Sunteți pe pagina 1din 110

Colegiul Naţional „I. L.

Caragiale” Bucureşti

Prof. dr. Ioan MĂRCULEŢ


(coordonator)

JUDEŢELE ROMÂNIEI

ENCICLOPEDIE GEOGRAFICĂ
Prof. dr. Ioan MĂRCULEŢ  Cercet. dr. Cătălina MĂRCULEŢ
Cristian-Victor ALEXE  Briana AMBERT
Matei AVRINTE  Corina Alexandra BELU
Denisa-Ioana CRISTEA  Vlad Andrei DUMITRESCU
Mihai-Tudor ENĂCHESCU  Antonio-Mario GEORGESCU
Alexandra GRIGORESCU  Andreea HANGANU
Ioana Denisa MUSCĂLESCU  Andra Ioana NEDELCU
Ana-Maria OCHEANU  Roxana OPREA
Constantin-Dan PARASCHIV  Daniel Constantin PARASCHIV
Andra Mihaela PÂRLITU  Cristiana POPA
Iulia-Cristina POPESCU  Andreea Alexandra STAIU
Ana-Maria Claudia STANCIU  Andrei STOIAN
Matei VĂTAFU  Marina Theodora Veronica VOICU
Daria Maria VOINEA  Tian-Yuan-Andreea-Elena WANG

ISBN 978-973-0-28671-7
Bucureşti, 2019
Colegiul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti

Prof. dr. Ioan MĂRCULEŢ


(coordonator)

JUDEŢELE ROMÂNIEI

ENCICLOPEDIE GEOGRAFICĂ
Colectivul de autori:

Prof. dr. Ioan MĂRCULEŢ  Cercet. dr. Cătălina MĂRCULEŢ


Cristian-Victor ALEXE  Briana AMBERT
Matei AVRINTE  Corina Alexandra BELU
Denisa-Ioana CRISTEA  Vlad Andrei DUMITRESCU
Mihai-Tudor ENĂCHESCU  Antonio-Mario GEORGESCU
Alexandra GRIGORESCU  Andreea HANGANU
Ioana Denisa MUSCĂLESCU  Andra Ioana NEDELCU
Ana-Maria OCHEANU  Roxana OPREA
Constantin-Dan PARASCHIV  Daniel Constantin PARASCHIV
Andra Mihaela PÂRLITU  Cristiana POPA
Iulia-Cristina POPESCU  Andreea Alexandra STAIU
Ana-Maria Claudia STANCIU  Andrei STOIAN
Matei VĂTAFU  Marina Theodora Veronica VOICU
Daria Maria VOINEA  Tian-Yuan-Andreea-Elena WANG

ISBN 978-973-0-28671-7

Bucureşti, 2019

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


1
COLEGIUL NAŢIONAL „I. L. CARAGIALE”
www.cnilcb.ro
Bucureşti – Calea Dorobanţilor, nr. 163, Sector 1
Telefon: 0212.301.021, colegiul_caragiale_buc@yahoo.com

Referenţi: Prof. dr. Liliana Matasariu, Colegiul Naţional „Sf. Sava”, Bucureşti
Prof. dr. Viorel Paraschiv, Liceul Economic de Turism, Iaşi

Redactare şi tehnoredactare: prof. dr. Ioan Mărculeţ


Harta judeţelor din România: dr. Cristina Dumitrică

Traducere rezumat în limba engleză: Prof. gr. I Daniela Tănăsescu


Prof. gr. II Anca-Ioana Vulcănescu

Colectivul de autori (profesori, cercetători, studenţi şi elevi):


Ioan Mărculeţ Ana-Maria Ocheanu
Cătălina Mărculeţ Roxana Oprea
Cristian-Victor Alexe Constantin-Dan Paraschiv
Briana Ambert Daniel Constantin Paraschiv
Matei Avrinte Andra Mihaela Pârlitu
Corina Alexandra Belu Cristiana Popa
Denisa-Ioana Cristea Iulia-Cristina Popescu
Vlad Andrei Dumitrescu Andreea Alexandra Staiu
Mihai-Tudor Enăchescu Ana-Maria Claudia Stanciu
Antonio-Mario Georgescu Andrei Stoian
Alexandra Grigorescu Matei Vătafu
Andreea Hanganu Marina Theodora Veronica Voicu
Ioana Denisa Muscălescu Daria Maria Voinea
Andra Ioana Nedelcu Tian-Yuan-Andreea-Elena Wang

Prin preluarea textelor din lucrările „Judeţele României, Vol. I, Caracteristici fizico-geografice”
(2017) şi „Judeţele României, Vol. II, Aspecte de geografie umană” (2018), la realizarea prezentului
volum şi-au mai adus aportul următorii elevi şi studenţi: Mihaela-Claudia Anca, Maria-Ruxandra
Bodea, Maria Burtea, Carla Cheroiu, Alexandru-Cornel Creţu, Ana-Maria Gheorghiu, Andrei-
Ionuţ Ghiţă, Eduard Mafteiu, Aura Moraru, Daria Muşat, Matei Maximilian Nicolae, Silvia-Maria
Papeţ, Tudor-Ioan Popa, Răzvan Uifălean, Corneliu-Samuel Stancu, Alexandru-Cristian Vai, Diana
Ioana Velescu şi Andreea Roxana Vijulan.

ISBN 978-973-0-28671-7

Autorii aduc mulțumirile lor doamnei director prof. Andreia BODEA, pentru tot sprijinul acordat
în vederea apariției prezentei lucrări.

Adrese de contact: ioan_marculet@yahoo.com;


imarculet@gmail.com.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


2
CUPRINS
Notă introductivă..............................................................................................................................4
Listă de abrevieri şi simboluri.......................................................................................................6
Judeţele României de la A la Z......................................................................................................7
Alba/8 Hunedoara/54
Arad/10 Ialomiţa/57
Argeş/12 Iaşi/59
Bacău/14 Ilfov/62
Bihor/16 Maramureş/64
Bistriţa-Năsăud/18 Mehedinţi/67
Botoşani/20 Mureş/69
Braşov/22 Neamţ/72
Brăila/25 Olt/75
Buzău/27 Prahova/77
Caraş-Severin/30 Satu Mare/80
Călăraşi/33 Sălaj/82
Cluj/35 Sibiu/84
Constanţa/38 Suceava/87
Covasna/40 Teleorman/90
Dâmboviţa/42 Timiş/92
Dolj/44 Tulcea/94
Galaţi/46 Vaslui/97
Giurgiu/48 Vâlcea/99
Gorj/50 Vrancea/102
Harghita/52
Anexă...............................................................................................................................................104
Municipiul Bucureşti/105
Bibliografie....................................................................................................................................107
Rezumat ………………………………………………………………………………………….109

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


3
NOTĂ INTRODUCTIVĂ
Prezenta lucrare – Judeţele României. Enciclopedie geografică –, realizată de un grup
de cadre didactice şi elevi şi foşti elevi din Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”, Bucureşti, a
fost gândită ca un instrument de lucru şi o sursă de informare pentru pasionaţii de
geografie. Ea reuneşte şi dezvoltă informaţiile din lucrările: Judeţele României, Vol. I,
Caracteristici fizico-geografice (2017) şi Judeţele României, Vol. II, Aspecte de geografie
umană (2018).
În paginile volumului se regăsesc descrise succint toate judeţele Româniri (41) şi
Municipiul Bucureşti. Prezentarea lor a fost realizată pe baza unui algoritm compus din
două părţi: „Aşezarea geografică şi cadrul natural” şi „Aspecte demografice şi socio-
economice”.
 Descrierea fizico-geografică a avut în vedere următoarele aspecte: poziţia geografică,
suprafaţa, relieful/unităţile de relief (până la ordinul patru), clima, hidrografia, asociaţiile
biogeografice şi ariile protejate.
 Partea de geografie umană cuprinde: populaţia1, densitatea medie a populaţiei, structura
etnică, structura confesională, populaţia urbană, populaţia rurală, oraşul reşedinţă de judeţ,
celelalte aşezări urbane, comunele, regiunile şi obiective turistice reprezentative şi siturile din
patrimoniul mondial UNESCO.
Pentru realizarea lucrării a fost utilizată o bogată literatură de specialitate, semnalată
la capitolul „Bibliografie”, iar unele date au fost actualizate prin utilizarea site-urilor de
specialitate din Internet. Dintre numeroasele lucrări de specialitate consultate, cele mai
utilizate au fost: Enciclopedia geografică a României (Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1982), colecţia Judeţele patriei (Edit. Academiei Române, Bucureşti), colecţia
Judeţele României (Edit. Sport-Turism, Bucureşti), volumele Unităţile de relief ale României
(coord. L. Badea, Edit. Ars Docendi, Bucureşti), Tratatul de geografie (vol. I, III, IV şi V, Edit.
Academiei Române, Bucureşti), Lacurile Terrei (P. Gâştescu, Edit. CD Press, Bucureşti,
2006), România – hartă geografică general,, (M. Dumitrescu, I. Mărculeţ, Edit. Digital Docu
Print, Târgu Mureş, 2018), Dicţionarul ariilor naturale protejate din România, (coord. I.
Mărculeţ, Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”, ISBN 978-973-0-13590-9, Bucureşti, 2012),
Dicţionarul aşezărilor urbane din România (coord. I. Mărculeţ, Colegiul Naţional „I. L.
Caragiale”, ISBN 978-973-0-14631-8, Bucureşti, 2013) ş.a.

Prof. dr. Ioan MĂRCULEŢ

1 Pentru elementele referitoare la populaţie, au fost utilizate datele oferite de recensământul din anul 2011.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


4
Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.
5
LISTĂ DE ABREVIERI
ŞI SIMBOLURI
Br. = (urmat de un nume propriu) Braţ long. = longitudine
Câmp. = (urmat de un nume propriu) Mas. = (urmat de un nume propriu) Masiv
Câmpia Mg. = (urmat de un nume propriu)
Col. = (urmat de un nume propriu) Măgura
Colina m = metri
Com. = (urmat de un nume propriu) mm = milimetru/milimetri
comuna ’ = minute
Cl. = (urmat de un nume propriu) mun. = municipiu
Culmea Mt. = (urmat de un nume propriu) munte
Cul. = (urmat de un nume propriu) M-ţii = (urmat de un nume propriu)
Culoarul Munţii
Dl. = (urmat de un nume propriu) Dealul N = nord
D-le = (urmat de un nume propriu) NE = nord-est
Dealurile NV = nord-vest
Def. = (urmat de un nume propriu) Ob. = (urmat de un nume propriu)
Defileul Obcina/Obcinele
Depr. = (urmat de un nume propriu) Pod. = (urmat de un nume propriu)
Depresiunea Podişul
d.Hr. = după Hristos precip. = precipitaţii
E = est Sf. = (urmat de un nume propriu)
etc. = etcetera Sfântul/Sfânta/Sfinţii
o = (înainte de o cifră) grade
S = sud
oG = grade germane
SE = sud-est
oC = grade Celsius
SV = sud-vest
Gr. = (urmat de un nume propriu) reg. = regiune/regiuni
Grindul Subc. = (urmat de un nume propriu)
î.Hr. = înainte de Hristos Subcarpaţii
km2 = kilometru pătrat supr. = (urmat de un număr) suprafaţa
L. = (urmat de un nume propriu) Lacul temp. = temperatura
lat. = latitudine vest = V
loc. = locuitori

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


6
JUDEŢELE ROMÂNIEI

DE LA A LA Z

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


7
ALBA

Aşezarea geografică şi Secaşul Mare), Valea Vinţului, Cugir


cadrul natural etc.; lacuri naturale şi artificiale:
Iezerul Ighiel (carstic), Iezerul
Poziţia geografică: în partea central- Şureanu (glaciar), Tăul Fără Fund de
vestică a ţării, la 46o00’ lat. N şi la Pănade, Tăul Fără Fund de la
23°30’ long. E; Băgău şi Chereteu (în spatele unui
Judeţele vecine: Sibiu (E şi SE), Vâlcea val de alunecare), Oaşa şi Tău (de
(S), Hunedoara (SV şi V), Arad (V), baraj hidroenergetic, pe râul Sebeş),
Bihor (NV), Cluj (N) şi Mureş (NE); lacurile de la Ocna Mureş
(antroposaline) ş.a.; ape subterane:
Suprafaţa: 6.242 km2;
ape freatice, ape de adâncime, ape
Relieful/unităţile de relief: montan şi de minerale (clorurate, feruginoase,
podiş; Carpaţii Meridionali (M-ţii sulfatate);
Şureanului şi Cul. Orăştiei), Carpaţii
Asociaţii biogeografice: păduri de
Occidentali (M-ţii Apuseni: M-ţii
foioase (stejari şi fag), păduri de
Bihorului, Mt. Mare, M-ţii Trascăului,
conifere, pajişti subalpine şi alpine,
M-ţii Metaliferi, Depr. Zlatna),
zăvoaie, asociaţii halofile;
Depresiunea Transilvaniei (Depr.
Turda–Alba Iulia, Pod. Transilvaniei – Arii protejate: Parcul Natural Munţii
cu Pod. Târnavelor: Dl. Târnavei Apuseni; rezervaţii naturale: Râpa
Mici şi Pod. Secaşelor); Roşie, Peştera Gheţarul de la
Scărişoara, Cheile Râmeţului,
Clima: cu influenţe oceanice; temp. med.
Molhaşurile Căpăţânei, Şesul
multianuală: 8,5oC (în reg. joase) şi -
Craiului–Scăriţa Belioara, Poiana de
2oC (în reg. înalte); precip. med.
Narcise de la Negrileasa, Laricetul de
anuale: 530 mm (în reg. joase) şi
la Vidolm, Calcarele de la Ampoiţa,
1.200 mm (în reg. înalte); vânturile:
Detunata Goală, Cascada Pişoaia,
Vânturile de Vest, foehnuri;
Cheile Gălzii, Tăul Fără Fund de la
Hidrografia: destul de bogată şi variată; Băgău, Iezerul Ighiel ş.a.;
râul Mureş cu afluenţii: Arieş (cu monumente ale naturii: Izbucul
Gârda Seacă, Albac, Abrud, Bistra, Tăuzului, Masa Jidovului, Piatra
Poşaga, Sălciua, Ocoliş, Rimetea ş.a.), Corbului, Piatra Despicată, Piatra
Fărău, Aiud, Geoagiu, Târnava (cu Varului, Avenul din Hoanca
Târnava Mare, Târnava Mică, Urzicarului şi Izbucul Mătişeşti;
Dunăriţa, Secaşul Mic), Ampoi (cu arbori ocrotiţi: gorunul de la Blaj.
Ampoiţa, Ighiu ş.a.), Sebeş (cu

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


8
Aspecte demografice şi Hopârta, Horea, Ighiu, Întregalde,
socio-economice Jidvei, Livezile, Lopadea Nouă,
Lunca Mureşului, Lupşa, Meteş,
Populaţia: 342.376 loc.; Mihalţ, Mirăslău, Mogoş, Noşlac,
Densitatea medie a populaţiei: 54,8 Ocoliş, Ohaba, Pianu, Poiana
loc./km2; Vadului, Ponor, Poşaga, Rădeşti,
Râmetea, Râmeţ, Roşia de Secaş,
Structura etnică: români = 85,2%,
Roşia Montană, Sălciua, Săliştea,
maghiari = 4,3%, romi = 4,1% ş.a.;
Săsciori, Sâncel, Sântimbru,
Structura confesională: ortodocşi = Scărişoara, Sohodol, Stremţ, Şibot,
82,3%, reformaţi = 3,2%, greco- Şona, Şpring, Şugag, Unirea, Vadu
catolici = 2,7% ş.a.; Moţilor, Valea Lungă, Vidra, Vinţu
Populaţia urbană: 198.412 loc. (57,9%); de Jos;

Populaţia rurală: 143.964 loc. (42,1%); Regiuni şi obiective turistice: M-ţii


Apuseni – M-ţii Bihor (cu peşterile
Oraşul reşedinţă de judeţ: Alba Iulia: Scărişoara, Coiba Mare, Poarta lui
situat la 46°04′17″ lat. N şi 23°34′23″ Ionele ş.a.), M-ţii Detunatelor, M-ţii
long. E, în Cul. Turda-Alba Iulia Metaliferi, M-ţii Trascăului (cu
(Depr. Transilvaniei), la 235 m alt., a cheile Râmeţului, Galdei, Aiudului
fost atestat ca localitate în anul 161, ş.a.), Valea Arieşului), oraşele
menţionat ca oraş în 1177 şi declarat Câmpeni, Abrud etc. –, M-ţii
municipiu în 1968. Numără 63.536 Şureanu (cu Valea Sebeşului şi
loc. Structura sa etnică este compusă peisajul glaciar), municipiul Alba
din: români = 87,6%, maghiari = Iulia – cu Cetatea în sistem Vauban
1,5%, romi = 1,7% ş.a., iar cea (1714-1734), Muzeul de Istorie
confesională, din: ortodocşi = 81,3%, (1887), Sala Unirii, Catedrala
penticostali = 2,1%, greco-catolici = Romano-Catolică (sec. XIII),
1,9% ş.a.; Catedrala Ortodoxă (1921-1923),
Alte aşezări urbane: Abrud (5.072 loc.), Biblioteca Batthyaneum (1794),
Aiud (mun., 22.876), Baia de Arieş Obeliscul „Horea, Cloşca şi Crişan”
(3.461), Blaj (mun., 20.630), Câmpeni (1937), oraşele Aiud – palatul
(7.221), Cugir (21.376), Ocna Mureş voievodal (sec. XVI-XVII), Colegiul
(13.036), Sebeş (mun., 27.019), Teiuş Bethlen (sec. XVII) ş.a. –, Sebeş –
(6.695), Zlatna (7.490); cetatea de sec XIV-XV, Casa Zapolya
(sec. XVI) ş.a. –, Blaj – Catedrala Sf.
Comunele: Albac, Almaşu Mare,
Treime (greco-catolică), Câmpia
Arieşeni, Avram Iancu, Berghin,
Libertăţii (obeliscul şi grupul
Bistra, Blandiana, Bucerdea
statuar) ş.a. – Cugir şi Ocna Mureş,
Grânoasă, Bucium, Câlnic, Cenade,
castelul din Cetatea de Baltă ş.a.;
Cergău, Ceru-Băcăinţi, Cetatea de
Baltă, Ciugud, Ciuruleasa, Situri din patrimoniul mondial
Crăciunelu de Jos, Cricău, Cut, Daia UNESCO: Cetatea dacică de la
Română, Doştat, Fărău, Galda de Căpâlna, Biserica fortificată din
Jos, Gârbova, Gârda de Sus, Câlnic.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


