Sunteți pe pagina 1din 1

Data Nume:

Prenume:

TEST
GEOGRAFIE CLASA a VIII-a

I.Completati afirmatiile de mai jos cu informatia corecta: ( 10x3 = 30 p )

1.Punctul extrem estic al Romaniei este localitatea...........


2. Lacuri glaciare s-au format in Carpatii Maramuresului si Bucovinei in
Muntii
3.In partea de sud Romania se invecineaza cu tara numita.
4. In Subcarpatii de Curbura apar vulcanii.
5.Centrul tarii se afla la intersectia meridianului de 25 longitudine estica cu paralela de
..
6 Cuestele sunt specifice .
7 In Muntii Apuseni este foarte dezvoltat relieful
8.Zacamintele de gaz metan se exploateaza in Depresiunea Colinara a Transilvaniei din
structuri geologice numite.
9 Altitudinea maxima in varful Moldoveanu este de..............
10 Relieful de eroziune eoliana Sfinxul si Babele apare in grupa

II.Caracterizati, pe scurt,o singura unitate de relief , la alegere ,dintre Muntii Apuseni si


Depresiunea Colinara a Transilvaniei, precizand urmatoarele elemente: limite, patru
caracteristici generale ale reliefului , patru subdiviziuni. ( 10x2 = 20 p )

III. Precizati o asemanarie si trei deosebiri intre relieful Grupei Fagaras si relieful Grupei
Bucegi ( asemanarile si deosebirile se pot referi la modul de formare, tipuri de roci, tipuri
de relief, altitudini, fragmentare ). ( 2,50x 4 = 10 p)

IV. Explicati:
1.Proportionalitatea reliefului Romaniei. ( 10 p )
2.De ce Romania este o tara carpato-danubiano-pontica. ( 10 p )
3. De ce Muntii Apuseni sunt considerati ,, MOZAIC PETROGRAFIC(5p)
4.De ce Podisul Mehedinti este considerat o unitate de relief unicat in Romania (5p)

BAREM: I 30 PUNCTE
II 20 PUNCTE
III 10 PUNCTE
IV 30 PUNCTE
+ 10 PUNCTE DIN OFICIU = 100 PUNCTE
Timp de lucru: 1 ora.