Sunteți pe pagina 1din 175

GIB I.

IIIIIHAESCU
Ferneea de
Ciocolai

EDITURA NATIONALA-CIORNEI S. A.
LEI 25.-

www.digibuc.ro
I
FEMEER DE
CIOCOL/iTik

DE
GIB. L MIHAESCU

EDITURA NATIONALR-CIORNEI
s, R.

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA

PrApastia aceia Infiortoare avea pentru


Negrior ceva magnetic. De ate ori vizita
pe domniwara Eleonora, simtea par'ca o
nevoie stranie s5. se apropie de fereastr
si s-i lase jumtatea superioarl a cor-
pului deasupra abisului. Atunci un drAcusor
Incepea sa-1 Wile sub talpi si-1 fcea s
salte cnd pe una, and pe alta. Uneori
se tinea numai Inteun deget de picior, iar
mainile Impreunate Ii cadeau dealungul zi-
dului, de par'cl ar fi fost gata A. se arunce
Innot.
Numai domnioara Eleonora putea sa-I
scoat din cadrul ferestrei. Il gasea ludo%
pe prichici i-1 tragea Inapoi. Dela un timp

www.digibuc.ro
6 GIB I. MIHAESCU

Il mustra, doar ca apuca sh porneasca In-


teacolo i atunci el se multumea sa a-
runce o privire furis golului, pe care, de
data asta, nu avea prilejul sa-1 adulmeoe
Oa. In fund. Domnisoara Eleonora, chiar
se cam supara.
Dar las odat frate, fereastra acda In
pace. Ai sa-ti rupi gtul de asfaltt
Iar el zambea cu afectata modestie si-o
prevenea. asigurator:
Eu nu cad In prapastie, deck daca
vreau.
and erau musafiri la dnsa, domnisoara
Eleonora cherna pe Negrisor dela fereastra.
,Afara numai cnd printre acestia se Intam-
pla sa. fie Modreanu.
Lucru curios! Modreanu era mai scund,
mai slab, chiar pipernicit i nici n'avea o fi-
gura cu adevarat frumoasa, asa cum era a
lui Negrisor cu pielita de fildes, cu parul
cenusiu si cu umbra verzue a mustatii rase,
sub nas. Modreanu avea, e drept, un cap

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 7

bArbdtesc, dar era aezat pe umeri i trup


de copil. Insd avea o gull cam largd, Inco-
voiatd circumflex pe brbie 1 o limbd lung
i ascutit ca de cameleon. Lui Negrior i
se I:area un arc c'o sAgeatd. Vorbea pe un
ton gale care nu putea fi decal prefcut.
Cand cineva nu-i Impdrtdea prerile sau
Il Intrerupea, varful limbei lungi se repezea
ca un ac de Min. Cu multe lucruri vdzute
1 nevdzute, compara Negrior, gura i limba
aceial El nu putea Intelege cum toti ascul-
ttorii se prdpAdeau de ras, cand Modreanu
lua la rand pe vre-unul dintre danii, cu
toate c nimeni nu scdpa de varful O.-
getilor lui. Pentru Negrior insa segetile a-
cestea nu erau muiate In nici un fel de duh.
Dar domnioarei Eleonora li plAcea mult
sd-1 asculte i uita atunci cu totul pe Ne-
grior, care se bAlbnea cu burta pe par-
malacul ferestrei, ca un cAlret dela cir-
curi ridicandu-se pe spinarea unui cal In
goand ameptoare,

www.digibuc.ro
8 GIB I MIHAESCU

Intr'o zi, Mad la fereastr cci dom-


nioara Eleonora era preocupat de Mo-
dreanu Negrior descoperi In fundul abi-
sului dreptunghiular i asfaltat un fierAstrAu
mecanic, care tipa sfaietor. Un motor buf-
nea la rAstimpuri egal prin rsuflatoare,
iar oamenii, cu mneci sumese 'Ana deasu-
pra coatelor ridicau barnele groase i le a-
ezau pe planet, impingandu-le spre roata,
ce se Invrtea att de repede, ea nu se
piitea vedea dinteinsa, dect cercul pe care-1
descria. Lemnele erau fAcute bucAti cat ai
cu ochii, iar dedesubt movila de fAin
cretea ca la moaril.
Lucrul era interesant de vAzut; ins ce
nu putea suferi Negrior, era tiptul aoela
mecanic i asurzitor pe care-1 scotea ae-
toarea, oridecteori vre-un lemn era apro-
piat de cercul fatal. Mai ales II neckjea Oka
la furie, nesimtirea lemnelor, care erauduse

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 9

rnd pe rnd la supliciu: In locul tipAtului


lor IndreptAtit de victime, tipa Insusi c6-
1Aul.
Negrisor privia uimit la voracitatea
metalic. i cum'. i se IntAmpla tot-
deauna cnd vedea ceva nou i izbitor, Inchi-
puirea lui se si grAbi sA-1 punA legat bus-
tean pe seAndura teriblei masine. Muschii
fetei zadarnic i se fortau sA dea drum stri-
gtelor, cAci o f Asie solid legatA Ii astupa
gura. In schimb, la vederea mutrei lui spe-
riate, inainte de a-1 apuca In colti, fiere-
stroaia se puse sA urle de bucurie strident,
Infricosetor.
Negrisor se scuturA de groazA, InsA toc-
mai atunci motorul incepu sA pkAneascA
din ce In ce mai rar, apoi cnd se potoli,
roata se mai dAdu peste cap de cdteva ori,
arAtAndu-si de-abia acuma dintii lungi si
ascutiti ca ai mistretului, rAmase nemiscatA,
sinistrA ca un rnjet imobil.
Liberat de Inchipuire, Negrisor o contem-

www.digibuc.ro
10 GIB I. MIHAESCU

pla din Inltime cu Ingrozit luare aminte.


De chte ori nu vazuse el pn acurn astfel de
ferestrae; Insh nici odath nu-i venise In gnd
s rhrnnh dinainte-le, ca acei gur casch
de jos, cari strfini grAmad urmAreau, cum
bicepsele lucrAtorilor se contractau, ridicnd
o trupin.
Trupina se lsa greu, par'c impotrivin-
du-se; Ins cu forte Indoite, cu mari strighte
de obidh, thietorii o aezar pe eafod, ti-
nnd-o voinicete sh nu scape cruntei pe-
depse. Motorul prinse sh phchne din nou,
iar oribila math Cu dinti porni s chirhe cu
shlbatech veselie, patrunzand crucl, in mh-
runt aele lem.nului.
Pentru inthia oar% acum, Negrior se re-
trase singur dela fereastr, Infiorat. Dach
fiu s'ar fi intamplat In cash Modreanu, re-
tragerea lui grabnich ar fi fost socotit ca
un eveniment de seamh i. ar fi fost primitil
cu aclamatii. Aa Insh, aproape neobservat,
el se strecura din. salonaul domnioarei E-

www.digibuc.ro
_FEMEEA DE CIOCOLATX 11

leonora sl porni ca deobicei cnd era Intris-


tat, pedrumuri lungi si Incalcite de maha-
lale-departate.

Un gand amarnic II obseda decnd cu


privelistea ferastroaiei. De atunci el nu mai
fusese la domnisoara Eleonora si hotrlse
sl nu se mai duca. Iar, In nesfarsitele-plim-
bari la marginea orasului, Ii placea s'a vad
In Inchipuire pe Modreanut legat butuc dina-
intea dintilor de metal. Ii placeau mult ochit
lui de cgil, acum bulbucati de groaz si
limba lui de reptil, jucandu-se ca un glis-
ter In gull si chirind Ingrozitor. Negri-
sor admira de sus, cu corpul cobilita pe
prichici. Iar domnisoara Eleonora ii da ne-
Contenit zor: Fugi frate de-acolo, eh' ai
sa-ti rupi gtul".
Insa gura lui largita de plcere se stran-
ge acum si fata i-a Ingalbenit. Modreanu
chirae asa de fioros c tipetele ajung 'Ana

www.digibuc.ro
12 GIB I. MIHAESCU

la Eleonora. El chiar striga: Eleonora! E-


leonora!", iar Negrisor priveste speriat la
ea si numai cand li vede capul palid, umbrit
de palalaia neagra-cafenie a parului cret
0 valmsit, urmarind cu luare aminte Im-
punsaturile acului In panza fina, Intins pe
gherghef; numai atunci 10 capata curajul.
Ah, lucrtorii aceia cu manecile sumese
si cu brate ea niste capete de odgoane din
porturi! Ce mai asteapta nemernicii?...
Dar cine ppl acolo asa de grozav? in-
treaba. -Eleonora.
Iar el:
Ia nimie... un copil a fost lovit de al-
tul... Nu-i interesant...
Atunci ce stai acolo?
Lueratorii astia se Intrec eu gluma; ei
au 1nconjurat esafodul si stau In juru-i negri
si raznd ca histe InclUzitori si par'ca se
Imbata de strigatele celui legat: Doamne, de
Modreanu rad oare, sau de el, Negrisor, de
nu mai incep?...

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 13

Frate, cine chire par'ca m'at


striga pe mine.
Ah, In sfArsit; motorul a Inceput-. Mai tare.,
mai tare motorule! Motorul bufneste Infun-
dat i chirAiturile lui Modreanu sunt sor-
bite de bufnituri... Dar iat, masina i ia
avnt i urletul ei sinistru porneste trium-
ftor. Ochii lui Modreanu s'au umflat a se
sparg iar limba de sarpe, deodat5. a Ince-
put a se Intind, asa cum ar creste o floare
vrjit; se Intinde, se 'Mande, acum a ajuns
la etajul al II-lea../
LucrAtorii speriati imping busteanul; chi-
ritul celui legat se contopeste cu chiritul
masinei i Negrisor rsufl de usurare.
Incepe s scada. Ina iat, roata in-
cetinit mersul: ctiva dinti i-au arit. Mod-
reanu a scos o inn din legAturi... Ce trup
afurisit!...
Lucrtorii Imping din greu i roata tipA
acum de durere. i abia se Invarteste, abia
ptrunde in corpul de fier; din and In

www.digibuc.ro
14 GIB L MIHAESCLT

cnd li mai sare cte-un. colt. E Infrico-


sat i ar da Inapoi.
Eleonora, Eleonora
Cine Ira sfrig5.?
Nirnic, o IpArere...
Bratele Imping cu desndejde i s'au con-
tractat mai .ru ca fata lui Modreanu... Ne-
grisor inchide oamenii strig si asudg.:
A... ruup... roata tip. motorul nu se lasfi...
Modreanu geme (din ce In ce 'mai sugrurnat.
Doamne, dar tce e acolo... ah, Modrea-
nu I .
Ea d nn ipt sfsietor si strig pe fe-
reastr cu ,toat puterea...
Pentru numele lui Dumnezeu, dati-i
drumul, pentru nurnele lui Dumnezeu, nu-1
canoniti....
Las-i, genie Nicusor strngnd si mai
puternic ploapele... s sfirseascA...
e prea trziu...
inchipue pe domnisoara Eleonra
cand pasi ingroziti spre fundul odAii, pri-

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATX 15

vindu4 uimit, Infricoatd, desgustatd: gd-


tul i se agit de par'cd ar fi cuprins-o fri-
gurile i nu nimerete cuvintele, cu care
trebue sd-1 striveascd: Tu, tu ai vrut-o...
Dar Negrior se apard strangand pnd
la cea mai din urm putintd ploapele;. ar
strnge i urechile, dacd ar fi posibil; clar
nu, urechile Ii trebUe ca sd princla cu ele,
de jos scrnetul mainei.
Atunci o mnd moale i se aeazd pe
maim lui. Negrior t.resare: un limn' cald, se
alturd de umdrul lui,
Negrior deschide ochii: din Modreanu
n'a mai rmas dect cloud bucti de lemn.
Motorul s'a stricat, roata i-a pierdut jumd-
mtate din dinti, lucrtorii s'au lsat jos
unul lngd altul pe bordura trotoarului cu
capul In palme, cu coatele pe genunchi, a-
btuti i desndjduiti.
Negrior se Infige Infricoat In umrul
vecin, In umitrul cald, care par'ett-1 ridicd
din aceast deprimare generald.

www.digibuc.ro
16 GIB I. MIHAESCU

Eleonora, domnisoard Eleonora, aplea-


cd-te sd vezi...
Ah... ce clipd... Ce clipd de miracol biblic
...sd-i strige Eleonorei:
El nu mai este, el nu mai este, el a mu-
rit, uite-1 In cloud...

Par'cA era un semn, cAci necontenit In-


chipuirea asta barocd li venea In minte.
Dupd ea, pleca Inteuna, dis de dimineatd
pAnd In faptul serei, prin mahalale Intorto-
chiaie si chiar dincolo de ele, pe cAmpuri:
cAci numai pe-acolo o gAsea. Prietenii nu-I
mai vAzuserd de mult, domnisoara Eleonora
la fel. Ea intrebase pe toti despre dAnsul,
dar nimeni nu stiuse sd dea vre-un rAs-
puns.
Era un semn, cu sigurant. Dar dacd s'ar
f i dus si ar fi vAzut cd totul nu-i deck
o Inchipuire fadd, bolndvicioasd, Dumne-
zeule cc s'ar fi putut IntAmpla atunci! Dum-

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATX 17

nezeule, cum ar fi putut primi In piept acest


brfinci teribil al realitAtei? Nu, trebuia sA
rqmfinA
\ cu aceastA bizarA lnchipuire, s'o
adulmece pc drum, s'o fugAreasc pe earn-,
puri, pan ea singurA se va distrAma In-
cetul cu Incetub Isi va pierde conturul si cu-
lorile, va deveni vagA si translucidA, pAnA lu-
te() bunA dimineatA nu va mai apare de
loc. Atunci va fi desigur pregAtit sA aparA
iarAsi In 7 ata domniparei Eleonora.
RAtAcea deci ca un cAine vagabond or
unde-1 duceau picioarele: nu avea, nu vrea
sA aibe n'ici o alegere. Ocolea numai cu Ina-
pAtnare centrul orasului. I se IntAmpla une-
ori sA se opreascA lAngl un joc zgomotos de
copii mici, pe care-i privea lung si cu drag,
scAldati In praful Insorit al mahalalei. Dar
cum ii InvAluia mai cu drag si mai cu luare
aminte In luminile ochilor, descoperea in-
datA In trAsAturile vre-unuia, chipul lui Mo-
dreanu, dispozitia figurei lui in izbitor ru-
diment. Ametit pri,vea la vecin dar si acesta
2

www.digibuc.ro
18 GIB I. MIHAESCU

era, o alt form a aceluiasi chip ru i ne-


suferit. i toate capetele acestea Mici se in-
torceau atunci spre dnsul prindeau
Intre ascutisuri reci de ochi ri si fascina-
tori, se Inltau spre el numeroase i lente
vrsnd asupr-i flacra limbilor subtiri si
despicate, de par'c s'ar fi trezit pe neastep-
tate dinaintea unui cuib de vipere, Fugea In-
grozit si se oprea ht departe, ca s pri-
veasc Inapoi, dar atunci totul revenea la
firesc i jocul copiilor continua dedeparte
normal si strin de dnsul, ca i cfind ramie
nu s'ar fi Intmplat, ca i cnd nid n'ar
fi trecut pe lng dnsii i nici mcar nu
le-ar fi Intrerupt at de putin atentia in-
cordat, eu oprirea lui prietenoas, cu graba
lui subit, fricoas, insolit.
Ii fcu acum de lucru, s bat mahala-
lele In cAutarea cercurilor de copii In joc. 0
curiositate stranie i MI% domol 11 mana
acum s gseasc In misuna capetelor de
plozi, pe acela care ar purta pe fata pecetea

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 19

ce i-o pusese si lui Dumnezeu. Dar batu


drumurile de geaba: In tot orasul era cu ne-
pntint de dat de un Negrisor copil; In
schimb, ah, In schimb Modreni, cat poi-
testi!
Negrisor se simti strain si dusrnanit de
tot orasul din aceasta cauza; pe urina. Irish'
10 aminti c raritatile nu sunt propriu zis
decat exemplare de lux. Dar asta tot nu-1
determina s se reintoarca la domnisoara
Eleonora.
Intr'o seara, cand mangaia UR copil cu
privire imensa si albastra si cu par blond
Incarliontat, pe care ceata Modrenilor cu
ochi de veverita 0 cu capetele tunse de sol-
dati 11 Incalecasera Intr'un colt pe furis
si'l ghiontisera zdravan, o femee Inalta, cu
piele oachese se apropie s ia copilul. Ne-
grisor tresri, cad femeea f Ara plarie, dar
bine Imbracatd, semna la culoare cu dom.-
nisoara Eleonora.
Negrisor se lua dnp (latish, incurajat de

www.digibuc.ro
20 GIB I. MIHAESCU

privirile copilului, care, lntorcea necontenit


capul spre salvatorul neateptat. Femeta
nu-i iutea pasul, nu privea lnapoi, dar In
poartg se opri i-i surse.
Apoi trAgand copilul In curte II Ma i se
puse pe fugg. Fustele se agitarg, lsnd In
rgstimpuri s se Intrevad pulpele rotunde.
Pe scara de piatr, ea se opri iargi i brusc
ochii ei fAcurg semnul consacrat acceptrei
i poftirei. Pe urrng se arune lnuntru;
dar .Negrior, care rgingsese nemirat, li
vgzu forma Inegrind perdelutele gearnlcului
sAlitei.
Atunci ptrunse In curte: copilul care stg.-
tea pe vine i era ocupat sg toace cu o nue-
lu o movilitg de glod uscat, Intoarse capul
spre dnsul, dar mimai o clipg; pe urna se
porni eu i mai multA furie asupra gr-
mezii de pgmnt. Negrior se apropie de
el 0-1 intrebg cum 11 chiaing.. Copilul, aruncg
repede o privire spre geamlcul sglitei, in
dosul cgruia pndea necontenit forma ome-

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 21

neasc: zanti Mil sPi rspundl si se puse


pe fug, mistuindu-se In tufisurile din fund.
Usa shlitei se deschise dinAuntru si rmase
astfel, Invitndu-1, Mil ca nimeni s aparti
In cadrul ei.
Intr. Femeia 11 intmpinh In dosul geam-
lcului ell un rAs prietenesc si de ast dat
usa se inchise. Negrisor privi la rasul ei,
dar numaidecat ochii li rmaser inclestati
in decolteul brun, de unde porneau O. se
ascuncl rdcinile snilor. Femeia 11 im-
bie, pe ungureste:
Tesek... tesek... paranciolni...
Cum te chiam? Intreb Negrisor, cu
glas zugrumat.
Nem tudom...
Numele... numele... Roza, Ilona, Vilma...
Herji ?...
A, aq...
Nu stii jchiar de loc romneste...
Piltin, piitin... vorbeste... igen... putin...
Kid... noghion keveset...

www.digibuc.ro
22 GIB I. MIHAESCI.1

.11 pofti Intr'un fel de salon, In -camera dela


strad. Negrior se apuc explice cl
micii drkupri, din mna clrora Ii seg.-
pase. copilul, erau dumanii lui fireti, ca
unii ce simteau din instinct C el e de alt
natur dect dnii. 0 dumAnie surcla ce
va dura toat viat, i care izbucnete nu-
mai cnd oamenii sunt copii, deci albateci,
or cnd se trezesc cu tqtii fata 'n fata, in
salonul vre-unei domnioare Eleonora.
Dar la amintirea domnioarei Eleonora
privirile lui se Incletar din nou de r-
(Winne snior bruni. sari ridica din u-
meri complect nedumerit... nu intelesese
ce vrusese s spunA el de copii, ba chiar In-
toarse vorba i se casnea cu romneasca
ei ,chioap s-1 ispiteascA Inspre alte teme
de vorb, s afle ceva mai ales, despre via-
ta lui.
Dar vorbindu-i despre dnsul, fatal el tre-
buia crmeasct vorbirea spre Mo-
dreanu, i spre rassa acestuia. Ii pomeni

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 23

aa dar despre fierestroaica 1 despre dom-


ioara Eleonora. 5ari ridica iar din u-
merii ei negricioi. Cat despre Eleonora, ea
crezu c'a ghicit numiidecat.
Elenore, logodnic, io, io... tudom..,
Dar Negrior, care nu putea suferi de cat
lucrurile lmurite, trebui ga-i explice ca daca
n'ar fi fost Modreanu, fr Indoiala ca de
mull s'ar fi terminat i cu logodna i poate
s'ar fi facut i nunta, daca Eleonora n'ar
mai fi. ateptat cteva luni, pana ce i-ar fi
trecut doctoratul...
Aste Modrean, 10 dadu cu parerea Sari,
striche la logodna ta...
Si pentruca se Inserase,iiei sa dea deman-
care i sa-i culce copilul. Cand revenl,
grior, tocmai era i el gata de plecare: 11
gsi cercetnd fotografiile din pareti 0 de
pe scrinuri, majoritatea de oameni tineri
chipei. Ea4 lu de mn duse In fata
portretuluI mare i colorat, al unui ofiter,
In uniforma. austriac:

www.digibuc.ro
24 GIB I. MIHAESCU

Asta Elenore al meu... Ii impartasi ea


cu netarmurita duiole. Apoi complectl:
Fost, lost... rasboi... perdut...
Mort?...
Nu tii nimic...
Ea mai cladu cateva linuriri complimen.-
tare pe ungurete, pe care Negrior, l pri-
mi cu Inc Hari din cap, dupa fiecare cus
vant, devi nu pricepea o boaba. Atunci Sari
se avanta i Incepu s evoce cu largi ges-
turi, cu intinderi lascive, cu clipiri patimae,
cu lovituri de picior In podea, iubirea i
trecutul ei, care, pe cat putea. lntelege Ne-
grior, desigur doar din gesturi, i din ungu-
reasca ei cadentata i dulce, trebue sd fi
fost nespus de vesel i focos.
Tudom?
Tudom, tudom!
El se aezase pe-un scaun i asculta In-
teadevar cu o placere negandit de mare, a-
ceast spovedanie, pe care ta, inlelegea de
minune, cu toate ca era facuta intr'o lim-

www.digibuc.ro
FEMEEA DE cIocoLATI 25

WA' din care nu putea prinde dect trei vorbe


la o sut. Iar in fata lui, Sari, care vrizuse
a desele lui aprobAri nu corespund de loc
cu sensul cuvintelor rostite continua totui
s-i povesteasa doar inimei lui fericirea-i
apus In graiul ei nehiteles, micat de pro-
pria-i cuvntare, cu glas din _ce In ce mai
tremurat, cu ochii din ce In ce mai umeziti...
Nu-1 Us& a piece, disparn In 0141, pen-
tru a se relntoarce cu o fat alb de mas,
impaturit si un teanc de tcmuri. Atunci
el li declar, punndu-i degetul pe decolteu:
Brun... oegru... fekete... asta frumos..
sep...place... aa are i Eleonora, la fel...
Eleonore fekete?...
Fekete...
A... tudom...
-Ea al:1u din cap luminat i-i lasa o-
brazul spre dnsul: dar el nu pricepu cil
trebue s'o srute i pilivi nelinitit pe mas,
cu ce ar putea s'o serveasca...
Sunetul strident al soueriei, li fcu s.'

www.digibuc.ro
26 GIB I. MIFIAESCU

tresare. Ea se ridica i dispru In slit....


