrii activitii
sale de audit statutar;
i) un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s instituie mecanisme
organizatorice i administrative adecvate i eficace pentru a gestiona i a ine evidena
incidentelor care au sau care pot avea consecine grave asupra activitii sale de audit
statutar;
j) un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s adopte politici de
remunerare adecvate, inclusiv politici pentru participarea la profit, prin care s ofere
stimulente corespunztoare pentru asigurarea calitii auditului. Veniturile obinute de
auditorul financiar sau firma de audit din furnizarea unor servicii non audit entitii
auditate nu se iau n considerare n evaluarea performanei i nici n remunerarea
persoanelor implicate n audit sau capabile s influeneze desfurarea acestuia;
k) un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s monitorizeze i s evalueze
adecvarea i eficacitatea sistemelor sale, a mecanismelor i a procedurilor de control
intern de calitate stabilite n conformitate cu prezenta lege i, dup caz, cu
Regulamentul (UE) nr. 537/2014 i s ia msurile necesare pentru remedierea
eventualelor deficiene. Auditorul financiar sau firma de audit trebuie s evalueze anual
sistemul intern de control de calitate menionat la lit. g). Auditorul financiar sau firma de
audit trebuie s in evidena rezultatelor evalurii respective i a eventualelor msuri
propuse pentru modificarea sistemului intern de control de calitate. Politicile i
procedurile menionate la primul paragraf trebuie s fie documentate i comunicate
salariailor auditorului financiar sau ai firmei de audit. Eventuala externalizare a activitii

20
de audit, astfel cum se menioneaz la lit. d), nu afecteaz responsabilitatea auditorului
financiar sau a firmei de audit fa de entitatea auditat.
(2) Auditorul financiar sau firma de audit trebuie s ia n considerare amploarea i
complexitatea activitilor sale atunci cnd aplic prevederile alin. (1).
(3) Auditorul financiar sau firma de audit trebuie s fie n msur s demonstreze
ASPAAS faptul c politicile i procedurile destinate conformrii sunt adecvate avnd n
vedere amploarea i complexitatea activitilor auditorului financiar sau ale firmei de
audit.

Art. 29 Organizarea activitii de audit


(1) n cazul efecturii auditului statutar de ctre o firm de audit, aceasta desemneaz
cel puin un partener-cheie de audit. Firma de audit pune la dispoziia partenerului sau
partenerilor-cheie de audit resurse suficiente i personal care are competena i
capacitile necesare pentru a -i ndeplini ndatoririle n mod adecvat.
(2) Principalele criterii care determin selectarea partenerului sau partenerilor-cheie de
audit de ctre firma de audit trebuie s fie independena, competena i capacitatea de
asigurare a calitii auditului.
(3) Partenerul sau partenerii-cheie de audit trebuie s se implice activ n efectuarea
auditului statutar.
(4) Auditorul financiar trebuie s aloce suficient timp pentru misiune i s atribuie
resurse suficiente pentru a-i ndeplini n mod adecvat sarcinile.
(5) Auditorul financiar sau firma de audit ine evidena oricror nclcri ale dispoziiilor
prezentei legi i, dup caz, ale Regulamentului (UE) nr. 537/2014.
(6) Att auditorul financiar ct i firma de audit in evidena tuturor nclcrilor i
consecinelor acestora, inclusiv a msurilor adoptate pentru remedierea acestor
nclcri i pentru modificarea sistemului lor intern de control de calitate. Acetia
ntocmesc un raport anual care cuprinde o sintez a eventualelor msuri aplicate i l
comunic la nivel intern.
(7) Atunci cnd un auditor financiar sau o firm de audit apeleaz la consiliere n cadrul
desfurrii unei misiuni de audit din partea unor experi externi, acesta sau aceasta
pstreaz documentele prin care transmit solicitarea, precum i rezultatele consilierii.
(8) Un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s pstreze o eviden a clienilor.
Pentru fiecare client auditat, aceast eviden trebuie s conin urmtoarele informaii:
a) denumirea, adresa i sediul social;
b) n cazul firmelor de audit, numele partenerului sau ale partenerilor-cheie de
audit;

21
c) onorariile percepute pentru auditul statutar i onorariile percepute pentru alte
servicii, pentru fiecare exerciiu financiar.
(9) Un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s ntocmeasc un dosar de audit
pentru fiecare audit statutar.
(10) Auditorul financiar sau firma de audit trebuie s documenteze cel puin informaiile
nregistrate n conformitate cu art. 25 din prezenta lege i, dup caz, cu art. 6 - 8 din
Regulamentul (UE) nr. 537/2014.
(11) Auditorul financiar sau firma de audit trebuie s pstreze orice alte informaii i
documente care prezint importan pentru c stau la baza raportului la care se face
referire la art. 34 din prezenta lege i, dup caz, la art. 10 i art. 11 d in Regulamentul
(UE) nr. 537/2014, ct i pentru monitorizarea conformitii cu prezenta lege i cu alte
cerine legale aplicabile.
(12) Dosarul de audit se nchide n termen de cel mult 60 de zile de la data semnrii
raportului de audit menionat la art. 34 din prezenta lege i, dup caz, la art. 10 din
Regulamentul (UE) nr. 537/2014.
(13) Auditorul financiar sau firma de audit trebuie s pstreze evidena eventualelor
reclamaii scrise cu privire la efectuarea auditului statutar.
(14) Auditorii financiari i firmele de audit care desfoar activiti de audit statutar
trebuie s furnizeze anual, sau ori de cte ori este cazul, ctre ASPAAS, un raport
privind activitatea de audit statutar care conine cel puin informaii similare cu cele
prevzute la art. 13 i art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, conform
reglementrilor specifice ale ASPAAS.
(15) ASPAAS are dreptul de a solicita auditorilor financiari i firmelor de audit orice
informaii referitoare la modul de ndeplinire a obligaiilor i atribuiilor legale ale
acestora n desfurarea activitii de audit statutar, conform legii.
(16) Nerespectarea obligaiei prevzute la alin. (14) i alin. (15) de ctre auditorii
financiari i firmele de audit constituie abatere disciplinar i se sancioneaz conform
prevederilor art. 40 alin. (5) lit. a) - d).
(17) Repetarea abaterii disciplinare prevzute la alin. (14) i alin. (15) constituie abatere
disciplinar grav i se sancioneaz conform art. 40 alin. (5) lit. e).

Art. 30 Onorariile de audit


ASPAAS emite reglementri care prevd c onorariile pentru auditul statutar:
a) nu sunt influenate sau determinate de prestarea de servicii suplimentare
entitii auditate;
b) nu se pot baza pe niciun fel de condiionri, aa cum prevede Codul etic.

22
Art. 31 Aria de aplicare a auditului statutar
Fr a aduce atingere dispoziiilor de raportare, aa cum sunt prevzute la art. 34 din
prezenta lege i, dup caz, la art. 10 i art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, aria
de aplicare a auditului statutar nu include garantarea viabilitii n viitor a entitii
auditate sau a eficienei sau eficacitii cu care organul de conducere executiv sau
administrativ a condus sau va conduce activitile entitii.

Capitolul V
Standardele internaionale de audit i rapo rtul de audit

Art. 32 Standardele internaionale de audit


(1) Auditorii financiari i firmele de audit trebuie s efectueze auditul statutar n
conformitate cu standardele internaionale de audit adoptate de Comisia European
potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) din Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European
a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale i al conturilor
consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE i 83/349/CEE ale Consiliului i de
abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Standardele internaionale de audit se traduc n limba romn i se public prin grija
ASPAAS.
(3) ASPAAS poate decide aplicarea unui standard de audit, a unor proceduri sau cerine
att timp ct Comisia European nu adopt un standard internaional de audit care se
refer la aceeai chestiune.
(4) n sensul alin. (1), standarde internaionale de audit nseamn Standardele
Internaionale de Audit (ISA), Standardul internaional privind controlul calitii 1 (ISQC
1) i alte standarde emise de Federaia Internaional a Contabililor (IFAC) prin
intermediul Consiliului pentru Standarde Internaionale de Audit i Asigurare (IAASB), n
msura n care acestea sunt relevante pentru auditul statutar.

Art. 33 Auditul statutar al situaiilor financiare anuale consolidate


(1) n cazul unui audit statutar al situaiilor financiare anuale consolidate ale unui grup
de entiti:
a) auditorul grupului poart deplina responsabilitate att pentru raportul de audit
menionat la art. 34 din prezenta lege i, dup caz, la art. 10 din Regulamentul (UE) nr.
537/2014, ct i pentru raportul suplimentar adresat comitetului de audit, astfel cum se
menioneaz la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 537/20 14, dac este cazul;

23
b) auditorul grupului evalueaz activitatea de audit efectuat de orice auditor(i)
dintr-o ar ter sau de auditorul/auditorii financiar(i), precum i de entitatea/entitile
de audit dintr-o ar ter sau de firma/firmele de audit , n scopul derulrii auditului
grupului i documenteaz natura, momentul i dimensiunea activitii desfurate de
aceti auditori, inclusiv, dac este cazul, revizuirea efectuat de auditorul grupului cu
privire la prile relevante ale documentaiei de audit a auditorilor respectivi;
c) auditorul grupului revizuiete activitatea de audit desfurat de
auditorul/auditorii sau de auditorul/auditorii financiar(i) dintr-o ar ter, precum i de
entitatea/entitile de audit din ara ter sau firma/firme le de audit dintr-o ar ter, n
scopul derulrii auditului grupului i o documenteaz.
(2) Documentaia este pstrat de auditorul grupului astfel nct s permit ASPAAS s
revizuiasc activitatea de audit a auditorului grupului.
(3) Auditorul grupului se poate sprijini pe rezultatele activitii auditorului/auditorilor din
ara ter, a auditorului/auditorilor financiar(i), a entitii/entitilor de audit dintr -o ar
ter sau a firmei/firmelor de audit n cauz, cu condiia obinerii acordului
acestuia/acestora pentru transferul documentaiei relevante n timpul efecturii auditului
situaiilor financiare anuale consolidate.
(4) n cazul n care nu poate ndeplini condiia de la alin. (1) lit. c), auditorul grupului ia
msurile adecvate i ntiineaz ASPAAS. Aceste msuri includ, dup caz, efectuarea
unor activiti suplimentare de audit statutar la filiala sau structura secundar n cauz,
fie direct, fie prin externalizarea acestora.
(5) Atunci cnd este supus unei inspecii de asigurare a calitii sau unei investigaii
privind auditul statutar al situaiilor financiare anuale consolidate ale unui grup de
entiti, auditorul grupului pune la dispoziia ASPAAS, la cerere, documentaia relevant
pe care o deine cu privire la activitatea de audit desfurat de auditorul(ii),
entitatea(ile) de audit, auditorul(ii) financiar(i), sau firma(ele) de audit dintr -o ar ter
n scopul derulrii auditului grupului, inclusiv toate documentele de lucru relevante
pentru auditul grupului.
(6) ASPAAS poate cere documente suplimentare privind activitatea de audit efectuat
de auditorul/auditorii financiar(i) sau de firma/firmele de audit n scopul derulrii auditului
grupului de la autoritile competente relevante, n temeiul art. 58.
(7) Atunci cnd o entitate mam sau o entitate afiliat care face parte dintr-un grup este
auditat de unul sau mai muli auditori sau de una sau mai multe entiti de audit dintr -o
ar ter, ASPAAS poate cere documente suplimentare privind activitatea de audit a
auditorilor sau a entitilor de audit din ara ter de la autoritile competente relevante
din rile tere pe baza acordurilor de cooperare menionate la art. 70.

24
(8) Prin derogare de la alin. (7), n cazul n care o entitate mam sau o entitate afiliat
care face parte dintr-un grup este auditat de unul sau mai muli auditori sau de una
sau mai multe entiti de audit dintr -o ar ter cu care ASPAAS nu a ncheiat un acord
de cooperare, astfel cum se menioneaz la art. 70, auditorul grupului este responsabil
de transmiterea corespunztoare, la cerere, a documentaiei suplimentare aferente
activitii de audit desfurate de auditorii sau entitile de audit din ara ter, inclusiv a
foilor de lucru relevante pentru auditul grupului. Pentru a asigura transmiterea
corespunztoare, auditorul grupului pstreaz o copie a documentaiei respective sau
convine cu auditorii din ara ter sau cu entitile de audit din ara ter s i se permit
accesul nerestricionat la aceast documentaie, la cerere, sau aplic alte ms uri
adecvate. n cazul n care, din motive legale sau de alt natur, foile de lucru ale
auditului nu pot fi transferate dintr-o ar ter auditorului grupului, auditorul grupului
include n documentaia pstrat dovada c a urmat procedurile corespunzto are
pentru a obine accesul la documentele auditului. n cazul n care restriciile nu au fost
impuse de legislaia rii tere n cauz, auditorul grupului include dovezi care arat
existena i natura impedimentului respectiv.

Art. 34 Raportul de audit statutar


(1) Auditorul/auditorii financiar(i) sau firma/firmele de audit trebuie s prezinte
rezultatele auditului statutar ntr-un raport de audit. Raportul se elaboreaz n
conformitate cu cerinele standardelor de audit adoptate de Comisia European sau de
ASPAAS, dup caz, conform art. 32.
(2) Raportul de audit se ntocmete n scris i trebuie s cuprind:
a) identificarea entitii ale crei situaii financiare anuale sau consolidate fac
obiectul auditului statutar prin denumirea, sediul social i codul unic de identificare;
identificarea situaiilor financiare anuale sau consolidate i data sau perioada pentru
care au fost ntocmite i identificarea cadrului de raportare financiar aplicat la
ntocmirea acestora;
b) descrierea ariei de aplicare a auditului statutar care identific cel puin
standardele de audit n conformitate cu care a fost efectuat auditul statutar;
c) opinia auditorului care este fie fr rezerve, fie cu rezerve, fie contrar i
exprim clar punctul de vedere al auditorului/auditorilor financiar(i) sau al firmei/firmelor
de audit cu privire la urmtoarele:
(i) dac situaiile financiare anuale ofer o imagine fidel, n conformitate cu
cadrul relevant de raportare financiar; i
(ii) dup caz, dac situaiile financiare anuale sunt conforme cerinelor legale

25
aplicabile.
Dac auditorul/auditorii financiar(i) sau firma/firmele de audit nu este/sunt n msur s
emit o opinie de audit, raportul menioneaz imposibilitatea emiterii acestei opinii;
d) orice alt aspect asupra cruia auditorul/auditorii financiar(i) sau firma/firmele
de audit atrag(e) atenia n mod special, fr ca opinia de audit s fie modificat;
e) opinia auditorului referitoare la:
- consecvena raportului administratorilor cu situaiile financiare pentru ace lai
exerciiu financiar; i
- pregtirea raportului administratorilor n conformitate cu cerinele juridice
aplicabile;
f) o declaraie privind identificarea de informaii eronate semnificative prezentate
n raportul administratorilor, indicnd natura acestor informaii eronate;
g) o declaraie privind orice incertitudine semnificativ asociat evenimentelor
sau condiiilor care pot pune n mod semnificativ la ndoial capacitatea entitii de a -i
continua activitatea;
h) o meniune privind sediul auditorului/auditorilor financiar(i) sau al
firmei/firmelor de audit.
Cerine suplimentare n ceea ce privete coninutul raportului de audit se pot stabili i de
ctre alte autoriti de reglementare i supraveghere prin acte normative proprii, cu
acordul scris al ASPAAS.
(3) n cazul n care auditul statutar a fost efectuat de mai muli auditori financiari sau mai
multe firme de audit, auditorul/auditorii financiar(i) sau firma/firmele de audit convin
asupra rezultatelor auditului statutar i transmit un raport i o opinie comun. n caz de
dezacord, fiecare auditor financiar sau firm de audit i transmite opinia ntr -un
paragraf separat al raportului de audit i indic motivul dezacordului.
(4) Raportul de audit se semneaz i se dateaz de ctre auditorul financiar. n cazul n
care auditul statutar este derulat de o firm de audit, raportul de audit este semnat cel
puin de auditorul/auditorii financiar(i) care a(u) efectuat auditul statutar n numele firmei
de audit.
n cazul n care mai muli aud itori financiari sau mai multe firme de audit au executat n
comun auditul unei entiti, raportul de audit se semneaz de ctre toi auditorii
financiari sau cel puin de ctre auditorii financiari care efectueaz auditul statutar n
numele fiecrei firme de audit.
(5) Auditorul sau auditorii financiari care semneaz raportul de audit statutar n nume
propriu sau n numele unei firme de audit trebuie s aib statutul de auditor financiar
activ.