9
ARAD

Aşezarea geografică şi Ţiganilor, Seleuş, Cermei, Rovine


cadrul natural (heleşteie) ş.a.; ape subterane: ape
freatice, ape termale bicarbonatate şi
Poziţia geografică: în partea vestică, la sulfatate, ape bicarbonatate calcice,
46o00’ lat. N şi 22°00’ long. E; ape carbogazoase feruginoase ş.a.
Judeţele vecine: Hunedoara (E şi SE), Asociaţii biogeografice: păduri de
Timiş (S), Bihor (N) şi Alba (NE); în foioase (stejari şi fag), păduri de
V este mărginit de Ungaria; conifere, silvostepă, zăvoaie;
Suprafaţa: 7.754 km2; Arii protejate: Parcul Natural Lunca
Relieful/unităţile de relief: montan, Mureşului; rezervaţii naturale:
deluros şi de câmpie; Carpaţii Dosul Laurului, Arboretul Macea,
Occidentali (M-ţii Apuseni: M-ţii Poiana cu Narcise Rovina, Runcu–
Codru-Moma, M-ţii Zarandului, Groşi, Rezervaţia de soluri
Depr. Hălmagiu şi Depr. Gurahonţ), sărăturate Socodor, Pădurea de
D-le de Vest (Dl. Codru-Moma, Dl. stejar pufos de la Cărand, Pădurea
Cigherului, Pod. Lipovei, Depr. Sâc, Pădurea Lunca, Locul fosilifer
Zarandului, Depr. Vărădia ş.a.) Monoroştia, Peştera lui Duţu ş.a.;
Câmpia de Vest (Câmp. Cermei, monumente ale naturii: Peştera
Câmp. Joasă a Crişurilor, Câmp. Valea Morii.
Aradului şi Câmp. Vingăi);
Clima: cu influenţe oceanice; temp. med.
Aspecte demografice şi
multianuală: 10,5oC (în reg. joase) şi socio-economice
5oC (în reg. înalte); precip. med.
Populaţia: 430.629 loc.;
anuale: 570 mm (în reg. joase din V)
şi 900 mm (în reg. înalte); vânturile: Densitatea medie a populaţiei: 55,5
Vânturile de Vest; loc./km2;

Hidrografia: destul de bogată; râuri: Structura etnică: români = 79,1%,


Mureş (cu afluenţii: Valea Roşie, maghiari = 8,4%, romi = 3,8% ş.a.;
Troiaş, Vineşti, Juliţa, Bârzava, Structura confesională: ortodocşi =
Pârâu Mare Milova, Cladova ş.a.), 69,2%, romano-catolici = 8,2%,
Crişul Alb (cu Tăcăşele, Ioşel, penticostali = 6,7% ş.a.;
Sighişoara, Hodiş, Dezna, Chiger
Populaţia urbană: 238.600 loc. (55,4%);
ş.a.) şi Teuz; lacuri: Tăuţ (de
acumulare, pe râul Chiger), Balta Populaţia rurală: 192.029 loc. (44,6%);

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


10
Oraşul reşedinţă de judeţ: Arad: situat la Ghioroc, Grăniceri, Gurahonţ,
46°10′36″ lat. N şi 21°18′4″ long. E, în Hălmagiu, Hălmăgel, Hăşmaş,
Câmp. Mureşului (Câmp. de Vest), Igneşti, Iratoşu, Livada, Macea,
la 107 m alt., a fost atestat Mişca, Moneasa, Olari, Păuliş,
documentar în anul 1028, menţionat Peregu Mare, Petriş, Pilu, Pleşcuţa,
ca oraş în 1331 şi declarat municipiu Săvârşin, Secusigiu, Seleuş, Socodor,
în 1968. Numără 159.074 loc. Şagu, Şeitin, Şepreuş, Şicula,
Structura sa etnică este compusă Şilindia, Şimand, Şiria, Şiştarovăţ,
din: români = 78,7%, maghiari = Şofronea, Tauţ, Târnova, Ususău,
9,6%, romi = 1,5% ş.a., iar cea Vărădia de Mureş, Vârfurile, Vinga,
confesională, din: ortodocşi = 68,4%, Vladimirescu, Zăbrani, Zădăreni,
romano-catolici = 9,3%, penticostali = Zărand, Zerind, Zimandu Nou,
4,3% ş.a.; Semlac, Sintea Mare;
Alte aşezări urbane: Chişineu-Criş (7.987 Regiuni şi obiective turistice: M-ţii
loc.), Curtici (7.453), Ineu (9.260), Apuseni – cu M-ţii Zarandului şi M-
Lipova (10.313), Nădlac (7.398), ţii Codru-Moma, Valea Mureşului,
Pâncota (6.946), Pecica (12.762), municipiul Arad – Cetatea în sistem
Sântana (11.428), Sebiş (5.979); Vauban (1762-1783), Muzeul de
Comunele: Almaş, Apateu, Archiş, Bata, Istorie, Teatrul de stat ş.a. –, Cetatea
de la Şoimuş (sec. XIII), ruinele
Bârsa, Bârzava, Beliu, Birchiş,
cetăţii (sec. XIV) şi castelul (sec. XIX)
Bocsig, Brazii, Buteni, Cărand,
de la Pâncota ş.a.;
Cermei, Chisindia, Conop, Covăsinţ,
Craiva, Dezna, Dieci, Dorobanţi, Situri din patrimoniul mondial
Fântânele, Felnac, Frumuşeni, UNESCO: -.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


11
ARGEŞ

Aşezarea geografică şi Hidrografia: destul de bogată; râurile


cadrul natural Argeş (cu afluenţii: Vâlsan, Râul
Doamnei – cu Râul Târgului, Bratia
Poziţia geografică: în partea central-sudică, şi Argeşel –, Dâmboviţa, Neajlov
la 45o00’ lat. N şi 25°00’ long. E; ş.a.), Topolog, Vedea (cu Cotmeana
Judeţele vecine: Dâmboviţa (E), şi Teleorman); lacuri naturale şi
Teleorman (S), Olt (SV şi V), Vâlcea antropice: Buda, Capra, Călţun,
(V), Sibiu (NV) şi Braşov (N şi NE); Paltinul, Podul Giurgiului, Roşu,
Lacul Mioarelor, Iezer ş.a. (glaciare),
Suprafaţa: 6.862 km2;
Vidraru, Oeşti, Cerbureni, Curtea de
Relieful/unităţile de relief: extrem de Argeş, Zigoneni, Vâlcelele, Budeasa,
variat: munţi, dealuri, podişuri şi Bascov, Piteşti (hidroenergetice) ş.a.;
câmpii: Carpaţii Meridionali (Grupa apele subterane: ape freatice, ape
Bucegi şi Grupa Făgăraş: M-ţii sărate (în Subc.);
Leaota, Cul. Rucăr-Bran, Depr. Rucăr-
Asociaţii biogeografice: pajişti alpine,
Dâmbovicioara, M-ţii Făgăraşului,
păduri de conifere, păduri de
M-ţii Piatra Craiului, M-ţii Iezer-
foioase (stejari şi fag), zăvoaie;
Păpuşa, M-ţii Ghiţu, M-ţii Frunţi),
Subc. (Subc. Curburii şi Subc. Getici: Arii protejate: Parcul Naţional Piatra
Cl. Groapa Oii, Dl. Ciocanu, Dl. Craiului, rezervaţii naturale: Cheile
Chiciura, Cl. Tămaşu), Depr. Valea Dâmboviţei-Dâmbovicioarei-
Bădenilor, Depr. Câmpulung, Depr. Brustureţului, Poiana cu narcise de
Curtea de Argeş, Drpr. Arefu, Depr. la Negraşi, Granitul de la Albeşti,
Slănic, Depr. Sălătrucului, Depr. Microrelieful carstic de la Cetăţeni,
Brădetu ş.a.), Pod. Getic (Piemontul/ Lacul Hârtop I (Geamăna de Sus),
Platforma Cândeşti, Dl. Argeşului, şi Lacul Hârtop II (Geamăna de Jos),
Piemontul/ Platforma Cotmeana) şi Lacul Hârtop V (Roşu), Lacul
Câmp. Română (Câmp. Piteştiului şi Galbena, Lacul Iezer (Iezerul Podul
Câmp. Găvanu-Burdea); Giurgiului), Lacul Jgheburoasa ş.a.

Clima: cu influenţe de tranziţie şi de


ariditate; temp. med. multianuală:
Aspecte demografice şi
10,5oC (în reg. joase) şi -2oC (în reg. socio-economice
înalte); precip. med. anuale: 600 mm
Populaţia: 612.431 loc.;
(în reg. joase din S) şi 1.400 mm (în
reg. înalte din N); vânturile: Crivăţ, Densitatea medie a populaţiei: 89,2
brize montane, foehnuri; loc./km2;

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


12
Structura etnică: români = 93,2%, romi = Dobreşti, Domneşti, Dragoslavele,
2,6%, maghiari = 0,03% ş.a.; Drăganu, Godeni, Hârseşti,
Structura confesională: ortodocşi = Hârtieşti, Izvoru, Leordeni, Lereşti,
Lunca Corbului, Mălureni,
94,1%, creştini după Evanghelie =
Mărăcineni, Merişani, Miceşti,
0,6%, penticostali = 0,5% ş.a.;
Mihăeşti, Mioarele, Miroşi,
Populaţia urbană: 281.642 loc. (45,9%); Morăreşti, Moşoaia, Mozăceni,
Populaţia rurală: 330.789 loc. (54,1%); Muşăteşti, Negraşi, Nucşoara, Oarja,
Pietroşani, Poiana Lacului, Poienarii
Oraşul reşedinţă de judeţ: Piteşti: situat
de Argeş, Poienarii de Muscel,
la 44°51’38” lat. N şi 24°52’04” long.
Popeşti, Priboieni, Răteşti, Râca,
E, în Câmp. Piteştiului (Câmp.
Recea, Rociu, Rucăr, Sălătrucu,
Română), la 300 m alt., a fost atestat
Săpata, Schitu Goleşti, Slobozia,
documentar în anul 1385, menţionat
Stâlpeni, Stoeneşti, Stolnici, Suseni,
ca oraş în 1507 şi declarat municipiu
Ştefan cel Mare, Şuici, Teiu, Tigveni,
în 1968. Numără 155.383 loc.
Ţiţeşti, Uda, Ungheni, Valea
Structura sa etnică este compusă
Danului, Valea Iaşului, Valea Mare
din: români = 93,8%, romi = 0,5%,
Pravăţ, Vedea, Vlădeşti, Vultureşti;
maghiari = 0,06% ş.a., iar cea
confesională, din: ortodocşi = 93,2%, Obiective turistice: Carpaţii Meridionali –
romano-catolici = 0,2%, penticostali = M-ţii Făgăraş (cu peisaj glaciar şi
0,2% ş.a.; şoseaua Transfăgărăşanul), M-ţii
Iezer, M-ţii Ghiţu, M-ţii Frunţi, L.
Alte aşezări urbane: Câmpulung (mun.,
Vidraru, Cetatea Poienari (sec. XIV)
31.767 loc.), Costeşti (10.375), Curtea
etc. –, municipiul Piteşti – Biserica
de Argeş (mun., 27.359), Mioveni
„Sf. Gheorghe” (sau Domnească),
(31.998), Ştefăneşti (14.541),
Biserica Buna Vestire (sec. XVI),
Topoloveni (10.219);
Biserica Precista Veche (sec. XVI),
Comunele: Albeştii de Argeş, Albeştii de Muzeul Judeţean ş.a. –, Curtea de
Muscel, Albota, Aninoasa, Arefu, Argeş – Biserica „Sf. Nicolae
Bascov, Băbana, Băiculeşti, Bălileşti, Domnesc” (1352), Mănăstirea Curtea
Bârla, Beleţi-Negreşti, Berevoeşti, de Argeş (ridicată de Neagoe
Bogaţi, Boteni, Boţeşti, Bradu, Basarab) ş.a. –, Câmpulung – cu
Brăduleţ, Budeasa, Bughea de Jos, Casa domnească (construită de
Bughea de Sus, Buzoeşti, Căldăraru, Matei Basarab), Biserica Domnească
Călineşti, Căteasca, Cepari, Cetăţeni, (1567), Muzeul orăşenesc ş.a.;
Cicăneşti, Ciofrângeni, Ciomăgeşti,
Situri din patrimoniul mondial
Cocu, Corbeni, Corbi, Coşeşti,
UNESCO: -.
Cotmeana, Cuca, Davideşti,
Dâmbovicioara, Dărmăneşti,

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


13
BACĂU

Aşezarea geografică şi Hidrografia: destul de bogată şi variată;


cadrul natural râul Siret cu afluenţii: Turbata,
Mora, Bistriţa (cu Blăgeşti, Leţcana
Poziţia geografică: în partea estică a ţării, ş.a.), Răcătău, Trotuş (cu Camenca,
la 46o25’ lat. N şi 27°00’ long. E; Sulţa, Ciobănuş, Asău, Uz, Doftana,
Judeţele vecine: Vaslui (E), Vrancea (S), Slănic, Tazlău, Oituz, Bogdana ş.a.),
Covasna (SV), Harghita (V) şi Zeletin (indirect, prin intermediul
Neamţ (N); Bârladului) etc.; lacurile sunt reduse
ca număr şi diversitate: Bălătău
Suprafaţa: 6.621 km2;
(singurul lac natural; de baraj
Relieful/unităţile de relief: montan, natural), Buhuşi, Negreni, Lilieci,
deluros şi de podiş; Carpaţii Bacău I, Bacău II, Şerbăneşti,
Orientali (M-ţii Goşmanu, M-ţii Galbeni, Răcăciuni, Bereşti (de baraj
Tarcău, M-ţii Ciucului, M-ţii hidroenergetic, pe râurile Bistriţa şi
Nemira, M-ţii Vrancei, Cl. Berzunţ, Siret), Belci (de baraj, pe Izvorul
Depr. Agăş, Depr. Dărmăneşti/ Negru), Poiana Uzului (de baraj, pe
Comăneşti etc.), Subc. (Subc. Uz); ape subterane: ape freatice şi de
Moldovei şi Subc. Curburii: Depr. adâncime;
Cracău-Bistriţa, Depr. Tazlău, Depr.
Asociaţii biogeografice: păduri de
Caşin, Cl. Pietricica, Dl. Ouşoru, Dl.
foioase (stejari şi fag), păduri de
Zăbrăuţi ş.a.) şi Pod. Moldovei (Cul.
conifere, silvostepă, zăvoaie;
Siretului şi Pod. Bârladului: Pod.
Central Moldovenesc – Col. Arii protejate: rezervaţii naturale:
Bălăuşeşti – şi Col. Tutovei – Cl. Pădurea Arsura, Rezervaţia de arini
Huţanului, Col. Zeletinului, Cl. Doftana, Pădurea Izvorul Alb,
Doroşan, Cl. Vârlăneşti, Col. Pădurea de Pini, Tuful de Fălcău,
Răcătău, Depr. Parincea şi Cl. Tuful de la Valea Uzului, Lacul
Cucuieţi); Bălătău, Lacul Lilieci, Măgura Târgu
Ocna, Dealul Perchiu ş.a.;
Clima: cu influenţe de ariditate; temp.
monumente ale naturii: Pădurea
med. multianuală: 9oC (în reg. joase
Runc, Calcarele cu Litothamnius,
din E) şi 2-3oC (în reg. înalte din V);
Cineritele de la Nuţasca-Ruseni,
precip. med. anuale: 550 mm (în reg.
Pădurea de pini de la Moineşti,
joase) şi 1.000 mm (în reg. înalte);
Stratele tip „Formaţiunea de
vânturile: Crivăţ, Nemira, brize
Pietrosu”, Punctul fosilifer Cârligata
montane, foehnuri;
ş.a.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