Negrisor auzi voce tare, brbAteasc, apoi .

soaptel apoi zgomot de us, apoi nimic.


minutele trecurA. lungi. Strada asta era
o adevArat pustietate: nici un pas nu rsu-
tra pe aldarmul frOtoarului. Ja schimb
minutele din prete bteau meloclios in so-
noritatea faiantei. El le urnfri atent cAtva
vreme cum sreau din vesdicie si se c545.-
rau de acul urcAtor, care le ridica cu hrit
surd. Apoi cnd i Implineau viata Negrisor
auzea lAmurit un rdanit usor i i Se 'A-
rea ca o suflare stingndu-se pe lantul co-
borltor.
El i vari minile In buzunare i Incepu
s se plimbe prin odae, ferind colturfle me-
sei. Iar minutele treceau, treceau: acum ele
11 interesau mai mult ca fotografiile. Acelea
barem, cnd erau vii, i duraser o stl-
pnire Mar indelungA asupra acestor lu-
cruri i asupra timpurilor In care sl-
sluiau. Dar minutele de fatk cu vieti egale,

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 27

taiate la capete, ca surcelele, .11 Intristau cu


adevarat. Ceasul batu de cateva ori, Negri-
sor vazu ea e zece, dar acum 11 interesa ne-
spus sa vada, pe'unde ar mai putea sui mi-
nutele noif cand acul cel mare a Inceput
coborIsul, Desigur pe bratul care se scur-
teaza al lantului; se Invartesc apoi printre
rotite, aluneca pe osia acelor. i asteapt In
dosul cadranului alb, ca sutletele Inghemuite
In fata marelui hiat al necuprinsului. Pe
urma, and ceasul le-a punctat cariera, cite
unul incepea s alunece spre virful acului,
ca un copil calare pe barna unei cumpene
Ce-a pornit sa se aplece spre negrul abis.
Cu fiecare nou tic-tac, se petrece cate o
rostogolire; dar atunci care mai e bucuria
lor de a exista dac n'au nici cel mai neln-
semnat rgaz? se Intreba Inciudat Negri-
pr. A, ba da, este una: aceia a suisului si-a
asteptarei In dosul albului cadran. De cum
hicepe legitimarea rostului fiecreia, cum-
pna bucuriei lncepe 0, se lase: viata de ras-

www.digibuc.ro
28 GIB I. MIHAESCIJ

pundere e, pentru toti i toate, acelas repede


alunecus..
Deci toate bune si la locul lor, deci aidoma
ca'n viata pAmAnteascA, dar sari tot nu ve-.
nea. Ea nu-si da seama, cAte capete noi de
minute rostogolite sub secera intransigentA
a timpului costA IntArzierea ei.
Luminat de-o idee strAfulgerAtoare, Ne-
grisor 10 scoase ceasul sA controleze pe Ein-
stein. DacA minutarul ceasornicului lui era
mai scurt decat al pendulei de faiantA, ni-
mie Impiedeca minutele ceasornicului
de buzunar sa alimece pe cumpAnA mai re-
pede cleat ale minutelor ceasornicului din
pArete. Deci timpul era InteadevAr relativ.
gAsi cu adevArat relativ dar tocmai con-
trariu de cum se astepta: minutele alunecau
mai incet pe minutarul ceasornicului sAu
decAt pe al celui din pArete... Asa dar unul
din ceasornice trebuia reparat.
Iar $ari tot nu venea...

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 29

Insil Negrior tot fcu o descoperire, Incti


nespus de importantA. Acum la coborIrea
minutarului, mecanismul ceasului, nu mai
lAsa sA se audA acel tAcAnit displAcut, care
Insotea tic-tacul ramie al ornicului. lirun-
nea deci sA vadA dacA el avea sA revie, cnd
minutarul va lacepe sA urce din nou.., AdicA
dupA ce se va implini zece i jumAtate. bar
Ora atunci poate venea Sari... Nu, iacA, de
data asta, Negrior ar fi dorit cu tot dinadin-
sul ca Sari s. mai IntArzie.
Ornicul punctA tare jumAtatea i pe urmA
minutarul incepu sA urce... Negrior ateptl
-cu sufletul retinut... trecu un minut, dou.
mai multe... .1 nimic...
Stai, s. Inceap urcuul adevArat! se
ImbArbAtA Negrior. $i WA 1.AcAnitu1 se a-
uzi, pe urmA altul, pe urmA altul... In fie-
care minut cte unul.
Minute le au greutate! constatA el lumi-

www.digibuc.ro
80 GIB I. MIHAESCU

nat. Timpul are greutate. Dece nu, dacA si


lumina are la rAndu-i.
Si o clipA se vAzu cu mustt i cu pr
InvArvorat a la Einstein, iar In altA clipA cu
redingotti rosie, ea pantaloni scurti, ras,
tras la fat i cu perucA a la Newton.
Negrisor zmbi. Dumnezeule, cu ce cal-
cule subtile, aY trebui sA dovedesti o propo-
zitie atAt de neasteptatA: Timpul are greu-
tate, curgerea timpuhii e supusA legilor
ce expresie elegantA i savant...
cum i-ar infige ea numele ca un cui de aur
In catapeteasma veniciei? Cum ar asculta
Eleonora_ pe domnul docent Verzeleanu, la
cursul de islorie contemporanA a filosofiei...
cum i-ar mnca pocAitA vorbele i ifosele
lui de pedant IncA necopt: In anul una mie
nouA sute douAzeci i patru romnul Lucian
Negrisor dovedi prin celebrele lui formule
gravitatea timpului. Din acel moment dom-
nilor, o prefacere totalA, o rAsturnare corn-
plectA a vechilor notiuni se efeetuA In stiint

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATI 31

si filosofie... Teoria lui Einsteia isi atinse


astfel apogeul 1..."
Eleonorei Ii cam place putin Verzeleanu.
Modul cum Isi boteste buzele si cum plescle
limba de rAdAcinile gingiilor, de cte ori
incepe o nou desvoltare or rosteste vre-un
nume de autor rar sau de titlu nemaiauzit
se pare foarte... universitar i de gust deo-
sebit. Poate i aceasta e una din cauzele a-
tractiei pe care Modreanu o exercit asupra
ei: imitatia servil a gesturilor lui Verzelea-
nu, imitatie care pe el 1'1 scoate din Arlie.
E o ciudtenie stupid, InteadevAr, cum fe-
meile stea, pot s Inghit i chiar sl sa-
vureze, pn i maimuprelile cele mai e-
vidente.
Dar acum pe Eleonora
Modreanu, ascultnd In mare a. tcere,
intrerupt doar de fosnetul caetelor si 46-
sarea rapida a creioanelor, rAsunand deo-
dat numele lui Negrisor, hate() companie
atat de ilustrii: Newton, Hume, Kant, Berg-

www.digibuc.ro
32 GIB I. MIHAESCU

son, Einstein-, Lucian Negrior... vai par'ca.


simte Intepeneala gatului lui Modreanu, 1.
vede deschizandu-se enorm ochii Eleonorei,
ca nite flori Intunecate ce se dau cu peta-
lele larg deschise, luminei soarelui matinal.
Dar ornicul scrti chiar acum i zgo-
motul acesta de ceasornic hodorogit i se
paru lui Negrior atat de meschin, atat de
copilaresc, atat de caraghios pentru a duce
cu el la apogeu teoria lui Einstein incat des-
teptarea din amagirea de-o clip chiar ca-1
Intrista.
Alteori, caderi de acetia din cat de avn-
tate visuri nu-i produceau nici o impresie.
Acum insa realitatea II luase prea brusc i
prea repede ca pe-un copil In. brate ae-
zandu-1, WA aid o vorba, deadreptul in fun-
dul banal i tern, al mediocritatei coti-
diene. i iar, desigur, aci gasi din. nou pe
Modreanu, care 11 primi cu un ranjet de sa-
tisfactie i cu sinistrul lui 1ndemn priete-

www.digibuc.ro
F'EMEEA ,DE CIOCOLATA 33

nesc: ezi jos, sezi jos, Negrisor, odih-


neste-te Mete... si lasa astea

In cele din urma II cotropi o tristet atat


de mare si de adnck c fu gata sa-si ia
plaria si s'o stearga binisor. Dar atunci se
auzi deodata zgomot de usa, pasi si soapta
si iar zgomot de Lisa. Un pas rar si apasat
se apropie de poart si trecu rand pe rand
pe sub fereastra care da In curte si pe sub
ferestrele, care dau In strada. Acum sari
numai Intarzie dect cateva minute, apoi
aparu putin congestionata si grabita.
Drago... asteptat la el... Kis lelkem...
Ii apropie capul de sari, pe urm se stram-
ba si fact' cu pumnul spre ferestrele negre,
probabil pasului care se departa.
Asta minding untat... plicti... plicti... plic-
tiseste... plictiseste...
Il apuca de mam si-I trase pe scaun.
si Incepu sa-I serveasca materna cu dege-
3

www.digibuc.ro
34 GIB I. MIHAESCU

tele ei suspecte. Negrisor vroi s5.' refuze;


dar neguriul decolteului It fku s5. cedeze,
In vreme ce-si Infipse ca piste dinti ochii
In halca de bronz a gtului elegant. Ea-i
oferea orice cu volubilitate, II indemna s.'
mnnce chiar cnd el era cu gura plinA,
se minuna toat, lung si zgomotos In graiul
ei strAin, cnd se declara satisfcut. Atu.nci
descoperi un mijloc de a-i stimula si mai
mult pofta, care-o amuza nespus: It oferea
cteceva, de unde Intai muscase dnsa.
Chiar purta spre gura lui, cte-o bucat 5. de
pine or de salami", pe care o tinea strns
cu dintii. El trebuia s apuce din partea 11,
mas liber sii sl sfsie: cnd bucata de
palm rezista, trebuiau a se sprijine unul de
umerii celuilalt, ba chiar Incepur s se
strnga piept la piept, Inghitia grAbiti bu-
aturile nemestecate si buzele li se lmpreu-
par lacome. Ea gemea si ofta, cnd Im-
brAtisarea devenea mai apstoare, invoca
necontenit pe Dumnezeu: Ioi Istenem 1 Iar el

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATX 35

simtea pieptul tare de bronz topindu-se de


pieptul lui: ceasornicul scArtai lung i btu
douasprezece lovituri. Abia acum Negrior
putu sii-i aduc aminte de tristetea de
adineauri, de Newton, de Einstein i. de
Bergson. i. zmbi de toti acetia, Infigan-
du-se In. snul caldl sarei. Bratele li
se Impletise pe sub subtiori i pe dupl g-
turi, buzele le erau necontenit una i din
pieptul, din gura, din ochii ei el simtea ve-
nind un puternic efluviu, de bucurie, de bu-
nvoint, de simpatie profund care ii aca-
para sufletul lui, se Imbina cu el, formau
Impreun un singur element, Ii bteau joc
de legile fizice, cci Impotriva Insdi a te-
meliei lor, ocupau impreuna aceiai por-
tiune de spatiu* In acela timp.
De ce nu e Eleonora! se gndi Negri-
or.
Iar $ari ofta adnc In acela timp:
Ioi Itenem...
Poarta se izbi cu putere de gard i. -se

www.digibuc.ro
36 GIB I. MIHAESCU

auzirA pasi Impintenati de militar. sari se


ridicA vddit plictisith. si se desparti abia
dupA multime de mngAeri i cuvinte dulci,
inauzibile, ca o mArnIcA de-un copil
Iei apoi In sAlitA. Se auzir din, nou
pasi j iardsi o ultimA trntiturA, ca de ca-
pac, care s'a lAsat cu putere, peste ceia ce
trebuia acoperit. i larAsi tcere si minute,
dar de asta datA Negrisor se ridicA si In-
cepu sA se plimbe energic, refuzAnd cate-
goric, sA se mai gAndeascA la Einstein si
la Newton. RefuzA s5: se mai gAndeascA
la domnioara Eleonora, care putea s rA-
mAnA ct va vrea cu Modreanu al ei. Intre
dceastA cocotA, care-si dA sufletul, pAstrat
cu atta zg6rcenie, prin cele mai scanda-
loase livAlituri i aceast domnisoar de
lume bunk care 1-1 ImprumutA la toti
nu-si fereste deck admirabila ei piele brund,
preferA pe cea dintai.
Dar ceia ce Incnta uimitor pe Negri-
sor era aceastA revelatie extraordinarA, cA

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 37

domnipara Eleonora n'a rezistat In inima


lui nici unei cocote: c ea nu-1 &mina, de-
cat cu acea culoare, stranie, a fiintei ei, cum
el nu mai Intahlise niciodatd. Nu mai In-
tftlnise, dar acum iatd a Intlnit! Ha, ha, a
Intalnit...
Ui rdsundtoare, pai, pinteni! Zgomotele
de-adineaori, numai c acum in sens invers.
Pai largi, sonori, satisfcuti de ofiter... Cu
asta a mers mai repede, se cunoate cd

Negrior simte ceva neplAcut, zburlindu-i


sufletul. Se aeazii pe-o canapea, i-i p-
fundA capul In pumni. Sari Intrziazd i
mai mult ea intai i el ar vrea sad Incun-
jure de multumire aceastd Intdrziere, -dar
se scuturd deodatd de par'cd i-ar fi picat
cineva pe limbd suc de lAmde.
Primete pe Sari cu un surds compAtimi-
tor i stanjenit, iar ea se intereseazd cu
grijd:
Nu Intdrziat mult... nu?... Asta bun

www.digibuc.ro
38 GIB I. MITIAESCU

cliente... Asta nu furA tot timp dela ornant


al men... Dela Kici... dela drago... oniant
al meu...
Si se aseazA lAngA clAnsul pe canapea In-
1intuindu-1 cn putere de bArbat.

Se trezi dimineata, scAldat tot de soare, In


hurdAcAiturile ornicului. Sari dormea i ri-
dicarea lui pe sezut n'o destept& Dormea
adAnc sonmul ei, fata trasA, pierdutA,
pArea sA nu poarte nicio amintire despre
dAnsul, despre Impreuna lor plAcere. Sari
dormea un semn strAin: vApaia usoarA, ma-
tinall a soarelui ii punea nimire
pe figurA, o uimire grozavA, imensA, sco-
falcia. Ir pieptul umplea tot In aceastA
vApae pAnA'n culmile sAnilor. Negrisor vrol
sA contemple la cruda luminA, culoarea E-
leonorei.
Ins A. n'o mai gAsi. Lumina lAmpei II a-
mAgise. Pielea 5 arei, era de-un brun-vinAt,

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 39

iar acolo unde bAtea soarele, de-un alb mar-


morean, cu vine violacee. Pe and i aduce
perfect de bine aminte cA si sub razele soa-
relui de nAmiazA, Eleonora 1i pAstreazA cu-
loarea ei de-un negru-galben, un negru dul-
ce, ciocolatiu.
Negrisor se IntristA pentru toatA acea di-
rnineatA; ceia ce nAdAjduise In ascuns, nu
se putea Impuni. Femeile frumoase nu se
puteau substitui ca proaspt nascutii in lea-
gAne:
Dumnezeule, unde altundeva ar wai pu-
tea gAsi culoarea aceia, atAt de rarA, atAt de

El plecA trist dela sari, care, se arAtA ne-


spus de nedumeritA i induiosatA de schim-
barea lui. 0 luA acum deddreptul spre strA-
zile centrale, pe care nu le mai vAzuse de
multA vreme. DacA Eleonora iesise cumva
In dimineata asta, o va urmAri de aproape
va examina nuanta decolteului, or de
cfite ori va rAzbate In soarele matinal... DacA

www.digibuc.ro
40 GIB I. MIHAESCU

gAtul de ciocolatA se va preface IndatA In


marmorl cu vine albAstrii, va striga ura!
In dAnd de trei ori, va saluta ceremonios
pe Eleonora i fr sA-i spunA un cuvAnt se
va Inapoia Intr'un suflet la Sari...
Dar el e trist dinainte, cAci stie: asa ceva
nu se va IntAmpla. Nu s'a IntAmplat nicio-
datA sA-1 iese ceva anume pe gandul lui, de
asta Inu mai Incape IndoialA. A observat
bine de tot acest lucru. Ba-i vine sA creadA
une-ori, chiar cA pAnA i lucrurile se schhn-
bA, cAnd el vrea sA le vadA Intr'un anumit
fel, tocmai pentrucA el le doreste sA fie
astfel. cum sunt In realitate si cum el nu
le va vedea niciodatl DacA In locul lui ar
ar fi fost Newton sau Einstein In camera 5a-
rei, cu sigurantd cA gravitatea minutelor ar
fi lost o realitate i o mare tege naturalA, ar
fi fost descoperitA Inteun moment de plic-
tiseald i asteptare. Dar pentrucA, i-a fost
dat lui, lui Negrisor, sA bage de seamA acel
trosnet bizar al ceasornicului, el nu mai

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 41

poate fi acum dect un banal eiect de hodo-


rogeald al vechiturei din lArete i toatd I-
deea o trdsnaie ridicold i stupidd, un gaud
caraghios de copil or de nebun. Cu sigurant
deci, culoarea Eleonorei va fi identicd In
soarele matinal cu aceia din soarele miezu-
lui de ziud, din lumina becurilor, din um-
bra dui:A amiezilor or din umbra interioru-
lui: culoarea irezistibild a ciocolatei. Toc-
mai pentrucd el vrea sd nu fie astfel.
Dar fu o adevdrat izbucnire de bucurie,
cand tovardii de viat 1 de petreceri, se
trezird cu el, printre In aceast dulce
plAcut dimineatd.
Negrior! Negrior!... Fiule rtcit!...
S'a Intors... s'a Intors... e al nostru...
TAiati vitelul cel grasl...

Mai bine de un sfert de ord, ei se grAbird


cu Intrebrile, desghioctindu-1 din toate chio-
toarele i Invrtindu-1 In toate chipurile.

www.digibuc.ro
42 GIB I. MIHAESCU

Iii cele diii urm ii Imprhtiarl noutatea


cea mare. Mich, ei nu spus nimic dela
dnii, aa Incht sh crezi In vre-o pchlealh
de prost gust, sau In orice alth otie, pregA-
tit
Dimpotriva, Saghin a pronuntat lhmurit
aceste cuvinte:
Credeam cA v'arn pierdut pe amndoi...
Cum, pe amndoi?
Pe tine i pe Modreanu.
Nu Inte leg.
Cum, nu tii ch Modreanu a disphrut?
A disphrut?
De trei zile...
De trei...
L'arn eautat acash, la birou, in boate
prtile i nimie. Iar aseard un cadavru a fost
gsit In Dumbravh.
Era de-ajuns sh te gandeti ch prietenii
aceOia buni, nti se grAbisera sh-i dea chiar
dela Inceput aceast veste, pentru a Intelege
limpede cat de serios vorbeau. Facuser poa-

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 43

te vre-o legAturA intre absentee lor sitnui-


tane? BAnuiserA cumva... Ho, ho... dar nu
e timp de depAnat acum mosorul
Modreanu a fost descoperit
Inteo bunA dimineatA sub form& de ca-
davru... IatA ce-a ieit In locul gravitAtei
timpului, iat ce i-a dAruit natura, pe care
s'a gr&bit s'o califice de avarA i vitregl,
al.& de biata lui persoan. S'a grAbit ca un
imbecil... cA nu se mai poate desbAra de a-
cest obicei stupid, de a se socOti totdeauna,
mic, umilit, nedreptAtit, de oricine 0 de
orice...
Ochii lui eresc hnen0 de luminA 0 de
betia norocului.
SArrracul Modreanu! exclamA atunci,
aducfindu-0 arninte cA a Intrziat cu corn-
pAtimirea. SAraeul Modreanu! Cine i-o fi
fAcut asta?...
In DumbravA l'au gAsit, i se rAspunse
i toti ochii ac4tia II IncercuirA -din nou ar-
zAtori. CompAtimirea acela cam fortat1

www.digibuc.ro
44 GIB I. MIHAESCU

tarzie Negrisor bdgase bine de seamd


ii Meuse pe toti sd tresard, ba chiar
sd-si alunece luminile privirilor unii cdtre
altii, cu nedumerire si talc, In acelasi
limp...
Cum, serios, tu n'ai stiut nimic?...
Lui Negrisor, li trecu un curent de tea-
md prin oase. Mare minunea dracului: de-o
sAptdmnd el Insusi n'a mai dat cu ochii
de nimeni... si a fost si prin Dumbrava de
cteva ori.., ba chiar si pe Inserate...
InsA e asa de cioprtit, asa de scrilejit
c nu se cunoaste nimic dintrinsuL Dupd.
staturd totusi...
Ah, iat un fior si mai neplAcut, de-o
mie de ori mai neplcut, decat toate ne-
pldcerile unei bdnueli nedrepte: dar el tre-
bue A. fie, el, Modreanu... Negrisor stie: u-
ne-ori natura e mai atentA si fald de el%
pentru orice desiluzie mai tare, ii dA cate-o
micd, frfund de compensatie. A observat
asta, n'are ce zice. Numai cd acum corn-

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLAll 45

pinsatia e prea considerabild... uimitor de


disproportionatA fag de atentiile mruntele
pe care natura i le aratd, din cnd In cnd,
par'cd mai mult In joacA si In derdere.
Dar dad. acuma...
Ceilalti l'au privit Incordati tot timpul a-
cestei scurte alungAri de gAnduri. Iar In
cele din urmA Moruneanu a rostit
A fost prins i ucigasul, care a mAr-
turisit totul... N'are idee cine-a fost asasina-
tul, iar hainele i lucrurile i le-a aruncat
In ru, oprindu-si dom. banii. Corpul mor-
tului fiind greu, s'a multurnit sA-1 scrile-
jeascd numai pentru a zAddrnici oHce cdu-
tare...
Ochii lui Negrisor se umplurd de lacrArni.
Pentru IntAia oar% In viata lui, Intelegea
ce va sd zicA norocul, bucuria, dusd pAnd
la betie, la paroxism.
Iar prietenii !Lira nespus de miscati in
fata acestor lAcrAmi spontane. Dar Negri-
sor Ii lud rAmas bun, hotArit sd se ducA

www.digibuc.ro
46 GIB I. MIHAESCU

la morg5.; el nu se va putea Inela pentru


nimic In lume In fata cadavrului.
Dad' nu este el?... E' foarte posibil sA
nu fie..., blbi el, att de Ingrijat de-o teal,
ma brusc i covaritoare, c. prietenii, mi-
cati adnc, se hotsrir, In corpore, sd-1 ur-
meze.

Era Inteadevr, eu neputiinta, de vzut


seva, in aceast massl de cArnuri i de car-
tilagii Insulate. Peste hAcuiala: criminalului.
doctorul se amuzase revizuiasc toate
abilitAtile In arta de a diseca. Petitrud star-
vul urma s5. fie Ingropat i pentrud. pra
In prezent nu fusese reclamat de nicio rucl,
nimeni nu se ostenise s coase sau s. pund
vre-o rnduia15. In aceasta harcea-parcea de
rAmAite pmnteti, In care mirosul pu-
ternic al formolului, nu izbutise s ornoa-
re pn la una, orice uvit de odoare ca-
daverid.

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 47

Negrisor era dezolat: niciun alt


un alt indiciu afarA de staturA, i aceia de-
sigur zgarcitA, dar Intruatt, numai cAt fi-
resc putea O. se zgmeascA, dup5. moarte,
un individ de dimensiunile lai Modreanu In
viatA. 0 tristete fr margini acoperi ca o
paloare figura lui Negrisor. Aceiasi soartA
nemernicA, de totdeauna, ii rnjea acum In
fatA: niciodatA, vai niciodatA, nu se putuse
bucura si el de o fericire complectA. Era a-
mArit, Indurerat, indignat, Inct bunii prie-
teni, nu puturA sA DU observe aceastA ati-
tudine i sA nu-si usureze sufletul, cu cele
mai sincere regrete:
i cand mA gndesc, Negrisor, incepu
unul, cA un moment eu am putut crede cA...
pentru cA dispAruseti amndoi...
pentrucA... amndoi... aveati
Nu numai el, dar noi tati am crezut asa,
Negrisor, iartd-ne... PAnA si domnisoara E-
leonora... bar am gresit... sufletul tAu curat
nu putea merge cu ura, ce zic, cu ura, cu...

www.digibuc.ro
48 GIB I. MIHAESCU

nocazul... pAn la o limit oarecare Inteleg...


dar In niciun caz pAn la moarte...
Era s fii urmrit, dac nu se preda
criminalul...
Dar ea, domnioara Eleonora, ce-a On-
dit de toate astea, Intreb sugrumat Negri-
or.
Era consternat...
Cnd a auzit c s'a deseoperit crimi-
nalul adevrat, a fost apucat de o mare
criza de lacrmi...
Ea tinea, la amndoi deopotriv, pe ct
s'a vfizut...
i ca sa v piard pe amndoi...

Gsi pe domniwara Eleonora cu brbia


spiijinit In podul palmei micute, cu pri-
virea rtcit. Figura i-era tras i pier-
dutl. Paliditatea fetei brune, li da o Infati-
are cu totul stranie, grav, tragia...
Va O. zicA s'a terminat cu bunul nostru

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 49

prieten Modreanu, domnisoaa Eleonora...