26
(6) n mprejurri excepionale, prin reglementri emise de ASPAAS, se stabilesc
condiiile n care semntura s nu fie divulgat publicului, n cazul n care aceast
divulgare ar putea duce la o ameninare iminent i semnificativ la adresa securitii
personale a oricrui individ. n orice caz, numele persoanei (persoanelor) implicate este
(sunt) adus(e) la cunotina autoritii de supraveghere sau judiciare competente.
(7) Raportul auditorului financiar sau al firmei de audit privind situaiile financiare anuale
consolidate trebuie s respecte cerinele prevzute la alin. (1) - (6). Atunci cnd
raporteaz asupra consecvenei raportului administratorilor cu situaiile financiare, aa
cum se prevede la alin. (2) lit. e), auditorul financiar sau firma de audit trebuie s aib n
vedere situaiile financiare anuale co nsolidate i raportul consolidat al administratorilor.
Se poate prezenta un singur raport de audit dac situa iile financiare anuale ale entitii
mam sunt anexate la situaiile financiare anuale consolidate.

Capitolul VI
Asigurarea calitii

Art. 35 Sistemele de asigurare a calitii


(1) Toi auditorii financiari i firmele de audit fac obiectul unui sistem de asigurare a
calitii care respect cel puin criteriile prevzute la alin. (4).
(2) ASPAAS efectueaz inspeciile pentru asigurarea calitii la auditorii financiari i
firmele de audit n legtur cu activitatea de audit statutar, n aplicarea prevederilor
prezentei legi.
(3) n vederea evalurii sistemului de control al calitii la nivelul auditorului financiar
sau firmei de audit, precum i a respectrii cerinelor de etic profesional, inspeciile
pentru asigurarea calitii se pot desfura i asupra altor misiuni de audit financiar
efectuate de auditorul financiar sau firma de audit la clientul de audit statutar n cadrul
perioadei auditate, altele dect cele de audit statutar.
(4) Criteriile ce trebuie ndeplinite de sistemul de asigurare a calitii sunt urmtoarele:
a) sistemul de asigurare a calitii trebuie s fie organizat astfel nct s fie
independent de auditorii financiari i de firmele de audit inspectate i s fac obiectul
supravegherii publice;
b) finanarea sistemului de asigurare a calitii trebuie s fie sigur i fr
eventuale influene necorespunztoare din partea auditorilor financiari sau firmelor de
audit;
c) sistemul de asigurare a calitii trebuie s dispun de resurse
corespunztoare;

27
d) persoanele care efectueaz inspecii pentru asigurarea calitii au formarea
profesional corespunztoare i experien relevant n audit statutar, raportare
financiar i pregtire profesional specific n controlul calitii activitii de audit
statutar;
e) selectarea celor care fac inspecii pentru asigurarea calitii se face n baza
unor proceduri obiective, concepute astfel nct s se evite orice conflict de interese
ntre cei care fac inspeciile pentru asigurarea calitii i auditorul financiar sau firma de
audit care face obiectul inspeciei de asigurare a calitii;
f) aria de aplicabilitate a inspeciilor pentru asigurarea calitii, trebuie s fie
susinut de testarea adecvat a dosarelor de audit selectate i s includ o evaluare a
conformitii cu standardele de audit aplicabile, cu cerinele de independen, precum i
o evaluare a cantitii i calitii resurselor cheltuite, a onorariilor de audit percepu te i a
sistemului intern de control al calitii din cadrul firmei de audit;
g) inspeciile pentru asigurarea calitii se finalizeaz printr -un raport scris care
trebuie s conin principalele concluzii ale inspeciilor pentru asigurarea calitii;
h) inspeciile pentru asigurarea calitii trebuie s aib loc pe baza unei analize a
riscului i se desfoar cel puin o dat la 6 ani n cazul auditorilor financiari i al
firmelor de audit care efectueaz audit statutar astfel cum este definit la art. 2 pct. 1;
i) o sintez a rezultatelor inspeciilor se public anual pe pagina de internet a
ASPAAS;
j) auditorul financiar sau firma de audit d curs recomandrilor formulate la
ncheierea inspeciilor pentru asigurarea calitii n termenul stabilit de ctre inspectorii
ASPAAS, dar care nu poate depi 12 luni;
k) inspeciile pentru asigurarea calitii trebuie s fie adecvate i proporionale cu
amploarea i complexitatea activitii auditorului financiar sau a firmei de audit care face
obiectul verificrii.
(5) n cazul n care nu se d curs recomandrilor menionate la lit. j) sau la art. 26 alin.
(8) par. 2 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, auditorul statuar sau firma de audit, dup
caz, face obiectul msurilor menionate la art. 39 alin. (1) din prezenta lege sau
sanciunilor disciplinare menionate la art. 40 alin. (5) i alin. (6) din prezenta lege.
(6) n sensul alin. (4) lit. e), n vederea selectrii inspectorilor se aplic cel puin
urmtoarele criterii:
a) inspectorii au o pregtire profesional corespunztoare i o experien
relevant n auditul statutar i n raportarea financiar i dispun de pregtire n ceea ce
privete controlul de asigurare a calitii;
b) nu poate deine calitatea de inspector n cadrul unei inspecii pentru

28
asigurarea calitii care vizeaz un auditor financiar sau o firm de audit o persoan
care a avut calitatea de partener, angajat sau asociat n alt fel cu auditorul financiar sau
cu firma de audit n cauz, dect dup un termen de cel puin 3 ani;
c) inspectorii trebuie s declare c nu exist conflicte de interese ntre ei i
auditorul financiar sau firma de audit care urmeaz s fie inspectat.
(7) n sensul alin. (4) lit. k), inspectorii, atunci cnd efectueaz inspecii pentru
asigurarea calitii auditului statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor
financiare anuale consolidate ale entitilor mici, in cont de faptul c standardele de
audit adoptate n conformitate cu art. 32 se aplic n funcie de complexitatea activitii
entitii audit ate.
(8) n vederea inspeciei privind asigurarea calitii sau a unei eventuale investigaii,
dosarul de audit poate fi solicitat la sediul auditorului financiar, al firmei de audit sau la
sediul ASPAAS.
(9) ASPAAS emite norme i proceduri de inspecie privind asigurarea calitii activitii
de audit statutar n vederea aplicrii prevederilor prezentei legi.
(10) n aplicarea prevederilor alin. (6), ASPAAS stabilete prin regulamentul su de
organizare i funcionare condiiile specifice pentru angajarea inspectorilor.
(11) Din echipele de inspecie ale autoritii competente va face parte i un inspector
desemnat fie de Autoritatea de Supraveghere Financiar, fie de Banca Naional a
Romniei sau de CAFR, dup caz, potrivit protocoalelor care urmeaz a se ncheia
ntre ASPAAS i entitile amintite.
(12) Prin Regulamentul de organizare i funcionare a ASPAAS se stabilesc criteriile de
selecie a auditorilor financiari i a firmelor de audit care efectueaz audit statutar, la
care vor fi efectuate inspeci i pentru asigurarea calitii.

Capitolul VII
Investigaii i sanciuni

Art. 36 Sistemele de investigaii i sanciuni


(1) ASPAAS este responsabil pentru instituirea i implementarea unui sistem eficace
de investigaii i sanciuni pentru a detecta, core cta i preveni efectuarea
necorespunztoare a auditului statutar.
(2) Sanciunile aplicate auditorilor financiari i firmelor de audit, n cazul n care auditul
statutar nu este efectuat n conformitate cu dispoziiile prezentei legi, ale altor
reglementari din domeniul auditului statutar i, dup caz, ale Regulamentului (UE) nr.
537/2014, trebuie s fie eficace, proporionale i descurajante.

29
(3) Sanciunile aplicate nu trebuie s aduc atingere regimului de rspundere civil.
(4) ASPAAS emite norme i proceduri de investigaie i disciplin n aplicarea
prevederilor prezentei legi.
(5) ASPAAS notific normele menionate la alin. (4) Comisiei Europene. ASPAAS
notific fr ntrziere Comisiei Europene orice modificare ulterioar a acestor norme.

Art. 37 Rspunderea auditorului financiar i a firmei de audit


(1) Persoanele fizice i persoanele juridice care svresc fapte ilicite n desfurarea
activitii de audit financiar sau n exercitarea unor funcii de conducere n cadrul
firmelor de audit sau n cadrul CAFR rspund civil, disciplinar, administrativ,
contravenional sau penal, dup caz.
(2) Rspunderea persoanei juridice nu exclude rspunderea persoanei fizice care a
contribuit la svrirea aceleiai fapte ilicite.

Art. 38 Rspunderea civil


(1) Auditorii financiari sau firmele de audit rspund pentru orice prejudiciu cauzat cu
intenie sau din culp, n efectuarea activitilor prevzute de lege.
(2) Un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s ncheie o asigurare de acoperire
a riscurilor profesionale.
(3) Limitarea n timp i cuantumul sumei care poate fi solicitat drept daun de la
auditorul financiar sau de la firma de audit, precum i condiiile angajrii rspunderii
auditorului financiar sau a firmei de audit sunt reglementate de ASPAAS.

Art. 39 Msuri administrative


(1) n cazul n care se constat nerespectarea prevederilor prezentei legi, ale altor
reglementri din domeniul auditului statutar sau, dup caz, ale Regulamentului (UE) nr.
537/2014, ASPAAS poate emite, anterior iniierii procedurii disciplinare, o recomandare
scris ctre auditorii financiari sau firmele de audit prin care se solicit acestora s pun
capt comportamentului respectiv i s se abin de la orice repetare a acestuia.
(2) ASPAAS poate emite o declaraie conform creia raportul de audit statutar nu
respect cerinele art. 34 alin. (2) din prezenta lege sau, dup caz, ale art. 10 din
Regulamentul (UE) nr. 537/2014, care se public pe pagina de internet a ASPAAS.

Art. 40 Rspunderea disciplinar


(1) Auditorul financiar i firmele de audit rspund disciplinar n cazul svririi unor
abateri de la ndatoririle profesionale, precum i n cazul manifestrii unui

30
comportament ce duneaz prestigiului profesiei.
(2) Abaterea disciplinar const ntr-o aciune sau inaciune prin care sunt nclcate
dispoziiile prezentei legi, ale Regulamentului (UE) nr. 537/2014, prevederile Codului
etic, hotrrile adoptate sau aprobate de ASPAAS sau CAFR, dup caz, precum i orice
alte reglementri aplicabile din domeniul auditului financiar.
(3) Situaiile n care se aplic msurile administrative de ctre ASPAAS se stabilesc prin
norme emise de ASPAAS.
(4) Abaterile disciplinare, procedura de constatare a acestora, precum i modul de
desfurare a procedurii disciplinare sunt cuprinse n regulamentul Comisiei de
disciplin a ASPAAS.
(5) n urma derulrii procedurii diciplinare, ASPAAS aplic auditorilor financiari i
firmelor de audit urmtoarele sanciuni disciplinare:
a) avertisment public n care sunt identificate persoana responsabil i natura
nclcrii, publicat pe pagina de internet a ASPAAS;
b) penalitate disciplinar cuprins ntre 3 i 12 salarii minime brute pe economie,
pentru auditorii financiari;
c) penalitate disciplinar cuprins ntre 1 i 5% din cifra de afaceri anual
aferent activitii de audit statutar, pentru firmele de audit;
d) suspendarea activitii cuprins ntre 1 i 3 ani, conform creia i este interzis
auditorului financiar, firmei de audit sau partenerului-cheie de audit s efectueze audit
financiar;
e) interdicie cuprins ntre 1 i 3 ani, conform creia i este interzis auditorului
financiar sau partenerului-cheie de audit s semneze rapoarte de audit statutar;
f) retragerea autorizrii, nsoit, n cazul persoanelor fizice, de pierderea calitii
de auditor financiar.
(6) ASPAAS poate dispune, n cazul sancionrii auditorilor financiari i firmelor de audit
conform prevederilor alin. (5) lit. e) i lit. f), o sanciune complementar care const ntr -
o interdicie cuprins ntre 1 i 3 ani, conform creia i este interzis unei persoane s
exercite funcia de membru al organismului administrativ sau de conducere la o firm de
audit.
(7) Condamnarea definitiv a unui auditor financiar sau a unei firme de audit pentru
infraciuni svrite cu intenie atrage retragerea autorizrii nsoit, n cazul
persoanelor fizice, de pierderea calitii de auditor financiar.
(8) Auditorul financiar sau firma de audit va comunica o copie a hotrrii penale rmase
definitive ctre ASPAAS n termen de 30 de zile de la comunicarea sau de la luarea la
cunotin a hotrrii.

31
(9) Sunt considerate abateri grave i sunt sancionate conform prevederilor alin. (5) lit.
d), e) sau f), urmtoarele fapte:
a) nepunerea n aplicare sau aplicarea neadecvat a prevederilor art. 28 alin. (1)
lit. a) - g) i lit. k), de o manier care afecteaz grav calitatea serviciilor prestate
clientului de audit statutar;
b) nclcarea principiilor de etic profesional de o manier care afecteaz grav
calitatea serviciilor prestate clientului de audit statutar;
c) lipsa probelor de audit care s poat susine concluziile n baza crora a fost
emis opinia de audit;
d) alte fapte prevzute prin Regulamentul de organizare i funcionare a
ASPAAS.
(10) ASPAAS i exercit competenele de investigare sau sancionare n conformitate
cu prezenta lege i dreptul intern, n oricare din urmtoarele moduri:
a) direct;
b) n colaborare cu alte autoriti;
c) prin sesizarea autoritilor judiciare competente.

Art. 41 Aplicarea sanciunilor


(1) n aplicarea msurilor menionate la art. 39 sau a sanciunilor disciplinare
menionate la art. 40 alin. (5) i alin. (6) se ine cont de circumstanele relevante,
inclusiv, dup caz de:
a) gravitatea i perioada nclcrii;
b) gradul de rspundere a persoanei responsabile;
c) capacitatea financiar a persoanei responsabile, indicat de exemplu de cifra
de afaceri anual a entitii responsabile sau de venitul anual al persoanei
responsabile, dac este persoan fizic;
d) cuantumul profitului obinut sa u al pierderilor evitate de ctre persoana
responsabil, n msura n care acestea se pot stabili, n legtur cu angajamentul(ele)
care conduc la aplicarea sanciunii respective;
e) msura n care persoana responsabil coopereaz cu ASPAAS;
f) abateri anterioare de la legislaia n domeniul auditului statutar de care se face
vinovat auditorul financiar sau firma de audit responsabil().
(2) ASPAAS poate ine cont i de ali factori, dac aceti factori sunt prevzui de
dreptul intern.