14
Aspecte demografice şi Gioseni, Glăvăneşti, Gura Văii,
socio-economice Helegiu, Hemeiuş, Horgeşti,
Huruieşti, Iteşti, Izvoru Berheciului,
Populaţia: 616.168 loc.; Letea Veche, Lipova, Livezi, Luizi-
Densitatea medie a populaţiei: 93,0 Călugăra, Măgireşti, Măgura,
loc./km2; Mănăstirea Caşin, Mărgineni,
Motoşeni, Negri, Nicolae Bălcescu,
Structura etnică: români = 90,6%, romi =
Odobeşti, Oituz, Onceşti, Orbeni,
2,4%, maghiari = 0,6%, ş.a.;
Palanca, Parava, Parincea, Pânceşti,
Structura confesională: ortodocşi = Pârgăreşti, Pârjol, Plopana, Podu
76,3%, romano-catolici = 15,6%, Turcului, Poduri, Prăjeşti, Racova,
penticostali = 0,8% ş.a.; Răcăciuni, Răchitoasa, Roşiori,
Populaţia urbană: 267.141 loc. (43,3%); Sascut, Sănduleni, Sărata, Săuceşti,
Scorţeni, Secuieni, Solonţ, Stănişeşti,
Populaţia rurală: 349.027 loc. (56,7%); Strugari, Ştefan cel Mare, Tamaşi,
Oraşul reşedinţă de judeţ: Bacău: situat Tătărăşti, Târgu Trotuş, Traian,
la 46°35’00” lat. N, 26°55’00” long. E, Ungureni, Urecheşti, Valea Seacă,
în Cul. Siretului (Subc. Moldovei), la Vultureni, Zemeş;
165 m alt., a fost atestat documentar Regiuni şi obiective turistice: Carpaţii
în 1399, menţionat ca oraş în 1431 Meridionali (peisajele din M-ţii
declarat municipiu în 1968. Numără Tarcău, M-ţii Goşmanu, M-ţii Ciuc),
148.021 loc. Structura sa etnică este M-ţii Nemira, M-ţii Vrancei, Valea
compusă din: români = 90,1%, romi Trotuşului, Slănic-Moldova etc. –,
= 0,8%, germani = 0,03% ş.a., iar cea Culoarul Siretului, Valea Bistriţei (L.
confesională, din: ortodocşi = 81,0%, Racova, L. Gârleni), municipiul
romano-catolici = 8,7%, adventişti de Bacău – Complexul Muzeal „Iulian
ziua a şaptea = 0,3% ş.a.; Antonescu”, Biserica Precista (1491),
Alte aşezări urbane: Buhuşi (14.562 loc.), Casa Memorială George Bacovia,
Comăneşti (19.568), Dărmăneşti Palatul Administrativ (sec. XIX),
(12.247), Moineşti (mun., 21.787), Parcul Cancicov (cu busturi ale unor
Oneşti (mun., 39.172), Slănic personalităţi: Mihai Eminescu, Ion
Moldova (4.198), Târgu Ocna Creangă, Alecu Russo, Costache
(11.300); Negri, Mihail Kogălniceanu, Mircea
Cancicov ş.a.) etc. –, oraşele Buhuşi –
Comunele: Agăş, Ardeoani, Asău,
Muzeul de Istorie (în Ansamblul
Balcani, Bârsăneşti, Bereşti-Bistriţa,
Conacului ”Theodor Buhuşi),
Bereşti-Tazlău, Berzunţi, Blăgeşti,
Sinagoga (1858-1859), Biserica Sf.
Bogdăneşti, Brusturoasa, Buciumi,
Îngeri ş.a. –, Oneşti, Târgu Ocna
Buhoci, Caşin, Căiuţi, Cleja,
(Centrul Balnear Parc Măgura) etc.;
Coloneşti, Corbasca, Coţofăneşti,
Dămieneşti, Dealu Morii, Dofteana, Situri din patrimoniul mondial
Faraoani, Filipeni, Filipeşti, UNESCO: -.
Găiceana, Gârleni, Ghimeş-Făget,

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


15
BIHOR

Aşezarea geografică şi Valea Iadei, Borod, Tăşnad, Hidişel


cadrul natural ş.a.), Crişul Negru (cu: Crişul
Văratecului, Crăiasa, Crişul Pietros,
Poziţia geografică: în partea vestică a Valea Roşie, Holod) etc.; lacuri
ţării, la 47o00’ lat. N şi 22°00’ long. E; naturale – Tăul Mare (în excavaţie
Judeţele vecine: Sălaj (E), Cluj (E), Alba nivală), Peţea (cu apă termală),
(SE), Arad (S) şi Satu Mare (N); în V Lacul Şerpilor, Lacul cu Sulf ş.a. – şi
este mărginit de Ungaria; artificiale – Leşu (de baraj, pe râul
Iada), Cefa, Mădăraş, Homorod,
Suprafaţa: 7.544 km2;
Tămaşda (heleşteie), Şauaieu ş.a.;
Relieful/unităţile de relief: montan, ape subterane: ape freatice, ape de
deluros şi de câmpie; Carpaţii stratificaţie fără presiune
Occidentali (M-ţii Apuseni: M-ţii hidrostatică, ape carbogazoase, ape
Plopiş, M-ţii Vlădeasa, M-ţii Pădurea termale;
Craiului, M-ţii Bihorului, M-ţii
Asociaţii biogeografice: păduri de
Codru-Moma), D-le de Vest (Dl.
foioase (stejari şi fag), păduri de
Viişoarei, Dl. Barcăului, Dl. Oradei,
conifere, silvostepă, zăvoaie;
Dl. Tăşnadului, Dl. Hidişelului, Dl.
Codru-Moma, Depr. Suplacu de Arii protejate: Parcul Natural Munţii
Barcău, Depr. Brusturi, Depr. Vad- Apuseni; rezervaţii naturale: Vârful
Borod, Depr. Beiuş ş.a.) şi Câmp. de Cârligaţi, Fâneaţa Izvoarelor Crişului
Vest (Câmp. Tăşnadului, Câmp. Pietros, Poiana cu narcise de la
Barcăului, Câmp. Miersigului, Câmp. Goronişte, Valea Iadei cu Syringa
Cermei, Câmp. Carei, Câmp. Ierului josichaea, Pădurea cu narcise de la
şi Câmp. Joasă a Crişurilor); Oşorhei, Dealul Păcău, Pârâul Peţa
(Peţea), Molhaşurile de la Valea
Clima: cu influenţe oceanice; temp. med.
Izbucelor, Păşunea cu Corynephorus
multianuală: 10,5oC (în reg. joase) şi
de la Voievozi, Groapa Ruginoasă–
2oC (în reg. montane înalte); precip.
Valea Seacă, Piatra Bulzului, Defileul
med. anuale: 600 mm (în V) şi 1.400
Crişului Negru de la Boroz, Defileul
mm (în reg. înalte din E); vânturile:
Crişului Repede, Valea Galbenei,
Vânturile de Vesti;
Platoul carstic Padiş, Peştera Urşilor
Hidrografia: destul de bogată şi variată; de la Chişcău ş.a.
râuri: Ier, Barcău (cu afluenţii: Bistra,
Eger, Valea Fâneţelor, Almaş, Aspecte demografice şi
Sânicolau ş.a.), Crişul Repede (cu: socio-economice

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


16
Populaţia: 575.398 loc.; Copăcel, Criştioru de Jos, Curăţele,
Densitatea medie a populaţiei: 76,2 Curtuişeni, Derna, Diosig, Dobreşti,
Drăgăneşti, Drăgeşti, Finiş, Gepiu,
loc./km2;
Girişu de Criş, Hidişelu de Sus,
Structura etnică: români = 63,6%, Holod, Husasău de Tinca, Ineu,
maghiari = 24,0%, romi = 6,0% ş.a.; Lazuri de Beiuş, Lăzăreni, Lugaşu
Structura confesională: ortodocşi = de Jos, Lunca, Mădăraş, Măgeşti,
55,8%, reformaţi = 16,5%, romano- Nojorid, Olcea, Oşorhei, Paleu,
catolici = 8,4% ş.a.; Pietroasa, Pocola, Pomezeu, Popeşti,
Răbăgani, Remetea, Rieni, Roşia,
Populaţia urbană: 283.042 loc. (49,1%);
Roşiori, Săcădat, Sălacea, Sălard,
Populaţia rurală: 292.356 loc. (50,9%); Sânnicolau Român, Sâmbăta,
Oraşul reşedinţă de judeţ: Oradea: situat Sânmartin, Sântandrei, Sârbi,
la 47°03’05” lat. N şi 21°56’25” long. Spinuş, Suplacu de Barcău, Şimian,
E, în Câmp. Joasă a Crişurilor Şinteu, Şoimi, Şuncuiuş, Tarcea,
(Câmp. de Vest), la 120 m. alt., a fost Tămăşeu, Tărcaia, Tăuteu, Tileagd,
atestat documentar în anul 1113, Tinca, Toboliu, Tulca, Ţeţchea,
menţionat ca oraş din 1449 şi Uileacu de Beiuş, Vadu Crişului,
declarat municipiu în 1968. Numără Vârciorog, Viişoara;
196.367 loc. Structura sa etnică este Regiuni şi obiective turistice: M-ţii
compusă din: români = 67,5%, Apuseni – cu peisajele montane din
maghiari = 23,0%, romi = 1,0% ş.a., M-ţii Bihor (Platoul Padiş, Cetăţile
iar cea confesională, din: ortodocşi = Ponorului, Izbucul Galbeni ş.a.), M-
55,7%, reformaţi = 13,6%, romano- ţii Vlădeasa, M-ţii Codru-Moma, M-
catolici = 9,1% ş.a.; ţii Pădurea Craiului (cu peşterile
Alte aşezări urbane: Aleşd (10.066 loc.), Vântului, Urşilor etc.), M-ţii Plopiş –,
Beiuş (mun., 10.667), Marghita municipiul Oradea – Cetatea în stil
(mun., 15.770), Nucet (2.165), Vauban (sec. XVIII), Palatul
Salonta (17.735), Săcueni (mun., episcopal (sec. XVIII, în stil baroc),
11.526), Ştei (6.529), Valea lui Mihai Catedrala Romano-Catolică (sec.
(9.902), Vaşcău (2.315); XVIII), Biblioteca Municipală (din
1900) ş.a. –, Băile Felix, Băile 1 Mai,
Comunele: Abram, Abrămuţ, Aştileu,
L. Peţea, oraşul Aleşd – biserica (sec.
Auşeu, Avram Iancu, Balc, Batâr,
XVII) şi castelul (sec. XIX) –, Castelul
Biharia, Boianu Mare, Borod, Borş,
de vânătoare din Poiana Florilor,
Bratca, Brusturi, Budureasa,
Staţiunea Tinca ş.a.;
Buduslău, Bulz, Bunteşti, Căbeşti,
Căpâlna, Cărpinet, Câmpani, Cefa, Situri din patrimoniul mondial
Ceica, Cetariu, Cherechiu, Chişlaz, UNESCO: -.
Ciuhoi, Ciumeghiu, Cociuba Mare,

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


17
BISTRIŢA-NĂSĂUD

Aşezarea geografică şi şi 1.400 mm (în reg. înalte);


cadrul natural vânturile: Vânturile de Vesti, brize
montane;
Poziţia geografică: în partea central-
Hidrografia: bogată şi variată; râuri:
nordică a ţării, la 47o00’ lat. N şi
Someşul Mare – cu afluenţii: Valea
24°30’ long. E;
Băilor, Anieş, Cormaia, Ilva (cu
Judeţele vecine: Suceava (NE şi E), Leşu), Sălăuţa, Ţibleş, Şieu (cu
Mureş (SE şi E), Cluj (SV şi V) şi Budac, Bistriţa, Dipşa, Roua ş.a.),
Maramureş (NV şi N); Apatiu, Valea Lungă, Valea Mare
Suprafaţa: 5.355 km2; ş.a. – şi afluenţi ai Mureşului
(Lechinţa, Şesu, Pârâul de Câmpie);
Relieful/unităţile de relief: montan şi
lacuri naturale – glaciare (Lala Mare,
deluros; Carpaţii Orientali (Carpaţii
Lala Mică, Tăurile Buhăescului) şi
Maramureşului şi ai Bucovinei şi
sărate (la Sărata, Mintiu, Sărăţel) –
Carpaţii Moldavo-Transilvani: M-ţii
artificiale – Colibiţa (de baraj) ş.a.;
Ţibleş, M-ţii Rodnei, M-ţii Suhard,
ape subterane: ape freatice, ape de
M-ţii Bârgău, M-ţii Căliman, Depr.
adâncime, ape minerale (clorurate,
Valea Mare, Depr. Rodna, Depr.
bicarbonatate, feruginoase ş.a.);
Lunca Ilvei-Ilva Mare, Depr.
Colibiţa, Depr. Bistriţa Bârgăului, Asociaţii biogeografice: păduri de
Depr. Anieş-Maieru ş.a.), foioase (stejari şi fag), păduri de
Depresiunea Transilvaniei (Pod. conifere, pajişti alpine, zăvoaie;
Someşan – Dl. Ciceului, Depr. Arii protejate: Parcul Natural Căliman,
Negrileşti ş.a. –, Câmp. Transilvaniei Parcul Naţional Munţii Rodnei;
– Dl. Lechinţa, Dl. Jimborului, Col. rezervaţii naturale: La Sărătură,
Comlodului şi Col. Mădăraşului) şi Poiana cu narcise de pe Şesul
Subc. Transilvaniei – Cl. Breaza, Mogoşenilor, Poiana cu narcise pe
Muscelele Năsăudului, Dl. Bistriţei, de Masivul Saca, Piatra Cuşmei,
Cl. Şieului, Depr. Bistriţa, Depr. Zăvoaiele Borcutului, Vulcanii
Budacu, Depr. Dumitra, Depr. Şieuţ- noroioşi de la Gloduri, Ineu-Lala,
Sebiş, Dl. Mureşului ş.a.; Cheile Bistriţei Ardelene, Piatra
Clima: cu influenţe oceanice; temp. med. Fântânele, Peştera Tăuşoare,
multianuală: 8,5oC (în reg. joase) şi Izvoarele Mihăiesei, Tăul Zânelor,
0oC (în reg. montane înalte); precip. Lacul Zagra, Stâncile Tătaruli etc.;
med. anuale: 650 mm (în reg. joase) peisaje protejate: Valea Cormaia,
monumente ale naturii: Masivul de

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


18
sare de la Sărăţel, Râpa cu păpuşi, Comunele: Bistriţa Bârgăului, Braniştea,
Râpa Verde, Peştera din Valea Budacu de Jos, Budeşti, Căianu Mic,
Cobăşelului ş.a.; arbori ocrotiţi: Cetate, Chiochiş, Chiuza, Ciceu-
Plopul negru de la Mocod, Stejarul Mihăieşti, Ciceu-Giurgeşti, Coşbuc,
lui Poameş etc. Dumitra, Dumitriţa, Feldru, Galaţii
Bistriţei, Ilva Mare, Ilva Mica, Josenii
Aspecte demografice şi Bârgăului, Lechinţa, Leşu, Livezile,
socio-economice Lunca Ilvei, Maieru, Matei, Măgura
Populaţia: 286.225 loc.; Ilvei, Mărişelu, Miceştii de Câmpie,
Milaş, Monor, Negrileşti, Nimigea,
Densitatea medie a populaţiei: 53,4 Nuşeni, Parva, Petru Rareş, Poiana
loc./km2; Ilvei, Prundu Bârgăului, Rebra,
Structura etnică: români = 86,5%, Rebrişoara, Rodna, Romuli, Runcu
maghiari = 5,0%, romi = 4,1% ş.a.; Salvei, Salva, Sânmihaiu de Câmpie,
Silivaşu de Câmpie, Spermezeu,
Structura confesională: ortodocşi =
Şanţ, Şieu, Şieu-Măgheruş, Şieu-
79,1%, penticostali = 7,0%, reformaţi
Odorhei, Şieuţ, Şintereag, Târlişua,
= 4,0% ş.a.;
Teaca, Telciu, Tiha Bârgăului, Uriu,
Populaţia urbană: 104.978 loc. (36,6%); Urmeniş, Zagra;
Populaţia rurală: 181.255 loc. (63,4%); Regiuni şi obiective turistice: Carpaţii
Oraşul reşedinţă de judeţ: Bistriţa: situat Orientali – cu peisajele specifice din
la 47°08’ lat. N, 24°29’ long. E, în D- M-ţii Ţibleş, M-ţii Rodnei (cu peisaje
le Bistriţei (Depr. Transilvaniei), la glaciare), M-ţii Bârgău, M-ţii
356 m alt., a fost atestat documentar Căliman ş.a. –, municipiul Bistriţa –
în 1264, menţionat ca oraş în 1349 şi cu ruinele Cetăţii (sec. XV), biserica
declarat municipiu în 1979. Numără ortodoxă (sec. XIII-XIV), biserica
77.015 loc. Structura sa etnică este evanghelică (sec. XIV-XV), Casa
compusă din: români = 85,0%, Petru Rareş (sec. XVI), Muzeul
maghiari = 5,1%, romi = 2,1% ş.a., iar Etnografic şa. –, oraşul Năsăud –
cea confesională, din: ortodocşi = Muzeul de Istorie din clădirea fostei
76,5%, reformaţi = 38,0%, cazărmi a „Regimentului II de
penticostali = 4,7% ş.a.; graniţă” (sec. XVIII) –, localitatea
Rebra – biserica din lemn (sec. XVII) –,
Alte aşezări urbane: Beclean (10.628 loc.),
Staţiunea Sângeorz-Băi, Cetatea
Năsăud (9.587), Sângeorz-Băi
Ciceu (sec. XIII) ş.a.;
(9.679);
Situri din patrimoniul mondial
UNESCO: -.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


19
BOTOŞANI

Aşezarea geografică şi artificiale: acumularea de la Stânca-


cadrul natural Costeşti (pe Prut, pentru alimentare
cu apă, hidroenergie, irigaţii şi
Poziţia geografică: în partea nord-estică a împotriva inundaţiilor) şi iazuri
ţării, la 48o00’ lat. N şi 27°00’ long. E; (Dracşani, Popeni, Ibăneasca,
Judeţele vecine: Iaşi (S) şi Suceava (V); în Vorniceni, Ghiţălăria, Dângeni,
E este mărginit de Republica Unţeni, Hămeşti, Negreni, Ştiubeni,
Moldova, iar în N de Ucraina; Cal Alb, Balinţi, Tătărăşeni,
Mileanca, Ieşanca, Prisaca, Cristeşti
Suprafaţa: 4.986 km2;
ş.a.); ape subterane: ape freatice, ape
Relieful/unităţile de relief: deluros şi de de adâncime (unele cu duritate
podiş; Pod. Moldovei: Pod. Sucevei foarte mare – peste 60oG –, iar altele
– Dl Ibăneşti, Col. Bour-Verona, Dl. cu conţinut mare în minereu de fier);
Mare, Dl. Tudorei, Dl. Holm ş.a. – şi
Asociaţii biogeografice: păduri de
Câmp. Moldovei/Jijiei – Câmp. Jijiei
foioase (stejari), silvostepă, zăvoaie;
Superioare (Col. Başeului, Cl.
Vulturului, Col. Ibăneşti, Col. Arii protejate: rezervaţii naturale: Codrul
Volovăţ, Col. Sitnei – Dl. Cozancea şi Eminescian, Turbăria de la Dersca,
Dl. Copălău) şi Câmp. Jijiei Stânca Ripiceni, Stânca Ştefăneşti,
Inferioare; Pădurea Ciornohal, Arinişul de la
Hornăceni, Bucecea–Bălţile Siretului,
Clima: cu influenţe scandinavo-baltice şi
Făgetul secular Stuhoasa şi Pădurea
de ariditate; temp. med.
Tudora; arbori ocrotiţi: Ginko (Ginko
multianuală: 8-9oC (uşor mai ridicată
biloba), în Botoşani.
în SE); precip. med. anuale: 500 mm
(în E) şi 600 mm (în V); vânturile:
din N şi NE, Crivăţ;
Aspecte demografice şi
socio-economice
Hidrografia: deficitară, cu numeroase
râuri mici; râuri: Siret – cu afluenţii: Populaţia: 412.626 loc.;
Molniţa, Bahna, Vorona, Pleşu,
Densitatea medie a populaţiei: 82,7
Turbata ş.a. – şi Prut – cu afluenţii:
loc./km2;
Ghireni, Volovăţ, Başeu (cu Podriga,
Sărata ş.a.), Corogea, Jijia (cu Pârâul Structura etnică: români = 94,0%, romi =
Întors, Ibăneasa, Drislea, Sitna – cu 1,0%, maghiari = 0,1% ş.a.;
Morişca şi Dracşani –, Miletin – cu
Pârâul Mare) ş.a.; lacuri preponderent