Ea-i rAspunse printr'un geaniat usor, care
Insoti o vag5. Inclinare a capului.
deodat Negrisor 10 simti picioarele
deslipindu-se de pAmnt, ca i and le-ar
fi Impins cineva de sub sa.nduri i le-ar
fi attat la joc, gadilandu-le sou suflnd cu
putere In ele ca In niste flAari galbene si
zglobii, si deodat 10 simti omusorul dAnd
slbatec sA zvacneasck s strige, s6 chi-
s hohoteasa; iar minile, fante din
coate erau gata s se ridice In sus si dege-
tele s pocneasa tactul.
Abia se putea tine s nu profaneze minu-
nata durere a domnioarei Eleonora. Vai ce
strlucire avea In ochi and era trist, vai
ce mari gene avea, par'ed-i cresteau odat
cu durerea! Ii venea cad In genunchi
si s-i spunk s'0, map:
0, nu mai fii asa de tristk nu mai fii asa
frumoask pentru el...
In clipa aceia, din cauza tcerei, Negrisor
4

www.digibuc.ro
50 GIB I. MIHAESCU

profitA de timp, pentru a se Inchipui el je-


lit, pentru a o inchipui cu o strAlucire Inca
odatA mai puternicd In ochi, cu gene Inca
odatA mai mari, din cauza lui, numai din
cauza disparitiunei lui enigmatice din mij-
locul prietenilor si al orasului. Inchipui
pe Modreanu, asteptnd, In pioasA recule-
gere, lngl domnisoara Eleonora, ca ea sA-i
adreseze primul cuvnt. Ah, Ii vede buzele
jucfind de nerUidare si ochii sticlind di
rAutate 1 ironie si limba lungA de came-
leon, jucnd nerAbdAtoare pe strasina bu-
zelor. Il simte pregAtind nu cuvinte de Im-
bArbAtare, de mngAere, dar Indemn la ui-
tare repede si la convingere cA nu s'a Intam-
plat cine stie ce pierdere deosebitl
Cu totii ne vom intAlni acolo, domni-
oar i-aude glasul nesuferit, i-
ronic si rAu. Nu e absolut nicio pagubA...
Il vom gAsi, Il vom gAsi... el numai el ne-a
luat asta era un gAnd al lui mai
de mult, sA ne ia Inainte... Nu-1 vedeai cum

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 51

se da de-a hula pe prichiciul ferestrei, la


etajul al patrulea...
5i el se repede, i terge lacramile de
curcubeu ale domnicoarei Eleonora, prin
care a strapuns raza unui zambet i mana
lui indrsneata, se las In chip de conso-
lare, pe prul moale i incarliontat, se a-
bate pe gatul 0 pe umerii goi...
Nu mai plange, nu mai plange, donmi-
para. Eleonora, ii spune el... ci-o strange,
0.-o strange, la pieptul lui, cum el Negrior,
deci are tot prilejul, nu; e In stare sa faca,
sta ca un caraghios in fata fetei Indurerate
0 nu e capabil s articuleze un cuvant.
Jalea 0 ciuda i mai cu seama jalea ciu-
dei, 11 cuprind..
Ea 10 cterse pe furi-1 doua lacrami, 0-1
surprinse Wand acelaci lucru 0 o uimire
grozava se intipari pe figura ei...
D umneata ecti un mare suflet, domnule
Negrior...
A pierdut! Tolul s'a dus. A pierdut.mi-

www.digibuc.ro
62 GIB I. MIHAESCU

carea. Dar acum trebuia sd vorbeascd si.


chiar incepu: Insd trebuia O.' vorbeascd alt-
fel decdt, de cum ar fi vrut si se mira sin-
gur si-i venia sd chirde de uimire si de in-
dignare pe el Insusi, cum putea sA cuvn-
teze att de domol si arat de intelept. A-
tat de fArd rdutate si att de impdciuitor,
cnd in sufletul lui fierbea atta catran.
Rostea lucruri asa de camintiz asa de la
locul lor, cd si dnsa 11 privea cu ochi mari,
tot asa de cuminti. Il privea cu atta luare
aminte, cd pared ii veadea cuvinte, iesindu-i
din gurd si lund forma notiunei pe care o
exprimau. $i multd vreme II ascultd domni-
soara Eleonora. Pe urnad plea. binecuvntat
de vorbele ei:
Esti un mare suflet domnule Negrisor!
Si se intoarse a doua zi...
$i drace! avu o micA tresdrire Inainte
de a lAsa ciocAnusul degetului pe usd: dacA
s'ar pomeni cu...? 0, gndurile Astia au u-
neori opriri asa de curioase ! Hi, hi, cum sd

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 53

se pomeneascA?... IAA, deschide usa plin de


curaj, larg, cat e cu putintA de larg, infr
cu pasi largi, salutA i se aseazA la locul lui.
Mai sunt acum si alti musafiri, iar domni-
soara Eleonora e tot asa de frumoasA si
de tristA... InsA atat... nimic altceva... ce...
cine ar mai putea sA fie In camera asia?...
El Incepe sa. vorbeasc iarAi nespus de
cuminte si toti II ascultA cu multA luare a-
minte, cu largi IncuviintAri, cu exclamatii de
aprobare. Domnisoara Eleonora Ii ridicA
din cand In cand capul de pe gherghef, ca
sA-1 fixeze cu ochi negri, strAlucitori.
Ochii ei absenti se reintorceau deci, ochii
ei dusi departe, reveneau cAtre el, din te
In ce reieneau. Iar Negrisor vorbea calm
si Intelept si chiar simtea o deosebitA pia.-
cere sA cuvanteze acum pios i Intristat de
crudele IncercAri ale vietei.
A treia zi veni iarlsi i astfel multe zile
In sir. 0 teamA tot rAmAsese In sufletu-i,
dar din ce In ce mai neinsemnatA i mai

www.digibuc.ro
54 GIB I. MIHAESCU

Cci cnd se Veclea singur, en dnsa,


(oricine putea sl mai fie afail de el, de eel
dus), se simtea atdt de ferieit, o pace atat
de moale Ii invelia sufletul, Un sange atit
de curat Ii alerga prin vine, el-0 simtea
gndirea primenit de mice otravl i tot
ce spunea era aa de curat, aa de primenit,
aa... de aerisitor, el toti II ascultau si-1 a-
probau i toti nu intelegeau, cum omul Asta
care pnl mai deunzi se da de-a huta pe
ferestrele dela etaje, putea sl rosteasel ast-
fel de adevruri i de intelepciuni.

La fereastr nu se ma-i ducea: aid nu


mai privea Inteacolo, mear. Numai arare,
cnd tipltul vreunei maini de tliat lemne,
se urea pan& la dnii fulgerAtor i stride,nt,
se cutremura ca de-o amintire urtl i se
grabea sl Inchid geamurile, pentruca dom-
nioara Eleonora sl-i aud mai bine tuvin-
tele. Urletul mainei se zdrobea atunei de

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 55

geamuri i InAuntru 1111 venia deck un ecou


InAbusit i depArtat. Dar Incetul cu Incetul
urechile par'cA se deprincleau, sau par'cA ele
lArgeau pavilioanele, ca i cnd
zgomotul care le Ingrozia, le-ar fi desteptat o
curiozitate amarnicA; pentru cA In cele din
urmA chiar cu ferestrele Inchise tipAtul me-
talic, devenea tgt att de puternic, tot att
de sfsietor i atunci Intreba speriat:
Pe unde a busnit zgomotul Asta, dom-
nisoarA Eleonora?
Ar fi dorit atunci sA infunde ferestrele
et' toate pernele i cu toate covoarele care
se &eau InAuntru; dar nu vroia sA arAte
prin nimic domniparei Eleonora cA urlelul
lugubru i-ar aduce aminte o viziune att
de neagrA.
Dar domnisoarei Eleonora i se fAcea cald
deschidea fereastra. i atunci chirAitul
fierAstroaiei pAtrundea InAuntru ca un suer
de obuz ce cade aproape, si se clesfAcea In.
urechile lui ea o ploaie de ascutisuri lungi

www.digibuc.ro
56 GIB I. MIHAESCU

i junghietoare. Intr'un rand ele fur atat


de sfietoare, cA, galben i Intunecat ca o
mascA -de eeark Negrior Impinse IndatA
ferestrele i apucnd pe domnioara Eleo-
nora de mnk Ii spuse Infricoat:
Am sa-ti mArturisese totul, am stHi
mArturisesc totul...
Domnioara Eleonora privi la el Ingrozit,
abia mai putnd sl respire: ochii i se hol-
baserA, dinaintea fetei aceleia cadaverice.Se
smulse bruse i sAri ctiva pai inapoi.
Iar Negrior plecA zdrobit capul, ca sub o
loviturA de mAciucA.
Va s zick daa s'ar fi Intmplat cu a-
devArat, dacA... i chiar clac din prichna
ei s'ar fi... dac...
El o privea uimit, cu ochii ieiti, tremu-
rand. Si ea Ii urmArea incordat trsturile
fetel, tremura aideri, ca apucat de fri-
gurile cele mai crunte i privea din cnd
In cnd, spre u.
Poate ar fi dat un tipat i poate an fi

www.digibuc.ro
FEMEEA E CIOCOLATA 57

busnit printeinsa, lsand-o larg deschis In


urmg-i, strignd: asasinh asasinii! ajutor!
dacg bggg bine de seamg Negrisor o
curiozitate cumplitg-n'ar fi insfcat-o sub un
pumn mai puternic decat al fricei, dacd,
o, ho, cetea limpede Negrisor o picAtur
de amor propriu, de mndrie, de fericire, c
a fost si ea printre cele putine, mgr de aur
pentru nelegiuire i vgrsare de sgnge, n'ar
fi precipitat la limp acest vAlmsag de pa-
nicg si regret, pentru a o tintui pe loc, In-
cremenitg, sfrsit, iluminat.

Atunci el li aminti de bglgbnelile lui pe


fereastrg, de chirgitul ferestroaiei, de toate
senzatiile pe care i le producea acest ti-
pt prelung i inform. Ii povesti de trunr
chiul rezistent In care i se pgrea c vede
pe Modreanu, de opintelile desperate ale lu-
crgtorilor; Ii povesti tot, tot, chiar si de
limba imens de lungg, care iesise din gura

www.digibuc.ro
58 GIB I. MIHAESCU

lui Modreanu si se In Alta spre fereastra dela


catul al patrulea. Nu uit sA-i spun nici cg.
ea, Eleonora, pArea intrigatA de aceste zgo-
mote suspecte, c el vroise s'o tin departe
de adevAr, pentru a lgsa, sA se consume
nestingheritA drama, dar cA ea tot venise
la fereastr, vAzuse si se ingrozise... dar mai
cu seamA intelese O... iertase... Incuviintase
Abia acum Negrisor IndrAzni sA ridice o-
chii spre dfinsa. Domnisoara Eleonora a-
vea chip rAvAsit de cadavru, iar culoarea ei
obisnuitA li da InfAtisare de Intunecat zeitA
a pesterilor si subteranelor.
Domnisoara Eleonora se cutremur la ve-
derea ochilor lui, In acelas moment, In care
se cutremur si el, descoperindu-i aceast
fata infricostoare, acuma si mai straniu
de frumoasA.
Dumnezeule, cum visase el adesea de de-
mult, dela Inceputul lungei adolescente, care
par'cA nici acum nu s'a sfArsit, sA iubeascl,
si de cateori chiar nu iubise, rAtAcind In

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 59

transcendento crudA zeitA a infermului, s'o


prefacA la adierea cald5. a nelinistilor
sinceritAtei lui naive, In suflet dulce i InvA-
luitor! El se oprise, pentrucA spusese tolul
doar n'avea sA-i destAinuiascA acum
despre Sari! i contempla aoeastA figurA
de superbA hecatA. Iar ea II privea necon-
tenit IngrozitA si pArea el asteaptA oeva:
Pumnezeule, ce putea ea sA astepte?...
SA-i cadA In genunchi i sl-i InlAntue pi-
cioarele? Doamne, Doamne, pentru nimic
in lume, n'ar putea avea curajul Asta! Si
doinnisoara Eleonora astepta, figura ei In-
tunecatti astepta Inainte... Doamne, Doamue,
ce e de fAcut Dumnezeule...
Ei pe urna? IngAimA ea rAgusit,
abia auzibil i sanul et fcu o sfortare su-
praomeneascA, de pai'cA ar fi Inoercat sA
urneascA o greutate imensA, ca sA poatA
lAsa aceste vorbe. 0 sfortare atat de adncl
de grea, cA ochii lui Negrisor clipirA re-

www.digibuc.ro
60 GIB I. MIHAESCU

pede, uluiti, orbiti, ea de-o lumin sfsie-


toare.
$i... mai departe?... vibr iarsi stins
glasul ei.
Mai departe? se mill adnc Negrisor.
Mai departe? Stie ea oare ceva despre Sari?
Mai departe, domnisoar Eleonora? ce
intereseaz mai departe?
Domnisoara Eleonora se zgrci, zdrobit
ca'n fata celui mai abominabil cinism.
Eu cred el tocmai acest mai departe",
intereseaa mai mult domnule Negrisor,
zambi ea dureros accentuAnd pe fiecare cu-
vnt.
Atunci Negrisor li povesti de plimbrile
fr tint pe campuri si strzi si pe urm
cu tinta, end cetele de copii au Inceput s-1
intrige. Ii Imprtsi c. tipul Modreanu era
atat de comun si curent si-i mrturisi cu
greutate, cu mare sfiiciune, c. tipul Negri-
sor 'nu l'a putut gsi decat Intr'un -singur
exemplar...

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 61

Si lngA el antropologic vorbind a-


clAugA In gdnd, tipul ei... al Eleonorei. Era
fatal ca aceste dou tipuri sA se gAseascA
aproape, strnse prin cea mai strnsA le-
gAturA care putea sl existe...
Domnisoara Eleonora asculta cu nelnchi-
puit interes i frumoii ei ochi erau incon-
tinuu holbati, Doamne, att de divin hol-
bati, cA pAreau ai unui copil supArat. Ne-
grior se opri firesc la capitolul Sari.
Mai departe, mai departe! gemu rugl-
toare domnioara Eleonora.
Negrior era ea desAvArsire incurcat
domnioara Eleonora 'Area cu atfit mai
mutt neindAtoare i curioasA.
Ei bine, te-ai oprit, la episodul cel mai
de seamk, 11 Incuraja ea cu nespusA blndete.
Iti bale leg ezitarea... Injeleg, Inteleg totul...
dar mie poti sA-mi povestesti... haide, haide,
curaj... nu, bietule nefericit) la nimeni, la
nimeni, nu voi spune, voi pAstra totul pen-

www.digibuc.ro
62 GIB L MIHAESCU

tru mine, voi rAmne mai mutA ca un mor-


mnt...
Si ea Intinse mAna In chip de mngAere,
dar i-o retrase dela jumAtatea drumului cu
oroare par'cl Inapoi.
Doamne, de unde poate ea sA tie de Sari?
Negrior era cumplit de Incurcat i cAs-
case spre dnsa, pAnA la ultima limitA po-
sibilA, enormii sAi ochi. Iar domnioara E-
leonora, cAscase spre aceti ochi, ct putuse,
la rAndu-i ochii ei tot aa de enormi.
DeodatA un fulger Bari In fundul prA-
pAstiilor negre, ce se deschideau pe fata lui
Negrior ca douA cratere fArA fund. Ii a-
mintise de ornicul din pArete i de gravita-
tea timpului: da, toate astea poate sA le mAr-
turiseascA. Da, ba chiar cA a fost In casA
la Sari, pentru ca... ea 1-a poftit... cnd ii
scApase copilul... din mftinile micilor Mo-
dreni...
$i Negrior Incepu sA descrie salonul lui
Sari i tcAnitul bizar al minutarului dela

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 63

ornicul cel mare, de eke ori trecea de ju-


mdtate i Incepea s urce spre ora corn-
plectd. Avea oarecare Incurcdturi, cnd tre-
buia & motiveze absentele une-ori mai In-
delungi ale
Astfel c domnioara Eleonora Il Intre-
rupse...
In casa aceasta te-ai Intlnit cu el...
Cu el? care el?
Cu... dom... cu Modreanu...
Vai, nu... asta s'a Intmplat, alalt... eri
seard... alaltderi... Nuu...
Atunci, unde l'ai Intd Init... unde... v'ati...
cnd... nu mai Inteleg nimic din cele ce-mi
spui Iatd sa-ti dau un pahar cu ap ca
s te liniteti... i reia povestea dinapoi...
tii de unde sd-mi spui... de-
acolo de unde te-ai Intlnit cu Modreanut
ll Incurajd ea, batndu-1 cu blndete pe u-
mr...
Dar eu nu m'am Intalnit cu Modreanu
tot timpul sta... decnd n'am mai venit pe

www.digibuc.ro
64- GIB I. MIHAESCU

aci. Cum, domnisoarA Eleonora? Dumnea-


ta poate... ma crezi... vai, mA crezi asa-
sin?...
Domnisoara Eleonora considerA stupoa-
rea lui cu neincredere, dar cnd Isi clAdu
seamA cA ea nu putea fi deal sincerA strnse
ochii si buzele...
Atunci, de ce aceast mizA en scne? se
MO. ea. De ce atatea ezitri, attea intro-
duceri.., de ce povestea cu fierAstroaia... pen-
tru a ajunge la o vizitA fAcutA unei femei
oare care, unei unguroaice...
Negrisor Incepu sA tremure, pentrucA lua-
se deodatA un mare curaj:
Pentruce, domnisoarA Eleonora? Dar e
putin lucru, povestea cu fierAstroaia... dar
e putin lucru, ca eu sA asist la torturile u-
nui prieten cu snge rece si rAutate i. cu
printa sA se sfArseascA odatA cu el totul...
pentru... pentru...
Pentru... pentru... pentru ce vrei sA zici,
rAspunde...

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 65

Pentru a nu-mi mai sta In cale... pentru,


pentru... a nu-i mai acorda, domniwarA. E-
leonora, preferinta pe care i-o acordai... i
pe care n'o merita... te-asigur cA Jeo me-
rita, domnioarA Eleonora...
Bine, dar pe Cate spui... astea toate s'au
petrecut Inteun fel de halucinatie, cum s4
spun, In Inchipuirea d-tale...
$i era putin lucru, domnioar6. Eleo-
nora?
CA ai avut astfel de comaniri?
Nu, dar c ti-am dest6inuit dumitale...
cl ti-am... cA am... c da, le-am avut...

Din momentul acestei desttiinuiri, in afarA


de zgomotul ferestroaicei, nimic nu le mat
turburl pacea In vizitele lui urmtoare. El
admira covorul imens din prete, In care,
pe-un fond verz-ui, doi trandafiri uriai, ro-
ii 1 altii mai multi i mai mici, galbeni,
li artau str6lucirea, de paec ar fi fost
5

www.digibuc.ro
66 GIB I. MIHAESCU

jesuli chiar cu stamine de roze naturale. In


coltul opus, un alt covor ufia acoperea doi
pAreti: doi lei negri i fioroO, se sdrutau pe
un fond rou Inchis, drept la intersecjia pd-
retilor. Sub covor era un divan scund in-
cApAtor, acoperit tot de un covor rou, cu
multe i felurite desemne geometrice negre,
prin care se plimbau berze mici, cafenii.
*Pe divanul acesta, surprinse el Inteo build
dupd amiazd, pe domnioara Eleonora nu-
mai in. cdmad. Muse uor In ud, i in-
trase fArd a mai atepta Incuviintarea dind-
untru domnioara Eleonora rdspundea
doar nespus dp Incet, totdeauna, i el tre-
buia sd repete bdtaia de mai multe ori, pen-
iru ca vcea ei sd creased i sd se facd au-
zitd; astfel a de la un timp, pentru a scuti
gAtul delicat 1 brun de astfel de sfortdri,
Negrior luase obiceiul sd pdtrundd, putin
timp dupd primul ciochnit: era doar lim-
pede, dacd ua nu. era Incuiatd, Insemna
cd stApdna casei putea sd-1 primeascd.

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 67

El Ingaima deci aceste explicatii, rn semn


de scuza domnisoarei Eleonora, ale carei
brate goale i pline se ridicasera panti'n
dreptul ochilor, ce se rostogoleau 1n dosul
degetelor raschirate, ca dou pasari speriate
Intr'o colivie. Parul negru cu reflexe cas-
tanii, asa de Inchise c par'd erau de cio-
colata topita, cazuse In repeziciunea misca-
rei atoperise de tot un. umar rotund,
cum Negrisor nu mai vzuse In viata lui.
In schimb celalalt umar i gropita dela gat
ramasesera In toata goliciunea lor smeada.
Negrisor le vedea pentru intaia oara, caci
domnisoara Eleonora avea obiceiul haine-
nelor cu mneci i cu guler, care se ridica
papa sub barbie.
Toate, el le-a vazut In cteva clipe; nu-
mai decat apoi s'a Intors singur cu spatele,
incercand sa explice Inainte; insa ochii s'au
izbit atunci de oglinzile mari din celelalte
trei colturi, precum si de cele mici, care
se lasau prinse de funte albastre printre

www.digibuc.ro
88 GIB I. MIHAESCU

tablourile. nenumrate. Ori uncle se intor-


cea se Impiedeca de imaginea ei strluci-
toare.
Domnioara Eleonora p5rea a: nu i-a
pierdut cumpAtul i aruncase pe clansa un
capot portocaliu, pe care litere negre tur-
cgti, reconiandau cine tie ce preceptemo-
rale. Msg. Indat mnecile largi'czur pe
umeri, cAci minile alerte potriveau actun
Oral i se artau In tntregimea frunmsetei
lor, desvaluind gropitele ,umbrite' ale sub-
tiorilor, pe cnd despicAtura dela piept, ties-
coperea agitatii ca un mare ochl In scli-
pint viclone:ntuletul dintre cele dou r5.-
dcini tremurtoare ale snilor.
Pardon, pardon, se Incurca in scuze
1 In oglinzi Negrior, Inchiznd ochii de
atta minuntii i oprindu-i In sfArit pe
marea biblioteca veche, de nuc lustruit, cu
geamuri uriae. Pardon, nu m'ateptam
s vA g5sesc... totdeauna am b5.tut la fel...
1

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 69

Oh, iarta-m dumneata, domnule Ne-


grisor, chiar am rdspuns intrd."; asa cd
dumneata n'ai nici o via... Am crezut eh' e
Amelia, o asteptam...
Dar si prin geamurile atAt de curate de
par'cl erau proaspete ca apa, ale biblioteca-
rului, despre care domnisoara Eleonora spu-
nea el e singura amintire dela tatal su,
se puteau vedea privelisti fArd seamdn: un
picior Infdsurat In ciorap transparent, pe
care tivul capotului Incurcat Intr'o cataram
de jartierd il desgolea pnd deasupra ge-
nunchiului; un ski brun si obraznic, ce-si
vara pe furis sfrcul prin despicdturd, pro-
fitnd de faptul cd domnisoara Eleonora Isi
clduse capul pe spate i-si clAtina prul,
pentru ca firele sd se aseze drepte inainte
de a le rdsuci; robustul contur al salelor
cabrate, cnd ea se aplecd spre a-si acoperi
piciorul.
Iar In Inserarea aceasta de August, aripi
negre de uriasi lilieci invizibili, pall:4e greoi

www.digibuc.ro
70 GIB I. MIHAESCU

prin ferestrele larg deschise; oglinzile Incep


sh devinA nedeslusite i misterioase, de
par'c trAesc; domnisoara Eleonora, care s'a
asezat pe divan se contopeste pe Incetul, cu
umbra necontenit crescndA, care i-a i man-
cat vestrnintele inchise, lAsandu-i doar fi-
gura ce pluteste in spatiu ca un cheruvim;
de afarl nu mai vine nici un 001 speriat
de ferestroaia.
SA aprind lumina, domnule Negrisor...
Nu IncA, domnisoara Eleonora... acuma
vAd doar figura dumitale si ea mi se pare
c pluteste In spatiu ca un heruvim...
Avea doar o neliniste, sA nu vin5. deodatA
acea domnisoarA Amelia, pe care Eleonora
o astepta cu prea multA ardoare, ba chiar
so necAjea din clipA In clipA mai mult c
nu vine.
Dar ea nu venia totusi; i apoi putea sA
vin5. sau sA nu villa; Ins una bunA stia Ne-
grisor, cA Modreanu nu va mai veni

www.digibuc.ro
FEMEE,A DE CIOCOLATI 71

Fr doar i poate c ea ma socotete


nebun! 10 spuse Iegrior dimineata, Ina-
inte de a sari din pat, eand 10 aminti stra-
niul dialog din ajun.. Si o rusine arzatoare
11 cuprinse. Toate vorbele pe care le spit-
sese i pe care ea nu le crezuse, cu sigu-
ranta ca nu le crezuse! i se 1ntorceau
acum In cap, lovindu-1 ca nite pietre, una
mai tare decfit alta. liasunau att de tare In
golul tidvei ea le colfunda cu goliciunea-i
matinala i ruinat trase patura peste dn-
sul, ea 0 and domnisoara Eleonora ar fi
lost de fall sa-1 vad.
Mu HA vreme i rumega gandurile, cu ochli.
deschii In Intunericul de sub plapoma,
land fiecare cuvnt In parte din cele ce
rostise i 1ntrebndu-se cam ce-ar fi putut
ea Intelege dinteinsele. Crmpee din convor-
bire Ii ramasesera, 1ntregi Iu memorie. Si
mai ales acesta:

www.digibuc.ro
72 GIB I. MIHAESCU

Uite, Ili spun, Ili jur... o zi dac mai


trdia Modreanu, o singur zi... ah...
SArmanul!
Srmanul... adicd el care a murit In-
tmplAtor nici o voin i fr .nici o
desnAdejde...
dupd o pauza mai Indehmgd, privind
prin negurd, capul suspendat, de serafim
ochii aceia una cu cearclnele din jur, glasul
lui rdsund clar, precis, hotdrit:
...ah, acum dac ar fi aci i. ai vedea...
$i maia lui, alb In intunerec, aratd cti
degetul intins, sacadat, spre fereastra larg
deschisd... spre pervazul, care putea fi ori-
cnd cumpAnd lntre viat i moarte...
Acolo, acolo, domnioard Eleonora, se
Indbuise subit glasul lui, Infiorat de groz-
via destdinuirei... acolo... avea s fie..." avea
sd se petreacd,... o, ho... fii sigurd de asta...
Aci, Inveselit, domniwara Eleonora dd-
duse drum rsului cristalin.
Vai nostirn eti...