Art. 42 Publicarea sanciunilor i a msurilor

32
(1) ASPAAS public pe pagina sa de internet, dup epuizarea cilor de atac sau
expirarea termenului de exercitare a acestora, informaii privind tipul i natura nclcrii
i identitatea persoanei fizice sau juridice creia i s-a aplicat sanciunea rmas
definitiv.
(2) Decizia de sancionare va conine i prevederi privind modalitatea n care aceasta
va fi fcut public.
(3) Prin excepie de la alin. (1), ASPAAS public o sanciune rmas definitiv, fr a
indica identitatea persoanei sancionate, ntr-o manier conform cu dreptul intern, n
oricare dintre urmtoarele situaii:
a) atunci cnd, n cazul n care sanciunea este impus unei persoane fizice,
publicarea datelor personale se dovedete a fi disproporionat, n u rma unei evaluri
anterioare obligatorii a proporionalitii acestei publicri;
b) publicarea ar pune n pericol stabilitatea pieelor financiare sau o anchet
penal n curs de desfurare;
c) publicarea ar produce prejudicii disproporionate instituiilor i persoanelor
implicate.
(4) ASPAAS se asigur c informaiile publicate n conformitate cu alin. (1) rmn pe
pagina sa de internet pentru o perioad de 5 ani dup ce cile de atac au fost epuizate
sau a expirat termenul de exercitare a acestora.
(5) Publicarea sanciunilor i a msurilor, precum i a oricrei declaraii publice trebuie
s respecte drepturile fundamentale, astfel cum sunt stabilite n Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene, n special dreptul la respectarea vieii private i de
familie i dreptul la protecia datelor cu caracter personal. ASPAAS poate decide ca
aceast comunicare sau orice declaraie public s nu conin date cu caracter
personal n sensul art. 3 lit. a) din Legea nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu
modificrile i completrile ulterioare.

Art. 43 Rspunderea administrativ-disciplinar


(1) Membrii Consiliului CAFR i ali membri alei sau care ocup o func ie n structurile
de conducere ale CAFR rspund pentru incompatibiliti i abateri administrativ-
disciplinare svrite n exercitarea funciilor i atribuiilor pe care le dein.
(2) ASPAAS aplic persoanelor prevzute la alin. (1) urmtoarele sanciuni
administrativ-disciplinare:
a) avertisment scris;
b) penalitate administrativ-disciplinar cuprins ntre 1 i 12 salarii minime brute

33
pe economie;
c) suspendarea din funcie pe o perioad de la 6 luni la 1 an.
(3) n situaia suspendrii preedintelui CAFR, preedinia interimar este asigurat
conform reglementrilor specifice ale CAFR.
(4) Abaterile administrativ-disciplinare i incompatibilitile pentru care se aplic
sanciunile administrativ-disciplinare prevzute la alin. (2) se stabilesc prin
Regulamentul de organizare i funcionare a ASPAAS.
(5) ASPAAS public pe pagina sa de internet sanciunile administrativ-disciplinare
aplicate conform prezentului articol, rmase definitive dup epuizarea cilor de atac sau
expirarea termenului de exercitare a acestora.
(6) Sanciunile publicate conform alin. (5) se menin pe pagina de internet a ASPAAS pe
o perioad de 1 an de la data publicrii.
(7) Sanciunile administrativ -disciplinare prevzute la alin. (2) se aplic n termen de 3
ani de la data svririi faptei.
(8) ASPAAS elaboreaz procedura de constatare a abaterilor i incompatibilitilor,
precum i norme de aplicare a sanciunilor administrativ-disciplinare.
(9) Sumele aferente sanciunilor precuniare prevzute la alin. (2) lit. b) i la art. 40 alin.
(5) lit. b) i lit. c) se fac venit la bugetul de stat.

Art. 44 Rspunderea contravenional


(1) Constituie contravenii urmtoarele fapte:
a) nclcarea prevederilor art. 21 alin. (5), art. 23, art. 24 i art. 40 alin. (9);
b) nclcarea prevederilor art. 62, art. 63 alin. (1), art. 65 alin. (1) i alin. (7);
c) exercitarea activitii de audit financiar fr viza anual emis de autoritatea
competent;
d) exercitarea activitii de audit financiar de ctre persoane care au promovat
examenul de competen profesional i nu sunt nregistrate n Registrul public
prevzut la art. 14;
e) nclcarea de ctre entitatea auditat sau de ctre auditorul financiar sau firma
de audit, dup caz, a prevederilor art. 63 alin. (3).
(2) Contraveniile prevzute la alin. (1) se sancioneaz dup cum urmeaz:
a) cele prevzute la lit. a), lit. c), lit. d) i lit. e) cu amend de la 10.000 lei la
20.000 lei;
b) cele prevzute la lit. b), cu amend de la 50.000 lei la 100.000 lei.
(3) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac de ctre ASPAAS.
(4) Contraveniilor prevzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziiile Ordonanei

34
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, cu modificrile i
completrile ulterioare, i se fac venit la bugetul de stat.
(5) Contraveniile prevzute la alin. (1) se prescriu n termen de 3 ani de la data
svririi faptei.

Art. 45 Rspunderea penal


(1) Exercitarea fr drept a activitii de audit financiar constituie infraciune i se
pedepsete conform legii penale.
(2) Exercitarea profesiei n condiiile aplicrii unei sanciuni prevzute la art. 40 alin. (5)
lit. d), lit. e) i lit. f) constituie infraciune i se pedepsete conform legii penale.

Art. 46 Ci de atac
(1) Ordinele preedintelu i ASPAAS, cu excepia celor prevzute la art. 83 alin. (11),
precum i orice alt act administrativ emis de ASPAAS, pot fi contestate la instana de
contencios administrativ competent, cu condiia formulrii unei plngeri prealabile i cu
respectarea celorlalte prevederi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(2) Procesele verbale de contravenie ntocmite de personalul mputernicit din cadrul
ASPAAS pot fi atacate conform prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraveniilor, cu modificrile i completrile ulterioare.

Art. 47 Raportarea nclcrilor


(1) ASPAAS emite reglementri prin care instituite mecanisme eficace pentru a ncuraja
raportarea ctre ASPAAS a nclcrilor prezentei legi, a Regulamentului (UE) nr.
537/2014 sau a oricror alte reglementri aplicabile n domeniul auditului statutar.
(2) Mecanismele menionate la alin. (1) includ cel puin:
a) proceduri specifice de primire a sesizrilor cu privire la nclcri ale oricror
reglementri aplicabile n domeniul auditului statutar, precum i aciunile de
monitorizare ulterioare n vederea soluionrii sesizrii respective;
b) protecia datelor cu caracter personal, att ale persoanei care raporteaz
nclcarea suspectat sau efectiv, ct i ale persoanei suspectate sau incriminate de
comiterea acelei nclcri, n conformitate cu principiile stabilite n Directiva 95/46/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din data de 24 octombrie 1995 privind protecia
persoanelor fizice n ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal i libera
circulaie a acestor date;
c) proceduri adecvate de garantare a dreptului persoanei incriminate la aprare

35
i de a fi audiat nainte de adoptarea unei decizii care o privete i dreptul la o cale de
atac eficient n faa unei instane mpotriva oricrei decizii sau msuri care o privete.
(3) ASPAAS efectueaz verificri privind adoptarea de ctre firmele de audit a unor
proceduri adecvate care s le permit angajailor acestora s raporteze intern
nclcrile poteniale sau efective ale prevederilor prezentei legi i ale Regulamentului
(UE) nr. 537/2014.

Art. 48 Schimbul de informaii


(1) ASPAAS furnizeaz anual ctre COESA o sintez cu privire la toate msurile i
sanciunile aplicate n temeiul prezentului capitol.
(2) ASPAAS comunic ctre COESA toate interdiciile temporare menionate la art. 40
alin. (5) lit. d), lit. e) i lit. f) i alin. (6) dup epuizarea sau expirarea termenului de
exercitare a cilor de atac a actului administrativ de sancionare, potrivit legislaiei
naionale.

Capitolul VIII
Supravegherea public i acordurile de reglementare dintre statele membre

Art. 49 Principiile supravegherii publice


(1) ASPAAS este responsabil cu supravegherea public a auditorilor financiari i a
firmelor de audit i organizarea unui sistem eficace de supraveghere public pe baza
principiilor prevzute la alin. (2) - (5) i art. 50 - 55.
(2) Toi auditorii financiari i toate firmele de audit fac obie ctul supravegherii publice.
(3) ASPAAS este guvernat de nepracticieni care posed cunotine n domenii
relevante pentru auditul statutar. Acetia sunt selectai n urma unei proceduri de numire
independente i transparente.
(4) ASPAAS poate angaja practicieni pentru a ndeplini sarcini specifice i, de
asemenea, poate fi asistat de experi atunci cnd prezena acestora este important
pentru ndeplinirea adecvat a sarcinilor sale.
(5) n astfel de cazuri, nici practicienii, nici experii nu trebuie s s e implice n niciun
proces decizional al ASPAAS.

Art. 50 Responsabilitatea final


n condiiile n care se deleag atribuii n conformitate cu art. 52, ASPAAS deine
responsabilitatea final pentru ndeplinirea atribuiilor delegate, respectiv:
a) autorizarea i nregistrarea auditorilor financiari i a firmelor de audit;

36
b) adoptarea standardelor de audit, de etic profesional i de control intern de
asigurare a calitii n cazul auditorilor financiari i al firmelor de audit;
c) formarea profesional continu;
d) sistemele de asigurare a calitii;
e) sistemele de investigaie i disciplin.

Art. 51 Autoritatea competent


(1) ASPAAS este autoritatea competent pentru ndeplinirea atribuiilor prevzute de
prezenta lege. Ministerul Finanelor Publice informeaz Comisia European n legtur
cu desemnarea ASPPAS ca autoritate competent.
(2) ASPAAS este nvestit cu competenele necesare pentru a-i permite s-i
ndeplineasc atribuiile i responsabilitile care i revin n temeiul prezentei legi.
(3) ASPAAS i exercit competenele n conformitate cu reglementrile legale privind
protecia persoanelor fizice n ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 52 Delegarea atribuiilor i condiii de delegare a atribuiilor


(1) Prin ordin al preedintelui, ASPAAS deleag ctre CAFR, integral sau parial,
ndeplinirea urmtoarelor atribuii, n condiiile prezentei legi:
a) autorizarea, ca auditori financiari, a persoanelor fizice, aa cum se prevede la
art. 3 alin. (3);
b) autorizarea, ca firme de audit, a entitilor, aa cum se prevede la art. 3 alin.
(5);
c) nregistrarea firmelor de audit autorizate n alt stat membru, aa cum se
prevede la art. 4 alin. (2) i alin. (3);
d) retragerea autorizrii unui auditor financiar sau a unei firme de audit, aa cum
se prevede la art. 3 alin. (6) i la art. 6 alin. (4);
e) organizarea examenului de competen profesional, aa cum se prevede la
art. 8 alin. (1);
f) organizarea examenului de verificare a cunotinelor pentru accesul la stagiu,
precum i verificarea desfurrii stagiului de pregtire practic, aa cum se prevede la
art. 11;
g) organizarea programelor de formare continu, aa cum se prevede la art. 12
alin. (2);
h) autorizarea auditorilor financiari care au fost autorizai n alt stat membru al
Uniunii Europene, aa cum se prevede la art. 13 alin. (1);
i) nregistrarea auditorilor financiari i a firmelor de audit n Registrul public

37
electronic, aa cum se prevede la art. 14 alin. (2), alin. (6), alin. (8), alin. (10) i alin.
(11);
j) publicarea informaiilor cuprinse n Registrul public, aa cum se prevede la art.
14 alin. (10) i alin. (11);
k) actualizarea informaiilor cuprinse n Registrul public, aa cum se prevede la
art. 17 alin. (2);
l) traducerea i publicar ea Codului etic, aa cum se prevede la art. 20 alin. (2);
m) traducerea i publicarea Standardelor internaionale de audit, aa cum se
prevede la art. 32 alin. (2);
n) asigurarea respectrii principiilor de etic profesional de ctre auditorii
financiari i firmele de audit, aa cum se prevede la art. 20 alin. (1);
o) efectuarea inspeciilor pentru asigurarea calitii la auditorii financiari i firmele
de audit, care efectueaz audit statutar la alte entiti dect cele de interes public.
(2) Delegarea prevzut la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor art. 24 din
Regulamentul (UE) nr. 537/2014.
(3) Ordinul preedintelui ASPAAS privind rennoirea delegrii oricrei atribuii ctre
CAFR trebuie s aib la baz o evaluare privind capacitatea operaional a CAFR i
modul de ndeplinire a atribuiilor delegate n perioada anterioar.
(4) Delegarea oricreia dintre atribuiile menionate la alin. (1) se face pentru o perioad
de cel mult 5 ani, cu posibilitatea rennoirii acesteia conform alin. (3).
(5) ASPAAS supravegheaz ndeplinirea atribuiilor delegate conform prevederilor alin.
(1) printr-un control eficace i permanent.
(6) n exercitarea atribuiilor sale, ASPAAS are dreptul de a solicita CAFR orice
informaii necesare pentru atingerea obiectivelor urmrite referitoare la activitile
delegate sau supravegheate.
(7) n ordinul preedintelui ASPAAS de delegare sunt specificate atribuiile delegate,
precum i condiiile n care acestea trebuie executate.
(8) Delegarea uneia sau mai multor atribuii prevzute la alin. (1) se face cu
respectarea, de ctre CAFR, cel puin a urmtoarelor condiii:
a) raportarea anual, sau ori de cte ori ASPAAS consider necesar, asupra
modului de exercitare a atribuiei sau a atribuiilor delegate;
b) asigurarea condiiilor de lucru pentru personalul ASPAAS care supravegheaz
i controleaz exercitarea atribuiei sau atribuiilor delegate, inclusiv a accesului la
informaii i comunicrii cu angajaii CAFR;
c) aplicarea reglementrilor din domeniul delegat;
d) cooperarea permanent cu ASPAAS;

38
e) punerea n aplicare a recomandrilor ASPAAS;
f) ndeplinierea condiiilor specifice de delegare stabilite prin hotrrea de
delegare emis de ASPAAS, n funcie de atribuiile delegate.
(9) n cazul redobndirii de ctre ASPAAS a uneia sau mai multor atribuii delegate
ctre CAFR referitoare la organizarea examenului de competen profesional, aa
cum se prevede la art. 8 alin. (1) sau la verificarea desfurrii stagiului de pregtire
practic, aa cum se prevede la art. 11 alin. (1), stagiarilor n activitatea de audit statutar
li se recunosc, dup caz, probele examenului de competen profesional promovate
pn la momentul redobndirii respectivei atribuii, precum i anii de stagiu efectuai n
perioada de delegare.
(10) ASPAAS emite reglementri privind supravegherea i controlul ndeplinirii
atribuiilor delegate.