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


20
Structura confesională: ortodocşi = Manoleasa, Mihai Eminescu,
90,8%, penticostali = 2,7%, adventişti Mihăileni, Mihălăşeni, Mileanca,
de ziua a şaptea = 0,5% ş.a.; Mitoc, Nicşeni, Păltiniş, Pomârla,
Populaţia urbană: 167.772 loc. (40,6%); Prăjeni, Răchiţi, Rădăuţi-Prut,
Răuşeni, Ripiceni, Roma, Româneşti,
Populaţia rurală: 244.854 loc. (59,4%); Santa Mare, Stăuceni, Suharău,
Oraşul reşedinţă de judeţ: Botoşani: Suliţa, Şendriceni, Ştiubieni,
situat la 47°44’ lat. N, 26°41’ long. E, Todireni, Truşeşti, Tudora,
în Câmp. Jijiei Superioare Ungureni, Unţeni, Văculeşti, Vârfu
(Moldovei), la 130 m alt., a fost Câmpului, Viişoara, Vlădeni,
atestat documentar în anul 1350, Vlăsineşti, Vorniceni, Vorona;
menţionat ca oraş în 1542 şi declarat Regiuni şi obiective turistice: municipiul
municipiu în 1968. Numără 97.002 Botoşani – cu Muzeul Judeţean,
loc. Structura sa etnică este compusă Biserica Popăuţi (1496), Biserica „Sf.
din: români = 91,3%, romi = 1,1%, Gheorghe” (1561), Biserica Uspenia
ruşi-lipoveni = 0,3% ş.a., iar cea (1552), Biserica Adormirea (1669,
confesională, din: ortodocşi = 89,3%, armeană), Casa Memorială Nicolae
penticostali = 1,9%, romano-catolici = Iorga, Parcul Mihai Eminescu ş.a. –,
0,3% ş.a.; com. Mihai Eminescu (Ipoteşti) –
Alte aşezări urbane: Bucecea (4.274 loc.), Muzeul Memorial Mihai Eminescu –,
Darabani (9.893), Dorohoi (mun., oraşul Dorohoi – Biserica „Sf.
24.309), Flămânzi (10.136), Săveni Nicolae” (1495), Muzeul Orăşenesc,
(6.999), Ştefăneşti (5.314); Muzeul Memorial George Enescu,
parcurile Trestiana, Brazi ş.a. –,
Comunele: Adăşeni, Albeşti, Avrămeni,
Flămânzi (Monumentul
Băluşeni, Blândeşti, Brăeşti,
Comemorativ al Răscoalei din 1907,
Broscăuţi, Călăraşi, Cândeşti,
Muzeul Ţăranului ş.a.), Suliţa (L.
Conceşti, Copălău, Cordăreni,
Dracşani), vestigii din epoca dacică
Corlăteni, Corni, Coşula, Coţuşca,
(la Dersca, Todireni, Cucorăni ş.a.),
Cristeşti, Cristineşti, Curteşti,
biserici din lemn (la Văculeşti,
Dângeni, Dersca, Dimăcheni,
Cerviceşti, Ionăşeni ş.a.), rezervaţia
Dobârceni, Drăguşeni, Durneşti,
de tisă de la Tudora, Valea Prutului
Frumuşica, George Enescu,
şi L. Stânca-Costeşti etc.;
Gorbăneşti, Havârna, Hăneşti,
Hilişeu-Horia, Hlipiceni, Hudeşti, Situri din patrimoniul mondial
Ibăneşti, Leorda, Lozna, Lunca, UNESCO: -.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


21
BRAŞOV

Aşezarea geografică şi peste 1.300 mm (pe culmile montane


cadrul natural înalte); vânturile: Vânturile de Vest,
brize montane, foehnuri (Vântul
Poziţia geografică: în partea centrală a Mare);
ţării, la 46o00’ lat. N şi 25°00’ long. E;
Hidrografia: bogată şi variată; râurile: Olt
Judeţele vecine: Covasna (NE şi E), – cu afluenţii: Târlung, Valea Morii,
Buzău (SE), Prahova (S), Dâmboviţa Ghimbăşel (cu Timiş), Bârsa,
(S), Argeş (S şi SV), Sibiu (V), Mureş Vulcăniţa, Crizbav, Remetea,
(NV) şi Harghita (N); Homorod (cu Homorodul Mare,
Suprafaţa: 5.363 km2; Homorodul Mic, Valea Mare),
Şercaia, Felmer, Mândra, Sebeş,
Relieful/unităţile de relief: montan, de
Făgărăşel, Cincu, Sâmbăta, Viştea,
deal şi podiş; Carpaţii Meridionali
Ucea etc. – şi Buzău; lacuri naturale
(Grupa Bucegi şi Grupa Făgăraş: M-
şi artificiale: Urlea (glaciar), Târlung
ţii Bucegi, M-ţii Leaota, M-ţii Piatra
(de acumulare), Arpaşu, Brătilă,
Craiului, Cul. Bran, M-ţii Ţagla, M-
Lacul din Poiana Braşov,
ţii Făgăraşului, Depr. Timişu de Sus
Dumbrăviţa, Găvan (Lacul Roşu),
ş.a.), Carpaţii Orientali (Carpaţii
Lacul lui Mogoş, Lacul Porcului,
Moldavo-Transilvani şi Carpaţii
Lacrima Pământului, Lutele, Lacul
Curburii: M-ţii Clăbucetele
Mănăstirii, Viştişoara, Voila, Urlea,
Întorsurii, M-ţii Siriu, M-ţii
Urlea II, Valea Rea, Zârna, Rotbav,
Ciucaşului, M-ţii Grohotiş, M-ţii
Lacul Căprioarei, Valea Mare şi
Piatra Mare, M-ţii Postăvaru, M-ţii
Iezerul triunghiular; ape subterane:
Postăvaru, M-ţii Perşani, Depr.
ape freatice şi ape captive;
Braşovului, Depr. Întorsura Buzăului
etc.) şi Depresiunea Transilvaniei Asociaţii biogeografice: păduri de
(Subc. Transilvaniei – Dl. foioase (stejari şi fag), păduri de
Gherghelău, Depr. Homoroadelor, conifere, pajişti alpine, zăvoaie;
Cul. Hoghiz-Veneţia –, Pod. Arii protejate: Parcul Natural Piatra
Hârtibaciului – Pod. Ticuşului, Pod. Craiului, Parcul Natural Munţii
Rodbavului, Pod. Cincului – şi Depr. Bucegi; rezervaţii naturale: Mlaştina
Făgăraşului; Hărman, Dealul Cetăţii Lempeş,
Clima: cu influenţe oceanice; temp. med. Tâmpa, Poiana cu narcise de la
multianuală: 8,2oC (în SV) şi sub 0oC Dumbrava Vadului, Vulcanii
(pe culmile munţilor); precip. med. noroioşi de la Băile Homorod,
anuale: 610-75o mm (în reg. joase) şi Microcanionul de bazalt Hoghiz,

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


22
Coloanele de bazalt de la Piatra Râşnov (15.022), Rupea (5.269),
Cioplită, Coloanele de bazalt Racoş, Săcele (mun., 30.798), Victoria
Cheile Zărneştilor, Peştera Liliecilor, (7.386), Zărneşti (23.476);
Pădurea Bogăţii, Bucegi (Abruptul Comunele: Apaţa¸ Augustin, Beclean,
Bucşoiu–Mălăieşti–Gaura) ş.a.; Bod, Bran, Budila, Buneşti, Caţa,
monumente ale naturii: Cheile Văii Cincu, Comana, Cristian, Crizbav,
Mari-Dopca, Stânca bazaltică de la Drăguş, Dumbrăviţa, Feldioara,
Rupea, Stânca bazaltică de la Rupea, Fundata, Hălchiu, Hărman, Hârseni,
Peştera Bârlogul Ursului ş.a.; arbori Hoghiz, Holbav, Homorod, Jibert,
ocrotiţi: Stejarul de la Cristian şi Lisa, Măieruş, Mândra, Moieciu,
Ginko (Ginko biloba), în Braşov. Ormeniş, Pârâu, Poiana Mărului,
Prejmer, Racoş, Recea, Sâmbăta de
Aspecte demografice şi Sus, Sânpetru, Şercaia, Şinca, Şinca
socio-economice Nouă, Şoarş, Târlungeni, Teliu,
Ticuşu, Ucea, Ungra, Vama
Populaţia: 549.217 loc.; Buzăului, Viştea, Voila, Vulcan;
Densitatea medie a populaţiei: 102,8 Regiuni şi obiective turistice: Carpaţii
loc./km2; Orientali – cu peisajele montane din
Structura etnică: români = 82,5%, M-ţii Postăvaru, M-ţii Piatra Mare,
maghiari = 7,2%, romi = 3,3% ş.a.; M-ţii Grohotiş, M-ţii Ciucaş, M-ţii
Siriu, Clăbucetele Întorsurii, M-ţii
Structura confesională: ortodocşi =
Perşani etc. –, Carpaţii Meridionali –
79,9%, romano-catolici = 3,2%,
cu peisajele montane, alpine, carstice
reformaţi = 2,0% ş.a.;
din M-ţii Bucegi, Valea Prahovei (cu
Populaţia urbană: 397.026 loc. (72,2%); oraşul Predeal), M-ţii; Piatra
Populaţia rurală: 152.191 loc. (27,8%); Craiului, Cul. Bran-Rucăr, M-ţii
Ţagla, M-ţii Făgăraş –, municipiul
Oraşul reşedinţă de judeţ: Braşov: situat
Braşov – Casa Sfatului (sec. XV, cu
la 45°39’ lat. N, 25°36’ long. E, în
Muzeul Judeţean), Casa
Depr. Braşovului (Carp. Orientali),
Mureşenilor, Biserica Neagră (sec.
la 625 m alt., a fost atestat
XIV-XV), Cetatea (sec. XIV-XVII, cu
documentar în 1234, menţionat ca
turnuri şi bastioane), Biserica „Sf.
oraş în sec. XVI şi declarat
Nicolae” din Şcheii Braşovului (sec.
municipiu în 1968. Numără 243.416
XIV) ş.a. –, Staţiunea Poiana Braşov
loc. Structura sa etnică este compusă
(la 1.208 m alt.), cetăţile din Râşnov
din: români = 86,5%, maghiari =
(sec. XIV-XVII), Codlea (sec. XV-
6,5%, germani = 0,4% ş.a., iar cea
XVI), Feldioara (sec. XIII-XV),
confesională, din: ortodocşi = 81,2%,
Prejmer (sec. XV-XVI), Bran (sec.
romano-catolici = 4,6%, reformaţi =
XIV), Rupea – Cetatea medievală
2,0% ş.a.;
(sec. XIV-XVII), biserica fortificată
Alte aşezări urbane: Codlea (mun., (sec. XIV-XVI) ş.a. –, oraşul Făgăraş –
21.708 loc.), Făgăraş (mun., 30.714), Cetatea (sec. XV-XVII), Muzeul de
Ghimbav (4.698), Predeal (4.755), Istorie, Biserica „Sf. Nicolae” (1698),

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


23
Casa Memorială a lui Ioan Inocenţiu Situri din patrimoniul mondial
Micu-Klain (1727) ş.a. –, Complexul UNESCO: Codul secular de la Şinca,
Sâmbăta de Sus, Poienile cu narcise Biserica fortificată din Prejmer,
de la Dumbrava Vadului ş.a.; Biserica fortificată din Viscri.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


24
BRĂILA

Aşezarea geografică şi (de crov) – Ianca, Plopu, Secu,


cadrul natural Movila Miresii, Esca, Lacul Sărat,
Lutu Alb, Secu, Tătaru, Plascu, Lacul
Poziţia geografică: în partea sud-estică a Unturos, Chiolbăneşti, Colţea ş.a. –,
ţării, la 45o00’ lat. N şi 27°40’ long. E; limanuri fluviatile – Jirlău, Ciulniţa,
Judeţele vecine: Tulcea (E), Constanţa Câineni-Sărat ş.a. –, lacuri de luncă –
(SE), Ialomiţa (S), Buzău (V), Lacul Lui Traian, Bătrâna,
Vrancea (NV) şi Galaţi (N); Jugureanu ş.a.; ape subterane: ape
freatice şi ape captive, unele
Suprafaţa: 4.766 km2;
mineralizate (bicarbonatate calcice şi
Relieful/unităţile de relief: de câmpie şi sodice, sulfatate şi clorurate calcice
luncă; Câmp. Română (Câmp. şi sodice);
Bărăganului şi Câmp. Buzău-Siret:
Asociaţii biogeografice: stepă, zăvoaie,
Câmp. Brăilei – cu Câmpul Viziru,
pajişti de sărături, asociaţii de
Câmpul Gemenele, Câmpul Ianca şi
nisipuri;
Câmpul Mircea Vodă –, Bărăganul
Ialomiţei – cu Câmpul Mohreanu şi Arii protejate: Parcul Natural Balta Mică
Câmpul Roşiori – Câmp. Siretului a Brăilei; rezervaţii naturale:
Inferior, Câmp. Buzăului, Câmp. Pădurea Camniţa şi Lacul Jirlău-
Râmnicului, Câmp. Buzău- Vişani.
Călmăţui) şi Bălţile Dunării (Balta
Brăileri/Insula Mare a Brăilei şi Aspecte demografice şi
Insula Mică a Brăilei); socio-economice
Clima: cu influenţe de ariditate; temp.
Populaţia: 321.212 loc.;
med. multianuală: 10,4oC (în V) şi
11,1oC (în E); precip. med. anuale: Densitatea medie a populaţiei: 67,2
440 mm (în N) şi 490 mm (în SE); loc./km2;
vânturile: Crivăţul, Suhoveiul, Structura etnică: români = 90,8%, romi =
Băltăreţul; 2,6%, turci = 0,05% ş.a.;
Hidrografia: deficitară; apele curgătoare: Structura confesională: ortodocşi =
Dunărea – cu Br. Cremenea 92,6%, penticostali = 0,2%, romano-
(Dunărea), Br. Vâlciu, Br. Măcin catolici = 0,2% ş.a.;
(Dunărea Veche), Siret (cu Buzău) şi
Populaţia urbană: 200.765 loc. (62,5%);
Călmăţui (cu Puturosu); lacuri
naturale şi antropice: clasto-carstice Populaţia rurală: 120.447 loc. (37,5%);

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


25
Oraşul reşedinţă de judeţ: Brăila: situat Mircea Vodă, Movila Miresii,
la 45°16’09” lat. N, 27°57’27” long. E, Racoviţă, Râmnicelu, Romanu,
în Câmp. Brăilei (Câmp. Română), la Roşiori, Salcia Tudor, Scorţaru Nou,
20 m alt., a fost atestat documentar Siliştea, Stâncuţa, Surdila-Găiseanca,
în anul 1368, menţionat ca oraş în Surdila-Greci, Şuţeşti, Tichileşti,
sec. XIX şi declarat municipiu în Traian, Tudor Vladimirescu, Tufeşti,
1968. Numără 176.004 loc. Structura Ulmu, Unirea, Vădeni, Victoria,
sa etnică este compusă din: români = Vişani, Viziru, Zăvoaia;
90,1%, romi = 1,1%, ruşi-lipoveni = Regiuni şi obiective turistice: municipiul
1,0% ş.a., iar cea confesională, din: Brăila – cu Muzeul Brăilei, Cetatea
ortodocşi = 90,5%, creştini de rit (sec. XIV), Grădina publică, Palatul
vechi = 0,8%, romano-catolici = 0,3%
cultural (1864), Biserica „Sf.
ş.a.; Arhangheli Mihail şi Gavril”,
Alte aşezări urbane: Făurei (3.592 loc.), Biserica elenă (sec. XIX), Staţiunea
Ianca (10.343), Însurăţei (6.528); Balneoclimaterică Lacul Sărat (1875)
Comunele: Bărăganul, Berteştii de Jos, ş.a. –, Insula Mică a Brăilei, lacurile
Ianca, Jirlău etc.;
Bordei Verde, Cazasu, Chiscani,
Ciocile, Cireşu, Dudeşti, Frecăţei, Situri din patrimoniul mondial
Galbenu, Gemenele, Grădiştea, UNESCO: -.
Gropeni, Jirlău, Măraşu, Măxineni,

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


26
BUZĂU

Aşezarea geografică şi Clima: cu influenţe de ariditate; temp.