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 73

De sigur nostim i Negrior se plim-


ba atAt de agitat prin Intunerec i Mina-
nea aa de nervos din maini nostim desk-
gur! Dumneata nu crezi nimic... dumitale ti
se pare cA citeti un roman, dunmeata nu
tii cA mai existA InteadevAr i nebuni, de
aceia, aa ea mine7
Ea-1 privea cu ochii mAriti peste fire i
el se plimba din ee in ce mai furios. i ochii
ei deveneau din ce In ce mai fosforescenti,
par'eA se desfAceau in scantei minuscule dar
infinit de multe, privindu-1i la lumina lor
el vedea cum pe buze, Ii cretea un ambet
nou, necunoscut...
...Asta este! sau mA crede nebun sau
nu crede de loe In ce spun, conchise deodatA
Negrior, srind de sub plapom i pornind
infuriat la spAlAtor.
CAnd ei InsA gAtit afarA, cAnd aerul dimi-
netei i veselia oraului Il primir cu mur-
mur de bunAvointA, eumpAna gandurilor se
aplecA in partea cealalt. De ce m'a chemat

www.digibuc.ro
74 GIB I. MIHAESCU

atunci astazi durd mas? i de ce aseari


stAruia aa sA rAmn?
mai stai te rog... te rog... 1... s sfarpru
cu glumele macabre... ad5ugase rAand.
Nu. Plec! striga elfEu cnd spun ceva...
(Pe aceste din urin cuvinte, apAsase, am-
bind, cu hoarIt tnteles).
Bine, atunci du-te. Ast5.-sear tusk este
ultima oar, and Iti mai dau voe
ru cu mine. i maine, te rog vino mai
de vreme. Abia vii i pled. Ce Inseamu
asta?...
El o privise cu ochi uimiti, Ingrozit. Pep-
tru nimic In lume nu-i putea crede ure-
chilor
i eri, de ce n'ai venit?

Asta s nu se mai intample!


Da, da, da... asta este! Din dota una: sau
ea a crezut In Intregime ce i-am spus, sau
a crezut numai pe junatate i vrea
Intareasa de tot convingerea.

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 75

MA rog... dacA ar fi luat drept tirade de


romane proaste, cele ce-i spuneam eu, In
cazul acesta mA rog, stai s vedem... In
cazul acesta nu m'ar fi chemat... Doar ea
tia cA eu venin i aa.... De ce a inzistat
sA. nu mai IntArzAi i sA nu mai scap vre-o
zi! De ce, de ce! Asta este, s'a terminat...
Unei femei orice Ii poate scApa afarg. de
accentul sinceritatei... Ea m'a crezut!... Ha,
ha... strigAtul acela hotArit i plecarea aceia
hotArItA, and a rAs de... glumele-mi ma-
cabre....
Condus de acest rationament, Negrior fA.-
cea pai rari i sAltati prin multimea tro-
toarului, saluta in dreapta stanga, chiar
pe cei nesuferiti, zAmbea cuceritor dea-
supra intregei mase de capete.
Strada se desfAura dinaintea lui plinA de
soare, parfumul ce-1 rAspAndeau fetele,
curgea par'cA. prin anturi; jamboanele a-
Ornate la uile bAcAniilor i butoaiele cu
icre nosh, cu scrumbii arumate cu branza

www.digibuc.ro
76 GIB I. MIHAESCU

Ii dau impresia belsugului si a fericirei. uni-


versale, zgomotul strzei, zumzet de albine,
costelivii cai ai birjarilor, la fel cu minuna-
tul cal al lui Matei Garvin de cola, de pe
soclu.

Era cu o ceat de prieteni, rezemat de


vergeaua galben a imei vitrine, cnd o
vzu trecnd inteun grup de fete; Metii
salutar toti cu gesturi largi, iar strada toat
se Intorcea dup dnsa. Era Intr'un taior
simplu, albastru i'n cap purta o plrioar
de catifea neagr cu borurile mari. Inainta
cu pasul ei regesc i impArtea pretutindeni
flarile zmbetului fr sfrsit. Cnd vzu
pe Negrior Ii surse att de deosebit de
ceilalti c toti de fat, dup trecerea ei,
Intoarser capul la dnsul.
Se desprti atunci de prieteni ca s r-
mn singur eu sufletul lui si se afundd in
valul de trecAtori, cci ceva II nelinitea,

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLA FA 77

o intrebare vagA, care pe urmA, i se Infipse


precisA si ascutit ca tin cui in mijlocul
fruntei.
Oare, spune drept Negrisor, te-ai fi a-
runcat ?
Cum, prin urmare exista un grAuntz de
sovAire in adancurile cugetului Mu! Si el
care crezuse cu toatA sineeritatea, absolut
tot ce spusese Eleonorei! Om! Cum?...1
Si o lul iar pe strAzi dosnice, cii trecAtori
rari si se feri si mai mult prin strAdute iri ?
guste i intunecate, sugrumate Intre dosu-
rile de-o murdArie exempl a uriaselor
edificii, ce-si arAtau fatadele mndre pe
st-rAzile principalc. Se ferea astfel prin uli-
cioare din ce in ce mai meschine, ca unul
ce-a descoperit o rupturA vizibilA a hainelor
Inteun Ice nepotrivit si se ascunde de marea
multime gAtitA. In battle de sArbtoare,
0! si el care era convins.., dine, cine Ii
spusese acolo in. adAnc cA n'ar fi avut curar
jul?

www.digibuc.ro
78 GIB I. MIHAESCU

Pentru a-i dovedi ccmtrariul, acelui cineva


rAutAcios dinAuntru, Negisor, dintr'un salt
al imaginatiei se 0 vAzu cocotat cobii
pe ametitorul privaz.
In spate i inchipue pe cei doi vorbin
cu vorbe, vorbind 0 mai mull cu surasuri,
vorbind 0 mai mult cu ochii. Pentru ei
Negrisor nu exista. Si pentru Negrisor altA
Eleo,norA nu mai existA. Asupra punctulni
Astuia nu mai Incape kntrebare. 5i pentru
a-si dovedi ea nu mai Incape vorbA, Negri-
sor 10 aminti iarasi de Sari, apoi amintirea
lui trecu 0 mai Inainte ori de cfite ori s'a
mai 1ncercat, atuuci cu vointA, s'o trife le,
sA-i placa alta, de cate ori s'a fortat sA-i
placa alta, cu alt suflet i mai ales cu altA
culoare. A sufletului 0-a corpului. A sufle-
tului acestuia prin care priveste ca printr'un
amurg 1naintat, ea prin misterul i poezia
unui amurg 1naintat. Uncle, decat In povesti
s'ar mai fi putut gAsi aceasta lumina,. adanc
ciepuSculara, unde s'ar mai fi putut gasi

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATX 79

1.9pAr de culoarea ciocolatei si cret si moale


tt ca socolata cnd se topeste In gull.: im
pAr gat de des si de Incrliontat, cA.strns
in coc deasupra 'Area coiful Minervei ...o
flemee rnndrA e ceva mai mult dect una
rumoasl... i pAnd acela rAsfirat, Imp Artit
u el ca tui asternul al capului, amndou
fetele Invelite In pArul acela, cAutndu-se
sub ascunzisul lui sumbru... iar bratele goale
impletite in jurul gtului lui, al lui, si s-
nil zbAtndu-se ca douA pAsAri prinse In
aceastA ImbrAtisare, In aceastA strivire si
ochii, vagi picAturi de soare In funduri a-
dnci de pAdure! Ochii aceia Inchisi pe ju-
mAtate... si trupul acela de attea ori avut
In vis, Intins ca o coardA, tremurnd ca o
coardl... cu cte alte trupuri aproape la
fel n'a vrut sA se amAgeascA In realitate; dar
Intruparea vAzutA In vis, corpul ghicit doar
prin cutele sii strAveziul muselinurilor, cor-
pul furat doar att at Jesfrngerea unei
mneci sau o copc.A neprinsA sau un. tiv

www.digibuc.ro
80 GIB I. MIHAESCU

agAlat lAsau sA se fure, corpul acesta A falt


mai tare...
Si toatA minOnea totusi existAnd numb:
pentru kodreanu... Iar el, Negrisor, alune
and milimelru eu milimetru, tras de greu
talea capului fierbAnd... Si mai Incape In
doialA? Atunci de ce a fugit, ,alungat de
spaima fierestroaiei? De ce? De ce? Dac
n'ar fi fost nirnio adevarat, ar fi ras, ar
fi ziimbit, dar nu s'ar fi dat Ind ArAt in
fata nici unei spaime? De ce? De ee? Ina
o zi!... poate... sau douA... cine stie, daed
mai venia la Eleonora...
Negrisor suase atAt de sigur de sine si
atAt de stra.niu, cA daeA s'ar fi vAzut Inteo
oglindA, orice bAnuiald IntrInsul s'ar fi to-
pit rusinat...
Nici o lndoialA, nici o IndoialA.... De CQ
spaima In fata fierestroaicei si-a abisului?
De ce I-a tinut din ce In ce mai mult, pe zi
ce trece mai mult, Incordat Inteinsa pentru
a-i da de-o dal& drumul, pentru a-1 alunga

www.digibuc.ro
FEAIEEA DE CIOCOLATA 81

deodatd Ingrozit... pand hiteo zi, pand o-


datd.... 'and In'avea sd.-i mai dea
Dar In fata acestei reci i groaznice eon-
statri, Negrior se Induiod... Diimnezeu
Insd l'a dus departe, l'a fedt prin margini
de ora, departe de fierdstroala cu dinti ca
piumnalele, ce-1 atepta ranjind in fundul
prpastiei spdimanttoare...
Duioia se mdri 0 mai mult, cdci inchi-
puirea ardta sie Insui, zdrobit de pa-
vaj, sfaiat de coltii de fier. Iar Uodreanu
Eleonora cocotati pe privazul ferestrei: el
triumftor, ea ingrozit In fata marei revela-
tiuni. Cdci abia atunci i-ar fi dat seama ce
suflet a iubit-o i cat a iubit-o sufletul acesta,
prefacut pentru ea In ciosvarte de abator.
Grozdvia perspectivei, fdr voia lui 11 Mu
deodat sd se cutremure lung, ca cuprins
de spasm. Doamne,mai bine cd nu s'a
Intamplat aa!" Insd abia Ii scdpd aceasth
multumire In lumina gandultii, cd din nou
se sperie, de el Insui: Cu toate as-tea a
6

www.digibuc.ro
82 GIB I. MIHAESCU

fi Mcut-o! mugi el In gAnd... Uite, uite,...


'yid... simt... cum as fi fAcut-o...
$i asigurArile acestea, pe care i le f Acea,
li cresteau i mai mult Indoiala, It goneau
acum de singurAtate, Il Impingeau spre strl-
Zile centrale, inepuisabilul izvor de lase o-
vAeIi, sA disparA, sl se Innece In murmurul
profund al oceanului de oameni. i-i forta
necontenit Inchipuirea, IncApAtnndu-se sA
se vadA alunecnd milimetru cu milimetru.
Purta atta gAnd curat pentru Eleonora,
cg. nid In tainitele gandului, era jurat sA n'o
amAgeascl.

DupA amiazA domnioara Eleanora il


primi foarte de vreme, In capotul ei porto-
cgiu, cu litere turcesti. Ea-i strigA sA intre,
trntitA pe sofa, picior peste picior, InsA pi-
cioarele erau acoperite pAnA'n vArful pan-
tofilor de poala capotului, pe care genun-
chii strAnsi o Intindeau s'o rupl.* In schimb

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 83

bratele erau de tot goale cum sta rAstig-


nitA cu palmele suh cap, in vAlmAsagul pA-
rului, rAspindit pe divan si IncAlcit ca
hieroglifele capotului. Cu pArul ei de cioco-
latA, cu obrazul, cu bratele ei pline, cu gtul
si tot ce se vedea din nepotolitul piept, to-
tal, totul de culoarea dulce a ciocolatei, Ne-
grisor o privea lacom ca un copil o prAjiturA
chiar o simti topindu-i-se In gura cupidA
de antropofag. Dar imaginea aceasta care-i
dilata nobilul sAu simtimnt pin la furia
instinctuhli primitiv al foamei, i se pAru
prea groso1an i o InlAturA, cu toate cA
fArl voia lui simtea pe cerul gurei, sen-
zatia dulce amAruie a ciocolatei fine.
Ea-i fAcu semn si el se asezA alAturi de
dnsa pe marginea canapelei; InsA stAtea
cam stAnjenit astfel i dupA primul schimb
de voibe, li ceru voe sA se lase pe. blana u-
riase i albA cu cap de urs dela poala diva-
Ea-i Incuvinfl si el se intinse cat ere
de lung la pArul moale al animalului nor

www.digibuc.ro
84 GIB I. MIHXESCU

dic la adApost de puterea solar a ochilor ei,


cari dela inceput se infipseser in privirile
lui umile, cu atata putere, par'c ar fi vrut
s-i strAbat in toate chipurile capul, ca a-
cele raze misterioase de laborator.
Hm... ea inc nu-i convins pe de-
plin...
Si-i fu fric de dnsa. Avea ceva de a-
sasin in privirile care-i secau ochii; iar do-
rinta 'nebula de a cunoaste totui pan A. la
ultimul fir de mister si plcerea aceia gro-
zavA a femeii de a vedea masculul sfinge
fAsii de carne pentru ea, grozvii pe care
le cetea In dosul fruntei usor bombate,
Il revolt contra fabricantului aceluia de
ciocolat, care a putut s vre i simtiri
In fantezia dulce de cofetrie.
Ea se ridicase acum inteun cot si-1
privea surznd, ca pe-un caine urias, pe
care-1 rsfta pentrucA-1 stia gata de moarte
la cel mai micNsemn; jar Negrisor se vAzu
reflectat la cercul mic de lumin al ochilor

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 85

ei, minuscul cat o ganganie i Imbracat chiar


In blana dobitocului dTlesupt.
Ei bine, fie! i spuse 0, In vreme ce ea
Il Intreba deocamdata lucruri banale. Ei
bine, fie!... primeste sa-i satisfaca i capri-
ciul asta... InsA. Inainte... Inainte... o...
Inchipui tot trupul acela gol, Intreg
In fata lui, Infawrat de aceiasi culoare In-
chisa i mistuitoare de pe figura, sbatn-
du-se, tot, In frigurile patimei fail sat... Oh...
coloarea aceasta nedifinita, palidul insesi-
zabil,. apele acestea brune care fug si se a-
lung pe luciul pielei ca un joc de izvoare
umbrite In misterioasa pace a noptei:
urechi pica usor, ca un zvon de zurglai
dedeparte, clopotelul biblicului verset: O,
neagrrt sant, dar frumoasa..."
i cum domnule Negrisor, numai atat,
numai atat... numai astfel i petreck duni-
neata serile?...
bine, domnisoara, s sfarOm cu ni-
micurile, cu banalitatile... stiu... Stiu u.nde

www.digibuc.ro
86 GIB I. MIHAESCU

vrei sA ajungi... e inutil sA rAtAcim atAt de


departe de miezul convorbirei noastre... Iti
usurez sarcina... Ei bine, da... primesc tfir-
gill...
TArgul?...
Si rezemat Intr'o mica, el Intinde solemn
pe cealaltA In lAturi si apas1 cu palma des-
chisA In jos:
Primesc!
Ochii ei se aprind de luminA, umerii o-
brajilor i se ridicA iar buzele se botese lntre
douil cute ce pornesc numaidecAt dela rA-
dAcinile nasului In jos. E atAt de delicioasA
cAnd zAmbeste cA Negrisor li iartA si a-
ceastA cruzime...
Care tArg, domnule Negrisor?... Eu
n'am mimic de vAnzare...
Nici cu pretul Asta, domnisoarA...
Cu pretul Asta?...
DomnisoarA, dar ca sgi niA chinui a-
tAta.... ce am fAcut sA mA chinui atAta...? Iti
spun: primesc... esti satisfAcut5.?... primesc,

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 87

da.'.. iarta-ma c am intrebuintat astfel de


euvinte.,. comerciale, daa. vreti... dar gin-
diti-vA ce dau, ce ya dau...
stapanindu-i cu o micare energica a
capului, plansul care ameninta sa-1 podi-
deasca, gemu Infiorat:
...i acum... i acum...
Apoi vocea lui cobori i mai mutt, stingin-
du-se aproape:
...In schimb', in schimb vreau...
Ochii ei Il rivesc uimiti, lung -1 el i-a
ridicat capul i-o privete la fel de uimit.
Deodata ochii ei licgxesc intelegatori. EI
se cutremura... Acum se .hotarate so arta
Dar ea izbucnete intr'un ra's gat de sfa-
ietor, atat de strident, ca Negrior ramane
Incremenit... Cand se potOlete Intenn tat-
ziu, Ii spune printre lacrmi:
Vai nostim eti domnule Negrior1.,. Ce
tot vorbeti acolo?... eu nu Infeleg nimic...
Apoi redevenind :serioasa, adaogA mnstra-
tor :

www.digibuc.ro
88 GIB I. MIHAESCU

Astea-s Haide, mai bine spu-


ne-mi ceva vesel... sag i. mai bine, ceva
frumos... care sl mA incnte... Cteodat
durnneata spui lucruri atAt de frumoase...
dar nuraai cAteodatA...
amenintA cu degetul ca pe-un copil.
A, atunci II crede nebun! Atunci ea se
joacA pur i simplu cu dansui. Atunci tot
ce i-a spus el, toate mArturisirile lui ma-
cabre, ea le-a luat drept fantezii de om cu
mintea pe jumAtate, sau ceia ce poate fi
mai gray, fantezii de prost gust, care-o face
sA-1 priveascA i sA-1 IngAdue lng dnsa
doar din milA i obinuintl.
Va sA zic asta e tot ce-a putut ea ghici
in sufletul lui, in tremurul atAt de sinoer
al vocei lui? joc de teatru i declamatie de
prost gust? Va sA zic ea nu crede, cA el
ar fi in stare?
Crezi cu sunt copilArii. dornniwarA
N'ai putea sA-ti Inchipui cA,aceste
copilArii ar putea sA devinA realitate... CA

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 89

In orice caz nu e emfazA i nici glumA nes-


ratA!
Dar pentru numele lui Dumnezeu, dorn-
nule Negrisor ce ti-am ;Malt de-mi asculti
cu atta ... nu tiu cum sA spun... mohorealA,
cu atta vrAmAie toate vorbele mele? i-mi
rAspunzi aa de fArl lute les la ele... de ce
fad figura asta?... sigur cA. nu te inteleg...
Ei bine, spune dumneata atunci, ce vrei, ce
vrei ca sA Inteleg... dar spune clar, rAspicat...
Aha... va sA zicA asta era! Vrea sA-i smulg
din nou 0 solemn legAmantul fatal, vrea
sA audA din nou si limpede, pe f4A, cuvintele
de moarte. Negrior se cutremurA, dar cu-
lOarea gtului ei II intunecA. Inchise ochii i
iarAsi se cutremurA deastAdatA dinaintea
vorbelor, pe care trebuia, sA le rosteascA.
PArea cA se vede In penultima clipA, aplecat
peste abisul fArA fund...
Ei haideti spune odat ce vrei sA trite-
leg? Aaum cand te Intreb stal i te gn-
deti!

www.digibuc.ro
90 FEMEEA DE CIOCOLATA

Ah..,. femee de ciocolat! Ei bine:


Da clomnisoara Eleonora, asa e. Adica
duntneata ai MO les totul, Insa numai un
lucru n'ai Inteles si anume: cat de sincer am
am fost... cand... si-ti spun si acum Inc'odata..,
Ce?
Ca In schimbul unei... ca In schimbul...
ca sunt gata sa ma... a mor...
El vorbea pastrnd ochii Inca Inchisi si
respira greoi. Ea-1 privi Intai lung, speriat,
apoi se porni, iarasi pe-un ras atat de vio-
lent, crt lacramile izbucnira brusc fortate
paT'el, de piiterea acestei izbucniri Negrisor
jignit la culme, Wegri asa de mult, bleat se
transformase el Insusi, intfo statue de do-
colat4. Ea abia putea sa-1 vada prin roua ge-
nelor :.din pieptul zbuciumat pan la his-
terie, din gatul prin care se alungau hoho-
tele Ma putinta de oprire, ea abia putu
sa scape, silaba cu silaba:
=- Cre... deam.. ca-mi... spui ca... ma....
iu iu. besti...