Art. 53 Retragerea delegrii


(1) ASPAAS retrage n orice moment delegarea uneia sau mai multor atribuii prevzute
la art. 52 alin. (1), n oricare din urmtoarele cazuri:
a) nclcarea condiiilor delegrii;
b) nendeplinirea, ndeplinirea cu ntrziere sau defectuoas de ctre CAFR a
oricreia dintre atribuiile delegate;
c) n orice alte situaii prevzute de prezenta lege i de alte reglementri n
vigoare.
(2) Procedura privind retragerea atribuiilor delegate, precum i cazurile n care aceasta
opereaz sunt reglementate prin norme proprii emise de ASPAAS.
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (1), anterior retragerii delegrii, ASPAAS poate
acorda o perioad de remediere a deficienelor constatate cuprins ntre 30 i 120 de
zile. n situaia n care se constat c deficienele nu sunt remediate n termenul stabilit,
se aplic prevederile alin. (1) referitoare la retragerea delegrii.

Art. 54 Competena de investigaii


(1) ASPAAS are dreptul s iniieze i s desfoare investigaii privind auditorii
financiari sau firmele de audit i s ia msurile corespunztoare, dup caz.
(2) n cazul n care ASPAAS contracteaz experi pentru a efectua servicii specifice n
cadrul investigaiilor, trebuie s se asigure c nu exist conflicte de interese ntre
acetia i auditorul financiar sau firma de audit investigat, precum i ntre acetia i
ASPAAS sau CAFR. Criteriile de selecie pentru experi trebuie s fie aceleai cu cele
prevzute la art. 35 alin. (6) lit. a) i lit. c).

39
Art. 55 Principiile de finanare i asigurarea transparenei
(1) ASPAAS trebuie s fie finanat n mod corespunztor i s dispun de resurse
adecvate pentru ndeplinirea atribuiilor, inclusiv pentru a iniia i a desfura
investigaii, astfel cum este menionat la art. 51 alin. (2) i art. 54.
(2) Finanarea ASPAAS trebuie s fie sigur i fr influene inadecvate din partea
auditorilor financiari sau a firmelor de audit.
(3) Pentru a asigura transparena activitii desfurate, planul anual de activitate i
raportul anual de activitate ale ASPAAS se public pe pagina sa de internet.

Art. 56 Cooperarea dintre sistemele de supraveghere public la nivelul Uniunii


Europene
(1) Acordurile de reglementare ncheiate de ASPAAS cu organisme de supraveghere
public din celelalte state membre ale Uniunii Europene permit cooperarea eficace n
ceea ce privete activitile de supraveghere public a auditului statutar.
(2) ASPAAS este autoritatea responsabil pentru asigurarea cooperrii eficace la nivelul
Uniunii Europene n ceea ce privete activitatea de supraveghere public a auditului
statutar.

Art. 57 Recunoaterea reciproc a acordurilor de reglementare dintre statele


membre
(1) Acordurile ncheiate de Romnia cu celelalte state membre ale Uniunii Europene,
privind reglementarea i supravegherea public, respect principiul jurisdiciei statului
membru de origine n care este autorizat auditorul financiar sau firma de audit i n care
i are sediul social entitatea auditat.
(2) Fr a aduce atingere alin. (1), firmele de audit autorizate ntr-un stat membru care
efectueaz servicii de audit n Romnia, n temeiul art. 4, fac obiectul inspeciilor de
asigurare a calitii n statul membru de origine i al supravegherii ASPAAS pentru
misiunile de audit statutar efectuate pe teritoriul Romniei.
(3) Misiunile de audit desfurate de ctre firmele de audit din Romnia n alt stat
membru fac obiectul supravegherii organismului competent din statul membru respectiv.
(4) n cazul auditului statutar al situaiilor financiare anuale consolidate, autoritile din
Romnia care solicit auditul statutar al situaiilor financiare anuale consolidate nu pot
s impun auditorului financiar sau firmei de audit care efectueaz auditul statutar al
unei filiale stabilite ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene cerine suplimentare fa
de statul membru respectiv cu privire la nregistrarea, verificarea pentru asigurarea

40
calitii, standardele de audit, etic i independen.
(5) n cazul entitilor care i au sediul social ntr -un alt stat membru al Uniunii
Europene, iar valorile mobiliare ale acestora sunt admise la tranzacionare pe o pia
reglementat din Romnia, autoritile romne nu pot impune auditorului financiar sau
firmei de audit care efectueaz auditul situaiilor financiare anuale sau al situaiilor
financiare anuale consolidate ale entitilor respective, cerine suplimentare cu privire la
nregistrare, inspecii pentru asigurarea calitii, standarde de audit, etic i
independen.
(6) Un auditor financiar sau o firm de audit face obiectul sistemelor de supraveghere,
de asigurare a calitii i de investigaii i sanciuni din Romnia dac:
a) auditorul financiar sau o firm de audit este nregistrat() n Romnia, ca
urmare a autorizrii n conformitate cu art. 3 sau art. 66; i
b) auditorul financiar sau firma de audit respectiv() emite rapoarte de audit
privind situaiile financiare anuale sau situaiile financiare anuale c onsolidate pe o pia
reglementat din Romnia, astfel cum este menionat la art. 67 alin. (1).

Art. 58 Secretul profesional i cooperarea dintre statele membre n domeniul


reglementrii
(1) ASPAAS coopereaz cu:
a) autoritile competente ale statelor membre responsabile pentru autorizare,
nregistrare, asigurarea calitii, inspecie i disciplin;
b) autoritile competente desemnate n conformitate cu art. 20 din Regulamentul
(UE) nr. 537/2014; i
c) autoritile de supraveghere europene relevante,
ori de cte ori este necesar n scopul ndeplinirii responsabilitilor i atribuiilor care le
revin, prevzute n prezenta lege i n Regulamentul (UE) nr. 537/2014.
(2) ASPAAS acord asisten autoritilor competente din alte state membre i
autoritilor europene de supraveghere relevante. n mod special, ASPAAS face schimb
de informaii i coopereaz n investigaiile referitoare la efectuarea auditului statutar.
(3) Obligaia secretului profesional se aplic tuturor persoanelor care sunt sau au fost
angajate sau desemnate de ASPAAS, precum i colaboratorilor. Informaiile care fac
obiectul secretului profesional nu pot fi dezvluite niciunei alte persoane sau autoriti,
cu excepia cazului cnd prin lege se prevede altfel.
(4) Prevederile alin. (3) nu mpiedic ASPAAS i CAFR s fac schimb de informaii
confideniale. n aceast situaie, prevederile alin. (3) se aplic n mod corespunztor i
CAFR.

41
Art. 59 Schimbul de informaii
(1) Prevederile art. 58 alin. (3) nu mpiedic autoritile competente menionate la art.
58 alin. (1) s fac schimb de informaii confideniale. Informaiile schimbate astfel fac
obiectul secretului profesional, la care sunt obligate persoanele angajate sau angajate
anterior de autoritile competente. Obligaia pstrrii secretului profesional se aplic,
de asemenea, oricrei persoane angajate sau foste angajate a CAFR, n msura n
care ASPAAS i deleag atribuii n sensul prevederilor prezentei legi.
(2) ASPAAS furnizeaz, la cerere i fr o ntrziere nejustificat, orice informaii
solicitate n sensul dispoziiilor art. 58 alin. (1) i alin. (2). n cazul n care ASPAAS
primete o astfel de cerere ia, fr nicio ntrziere nejustificat, msurile necesare
pentru a colecta informaiile solicitate. Informaiile astfel furnizate fac obiectul secretului
profesional care oblig persoanele angajate sau angajate anterior de autoritile
competente care primesc informaiile respective.
(3) n cazul n care ASPAAS nu poate furniza fr ntrziere informaiile cerute n
conformitate cu prevederile alin. (2), aceasta notific autoritii competente care a
adresat cererea, motivele ntrzierii.
(4) ASPAAS poate refuza s dea curs unei solicitri de informaii, atunci cnd:
a) furnizarea de informaii poate aduce atingere suveranitii, securitii sau
ordinii publice din Romnia, sau ncalc normele privind securitatea naional; sau
b) au fost deja iniiate proceduri judiciare cu privire la aceleai aciuni i mpotriva
acelorai auditori financiari sau firme de audit, de ctre autoritile romne crora le-a
fost adresat cererea; sau
c) a fost adoptat deja o hotrre definitiv cu privire la aceleai aciuni i
mpotriva acelorai auditori financiari sau firme de audit de ctre autoritile competente
romne crora le-a fost adresat cererea.

Art. 60 Utilizarea informaiilor


(1) Fr a aduce atingere obligaiilor care le revin n cadrul procedurilor judiciare,
autoritile competente din Romnia care primesc informaii n temeiul art. 58 alin. (1) i
alin. (2) le pot utiliza numai pentru exercitarea funciilor lor n sensul prezentei legi i al
Regulamentului (UE) nr. 537/2014 i n cadrul procedurilor administrative sau judiciare
legate n mod specific de exercitarea funciilor respective.
(2) La solicitarea acestora, ASPAAS transmite ctre Banca Naional a Romniei,
Autoritatea de Supraveghere Financiar, sau ctre alte autoriti publice responsabile
cu supravegherea entitilor de interes public, sau Sistemului European al Bncilor

42
Centrale i Bncii Centrale Europene, n calitatea lor de autoriti de supraveghere,
precum i Comitetului european pentru risc sistemic, informaii confideniale necesare
exercitrii atribuiilor acestora.
(3) Pentru a-i ndeplini atribuiile n conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 537/2014,
exercitarea dreptului de transmitere a informaiilor ntre autoritile menionate la alin.
(1) nu poate fi interzis.

Art. 61 Cooperarea n cazul nclcrii dispoziiilor legale pe teritoriul unui alt stat
membru
(1) Atunci cnd ASPAAS constat c se comit sau au fost comise acte contrare
dispoziiilor Directivei 2006/43/CE, aa cum a fost modificat prin Directiva 2014/56/UE,
pe teritoriul unui alt stat membru, notific aspectele constatate autoritii competente a
celuilalt stat membru, ct mai specific posibil.
(2) n cazul n care autoritatea competent a unui alt stat membru informeaz ASPAAS
cu privire la comiterea pe teritoriul Romniei, de ctre auditorii financiari sau firmele de
audit autorizate n Romnia, de acte contrare legislaiei referitoare la auditul statutar,
ASPAAS acioneaz n mod corespunztor, conform legii.
(3) ASPAAS informeaz autoritatea competent care a emis notificarea cu privire la
rezultatul aciunilor ntreprinse i, dac este posibil, cu privire la evoluiile semnificative.
(4) ASPAAS poate solicita efectuarea unei investigaii de ctre autoritatea competent a
unui alt stat membru pe teritoriul acestuia din urm.
(5) La solicitarea autoritilor competente n domeniul auditului statutar dintr-un alt stat
membru, ASPAAS efectueaz investigaii pe teritoriul Romniei.
(6) ASPAAS poate solicita ca unora dintre angajaii si s li se permit s nsoeasc
personalul autoritii competente a celuilalt stat membru pe durata investigaiei.
(7) La solicitarea autoritilor competente n domeniul auditului statutar dintr-un alt stat
membru, ASPAAS poate permite ca angajai ai acestora s nsoeasc personalul
ASPAAS pe durata investigaiei.
(8) Investigaia prevzut la alin. (5) face obiectul unui control general din partea
autoritii competente din Romnia.
(9) ASPAAS poate refuza s dea curs unei cereri de efectuare a unei investigaii, astfel
cum se prevede la alin. (5), sau unei cereri ca personalul autoritilor din alte state
membre s fie nsoit de personalul ASPAAS, astfel cum se prevede la alin. (6), atunci
cnd:
a) aceast investigaie ar putea s aduc atingere suveranitii, securitii sau
ordinii publice din Romnia sau s ncalce normele privind sigurana naional; sau

43
b) au fost deja iniiate procedurile judiciar e cu privire la aceleai aciuni i
mpotriva acelorai persoane pe lng autoritile din Romnia crora le -a fost adresat
cererea; sau
c) a fost deja adoptat o hotrre final mpotriva unor persoane pentru aceleai
aciuni de ctre autoritile compe tente din Romnia crora le-a fost adresat cererea.

Capitolul IX
Numirea, demiterea i demisia auditorilor financiari, respectiv denunarea
contractului de audit statutar n cazul firmelor de audit

Art. 62 Numirea auditorilor financiari sau a firmelor de audit


(1) Auditorul financiar sau firma de audit este numit de adunarea general a
acionarilor sau a asociailor entitii auditate. Auditul statutar se efectueaz n temeiul
contractului de audit statutar care se ncheie n form scris, dup data numirii
auditorului financiar sau firmei de audit de adunarea general a acionarilor sau a
asociailor entitii auditate.
(2) Se interzice orice clauz contractual prin care se restricioneaz la anumite
categorii sau liste de auditori financiari sau firme de audit posibilitatea adunrii generale
a acionarilor sau a asociailor entitii auditate de a desemna n temeiul alin. (1) un
anumit auditor financiar sau firm de audit pentru a efectua auditul statutar al entitii
respective. Orice astfel de clauze existente sunt nule.

Art. 63 Demiterea i demisia auditorilor financiari, respectiv denunarea


contractului de audit statutar n cazul firmelor de audit
(1) Auditorii financiari pot fi demii, respectiv contractul de audit statutar cu o firm de
audit poate fi denunat, numai n cazul n care exist motive temeinice.
(2) Divergena de opinii cu privire la tratamentele contabile sau procedurile de audit nu
reprezint un motiv temeinic pentru demitere, sau denunare contractual, dup caz.
(3) Entitatea auditat i auditorul financiar sau firma de audit informeaz n scris
ASPAAS n legtur cu demiterea, demisia, sau denunarea contractual, dup caz,
intervenit pe durata mandatului sau a contractului de audit statutar, i dau o explicaie
scris adecvat pentru motivele acestora.

Art. 64 Plngerea privind revocarea auditorului financiar sau a firmei de audit


(1) n cazul unui audit statutar la o entitate de interes public, este permis naintarea
unei plngeri ctre o instan judectoreasc competent prin care se solicit revocarea

44
auditorului financiar sau rezilierea contractului de audit statutar cu firma de audit, dac
exist motive ntemeiate n acest scop, de ctre:
a) acionarii sau asociaii care reprezint 5% sau mai mult din drepturile de vot
sau din capitalul social;
b) celelalte organisme ale entitii auditate, conform legii;
c) ASPAAS sau orice alt autoritate competent n conformitate cu art. 20 alin.
(2) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.
(2) n aplicarea prevederilor alin. (1) se poate solicita instanei obligarea firmei de audit
la revocarea auditorului financiar desemnat de firma de audit pentru a efectua o
anumit misiune de audit statutar.
(3) ASPAAS poate cere revocarea auditorului financiar sau rezilierea contractului de
audit statutar, dup caz, dac auditorului financiar sau firmei de audit i s-a aplicat o
sanciune, rmas definitiv, aa cum se prevede la art. 40 alin. (5) lit. e) i lit. f).
(4) Prin reglementri proprii, ASPAAS poate prevede i alte cazuri de revocare a
auditorului financiar sau de reziliere a contractului de audit statutar cu firma de audit.