cadrul natural med. multianuală: 10,5oC (în reg.
joase din SE) şi 3oC (în reg. înalte din
Poziţia geografică: în partea central-sud- NV); precip. med. anuale: 430 mm
estică a ţării, la 45o00’ lat. N şi 27°00’ (în reg. joase din NE) şi 1.200 mm (în
long. E; reg. înalte); vânturile: Crivăţ,
foehnuri, brize montane;
Judeţele vecine: Brăila (E), Ialomiţa (S),
Prahova (V), Braşov (NV), Covasna Hidrografia: destul de bogată şi variată;
(NV) şi Vrancea (N şi NE); râuri: Buzău – cu afluenţii: Căşoca
Mare, Bâsca, Sibiciu, Bâsca
Suprafaţa: 6.103 km2;
Chiojdului, Bălăneasa, Sărata, Slănic
Relieful/unităţile de relief: montan, de (cu Pecineaga), Nişcov, Câlnău ş.a. –,
deal şi câmpie; Carpaţii Orientali Râmnicu Sărat, Călmăţui (cu
(Carpaţii Curburii: Cl. Lăcăuţi, M-ţii Ruscavăţ, Negreasca etc.) şi Sărata
Penteleu, M-ţii Podu Calului, M-ţii (cu Năianca); lacuri naturale şi
Siriu, Cl. Măceşu-Furu, M-ţii artificiale: periglaciar (Lacul
Ivăneţu, M-ţii Monteoru, Depr. Vulturilor), între valuri de alunecare
Nehoiu, Depr. Siriu), Subc. (Subc. (Odăile-Bădile, Mlăjet şi cele de la
Curburii: D-le Bistriţei, Dl. Bocu, Dl. Joseni, Policiori, Valea Grabicina),
Dâlma, Dl. Blidişel, Dl. Cornăţel, Cl. lacuri de baraj natural (Lacul
Budei, Cl. Blăjeni, Dl. Pâclelor, Dl. Tâlharilor şi cele de pe Valea
Ciolanu, Dl. Istriţei, Depr. Jitia, Caşoca), carsto-saline (la Meledic,
Depr. Lopătăreasa, Depr. Lopătari, lacul de la Odăile), limanuri
Depr. Pătârlagele, Depr. Chiojdu, fluviatile (Coşteiu, Jirlău, Lacul Sărat
Depr. Săruleşti, Depr. Policiori- Câineni, Amara şi Balta Albă), de
Grabicina, Depr. Pâclelor, Depr. baraj artificial (Siriu, Cireşu); ape
Dumitreşti, Depr. Pârscov ş.a.) şi subterane: ape freatice şi ape
Câmp. Română (Câmp. Munteniei- captive, unele mineralizate
Centrale – Glacisul Istriţei şi Câmp. (clorosodice, sulfatate, sulfuroase,
Săratei –, Câmp. Bărăganului – iodurate şi bromurate);
Bărăganul, Ialomiţei şi Bărăganul
Asociaţii biogeografice: păduri de
Buzău-Câlmăţui – şi Câmp. Buzău-
conifere, păduri de foioase (stejari şi
Siret – Câmp. Buzăului, Glacisul
fag), silvostepă, stepă, asociaţii
Râmnicului şi Câmp. Râmnicului);
specifice terenurilor sărăturoase,
zăvoaie;

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


27
Arii protejate: rezervaţii naturale: Dealul Alte aşezări urbane: Nehoiu (10.211 loc.),
cu Lilieci, Pădurea Crivineni, Pătârlagele (7.304), Pogoanele
Pădurea Lacurile Bisoca, Pădurea (7.275), Râmnicu Sărat (mun.,
Brădeanu, Pădurea Camniţa, 33.843);
Pădurea cu tisă, Chihlimbarul de Comunele: Amaru, Balta Albă,
Buzău, Vulcanii noroioşi Pâclele Bălăceanu, Beceni, Berca, Bisoca,
Mari, Vulcanii noroioşi Pâclele Mici, Blăjani, Boldu, Bozioru, Brădeanu,
Platoul Meledic, Balta Albă, Balta Brăeşti, Breaza, Buda, C.A. Rosetti,
Amara Lacul Jirlău-Vişani etc.; Calvini, Căneşti, Cătina, Cernăteşti,
monumente ale naturii: Focul Viu- Chiliile, Chiojdu, Cilibia, Cislău,
Lopătari, Piatra Albă „La Grunj”, Cochirleanca, Colţi, Costeşti,
Blocurile de calcar de la Bădila etc.;
Cozieni, Florica, Gălbinaşi,
arbori ocrotiţi: Bradul alb pe valea Gherăseni, Ghergheasa, Glodeanu
Arţagului-Cheia. Sărat, Glodeanu-Siliştea, Grebănu,
Gura Teghii, Largu, Lopătari, Luciu,
Aspecte demografice şi Măgura, Mărăcineni, Mărgăriteşti,
socio-economice Mânzăleşti, Merei, Mihăileşti,
Movila Banului, Murgeşti, Năeni,
Populaţia: 451.069 loc.; Odăile, Padina, Pardoşi, Pănătău,
Densitatea medie a populaţiei: 73,9 Pârscov, Pietroasele, Podgoria, Poşta
loc./km2; Câlnău, Puieşti, Racoviţeni,
Râmnicelu, Robeasca, Ruşeţu,
Structura etnică: români = 90,7%, romi =
Săgeata, Săhăteni, Săpoca, Săruleşti,
4,5%, maghiari = 0,01% ş.a.;
Scorţoasa, Scutelnici, Siriu, Smeeni,
Structura confesională: ortodocşi = Stâlpu, Tisău, Topliceni, Ţinteşti,
93,8%, adventişti de ziua a şaptea = Ulmeni, Unguriu, Vadu Paşii, Valea
0,5%, penticostali = 0,4% ş.a.; Râmnicului, Valea Salciei, Vâlcelele,
Populaţia urbană: 175.127 loc. (38,6%); Verneşti, Vintilă Vodă, Vipereşti,
Zârneşti, Ziduri;
Populaţia rurală: 276.942 loc. (61,4%);
Regiuni şi obiective turistice: Carpaţii
Oraşul reşedinţă de judeţ: Buzău, situat
Orientali – cu peisajele montane din
la 45°09’ lat. N, 26°49’ long. E, în
M-ţii Penteleu, M-ţii Podu Calului,
Câmp. Buzăului (Câmp. Română), la
M-ţii Siriu, M-ţii Monteoru, M-ţii
100 m alt., a fost atestat documentar
Ivăneţu (Creasta Mălâiei, Valea
în 372, menţionat ca oraş în 1574 şi
Siriului, L. Siriu, L. Vulturilor ş.a.) –,
declarat municipiu în 1968. Numără
Platoul carstic de la Izvoru Sărat-
111.584 loc. Structura sa etnică este
Meledic, Sărata Monteoru (staţiunea
compusă din: români = 88,4%, romi
balneoclimaterică şi sonda-mină),
= 4,7%, maghiari = 0,03% ş.a., iar cea
vulcanii noroioşi (Pâclele Mari,
confesională, din: ortodocşi = 88,4%,
Pâclele Mici, Arbănaşi, Beciu),
adventişti de ziua a şaptea = 0,5%,
municipiul Buzău – Palatul
romano-catolici = 0,2% ş.a.;
municipal (1896-1904), Muzeul
Judeţean, Catedrala Episcopală

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


28
(1649), Biserica Banului (1571, 1722), Pădurea Frasinu, Pădurea Spătaru,
Biserica Neguţători (1649, 1850) ş.a. –, L. Balta Albă, L. Balta Amară, L.
Staţiunea Sărata Monteoru, oraşul Coşteiu etc.;
Râmnicu Sărat – Muzeul Orăşenesc, Situri din patrimoniul mondial
Biserica Mănăstirii „Adormirea UNESCO: -.
Maicii Domnului” (sec. XVII),

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


29
CARAŞ-SEVERIN

Aşezarea geografică şi reg. înalte); vânturile: Vânturile de


cadrul natural Vest, Austrul, Coşava, brize
montane;
Poziţia geografică: în partea sud-vestică a
Hidrografia: destul de bogată şi variată;
ţării, la 45o00’ lat. N şi 22°00’ long. E;
ape curgătoare: Dunărea, Timiş – cu
Judeţele vecine: Gorj (E), Mehedinţi (SE), afluenţii Teregova, Râul Rece, Feneş,
Timiş (NV) şi Hunedoara (NE); în S Goleţ, Sebeş, Bistra (cu Bistra
şi SV este mărginit de Serbia; Mărului şi Glimboca), Pogăniş (cu
Suprafaţa: 8.514 km2; Tău) ş.a. –, Bârzava, Cerna – cu
Belareca, Iardăşiţa, Sacherstiţa ş.a. –,
Relieful/unităţile de relief: montan, de
Berzasca, Oraviţa, Valea Mare,
deal şi de câmpie; Carpaţii
Radimna, Nera – cu Prigor, Miniş,
Meridionali (Grupa Retezat-
Lăpuşnic, Beiu ş.a. –, Caraş – cu
Godeanu: M-ţii Godeanu, M-ţii
Lisava, Ciclova etc.; lacuri naturale
Ţarcu, Muntele Mic, M-ţii Cernei,
şi artificiale: Iezerul Ţarcu şi Pietrele
M-ţii Mehedinţi, Depr. Poiana
Albe/Tăul Lucioş (glaciare), Lacul
Mărului, Depr. Plopu-Pârâul Alb,
Dracului şi Ochiul Beiului (carstice),
Depr. Poiana Ruşchii, Cul. Bistrei,
Gozna, Vâliug, Breazova, Secu, Trei
Cul. Timiş-Cerna), Carpaţii
Ape, Buhui, Mărghitaş, Porţile de
Occidentali (M-ţii Banatului: M-ţii
Fier I (de baraj antropic) ş.a.; ape
Poiana Ruscăi, M-ţii Semenic, M-ţii
subterane: ape freatice şi ape
Almăj, M-ţii Locvei, M-ţii Aninei, M-
captive, unele mineralizate şi
ţii Dognecei, Depr. Caraşova, Depr.
termale;
Reşiţa-Câlnic, Depr. Ezeriş, Depr.
Almăj, Depr. Domaşnea, Def. Asociaţii biogeografice: pajişti alpine şi
Dunării), D-le de Vest (D-le subalpine, păduri de conifere,
Banatului: D-le Pogănişului, D-le păduri de foioase (stejari şi fag),
Dognecei, D-le Oraviţei etc.) şi silvostepă, zăvoaie;
Câmp. de Vest (Câmp. Banatului: Arii protejate: parcuri naţionale:
Câmp. Bârzavei şi Câmp. Domogled-Valea Cernei, Cheile
Caraşului); Nerei-Beuşniţa, Retezat şi Semenic-
Clima: cu influenţe submediteraneene; Cheile Caraşului; Parcul Natural
temp. med. multianuală: 11oC (în Porţile de Fier; rezervaţii naturale:
SV) şi 0oC (pe culmile montane Cheile Caraşului, Domogled, Valea
înalte); precip. med. anuale: 650 mm Mare, Fâneaţa cu narcise Zerveşti,
(în reg. joase din SV) şi 1.200 mm (în Ducin, Iardaşiţa, Valea Greaţca,

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


30
Baziaş, Bârzaviţa, Buhui, Izvorul Comunele: Armeniş, Bănia, Băuţar,
Bigăr, Valea Ciclovei–Ilidia, Rusca Berlişte, Berzasca, Berzovia,
Montană, Balta Nera-Dunăre, Bolvaşniţa, Bozovici, Brebu, Brebu
Pădurea Ezerişel ş.a.; monumente Nou, Buchin, Bucoşniţa, Caraşova,
ale naturii: Sfinxul Bănăţean, Peştera Cărbunari, Ciclova Română,
Comarnic, Peştera Popovăţ Dealul, Ciuchici, Ciudanoviţa, Constantin
Petrolea-Cuptoare, Locul fosilifer de Daicoviciu, Copăcele, Cornea,
la Petroşniţa ş.a. Cornereva, Coronini, Dalboşeţ,
Doclin, Dognecea, Domaşnea,
Aspecte demografice şi Eftimie Murgu, Ezeriş, Fârliug,
socio-economice Forotic, Gârnic, Glimboca, Goruia,
Grădinari, Iablaniţa, Lăpuşnicel,
Populaţia: 295.579 loc.; Lăpuşnicu Mare, Luncaviţa, Lupac,
Marga, Măureni, Mehadia,
Densitatea medie a populaţiei: 34,7
Mehadica, Naidăş, Obreja, Ocna de
loc./km2;
Fier, Păltiniş, Pojejena, Prigor,
Structura etnică: români = 82,5%, romi = Ramna, Răcăşdia, Rusca Montană,
2,4%, maghiari = 0,9% ş.a.; Sacu, Sasca Montană, Sicheviţa,
Structura confesională: ortodocşi = Slatina-Timiş, Socol, Şopotu Nou,
76,5%, romano-catolici = 5,6%, Târnova, Teregova, Ticvaniu Mare,
baptişti = 3,6% ş.a.; Topleţ, Turnu Ruieni, Văliug,
Vărădia, Vermeş, Vrani, Zăvoi,
Populaţia urbană: 160.548 (54,3%);
Zorlenţu Mare;
Populaţia rurală: 135.031 loc. (45,7%);
Regiuni şi obiective turistice: Carpaţii
Oraşul reşedinţă de judeţ: Reşiţa: situat Orientali – cu peisajele montane şi
la 45°18’00” lat. N şi 21°53’25” long. carstice din M-ţii Almăj, M-ţii
E, în Cul. Reşiţei (Carp. Occidentali), Semenic, M-ţii Aninei, M-ţii Locvei,
la 350 m alt., a fost atestat M-ţii Dognecei, M-ţii Poiana Ruscă
documentar în sec. XV, menţionat ca (Peştera Popovăţ, Peştera Comarnic,
oraş în 1769 şi declarat ca municipiu Cheile Nerei, Cheile Caraşului,
în anul 1968. Numără 73.282 loc. Cheile Minişului, Izbucul Bigăr, L.
Structura sa etnică este compusă Văliug, L. Trei Ape etc.) –, Def.
din: români = 81,6%, maghiari = Dunării – Peştera Haiducilor,
2,1%, germani = 1,7% ş.a., iar cea Ostrovul Moldova Nouă, Peştera cu
confesională, din: ortodocşi = 76,4%, Muscă etc. –, Carpaţii Meridionali –
romano-catolici = 5,4%, penticostali = cu peisaje montane, carstice şi alpine
2,0% ş.a.; din M-ţii Godeanu, M-ţii Ţarcu,
Alte aşezări urbane: Băile Herculane Muntele Mic, M-ţii Cernei, M-ţii
(5.008 loc.), Bocşa (15.842), Mehedinţi (Peştera Mehadia,
Caransebeş (mun., 24.689), Moldova Staţiunea Balneoclimaterică Băile
Noua (12.350), Oraviţa (11.382), Herculane, Staţiunea Climatică
Oţelu Roşu (10.510); Poiana Mărului etc.) –, municipiul
Reşiţa – Muzeul Judeţean,

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


31
Monumentul „Reşiţa 200” ş.a. –, Situri din patrimoniul mondial
Bocşa (ruinele unei cetăţi medievale, UNESCO: Pădurile din: Izvoarele
L. Vârtoape), Oraviţa – clădirea Nerei, Cheile Nerei-Beuşniţa şi
primăriei, teatrul (1817) ş.a.; Domogled-Valea Cernei.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


32
CĂLĂRAŞI

Aşezarea geografică şi naturale şi artificiale: limanuri


cadrul natural fluviatile (Mostiştea, Gălăţui şi
Potcoava), lacuri de luncă (Boianu,
Poziţia geografică: în partea sud-estică a Ceacu, Mitreni, Tătaru), iazuri (în
ţării, la 44o20’ lat. N şi 27°00’ long. E; bazinele Mostiştea şi Argova) ş.a.;
Judeţele vecine: Constanţa (E şi SE), ape subterane: ape freatice şi ape de
Giurgiu (V), Ilfov (NV) şi Ialomiţa adâncime;
(N); în S este mărginit de Bulgaria; Asociaţii biogeografice: stepă, silvostepă,
Suprafaţa: 5.088 km2; păduri de foioase (cer şi gârniţă),
zăvoaie, asociaţii de plante halofile;
Relieful/unităţile de relief: de câmpie şi
luncă; Câmp. Română – Câmp. Arii protejate: rezervaţii naturale:
Bărăganului, Câmp. Munteniei Ostrovul Ciocăneşti şi Pădurea
Centrale şi Câmp. Munteniei de Ciornuleasa.
Vest: Bărăganul Ialomiţei/ Mostiştei
(Câmpul Hagieni, Câmpul Ştefan Aspecte demografice şi
Vodă, Câmp. Mărculeştiului, socio-economice
Câmpul Călăraşi, Câmp. Lehliului,
Câmp. Mostiştei – Câmpul Argovei Populaţia: 306.691 loc.;
şi Câmp. Nana), Câmp. Burnasului, Densitatea medie a populaţiei: 60,2
Lunca Argeşului, Câmpul loc./km2;
Câlnăului, Câmp. Moviliţei – şi
Structura etnică: români = 84,5%, romi =
Lunca Dunării – Lunca Greaca,
7,4%, maghiari = 0,1% ş.a.;
Lunca Călăraşi şi Balta Ialomiţei;
Structura confesională: ortodocşi =
Clima: cu influenţe de ariditate; temp.
90,6%, penticostali = 0,6%, adventişti
med. multianuală: 11,3oC (în SE) şi
de ziua a şaptea = 0,2% ş.a.;
10,4oC (în NV); precip. med. anuale:
500 mm (în E) şi 540 mm (în V); Populaţia urbană: 111.081 loc. (36,2%);
vânturile: Crivăţul, Suhoveiul, Populaţia rurală: 195.610 loc. (63,8%);
Băltăreţul;
Oraşul reşedinţă de judeţ: Călăraşi:
Hidrografia: deficitară; ape curgătoare: situat la 44°12’ lat. N, 27°20’ long. E
Dunărea (cu Br. Borcea şi Br. în Câmp. Bărăganul (Câmp.
Dunărea Veche), Argeş (cu afluenţii Română), la 13 m alt, a fost atestat
Dâmboviţa şi Rasa), Mostiştea (cu documentar în anul 1541, menţionat
Vânăta şi Argova) ş.a.; lacuri ca oraş în 1833 şi declarat municipiu

