Sunteți pe pagina 1din 1

Durata de completare a formularului: 16 minute

A Denumirea organului fiscal de la B Denumirea organului fiscal local:


domiciliul/sediul persoanei care nstrineaz: CONTRACT DE ......................................................................
..................................................................... NSTRINARE- Vnztorul nu are debite la data de nti
CIF/Cod SIRUTA: ....................................... DOBNDIRE a lunii viitoare nregistrrii actului de
Adresa: ......................................................... A UNUI MIJLOC nstrinare-dobndire.
........................................................................ Prenumele: ...................................................
Tel.: ............................ Fax: ........................... DE TRANSPORT Numele: .......................................................
E-mail: .......................................................... Funcia: ........................................................
REMTII: Nr. .................. / ...........................
Rol nr. .......................................................... LS
Original Copie

(1) PERSOANA CARE NSTRINEAZ: Subsemnat(ul)/(a)/Subscrisa ........................................................................ cu


domiciliul/sediul n Romnia/............................, judeul .................................., codul potal ............, municipiul/oraul/comuna
..........................................................., satul/sectorul ......................................................, str. .................................................. ...........,
nr. ..........., bl. ............., sc. ........., et. ......., ap. ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria......... nr....................., C.N.P./C.I.F.
........................................................, tel./fax: ................................, e-mail: ........................................................ i domiciliul fiscal n
Romnia/........................., judeul ........................................................, codul potal ..........................., municipiul/oraul/comuna
..........................................................., satul/sectorul ......................................................, str. .............................................. ...............,
nr. ..........., bl. ............., sc. ........., et. ......., ap. ........, reprezentat prin ..............................................................., identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria ........ nr. ................., C.N.P./C.I.F. ................................................, tel./fax: ..........................................,
e-mail: ................................................................., n calitate de ............................................................................................................

(2) PERSOANA CARE DOBNDETE: Subsemnat(ul)/(a)/Subscrisa ........................................................................ cu


domiciliul/sediul n Romnia/............................, judeul .................................., codul potal ............, municipiul/oraul/comuna
..........................................................., satul/sectorul ......................................................, str. .............................................. ...............,
nr. ..........., bl. ............., sc. ........., et. ......., ap. ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria......... nr....................., C.N.P./C.I.F.
........................................................, tel./fax: ................................, e-mail: ........................................................ i domiciliul fiscal n
Romnia/........................., judeul ........................................................, codul potal ..........................., municipiul/oraul/comuna
..........................................................., satul/sectorul ......................................................, str. .............................................. ...............,
nr. ..........., bl. ............., sc. ........., et. ......., ap. ........, reprezentat prin ..............................................................., identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria ........ nr. ................., C.N.P./C.I.F. ........................................... ....., tel./fax: ..........................................,
e-mail: ................................................................., n calitate de ......................................................................................................... ...

(3) OBIECTUL CONTRACTULUI


Mijlocul de transport: marca ............................................................, tipul ................................................, numr de identificare
......................................................, serie motor .................., capacitatea cilindric ............ cmc/greutate maxim admis (pentru
remorci/semiremorci) ......... tone, numr de nmatriculare/nregistrare ........................., data la care expir inspecia tehnic periodic
......................., seria i numrul crii de identitate a vehiculului ....................., anul de fabricaie ..........., norma euro ......, dobndit
la data de ...................., conform actului ................................................................................................................................................
(4) PREUL: n cifre .................................... lei, n litere ............................................................................................................

(5) Persoana care nstrineaz, menionat la punctul (1), declar c mijlocul de transport este proprietatea sa, liber de orice
sarcini. De asemenea, declar c a predat persoanei care dobndete menionate la punctul (2) vehiculul, cheile, certificatul de
nmatriculare i cartea de identitate a vehiculului, primind de la aceasta preul prevzut la punctul (4).
Persoana care dobndete, menionat la punctul (2), declar c a primit de la vnztorul menionat la punctul (1): mijlocul
de transport, cheile, certificatul de nmatriculare i cartea de identitate a vehiculului, achitnd persoanei care nstrineaz preul
menionat la punctul (4).
Anexe la contract: Da Nu
Att persoana care nstrineaz, ct i dobnditorul declar, cunoscnd prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificrile i completrile ulterioare, privind falsul i uzul de fals, c toate informaiile nscrise n prezentul document corespund
realitii. ncepnd cu data semnrii, dobnditorul are calitatea de proprietar de drept i de fapt asupra mijlocului de transport ce face
obiectul prezentului contract de nstrinare-dobndire, prelund toate obligaiile prevzute de lege, inclusiv cele legate de transcrierea
vehiculului pe numele su, n maximum 30 de zile de la data ncheierii prezentului act.
Data i locul ncheierii actului: ............................. / .............................................................................
Semntura persoanei care nstrineaz: ................................. Semntura persoanei care dobndete: ..............................

C Denumirea organului fiscal de la Copie 1-4 Conform cu originalul


domiciliul/sediul persoanei care dobndete: (se semneaz doar pe copii)
..................................................................... Semnturi:
CIF/Cod SIRUTA: ....................................... Vnztor: .................. Cumprtor: ...................
Adresa: .........................................................
........................................................................ Prenumele: ...................................................
Tel.: ............................ Fax: ........................... Numele: .......................................................
E-mail: .......................................................... Funcia: ........................................................
REMTII: Nr. .................. / ...........................
LS