Capitolul X
Comitetul de audit

Art. 65 Comitetul de audit


(1) Entitile de interes public trebuie s aib un comitet de audit, potrivit legii.
(2) Comitetul de audit trebuie s fie un comitet independent sau un comitet al consiliului
de administraie sau de supraveghere al entitii auditate. Acesta este alctuit din
membri neexecutivi ai consiliului de administraie sau de supraveghere al entitii
auditate i/sau din membri neexecutivi desemnai de adunarea general a acionarilor
sau asociailor entitii auditate sau, pentru entitile care nu au acionari sau asociai,
de un organism echivalent.
(3) Cel puin un membru al comitetului de audit trebuie s dein competene n
domeniul contabilitii i/sau auditului statutar.
(4) Comitetul de audit trebuie s aib competen relevant n domeniul n care i
desfoar activitatea entitatea auditat.
(5) Majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie s fie independeni de entitatea
auditat. Preedintele comitetului de audit este numit de membrii acestuia sau de ctre
administratorul entitii, membrii consiliului de administraie/supraveghere al entitii
auditate i este independent de entitatea auditat.
(6) Fr a aduce atingere responsabilitii administratorului entitii, membrilor

45
consiliului de administraie/supraveghere, de conducere, ori a altor membri care sunt
numii de adunarea general a acionarilor sau asociailor din cadrul entitii auditate,
comitetul de audit are, printre altele, urmtoarele atribuii:
a) informeaz administratorul entitii sau membrii consiliului de
administraie/supraveghere ai entitii auditate, dup caz, cu privire la rezultatele
auditului statutar i explic n ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportrii
financiare i care a fost rolul comitetului de audit n acest proces;
b) monitorizeaz procesul de raportare financiar i transmite recomandri sau
propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
c) monitorizeaz eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate i a
sistemelor de management al riscului entitii i, dup caz, a auditului intern n ceea ce
privete raportarea financiar a entitii auditate, fr a nclca independena acestui a;
d) monitorizeaz auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor
financiare anuale consolidate, n special efectuarea acestuia, innd cont de constatrile
i concluziile autoritii competente, n conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul
(UE) nr. 537/2014;
e) evalueaz i monitorizeaz independena auditorilor financiari sau a firmelor
de audit n conformitate cu art. 21 - 25, art. 28 i art. 29 din prezenta lege i cu art. 6 din
Regulamentul (UE) nr. 537/2014 i, n special, oportunitatea prestrii unor servicii care
nu sunt de audit ctre entitatea auditat n conformitate cu art. 5 din respectivul
regulament;
f) rspunde de procedura de selecie a auditorului/auditorilor financiar(i) sau a
firmei/firmelor de audit i r ecomand adunrii generale a acionarilor/membrilor
organului de administraie sau supraveghere, auditorul/auditorii financiar(i) sau
firma/firmele de audit care urmeaz a fi desemnate n conformitate cu art. 16 din
Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cu excepia cazului n care se aplic art. 16 alin. (8)
din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.
(7) Entitile ale cror situaii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului
statutar sunt obligate s organizeze i s asigure exercitarea activitii de audit intern,
potrivit cadrului legal.

Capitolul XI
Aspecte internaionale

Art. 66 Autorizarea auditorilor din ri tere


(1) Sub rezerva reciprocitii, ASPAAS poate autoriza un auditor dintr-o ar ter ca

46
auditor financiar n cazul n care persoana respectiv a furnizat dovada c respect
cerine echivalente cu cele prevzute la art. 5 i art. 7 - 12.
(2) ASPAAS aplic cerinele art. 13 nainte de autorizarea unui auditor dintr -o ar ter
care ndeplinete cerinele de la alin. (1).

Art. 67 nregistrarea i supravegherea auditorilor i a entitilor de audit din ri


tere
(1) ASPAAS, n conformitate cu art. 14 - 16, trebuie s nregistreze fiecare auditor dintr-
o ar ter sau entitate de audit dintr -o ar ter atunci cnd auditorul sau entitatea de
audit respectiv transmite un raport de audit privind situaiile financiare anuale sau
consolidate ale unei entiti nregistrate n afara Uniunii Europene, ale crei valori
mobiliare transferabile sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat din
Romnia n sensul art. 4 alin. (1) pct. 14 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului
European i a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieele instrumentelor financiare, de
modificare a Directivelor 85/611/CEE i 93/6/CEE ale Consiliului i a Directivei
2000/12/CE a Parlamentului European i a Consiliului i de abrogare a Directivei
93/22/CEE a Consiliului, cu excepia cazului n care entitatea n cauz este un emitent
exclusiv de titluri de crean n curs, pentru care se aplic una dintre urmtoare le
condiii:
a) au fost admise la tranzacionare pe o pia reglementat a unui stat membru
n sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligaiilor de tr ansparen n
ceea ce privete informaia referitoare la emitenii ale cror valori mobiliare sunt admise
la tranzacionare pe o pia reglementat i de modificare a Directivei 2001/34/CE
nainte de 31 decembrie 2010 i avnd o valoare nominal unitar la data emiterii de
minimum 50.000 euro ori, n cazul titlurilor de crean exprimate n alt moned, o
valoare la data emiterii echivalent cu minimum 50.000 euro;
b) sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat a unui stat membru n
sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Directiva 2004/109/CE ncepnd cu 31 decembrie 2010 i
avnd o valoare nominal unitar la data emiterii de minimum 100.000 euro ori, n cazul
titlurilor de crean exprimate n alt moned, o valoare la data emiterii echivalent cu
minimum 100.000 euro.
(2) nregistrarea auditorilor i entitilor de audit din ri tere se efectueaz cu
respectarea prevederilor art. 17 i art. 18 referitoare la informaiile cuprinse n Registrul
public.

47
(3) Auditorii i entitile de audit din ri tere care sunt nregistrate dar nu i autorizate
n Romnia nu au dreptul de a desfura activiti de audit financiar n conformitate cu
prezenta lege n Romnia.
(4) Auditorii i entitile de audit din ri tere, nregistrai dar nu i autorizai n R omnia,
se supun sistemelor de supraveghere a calitii, de asigurare a calitii i de investigaii
i sanciuni prevzute de prezenta lege.
(5) ASPAAS poate excepta un auditor sau o entitate de audit dintr-o ar ter,
nregistrat dar nu i autorizat n Romnia, de la obligaia de a face obiectul sistemului
de asigurare a calitii, n cazul n care sistemul de asigurare a calitii dintr -un stat
membru sau dintr-o ar ter, considerat echivalent n conformitate cu art. 69, a
efectuat o verificare a calitii activitii auditorului sau entitii de audit din ara ter n
ultimii 3 ani.
(6) Fr a aduce atingere dispoziiilor art. 69, rapoartele de audit asupra situaiilor
financiare anuale sau situaiilor financiare consolidate menionate la alin. (1), emise de
auditori sau de entiti de audit din ri tere care nu sunt nregistrate n Romnia, nu au
efect juridic pe teritoriul rii noastre.

Art. 68 Condiiile nregistrrii entitilor de audit din ri tere


(1) n aplicarea art. 67, ASPAAS poate nregistra entiti de audit din ri tere, numai n
condiiile n care:
a) majoritatea membrilor organului administrativ sau de conducere al entitii de
audit dintr-o ar ter ndeplinesc cerine echivalente cu cele prevzute la art. 5 - 11;
b) auditorul dintr-o ar ter care efectueaz auditul n numele entitii de audit
dintr-o ar ter ndeplinete cerine echivalente cu cele prevzute la art. 5 - 11;
c) auditul situaiilor financiare anuale sau consolidate menionate la art. 67 alin.
(1) se efectueaz n conformitate cu standardele internaionale de audit, astfel cum se
prevede la art. 32, precum i cu cerinele menionate la art. 21 - 23, art. 25 i art. 30 sau
cu standarde i cerine echivalente;
d) public pe pagina sa de internet un raport anual de transparen care
cuprinde informaiile menionate la art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 sau
respect cerine echivalente privind furnizarea de informaii.
(2) ASPAAS poate nregistra un auditor dintr-o ar ter numai dac acesta
ndeplinete condiiile prevzute la alin. (1) lit. b), lit. c) i lit. d).
(3) ASPAAS poate evalua echivalena prevzut la alin. (1) lit. c), n lipsa unei decizii n
acest sens a Comisiei Europene.

48
Art. 69 Derogarea n caz de echivalen
(1) Cerinele enunate la art. 67 alin. (1), alin. (4) i alin. (5), pe baz de reciprocitate
ntre ASPAAS i autoritatea competent din ara respectiv, pot s nu fie aplicate sau
s fie aplicate cu modificri numai n cazul n care auditorii sau entitile de audit din ri
tere fac obiectul unor sisteme de supraveghere public, de asigurare a calitii i de
investigaie i sanciuni n ara ter, sisteme care ndeplinesc cerine echivalente cu
cele enunate la art. 29, art. 30 i art. 32 ale Directivei 2006/43/CE, c u modificrile i
completrile ulterioare.
(2) Dup ce Comisia European a recunoscut echivalena menionat la alin. (1),
ASPAAS se poate baza pe aceast echivalen.
(3) ASPAAS transmite Comisiei Europene:
a) evalurile sale privind echivalena menionat la alin. (2);
b) principalele elemente ale acordurilor de cooperare cu sistemele de
supraveghere public, sistemele de asigurare a calitii i sistemele de investigaii i
penalizri din ri tere, n baza alin. (1).

Art. 70 Cooperarea cu autoritile competente din ri tere


(1) ASPAAS poate permite transferul ctre autoritile competente dintr-o ar ter al
dosarelor de audit sau al altor documente deinute de auditorii financiari sau firmele de
audit autorizate n Romnia, precum i al rapoartelor de inspecie sau de investigaii
referitoare la auditul n cauz, cu condiia ca:
a) aceste documente de audit sau alte documente s aib legtur cu auditul
societilor care au emis valori mobiliare n acea ar ter sau care fac parte dintr -un
grup care ntocmete situaii financiare anuale consolidate n acea ar ter;
b) transferul s aib loc prin intermediul autoritilor competente din Romnia
ctre autoritile competente din ara ter, la cererea acestora;
c) autoritile competente di n ara ter n cauz s ndeplineasc cerinele care
au fost considerate adecvate n conformitate cu alin. (3);
d) s existe un acord de colaborare pe baz de reciprocitate ntre autoritatea
competent din Romnia i autoritile competente din ara ter ;
e) transferul de date personale ctre ara ter s aib loc n conformitate cu
prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(2) Acordurile de cooperare prevzute la alin. (1) lit. d) trebuie s asigure c:
a) autoritile competente justific motivele cererii pentru obinerea dosarelor de

49
audit sau a altor documente;
b) persoanele angajate sau angajate anterior de ctre autoritile competente ale
rii tere care primete informaiile fac obiectul obligaiei de pstrare a secretului
profesional;
c) s nu fie compromis protecia intereselor comerciale ale entitii auditate,
inclusiv drepturile de proprietate intelectual i industrial;
d) autoritile competente ale unei ri tere pot folosi dosarele de audit i alte
documente doar pentru exercitarea funciilor lor de supraveghere public, de asigurare
a calitii i de investigaii, funcii care ndeplinesc cerine echivalente cu cele de la art.
29, art. 30 i art. 32 ale Directivei 2006/43/CE, cu modificrile i completrile ulterioare;
e) ASPAAS poate refuza cererea unei autoriti competente dintr-o ar ter
privind dosarele de audit sau alte documente deinute de un auditor financiar sau de o
firm atunci cnd:
(i) furnizarea dosarelor de audit sau a documentelor poate aduce atingere
suveranitii, securitii sau ordinii publice a Uniunii Europene sau a Romniei;
(ii) au fost deja iniiate proceduri judiciare cu privire la aceleai aciuni i
mpotriva acelorai persoane pe lng autoritile din Romnia crora le este adresat
solicitarea;
(iii) a fost deja adoptat o hotrre definitiv cu privire la aceleai aciuni i
mpotriva acelorai auditori financiari sau firme de audit de ctre autoritile competente
din Romnia.
(3) ASPAAS adopt msurile necesare pentru a se conforma deciziei Comisiei
Europene, cu privire la gradul de adecvare menionat la alin. (1) lit. c).
(4) n cazuri excepionale i prin derogare de la dispoziiile alin. (1), ASPAAS poate
permite auditorilor financiari sau firmelor de audit autorizate n Romnia s transfere
dosare de audit i alte documente de audit direct ctre autoritile competente ale unei
ri ter e, cu condiia ca:
a) autoritile competente din acea ar ter s fi iniiat investigaii;
b) transferul s nu contravin obligaiilor pe care trebuie s le respecte auditorii
financiari i firmele de audit n legtur cu transferul dosarelor de audit sau al altor
documente ctre ASPAAS;
c) s existe un acord de colaborare ntre autoritatea competent romn i
autoritile competente ale acelei ri tere care s permit ASPAAS acces direct
reciproc la dosarele de audit i la alte documente ale entit ilor de audit din respectiva
ar ter;
d) autoritatea competent care face solicitarea din ara ter n cauz informeaz

50
n prealabil ASPAAS cu privire la fiecare cerere direct de informaii, indicnd motivele
acesteia;
e) s fie respectate condii ile menionate la alin. (2).
(5) ASPAAS aduce la cunotina Comisiei Europene acordurile de cooperare prevzute
la alin. (1) i alin. (4) la care este parte.

Capitolul XII
Aplicarea dispoziiilor Regulamentului (UE) nr. 537/2014 privind cerine specifice
referitoare la auditul statutar al entitilor de interes public i de abrogare a
Deciziei 2005/909/CE a Comisiei Europene

Art. 71 Aplicarea dispoziiilor Regulamentului (UE) nr. 537/2014


(1) Prevederile art. 5 alin. (2) - (4), art. 11 alin. (2), art. 17 alin. (4) i art. 20 alin. (1) ale
Regulamentului (UE) nr. 537/2014 se aplic dup cum urmeaz:
a) ASPAAS poate interzice i prestarea altor servicii, altele dect cele enumerate
la art. 5 alin. (1), n cazul n care constat c respectivele servicii reprezint o
ameninare la adresa independenei auditorilor financiari sau a firmelor de audit.
ASPAAS comunic Comisiei Europene orice adugiri la lista de la art. 5 alin. (1);
b) auditorii financiari i firmele de audit pot presta serviciile menionate la art. 5
alin. (1) paragraful 2 lit. a) pct. (i) i pct. (iv) - (vii) i la lit. f), cu respectarea cerinelor
prevzute la art. 5 alin. (3);
c) ASPAAS poate institui norme mai stricte care s impun condiiile n care un
auditor statutar, o firm de audit sau un membru al reelei din care face parte auditorul
statutar sau firma de audit poate presta n beneficiul entitii auditate, al ntreprinderii -
mam a acesteia sau al ntreprinderilor controlate de aceasta servicii care nu sunt de
audit, altele dect serviciile care nu sunt de audit interzise menionate la alin. (1);
d) n aplicarea art. 11 alin. (2), autoritile de reglementare i supraveghere ale
entitilor auditate pot stabili prin acte normative proprii cerine suplimentare n ceea ce
privete coninutul raportului suplimentar ctre comitetul de audit al entitii auditate,
numai cu acordul scris al ASPAAS;
e) prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (1) i alin. (2) lit. b) din
Regulamentul (UE) nr. 537/2014, durata maxim menionat la art. 17 alin. (1)
paragraful 2 poate fi prelungit pn la o durat maxim de 20 de ani, n cazul n care o
procedur public de atribuire pentru auditul statutar se desfoar n conformitate cu
art. 16 alin. (2) - (5) i produce efecte dup expirarea duratei maxime menionate la art.
17 alin. (1) paragraful 2;

51
f) n aplicarea prevederilor art. 20 alin. (1) lit. c), ASPAAS este autoritatea
competent, responsabil cu ndeplinirea atribuiilor prevzute de Regulamentul (UE)
nr. 537/2014 i cu verificarea punerii n aplicare a prevederilor acestuia.
(2) Auditorul statutar, n sensul prevederilor alin. (1) lit. c), este auditorul financiar care
desfoar activitate de audit statutar.

