Sunteți pe pagina 1din 4

Planificare pe unitti LIMBA ENGLEZ (34 spt.

) Bra;ov 2004-2005
Limba 1/ SPLASH III

UNITI DE NVARE
Nr.c
UNITATEA O.R. NR. SPT. OBS.
ELEMENTE DE ORE
FUNCII
CONINUT TEMATIC CONSTRUCIE A
COMUNICATIVE
COMUNICRII
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1.2
*copilul despre sine - pronumele personal F1- a saluta i a rspunde la 1.3 3
L1- Bens new friend - nume,vrst, etc. (review) salut 2.2
U1 *familia - verbul HAVE GOT F2- a se prezenta i a prezenta pe 3.2
- membrii familiei (review+consoliodation) cineva 4.1
*casa - genitivul s F4- a identifica elemente din
-mobila, camere (review) universul familiar
*cultur i civilizaie:
- cntece i poezii

1.2
*activiti: - verbul TO BE (A,N,I) 1.3 9
L2- At the Swimming Pool - activiti curente F4- a identifica elemente din 2.1 (-1 test)
U2 -zilele sptmnii universul familiar 2.2
*copilul despre sine: F6- a cere i a da informaii (de 2.3
- mbrcminte ordin personal, despre mediul 3.1
nconjurtor) 3.2
L3- What can you do? F11- a propune i a cere cuiva s 4.1
*activiti: - CAN: A., N., I.
L5- Can you ride ? fac ceva (can)
- activiti curente - Have Got(review)
- activiti pentru timpul liber
*copilul despre sine:
jocuri
*cultur i civilizaie:
- cntece i poezii
1.2
*copilul i lumea nconjurtoare - countable/uncountable nouns: F4- a identifica elemente din 1.3 6
L4-Shopping! - cumprturi plural// some universul familiar 2.1 (-1 test)
- numele magazinelor - numeralul 1-100 F6- a cere i a da informaii 2.2
U3 (despre mediul nconjurtor) 4.1
F12- a relata activiti la prezent
(imperativul)
*cultur i civilizaie:
L6- Making pancakes! - cntece i poezii - IMPERATIVUL

1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1.1
*activiti: F11- a propune i a cere cuiva 1.2
L7- What time is it? - momentele zilei - Present Simple: s fac ceva (lets) 1.3
U4 - exprimarea timpului A., N., I F12- a relata activiti la present 2.1 9
(Pres. S.-programs) 2.2 (-1 test)
- lunile anului F3- a angaja i a ncheia un 2.3
- srbtori schimb verbal (lets) 3.1
L8- Lets watch TV! F9- a face o urare, a felicita 3.2
( What timeis?; Whats 4.1
on?; On February) 4.3
- activiti curente (programs) 5.1
L12- Adventure holidays *cultur i civilizaie:
- cntece i poezii

1.2
*activiti: - adjective calificative F5- a descrie persoane, animale, 2.1
L9- At the fair - activiti pentru timpul (excited) locuri 2.2 3
U5 *copilul despre sine: - can? F8- a exprima o dorin (can?) 2.3
- exprimarea strii de spirit F12- a relata activiti la present 3.1
*cultur i civilizaie: ( Who is adj.?) 4.1
- cntece i poezii 4.3

1.2
- obiecte colare -this/these F3- a angaja i a ncheia un 2.1
L10-Whats your *cultur i civilizaie: - Present Simple schimb verbal 2.2 3
U6 favourite Lesson? - games F4- a identifica elemente din 3.1 (-1 test)
universul familiar 4.1
- Present Continous(general) F12- a relata activiti la present
(Do you? Yes, but)

1.2
-mijloace de transport - preposition: by F11- a propune i a cere cuiva s 1.3
L11- Holidays - numeralul fac ceva 2.1 6
U7 F12- a relata activiti la present 2.2
F7- a localiza persoane 2.3

2
F6- a cere i a da informaii 3.1
*vremea: - Present Simple (despre mediul nconjurtor 4.1
L16- Goodbye! -anotimpuri - Need, Must F3- a angaja i a ncheia un 4.3
- holidays, activities in a holiday schimb verbal
*cultur i civilizaie: ( in September)
- cntece i poezii

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
L13-The thank you letter *copilul despre sine: - Have 1.2 6
-adresa - Present simple 1.3 (-1 test)
U8 - reguli pentru scrierea unei F3- a angaja i a ncheia un 2.1
scrisori schimb verbal 2.2
F8- a exprima o dorin 3.1
*copilul i lumea - Present simple 3.2
L14- The post office 4.1
nconjurtoare: - And, Then
-coresponden/ the post office
1.2
*animale: - genitivul s F4- a identifica elemente din 1.3
L15- Pets -denumire, caracteristici - MUST universul familiar 2.2 3
*cultur i civilizaie: - Present Simple F6- a cere i a da informaii 2.3
- cntece i poezii (despre mediul nconjurtor: 3.1
Whose? How? Where?) 4.1

1.2
*copilul despre sine: 1.3
L17- A message -descriere fizic, naionalitate 2.1 12
-ocupaii 2.2 (-1 test)
3.1 (-1 test)
*copilul i lumea - Want(+jobs) 3.2
L18- A computer magazine F6- a cere i a da informaii 4.1
nconjurtoare: - prepositions: up, over, across
-computer-ul - shall? (despre mediul nconjurtor) 4.3
U9 F3- a angaja i a ncheia un
schimb verbal
*cultur i civilizaie: - TO BE-past: Were?, Was? F11- a propune i a cere cuiva s
L19- In the rain forest fac ceva (shall?)

* timpul Lets go!, Shall we...?


L21- Find Joseph - cntece i poezii

3
1.2
-oraul - Present Simple F7- a localiza un punct n spaiu 1.3
L22- London - locuri importante din ora - expresii pentru exprimarea ( Turn right, etc) 2.2 3
U10 direciei F3- a angaja i a ncheia un 5.1
schimb verbal

1.2
*activiti - GOING TO 1.3 3
U11 L23- Hobbies -activiti pentru timpul liber - Need F2- a se prezenta i a prezenta pe 2.2
cineva

2
REVISION (-1 test)