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


33
în 1968. Numără o populaţie de Perişoru, Plătăreşti, Radovanu,
65.181 loc. Structura sa etnică este Roşeţi, Săruleşti, Sohatu, Spanţov,
compusă din: români = 97,0% ş.a., Şoldanu, Ştefan cel Mare, Ştefan
iar cea confesională, din: ortodocşi = Vodă, Tămădău Mare, Ulmeni,
96,6%, creştini după Evanghelie = Ulmu, Unirea, Valea Argovei,
0,2% ş.a.; Vasilaţi, Vâlcelele, Vlad Ţepeş;
Alte aşezări urbane: Budeşti (7.725 loc.), Regiuni şi obiective turistice: municipiul
Fundulea (6.851), Lehliu Gară Călăraşi – Muzeul Judeţean şi de
(6.502), Olteniţa (mun., 24.822); arheologie, Casa Memorială Gh.
Comunele: Alexandru Odobescu, Vasilescu-Vasia, clădirea Consiliului
Popular (1895), punctul de agrement
Belciugatele, Borcea, Căscioarele,
Chiciu ş.a. –, Balta Ialomiţei,
Chirnogi, Chiselet, Ciocăneşti,
Olteniţa (Muzeul de istorie,
Crivăţ, Curcani, Cuza Voda,
Monumentul eroilor), com.
Dichiseni, Dor Mărunt, Dorobanţu,
Mânăstirea (Muzeul Memorial „Al.
Dragalina, Dragoş Vodă, Frăsinet,
Sahia”), Valea Mostiştei (lacuri şi
Frumuşani, Fundeni, Gălbinaşi,
crescătorii de peşti) ş.a.;
Grădiştea, Gurbăneşti, Ileana,
Independenţa, Jegălia, Lehliu, Luica, Situri din patrimoniul mondial
Lupşanu, Mânăstirea, Mitreni, UNESCO: -.
Modelu, Nana, Nicolae Bălcescu,

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


34
CLUJ

Aşezarea geografică şi Hidrografia: destul de bogată şi variată;


cadrul natural râuri: Someş – cu afluenţii Someşul
Mic (cu Someşul Cald – cu Beliş,
Poziţia geografică: în partea central- Rişca, Agârbiciu etc. –, Someşul
nord-vestică a ţării, la 47o00’ lat. N şi Rece, Feneş, Nadăş, Chinteni,
23°30’ long. E; Maraloiu, Feiurdeni, Borşa, Lonea,
Suatu, Lujerdiu, Valea Mărului,
Judeţele vecine: Bistriţa-Năsăud (NE şi
Fizeş, Bandău ş.a.), Someşul Mare,
E), Mureş (E), Alba (S), Bihor (V),
Olpret, Sălătruc ş.a. –, Crişul Repede –
Sălaj (NV şi N) şi Maramureş (N);
cu Călata, Henţ, Drăgan ş.a. –, Arieş –
Suprafaţa: 6.674 km2; cu Ocolişel, Iara (cu Şoimu,
Relieful/unităţile de relief: montan, de Săvuleşti, Ierţa ş.a.), Hăjdate, Valea
deal şi de podiş; Carpaţii Occidentali Racilor, Valea Florilor, Valea Largă
(M-ţii Apuseni: M-ţii Plopiş, M-ţii etc.; lacuri naturale – în ghips
Meseş, M-ţii Vlădeasa, M. Mare, Cl. (Cheia-Turda) – şi artificiale –
Hăşdatelui, M-ţii Trascăului, Cl. hidroenergetice (Fântânele, Tarniţa,
Henţului, Depr. Negreşti-Ciucea, Gilău, Floreşti), iazuri (Cătina, Popii
Depr. Iara ş.a.), Depresiunea I, Popii II, Geaca, Sucutard, Ţaga
Transilvaniei (Pod. Someşan – D-le Mare, Ţaga Mică, Tăul
Ciceului, D-le Gârboului, D-le Ştiucii/Săcălaia, Legii, Sântejude/
Dejului, D-le Clujului, Pod. Huedin, Lacul Nou ş.a.), antroposaline (la
Pod. Păniceni, Dl. Feleac, Depr. Turda – Ocnei, Dulce, Rotund,
Petreşti, Depr. Tureni, Depr. Durgău, Sulfuros ş.a. –, Cojocna, Sic,
Mihăeşti, Depr. Dirja etc. – şi Câmp. Ocna Dejului), pentru agrement
Transilvaniei – Câmp. Turzii, Col. (Gheorgheni); ape subterane: ape
Luduşului, Dl. Sicului, Dl. freatice şi ape captive, unele
Jimborului, Depr. Căianu etc.); mineralizate (cloruro-sodice,
bicarbonatate, sulfatate, sulfurate,
Clima: cu influenţe oceanice; temp. med. uşor radioactive etc.);
multianuală: 8,5oC (în reg. joase din
SE) şi 2oC (în reg. înalte din SV); Asociaţii biogeografice: păduri de
precip. med. anuale: 550 mm (în reg. foioase (stejari şi fag), păduri de
joase din SE) şi de peste 1.200 mm conifere, pajişti subalpine, zăvoaie,
(în reg. înalte din SV); vânturile: asociaţii halofile;
Vânturile de Vest, brize montane, Arii protejate: Parcul Natural Munţii
foehnuri; Apuseni; rezervaţii naturale:

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


35
Fânaţele Clujului–Copârşaie, Pârâul cea confesională, din: ortodocşi =
Dumbrava, Molhaşul Mare de la 65,6%, reformaţi = 9,7%, romano-
Izbuc, Valea Morilor, Fânaţele Suatu catolici = 4,6% ş.a.;
I şi II, Cheile Baciului, Dealul cu Alte aşezări urbane: Câmpia Turzii
Fluturi, Cheile Turenilor, Valea (mun., 22.223 loc.), Dej (mun.,
Legiilor, Stufărişurile de la Sic, Lacul 33.497), Gherla (mun., 20.982),
Ştiucilor ş.a.; peisaje protejate: Huedin (9.346), Turda (mun.,
Făgetul Clujului; monumente ale 47.744);
naturii: Cariera Corabia, Gipsurile
de la Leghia, Peştera din Piatra Comunele: Aghireşu, Aiton, Aluniş,
Ponorului, Peştera Vârfuraşu, Locul Apahida, Aşchileu, Baciu, Băişoara,
fosilifer Coruş, Peştera Mare de pe Beliş, Bobâlna, Bonţida, Borşa, Buza,
Valea Firei; arbori ocrotiţi: Arborele Căianu, Călăraşi, Călăţele,
mamut (Sequoia gigantea) şi Ginko Cămăraşu, Căpuşu Mare, Căşeiu,
(Ginko biloba) din Cluj-Napoca, Cătina, Câţcău, Ceanu Mare,
„Fagul Împăratului” (Fagus silvatica) Chinteni, Chiuieşti, Ciucea, Ciurila,
din Muncel. Cojocna, Corneşti, Cuzdrioara,
Dăbâca, Feleacu, Fizeşu Gherlii,
Floreşti, Frata, Gârbău, Geaca, Gilău,
Aspecte demografice şi
Iara, Iclod, Izvoru Crişului, Jichişu
socio-economice
de Jos, Jucu, Luna, Măguri-Răcătău,
Populaţia: 691.106 loc.; Mănăstireni, Mărgău, Mărişel, Mica,
Mihai Viteazu, Mintiu Gherlii,
Densitatea medie a populaţiei: 103,4 Mociu, Moldoveneşti, Negreni,
loc./km2; Panticeu, Pălatca, Petreştii de Jos,
Structura etnică: români = 75,3%, Ploscoş, Poieni, Recea-Cristur, Rişca,
maghiari = 14,9%, romi = 3,2% ş.a.; Săcuieu, Sănduleşti, Săvădisla,
Sâncraiu, Sânmărtin, Sânpaul, Sic,
Structura confesională: ortodocşi =
Suatu, Tritenii de Jos, Tureni, Ţaga,
68,4%, reformaţi = 10,6%, greco-
Unguraş, Vad, Valea Ierii, Viişoara,
catolici = 3,3% ş.a.;
Vultureni;
Populaţia urbană: 458.368 loc. (66,3%);
Regiuni şi obiective turistice: M-ţii
Populaţia rurală: 232.738 loc. (33,7%); Apuseni – cu peisajele montane şi
Oraşul reşedinţă de judeţ: Cluj-Napoca: carstice din Muntele Mare, M-ţii
situat la 46°46’00” lat. N, 23°36’00” Gilău, M-ţii Vlădeasa, M-ţii Meseş,
long. E, în Cul. Someşului Mic M-ţii Plopiş, Cl. Hăşdatelui, Colţii
(Depr. Transilvaniei), la 360 m alt, a Trascăului, Valea Crişului Repede,
fost atestat documentar în anii 107- Valea Someşului Mic (Cheile Turzii,
108, menţionat ca oraş în 124 şi Cheile Someşului Cald, Cheile
declarat municipiu în 1968. Numără Belişului, L. Fântânele, L. Tarniţa, L.
324.576 loc. Structura sa etnică este Gilău, L. Răcătău, Staţiunea Băişoara
compusă din: români = 75,7%, ş.a.) –, municipiul Cluj-Napoca –
maghiari = 15,2%, romi = 1% ş.a., iar fragmente din zidul cetăţii (sec. XII),

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


36
Mănăstirea Benedictină (sec XIII), 18), Muzeul de Istorie etc. –, oraşul
Biserica Romano-Catolică „Sf. Dej – Biserica Reformată (sec. XV-
Mihail” (sec. XIV-XV), statuia XVI), Muzeul de Istorie, Staţiunea
ecvestră a lui Matei Corvin, Balneoclimaterică Ocna Dejului ş.a. –,
Mănăstirea Dominicană (sec. XV), oraşul Turda – ruinele castrului
Palatul Bánffy (sec. XVIII), Muzeul roman, Cetatea secuilor (sec. XII),
de Artă, Muzeul de Istorie, Grădina Biserica Reformată (sec. 15), Biserica
Botanică, Teatrul Naţional (1906), Mare (romano-catolică; sec. 15-16),
Catedrala Ortodoxă (1921-1933), Muzeul Municipal de Istorie, Salina
statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul Turda etc.;
ş.a. –, oraşul Gherla – Castelul-cetate Situri din patrimoniul mondial
(sec. XVI), Biserica Armeană (sec. UNESCO: -.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


37
CONSTANŢA

Aşezarea geografică şi Casimcea, Techirghiol, Tatlageacul


cadrul natural Mare, Mangalia ş.a.; lacuri naturale
şi antropice: lagune (Sinoie, Istria,
Poziţia geografică: în partea sud-estică a Nuntaşi-Tuzla, Siutghiol, Tăbăcăria,
ţării, la 44o20’ lat. N şi 28°20’ long. E; Iezerul Mangaliei şi Comorova),
limanuri fluvio-maritime (Corbu/
Judeţele vecine: Călăraşi (V), Ialomiţa
Gargalâc, Taşaul, Agigea,
(V), Brăila (NV) şi Tulcea (N); în E
Techirghiol, Tatlageac), limanuri
are ieşire la M. Neagră, iar în S este
fluviatile (Bugeac/ Gârliţa, Oltina,
mărginit de Bulgaria;
Mârleanu, Vederoasa, Baciu ş.a.) şi
Suprafaţa: 7.071 km2; iazuri (în bazinul Carasu); ape
Relieful/unităţile de relief: predominant subterane: ape freatice şi ape
de podiş; Pod. Dobrogei (Pod. captive, unele sărate din cauza
Dobrogei Centrale – Pod. Casimcei infiltrării apelor marine;
şi Pod. Istriei – şi Pod. Dobrogei de Asociaţii biogeografice: stepă, silvostepă,
Sud – Pod. Carasu/ Medgidiei, Pod. păduri de foioase (stejar pufos,
Oltinei, Pod. Cobadin/Negru Vodă, cărpiniţă, mojdrean), asociaţii
Pod. Mangaliei/ Zona Litorală) şi psamofile şi halofile, zăvoaie;
Câmp. Litorală Lagunară;
Arii protejate: Rezervaţia Biosferei Delta
Clima: cu influenţe de ariditate şi Dunării; rezervaţii naturale: Valul lui
pontice; temp. med. multianuală: Traian, Pădurea Bratca, Pădurea
sub 11oC (în N) şi 11,3oC (în V); Cetate, Dunele de la Agigea, Dealul
precip. med. anuale: 375 mm (în E) Alah Bair, Pădurea Canaraua Fetii,
şi 480 mm (în V); vânturile: din N, Celea Mare–Valea lui Ene, Recifii
NV, NE, SE, Crivăţul, brizele jurasici Cheia, Corbu–Nuntaşi–
marine; Histria, Pădurea Dumbrăveni, Lacul
Hidrografia: destul de săracă; ape Dunăreni, Pădurea Fântâniţa,
curgătoare: Dunărea (Br. Dunărea Pădurea Hagieni, Canaralele din
Veche şi Br. Ostrov) – cu: Portul Hârşova, Grindul Lupilor,
Topolog/Romanu, Cichirgeaua, Obanul Mare şi Peştera Movile, Lacul
Boasgic, Carasu (în prezent Canalul Oltina, Lacul Vederoasa, Peştera de la
Dunăre–Marea Neagră), Ivrinezu, Gura Dobrogei, Peştera La Adam,
Baciu, Sevendric-Vederoasa/Urluia, Lacul Agigea ş.a.; monumente ale
Valea Mare, Canaraua Fetii, Ceair naturii: Pereţii calcaroşi de la
ş.a.), Săruri, Istria, Nuntaşi, Săcele, Petroşani, Locul fosilifer Aliman,

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


38
Locul fosilifer Cernavodă, Locul Bărăganu, Castelu, Cerchezu,
fosilifer Credinţa, Locul fosilifer Chirnogeni, Ciobanu, Ciocârlia,
Movila Banului, Locul fosilifer Cobadin, Cogealac, Comana, Corbu,
Seimenii Mari, Reciful Neojurasic de Costineşti, Crucea, Cumpăna, Cuza
la Topalu, Peştera La Adam ş.a. Vodă, Deleni, Dobromir,
Dumbrăveni, Fântânele, Gârliciu,
Aspecte demografice şi Ghindăreşti, Grădina, Horia,
socio-economice Independenţa, Ion Corvin, Istria,
Limanu, Lipniţa, Lumina, Mereni,
Populaţia: 684.082 loc.; Mihai Viteazu, Mihail Kogălniceanu,
Mircea Vodă, Nicolae Bălcescu,
Densitatea medie a populaţiei: 96,7
Oltina, Ostrov, Pantelimon,
loc./km2;
Pecineaga, Peştera, Poarta Albă,
Structura etnică: români = 83,4%, turci = Rasova, Săcele, Saligny, Saraiu,
3,0%, tătari = 2,8% ş.a.; Seimeni, Siliştea, Târguşor, Topalu,
Structura confesională: ortodocşi = Topraisar, Tortoman, Tuzla, Valu lui
83,0%, musulmani = 6,3%, romano- Traian, Vulturu;
catolici = 0,5% ş.a.; Regiuni şi obiective turistice: zona litorală,
Populaţia urbană: 470.961 loc. (68,8%); cu: municipiul Constanţa – fragmente
de ziduri de cetate, Muzeul Naţional
Populaţia rurală: 213.121 loc. (31,2%);
de Istorie şi Arheologie, Muzeul
Oraşul reşedinţă de judeţ: Constanţa: Marinei, Muzeul de Artă, Moscheea
situat la 44°10’24” lat. N, 28°38’18” (cu minaretul înalt de 50 m), Farul
long. E în Pod. Istriei (Pod. genovez, Acvariul, Delfinariul,
Dobrogei), la 25 m alt., a fost atestat Planetariul, Staţiunea Mamaia ş.a. –,
documentar în anul 657 î.Hr. staţiunile Năvodari, Eforie Nord,
menţionat ca oraş în anul 260 î.Hr. şi Eforie Sud, Olimp, Neptun, Venus,
declarat municipiu în 1968. Numără Vama Veche ş.a., staţiunea şi
283.872 loc. Structura sa etnică este L. Techirghiol, oraşul Mangalia – cu
compusă din: români = 83,1%, tătari = ruinele oraşului grecesc Callatis,
2,5%, turci = 2,2% ş.a., iar cea Muzeul „Callatis” ş.a. –, ruinele cetăţii
confesională, din: ortodocşi = Histria (sec. VII î.Hr.-V d.Hr.),
83,04%, musulmani = 5,1%, romano- L. Sinoie ş.a.; Canalul Dunăre-Marea
catolici = 0,5% ş.a.; Neagră, Adamclisi – cu Monumentul
Alte aşezări urbane: Băneasa (5.384 loc.), Tropaeum Traiani (sec. II d.Hr.),
Cernavodă (17.022), Eforie (9.473), oraşul roman şi muzeul –, regiunea
Hârşova (9.642), Mangalia (mun., Dunării, cu: Ostrovul Păcuiul lui
36.364), Medgidia (mun., 39.780), Soare, ruinele aşezării Sacidava (sec.
Murfatlar (10.216), Năvodari II-V d.Hr.), ruinele cetăţilor Axiopolis
(32.981), Negru Vodă (5.088), Ovidiu (sec. III d.Hr.), Capidava (sec. II-IV
(13.847), Techirghiol (7.292); d.Hr.) ş.a.;

Comunele: 23 August, Adamclisi, Situri din patrimoniul mondial


Agigea, Albeşti, Aliman, Amzacea, UNESCO: -.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