TITLUL II
Autoritatea pentru Supravegherea Public a Activitii de Audit Statutar

Art. 72 Obiect
Prezentul titlu reglementeaz nfiinarea, organizarea, funcionarea i atribuiile
Autoritii pentru Supravegherea Public a Activitii de Audit Statutar ( ASPAAS),
precum i supravegherea activitii auditorilor financiari, a firmelor de audit i a CAFR.

Art. 73 Statutul juridic i rolul ASPAAS


(1) ASPAAS se nfiineaz prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea n
Interes Public a Profesiei Contabile nfiinat conform art. 53 din Ordonan a de urgen a
Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al
situaiilor financiare anuale consolidate i supravegherea n interes public a profesiei
contabile, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) ASPAAS este autoritatea competent n domeniul supravegherii n interes public a
auditului statutar i i exercit atribuiile potrivit prevederilor prezentei legi.
(3) ASPAAS este instituie public, cu personalitate juridic, avnd rolul de a asigura
supravegherea n interes public, potrivit principiilor cuprinse n Directiva 2006/43/CE, cu
modificrile i completrile ulterioare, asigurnd aplicarea, implementarea i urmrirea
respectrii actelor normative emise la nivelul Uniunii Europene transpuse n legislaia
naional sau care se aplic direct, n domeniile prevzute de prezenta lege.
(4) ASPAAS funcioneaz n subordinea Ministerului Finanelor Publice.
(5) ASPAAS are sediul n municipiul Bucureti, str. Apolodor nr. 17, sector 5. Sediul
ASPAAS se poate modifica, n condiiile legii, prin ordin al preedintelui ASPAAS, care
se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(6) ASPAAS i desfoar activitatea potrivit prezentei legi, hotrrii de Guvern
prevzute la art. 81 alin. (1) i Regulamentului de organizare i funcionare a ASPAAS,
aprobat de ministrul finanelor publice.
(7) n vederea asigurrii aplicrii n condiii de continuitate a prevederilor Directivei
2006/43/CE, cu modificrile i completrile ulterioare, i cu respectarea prevederilor art.

52
81 din prezenta lege, ASPAAS preia patrimoniul i personalul prin protocol de predare -
preluare de la entitatea care se reorganizeaz, stabilit pe baza situaiilor financiare
ntocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitii nr. 82/1991,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
(8) Protocolul de predare-preluare prevzut la alin. (7) se va ncheia n termen de 60 de
zile de la intrarea n vigoare a hotrrii Guvernului prevzute la art. 81 alin. (1).
(9) ncadrarea personalului preluat de la Consiliul pentru Supravegherea n Interes
Public a Profesiei Contabile se realizeaz cu respectarea termenelor i procedurilor
legale aplicabile fiecrei categorii de personal.

Art. 74 Obiectivele ASPAAS


n vederea creterii ncrederii publice n situaiile financiare anuale i n situaiile
financiare anuale consolidate auditate, ASPAAS are, n principal, urmtoarele obiective:
a) creterea calitii auditului statutar;
b) creterea profesionalismului auditorilor financiari i firmelor de audit;
c) supravegherea n interes public a activitii de audit statutar, potrivit cerinelor
reglementrilor Uniunii Europene i ale altor reglementri n domeniu;
d) asigurarea eficacitii propriei activiti desfurate n domeniul auditului
statutar.

Art. 75 Atribuiile ASPAAS


(1) Atribuiile principale ale ASPAAS n calitate de autoritate competent potrivit
Directivei 2006/43/CE, cu modificrile i completrile ulterioare i prezentei legi sunt
urmtoarele:
a) autorizarea i retragerea autorizrii auditorilor financiari i a firmelor de audit;
b) nregistrarea auditorilor financiari i a firmelor de audit n Registrul public;
c) formarea continu a auditorilor financiari i formarea stagiarilor n activitatea
de audit statutar;
d) efectuarea inspeciilor pentru asigurarea calitii auditului statutar;
e) efectuarea inspeciilor referitoare la auditorii financiari i firmele de audit n
exercitarea activitii de audit statutar;
f) adoptarea msurilor i aplicarea sanciunilor prevzute de prezenta lege;
g) supravegherea i controlul modului n care CAFR i exercit atribuiile
delegate conform art. 52;
h) cooperarea cu alte autoriti competente din Romnia i din alte state
membre, precum i cu alte organisme naionale i internaionale de profil implicate n

53
procesul de elaborare i implementare a reglementrilor specifice domeniului auditului
statutar;
i) transmiterea de informri i rspunsuri, la solicitrile Comisiei Europene, n
ceea ce privete profesia de audit statutar i supravegherea n interes public la nivel
naional a activitii de audit statutar;
j) emiterea reglementrilor proprii n baza i n aplicarea prevederilor prezentei
legi.
(2) ASPAAS ndeplinete i urmtoarele atribuii necesare exercitrii competenelor
sale:
a) implementarea strategiei cu privire la activitatea de supraveghere n interes
public a activitii de audit statutar;
b) adoptarea Codului etic emis de IFAC;
c) supravegherea traducerii i a revizuirii traducerii standardelor internaionale de
audit i a Codului etic emis de IFAC;
d) orice alte atribuii specifice domeniului su de activitate, stabilite prin prezenta
lege sau prin alte reglementri naionale i ale Uniunii Europene.

Art. 76 Dreptul ASPAAS de a solicita informaii


(1) ASPAAS, n exercitarea dreptului su de a solicita informaii de la auditorii financiari,
firmele de audit sau CAFR, utilizeaz instrumente precum raportri, chestionare,
intervievri sau alte modaliti, n funcie de obiectivul avut n vedere.
(2) ASPAAS are dreptul de a efectua verificri cu privire la informaiile primite de la
auditorii financiari, firmele de audit sau CAFR pentru a constata dac acestea
corespund realitii i legalitii.
(3) ASPAAS are dreptul de a solicita oricrei instituii i/sau autoriti cu atribuii d e
reglementare/supraveghere a entitilor de interes public informaiile pe care le
consider necesare pentru ndeplinirea atribuiilor sale. Instituiile n cauz trebuie s
rspund cu celeritate solicitrilor ASPAAS.

Art. 77 Preedintele ASPAAS

(1) ASPAAS este condus de un preedinte cu rang de subsecretar de stat, numit prin
decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului finanelor publice.
(2) n exercitarea atribuiilor, preedintele ASPAAS emite ordine.
(3) Ordinele preedintelui ASPAAS cu caracter normativ se public n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I.

54
(4) Preedintele ASPAAS are calitatea de ordonator teriar de credite i poate delega
aceast calitate ctre funcionari publici de conducere, n condiiile legii. Prin ordinul de
delegare se precizeaz limitele i condiiile delegrii.
(5) Preedintele reprezint ASPAAS n raporturile cu autoritile administraiei publice,
cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum i cu organisme din ar i din
strintate.
(6) Preedintele ASPAAS poate delega, n condiiile legii, unele atribuii ctre funcionari
publici de conducere din cadrul ASPAAS. Prin ordinul de delegare se precizeaz limitele
i condiiile delegrii.
(7) n cazul n care preedintele ASPAAS, din motive ntemeiat e, nu i poate exercita
atribuiile, l deleag prin ordin pe unul dintre funcionarii publici de conducere s
exercite aceste atribuii.
(8) Preedintele ASPAAS rspunde n faa ministrului finanelor publice pentru ntreaga
activitate a ASPAAS.

Art. 78 Consiliul superior al ASPAAS


(1) n exercitarea atribuiilor prevzute de lege, preedintele ASPAAS este sprijinit de
membrii Consiliului superior al ASPAAS.
(2) Membrii Consiliului superior reprezint instituiile care i-au desemnat i sunt
consultai cu privire la desfurarea activitii de supraveghere n interes public a
activitii de audit statutar, potrivit prevederilor Regulamentului de organizare i
funcionare a ASPAAS.
(3) Consiliul superior este format din 5 membri i are urmtoarea componen:
a) un reprezentant al Ministerului Finanelor Publice, care s nu fie salariat al
ASPAAS;
b) un reprezentant al Ministerului Justiiei;
c) un reprezentant al Bncii Naionale a Romniei;
d) un reprezentant al Autoritii de Supraveghere Financiar;
e) un reprezentant al Camerei de Comer i Industrie a Romniei.
(4) Consiliul superior alege un preedinte dintre membrii si. Durata mandatului
preedintelui Consiliului superior este de 1 an.
(5) Membri Consiliului superior trebuie s se afle n raporturi juridice cu instituia care i-a
desemnat. ncetarea raporturilor juridice cu instituia pe care o reprezint are ca efect
ncetarea mandatului persoanei respective n Consiliul superior.
(6) Preedintele ASPAAS particip la edinele Consiliului superior.
(7) Toi membrii Consiliului superior trebuie s fie nepracticieni n domeniul auditului

55
financiar.
(8) Consiliul superior se ntrunete trimestrial precum i la convocarea preedintelui
ASPAAS.
(9) edinele Consiliului superior sunt statutare cu condiia participrii a cel puin 3
membri ai acestuia.
(10) Membrii Consiliului superior primesc o indemnizaie trimestrial de participare la
edine. Nivelul indemnizaiei este de 25% din indemnizaia preedintelui ASPAAS din
luna ultimei edine din trimestru.
(11) Durata mandatului membrilor Consiliului superior este de 3 ani, cu drept de
rennoire a mandatului o singur dat, la propunerea instituiei care i-a numit.
(12) Preedintele CAFR sau un reprezentant desemnat de ctre acesta particip, n
calitate de invitat, la acele puncte de pe ordinea de zi a edinelor Consiliului superior
care privesc activitatea CAFR sau reglementrile din domeniul auditului statutar.
(13) Preedintele ASPAAS poate invita la edinele Consiliului superior i alte per soane,
n funcie de ordinea de zi a edinelor.

Art. 79 Atribuiile i responsabilitatea membrilor Consiliului superior al ASPAAS


(1) Membrii Consiliului superior, prin experiena specific n domeniile de activitate pe
care le reprezint, asigur suportul tehnic i expertiza necesare preedintelui pentru
desfurarea corespunztoare a activitii ASPAAS.
(2) Consiliul superior are urmtoarele atribuii:
a) propune planurile anuale de activitate i orientrile strategice ale ASPAAS;
b) propune msuri de mbuntire a monitorizrii i supravegherii n interes
public, n scopul mbuntirii activitii de audit;
c) ndeplinete orice alte atribuii n domeniu, stabilite prin Regulamentul de
organizare i funcionare a ASPAAS.
(3) Membrii Consiliului superior emit opinii i puncte de vedere, n condiiile prevzute
de Regulamentul de organizare i funcionare a ASPAAS.
(4) Membrii Consiliului superior rspund, potrivit legii, pentru modul n care ASPAAS i
realizeaz atribuiile care decurg din l egislaia naional i comunitar privind auditul
statutar.

Art. 80 Planul anual de activitate i raportul anual ale ASPAAS


(1) Planul anual de activitate i raportul anual de activitate ale ASPAAS se supun
aprobrii ministrului finanelor publice i se public pe site-ul ASPAAS.
(2) Neaprobarea raportului anual de activitate conduce la revocarea preedintelui

56
ASPAAS.

Art. 81 Personalul ASPAAS


(1) Organizarea, funcionarea, structura organizatoric i numrul de posturi ale
ASPAAS se aprob prin hotrre a Guvernului, n termen de 60 de zile de la data intrrii
n vigoare a prezentei legi.
(2) Numrul maxim de posturi prevzut la alin. (1) este de 25.
(3) Salarizarea personalului ASPAAS se stabilete la nivelul de salarizare aferent
funciilor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanelor Publice sau din instituiile
subordonate acestuia n cazul n care nu exist funcie similar.

Art. 82 Conflictul de interese


Membrii Consiliului superior i ai Comisiei de disciplin, precum i personalul ASPAAS
i desfoar activitatea astfel nct s se evite conflictul de interese. Prin
Regulamentul de organizare i funcionare a ASPAAS este definit conflictul de interese.

Art. 83 Comisia de disciplin a ASPAAS


(1) n cadrul ASPAAS se constituie i funcioneaz Comisia de disciplin.
(2) Comisia de disciplin este format din 5 membri cu pregtire juridic i are
urmtoarea componen:
a) un reprezentant al Ministerului Finanelor Publice;
b) un reprezentant al Ministerului Justiiei;
c) un reprezentant al Bncii Naionale a Romniei;
d) un reprezentant al Autoritii de Supraveghere Financiar;
e) un reprezentant al ASPAAS.
(3) Comisia de disciplin alege un preedinte dintre membrii si.
(4) Punerea n practic a procedurii disciplinare referitoare la abaterile de la legislaia
auditului statutar se realizeaz prin Comisia de disciplin.
(5) Durata mandatului membrilor Comisiei de disciplin este de 3 ani, cu drept de
rennoire a mandatului o singur dat, la propunerea instituiei care i-a numit.
(6) Organizarea i funcionarea Comisiei de disciplin sunt prevzute de Regulamentul
acesteia.
(7) Comisia de disciplin se ntrunete trimestrial, precum i la convocarea preedintelui
acesteia.
(8) edinele Comisiei de disciplin sunt statutare cu condiia participrii a cel puin 3
membri ai acesteia.

57
(9) Comisia de disciplin ntocmete un raport prin care propune sanciunile disciplinare
prevzute la art. 40 alin. (5) i alin. (6), respectiv la art. 43 alin. (2) sau un raport de
clasare a sesizrii, dup caz.
(10) Comisia de disciplin este competent cu privire la sesizrile disciplinare
referitoare la auditorii financiari i firmele de audit din Romnia n oricare din
urmtoarele situaii:
a) dac faptele au legtur cu efectuarea activitii de audit statutar;
b) dac sunt nclcate prevederile Codului etic menionat la art. 20 alin. (1);
c) dac faptele sunt svrite de ctre membrii Consiliului CAFR sau de ali
membri alei sau care ocup o funcie n structurile de conducere ale CAFR, n leg tur
cu atribuiile prevzute de prezenta lege;
d) n orice alte situaii prevzute de lege .
(11) n baza raportului prevzut la alin. (9), preedintele ASPAAS emite ordin de
soluionare a sesizrilor disciplinare, care se comunic prilor.
(12) Membrii Comisiei de disciplin primesc o indemnizaie trimestrial de participare la
edine. Nivelul indemnizaiei este de 25% din indemnizaia preedintelui ASPAAS din
luna ultimei edine din trimestru.