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLAT 91

Se ridicase inteun cot pe divan i se forta


sl se potoleasck apAsAndu-si inima cu mAna
Dar abia izbutea sA tack si rAsul tsnea
iarAi indatA din adAnc, In trmbe scurte.
Ai M... cut... o figur.A... o fig...urA... att
de... izbacni sA spunA printre zbucnirile
de rAs.
Cu sigurantA cA mA crede nebun! con-
chise el, i cu toate c sta jos, simti ca o
slAbiciune la glesne, o sovAialA In tot corpul,
o prAbuire In tntunecatul abis. Ameteala a-
ceial Intunecarea aceia subitA a luminei On-
dului, ca soarele eclipsat In plinA zi. Ea durA
o secundA, mai multe poate. Ina and ochii
lui puturA iarAi sA. distingk o bucurie de
speriat, se desIuea venind din adncul lor
ca minusculele valuri indepArtate ale unei
mAri In miniaturA de atlas colar. Eleonora
vAzu aceste valuri atomice, ImpingAndu-se u-
nul pe altul, spre ea, din adncul negru i
indescifrabil al pupilelor 1. se sperie la
rndu-i, iar rAsul Ii IncetA de-odatA.

www.digibuc.ro
92 GIB I. MIHAESCU

Gura lui Negrior se intredeschise, chiar


se mira optind de mai multe ori acelai cu-
\rant: ah, ameteala! In vreme ce ochii lui
frAmAntati de viscol vArsau necontenit spre
dansa aceleai vAlurele de stranie veselie.
Ah, alneteala aceia! 0 recunoscu. Ii mai ve-
nise odatA, cAnd sta Indoit pe cerceveaua
ferestrei; clrid calcula: un milimetru, Inca
un milimetru... i Inc until_ Si sAngele deo-
datA a Inceput sA-i fiarbA In cap, apoi n'a
mai vAzut, n'a mai auzit, n'a mai simpt ni-
o secundA, douA sau trei, cine tie! Ins
In rAstimpul Asta un milimetru sA. mai fi
alunecat i totul era gata. Un milimetru nu-
mai l'a despArtit de bordura ascutitA. Uzi
frina vointei, In secundele acelea nu se mai
strAngea repede i infricoatA pe povArni-
u1...
Legilor lui Newton! conchise cu voce
tare Negrior privind-o triumftor. Acum
era sigur de sine... acum putea primi targul...
acum, chiar din sufletul lui se risipise orice

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 93

nelncredere. Vointa lui putea s5.-I awe nil


nici o ovAialA la ctiva milimetri depr-
tare de moarte... ei bine se va asseza la trei
sau chiar la doi, apoi va Inchide ochii... i
aineteala va veni dela sine... i restul drumu-
mului de parcurs va fi treaba ei...
Da domnioarA Eleonora sunt gata...
ti-am spus, dacA el mai trAia, atimci era
rndul meu s Incetez de b. mai trAi... Ina
ai rAs; ai crezut c astea sunt declamatii
proaste... i tiu... curiozitatea a cAzut picA-
tur cupicAturA, din bunele dumitale intentii
a cAzut acolo, in locul acela din sufletunde
alAluete Indoiala: au cAzut picAturile as-
tea causticeuna dupA alta i tiu acuma-, este
eternul i inepuisabilul amor propriu feme-
inn care te stApAnetel Vrei sA tii, asta e...
vrei sA tii, va fi. In stare un bArbat
sA facA acest gest suprem pentru mine? Ei
bine domnioarA neagrA, zeitA a noptei, ei
bine, iatA Iti spun eu: existA unul care-I va
face... eu 11 voi face auzi, eu... cnd vrei...

www.digibuc.ro
94 GIB I. MIHAESCU

acum... aici... pe loc... lti spun c5.-1 voi face...


acum pe loc... pe
repetA de mai multe ori pe loc pe lot"
dibuind tn sufletul lui dac mai intlInete
un grAunte de ovAialA. Ins nu gAsi nimic
i-i simti sufletul Incordat de hotArire
repetA iarAi cAnd vrei, cAnd vrei,
and ordoni", dibuind In sufletul ei dac5. In-
tAlnete ufl sAmbure de groazA, de lucre-
dere i de prire a avAntului acestuia ne-
bun; dar nimic nu veni dintr'acolo, In U-
rechile i'n sufletul lui i vocea i se tncorda,
de fiorul sacrificiului:
Dar... Inainte... rAsun5. solemnA a-
ciast voce fii a mea... primesc de bun*
voe sA fiu sclavul Cleopatrei, cu care te a-
seamAn5. atAt de mult culoarea cu reflexuri
nocturne ce te acopere... primesc de imml
voe i eu Insu-mi te rog... sA f Cleopatra...
iar mAine In zori sau chiar astA sear& dacA
vrei... sclavul, care a IndrAznit... nu va mai
trAi...

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 95

Ii Spuse toate acestea ferindu-i


fixAnd bAtaia din ce in ce mai agitatA a u-
nui punct de pe gAtul ei, care i se paru un
ochi de izvor In amurg. Sinatea necontenit
cAldura pluictului aceluia agitat pe buzele
lui, aa cA vorbele pe care le spuse, furs
egal de sonore i curserit toate, una dupA
alta, duse de-un Awe aa de rece cum nici-
odatA nu se atepta s aibe. InsA, abia sfAri
sA le pronuntA, c o ruine groaznicA it
cnprinse: Inu era inspAimAntat cAtu*i de,
putin de ce oferea, dar it infricoa IndrAs-
neala celor cerute tri schimb...
Domnioara Eleonora tAcea...
Attuaci indrAsni sA ridice cu slialA pri-
virea spre dAnsa; dar atAt numai un colt,
un infim colt al privirei: i fu deajuns s'o
zreascii, cu ochi grozav de mAriti
pe care, se pArea cA-i forteazA *i mai malt
SA-i mStreascA, de par'cA, ar fi vrut sA-1
incapA cu totul tn rotundul cuprinderei lor.
Jar, jur.., chiar aotA searA, gemu

www.digibuc.ro
96 GIB I. MIHAESCU

atunci Negrisor, tnecat cu totul In apa lor


jucAusl, de diamant dracesc.
Ea stAruia In acerea ei, fixandu-1 Ina-
inte, cu cercurile acelea mari aie ochilor
care cresteau par'c absoarb si el
primea astfel consimtimntul.
din nou simti prin oase i prin sale
ceva rece, iar pe ochi se puse un vAl ne-
gru. Un crep prea strAveziu ca s nu z-
reascii totusi prin el, sbuciumul punctului
nepotolit de pe gtul de ciocolat.
0, dace nu-i spune ea, .acuma ea deunAzii
ajunge eu glumele macabre! Voi fi a ta
Mr. o rscumprare atM de grozavA!...
...A Inceput iar sd se Indoiasc, de i-a venit
un gnd asa de LIM Tost? Nu! Negrisor i
citeste tri suflct, ca Intfo oglind: nu va fi
In stare s dea 1-nclrM1 Dar dacA ea ar fi
scapat cuvntul mntuirei, atunci sdrmanul
Negrisor, o clip ar fi Inteles, ar fi vAzut
el un sens al propriei sale vietit Pentrul a a-
junge la aceiasi fericire, Modreanu n'ar fi

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 97

avut nevoe sl se prefacA tu bucAti! El Insl...


0, numai pentru nedreptatea asta se in-
duiosa acum, pentru ultima oark nu sufle-
tul lui pe care-I simti inainte darz i hotA-
rit, ci trupul acesta chipes, pe care i se
pAru, c6-1 i aude prAind...
...InsA ochii femeii de ciocolatA crescu-
sex% atdt de nemAsurat, zambetul Ii devenise
atit de fix si de straniu i hieroglifele de
pe capot atat de inchlcite, cA acum era un
idol indian ce-si astepta ofranda sAngeroas.
Doar punctul ce se zbAtea poruncitor, pe
grumaz, 'Area cA mai trAeste In infobilitatea
de statuA; iar ochii vrsau efluvii negre, su-
pranaturale...
Capul lui Negrisor se lAsA moale pe piept,
apoi deodatA se indrept brusc, mAinile se
intinserk ii apucA umerii cu hotArh.e si
buzele lui uscate supserA cu lAcomie isvo-
rasul neastampArat de viatk ce svdcnea sub
pielia finA a gtului. Eleonora dAdu dru-
mul unui gemAt usor, si nu stiai, e de plAcere,
7

www.digibuc.ro
98 GIB I. MIHAESCU

e de surpriz? Shmtul se continua la ne-


frsit did izvorasul era nesecat; Negrisor
nu Indrhznea sh riclice ochii spre figura,
pc care o simtea crispndu-se de durerea
volupatei.. Pe el 11 Imbta acum doar stra-
niul lichid ce-i fierbea in pieptul zdrobit de
rezistenta snilor pietrosi si ascutiti, amin-
titori ai pietruitei prAphstii. Era asa de cald
fluidul acela care-i crescuse In. plept, ch
avea impresia angelui oe a inceput s se
prelingh pe muschii strapunsi de. ascutisul
snilor de idol. Cu masochic elan, Negrisor
se pierdea tot mai milli in fatala inlhquire.
Corpul femeese nu punea nici o impotrivire
indrAsnelilor tot mai mari, ale brbatului ca-
re-1 nclestase. Cnd Negrisor avu curajul
O. Infrunte cu ochii figura zeitei, pleoapele
ei czur mari si grele si sufletul ascuns in
dosul lor ii lash astfel deplinh stAphaire a-
supra 1ntregei statui de abanos. Nana lui se
furish atunci tremurtoare prin despictura
capotului si cei doi sni chzurh, rnd pe

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATX 9$

rand, prad gurei insetate... iar degetele in-


deprtau inainte infrigurate capotul cu toate
preceptele lui incalcite... Ea strnse ochii i
mai tare, bratele Il incolacir ca doi erpi
calzi peste gt i buzele ei se rniwar. Inteo
biguial fr noima...
$i cineva par'cA btu in. u.
El ;Wu o mivare speriat, indreptn-
du-se din vale, neincrezdtor, ca un criminal
al carui auz e lovit de-o wapt Indoelnick o
clip inaintea loviturei definitive. Ea pAru el
a auzit deasemeni: deschise ochii un mo-
ment nehotariti, apoi jumtate goal se a-
Old de gtu-i, trgndu-1 din nou peste
dnsa: sst... nici rAspuns, or cine ar
11,11

fi... sst...
Se strnser inAbuit 0 el simti chiar de-
getele ei dndu-i ajutor s InlAture, ce mai
rmsese din preceptele coranului peste
dnsa.
Domnioar Eleonorat se auzi de-ad
Domniwar Eleonoral...

www.digibuc.ro
100 GIB I. MIHAESCU

ciocanitul se porni din nou, lntovara.it


de aceiasi voce rugatoare si insistent&
Ei se privira adnc in fundul ochilor
ea n'avu nici macar puterea acopere
trupul gol si minunat iesind din faldurile
capotului, ca dintfun trup de delfim Cad
vocea de-afara Ii spunea ceva inspaimnta-
tor i nefiresc. Lui Negrisor deasemnea
toata puterea Intelegere4 i se concentrase
In urechi. Acolo, in timpane batea cineva
incontina si se ruga cu un glas, ce venea
par'e de sub pamant...
Deschide domnioara Eleonora... tiu
c eti acasa...
Unde mai auzise el vooea asta? Era un
glas att de cunoscut i care pana aproape
in ajun rsunase In mijlocul lort
Ea dadu atunci un tipat sfsietor i se
ascunse speriata sub capotul ce-si desfasura
iarasi, ca un papyrus, Invataturile miste-
rioase. Iar tipatul ei Mcu lumina In mintea
lui ea o scantee frAnta, striipungand norii

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 101

de neliniste i intunerec, ce incepuserA din


nou s se ingrAmdeascl In aceasa IncA-
pere.
Modreanu! sopti el abia auzit dar ea
Thou o miscare atAt de -speriatA de par'cl
i-ar fi urlat eu glasul cel mai puternic, cu-
vntul cel mai ingrozitor.
DomnisoarA Eleonora... stiu cA sunteti
acas,
ciocAnasul degetelui de schelet porni
sA loveascA din nou lemnul sonor al usei.
Eleonorei i se pArea chiar cl aude ghiare
ca de cAine sau un trup de oase repezin-
du-se intrInsa, cAzAnd fArmate, apoi corn-
punndu-se larAsi in sinistra armurA a mor-
lei i aruncndu-se din nou rAsbunAtor
groaznic.
Negrisor se propti sA se ridioe.
Ce faci? Ii opti ea, apucndu-1
brat si inghemuindu-se intrUisul. Ne va
rApune
El o privi cu un surits amarnic.

www.digibuc.ro
102 GIB I. MIHAESCTJ

Cum o va rdpune pe ea?... pe el, da... eaci


pentru el a venit, numai pentru dnsul,
sd-i dea brnci In prdpastia de asfalt. 0,
eel putin, de-ar mai fi Intrziat un minut,
un singur minut...
pumnul bdtea sarcastic In .110.
Vai de mine, se poate sd v speriati aa,
de un prieten? se auzi de-afard.
Dar euvntul prieten" rdsund In ure-
chile ei aa. de Infiordtor, Inct o und
nervoasd de friguri o cutremurd violent.
Nu-i rdspunde, nu-i rdspunde! optea
ea rugAtor... Nu-i rdspunde.... Poate e de-a-
juns o singurd vorb4 de-a noastr, ca s
rmnem orbi sau s rdmnern cu gura
strmbd....
Il vom Idsa atunci s piece? opti Ne-
grior i candelile ndejdei se aprinserd
din nou In ochii lui.
Desigur, opti ea.
Deafard vocea celui din mormant vena`
bocitoare i lor le prea un sednoet cte cai-

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 103

ne. Iar pe fata lui Negrisor rAsdrise lu-


mina izbnzei. El o cutropi cu bratele lui
vnjoase si o rdsturnA pe divanul rosu In-
tunecat, iar buzele cAutar lacome punc-
tul neastmprat de viata care se zbtea
In gtul de leb4dg neagr.
El va bate Inteuna la usg, i noi In-
tr'una ne vom iubi...
Ochii ei licArir. Il fixau acum lung cu
un fel de simpatie, poate compAtimire, In
care pluteau totusi ici colo, ba pretutindeni,
ca o bull fink sclipiri poate de gluink de
sarcasm. Ei WOO, ochii acestia preau doi
()chi sfredelitori de usi i demonict.
Doar el Inc nu ne stie aici...
El vede i prin zid.
0, el e real...
Dar Negrisor nu Indrzni sA sopteasc5
panA la capt groaznicul cuvnt. Ii fu tea-
m numai de ceiace pronuntase; Ins
scrsnetul scpat i i fcuse loc In urechile
spAimantate ale Eleonorei, care Inc lind din

www.digibuc.ro
104 GIB I. MIHAESCU

cap cu neincredere desndAjduitg. Sau poate


cu o fugar und de haz pe fata totusi im-
pletrita. Poate o desnklejde care-a dat peste
limitele dementei, se gandi, Ingrijorat Ne-
grisor.
Dar cand buzele lui se apropiar ptirin-
teste de crestetu-i, surdzand asigurtitor, ea
11 respinse usor, surazAnd deasemeni de

teribila Infricosare:
Niciodatd, niciodatl...
Afar* strigoiul izbea In us.1 si striga ne-
contenit:
Nu O. speriati, nu te speria... Negri-
sor ...Negrisor... doar esti orn in toat fi-
rea.
Si lui Negrisor i se Orea venind prin ns
unde usoare, imperoeptibile de ironie au
fiecare din sttnetele acestea.
Ochii lui se holbaser.
De unde Vie el?... de uncle stie el? bol-
borosi ea scoas din fire. El vede prin
zid.

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 105

Negrisor o cercet bnuitor, dar acum


nu mai vAzu nici im alt joc de lumin pe
fata ei, In afar de umbra Inclestatl a spai-
mei celei mai desvarsite. $i nurnai nu lute-
legea daca InteadevAr frica sau bucuria
revederei ii (IA acest delir.
Dac vrei s scpm de umbra asta,
Incerc el cu sufletul pe-o muche de cutit,
strig-i s se duc,l, c esti a
mea i numai a mea, strig5.4, te rog... te
rog
Niciodata niciodat,... el va fi teribil...
Vei vedea cum se va duce... se va mistui
In aer.
Va sparge usa.
tremurnd de par'cl ar fi iesit dintr'o
bae inghetat, ea se ridic inteun cot si-i
demonstr In soapte:
Gndeste-te el a venit tocmai.., cand
eram gata s-ti druesc, ceia ce-i fglcluisem
pentru ziva cand a fost uds...
Negrisor se clAtinA. Poate c amnuntul

www.digibuc.ro
106 GIB I. MIHAESCU

asta ar fi putut s lipseasca, dar dach. i-a


fost aruncat atat de crud In. .piepi:
Atunci?...
Niciodata, niciodata... el va fi vesnic in
mijlocul nostru... Intre noi...
Atunci!
Negrisor se ridica. In mintea lui nu mai
era nici o Indoiala, ca. ea juca o scenet
pe care o inventase capul de ciocolat.
Ea ma crede imbecil...
cu calcatura hotarla se indrepta spre

Nu, nu! scanci ea slab, extrem de slab


mainile i se Intinsera molatec i frant,
ca pentru o gratie lipsit de oHce ndejde.
Dar-pasul Inainta ferm i mama apuca de-
cisa manerul usei. Ea se incolci atunci pe
divan, ca un sarpe In jurul
ochii urinal-eau Inebuniti de surpriza cura-
jul lui Negrisor.
Spectrul aparu: avea o palrie de fetru
moale, pusa strengareste pe-o sprncean;

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 107

o uitase pe cap privind uimit la cei dol. Avea


haine cadrilate de cAlAtorie si figura par'cA
mai arsA de soare si mai obositA.
Precum vedeti vin din infern, spuse el,
si am venit sA mA rAzbun (pe cei ce m'au
ucis i m'au Ingropat...
kpoi privind pe Negrisor se porni inteun
hohot interminabil:
Bine, Negrisor!... se poate... sA fii ma
slab de inger... Bat eu si.strig de atta vre-
me si sA nu-mi rAspundeti... Spuneti drept,
ma e cA v'am speriat?...
$i ochii lui se Infigeau grozav de scormo-
nitori In sufletele lor. Iar hohotele care nu se
mai opreau, rAsunau din ce in ce mai natu-
ral, atftt de natural cA domnisoara Eleonora
Ineepu sA rAdA deasemenea. Insusi Negrisor
se inveseli.
$i pfinA trziu ei rdser cAte-si trei, cu
voe bunk mezati in jurul mesei din mijloc.
Iar cAnd rAsul incepea sA se ogoaie, unul
izbucnea deodatA mai tare si nu-

www.digibuc.ro
108 GIB I. MIHAESCU

maidecAt ceilalti doi 10 Insufleteau veselia.


RAdeau necuntenit far sA-si spunk o vorbl;
cel din urral, care apt flaara, fa Negri-
sor, cu toate cA In ochii lui se putea ceti ci
adkicA. SfArsi Ina rAsul cu o usoarA
IncruntAturA a sprincenelor, ca omul care-si
aduce aminte cA s'a dat cu gluma 0 a uitat
treaba. i se apropie grAbit de fereastra
larg deschisA...

Un tipAt lung, sfAsietor, de fierAstrogia,


11 primi cu veselA surprizA, ca pe un prie-
ten nemaivAzut de vreme =HA. Ne_grisor
11 ascultA cu adAncl luare aminte i i se
pAru cA stridenta aceasta metalicA se des-
compune Inteo infinitate de sunete orbitor
de strAlucitoare ca un aciune lovit, In jo-
curi de scAntei.
MA crezi domnisoara Eleonora, el dacA
mai trAla el, nu mai trAiam eu...

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 109

Negrisor ari ea ars dela fereastr. Cine


vorbise? El privi speriat la eel doi, dar a-
ceia cuvantau dusi in lumea povestirilor
lor. Ei nu mai existau aid, aci ochii tor
deveniser extraorclinar de marl si ei se
concentrasera In Intregime In ochii aceia. Ei
se daduser6 atat de mult unul ascultrei ce-
luilalt, ca par'ea erau Inlgniuiti In cea mai
impudica Imbrtisare, iar Negrisor Intoarse
capul scarbit...
Spune drept, Negrisor, te-ai fi aruncat?
Cine, eine Ii soptea necontenit aceia,si gm-
zAvie? Negrisor vg.zu dinainte-i pe-un alt
Negrisor, stand in spatiu, picir peste picior
cleasupra prapastiei---si Intrebandu-1 calm:
Spune drept Negrisor, te-ai fi aruncat?
Apoi Negrisorul visiune, pAstranduli po-
zitia comodl se 15.s jos spre fundul abisu-
lui si dispru In urletal masinei, care Ineeta
pentru un moment zarva ce facea, ca s5. se
and crtderea catorva lembe aruncate In

www.digibuc.ro
110 GIB I. MIHAESCIJ

grAmadA, rAsunnd sonor, par'cA mAciuci


de cioban sfAramndu-se de pavaj.
IatA cAscAtura zidurilor, crescute par'a
din asfalt, desluindu-se sub el: iatA 'in spate
strigoiul inviat, trAind; WA rnjetul iiivAr-
titor al fierAstroaicei chemndu-l! Oare ea
l'a crezut atuncia? Oare zmberte acuma?...
Doarane! i iatA acuma, el nu va mai in-
drAzni sA se lase nici mAcar pan la dis-
tanta acea formidabilA de cAliva milimetri,
de cAdere!... Aa de repede s'au intors!...
s'au potrivit toate... aa de repede!...
...Numai ameteala... a da, ameteala... Dar
unde-i ameteala aceia? Totui numai aceia
poat fi singura scApare... el se va aeza
pAnA la o unghie departe de vrtejul gravi-
tAtei i pe urmA va fi treaba ametelei...
...El incencA s5.-i alunece mai mult ceva,
jumAtatea superioarA a trupului In afarA, ca
atunci, and curajul lui neateptat II uluia
pe el insui. Dar acum vAzu cu descurajare
cii-i freacA degeaba pniecul de privaz;

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 111

poate, cine stie, s'a oprit mai sus ctiva mi-


lirnetri sau poate chiar cu un centirnetru in-
treg. De geaba se Inseatti, de geaba 10 soco-
teste cumpneala ca pe rdbojul tifrat al u-
nui cantar de precupet. Zadarnic, zadarnic!
E atat de departe de prdbusire! $i de ame-
teal nici vorbal $i ei rad cu'atata poftd in
urma lui! Au priceput poate nehotdrirea?
Au priceput poate extrema lui luciditate?
...0 dacd rd? Ea ar trebui sd-si inchi-
puie cd acel care are drept O. rlid; e el, Ne-
grisor; doar a stiut s'o facd sa. creadd... 0
clipd numai dacd Intarzaia celdlalt...
$i-o aminteste limpede, cand li ascultd
discursul macabru; Il privea lung, neincre-
zdtor, apoi numaidecat ochii i s'au inveselit
0 intreaga ei infdtisare 'Area a cuiva ce In-
cearcd sd-si dea aere serioase, ascultand pe
un copil. 0, ea n'a crezut nimic! $i acum ei
rad. $i ea-I vede deasupra abisului si nu-I
strigl. Nu-1 mai strigd. 0, sufletul ei e cu
mult mai negru cleat corpul: ce minune

www.digibuc.ro
112 GIB I. MIHAESCU

de culoare trebue s aibe sufletul acela, ce


reflexe de Intunerec, ce jocuri de nude din
Styx... ma ca In ochii grei... ma... ca acolo
...In marele nepatruns... In intunerecul e-
norm... din care deodat tsnesc bulgni de
stralucire... ca lumini de locomotiv Inteun
tunel...
Numai atu,nci va cunoaste culoarea ade-
vArat a acestui suflet... pe lngl care cio-
colata trupului e o simpM. dulceat... atunci
va cunomte culoarea adevrat a totului...
samburele de foc infIsurat in attea nopti
spatiale... de care te apropii, te apropii...
crmte, creste... astral si demonic... strAluci-
tor de lumina alb, pull, a adevarului...
Dar Negrisor se sinde &nucind Ind Art,
In fata acestei frunluseti uluitoare, acestei
orbitoare prAbusiri de foc alb... el a ferit
In lturi si lumina s'a Infipt din nou In
scutecele negrului Infiordtor... o vede pie-
rind tot mai slab si mai galbena, printre
alto lumini galbene, ca niste banale felinare

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 113

dinteo gara deprtat, pierdua in lntunerec.


