Sunteți pe pagina 1din 1

CALC U LU L T E M PE RAT U R I LO R I N S T RAT U R I LE

C O M PO NE NTE ALE E LE M E NTE LO R D E

CO NSTRUCTIE EXTERIOARE

Ecuatia fluxului termic

(1)

(2) q = qi = q1 = q2 == qe

Din (1) si (2) rezulta :