39
COVASNA

Aşezarea geografică şi ape subterane: ape freatice şi ape


cadrul natural captive, unele carbogazoase,
cloruro-sodice, calcice, bicarbona-
Poziţia geografică: în partea centrală a tate, potasice, magneziene etc.;
ţării, la 46o00’ lat. N şi 26°00’ long. E;
Asociaţii biogeografice: păduri de
Judeţele vecine: Vrancea (E), Buzău (SE), foioase (fag şi gorun), păduri de
Braşov (SV şi V), Harghita (NV şi N) conifere, pajişti secundare, vegetaţie
şi Bacău (NE); specifică mlaştinilor eutrofe,
Suprafaţa: 3.710 km2; zăvoaie;

Relieful/unităţile de relief: montan; Arii protejate: rezervaţia naturală Bălţile


Carpaţii Orientali (Carpaţii de la Ozun–Reci.
Moldavo-Transilvani şi Carpaţii
Curburii: M-ţii Harghita, M-ţii Aspecte demografice şi
Ciomatu, M-ţii Nemira, M-ţii socio-economice
Perşani, M-ţii Baraolt, M-ţii Bodoc,
M-ţii Vrancei, M-ţii/Clăbucetele Populaţia: 210.177 loc.;
Întorsurii, Depr. Baraolt, Depr. Aita, Densitatea medie a populaţiei: 56,6
Depr. Braşovului, Depr. Târgu loc./km2;
Secuiesc, Depr. Întorsura Buzăului,
Structura etnică: maghiari = 71,5%,
Depr. Comandău, Depr. Dârnău etc.;
români = 21,4%, romi = 3,9% ş.a.;
Clima: cu influenţe oceanice; temp. med.
Structura confesională: romano-catolici =
multianuală: 7,6oC (în reg. joase) şi
35,0%, reformaţi = 32,2%, ortodocşi =
1,5oC (în reg. înalte); precip. med.
20,6% ş.a.;
anuale: 550 mm (în reg. joase) şi cca.
1.000 mm (în reg. înalte); vânturile: Populaţia urbană: 100.811 loc. (47,9%);
Vânturile de Vest, brize montane; Populaţia rurală: 109.366 loc. (52,1%);
Hidrografia: destul de bogată şi variată; Oraşul reşedinţă de judeţ: Sfântu
ape curgătoare: Olt – cu afluenţii: Gheorghe: situat la 54°51’49” lat. N
Malnaş, Arcuş, Râul Negru (cu şi 25°47’15” long. E, în Depr.
Estelnic, Caşin, Zăbala, Mărcuşa, Braşovului (Carp. Orientali), la 560
Covasna, Săciova ş.a.), Vâlcelele, m alt., a fost atestat documentar în
Aita, Baraolt (cu Durca, Brad etc.), 1332, menţionat ca oraş în 1461 şi
Cormuş (cu Fierar) ş.a. –, Buzău (cu declarat municipiu în 1979. Numără
Bâsca Mare), Oituz, Apa Lină ş.a.; 56.006 loc. Structura sa etnică este

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


40
compusă din: maghiari = 73,6%, Crişului, Valea Mare, Vârghiş,
români = 21,0%, romi = 0,7% ş.a., iar Zagon, Zăbala;
cea confesională, din: reformaţi = Regiuni şi obiective turistice: Carpaţii
35,6%, romano-catolici = 31,7%, Orientali – cu peisajele montane şi
ortodocşi = 18,8% ş.a.; vulcanice din M-ţii Harghita, M-ţii
Alte aşezări urbane: Baraolt (8.672 loc.), Baraolt, M-ţii Bodoc, M-ţii Nemira,
Covasna (10.114), Întorsura M-ţii Vrancei, Clăbucetele Întorsurii
Buzăului (7.528), Târgu Secuiesc etc. –, municipiul Sfântu Gheorghe –
(mun., 18.491); Biserica fortificată reformată (sec.
Comunele: Aita Mare, Arcuş, Barcani, XIV-XV), Muzeul Judeţean (1879),
Monumentul Gheorghe Doja ş.a. –,
Băţani, Belin, Bixad, Bodoc,
staţiunile balneoclimaterice Vâlcele,
Boroşneu Mare, Brăduţ, Brateş,
Băile Şugaş, Bodoc, Malnaş,
Breţcu, Catalina, Cernat, Chichiş,
Bálványos, Biborţeni etc. –, oraşele
Comandău, Dalnic, Dobârlău,
Târgu Secuiesc – Muzeul orăşenesc,
Estelnic, Ghelinţa, Ghidfalău,
biserica în stil baroc (sec. XVIII) –
Hăghig, Ilieni, Lemnia, Malnaş,
Cobasna, Întorsura Buzăului etc.;
Mereni, Micfalău, Moacşa, Ojdula,
Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Sita Situri din patrimoniul mondial
Buzăului, Turia, Vâlcele, Valea UNESCO: -.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


41
DÂMBOVIŢA

Aşezarea geografică şi Hidrografia: destul de bogată şi variată;


cadrul natural râurile: Ialomiţa – cu afluenţii:
Ialomicioara, Bizdidel, Pâscov,
Poziţia geografică: în partea central- Cricovul Dulce (cu Crivăţ) ş.a. – şi
sudică a ţării, la 45o00’ lat. N şi Argeş – cu Neajlov (cu: Holboca,
25°30’ long. E; Baracu, Chipicanu ş.a.), Sabar,
Judeţele vecine: Prahova (E), Ilfov (SE), Dâmboviţa (cu: Râul Alb, Ilfov,
Giurgiu (S), Teleorman (SV), Argeş Colentina ş.a.); lacuri naturale şi
(V) şi Braşov (N); artificiale: lacuri de baraj
hidroenergetic (Scropoasa, Bolboci),
Suprafaţa: 4.054 km2;
iazuri şi heleşteie (Nucet, Comişani,
Relieful/unităţile de relief: montan, de Băleni, Bugetu ş.a.); ape subterane:
deal şi podiş şi de câmpie; Carpaţii ape freatice şi ape captive, unele
Meridionali (Grupa Bucegi: M-ţii bicarbonatate, calcice, magneziene,
Bucegi şi M-ţii Leaota), Subc. sulfuroase, sulfatate, sodice etc.;
Curburii (Subc. Ialomiţei: Depr.
Asociaţii biogeografice: pajişti alpine,
Moroeni-Pietroşiţa, Depr. Bărbuleţu-
vegetaţie subalpină, păduri de
Râul Alb, Depr. Vulcana, Depr.
conifere, păduri de foioase (stejari şi
Sticlăria, Depr. Bezdead, Depr.
fag), zăvoaie;
Vişineşti-Sultanu, Depr. Valea
Lungă, Depr. Ocniţei, Depr. Valea Arii protejate: Parcul Natural Munţii
Largă ş.a.), Pod. Getic (Piemontul Bucegi; rezervaţii naturale:
Cândeşti) şi Câmp. Română (Câmp. Rezervaţia de narcise Valea
Ialomiţei/Munteniei Centrale: Câmp. Neajlovului, Cheile Urşilor, Izvorul
Cricovului, Câmp. Târgoviştei, de la Corbii Ciungi, Valea Horoabei
Câmp. Titu, Câmp. Găvanu-Burdea (Poiana Horoabei), Turbăria Lăptici,
şi Câmp. Vlăsiei); Orzea-Zănoaga, Cheile Tătarului,
Zănoaga-Lucăcilă, Plaiul Domnesc
Clima: cu influenţe oceanice şi de
ş.a.; monumente ale naturii: Peştera
tranziţie; temp. med. multianuală:
Cocora (Valea Horoabei-Cocora) şi
10,2oC (în câmpie) şi -2,5oC (pe
Locul fosilifer Vama Strunga.
culmile înalte); precip. med. anuale:
515 mm (în reg. joase din S) şi 1.300
mm (în reg. înalte din N); vânturile:
Aspecte demografice şi
Vânturile de Vest, Crivăţul, brize socio-economice
montane;
Populaţia: 518.745 loc.;

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


42
Densitatea medie a populaţiei: 127,9 Dragodana, Dragomireşti, Finta,
loc./km2; Glodeni, Gura Foii, Gura Ocniţei,
Structura etnică: români = 90,6%, romi = Gura Şuţii, Hulubeşti, I.L. Caragiale,
Iedera, Lucieni, Ludeşti, Lunguleţu,
5,2%, bulgari = 0,3% ş.a.;
Malu cu Flori, Măneşti, Mătăsaru,
Structura confesională: ortodocşi = Mogoşani, Moroeni, Morteni,
92,9%, penticostali = 1,3%, adventişti Moţăieni, Niculeşti, Nucet, Ocniţa,
de ziua a şaptea = 0,8% ş.a.; Odobeşti, Petreşti, Perşinari, Pietrari,
Populaţia urbană: 150.043 loc. (28,9%); Pietroşiţa, Poiana, Potlogi,
Produleşti, Pucheni, Raciu, Răscăeţi,
Populaţia rurală: 368.702 loc. (71,1%);
Răzvad, Râu Alb, Runcu, Sălcioara,
Oraşul reşedinţă de judeţ: Târgovişte: Slobozia Moară, Şelaru, Şotânga,
situat la 44°55’27” lat. N şi 25°27’24” Tărtăşeşti, Tătărani, Ulieşti, Ulmi,
long. E, în Câmp. Târgoviştei Valea Lungă, Valea Mare, Văcăreşti,
(Câmp. Română), la 290 m alt., a fost Văleni-Dâmboviţa, Vârfuri, Vişina,
atestat documentar în anul 1396, Vişineşti, Vlădeni, Voineşti,
menţionat oraş în 1418 şi declarat Vulcana-Băi, Vulcana-Pandele;
municipiu în 1968. Numără 79.610
Regiuni şi obiective turistice: Carpaţii
loc. Structura sa etnică este compusă
Meridionali – cu peisaje montane,
din: români = 88,0%, romi = 3,3%,
periglaciare şi carstice din M-ţii
maghiari = 0,07% ş.a., iar cea
Bucegi şi M-ţii Leaota (Babele,
confesională, din: ortodocşi = 88,7%,
Sfinxul, Peştera Ialomiţei, Cheile
penticostali = 0,01%, adventişti de
Tătarului, Cheile Zănoagei, L.
ziua a şaptea = 0,9% ş.a.;
Scroviştea, L. Dobreşti ş.a. –,
Alte aşezări urbane: Fieni (7.587 loc.), municipiul Târgovişte – Complexul
Găeşti (13.317), Moreni (mun., Muzeal Curtea Domnească (sec. XV-
18.687), Pucioasa (14.254), Răcari XVI), Turnul Chindiei (sec. XV),
(6.930), Titu (9.658); Biserica Domnească (1585), Muzeul
Comunele: Aninoasa, Băleni, Bărbuleţu, tiparului şi cărţii vechi româneşti,
Bezdead, Bilciureşti, Braniştea, Muzeul de istorie şi arheologie,
Brăneşti, Brezoaele, Buciumeni, Muzeul scriitorilor târgovişteni,
Bucşani, Butimanu, Cândeşti, Mănăstirea Dealu (1499-1501) –,
Ciocăneşti, Cobia, Cojasca, staţiunile balneoclimaterice Pucioasa
Comişani, Conţeşti, Corbii Mari, şi Vulcana-Băi ş.a. –, oraşele Fieni,
Cornăţelu, Corneşti, Costeştii din Moreni etc.;
Vale, Crângurile, Crevedia, Situri din patrimoniul mondial
Dărmăneşti, Dobra, Doiceşti, UNESCO: -.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


43
DOLJ

Aşezarea geografică şi lacuri pe terase (Lacul Mare, Lacul


cadrul natural Mic), lacuri de baraj (Vârtop, Cornu,
Fântânele, Işalniţa ş.a.); ape
Poziţia geografică: în partea sud-sud- subterane: ape freatice şi ape de
vestică a ţării, la 44o00’ lat. N şi adâncime;
23°30’ long. E;
Asociaţii biogeografice: păduri de
Judeţele vecine: Olt (E), Mehedinţi (V), foioase (cu gârniţă), silvostepă,
Gorj (NV şi N) şi Vâlcea (NE); în S zăvoaie;
este mărginit de Bulgaria;
Arii protejate: parcuri naţionale: Dunele
Suprafaţa: 7.414 km2; Dăbuleni «La Cetate», Pajiştea
Relieful/unităţile de relief: de podiş şi halofilă Gighera, Pajiştea Gogoşu–
câmpie; Pod. Getic (D-le Amaradiei – Ştefănel, Pajiştea Cetate din Lunca
Dl. Geamărtăluiului şi Dl. Meteului – Dunării, Poiana Bujorului din
şi Pod./ Piemontul Bălăciţei), Câmp. Pădurea Pleniţa, Valea Rea–
Română (Câmp. Olteniei: Câmp. Radovan, Locul fosilifer Bucovăţ,
Leu-Rotunda, Câmp. Romanaţi, Locul fosilifer Drănic, Lacul
Câmpul Sălcuţa, Câmp. Adunaţii de Giormane, Balta
Desnăţuiului şi Câmp. Blahniţei) şi Neagră, Râul Bălăşan amonte de
Lunca Dunării; Băileşti, Lacul Caraula, Balta Cilieni–
Băileşti, Ciuperceni–Desa, Balta Lată
Clima: cu influenţe submediteraneene;
Comana, Râurile Desnăţui şi
temp. med. multianuală: 11,5oC (în
Terpeziţa, amonte de Fântânele,
S) şi 10oC (în N); precip. med.
Lacul Ionele şi Complexul lacustru
anuale: 500 mm (în SE) şi 600 mm (în
Preajba–Făcăi; arbori ocrotiţi:
N); vânturile: din E, SE şi V, Austrul;
Stejarul (Quercus robur) de la Dioşti.
Hidrografia: destul de modestă; ape
curgătoare: Dunărea, Geamărtălui, Aspecte demografice şi
Teslui (cu Frăsinet), Jieţ, Jiu – cu socio-economice
afluenţii: Amaradia (cu Plosca),
Argetoaia, Raznic (cu Mascot, Populaţia: 660.544 loc.;
Brabova) ş.a. –, Desnăţui – cu
Densitatea medie a populaţiei: 89,0
Terpaziţa, Băldal şi Baboia –,
loc./km2;
Sărăceaua şi Drincea; lacuri naturale
şi artificiale: lacuri de luncă (Bistreţ, Structura etnică: români = 90,0%, romi =
Călugăreni, Fântâna Banului, 4,5%, alte etnii = 0,03% ş.a.;
Maglavit, Golenţ, Arcear, Rast ş.a.),

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


44
Structura confesională: ortodocşi = Mare, Galiciuica, Gângiova,
93,7%, penticostali = 0,2%, adventişti Gherceşti, Ghidici, Ghindeni,
de ziua a şaptea = 0,2% ş.a. Gighera, Giubega, Giurgiţa, Gogoşu,
Populaţia urbană: 344.037 loc. (52,0%); Goicea, Goieşti, Greceşti, Işalniţa,
Izvoare, Întorsura, Leu, Lipovu,
Populaţia rurală: 316.507 loc. (48,0%); Măceşu de Jos, Măceşu de Sus,
Oraşul reşedinţă de judeţ: Craiova: situat Maglavit, Malu Mare, Mârşani,
la 44°20’ lat. N, 23°49’ long. E în Cul. Melineşti, Mischii, Moţăţei, Murgaşi,
Jiului (Pod. Getic), la 95 m alt., a fost Negoi, Orodel, Ostroveni, Perişor,
atestat documentar în anul 1475, Pieleşti, Piscu Vechi, Pleniţa, Pleşoi,
menţionat ca oraş în 1492 şi declarat Podari, Poiana Mare, Predeşti,
municipiu în 1968. Numără 269.506 Radovan, Rast, Robăneşti, Rojişte,
loc. Structura sa etnică este compusă Sadova, Sălcuţa, Scăeşti, Seaca de
din: români = 89,4%, romi = 1,7%, Câmp, Seaca de Pădure, Secu,
maghiari = 0,05% ş.a., iar cea Siliştea Crucii, Sopot, Şimnicu de
confesională, din: ortodocşi = 91%, Sus, Tălpaş, Teasc, Terpeziţa, Teslui,
romano-catolici = 0,1%, adventişti de Ţuglui, Unirea, Urzicuţa, Valea
ziua a şaptea = 0,1% ş.a.; Stanciului, Vârtop, Vârvoru de Jos,
Vela, Verbiţa;
Alte aşezări urbane: Băileşti (mun.,
17.437 loc.), Bechet (3.657), Calafat Regiuni şi obiective turistice: municipiul
(mun., 17.336), Dăbuleni (12.182), Craiova – cu Muzeul Olteniei (1915),
Filiaşi (16.900), Segarcea (7.019); Muzeul de Artă, Muzeul Memorial
Traian Demetrescu, Casa Băniei
Comunele: Afumaţi, Almăj, Amărăştii de
(1699), Casa Jianu (sec. XVIII),
Jos, Amărăştii de Sus, Apele Vii,
Mitropolia Olteniei, Parcul Nicolae
Argetoaia, Bârca, Bistreţ, Botoşeşti-
Romanescu, Grădina Botanică (1913),
Paia, Brabova, Brădeşti, Braloştiţa,
Opera Română, Teatrul Naţional
Bratovoeşti, Breasta, Bucovăţ,
„Marin Sorescu” (1973) ş.a. –, culele
Bulzeşti, Calopăr, Caraula, Carpen,
olteneşti (Cernăteşti, Brabova ş.a.),
Castranova, Catane, Călăraşi,
oraşul Calafat – Muzeul de Artă şi
Cârcea, Cârna, Celaru, Cerăt,
Etnografie, Monumentul 1877 –,
Cernăteşti, Cetate, Cioroiaşi,
Băileşti (Monumentul Eroilor
Ciupercenii Noi, Coşoveni, Coţofenii
Băileşteni, gara din 1903) etc.;
din Dos, Coţofenii din Faţă, Daneţi,
Desa, Dioşti, Dobreşti, Dobroteşti, Situri din patrimoniul mondial
Drăgoteşti, Drănic, Fărcaş, Galicea UNESCO: -.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


45
GALAŢI

Aşezarea geografică şi limanuri fluviatile şi lacuri de luncă


cadrul natural (Brateş, Lacul Negru, Tălăboasca,
Lozova, Mălina, Cătuşa, Covurlui
Poziţia geografică: în partea estică a ţării, ş.a.); ape subterane: ape freatice şi
la 46o00’ lat. N şi 28°00’ long. E; ape de adâncime;
Judeţele vecine: Tulcea (S), Brăila (S), Asociaţii biogeografice: păduri de
Vrancea (V) şi Vaslui (N); în E este foioase (gorun), silvostepă, stepă,
mărginit de Republica Moldova; asociaţii vegetale psamofile, zăvoaie;
Suprafaţa: 4.466 km2; Arii protejate: Parcul Natural Lunca
Relieful/unităţile de relief: de podiş şi Joasă a Prutului Inferior; rezervaţii
câmpie; Pod. Moldovei – Pod. naturale: Pădurea Breamă Breana-
Bârladului: Pod. Covurlui, Col. Roşcani, Pădurea Buciumeni,
Tutovei (Piemontul Poiana- Pădurea Fundeanu, Pădurea
Nicoreşti/Cl. Vârlăneşti şi Cl. Gârboavele, Pădurea Pogăneşti,
Huţanului), Depr. Horincea şi Cul. Pădurea Talaşmani, Dunele de nisip
Siretului –, Câmp. Română – Câmp. Hanu Conachi, Locul fosilifer Rateş–
Buzău-Siret: Câmp. Tecuciului, Tecuci, Locul fosilifer Tirighina-
Câmp. Covurlui şi Câmp. Siretului Barboşi, Lacul Pochina, Balta
Inferior – şi Lunca Dunării; Tălăbasca şi Lacul Vlăşcuţa.