0, acum se simte Ia distante considerabile
Ludgrt, de lumina mantuitoare, de care
nu-1 mai despartea decat un milimetru... S'a
ridicat cu totul de pe prichici...
Dar Isi i'mboldeste sufletul 1ndat O. o-
cupe acelasi loc periculos, s se opreasc
din nou la marginea lumei. Si-i di bice cru-
de din spate, pentru a-1 mna iarsi la cum-
pna 1nfricostoare de frumusetr
...hm... sau poate a si uitat? 0, asta da...
asta desigur... Ei rAd cu totul de altceva a-
cum si el... Doamne, Doamne, ce-i mai trs-
neste prin cap!... Ea, a uitat toate fantasma-
goriile lui sinistre; iar acum, vAzindu-1 la
fereastr, 11 crede c-si face obiceiul. Ea
a uitat, a uitat! Cine stie de ce rcl ei cu a-
tta veselie. 13oate au si uitat c el se mai
afl cu dnsii, Pang dnsii...
Tiptil, Negrisor arunc ochii inapoi spre
ei... Ii credea Inlntuiti, pierduti In convor-
birea lor, dar ii surprinde urmrindu-1 In
8

www.digibuc.ro
114 GIB I. MIHAESCU

miseArile lui. Drace, 'II ao.teptau? Leonora


cu -figura contractatA i fixA, cu ochii lu-
minoi totui par'cA stApAnind brusc o
mirare a gurei, cAci bruzele IncA Ii tre-
murA dei sunt strnse exagerat. Ce cru-
zimtei! aVlodreanu 11 privete incruntat f
vrAjmas. Iar mna i-a rAmas sdspendatA In
aer, cu degetele rAchirate In dreptul fruntei,
ca i cnd ar fi lost surprins Maud sau
isprAvind de fAcut un gest nepotrivit, cine
tie, poate tocmai 1i indrepta spre dnsa
mna mngetoare, sau poate 1i: flutura
degetele la tmplA, ca acel care vrea O. a-
rAte colnvorbitorului an juru-le se aflA
un nebun.
Negrior Ii surprinde astfel i ochii lui
varsA mnii i dispret. i ceilalti nu-i suferA
aceti ochi focoi i-i pleacA pe ai bor. i
Modreanu lasd sA-i cadA moale, mAna in-
vinsA, cu degetele rArhirate.
A Inteles acum. Pentru ei: el e nebunull
SAritul din minti! Tot -ce-a fAcut i tot ce-a

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 115

spus pfinA acum e zdruncinul unni creer


bolnav. El, care cu cateva minute Inainte
fusese departe doar o clipl de adevArul de
foc, din vesnica noapte interspatiall. Hm,
nenorocitii! Bine, fie! E nebunul! Dar din
esenta cea rar! NeIntelesul pentru puterea
Intelegerei unui Modreanul-Dar, pe care E-
leonora 11 va Intelege acum Indat si cum-
plit se va cutremura In fata marei revela-
tiunil Cellalt niciodat, niciodat, nu va
Indrzni s. fac marea nebunie!
SArmanul Modreanu! Cum 11 Intelege Ne-
grisor. Cum se Intelege pe el 1nsusi, Intele-
gandu-1. Cum se vede la rndu-i, privindu-1
la fel de dusmnos. Cum se aminteste pri-
mi nd cu bucurie condensat5. In lAcrAmi veste a
mortei lu. Cum 11 vede, acum pe acesta re-
pezindu-se la fereastrA i ascultnd Inflo-
rat, tresArind In lacrAmi de bucurie la au-
zul bufnetului sec, ca un lemn zvrlit In
grAmad de mecanicul fiertistroaioeil Iar,
domnisoara Eleonora stergndu-i lacrmile,

www.digibuc.ro
116 GIB I. MIHAESCU

asa cum prietenii i-au lAudat lacrAmile lui


atunci. ...SArmanul Modreatu, cum l-a
cand a pAtruns Incoace, ce privire ascu-
umilA, de caine deposedat de culcus,
n' a lnfipt In sufletele lor! Cu ce ochi de groa-
zA n'a invAluit soldurile i snii Eleonorei,
abia ascunse de 'mica ei pudoare, capotul cu
inscriptii.
Sgrmanul I Negrisor II priveste cu sincerA
compAtimire; cu nemArginit iertare pe fe-
meea de ciocolatrt. Ctun? Asta a fost singura
dorint a vietei lui! Cum, el n'a putut sk fie
agitat de alte visuri, de alte idealuri? Negri-
sor Ii deapAnA In minte toatA viata. i nu
vede dect femei de diferite culori i ml-
rimi, Insirate pe-o ata ca niste pApusi de
zahAr. Incolo pustiul i totul se IneacA In
fumul greu al unui laborator de cofearie.
In ceata tot mai deas i se pare c forfo-
tesc turci murdari, cu picioarele desculte,
noduroase, nespAlaii de sAptAmAni, frtnan-
and cu vorbe triviale coca dulciurilor gre-

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 117

toase. Un desgust nemaqinit i se desem-


neazA pe buze: atAta nehotArire, atAtea la-
atAta zbucium, s treci pragul
acesteia, s iei afarA In aerul liber,
curat!
Ei tin ochii plecati si nu IndrAznesc sA-i
ridice la dAnsul. Negrisor ia ramas bun
dela ea, odihnindu-si pupa privirile, Ina-
inte de plecare in negura definitivA, In nuan-
ta InchisA a pielei catifelate. Ce izvor de
noapte, In pielea asta, care desigur radiazit
amurgul IncepAtor ce-i inconjoarA, radiazA
noaptea ce va sA vie, radiazA noaptea eternA
In care va intra el, nesAturatul...
0 sArutA In gaud pe pleoapele lAsate i pe
punctul acela de zbUcium din 01. Se mai o-
preste putin i asupra lui Modreanu. El stA
cu ochii incA plecati, ca un vinavat. Li vine
sA-1 mAngAe i sA-1 ImbArbAteze. Se poate
gAsi vreo vinA copilului care vrea sA mA-
Wince singur dulciul preferat?
Pe and el, Negrisor, este fAcut dintfun

www.digibuc.ro
118 GIB I. MIHAESCU

alt aluat, pe cand acolo In fund este duri-


tatea trotoarului; pe and el poate s audit
de-acum pArAitul aspru de oase, deOeptarea
din betia asta de zahAr topit. E viata, ade-
vArata viatA de-o clipA, dar adevAratA
chiar dacA dincolo de ea, nu mai e decAt o
simplA amAgire i niciuin adevAr. CAci, Insan-
gerat, el va trAi In ochii ei, poate numai
aceastA clipA, dar va trAi, o va avea In Intre-
gime o clipA va poseda sufletul, care pen-
tru celAlalt va rAmAne o tainA In turnul de
ciocolatA. 0 va poseda el, InsAngeratul. 0
va avea IntreagA, pAnA'n ultima moleculA
rAvAitA. 0 cupA, clipa pArAitului oaselor:
sinteza tuturor plAcerior.
0 clipAi Totul nu depinde de tot ce-a fost
pAnA. acum, ci numai de clipa asta, dacA el
va Oi s'o domine i s'o InfrAng1.
ochii lui au i pornit lnainte, In fundul
prApastiei. CAruta fierAstroaicei s'a potolit...
ateaptA. Cella lti doi ateaptA tAcuti, potoliti.
Inima ei trebue ticAe... un pilimetru, doi...

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 119

Ce Meer& tot oraul taoe i ateaptd... mnc


un millinetru... i IncA unul... cerul par'cA
s'a lAsat In jos, jos de tot... ce frumos, ce
dumnezeesc moment... cum i se umplu nA-
rile de viata, cum i se umple sufletul de
viatA, ca sAngele de instinct sexual... acolo,
In furid ea.,. ateaptA... roata cu dinti... IncA
un milimetru... -iatd, 'acum acul balantei este
exact la mijloc...
Ii lasA minile i capul In jOs... nici o
micare... ce belie... par'cA i s'ar urca sAn-
gele la cap... ba nu... cade... sau nu... e al-
coOl... e beat... ameteala... clipa... lumina...

Momentele acelea Ii vin In minte lui Ne-


grior cu spaimA i admiratie. A isbutit sA
triasca inteadevdr, ceia ce obinuia sA
trAiascA atAt de des In Inchipuire. A alune-
cat peste privaz i deodatA oprit. 0 zmu-
citurA _stranicA i s'a oprit. Si nu cu un
milimetru, doi, sau mai multi dincolo de

www.digibuc.ro
120 GIB I. MIHAESCU

punctul de cumptn al corpului. Dimpot-


triv, cu un decimetru, doi sou mai multi,
poate chiar un metru. Atta stie, c priva-
i-i zdrobea genunchiul, cu
toate c dedesupt; dar mijlocul se fransese
si capul si trupul, cu bratele moi, atarnam
In jos ca la -un Grist despironit.
Precis nu-si aduce nici el aminte cum a
mai fost; aci era complect stpnit de a-
meteala si urechile Ii vjfiau. Totui a Sim-
la and a lost brusc oprit din adere
tunci s'a desteptat. Un picior i-era strns
Inteun nod teap5n, iar de celAlalt trggea
teapn cineva...
Cnd s'a pomenit Inapoi, Inluntru, dup
ce camera s'a Invrtit In juru-i de patru ori
lute() parte i de trei ori in cealalt parte,
s'a desmeticit deabinelea. Glesna dreapt
i-era sugrumat de firetul de mtase al dra-
periei, rou si fluid si gros ct o frnghie.
Nodul era fcut mestesugit ca pentru unul
care vrea sl se spinzure: cum se tntindea

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 121

putin firetul, cum se strangea latul. De ce-


Malt picior 11 trasera voiniceste Modreanu
si Leonora, care, dupa ce-1 readusesera In-
luntru, se tavleau de ras In jurul lui.
Legat Inca .de picior ca an intemnitat
de-o ghiulea, Negrisor 1i privea crunt. S'ar fi
asteptat la ceva mai mult din partea lor:
cel putin respectul cuvenit unui ora care
infruntase moartea. Dar Modreanu se pat-
padea de ras. Negrisor 11 Intelese: el vrea
sa bagatelizeze un gest asa de mare, pe care
n'ar fi fost niciodata in stare sA-1 faca
pe care... doar... cu care... hrn... cine
daca si el, Negrisor... se va mai Intkni.
Leonora radea si ea desigur, dar mai
mult asinutita de rasul lui Modreanu. Ochii
ei lacrAmosi radeau chiar mai mult deck
elipsa perfecta a celor doua. siraguri de
dinti; dar In profunzimea pupilelOr Negri-
sor ceti o spaima muta, care-1 incanta pes-
te seaman. Abia acum vazu i pieptul born-
bat, cum :. i se zbatea fricos fu teama

www.digibuc.ro
122 GIB I. MIHAESCU

zbaterea aceasta sA nu rupA minunata piele


catifelatA.
Snii pe eare-i sArutase cu douA cea-
sari mai Inainte! Zbuciumul acesta al lor
l'a Wilt sA batA din palme, sA sarA In sus
de bucurie, sA sArute pe Modreanu care-1
legase de picior i-i zAdArnicise cAderea,
sA sArute pe Leonora, care In fundul pu-
pilelor ei, i se da Insfarit mutA de spaimil,
mutA de admiratie, In fata fortei de nearezut.
InsA solemnitatea momentului trebuia res-
tabilit. Negrior Incepu sA priveascA prin
camerA, clipicind din ochi i ei, fArA a
emite deefit sunete guturale ovAind 1 Im-
pleticindu-se ea un orn beaL
In urma lui rAsunl para departe pe sca-
rA rsul nemaipomenit de vesel al lui Mo-
dreanu. Negrior coborl repede treptele fu-
gind de el, ca de o fantoml Ri "se totui In
gAnd, amintinduli nodul firetului, pe care
Modreanu, crezand eA-1 leagA In jurul pi-

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATX 123

ciorului lui Negrior i-:l legase n jurul


propriulni su et:
El nu e fcut s Inteleaga toate acestea
cu inteligenta lui de suprafatd!.
Cand talpa se Ms de pe ultima treapt
pe asfaltul dur, pe care "trebnia s se afle
zdrobit, Negr4or se cutremur.
De ce m'au lsat ei s cobor singur,
fr: s le fie team c m arunc peste
rampa screi?
Cine-va II strigg.: Modreanu.
Cei doi apruser In cadrul ferestrei i-1
urmreau cu hohotele lor, prin vagile cer-
curi tremurtoare de lumin din jurul feli-
narelor, care se aprindeau. Negrior nu in-
toarste capul.. Cci ochii i-erau furati de
scheletul ferstroaicei, prsit In negura
care se 'Asa pale, pale, ca Intunecate duhuri
de psri In stol.
Era o biat cArut ca oricare altele, cr-
pit. i. hodorogit. Ceva jalnic care se des-
prindea din mogaldeata ei. Dup cum jalnic

www.digibuc.ro
124 GIB I. MIHABSCU

Isi muta acum picioarele Negrisor spre casa


IndepArtatl. CAci se lAmurise:
Nemernicul o va convinge a eu am sim-
tit. Sau ehiar, cine stie, cA am descoperit si
nodul firetului In jurul piciorului and am
Intors capul. Ah... Modreanu!...

Negrisor a primit cu urA si desgust a-


nuntul de mmtA si nu s'a dus. Cei doi au
pornit apoi lute() scurtA alAtorie, dar nici
la Inapoierea lor nu s'a grad s5.-i ;VadA.
Leonora l'a chemat de mai multe ori cu bi-
letelele ei colorate, Mate de liniile bizare,.
ale scrisului lunguet. Cel dintAl pe care l'a
primit i-a; pricinuit vAlmAsalA adAna In
suflet, dar nu s'a dus si nici n'a rAspuns.
'Pe celelalte le-a cetit cu urA si niciodatA n'a
rAspuns. CAd in toate era politete si lyanali-
tate. Si glumA. Nnmai glumA. Dar nici cea
mai micA aluzie la grozava IndrAznealA, la
strivitoarea ei InfrAngere.

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLA1A 125

Modreanu deci isbandise.


Caraghioslacul lui a fost mai tare. Si a
lmbibat In aceastd stupidd clownerie tragicul
momentului aceluia, pe care numai el, Ne-
grisor, singur pe lumea asta, Il revede atat
de frumos, atat de Ina lt, atat de uimitor.
Singur. Si laceirni dupd lacrdmi izvoresc
din negrul ochilor mart
Dar veninul teribilului nenoroc, a crescut
pe Incetul atat de mare, cd din ce In ce se
simte mai neputincios sd-1 strangd In su-
flet.
Atat de aproape, ii vine necurmat In min-
te, penultimul minut i ultimul, alunecarea,
vishmea aceia dud, bundtatea extazul, a-
meteala turbUre i duke: cd i se pare o
mand grosoland) de borfas, aceia care s'a
Intins sd-i rdpeascA frumusetea temutei fap-
te i sd lase In locu-i meschinAria unei
isprAvi de circ, Cdci, Doanme, aici stA gro-
zdvia: un lucru atat de. pretios: pierdut,

www.digibuc.ro
126 GIB I. MIHAESCU

furat, se va mai gAsi" el cndva?... vreo-


dat?...
Brusca zmucitur a oprirei, desteptarea
brusea si desgustatoare, zgaltiala aceia in-
tre pamantul care aspira cu imensii lui
plamani si firetul care strange, trage var-
tos inapoi... Senzatia tariei pavajului i se
isca In toti muschii, cari se strang unul
Intealtul In panica, striviti de idee...
Cu neputlinta. Scumpul lucru de pret, de
cel mai mare pret e pierdut pentru veci...
Si nimeni cui sa-i ImpArtseasca aceast
sfredelitoare nimicire a cugetului, aceasta
oribil hotie 1
Jefuit In fata ei, In ochii si'n aprobarea
aceleia care singur ar fi putut sa.-1 izba-
veasca de aceastA torturA, cu bucuria si cu
recunostiinta ei.
Trebuia sA vada pe Eleonora. Gndului a-
acestuia care-I sfasia literalmente nu-i mai
era cu putiinta sa reziste.
Porni. Ea va trebui sa plateasca pentru

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 127

celAlalt; ea va trebui s inteleagA adevrul.


Va trebui! Da, dar cum va mai ptrunde a-
devrul, In capul mic de ciocolatA, dacA nici
o urm dintrInsul nu se gAsea acolo?

Dar nu IndrAzni sA intre. Sung, si fugi,


pierzAndu-se pe lungile scAri, prea cunos-
cute. Esi afar si respirA setos aerul strA-
zei, cu strania simtire a celui ce se.bucurA,
cA s'a oprit la timp, dela o faptA rea. Porni
cu obisnuitu-i pas accelerat, care ar fi dat
oricui impresia cA e gonit de zorul atAtor
grele treburi, desi nu lua niciodatA aceastA
sprintenl alurA, deck 'and il Imboldeau
gAnduri streine de studiile si de ocupatiile
lui practice.
IldtAci mult timp astfel, aproape aler-
gAnd, doar Intr'o vreme Mat un lung po-
pas dinaintea vitraliului mare al unei tipo-
grafii, unde urmAri cu atentie, activitatea
lucrtorilor si miscArile domoale ale lino-

www.digibuc.ro
128 GIB I. MIHAESCU

tipurilor. Tern tarziu se trezi In fata /Wei.


Sosirea grAbit a masinilor si a trdsurilor
11 intrigA malt, apoi mersul lor domol ali-
niindu-se In asteptarea trenurilor, forfota c-
ltorilor, multicolorul vestmintelor femeesti,
al cutiilor de palrii, nichelul geamantane-
lor lucind prin IntredeschizAturile Imbr-
cAmintelor de phnza verzue._ !west interes
deosebit pentru o miscare obisnuit, pe care
o vzuse adesea, dar care acum 11 surprin-
dea ca o noutate indescriptibil, 11 1ntre-
rupse privirile struitoare ale unui agent,
care i se propti de mai multe ori In fall si
pe care-I simti de acum Inainte necontenit
Inteo parte si In spate,
Altdat Negrisor ar fi continuat nespus
de amuzat jocul; 1-ar fi plimbat pe repre-
zentantul fortei publice prin toate colturile
Ord i prin toat gama curiozitlei sufo-
cante, din preajma marilor descoperiri. Ins
acum dfidn plictisit din umeri si infra In
restaurant, regretnd adnc, c resortul spi-

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 129

ritului su posnas, renumit pe vremuri, nu


mai are puterea s se Indoae On acolo
uncle rezidA bVna dispozitie 0 aplecarea
spre fapta spontank apanagiul oamenilor
fericiti 0 veseli.
0 schimbare radical se petrecuse in me-
canismul au interior: o simtea acum bine si
avea chiar impresia lmurit, c dac s'ar
tltina mai cu vigoare, ar percepe, ca din-
tre capacele ermetice ale unui ceasornic u-
zat, piesa sufleteasc scApat din micile ei
suruburi. Pe care, se feri prin miscri tea-
pene, de trup Incordat s'o afle, desi o
bnuia pang la limpezime, bndu-si ca-
feaua cu lapte Intr'un chip mecanic, care
aducea cu al doamnelor nobile 0 btrne
0 care starni la mesele dimprejur o vie cu-
riozitate.
Negrisor plti cafeaua, dar nu se hotgri
s-0 prseascg locut. Acum 10 cldu seama
cg no lucru extraordinar avea s se pe-
treack In acest restaurant. Altfel era cu to-
9

www.digibuc.ro
130 GIB I. MIHAESCU

tui inexplicabilA rAtAcirea lui tocmai aci,


devi putea so ia rasna spre partea cealalt
a oraplui, ca 1 aparitia subitA i stA-
ruitoare a celor doi ochi de agent. De ce a-
ce0i ochi cu perechile lor metalice care se
lAsau pe pieptul tunicci, maraud douA ju-
mAtAti de hiperbolA, dispAruserA subit, de
cum intrase in restaurant? Un rAufAcAtor
putea face isprAvi i Inteun restaurat de
gal* tot ap de bine ea O'n sAlile de a-
teptare; e1 privi deci cu atentie la uA i la
ferestrele care se umpluserA de lutunerec.
observA nicAeri niel o pereche ae
ochi metalici, care, mAcar aceia, s'ar fi pu-
tut vedea prin noapte, trAdati de reflexele
puternice ale luminei din restaurant. Dar
nimic, nimic. i restaurantul se golea, pe
masura plecArei trenurilor de noapte. Ins6
Negrior nici nu &idea mAcar O. se ur-
neascA. Pentru cA, turtind mucurile de ti-
gAri repetate, In awzAri simetrice, pe far-
furioara ce*tei de cafea neagrA, pe care o

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATL 131

ceruse IiI urmA, el Incepea sA IntrevadA jo-


cul cel nou al destinului care-1 adusese In-
coace.
In definitiv destinul, nu e chiar asa de
rAutAcios si de stupid glumet, precum II in-
vinuiau attia. Negrisor mai bAgase de sea-
mA, in numArul anilor sAi, destui, cAt sA se
facA In spatiul curgerei lor o bunA socotealA,
cl dacA mosul acesta zbanghiu si cam tic-
nit de bAtrnete, cAruia i-a fost dat sA do-
mineze timpurile si crugurile omenesti, il
fAcea sA sufere o neplAcere, doul, apoi Iii-
datA avea grijA sA mai IntoarcA norocul
pe fata cealaltA. Mosul trebue sA fie sugubAt
hapsla: dacA nu te revolti nici odatA, de
renghiurile lui, e in stare sA te scoatA din
tatni, cu din ce In ce mai multA cerbicie;
iar dacA te lai moale de tot pnl la urmA,
Iti (IN una In cap si terminA cu dumneata.
Pe cnd dacA te impotrivesti acuzi pe
fatA se IntAmplA de se supArA, dacA-i a-
runci In obraz ocAri prea vrAjmase. Dar

www.digibuc.ro
132 GIB I. MIHAESCU

clac intrebuintezi mdscri simpatice, asta-1


bucurd ca pe orice btrn i nu-ti Incearca
raddrile mai mult de trei ori. Ce vrei?
Trdim, Intr'o vreme cu mult prea depdr-
tat de Inceputurile ei, ca nite copii ai
unor oameni trecuti si uzati. Totul e tic-
nit in. universul, care i-a ieit putin din t-
tnile lui prestabilite; pe semne c de aceia
vrea Dumnezeu s-1 piardd si s facd. altul.
Dar asta e OM poveste, pe care dracul
stie cine-o mai apucd. Cel care simte Insd
rostul lucrurilor trebue, vrnd-nevrnd, s
se potriveascd lor. Dac universul e scrn-
tit ce s mai facd si el, Negrisor, dect s
mai comande o cafea, sd mai aseze In jurul
ei, pe farfurioard, cteva mucuri de tigri,
simetric si s atepte pozna cea nou a mo-
ului cu foarfecd. Aceia din urm, cu frn-
ghia de picior, a fost din cale afard de ha-
zoas, trebue s'o recunoasc Negrisor si sd
nu mai pdstreze nici o suprare. Acum e ora
unsprezece si jumtate. Nici un piept aco-

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 133

perit de ochi metalici la geam. Trebue sd


vie reversul!

E ora 1 fdr un sfert i reversul n'a mai


sosit. Ultirnul tren. pleacd la 1 i 25. Mai
sunt 40 de minute. Destul timp ca sd. so-
seascd. Uin cAltor obinuit ca Modreanu,
pe care profesiunea lui rdtcitoare, 11 a-
runc slptdmnal afard din ora, nu se cade
sd vind la gard prea de vreme. El e un voia-
jor emerit, care tie pretui i ultimul mi-
nut. Dar ya trece el prin restaurant, ca hol-
teiul practic,dinainte de acel lung i enig-
matic voiaj,care venia aci sd-ii complecteze
servieta cu sandwichuri i brioe, or de
cte ori pornea In regulatele-i inspectii? Ne-
grior ar putea pune prinsoare ca. da: Mo-
dreanu, nu e omul care s mrturiseasch
unei femei ca Leonora, grijile 1 tabieturile
lui gastrice, ba chiar le-ar repudia cu strd-
nicie dinainte-i, pentruca, odat ajuns pe pe-

www.digibuc.ro
134 GIB I. MIHAESCLI

ron sd fie instinctiv acaparat de temerea lui


veche, de burghez iremediabil: dacd trenul
va Intepeni undeva pe cmpie sau intre stn-
cile colturoase ale vre-unui munte pustiu?
Negrisor surcle. Parcimonia i multiplele
meschindrii ale lui Modreanu, pe care acest
bun prieten e destul de inteligent sa si le
ascundd cu grijd, ba chiar nu dd Ind Ardt
sd le sfichiuiased la altii, trec acum, drept
pedeapsd, In tabdra lui Negrisor: Ele sunt
vestitorii sosirei apropiate ale celuilalt
ai trecerii lui pe-aci, pe sub' furcile caudine
ale privirilor lui Negrisor, care-si potriveste
de pe acum ranjetul grAbitei intrevederi.
Tu Negrisor?
Eu, Modreanu.
Pled undeva?
Nu... rdmn...
va apdsa pe acest rdmn". Va apsa
va rnji cat mai semnificativ cu putiintd,
'And ce ochii mari ai lui Modreanu se vor
bulbuca de groazd pe figura firavd.

