Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

(de eliberare a atestatului de ghid national de turism si a ecusonului)

Domnule Director,

Subsemnatul / a........................................, cu domiciliul in...................,


sector ....., str........................... nr......, bl......, sc......,ap. ....., tel. ....................,
va rog sa binevoiti a dispune eliberarea Atestatului de Ghid National de
Turism si a ecusonului.
Mentionez ca la data de ......................... am absolvit cursul de
calificare Agent de Turism Ghid, iar la data de ......................... am absolvit
cursul de specializare Ghid National de Turism, organizat
de .......................................................
Atasez urmatoarele documente justificative care atesta indeplinirea
conditiilor necesare obtinerii atestatului si a ecusonului de ghid national de
turism:

Certificat de cazier judiciar


Certificat medical
Certificat de calificare Agent de turism-Ghid (copie) si certificat de
specializare Ghid national de Turism
Act de identitate (copie)
2 fotografii tip buletin
Atestat de limba straina (copie)

Cu multumiri,
.......................
(Semnatura)

Data : ...................