Sunteți pe pagina 1din 1

Ctre,

LICEUL TEORETIC ,,ADAM MULLER GUTTENBRUNN,, ARAD

Subsemnatul/a__________________________________________,
fiul/fiica lui____________________________i al___________________,
nscut la data de __________________n localitatea___________________,
judeul__________________, avnd CNP:___________________________,
domiciliat n localitatea________________, str._______________________,
nr._______, bl.______, sc.____, ap._________,telefon:_________________;
Solicit, prin prezenta, nscrierea mea la concursul pentru postul de
__________________________ de la Liceul Teoetic ,, Adam Muller
Guttenbrunn,, Arad anunat vacant, concurs care se va desfura n data de
________________________.

Arad la ________________

Numele i prenumele ,
___________________________
Semntura:____________________