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATI 135

Idiot! De ce aceastA satisfactie atAt de os-


tentativA? DimpotrivA. Il va primi cu zAmbet
nedefinit de sfinx In pustie.
Pled undeva?
Nu, nu plec nicderi.
Dar atunci dece ai venit? Pentru Dum-
nezeu dece ai. venit?
Nu Inte leg de ce te intrigA asa. Poate
astept pe cineva. Am si eu socotelile mele...
discrete. De ce dai voe sA am si eu
socotelile mele?...
va bate pe umAr, zAmbindu-i dulce
Iar ochii de cameleon se vor
bulbuca atunci si mai cu putere.
Curios, foarte curios! i-ar auzi vocea
stinsA i neputincioasA.
PentrucA Modreanu trebue neapArat sA
plece In inspectiile lui. El nu va avea nicio-
datA curajul sd calce p.este Indatoririle sale,
sufletul lui /far putea sA gAseascA niciodatI
o linie de legAturA, o frAnghie de sigurantA,
pe care s'o arunce pe deasupra ochiurilor de

www.digibuc.ro
136 GIB I. MIHAESCU

ap care s'ar putea ivi in drurnul vietei


lui. Le-ar ocoli precaut si grbit: cu att mai
mult n'ar sta sa si le creeze singur cu vo-
luptate or de nevoe.
Negrisor casc triumfdtor. E trziu. Pen-
dulul restaurantului a btut unu de mult
si slujitorul a arnmtat de cteva minute so-
sirea trenului. Restaurantul a Inceput s5. se
goleascA. Negrisor ateapt inainte calm 1
sigur. Deasupra bufetului enorm cu fructe,
legume si ciosvrti de cdrnuri si mruntae
proaspete de vit si cu fundul multicolor de
lichioruri, minutarul ceasornicului rotund
InainteazA imperceptibil, Inteatta c-1 simti
doar din cinci In cinci minute; trebue s te
faci CA: nu-1 priveti ca s-1 surprinzi mer-
gnd. El lnsusi se apropie implacabil de ora
fatal, totusi nici vis de Modreanu, iar Ne-
grisor asteapt. Asteapt chiar cnd nu mai
sunt dect dou minute, si se riclic numai
cnd clipa plecArei a fost atins de varful
sgetei cu mers de 'nee.

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 137

Dar a doua zi se InfiinteazA iar la aceiai


masA, ea ornicul alb i lucios In ochi. Co-
manclA a cafea sau un lichior i ateapt
aceiai orA nocturnd calm 1 sigur i hota-
rit sA vinA i'n noaptea urmAloare, dad.
astAzi asemeni nu se va Intmpla ramie, i'n
noptile celelalte, panA cAnd In fine, minutul
lui va sosi.
Atunci va petrece pe Modreanu la vagon,
cu un surAs fin i sarcastic pe buze ba
nu, nu-1 va petrece, va rmne aci, se va
scuza Ineurcat.
$tii, iartd-m atept pe cineva...
si.-1 va petrece eu gAndul, va Inchide dupA
el portiera cu gAndul, i eu zgomot, cu zgo-
mot greu de uA.' de eelul, uncle ai lnchis
pentru timpul ce-ti trebue, pe cel, de care
vrei sA te descotoroseti. Apoi va lua tiptil,
drumul pe sub felinarele molcome, va inota
ca o fantomA prin cercurile lor de lumilnA,
se va opri In fata easei Eleonorei, Infigandu-se
pe lungile-i picioare chiar pe locul uncle

www.digibuc.ro
138 GIB I. MIHAESGU

urla pe vremuri fier5stroaica. Astfel p15.-


nuete Negrior, dar noptile se scurg, una
dup alta ca i minutele de pe ornicul alb
i rotUnd, deasupra bufetului cu sticliri de
lichioruri; se scurg albe ca i bluzele chelne-
rilor care se mic5. somnoroi 1 inactivi In
juru-i. Dar in loc sA porneasc5.1n pas trium-
fator spre casa Eleonorei, dup cea vago-
nului va cAdea ca un chepeng de cavou
peste cel ce va fi plecat, piciorul aba i se
trA.te ca i ceasornicul ,ca i timpul, ca i
chelarii f5.r muterii, agale i flr5. nici o
tint5., spre camera lui din strada Muzeului,
care demult nu mai InieanmA pentru el nici
o tint5., dei 1i tftr5:te oasele Inteacolo In
fiecare se ar.5:.
Incetul cu Incetul se convinge c5. Eleonora
este pierdut iremediabil: ea a Inceput s
fabrice bArbatului ei brioe 1 sandwichuri
de plecare. Asta e tot ce-a rAmas din femeia
de ciocolatA, pentru care el nasura cu sub-

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 139

multipli de milimetru, distanta pnd la veci-


icie.
Dar dimineata, o vigoare proaspdtd. 11 in-
facd regulat i-i sung. In urechi acelai co-
mandament, Infdurat In bogatele irizdri
sterpe ale sperantei. In seara asta va fi In
sfrit ce n'a fost pnd acum.
I-ar fi uor sd se abatd. In. freacdt pe la
Modreanu, sd ispiteascd pe cineva din a-
propriere, un. vecin, o servitoare gured, sau
chiar sd pdtrundd la dnii. Dar atunci 0,-
lurile nddejdei 1ncdpdtnate se agita neli-
nitite i asta pe el 11 doare. Le ateapt sd-i
recapete simetria tiutd i-apoi ateapt sea-
ra cairn: i asigurat. Moul cel nevAzut i.
ticnit, 1-a fcut s priceap ell rdsul lui
strident intresurprins prin vuetul chicoti-
tor al strdzei ,cd In. curnd, foarte In cu-
rand ceva, ceva se va petrece. Cu ct ne-
rdbdarea e mai mare, cu atAt Intmplarea
ateptatd. va Intdrzia O. se arate. Dar i
invers.

www.digibuc.ro
140 GIB I. MIHAESGU

Abia astA-sear, Negrisor i dAdu seama,


cA dac Eleonora prepar Inteadevr sand-
wichurile acasA, asteptarea lui aci In restau-
rant e de prisos si c dimpotrivA locul lui,
de mult trebuia s fie gall, i peron. Ste
minunA mult e o idee att de simpl i-a
putut veni att de tArziu, dar nu fu deloc
supArat. 0 idee att de linistitoare, orict
de intArziat ar sosi, nu poate O.' fie dect
binevenia
Hotri s fac plata, cnd simti deodat,
c5. e ceva In aer, care-i porunceste sA nu se
grAbeascA; desigur aceiasi misterioas alert-
tuire de elemente.si Imprejurri care a pus
zAgaz pn acum intre mintea lui si o att
de simplA deductie.
Negrisor 16s ascultAtor s-i cadA mAna,
care trebuia s dea semnal chelnArului.
antenele luminilor pornirA cercetAtoare
prinprejur, sprintene i Inaripate ca doi po-

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 141

rumbei dintr'o corabie rtcit pe apele po-


topului. In sfrsit sensul acestei rteiri de
40 de zile, pe cmpii de ap, ai gndurilor
pe care le batuse pn. acum In loc si in
van avea sl se descifreze.
porumbeii se oprir prin straturile u-
soare ale fumului de tutun. trsvit de lumina
becurilor rotunde si mate pe o cunun blon-
d de pr din mijlocul creia alti doi po-
rumbei cltor4 intindeau spre dnsul a-
celasi drum lucios de raze. PL. blond! Ne-
grisor ridicA nedumerit din umeri. Dar su-
rsul ce-i venia acum tot mai deslusit din.
acel capt Indeprtat de sal 11 sget in-
dat cu brusca ldmurire:
blondl?... Ce dracu. Doar lui i se
pruse un veritabil exemplar de cea mai
brunil esent. Probabil e gndul la Leonora
i-a pervertit pn i cele mai comune facul-
tti receptive. Cnd se apropie Ins, bg
de seam c totul nu-i dect joc de reflexe
electrice si de abur de tutun. sari era o

www.digibuc.ro
142 GIB L MIHAESGU

splendidg femee de ciocolatg. i Negr4or


trimise un surs moului invizibil
ghit. Dacg el vrea necontenit astfel nici prin
ggnd nu-i mai trecea gg-1 contrazia. Drace,
hotrlt lucru, moul are gust minunat. E
imbecil numai cine nu recunoate dela prima
vedere.

Cu toate astea in sari 'Area sg se fi pe-


trecut o mare schimbare. Ochii ei ardeau de
un luciu neobimuit, interior, reflectand in
afarg doar o parte din lumina intensa de
multumire depling care donmea acolo. Nu-
tnai cand privea spre Negr4or, flgarile
subtile ale simpatiei 1 ale regretului, 0-
neau cu putere spre dAnsul, InconjurAndu-1
transfigurandu-1. Ung sari era copilul
ei, pe care Negrior 11 seripase odatg de ceata
bgtgug a micilor trepdui din mahala. Co-
pilul 41 recunoscuse salvatorul pe care-1 fixa
cu ochi mari, extrem de calzi, pentruca mai

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 143

pe urmA sA se ridice i sA se aseze pe un


scaun mai apropiat de dnsul. Negrisor Ii
m&ngae buclele inelate i castanii, jar o-
chii lui $ari se umezirA.
Unde-ai fost? 11 certA ea. Vezi,
venit dacA n'ai oitat repede, repede,
mini astAzi mergea tu...
Mergeam eu?...
Da... tu mergea... drago... eu asteptat la
tine si plans de ncaz....
Ceia ce-I surprindea mai ales pe Negrisor,
era volubilitatea romneascA, a lui Sari.
Ai plns tu $ari?
Plans...
Pentru mine?
Pentru tine, II mustrA ea cu clAtinAri
repetate ale capului.
Iar Negrisor privi la copilul, care-si ple-
case capul spre ansul si care-1 considera
cu ochii aceia extrem de mari, imeni, ca sA
nu Insemne i ei o mustrare.
$i unde am fi mers Sari?...

www.digibuc.ro
144 GIB I. MIHAESCU

Mers dpart... Americ...


'i degetele ei cautar febril In popta, pen-
tru a-i Infatia rand pe rand, mai multe
scrisori, unele eu aer de acte importante
scrise la maina marunt, cu peceti i ell
numere...
Nagyanya... bunik m, continua ea...
chiame... Impecat... rau superat la mine ca
fugit cu tate lui arat ea la copil... Acum
impecat i. bolnav... bogat, bogat... gazdag...
mult milion... palota, palot... tudom? case
mare... Cicago... hentesbolt... tudom?... car-
nati... carnati.... vandut... fabrik...
i ai plecat cu tatal copilului?,..
0, el mort... rzboi... Acurn pleaca prie-
ten... venit locu tau... casatorit.
Te-ai csatorit...
Nem... Amerik casatorit... repede... bu-
nic.., super... daca nu casatorit. Cautat la
mine bunik mult... arat ea din nou scriso-
rile... O... mull bogat la dansa... Fericit, fe-
ricit...

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 145

$i privi cu melancolie la Negrisor.


Vezi, de ce nu venit?
Negrisor desfiinthi, in minte intentia unui
suras. Ei 0, dach ar mai fi venit? Oare 10
1nchipuia aceasta cocoa cu vizite nocturne
de pasi pintenati eh ar fi Insotit-o peste o-
cean, dndu-i mna pe deasupra arnatilor
aduatori de milioane ai bunicei? Haida de.,.
Negrisor o bAtu usor pe obraz in chip de
mnghere ImbrbAth cu desinteresare:
I Lash Sari, cel pe care 1-ai ales te va
face si mai fericith deat mine... Ma a vrut
destinul si nu trebue sA te 1mpotrivesti. As-
culth-ma pe mine.., eu am aflat acum secre-
tul destinului...
Fericit? Fericit face milioane dela bu-
nik... La tine mai mult ai fi iubit...
$i cine e domnul acela, uncle e el acurn?
E ungur?...
Roman... Chiame Badescu... mic i =s-
tate... fekete... negru.!. Ofiter rezerv... Face
la tine cimoscut and vin... Acum predai bo-
lo

www.digibuc.ro
146 GIB I, MIHAESCU

gaj... mult... mult bogaj... Nem vrut statie


primit atat bogaj... el vorbit sef... e-
nergic... Ofiter rezerv...
Altceva nu mai e?
Da, da... ofiter rezerv... energic...
Si cu convingere deplinl, Sari India:LA re-
petat din cap. Apoi i imbie betelul care
a rmas cu ochii larg cscati la Negrisor,
s termine prjitura lsat la jumAtate pe
f arfurio
Negrisor zmbeste copilului al card profil
delfcat aduce mult cu al lui: acesta da, va fi
cu adevrat fericit. Dac energia domnului
ofiter de rezerv Bdescu nu. va avea grij
sa spulbere totul la timp. Dar poate sunt nK-
lioane multe la mijloc i Inc de dolari.
Si Negrisor apropie usor pleoapele: mi-
lioane dolari, ocean, uzin american, zg-
rie nori, transatlantic.... Tot cinematograful
toate romanele rsuntoare Ii trecurl In
clipita unui vis pe dinaintea ochilor. Nu
doar acestea erau conditiile sesizabile ale fe-

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 147

ricirei pdmntesti nu doar spre ele con-


verg toate sfortArile, toate ndzuintele seme-
nilor; nu doar Inteacolo aleargd furibunde
toate trenurile zilei, nu doar pentru ele, a
fost atata zbucium astzi aci In restaurantul
acesta de gard? Negrisor simti ogoindu-i-se
In suflet dispretul pe care-I aceeptase stator-
nic pentru aceastd navald hornericd spre
confort si spre sdturarea simturilor a In-
tregei sufldri omenesti; si cdutand ca deo-
bicei jcdnd se ref ugia de aceasta josnicd In-
ftisare a vietei in cdmara gfindurilor lui mi-
rifice, a idealurilor, pentru care face sd-ti
repezi capul In pavaj dela al patrulea cat,
se Ingrozi de golul si Intunericul care-1 des-
coperi acolo. 0 femee goald Ii rddea cu gura
1 cu tot corpul, care lua ritmul deantat al
hohotului, si-1 chema obscen... 0 femee cu
trupul brun scdpat tocmai din bratele lui
Modreanu, asa cum sari aceasta cu trupul
tot asa de brun, abia astepta sN scape din.
bratele visitatorilort nodurni ea sd revind

www.digibuc.ro
148 GIB L MIHAESCU

la dnsul... AtM, numai atat poate el sg opue


perspectivei mirifice pe care o deschid scri-
sorile Dumnezeule sfnt! Ce mes-
chingrie... Pentru cine a putut sg fie la un
submultiplu de milimetru de moarte! Cnd
dolarii pot sg-ti astearng dinaintea picio-
rului attea trupuri de ciocolatg, covor de
sclave, Intins Ong la saturare i desgust...
Atunci, ce mai astepta ad, In restauran-
tul.acesta,cadourile mosului pignit la cap?...
Eu mult gndit la tine, relug Sari, care-I
fixase lung, tgcutg, tot timpul acestei reflec-
tii... Si dark' tu venit eu mult iubit la tine...
Si dacg venit saptemna aste, eu nu hotrIt
plecat cu Badescu, eu plecat cu tine.., eu
gndit la aste i cautat... i dacg venit
eu stricat pasaport... si stricat cu Badescu...
Sari Intoarse capul spre copilul care se
ridicase de pe scaun:
Cly sepen! Emerich!
Dar copilul se algtufg de tot de Negrisor,
rezemandu-si capul de soldul acestuia.

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 149

Un fior strpunse creerul lui Negrisor, ra-


mificndu-i-se prin toate membrele. El privi
prin pulberea de fum a restaurantului spre
usa de dui:A care avea sd apard necunos-
cutul uzurpator al norocului sdu. Dar usa
rdmnea nemiscat si geamurile ei zugr-
veau cu negru lumina slab/ de pe peron,
fatd de torentele de strAlucire ale becurilor
din lduntru. Necunoscutul Intarzia i lux
tremur de nerdbdare agita acum pe Negri-
son Ochii lui cdutard Intrebtori ochii 5a-
rei, apoi se mutard, pe usa dimpotrivd, care
cla tu noaptea cea mare de afard,'pe fon-
dul cdreia se miscau luminile mainilor de
oras Inaripate, ca zmeii din poveste, care te
fac Inteo clipd s dispari. $ari cntdrea cu
ochi umezi, afectiunea mut si vie pe care
Emerich o ardta vechiului ski salvator.
$i sunt multe bagajele acelea $ari?...
Sari tresdri la rndu-i, scormonindu-i cu
pupilele dilatate In adncul pupilelor

www.digibuc.ro
150 GIB L MIHAESCU

Mu lt, mult! Incuviintl... dar pnz, bani


aici...
Si se bAtu cu Diana In dreptul
Apoi deodatA se ridicd hotArla...
Dac tu vrea... eu lasA la dracului bo-
gaj... i toate...
Negrior apucA de mAnA copilul.
Ne vom ascunde deocamclatA la mine
Sari! El tie de mine?
Eu spus de tine.., dar nume nu tii...
Plata! ceru Negrior. Plata...
Fisetnil se asocie i ungurioaca...
Dar IntArzierea talului devenea fatall.
Plata! rAcni Negrior. Si aruncl o bar-
tie de o sutA de lei pe maeg.. Haidem re-
pede Sari!
Negrior se minima mai mult de aceastA
subitA energie pe care nu i-o cunotea, cle-
at de ciudAtenia ImprejurArei. Si chiar nu
se mill de loc, cAnd Sari drept rAspuns
se fAcu galbenA i se Impletici uor. Se lAsA
pe scaun...

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 151

Negrisor i ddea perfect seama cS un.-


chiasul zArghit Ii jucase un nou renghi. Dar
nu gsi de prisos ,s4 Intrehe:
Nu mai mergi Sari?...
Si ascultS aiurit si Infuriat rAspunsul pe
care-1 astepta:
El venit... IngimS ea...
Negrisor se Intoarse brusc cAutnd usa
IndeprtatS: his5. BAdescu era chiar lang6
dnsul, cercetndi IntrebAtor pe femee, cu
ochii.
0 Were suprAtoare domni cteva mo-
mente. BAdescu, era mai scund ca Negrisor
firav iar fata i-era smeadh i 1ins. Avea
mustAti de un negru mai si stufos, rete-
zate scurt, la coltul Mizelor si prul lins
lucios i-era dat pe spate cu o deosebit
grij, Maud goal o frunte mediocr. Sub
alte douN mustti de sprncene, ochii mici
si negri adulmecau situatia In vreme ce par-
tea de jos a figurei se deforma treptat sub

www.digibuc.ro
152 GIB I. MIHAESCU

strambtura subtila a unui rictus ru 0 rau


retinut.
sari facu prezentarile cu glas stins. Negri-
sor auzi drept multumire de buna cunos-
tiinta, o voce de panic spartd, Inabusit. de
aer, ca emanand dintr'un gat cu metehne
chirurgicale. Ochii de rozator Intunecat scli-
pira de asprime, dar cuvintele pornira mie-
roase 0 tandre. Salele extrem de flexibile
nu cunoscura repaos nici un minut: omul
se Incoyoia, Inteo parte, Intr'alta, Inainte si
pe spate, 10 freca mainile la tot momentul,
fericit de cunostiinta, le punea rand pe rand
pe umrul lui Negrisor, ca si cand s'ar fi
cunoscut de o vecie, dar mai cu seama era
de-o gingasie coplesitoare fat de sari. Doar
ochii 10 pastrau inalterat picaturile reflexu-
lui initial, rece, vascos, vrajmas. Ei se mic-
sorarg. 0 mai mult, cand talul se prezenta.
Ce cauti domnule.
Am fost chemat aici...
Avu tactul sa nu Intrebe nimic in plus, ba

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 153

chiar desinvoltura. s5." \rare bancnota -de pe


mas In maw. lui Negrisor.
Mai avem timp... sa se repete consuma-
lia... Ce luati domnule Negrisor?
$i Negrisor, care nu vrea sa ia nimic, tre-
bui A.-0 schimbe avizul, uluit de o ava1ans6
cutropitoare de solicitriri si protestAri.
Se vede ca v5. cunoaste de mai demult
copilul? surse el infinit de dulce cAtre Ne-
grisor.
Da, l'am scApat odat dintr'o IncAerare
de copii. Atunci am avut plricerea sA cunosc
pe doamna.
'Bklescu se art considerabil de surprins
de aceasta intmplare si declar fr pre-
get ye Negrisor erou si binefctor, tur-
nndu-i pe deasupra ine vre-o trei care de
complimente.
Rceala ostentativ si expresia de o corn-
primat desnAdejde a $arei, cedar tardiv In
fata acestor repezi si necurmate explozii de
sentimentalism cu ghiotura ale viitorului et

www.digibuc.ro
154 GIB I. MIHAESCU

barl?at. Doar copilul rezistA pana la urma,


Infigandu-se In Negrisor la fiecare asalt dra-
gostos al lui Bddescu.
Negrisor, In. schimb, fusese cucerit chiar
dela primele efuziuni ale acestui maestru
scdrindliator de amor propriu, slabiciune ca-
pitald a celui ce vroise sA se arunce dela eta-
jul al. patrulea, pentruca doi convorbitori
Oman prea adanciti, prea straini de dan-
sut, inteo conversatie tinereascd si cu glas
scazut. 0 clipA Negrisor avu impresia cd
arunca chiar lui o privire de sfi-
dare i de dispret, urmata cle-o violentd mis-
care de nerdbdare si plictiseala. Par'ca-i ju-
ca pe gat ceva acestei femei gata sa explo-
deze, dar tocmai pentru a para o esire prea
hi crud contrast cu bunavointa si bunapa-
rere despre el, pe care isbutise s'o capete
asa de promt din partea lui Badescu, Ne-
grisor rase cu putere si trase pe convorbi-
tor spre dansul, In semn de Imbratisare.
`Si aproape automat copilul l pArasi re-

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 155

trAgndu-se lang mama lui; iar sari, Inc .

putinA vrerne nehotArItA se asocie la aceast


bucurie generalA. i rAserA toti trei de feri-
cire si voie bunk asa cum Negrisor Isi a-
minti, devenind din ce In oe mai 'galben, el
mai rAsese cu alti doi lute() Imprejurare a-
proape identicA, cu cteva minute doar Ina-
inte de a se retrage spre muchia prApAstiei
de asfalt, unde-1 cherna chirAitul triumfAtor
al fierAstroaicei.
Acum chirAi la fel de biruitor, ceva mai
InAbusit numai, ca si vocea de plnie spartA
a lui BAdescu, o locomotivA. i galben, dar
rAzAnd din ce In ce mai zgomotos,.tocmai
pentru a acoperi tremurul acesta care pune
tot mai deplinA stApAnire pe dnsul, s'a ri-
dicat Negrisor, odatA cu ceilalti, cnd omul
de serviciu a anuntat cA timpul despArtirilor
a sosit. El Isi vede partenerii acestor ultime
clipe ca pria vis, sunt douA umbre livide ca
i dnsul, cn gurile cAscate In acelasi rfis
unison si insuportabil. 0 ametealA de-a clipA

www.digibuc.ro
156 GIB I. MIHAESCU

numai, din parte-i 1 invisibild. Apoi BA-


descu i sari pornesc Inlantuiti, Intorcnd
capetele cAtre dnsul, spre a le opri, la a
cloud repriz,, fericite, la jumdtatea drumu-
lui, intr'o tandri i mut Imbrdtiare intre
ei, a lor, a doi ini cari pornesc cu dnii,
pentru dal*.
Alturi copilul Ii cat d drum, mutn-
duli grAbit picioruple subtiri i nici prin
gnd nu-i mai trecu sd arunce ochii Inapoi
spre cel rmas singur, inert i holbat, ca un
cadavru jefuit.

