Sunteți pe pagina 1din 5

ORDIN Nr.

3160/2017 din 1 februarie 2017


pentru modificarea i completarea Metodologiei-cadru de organizare i funcionare
a consiliului de administraie din unitile de nvmnt preuniversitar, aprobat
prin Ordinul ministrului educaiei naionale nr. 4.619/2014
EMITENT: MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 112 din 9 februarie 2017

n conformitate cu prevederile art. 90 alin. (4), art. 96 alin. (2) lit. a^1), b^1),
c^1), art. 96^1, 96^2, art. 254 alin. (3^1) i (19^2) i art. 257 alin. (2^1) din Legea
educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Educaiei Naionale,

ministrul educaiei naionale emite prezentul ordin.

ART. I
Metodologia-cadru de organizare i funcionare a consiliului de administraie din
unitile de nvmnt preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaiei
naionale nr. 4.619/2014, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
696 din 23 septembrie 2014, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific
i se completeaz i va avea urmtorul cuprins:
1. La articolul 4 alineatul (1), dup litera a) se introduce o nou liter, litera
a^1), cu urmtorul cuprins:
"a^1) n cazul unitilor de nvmnt care colarizeaz n nvmntul
profesional i tehnic, inclusiv n nvmntul postliceal, i al cror consiliu de
administraie este format din 7 membri, 3 dintre acetia sunt cadre didactice,
primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local, un
reprezentant al prinilor i un reprezentant al operatorilor economici parteneri; n
situaia n care sunt mai muli operatori economici parteneri, acetia i
desemneaz reprezentantul n consiliu sau pot forma un consiliu reprezentativ care
s desemneze reprezentantul operatorilor economici. Directorul unitii de
nvmnt este membru de drept al consiliului de administraie din cota aferent
cadrelor didactice din unitate;".
2. La articolul 4 alineatul (1), dup litera b) se introduce o nou liter, litera
b^1), cu urmtorul cuprins:
"b^1) n cazul unitilor de nvmnt care colarizeaz n nvmntul
profesional i tehnic, inclusiv n nvmntul postliceal, i al cror consiliu de
administraie este format din 9 membri, 4 dintre acetia sunt cadre didactice,
primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local, un
reprezentant al prinilor i 2 reprezentani ai operatorilor economici parteneri; n
situaia n care sunt mai muli operatori economici parteneri, acetia i
desemneaz reprezentanii n consiliu sau pot forma un consiliu reprezentativ care
s desemneze reprezentanii pe locurile alocate operatorilor economici. Directorul
unitii de nvmnt este membru de drept al consiliului de administraie din cota
aferent cadrelor didactice din unitate;".
3. La articolul 4 alineatul (1), dup litera c) se introduce o nou liter, litera
d), cu urmtorul cuprins:
"d) n cazul unitilor de nvmnt care colarizeaz n nvmntul
profesional i tehnic, inclusiv n nvmntul postliceal, i al cror consiliu de
administraie este format din 13 membri, 6 dintre acetia sunt cadre didactice,
primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentani ai consiliului local, un
reprezentant al prinilor i 3 reprezentani ai operatorilor economici parteneri; n
situaia n care sunt mai muli operatori economici, acetia i desemneaz
reprezentanii n consiliul de administraie al unitii de nvmnt sau pot forma
un consiliu reprezentativ care s desemneze reprezentanii pe locurile alocate
operatorilor economici. Directorul unitii de nvmnt este membru de drept al
consiliului de administraie din cota aferent cadrelor didactice din unitate."
4. La articolul 4, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(3) n unitile de nvmnt particular i confesional, consiliul de
administraie se constituie conform prevederilor art. 96 alin. (5) i al art. 96^1 alin.
(3) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile
ulterioare."
5. La articolul 4, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(4) n consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt preuniversitar,
constituite potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), b) i c), respectiv alin. (2) lit. a), b)
i c), din cota rezervat prinilor un loc este repartizat, cu drept de vot, unui
reprezentant al elevilor, care a mplinit vrsta de 18 ani."
6. La articolul 4, dup alineatul (4) se introduc dou noi alineate, alineatele
(5) i (6), cu urmtorul cuprins:
"(5) n unitile de nvmnt preuniversitar cu personalitate juridic care
colarizeaz exclusiv n nvmnt profesional i tehnic cu o pondere majoritar a
nvmntului dual, consiliul de administraie este constituit din 7, 9 sau 13
membri cu drept de vot, din care minimum 2 i maximum 5 membri din partea
cadrelor didactice, minimum 2 i maximum 5 membri reprezentani ai operatorilor
economici, la paritate cu numrul de membri din partea cadrelor didactice,
primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local i un
reprezentant al prinilor. n cazul n care sunt mai muli operatori economici,
acetia vor desemna reprezentanii n consiliul de administraie al unitii de
nvmnt sau pot forma un consiliu reprezentativ care s desemneze
reprezentanii pe locurile alocate operatorilor economici. Directorul unitii de
nvmnt este membru de drept al consiliului de administraie din cota aferent
cadrelor didactice din unitatea de nvmnt respectiv.
(6) n cazul unitilor de nvmnt preuniversitar n a cror organigram exist
funcia de director adjunct, se recomand ca directorul adjunct/unul dintre
directorii adjunci, dup caz, s fie membru al consiliului de administraie din cota
aferent cadrelor didactice din unitate."
7. La articolul 5 alineatul (2), litera a) se modific i va avea urmtorul