Art. 84 Procedura disciplinar


(1) ASPAAS poate fi sesizat n scris i motivat de orice persoan interesat, n
legtur cu abaterile disciplinare svrite de auditorii financiari i firmele de audit din
Romnia n situaiile prevzute la art. 83 alin. (10). De asemenea, ASPAAS se poate
autosesiza n legtur cu astfel de abateri.
(2) Derularea procedurii disciplinare, precum i orice alte aspecte legate de soluionarea
cauzei disciplinare se reglementeaz prin Regulamentul Comisiei de disciplin.
(3) ASPAAS solicit informaii CAFR sau oricrui alt organism profesional la care
auditorul financiar sau firma de audit mpotriva cruia/creia este formulat sesizarea
este membru, ori de cte ori este necesar.
(4) n cazul abaterilor disciplinare svrite de persoanele enumerate la art. 83 alin. (10)
lit. c), calitatea de membru al Consiliului CAFR sau de ali membri alei sau care ocup
o funcie n structurile de conducere ale CAFR trebuie s fie deinut ori la momentul
svririi faptei, ori la momentul sesizrii abaterii. Pierderea calitii de membru dup
svrirea faptei sau dup sesizarea abaterii nu atrage schimbarea competenei de
soluionare a sesizrii.
(5) Prin excepie de la prevederile alin. (4), dobndirea calitii de membru dup
sesizarea abaterii determin schimbarea competenei de soluionare a sesizrii. n

58
aceast situaie, pierderea calitii nainte de soluionarea sesizrii nu atrage
schimbarea competenei stabilite conform prezentului alineat.
(6) Sesizarea disciplinar se soluioneaz n termen de 1 an de la data nregistrrii
sesizrii, dar nu mai trziu de 3 ani de la data svririi abaterii disciplinare.
(7) Ordinele de soluionare a sesizrilor disciplinare ale preedintelui ASPAAS se pot
contesta la instana de contencios administrativ competent, fr a fi necesar
formularea unei plngeri prealabile, n termen de 30 de zile de la data comunicrii.
(8) Contestaia formulat potrivit alin. (7) i comunicat potrivit prevederilor art. 201 alin.
(1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedur civil, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare, suspend executarea sanciunii disciplinare.

Art. 85 Finanarea ASPAAS


(1) Necesarul de resurse de finanare i modul lor de utilizare se stabilesc prin bugetul
de venituri i cheltuieli aprobat de Ministerul Finanelor Publice p otrivit legii.
(2) Finanarea ASPAAS se asigur din venituri proprii i, n completare, subvenii de la
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanelor Publice.
(3) Veniturile proprii ale ASPAAS reprezint contribuii ale CAFR, n procent de 30% din
cheltuielile curente i de capital ale ASPAAS.
(4) Plata contribuiei prevzute la alin. (3) se efectueaz n dou trane, n baza
ntiinrii de plat emise de ASPAAS. Procedura de administrare a contribuiei CAFR i
termenele de plat se stabilesc prin ordin al preedintelui ASPAAS.
(5) ntiinarea de plat prevzut la alin. (4) se supune dispoziiilor Codului de
procedur fiscal.

Art. 86 Parc auto


Numrul de autoturisme din dotarea ASPAAS i consumul lunar de carburant pentru
acestea se stabilesc potrivit legii.

TITLUL III
Modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 75/1999
privind activitatea de audit financiar, republicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificrile i completrile u lterioare

Art. 87 Ordonana de urgen a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit


financiar, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 598 din 22 august
2003, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se compl eteaz dup cum

59
urmeaz:

1. Articolul 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 1
Prezenta ordonan de urgen reglementeaz auditul financiar i exercitarea
independent a profesiei de auditor financiar de ctre persoanele care au dobndit
aceast calitate n condiiile prevzute de lege.

2. Articolul 2 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 2
Auditul financiar reprezint activitatea efectuat de auditorii financiari n vederea
exprimrii unei opinii asupra situaiilor financiare sau a unor componente ale acestora,
exercitarea altor misiuni de asigurare i servicii profesionale, potrivit reglementrilor
legale n domeniu.

3. Articolul 3 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 3
(1) Auditorul financiar este persoana fizic ce dobndete aceast calitate n condiiile
legii.
(2) Firma de audit este persoana juridic care se autorizeaz n condiiile legii.
(3) Auditul financiar se efectueaz de ctre auditorii financiari sau de firmele de audit
care sunt autorizai/autorizate n condiiile legii i care sunt membri ai Camerei
Auditorilor Financiari din Romnia, denumit n continuare Camera, i const, n
principal, din urmtoarele activiti:
a) auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare anuale
consolidate, n condiiile legii;
b) auditul situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare anuale consolidate
n msura n care acesta nu constituie un audit statutar, conform legii;
c) misiuni de revizuire a situaiilor financiare anuale, a situaiilor financiare
consolidate, precum i a situaiilor financiare interimare;
d) misiuni de asigurare i alte misiuni i servicii profesionale, n conformitate cu
standardele internaionale n domeniu i cu alte reglementri adoptate de Camer;
e) audit intern, altul dect auditul public intern.
(4) Auditorii financiari i firmele de audit pot desfura i alte activiti, precum:
a) consultan financiar-contabil;
b) management financiar-contabil;

60
c) pregtire profesional de specialitate n domeniu;
d) expertiz contabil, evaluare, reorganizare judiciar i lichidare, precum i
consultan fiscal. Persoanele fizice i juridice care au calitatea de auditor financiar pot
efectua activitile de expertiz contabil, evaluare, reorganizare judiciar i lichidare,
precum i consultan fiscal, numai dup dobndirea, n condiiile legii, a calitii de
expert contabil, evaluator, practician n insolven sau consultant fiscal, dup caz, i
nscrierea ca membri n organizaiile care coordoneaz profesiile liberale respective.

4. Articolul 4 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 4
Auditorii financiari i firmele de audit, n exercitarea independent a profesiei, trebuie s
fie liberi i percepui a fi liberi de orice constrngere care ar putea aduce atingere
principiilor de independen, obiectivitate i integritate profesional.

5. Articolul 5 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 5
(1) Se nfiineaz Camera Auditorilor Financiari din Romnia, persoan juridic
autonom, potrivit legii, care funcioneaz ca organizaie profesional de utilitate public
fr scop patrimonial.
(2) Camera este autoritatea competent care reglementeaz i monitorizeaz
desfurarea activitilor de audit financiar n Romnia, altele dect auditul statutar.
(3) Camera are n principal urmtoarele atribuii:
a) reglementarea i monitorizarea activitilor desfurate de ctre membrii si
prevzute la art. 3 alin. (3) lit. b) e);
b) atribuiile delegate de ctre Autoritatea pentru Supravegherea Public a
Activitii de Audit Statutar, denumit n continuare ASPAAS, sub supravegherea i
controlul acesteia;
c) reprezentarea intereselor membrilor si.
(4) Camera elaboreaz:
a) Regulamentul de organizare i funcionare a Camerei, care se aprob prin
hotrre a Conferinei membrilor Camerei, cu avizul prealabil al ASPAAS;
b) normele de audit intern, altele dect cele de audit public intern;
c) reglementrile necesare efecturii activitilor prevzute la alin. (6);
d) alte reglementri necesare ducerii la ndeplinire a atribuiilor Camerei;
(5) Reglementrile prevzute la alin. (4) lit. b) - d) se aprob prin hotrri ale Consiliului
Camerei.

61
(6) Camera, n exercitarea atribuiilor sale, desfoar urmtoarele activiti:
a) organizeaz i urmrete programul de formare continu a membrilor si
pentru activitile prevzute la art. 3 alin. (3) lit. b) - e);
b) controleaz calitatea activitii membrilor si pentru activitile prevzute la
art. 3 alin. (3) lit. b) - e);
c) nainteaz propuneri privind actualizarea legislaiei prin ASPAAS i Ministerul
Finanelor Publice, precum i a normelor de audit financiar i audit intern, n
concordan cu prevederile legii i cu reglementrile instituiilor profesionale europene
i internaionale n domeniu;
d) poate radia sau retrage la cerere, autorizarea de auditor financiar sau firm de
audit, dup caz, n condiiile legii;
e) poate aplica sanciunile disciplinare prevzute la art. 321 alin. (5);
f) poate propune sancionarea disciplinar cu retragerea autorizrii de auditor
financiar sau firm de audit, dup caz, n condiiile legii;
g) asigur reprezentarea profesiei de auditor financiar din Romnia la nivel
internaional;
h) adopt Codul etic i standardele internaionale de audit, revizuire, alte misiuni
de asigurare i servicii conexe, pentru alte misiuni dect cele de audit statutar;
i) emite, cu aprobarea ASPAAS, ghiduri i ndrumri n domeniul auditului
statutar cu privire la standardele internaionale de audit i n aplicarea Codului etic
adoptat de ASPAAS;
j) orice alte activiti necesare pentru punerea n aplicare a prezentei ordonane
de urgen.
(7) Camera desfoar i activiti delegate de ASPAAS care privesc auditorii statutari,
n condiiile legii.

6. Articolul 6 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 6
(1) Camera are sediul n municipiul Bucureti, Str. Sirenelor nr. 67 - 69, sectorul 5.
(2) Camera poate nfiina reprezentane n ar i n strintate, fr personalitate
juridic.
(3) Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferina, Consiliul i Biroul permanent
al Consiliului Camerei.
(4) Membrii i preedintele Consiliului Camerei sunt alei n cadrul Conferinei, dintre
auditorii financiari, pentru un mandat de 3 ani, putnd ndeplini cel mult dou mandate.
(5) Consiliul Camerei este format din 11 membri, inclusiv preedintele acestuia.

62
(6) Alegerea membrilor i a preedintelui Consiliului Camerei se desfoar n
conformitate cu procedura de alegeri aprobat de ctre Consiliul Camerei, cu avizul
prealabil al ASPAAS.
(7) n cadrul Conferinei, preedintele Consiliului Camerei se alege separat de alegerea
membrilor Consiliului Camerei.
(8) Membrii Consiliului aleg, dintre acetia, pentru aceeai perioad, membrii Biroului
permanent, cu excepia persoanei prevzut la alin. (7).
(9) Conferina este format din membrii Camerei care au calitatea de auditor financiar i
au ndeplinite obligaiile ctre Camer, n anul anterior desfurrii Conferinei, la
termenele stabilite prin reglementrile Camerei.
(10) Membrii Consiliului Camerei, membrii structurilor de disciplin ale acesteia, precum
i angajaii Camerei au obligaia s respecte ntocmai regimul juridic al conflictului de
interese i al incompatibilitilor stabilite potrivit reglementrilor Camerei, avizate de
ASPAAS.

7. Articolul 8 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 8
(1) Camera are ca membri auditori financiari care, din punctul de vedere al dreptului de
exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi i firme de audit, conform legii;
(2) Auditorul sau auditorii financiari care semneaz raportul de audit sau alte rapoarte
prevzute de standardele internaionale de audit, n nume propriu sau n numele unei
persoane juridice trebuie s aib statutul de auditor financiar activ.
(3) Nu pot fi auditori financiari activi ntr-o entitate economic sau, dac au fost
desemnai de adunarea general a entitii economice respective, decad din aceast
calitate:
a) rudele sau afinii pn la gradul al patrulea inclusiv, ori soii administratorilor;
b) persoanele care primesc, sub orice form, pentru alte funcii dect aceea de
auditor financiar activ un salariu sau o remuneraie de la administratori ori de la
entitatea economic auditat;
c) persoanele crora le este interzis ocuparea funciei de administrator;
d) persoanele care pe durata exercitrii profesiei de auditor financiar au atribuii
de control financiar n cadrul Ministerului Finanelor Publice sau al altor instituii publice,
cu excepia situaiilor prevzute expres de lege.
(4) Auditorii financiari care coordoneaz activitatea de audit intern conform art. 23
trebuie s aib statutul de auditor financiar activ.

63
8. Articolul 10 se abrog.

9. Articolul 11 se abrog.

10. Articolul 12 se abrog.

11. Articolul 13 se abrog.

12. Articolul 131 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 131
(1) Auditorii financiari trebuie s urmeze programe adecvate de formare profesional
continu, pentru a-i menine cunotinele teoretice i competenele profesionale la un
nivel nalt.
(2) Nerespectarea cerinelor privind formarea profesional continu se sancioneaz
potrivit reglementrilor emise n acest sens, conform legii.

13. La articolul 132 alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 132
(1) Camera este autoritatea competent pentru efectuarea de revizuiri n vederea
asigurrii calitii serviciilor prevzute la art. 3 alin. (3) lit. b) - e), prestate de auditorii
financiari i firmele de audit.

14. La articolul 132 alineatul (2) se abrog.

15. Articolul 20 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 20
(1) Entitile ale cror situaii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului
statutar sunt obligate s organizeze i s asigure exercitarea activitii de audit intern,
potrivit legii.
(2) Standardele de audit intern aplicabile entitilor prevzute la alin. (1) sunt
standardele internaionale de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni din SUA
i adoptate de Camer.
(3) La regiile autonome, companiile/societile naionale, precum i la celelalte entiti
economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizeaz i
funcioneaz potrivit cadrului legal privind auditul public intern din entitile publice.

64
16. Articolul 21 se abrog.

17. Articolul 22 se abrog.

18. Articolul 24 se abrog.

19. Articolul 25 se abrog.

20. Articolul 26 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 26
Activitatea Camerei se desfoar sub supravegherea i controlul permanent al
ASPAAS, potrivit legii.

21. Articolul 29 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 29
La entitile care opteaz pentru auditarea situaiilor financiare, auditul se efectueaz
potrivit prezentei ordonane de urgen, n msura n care nu constituie un audit
statutar, potrivit legii.

22. Articolul 30 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 30
Ministerul Finanelor Publice elaboreaz i promoveaz spre adoptare proiecte de acte
normative care reglementeaz organizarea i funcionarea Camerei, cu consultarea
acesteia i a ASPAAS.

23. Capitolul 8 se abrog.

24. Articolul 32 se modific i i va avea urmtorul cuprins:


Art. 32
(1) nclcarea prevederilor prezentei ordonane de urgen, precum i a reglementrilor
emise de Camer atrage, dup caz, rspunderea administrativ, disciplinar, civil sau
penal, dup caz.
(2) Abaterile disciplinare svrite de auditorii financiari i firmele de audit pentru care
se aplic sanciuni disciplinare de ctre Comisia de disciplin a Camerei se stabilesc
prin Regulamentul de organizare i funcionare a Camerei.
(3) Procedura de constatare a abaterilor disciplinare i de aplicare a sanciunilor

65
disciplinare, precum i modul de desfurare a procedurii disciplinare sunt cuprinse n
Regulamentul Comisiei de disciplin a Camerei.

25. Articolul 321 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 321
(1) n cadrul Camerei se constituie i funcioneaz Comisia de disciplin.
(2) Comisia de disciplin a Camerei este competent cu soluionarea sesizrilor
disciplinare referitoare la abaterile disciplinare svrite de auditorii financiari i firmele
de audit, dac faptele acestora au legtur cu efectuarea activitilor prevzute la art. 3
alin. (3) lit. b) - e) i alin. (4) lit. a) - c).
(3) Organizarea i funcionarea Comisiei de disciplin a Camerei sunt prevzute de
Regulamentul Comisiei de disciplin, elaborat de Camer.
(4) Comisia de disciplin din cadrul Camerei aplic auditorilor financiari i firmelor de
audit urmtoarele sanciuni disciplinare:
a) avertisment public n care sunt identificate persoana responsabil i natura
nclcrii, publicat pe pagina de internet proprie a Camerei;
b) penalitate disciplinar cuprins ntre 3 i 12 salarii minime brute pe economie,
pentru auditorii financiari;
c) penalitate disciplinar cuprins ntre 1% i 5% din cifra de afaceri aferent
activitilor prevzute la art. 3 alin. (3) lit. b) - e) i alin. (4) lit. a) - c), pentru firmele de
audit;
d) suspendarea activitii cuprins ntre 1 an i 3 ani, conform creia i este
interzis auditorului financiar sau firmei de audit s efectueze una sau mai multe din
activitile prevzute la art. 3 alin. (3) lit. b) - e) i alin. (4) lit. a) - c).
(5) Comisia de disciplin din cadrul Camerei nainteaz propunerea de retragere a
autorizrii unui auditor financiar sau firme de audit, pentru abateri grave, ctre ASPAAS,
spre competent soluionare, conform legii.
(6) Procedura disciplinar se suspend atunci cnd mpotriva auditorului financiar
cercetat disciplinar s-a dispus punerea n micare a aciunii penale pentru aceeai
fapt.
(7) Persoana cercetat disciplinar este obligat s aduc la cunotina Camerei faptul
c s-a dispus mpotriva sa punerea n micare a aciunii penale.
(8) Hotrrile Comisiei de disciplin a Camerei Auditorilor Financiari din Romnia se pot
contesta la Secia de contencios administrativ i fiscal a Curii de Apel Bucureti, n
termen de 30 de zile de la data comunicrii, fr ndeplinirea unei proceduri prealabile.
(9) Contestaia formulat potrivit alin. (8) i comunicat potrivit prevederilor art. 201 alin.