Noaptea asta, Negrior a but coniac dupd


coniac. Inct, la dnsul acasd, nici n'a mai
gsit de nevoe s se desbrace complect,,i
s'a lsat In pat doborit, ca un copac ful-
gerat de obuz. Un singur liedr de con-
tiinta d-a mai ddinuit o clipd inainte de a
se arunca in intunericul de apoi: multumi-

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 157

rea cA va reveni incoace la tArm dupA cteva


ceasuri.
Si-a revenit InteadevAr, a doua zi spre
seark cu creerul sfiat de dureri atroce
la fiecare micare. S'a ttezit inteun lac de
murdArie, care i-a intors inima pe dos i l-a
Impins spre cuvetk i-i \Ire capul In 14-
nitura robinetului compactA i durA ca un
orp solid; a muiat apoi colturile imunde ale
cearceafului i ale tetei de perina In aria a
toate ducAtoare i linitit apoi despre pA1A-
vrAgeala servitoarei, a incercat sA se im-
brace. De trei ori s'a trntit In pat gol dela
mijloc in sus, sA ia rezolutii definitive. Si
dupA ce-a isblitit InsfArit sA se bArbie-
reascA i sA se spele a pornit intins spre
casa Modrenilor.
Era an fAcut par'cA: exact in locul tiut
fierAstroaica era In plinA activitate tAioasA i
zgomotoasA. PArea atAt de bine dispusk cu
chiotele ei prelungi i rAsunAtaare, cA oa-
menii din juru-i negri i uniformi ca nite

www.digibuc.ro
Itg GIB I. MIHAESCU

robati, se Invrteau ca titirezii, pe lngii


dansa, fcAndu-i toate voile cu vddit pld-
tere, In ritmul trepidatiei detundtoare a mo-
torului. Trotoarut Insui vibra In acelai
ritm: Negrior 11 simti sub pidoare i gandul
lui fu Indatd, cd. identic II va simti i de sus,
In adela tremur nestdpanit de nerdbdare.
Curios, tocmai, acum el Ii aminti de clipi-
rea subia i scurt care-i luminase boltile
grele i Inttmecate ale gndului, devastat de
alcool, lnainte de a se prdbui ca a trupind
incontientd, In moalele aternuturilor. Se
bucurase Inteadevdr c va nimeri inapoi pe
acest drum de catapetesme i firide ale la-
birintului de Intunerec, In care avea sd rd.-
tAceascd: tia bine, apa neagrd a straniului
subsol, avea s-1 depund nu dupd mult pe
cheiul luminei de ziud. Pe multi 'Ms cari se
ldsaserd pe scdrile mucede de piatrd cu a-
ceiai nddejde, valurile de besnd li trseserd
la fund, In Impdrdtia marelui mister. Negri-
or surdse: dad. i s'ar fi Intamplat acelaj

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 159

lucru, nu era care att de simplu; 1 ce im-


portant ar mfii fi avut astAzi, femeia de
ciocolatk sari, Modreanu i Bdescu, ba
chiar i zggrie-norii din Chicago cu America
toat cu tot?
isiegrior ridia din umeri aproape rznd
fiergstroaica Ii rgspunse cu chirgitul ei
care i asurzi urechile cu ploaia de stei as-
cutiti a scnteilor de zgomot.
Du-te dracului de strigoaicg! Ii strigg
printre dintii strmi, dar nu cu urt, ci cu
familiaritate, ca unei prietene inoportune,
cgreia In cele din urmg Ii cedezi, cg prea
izbutete sg-ti ghiceascg gndurile In fiecare
moment, pang la cea mai ascunsg. cutg.
AteaptA nebuno! Ii mai spuse i porni
calm pe lungile scgri ca omul care tie c
nu-1 Intmping niel o sfortare pe drumul lui.
Iar din urmg, fiergstroaica 11 Insoti pang'n
Ingltimea etajelor, and fgrg incetare pre-
lungile ei chiote de triumf.

www.digibuc.ro
160 GIB I. MIHAESCU

Negrior e surprins: Modreanu nu-1 In-


tampina. Nu-i acasa. E plecat In saptama-
nalele lui inspectii.
Eleonora 1-a primit In sufragerie, unde 1i
lua masa de seara. I-a dat prajituri i-un pa-
har de vin TOW.
Ah, astea-s prajiturile cu care pleaca
el... pe care acum, le prepari dumneata... de
aceia nu mai trece prin restaurantul
rade rautacios Negrior, fixand-o cu desin-
voltura a toate Intelegatoarului. Ah, ai de-
venit o strapica gospodina. 0 virtuoasa a
dulciurilor. De altfel, mi se pare c ti-am
spus: de mult te-am denumit, femeia de cio-
colata.
Eleonora 1i arat dintii albi i mici, In-
teun. suras Ingaduitor
Eu credeam ca m'ai numit astfel pentru
culoarea mea, care mi se parea ca-ti pro-
duce o deosebita impresie. Dar, cat despre
prkjituri, poti schimbi titulatura. Cu
www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 161

regretul de a-mi vedea meritele scAzAnd sim-


titor In ochii dumitale, nu fac eu prAjiturile
Astea. Nici nu stiu sti le fac. '
Credeam cA ai luat lectii dupg. mariaj...
Nu, n'am luat nici o lectie. Dar mi-ai
spus ceva de restaurantul gArei. Ei bine,
dac'ai asteptat vreodatk acolo pe sotul meu,
ai pierdut timpul de geaba; el pleacA acum
cu automobilul... Nu-1 mai cAuta deci pe la
garA nici odatA, ci du-te deadrept la biroul
lui, daa tii asa de mult sA nu-1 vezi decAt
pe el... la birou vei fi informat cu exaetitu-
dine de venirile si plearile sale...
Negrisor contempll pe gAnduri reflexele
electrice tn. portelanurile, dispuse artistic,
sub geamurile aproape invizibile ale bufete-
lor 'mici de sticlA. Ii plAcea ordinea si trans-
parenta de-aci si mai cu seamA jocul infu-
zorilor de luminA pe atAtea suprafete lucii.
lAn singur lucru 11 mAhni: un pepene, de
pe tabloul din pArete cu fructe si naturA
moartA de sufragerie, pe care pictorul pen-
11

www.digibuc.ro
162 GIB I. MIHAESCTJ

tru,a-1 arAta cd e privit dintr'o anume per-


spectivd, 11 fAcuse scAlAmbdiat.
Dar atta lucru nu putu avea nici o in-
fluentd asupra humorului sdu prestabilit.
Continu .deci calm i multumit, surAzAnd
ordinei, strAveziului i sursului de raze,
care-1 Intmpina cu orice noud micare a
capului secunda.
Nu cAutam pe sotul dumitale ca sd-i
vorbesc, ci numai vream sd-1 vdd plecnd...
A
Eleonora micord ochii i fugue buzele.
Apoi Intinse cu 1enee micdri, mana sd-i
reumple paharul.
E interesant, declard ea. i cred cd tre-
bue sd fi fost extrem de obositor ad-1 a-
tepti aa, ferindu-te Intr'una sd IIU fii vd-
zut.
Negrior o reasigurd cu un deliciu nemdr-
gi nit.
Dimpotrivd, 11 ateptam cAt se poate de
comod... Chiar tineam sd fiu vdzut...

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 163

Par'c ai spus ca nu doreai s-i vor-


beti...
Doream numai A. ne lum bun IA-
mas... aa tii... s vadk c de cate ori el
pleacg... eu rAmn...
Sub exarnenul ei atent i indecis, Negri-
,rir pleac4 privirile puti.n. intimidate asupra
roplui cristalin: din pahar. Dar In coltul
buzelor lui, se pAstreaz totui restul u.nui
zmbet de bravur i sigurantd. Ii ateapt
linitit cuvntul.
.. SA. trecem dincolo ! Ii (1 ea prerea
putin mai trziu, drept Aspuns.
Il conduce ea singurk In camera tiuta cu
divan i cu msutg. la mijloc, In. care se pare
nu s'a modificat nimic. Negrior arunca o
repede privire, ferestrei, deastddat Inchise,
din cauza toamnei, cu toate c5. Inc plcutd,
dar destul de Inaintatk
Negrior se aeaza pe divan, iar Eleonora
impinge spre el masuta cu tigarete, pe care
mai pune i un serviciu mic de lichior. Se
scuza apoi pretextnd a. i-a Invoit femeia

www.digibuc.ro
164 GIB I. MIHIESCU

din casa Negrior ii aminti a-i deschi-


sese chiar Eleonora i cA trebue sA arAte
bucAtAresei ce are de fAcut.
0 atept cu acelai zmbet tihnit i si-
gur cu care contempla acum i dreptunghiul
negru al ferestrei inchise. Transperantul era
ca deobicei strns sus, fArA grijk pentrua
locuinta din fata nu se ridica pan la a-
ceastA InAltime. Negrior ii ciuli auzul pen-
tru distinge cumva uerul fierstroaioei
or pAcAnitul motorului; cu toate &A era tar-
ziu, activitatea oamenilor panA adnc tn
noapte 1-ar fi inconjurat de departe cu in-
drjire i imbold. Dar nu se mai auzi nimic,
oricAt i se concentra toat puterea atentiel
In pavilionul urechei. Iar moalele divanului
nu-i Ingaduia nici un pas spre fereastrA: daca
Eleonora ar fi intrat tocmai atuncia i s'ar
fi aezat, In locu-i el n'ar mai fi avut pentru
nimic in lume curajul sA eada alAturi.
fi tras un scaun. aproape 1 asta 1-ar fi in-
depArtat distante incalculabile de o nAdejde
nou'd care-i biruia acum sufletul tutors 1
www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA I 6-5

muiat ca lute() bae delicios de caldA, in a-


ceastA singurAtate, in ideea el Modreanu
e plecat, c ea-1 denumeste pur i simplu
,,Modreanu", ca i inainte de cstorie, c
fata din casA e invoitd, cA bucAtAreasa ela
captul celAlalt al apartamentului, c lichio-
rul are o culoare care Imbat cu fAgaduinta
(Negrior Ma* n'a gustat din el si nu va
gusta Ong la venirea ei) cA In paoea asta
desAvfirsitA el va putea vorbi cu Eleonora, un
ceas, dourt, cine stie ct i cine st.ie panA la
care liman...
$i inima i se strnse deodatA de stupoare,
la gndul cA Eleonora ar putea, s nu se
aseze pe divan, sA-si trag ea un scaun,
lngA mAsula cu lichior, sl...
$i Eleonora intrA:
Doamne, se schimbase In capotul cu in-
scriptii din Coran! Negrisor simte cum o
pietricic i se desprinde de pe ghizdul cu-
getului si se lasA in 'adncimi lntunecate,
sunAnd In apa fundurilor p1M si armonios;
el vede cercul undei crescnd cu o regulari-
www.digibuc.ro
166 GIB I. MIHAESGU

tate de geometrie impecabila si balsamul pil-


ed ii umple sufletul eu aceast perfecti si-
metric. Dar cercul s'a oprit deodata Impie-
trit si Negrisor par'ca s'ar inghemui In-
trInsul de teama deformdrei. Pasii Leonorei
au evoluat usor prin. camera, ea cerceteaza
ceva prin acest decor de sticle reflectoare,
poate se contempld In ,oglinzile care-i arata
statura din ori ce fel de nnghiuri, apoi se a-
propie de indsuta dela mijloc. Sufletul 'ha
Negrisor se opreste; mana ei a apucat spe-
teaza unui scaun. Un moment de groaza si
de stupoare; dar a lost numai sa se reazime
In. treacat. Jat-o acum, se lasd pe divan, ca
un picior sub dansa, certndu-1 ca nu si-a
baut lichiorul
Te-am asteptat, Mine el pierdut...
Spune-mi, de ce el trebuia s vada ca
ramai... el stia c rmai... de ce trebuia sa-i
aduci aminte de fiecare data-.
0 simpla multumire stupida si egoista..,
iartd-md...
Vroiai apoi sa vii Incoace?...
www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 167

N'a fi Indraznit... i nu...

...i-a mai fi atras atentia...


Atunci, de ce?...
Negrior Ina lta din umeri, complect im-
becilizat.
Acum de ce ai venit! Stiai ca el lip.-
sete ?
Ti-am spas doar, ma aqteptam sa.--1 ga-
sesc aicea. Imi Inchipuiam ca i-o fi schim-
bat felul ocupatiei...
Ea privi lung prin nand colorat al lichio-
rului din paharel lumina becului.
Ai fost complect de neInteles In ultima
vreme i... nepoliticos... Nid sa nu Vii la
mina
Si cu toate astea era atat de uor de In-
tels era atat de uor sa Intelegi totul...
Era uor... i cu toate astea nu se Intele-
gea nimic... Cand credeai ca ai Inceput In-
sfarit sa. remarci ceva, totul se Incurca iarai
in aa fel hick se excludea orice putiinta de
a-i da de rost.
www.digibuc.ro
168 GIB I. MIHAESCU

Ea Inti 1 din umeri i se riclicg. In picioa-


re. Se aez vag agasat pe-un scaun. Negri
or inglbeni. Cercurile din fundul apei ne-
gre se sparser i se frmitar. Nici o
pietricica 'nu mai czu sd le dea din nou
forma i miscarea simetric. Dimpotriv:
acum ceva greu se prbusi In adncimi, ceva
ca un Corp omenesc si nu-1 primi apa cu
plesnet sonor i elastic, ci In fund sie a.s-
ternu un covor rigid i sur. Asfaltul! 135.1-
bi Negrisor i auzi Inteadevr doar buf-
net surd de strivire si prlit de case. Gemu
de durere i se ridicil la rndu-i:
Straniu! mugi el... straniu!... Nici mcar
cnd am fost att de aproape de moarte,
n' a i remarcat nimic...
Spune drept a fost gluma... sau...
Creerii lui Negrisor au Inceput s fiarbk.
E adevrat c vzusei dinainte firetul In
jurul glvsnei?... Doamne a fost o Indrz-
neal... si acum m cutremur! Spune, l'ai
. vzut?...
Ah!...

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 169

Negrisor a scos un. rget de fiara ranit5,


n'a -putut sa bolboroseasca deck doua si-
labe de troglodit.
Ea 1-a privit zmbind si a venit sag mn-
gfie cu blndete pe par.
Te cred! 1-a asigurat.
Nu-i adevarat! a strigat el atunci din
nou lovind cu pumnul in mas... Nu crezi
nimic...
lac/1mile obidei i desnadejdei au -clat
iari busna, acoperind de bunatatea obis-
'nuita, mania subit i nefireased a ochilor.
Eu nu vreau mila nimanui... eu vreau
devrul!...
Femeia de ciocolata 1-a privit iarasi ui-
mill i par'ca Infricosat; apoi ca sa-si a-
lunge spaima din ochi a izbucnit ra-
sul ei nestapinit, att de nestapanit, c pale
de lntunerec s'au gonit brusc pe tonul de-un
contrast asa de demonic ea strania bucurie.
Negrisor simtea cum imensul edificiu, In
care se afla, se clatina: astept sa-si reca-'
pete cumpanirea, pentru a se napusti la fe-
www.digibuc.ro
170 GIB I. MIHAESCU

reastra, cAtre care ochii lui chiar porniserl


hotArlti
Hohotele femeii fAcur loc cuvintelor sa-
cadate de spasmul veseliei:
S nu te... dud. acolo... vezi... cA a-
cum... nu mai e cine sA... sA... sA... te lege
de picior....
rsul porni si mai nAvalnic. InsA cu el
pond i pasul lui Negrisor.
Dar statuia de ciocolat i se Interpuse In
cale, zguduitA 41 mai cumplit de rsul fArA
rAgaz, Infrico4at i histeric.
SfArete cu copilAriile... S'ar putea In-
tmpla sA se Intoarcd In serios....
El vol s'o dea deoparte, dar ea-1 Inlntui
deodat cu bratele pe dupA gt.
S.pune, gemu atunci Negrisor... ai cre-
zut sau nu... a fost el care te-a convins
Ah! lasA odatA prostiile astea.... Pentru
numele lui Dumnezeu
Dar el o strngea acum cu putere 41-1 um-
plea urechea cu suflul lui cald i rugtor:
Vreau sA tiu, vreau sA aflu dacA tu ai
www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 171

crezut In. puritatea gndului meu... dacd.


el te-a convins contrariul... Dacd tu ai avut
mdcar la lnceput, o clipd cel putin credinta
cd pentru perspectiva ideei de a fi lipsit de
tine a fi vrut Inteadevdr sd fac gosf.. sd
md arunc In prdpastie, hotArit i cu vointa
fd.r a-mi da seama de gluma stupidd
cu care Modreanu Imi zAddrnica i-mi ntn-
jea de ridicol fapta...
Si cu care te-a salvat... asta nu trebue
niciodata s'o uiti... Aa dar el are dreptate.
Are dreptate! Cine' are dreptate?
Ea-1 privi lung i neIntelegAtor...
Modreanu, desigur..: rdspuns& linitit. El
sustinea Inteadevr cd bnuit intentiile
i te-a legat de picior precaut i discret,
tocmai pentru a-ti reveni Inteajutor la .vre-
me. Deci lauda i se cuvine lui, cci el a sd-
vdrit InteadevAr o faptd mare, in vreme
ce eu md amuzam i nu credeam dect Inteo
glumd... iar dumneata, precum marturiseti,
Ili ldsasei contiinta pradd unei nebunii tre
catoare 1 care nu rezolva nimic... Si care,
www.digibuc.ro
172 GIB I. MIHAESCU

Pe deasupra n'avea nimic cavaleresc si mai


Cu seamA estetic In ea... Ah, lnteleg, lute leg,
de asta tot Imi Indrugai Inainte, cu fierA-
stroaica i cu Cleopatra si alte banalitAti
amuzante, asa ca simple glume,
dar stupide i caraghioase, dacA te gndeai
la ele serios.
Mini le lui Negrisor slAbirA si Eleonora se
desprinse
Pe cnd infinit mai elegant surse
ea indefinit i atunci onoarea de a fi erou
al momentului ti se cuvenea InteadevAr du-
mitale, ar fi fost dacA lucrurile s'ar fi pe-
trecut asa cum le bAnuiam eu, ceia ce mA f A-
cea s contrazic acerb pe Modreanu,
sAracul, gloria lui. Eu am crezut i asa
cred Incl, pentru cA prea te uitai des Ina-
poi, cA ai vAzut latul firetului gros, ba chiar
cA ai tras putin piciorul ca s-1 simti sigur
strfins... i pe urmA, cu toate riscurile care
rAmfineau totusi te-ai repezit... i astea toate
mania' ca sA mA amuzi pe mine... pentrucA
vedeai cA gluma mA distreaza... desi Dumne-
www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 173

zeu mi-e martor, n'as fi crezut c o s'o dud


pni acolo...
Eleonora Inchise ochii:
SA-ti expui viata... numai pentru a duce
pn la spaima suprem veselia celei care
pretinzi c-ti place... Inteadevr ar fi fost
uluitor, ametitor... si mai cu seam sa ai no-
rocul, s5.-ti iei toate precautiile s iesi iz-
!Auditor din acest rise considerabil... oh, to-
tul ar fi fost si mai surprinzator si mai gro-
zav, daca fr s observam noi, te-ai fi le-
gat singur de picior. Si dac numai ne-ai
fi strigat: Hei voi aceia! Pe mine m'ati
uitat?... Atunci adio... la revedere pc malul
rului S.tyx... ...S5. desfizi vecinicia dinteo
glum In haz...
Negrior ptivi uluit la fereastra care nu-i
mai putea folosi la nimic i prin care-i rn-
jea sarcastic tot intunericul de-afark nein-
fricosat de sfnta cruce a cercevelelor. Iar
de-acolo privi i mai Incurcat la Eleonora,
straduindu-se s priceap In sensul Irs-
turilor ei deacuma, daca simbolul Insusi al

www.digibuc.ro
174 GIB I. MIHAESCU

acestui obiect sfnt, ar mai avea un inteles


In minunatul cpsor palid. Nici existenta
crucifixului de metal din pAretele( dela rAs-
rit nu-1 asigurA; era o simplA podoab In ra-
port cu coloritul covorului dedesupt, era o
obisnuintk sau mai pAstra nc rostu-i di-
yin, doar pentru cg. In grozAvia pe care o.
etala Inchidea o nobilk o generoas utili-
tate? Negrisor se Infricose sA Intrebe pe a-
cest idol de cofetrie, dac totusi, neavnd
nici tm. motiv de amuzament la obArsie,
semnul divin, mai avea i altA valoare In a-
ceastA cask In. afarA de arta desAvArsit,
cu care fusese cizelat?
Eleonora care-si contempla pan si nedu-
merirea In. complicatul sistem de oglinzi al
camerei, Alp., In chip de setitintA finalk
din umeri, i ridicA ochii spre dnsul, iz-
bind-o pAnA la sura gchimonositura de jale,
de umilintA si de meschin a bietei figuri de
erou neisbUtit.
IatA, de aceia, rAsunA glasul ei as-
teptat fArA nici un rest de nAdejde am e-

www.digibuc.ro
FEMEEA DE CIOCOLATA 175

zitat totdeauna, intre Modreanu i tine: (Tot


mai e un Dumnezeu, pe lumea asta: II tu-
tuia)... Poate ai fi avut mai mult noroc..:
daca nu m'ai fi speriat cu attea ciudtenii,
tne-ori neintelese, alteori fade 0 de-un gust
aa de melodramatic... Cdci bid Iti marturi-
sesc... fizicete Imi placeai mai mult ca el...
Haide, spune, se apropie ea cu un pas
imperativ apucndu-i mainile 0 scuturn-
du-1 cu energie: Spune! Aa e cd ti-ai a-
les postura asta de disperat amoros pe mar-
gine de mormnt proaspt cu regrete Iderd-
moase 1 cu zambile, creznd cd ai sd md
impresionezi mai bine?... Te iert pentru ideea
de-anli atribni astfel de gusturi, dacd-mi
spui adevrul... Spune drept, aa e cd, vdzu-
sei firetul 0 te-ai aruncat, sigur de resis-
tenta lui?... Ca s. md faci sdi rad?...
Si-I scutura din ce In ce mai tare, Imhol-
dindu-1 cu insistenta ochilor negri i profunzi
s mina, s se mintd.
Dar omoorul lui se micd In gol 0 buzele
!nu izbutird sd dea fiint5. nici unni gimlet.

www.digibuc.ro
176 GIB I. MIHAESCU

Iar rasul ei sonor se prvli din nou peste


sufletul stins, sfasietor de clar i greu
de-o voiosenie fr 1nteles.
Spune, spune...
$i Inainte ca el s clipeasc, buzele ei se
stranserA inteale lui, infinit de aproape ca
dou puisoare de Intr'aripata lor mam; ca-
pul i se ls pe spate si ochii i se micso-
rarA i fugir departe.
La celMalt, desigur! mai putu gndi
Negrisor i o nl cu lacomie la pieptu-i
muse hmesit dintrInsa, ca un copil din
tr'un dar de cincolat.
$i numai peste umrul ei, de rimdeva, dia-
tr'un ungher imprecisabil, o clip avu ilu-
zia unui cap strveziu si vested, cu cioc alb
ca neaua clipind smecher dintr'o pleoap
imaterialti ca neprevtizutul i ca vesnicia.
SFR$IT

www.digibuc.ro
COLECT1A ROSIDOR"
Aparute :
F. Aderca Aventurile lui lonel Lacust-
Termidor
Ion Cglugru Omul de dupa 1.1e
Romulus Dianu Nopti la Ada-Kaleh, ed. ll-a
I! Targul de Fete
AL l',ascarov-Moldovanu Biserica Naruita
Cezar Petrescu Kremlin
Cezar Petrescu Nepoata Hatmanului Toma
(-czar Parescu Floarea deagave
Srmanul Klopstock Feciorul lui nea Tache
Vameoll
M. Sadoveanu Trenul Fantom
T. Teodorescu-8rani4te Domnul NegoitA
AL O. Teodoreanu Un porc de chine
Drago*Protopopescu Condamnatii la Castitate
Vor apare:
Alice Gabrielescu Marul femeilor
Ion Clugaru Erdora
Leon Negruzzi Hoinar prin U. S. A.
S'armanul Klopstock Drumul robilor
Paul Sterian Morgana
Teodorescu-Bran4te Trei femei i o fa-FA
George M. Zamfirescu Plans peste milenii

Toala lumea va cifi admirabilele romane din


COLECTIA ROSIDOR"
puse n vnzare cu pref de sacrificiu
Lei 25. volumul.
www.digibuc.ro