cuprins:
"a) solicit, n scris, consiliului local, primarului, respectiv consiliului
judeean/Consiliului General al Municipiului Bucureti, preedintelui consiliului
judeean/Consiliului General al Municipiului Bucureti, n cazul nvmntului
special, operatorului economic/operatorilor economici sau consiliului reprezentativ
al operatorilor economici, n cazul unitilor de nvmnt care colarizeaz n
nvmntul profesional i tehnic i al unitilor de nvmnt preuniversitar cu
personalitate juridic care colarizeaz exclusiv n nvmnt profesional i tehnic
cu o pondere majoritar a nvmntului dual, consiliului reprezentativ al
prinilor, precum i consiliului elevilor desemnarea reprezentanilor, n termen de
10 zile lucrtoare de la data solicitrii. n cazul unitilor de nvmnt n care
exist clase cu nvmnt n limba matern, directorul va solicita consiliului
reprezentativ al prinilor s desemneze i un reprezentant al prinilor elevilor care
nva la clasele cu nvmnt n limba matern. n mod similar se procedeaz i
n unitile de nvmnt cu predare n limbile minoritilor naionale n cadrul
crora funcioneaz i clase cu predare n limba romn;".
8. La articolul 7 alineatul (1), dup litera e) se introduce o nou liter, litera
f), cu urmtorul cuprins:
"f) reprezentantul/reprezentanii operatorului economic/operatorilor economici
sunt desemnai de ctre operatorul economic partener/operatorii economici
parteneri sau de ctre consiliul reprezentativ al operatorilor economici parteneri."
9. La articolul 10, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul
(1^1), cu urmtorul cuprins:
"(1^1) Pentru unitile de nvmnt preuniversitar cu personalitate juridic care
colarizeaz exclusiv n nvmnt profesional i tehnic cu o pondere majoritar a
nvmntului dual, preedintele consiliului de administraie este ales dintre
membrii acestuia cu majoritate simpl a voturilor."
10. La articolul 10, dup alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul
(5^1), cu urmtorul cuprins:
"(5^1) Pentru unitile de nvmnt preuniversitar cu personalitate juridic care
colarizeaz exclusiv n nvmnt profesional i tehnic cu o pondere majoritar a
nvmntului dual hotrrile consiliului de administraie cu privire la
numirea/revocarea directorului se iau prin vot secret de ctre 2/3 din membrii
consiliului de administraie."
11. La articolul 10, alineatul (7) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(7) Hotrrile privind bugetul i patrimoniul unitii de nvmnt se adopt cu
votul a jumtate plus unu din numrul total al membrilor consiliului de
administraie."
12. La articolul 10, dup alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul
(11^1), cu urmtorul cuprins:
"(11^1) Preedintele consiliului de administraie al unitii de nvmnt
preuniversitar cu personalitate juridic care colarizeaz exclusiv n nvmnt
profesional i tehnic cu o pondere majoritar a nvmntului dual are obligaia de
a convoca reprezentanii organizaiilor sindicale afiliate federaiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate nvmnt preuniversitar care au
membrii n unitatea de nvmnt sau reprezentanii alei ai salariailor, atunci
cnd nu exist o asemenea organizaie sindical la nivel de unitate, s participe cu
statut de observator la edinele consiliului de administraie n care se dezbat
probleme privind relaiile de munc, condiiile de munc i salarizarea."
13. La articolul 10, alineatul (12) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(12) La toate edinele consiliului de administraie constituit potrivit
prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a), b) i c), respectiv art. 4 alin. (2) lit. a), b) i c),
reprezentantul elevilor, care a mplinit vrsta de 18 ani, particip cu drept de vot. n
situaiile n care la nivelul unitii de nvmnt nu exist elevi care au mplinit
vrsta de 18 ani, reprezentantul elevilor este desemnat de consiliul elevilor i
particip cu statut de observator la edinele consiliului de administraie, fiind
convocat obligatoriu de preedintele consiliului de administraie la edinele n care
se dezbat problematici privind elevii."
14. La articolul 10, dup alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul
(12^1), cu urmtorul cuprins:
"(12^1) La edinele consiliului de administraie al unitilor de nvmnt
preuniversitar cu personalitate juridic care colarizeaz exclusiv n nvmnt
profesional i tehnic cu o pondere majoritar a nvmntului dual i al unitilor
de nvmnt care colarizeaz n nvmntul profesional i tehnic n care se
dezbat aspecte privind elevii, preedintele consiliului de administraie are obligaia
de a convoca reprezentantul elevilor care particip la edin cu statut de
observator."
15. La articolul 15, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul
(1^1), cu urmtorul cuprins:
"(1^1) Consiliul de administraie al unitilor de nvmnt preuniversitar cu
personalitate juridic care colarizeaz exclusiv n nvmnt profesional i tehnic,
cu o pondere majoritar a nvmntului dual, exercit, pe lng atribuiile
prevzute la alin. (1), i urmtoarele atribuii:
a) numete i revoc directorul;
b) exercit controlul asupra directorului;
c) aprob planificarea strategic a unitii de nvmnt elaborat de directorul
unitii de nvmnt;
d) avizeaz candidaturile pentru ocuparea posturilor didactice i a funciilor de
director i director adjunct;
e) adopt criteriile specifice de ocupare a posturilor didactice."
ART. II
Direcia general management i resurse umane din cadrul Ministerului
Educaiei Naionale, inspectoratele colare i unitile de nvmnt preuniversitar
duc la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Ministrul educaiei naionale,


Pavel Nstase

Bucureti, 1 februarie 2017.


Nr. 3.160.

---------------