66
(1) Cod de procedur civil suspend executarea hotrrii Comisiei de disciplin a
Camerei.

26. Dup articolul 321 se introduce Capitolul 10 Veniturile Camerei, cu urmtorul


cuprins:
Capitolul 10 Veniturile Camerei

Art. 33
(1) Camera i asigur veniturile necesare pentru efectuarea cheltuielilor de organizare
i funcionare din urmtoarele surse:
a) cotizaii anuale, fixe i variabile de la membrii si;
b) cotizaii de la auditorii financiari stagiari;
c) taxe n vederea desfurrii activitii n conformitate cu prevederile legale;
d) ncasri din vnzarea publicaiilor proprii;
e) sanciuni pecuniare aplicate conform art. 321 alin. (4) lit. b) i lit. c);
f) donaii, sponsorizri i alte venituri, potrivit dispoziiilor legale n vigoare.
(2) Cuantumul cotizaiilor, taxelor i al altor venituri ale Camerei, precum i modalitatea
de ncasare se aprob de Consiliului Camerei.
(3) Membrii Camerei datoreaz acesteia cotizaii anuale fixe i variabile.
(4) Cotizaiile variabile sunt stabilite ca procent aplicat la cifra de afaceri realizat din
activitile prevzute de prezenta ordonan de urgen..

TITLUL IV
Modificarea i completarea Ordonanei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea
activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai, republicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificrile
i completrile ulterioare

Art. 88 Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz


contabil i a contabililor autorizai, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:

1. Articolul 6 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 6 Expertul contabil poate executa, ca profesionist individual sau ca societate,
pentru persoanele fizice i juridice urmtoarele lucrri:

67
a) ine sau supravegheaz contabilitatea i ntocmete sau verific i semneaz
situaiile financiare;
b) acord asisten privind organizarea i inerea contabilitii;
c) efectueaz analize economico-financiare;
d) efectueaz expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de
persoane fizice ori juridice n condiiile prevzute de lege;
e) execut alte lucrri cu caracter financiar-contabil, inclusiv activiti de eviden
electronic a personalului, de salarizare, de organizare administrativ i informatic;
f) ndeplinete, potrivit dispoziiilor legale, atribuiile prevzute n mandatul de
cenzor la societi;
g) acord asistena de specialitate necesar pentru nfiinarea i reorganizarea
societilor;
h) efectueaz pentru persoane fizice i juridice servicii profesionale care
presupun cunotine de contabilitate;
i) asigur managementul financiar-contabil i al performaei economice;
j) asigur controlul intern de gestiune i managementul riscurilor ale persoanelor
juridice;
k) acord consultan n gestiune financiar i n contabilitate, presteaz servicii
specifice contabilitii manageriale i raportrii integrate.

2. Articolul 8 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 8 Experii contabili pot s i exercite profesia individual ori se pot constitui n
societi de contabilitate i/sau de expertiz contabil, potrivit legii.

3. Articolul 11 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 11 Contabilii autorizai pot s i exercite profesia individual ori se pot consitui n
societi de contabilitate, constituite potrivit legii.

4. Articolul 18 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 18
(1) Se nfiineaz Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia,
persoan juridic autonom de utilitate public, organizaie profesional fr scop
patrimonial, din care fac parte experii contabili i contabilii autorizai, n condiiile
stabilite de prezenta ordonan, avnd sediul n municipiul Bucureti.
(2) Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia este autoritatea
competent care organizeaz i monitorizeaz activitatea experilor contabili i

68
contabililor autorizai, precum i a societilor de contabilitate i expertiz contabil,
respectiv a societilor de contabilitate.

5. La articolul 20 lit. c) se modific i va avea urmtorul cuprins:


c) asigur buna desfurare a activitii experilor contabili, a contabililor autorizai i a
societilor de contabilitate i/sau de expertiz contabil;

6. La art. 26 alin. (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:


(1) Persoanele fizice sau juridice strine care nu au domiciliul ori, dup caz, sediul n
Romnia pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit
prevederilor prezentei ordonane, dac n rile lor au aceast calitate, respectiv
exercit n mod legal aceste activiti i dac au susinut, potrivit normelor elaborate n
acest sens de Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia, interviul
viznd cunoaterea legislaiei naionale n domeniul organizrii i funcionrii
societilor, precum i a celei fiscale i contabile.

7. La articolul 30 alineatul (11) se abrog.

8. La articolul 31 litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins:


b) aprob Regulamentul de organizare i funcionare a Corpului Experilor Contabili i
Contabililor Autorizai din Romnia, precum i modificrile i completrile propuse la
acesta. Regulamentul de organizare i funcionare, astfel aprobat, se transmite spre
avizare Ministerului Justiiei i Ministerului Finanelor Publice;

9. La articolul 31, dup litera i) se adaug literele i) i i), care vor avea urmtorul
cuprins:
i1) hotrte sancionarea disciplinar a membrilor Consiliului superior, la propunerea
Comisiei superioare de disciplin;
i) hotrte sancionarea disciplinar a membrilor i preedintelui Comisiei superioare
de disciplin, la propunerea Consiliului superior;

10. Articolul 32 se modific i va avea urmtorul cuprins:


(1) Consiliul superior reprezint profesia n faa autoritilor publice prin preedintele
su, conform statutului Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din
Romnia i coordoneaz activitatea filialelor judeene.
(2) Consiliul superior are urmtoarele atribuii:

69
a) alege dintre membrii si 5 vicepreedini ai Consiliului superior;
b) asigur elaborarea i completarea Regulamentului de organizare i
funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia,
solicitnd avizele Ministerului Justiiei i Ministerului Finanelor Publice;
c) asigur elaborarea i completarea Codului etic naional al profesionitilor
contabili pe baza Codului etic IFAC;
d) delibereaz asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil i
de contabil autorizat;
e) numete i revoc Directorul general executiv, acti vitatea acestuia
desfurndu -se n baza unui contract de mandat;
f) ndeplinete alte atribuii prevzute de lege, de Regulamentul de organizare i
funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia i de
hotrrile Conferinei naionale.
(3) Preedintele Consiliului superior este ales de Conferina naional dintre membrii
Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia.
(4) Preedintele Consiliului superior este membru activ al Corpului i are o bun
reputaie profesional i moral. Acesta poate cumula aceast funcie doar cu activiti
n domeniul cercetrii sau n nvmntul universitar de profil.
(5) Preedintele Consiliului superior este ales prin vot secret pentru un mandat de 4 ani.
Pre edintele Consiliului superior poate cumula cel mult dou mandate consecutive.
Preedintele, dup ncetarea mandatului, cu respectarea prevederilor prezentului
alineat, poate fi reales dup cel puin o perioad egal cu cea a unui mandat n
condiiile stabi lite prin Regulamentul de organizare i funcionare.
(6) Membrii titulari i membrii supleani sunt alei prin vot secret, pentru un mandat de 4
ani. Membrii crora le nceteaz mandatul pot fi realei dup cel puin o perioad egal
cu cea a unui mandat n condiiile stabilite prin Regulamentul de organizare i
funcionare.
(7) Prevederile alin. (4) - (6) referitoare la alegeri sunt aplicabile i filialelor Corpului
Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia.
(8) Preedintele Consiliulu i superior reprezint Corpul Experilor Contabili i Contabililor
Autorizai din Romnia n faa autoritilor publice, precum i n raporturile cu
persoanele fizice i juridice din ar i din strintate.

11. La articolul 33 alineatul (5) se modific i va avea urmtorul cuprins:


(5) Comisia superioar de disciplin are urmtoarele competene:
a) analizeaz plngerile referitoare la abateri de la conduita etic i profesional

70
ale membrilor Consiliului superior fcnd, dac este cazul, propunere de sancionare
Conferinei naionale care hotrte;
b) soluioneaz plngerile referitoare la abaterile de la conduita etic i
profesional ale preedinilor i membrilor consiliilor filialelor, ale preedinilor i
membrilor comisiilor de disciplin de pe lng consiliile filialelor, precum i ale
persoanelor fizice strine crora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de
expert contabil sau de contabil autorizat n Romnia i aplic, dup caz, sanciunile
prevzute la art. 17 din prezenta ordonan;
c) soluioneaz contestaiile formulate mpotriva hotrrilor disciplinare
pronunate de comisiile de disciplin ale filialelor;
d) aplic sanciunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil
sau contabil autorizat membrilor Corpului care au svrit abateri grave, prevzute de
regulament.

12. La articolul 33 alineatul (6) se abrog.

13. Articolul 37 se modific i va avea urmtorul cuprins:


(1) Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia i filialele sale i
acoper cheltuielile din venituri, care se constituie din:
- taxa de nscriere la examenul de expert contabil, respectiv de contabil autorizat;
- taxa de nscriere n evidena Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai
din Romnia;
- cotizaiile membrilor, fixe i variabile;
- ncasri din vnzarea publicaiilor proprii;
- donaii, sponsorizri;
- alte venituri din activitatea Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din
Romnia i a filialelor sale, stabilite prin regulamentul de organizare i funcionare.
(2) Taxele de nscriere n eviden i cotizaiile membrilor se stabilesc anual de
Conferina naional a experilor contabili i contabililor autorizai.

14. Articolul 38 se abrog.

15. Articolul 40 se abrog.

16. Articolul 44 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 44

71
(1) Hotrrile i deciziile de interes general adoptate de Consiliul superior, Biroul
permanent i Conferina naional se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
n termen de 30 de zile de la adoptare.
(2) Nepublicarea hotrrilor i deciziilor n condiiile prevzute la alin. (1) face ca
acestea s nu fie opozabile membrilor Corpului Experilor Contabili i Contabililor
Autorizai din Romnia sau altor persoane fizice i juridice.
(3) Prin Regulamentul de organizare i funcionare se stabilete care sunt hotrrile i
deciziile de interes general.

17. Dup articolul 441 se introduce articolul 442, cu urmtorul cuprins:


Art. 442
Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia elaboreaz propuneri
de modificare i completare a actelor normative care reglementeaz activitatea
experilor contabili i a contabililor autorizai i le nainteaz Ministerului Finanelor
Publice, n vederea analizei i promovrii..

TITLUL V
Dispoziii tranzitorii i finale

Art. 89
(1) La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog:
a) Ordonana de urgen a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al
situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare anuale consolidate i
supravegherea n interes public a profesiei contabile, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 481 din 30 iunie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) orice alte dispoziii contrare, inclusiv cele prevzute n legi speciale.
(2) Ordonana de urgen a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar,
republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i cu cele aduse prin prezenta lege, se va
republica n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dup aprobarea acesteia prin lege,
dndu-se textelor o nou numerotare.
(3) Regulamentul de organizare i funcionare a Camerei Auditorilor Financiari din
Romnia se adopt n termen de un an de la intrarea n vigoare a prezentei legi.
(4) Hotrrea Guvernului nr. 433/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare
i funcionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romnia se abrog de la momentul
intrrii n vigoare a Regulamentului de organizare i funcionare a CAFR, n condiiile

72
prevzute la alin. (3).

Art. 90
(1) Mandatul membrilor Consiliului superior, ai comisiei tehnice, ai Comisiei de disciplin
ai Consiliului pentru Supravegherea n Interes Public a Profesiei Contabile, nceteaz la
data intrrii n vigoare a prezentei legi.
(2) ASPAAS se substituie n toate drepturile i obligaiile decurgnd din toate actele
normative, contractele, conveniile, nelegerile, protocoalele, memorandumurile,
acordurile i altele asemenea, precum i n toate litigiile organismului de supraveghere
nfiinat conform art. 53 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 90/2008 privind
auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare anuale
consolidate i supravegherea n interes public a profesiei contabile, cu modificrile i
completrile ulterioare, n care acesta este parte.

Art. 91
(1) Prin excepie de la prevederile art. 89 alin. (1) lit. a), pn la intrarea n vigoare a
reglementrilor emise n aplicarea prezentei legi, normele emise de Consiliul pentru
Supravegherea n Interes Public a Profesiei Contabile i de CAFR i pstreaz
valabilitatea.
(2) n termen de 12 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei legi se actualizeaz
protocoalele sau acordurile ncheiate de ctre CAFR cu alte entiti i care privesc
domenii n care ASPAAS este autoritate competent, conform prezentei legi.
(3) Actualizarea protocoalelor sau acordurilor se realizeaz fie prin includerea ASPAAS
ca parte a acestora, fie prin ncheierea unor noi acorduri, dup caz.

Art. 92
n aplicarea direct a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 537/2014, orice referire la
auditul legal sau la auditorul legal se consider a fi o referire la auditul statutar sau la
auditorul financiar.

Art. 93
Persoanele fizice i juridice care, pn la data intrrii n vigoare a prezentei legi, au
dobndit calitatea de auditor financiar, n condiiile legii, pot desfura activitile
prevzute de prezenta lege, inclusiv audit statutar.

73
Art. 94
Sesizrile nregistrate la Consiliul pentru Supravegherea n Interes Public a Profesiei
Contabile n aplicarea prevederilor art. 811 alin. (5) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al
situaiilor financiare anuale consolidate i supravegherea n interes public a profesiei
contabile, cu modificrile i completrile ulter ioare, nesoluionate la momentul intrrii n
vigoare a prezentei legi, se soluioneaz de ASPAAS.

Art. 95
Prezenta lege intr n vigoare n 3 zile la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei.

Art. 96
(1) La data intrrii n vigoare a prezentei legi atribuiile care pot fi delegate de ctre
ASPAAS ctre CAFR conform prevederilor art. 52 sunt delegate de drept, sub
supravegherea i controlul ASPAAS, pentru o perioad de 1 an.
(2) n vederea exercitrii atribuiilor delegate potrivit alin. (1), CAFR va aplica
reglementrile existente la momentul intrrii n vigoare a prezentei legi, pn la
momentul n care ASPAAS va elabora reglementri specifice proprii pentru activitile
delegate.
(3) La expirarea termenului prevzut la alin. (1), delegarea atribuiilor nceteaz de drept
i devin aplicabile prevederile art. 52.

Art. 97
Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2014/56/UE a Parlamentului European i
a Consiliului din data de 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2006/43/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din data de 17 mai 2006 privind auditul legal al
conturilor anuale i al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor Consiliului
78/660/CEE i 83/349/CEE i de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, cu
modificrile i completrile ulterioare.

74