Clima: cu influenţe de ariditate; temp.


med. multianuală: 10,5oC (în SE) şi
Aspecte demografice şi
sub 10oC (în reg. mai înalte); precip. socio-economice
med. anuale: 420 mm (în S) şi 460
Populaţia: 536.167 loc.;
mm (în reg. înalte); vânturile: din
NE, N şi SV, Crivăţul; Densitatea medie a populaţiei: 120,0
loc./km2;
Hidrografia: destul de variată dar
deficitară; ape curgătoare: Dunărea, Structura etnică: români = 90,0%, romi =
Siret – cu afluenţii: Bârlad (cu 3,1%, greci = 0,02% ş.a.;
Zeletin, Corozel ş.a.), Călmăţui, Structura confesională: ortodocşi =
Geru (cu Gologan), Suhu (cu Apa 90,7%, penticostali = 1,4%, adventişti
Suhurlui), Lozova (cu Neagra), de ziua a şaptea = 0,4% ş.a.;
Mălina etc. –, Chineja (cu Silvana şi
Populaţia urbană: 293.518 loc. (54,7%);
Covurlui), Prut (cu Elan şi Horincea)
etc.; lacuri naturale şi artificiale: Populaţia rurală: 242.649 loc. (45,3%);

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


46
Oraşul reşedinţă de judeţ: Galaţi: situat Pechea, Piscu, Poiana, Priponeşti,
la 45°26’22” lat. N şi 28°02’04” long. Rădeşti, Rediu, Scânteieşti, Schela,
E, în Câmp. Covurluiului (Câmp. Şendreni, Slobozia Conachi,
Română), la 35 m alt., a fost atestat Smârdan, Smulţi, Suceveni,
documentar în anul 1134, menţionat Suhurlui, Ţepu, Tudor
ca oraş din sec. XV şi declarat Vladimirescu, Tuluceşti, Umbrăreşti,
municipiu în 1968. Numără 249.432 Valea Mărului, Vânători, Vârlezi,
loc. Structura sa etnică este compusă Vlădeşti;
din: români = 90,7%, romi = 0,6%, Regiuni şi obiective turistice: municipiul
ruşi-lipoveni = 0,07% ş.a., iar cea Galaţi – cu Muzeul de istorie,
confesională, din: ortodocşi = 89,8%, Muzeul de artă românească
romano-catolici = 0,5%, penticostali =
modernă şi contemporană, Muzeul
0,3% ş.a.; Judeţean de ştiinţe naturale, Casa
Alte aşezări urbane: Bereşti (2.916 loc.), Costache Negri, Biserica Precista
Târgu Bujor (6.299), Tecuci (mun., (sec. XVII), Biserica Mavromol (sec.
34.871); XVII), Palatul Navigaţiei, Grădina
Comunele: Bălăbăneşti, Bălăşeşti, Băleni, publică, Portul, Faleza ş.a. –,
Complexul Gârboavele, lacurile
Băneasa, Barcea, Bereşti-Meria,
Zătun, Brateş, Cătuşa ş.a., Hanul
Brăhăşeşti, Braniştea, Buciumeni,
Conachi, oraşul Tecuci – Muzeul
Cavadineşti, Cerţeşti, Corni, Corod,
orăşenesc ş.a. –, urmele cetăţii
Cosmeşti, Costache Negri, Cuca,
Piroboridava (la Poiana), conacul
Cudalbi, Cuza Vodă, Drăgăneşti,
familiei Negri (com. Costache Negri)
Drăguşeni, Fârţăneşti, Folteşti,
ş.a.;
Frumuşiţa, Fundeni, Ghidigeni,
Gohor, Griviţa, Independenţa, Iveşti, Situri din patrimoniul mondial
Jorăşti, Lieşti, Măstăcani, Matca, UNESCO: -.
Movileni, Munteni, Nămoloasa,
Negrileşti, Nicoreşti, Oancea,

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


47
GIURGIU

Aşezarea geografică şi Ismar, Parapanca, Zboiul ş.a.); ape


cadrul natural subterane: ape freatice şi ape de
adâncime;
Poziţia geografică: în partea sud a ţării, la
Asociaţii biogeografice: păduri de
44o10’ lat. N şi 26°00’ long. E;
foioase (cer, gârniţa), silvostepă,
Judeţele vecine: Călăraşi (E), Teleorman zăvoaie, vegetaţie halofilă;
(V), Dâmboviţa (N) şi Ilfov (N şi
Arii protejate: Parcul Natural Comana;
NE); în S şi SE este mărginit de
rezervaţii naturale: Pădurea Oloaga–
Bulgaria;
Grădinari, Pădurea Padina
Suprafaţa: 3.526 km2; Tătarului, Pădurea Manafu şi Teşila.
Relieful/unităţile de relief: de câmpie şi
luncă; Câmp. Română – Câmp. Aspecte demografice şi
Teleormanului/ Munteniei de Vest şi socio-economice
Câmp. Ialomiţei/ Munteniei
Centrale: Câmp. Vlăsiei (Câmp. Populaţia: 281.422 loc.;
Ilfovului, Câmpul Câlnăului şi Densitatea medie a populaţiei: 79,8
Lunca Argeş-Sabar), Câmp. Găvanu- loc./km2;
Burdea (Câmp. Burdea şi Câmp.
Structura etnică: români = 88,2%, romi =
Câlniştei) şi Câmp. Burnasului – şi
5,4%, alte etnii = 0,02% ş.a.;
Lunca Dunării (Lunca Pasărea şi
Lunca Greaca); Structura confesională: ortodocşi =
92,1%, adventişti de ziua a şaptea =
Clima: cu influenţe de tranziţie; temp.
0,5%, creştini după evanghelie =
med. multianuală: 11,3oC (în S) şi
0,2% ş.a.;
10,5oC (în N); precip. med. anuale:
555 mm (în V) şi 545 mm (în E); Populaţia urbană: 82.205 loc. (29,2%);
vânturile: din NE, E, SV, Crivăţul; Populaţia rurală: 199.217 loc. (70,8%);
Hidrografia: destul de deficitară; apele Oraşul reşedinţă de judeţ: Giurgiu: situat
curgătoare: Dunărea, Argeş – cu la 43°54’03” lat. N şi 25°58’26” long.
afluenţii: Neajlov (cu Chipicanu, E, în Câmp. Burnazului (Câmp.
Dâmbovnic, Câlniştea ş.a.), Sabar Română), la 25 m alt., a fost atestat
(cu Ciorogârla) ş.a. –, Parapanca ş.a.; documentar în anul 1394, menţionat
lacuri naturale şi artificiale: Comana ca oraş din sec. XIX şi declarat
(lac de luncă) şi iazuri (pe Glavacioc, municipiu în 1968. Numără 61.353
Câlniştea, Porumbeni, Milcovăţ, loc. Structura sa etnică este compusă

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


48
din: români = 83,8%, romi = 4,4%, Valea Dragului, Vărăşti, Vânătorii
maghiari = 0,05% ş.a., iar cea Mici, Vedea;
confesională, din: ortodocşi = 86,5%, Regiuni şi obiective turistice: municipiul
romano-catolici = 0,04%, adventişti Giurgiu – cu Muzeul luptei pentru
de ziua a şaptea = 0,04% ş.a.; independenţă, „Aleea Eroilor” (cu
Alte aşezări urbane: Bolintin-Vale (12.929 23 de busturi ale unor eroi căzuţi în
loc.), Mihăileşti (7.923); războiul din 1877-1878), Turnul
Comunele: Adunaţii-Copăceni, Băneasa, ceasornicului (sec. XVIII-XIX; peste
20 m înălţime), ruinele cetăţii din
Bolintin-Deal, Bucşani, Bulbucata,
sec. XV, Podul prieteniei, Portul ş.a. –,
Buturugeni, Călugăreni, Clejani,
localităţile Greaca (urmele unei
Colibaşi, Comana, Cosoba, Crevedia
aşezări din sec. IX-X), Vieru, Pietrele
Mare, Daia, Floreşti-Stoeneşti,
(cu un punct arheologic –
Frăteşti, Găiseni, Găujani, Ghimpaţi,
Gumelniţa), Drăghiceanu (cu
Gogoşari, Gostinari, Gostinu,
aşezare neolitică), Popeşti (cu
Grădinari, Greaca, Herăşti, Hotarele,
Argedava), Călugăreni (monu-
Iepureşti, Isvoarele, Izvoarele, Joiţa,
mentele din 1682 şi 1913), Comana
Letca Nouă, Malu, Mârşa, Mihai
(cu lac, mănăstire – sec. XVI –, arie
Bravu, Ogrezeni, Oinacu, Prundu,
protejată, punct de agrement) ş.a.;
Putineiu, Răsuceni, Roata de Jos,
Săbăreni, Schitu Singureni, Slobozia, Situri din patrimoniul mondial
Stăneşti, Stoeneşti, Toporu, Ulmi, UNESCO: -.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


49
GORJ

Aşezarea geografică şi (Pârâul Galben, Ciocadea, Blahniţa,


cadrul natural Vladimir), Motru (cu Motru Sec ş.a.),
Amaradia (cu Slăvuţa şi Plosca) –,
Poziţia geografică: în partea sud-vestică a Olteţ, Cerna (cu Rodocheasa, Ivan,
ţării, la 45o00’ lat. N şi 23°20’ long. E; Balmez, Olanu ş.a.); lacuri naturale
Judeţele vecine: Vâlcea (N şi E), Dolj (S), şi artificiale: Gâlcescu/ Câlcescu,
Mehedinţi (SV), Caraş-Severin (NV) Slăveiul, Tăuri, Mija, Pasărea
şi Hunedoara (N); (glaciare), Iovanu/ Valea lui Iovan,
Motru, Vâja, Clocotiş, Tismana (de
Suprafaţa: 5.602 km2;
acumulare) etc.; ape subterane: ape
Relieful/unităţile de relief: montan, de suprafreatice, ape freatice şi ape de
deal şi podiş; Carpaţii Meridionali adâncime, unele mineralizate;
(Grupa Parâng – M-ţii Parâng – şi
Asociaţii biogeografice: păduri de
Grupa Retezat-Godeanu – M-ţii
foioase (stejari şi fag), păduri de
Vâlcan, M-ţii Godeanu şi M-ţii
conifere, vegetaţie subalpină, pajişti
Mehedinţi), Subc. Getici (Depr.
alpine, zăvoaie;
Subcarpatică Olteană, Dl. Cârligei,
Dl. Săcelului, Depr. Târgu Jiu- Arii protejate: parcuri naţionale:
Cărbuneşti, D-le Stroieştiului, Dl. Domogled-Valea Cernei, Defileul
Sporeşti şi Dealul lui Bran) şi Pod. Jiului şi Retezat; Parcul Natural
Getic (D-le Amaradiei, Dl. Roşiei, D- Geoparcul Platoul Mehedinţi;
le Jilţului şi Dl. Bujorescu); rezervaţii naturale: Cotul cu Aluni,
Pădurea Bârcului, Pădurea Gorganu,
Clima: cu influenţe submediteraneene şi
Pădurea Tismana-Pocruia, Ciucevele
oceanice; temp. med. multianuală:
Cernei, Cheile Corcoaiei, Cheile
10oC (în reg. joase din S) şi sub 0oC
Olteţului şi Peştera Polovragi,
(în reg. înalte din N); precip. med.
Muntele Oslea, Piatra Boroştenilor,
anuale: 590 mm (în reg. joase din S)
Cheile Sohodolului, Locul fosilifer
şi 1.200 mm (în reg. montane înalte);
Buzeşti, Valea Sodomului, Peştera
vânturile: Vânturile de Vest,
Muierii, Formaţiunile eocene de la
Austrul, foehnuri;
Săcelu ş.a.; monumente ale naturii:
Hidrografia: destul de bogată şi variată; Izbucul Jaleşului, Piatra Andreaua,
râuri: Jiu – cu afluenţii Sadu, Şuşiţa, Piatra Buhei, Sfinxul Lainicilor,
Jaleş, Bistriţa (cu Bistricioara şi Stâncile Rafailă, Dealul Gornăcelu,
Bâlta), Tismana, Ciolana, Jilţu (cu Izvoarele Izvernei, Izvoarele
Valea Racilor şi Borăscu), Gilort minerale Săcelu, Peştera Gura

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


50
Plaiului, Peştera Iedului, Peştera Ciocadia, Berleşti, Bâlteni, Bolboşi,
Lazului, Peştera Martel şi Piatra Borăscu, Brăneşti, Bumbeşti-Piţic,
Biserica Dracilor; arbori ocrotiţi: Bustuchin, Câlnic, Căpreni,
Bradul alb (Abies alba), întâlnit în Cătunele, Ciuperceni, Crasna,
Munţii Rânca şi castanii comestibili Cruşeţ, Dănciuleşti, Dăneşti,
(Castanea sativa), ocrotiţi la Nereju şi Drăgoteşti, Drăguţeşti, Fărcăşeşti,
Polovragi. Glogova, Godineşti, Hurezani,
Ioneşti, Jupâneşti, Leleşti, Licurici,
Aspecte demografice şi Logreşti, Mătăsari, Muşeteşti,
socio-economice Negomir, Padeş, Peştişani, Plopşoru,
Polovragi, Prigoria, Roşia de
Populaţia: 341.594 loc.; Amaradia, Runcu, Săcelu,
Samarineşti, Săuleşti, Schela,
Densitatea medie a populaţiei: 60,9
Scoarţa, Slivileşti, Stăneşti, Stejari,
loc./km2;
Stoina, Ţânţăreni, Teleşti, Turburea,
Structura etnică: români = 94,1%, romi = Turcineşti, Urdari, Văgiuleşti,
1,9%, maghiari = 0,03% ş.a.; Vladimir;
Structura confesională: ortodocşi = Regiuni şi obiective turistice: Carpaţii
93,7%, penticostali = 7,0%, reformaţi = Meridionali – cu peisajele montane,
4,0% ş.a.; glaciare şi carstice din M-ţii Parâng,
Populaţia urbană: 154.514 loc. (45,2%); M-ţii Godeanu, M-ţii Mehedinţi şi M-
ţii Vâlcan (cheile Sohodolului,
Populaţia rurală: 187.080 loc. (54,8%);
Olteţului, Galbenului, Corcoaiei,
Oraşul reşedinţă de judeţ: Târgu Jiu: Cernişoarei, Def. Jiului, peşterile
situat la 45°02’02” lat. N şi 23°16’29” Polovragi, Muierilor ş.a., Staţiunea
long. E, în Subc. Gorjului (Subc. Rânca, şoseaua „Transalpina” etc.) –,
Getici), la 200 m alt., a fost atestat în municipiul Târgu Jiu – Muzeul
anul 1406 şi menţionat ca oraş în Judeţean, Monumentul Ecaterina
1597 şi declarat municipiu în 1968. Teodoroiu, Ansamblul sculptural C.
Numără 82.504 loc. Structura sa Brâncuşi (Masa Tăcerii, Poarta
etnică este compusă din: români = Sărutului, Coloana Infinitului), Casa
90,6%, romi = 3,2%, maghiari = Măldărescu, Casa Barbu Gănescu,
0,05% ş.a., iar cea confesională, din: Biserica Sfinţii Împăraţi, Monumentul
ortodocşi = 92,1%, penticostali = Tudor Vladimirescu ş.a. –, mănăstirile
0,8%, romano-catolici = 0,2% ş.a.; Tismana (1377-1378), Lainici (1817),
Alte aşezări urbane: Bumbeşti-Jiu (8.932 Polovragi (1505), Vişina (1519), Dealu
loc.), Motru (mun., 19.079), Novaci Mare (sec. XIX) ş.a., satul Curţişoara –
(5.431), Rovinari (11.816), Târgu Cula Cornoiu (sec. XVIII), Muzeul
Cărbuneşti (8.034), Ţicleni (4.414), Etnografic, biserica (sec. XIX) –, satul
Tismana (7.035), Turceni (7.269); Hobiţa (Casa Memorială Constantin
Brâncuşi) ş.a.;
Comunele: Albeni, Alimpeşti, Aninoasa,
Arcani, Baia de Fier, Bălăneşti, Situri din patrimoniul mondial
Băleşti, Bărbăteşti, Bengeşti- UNESCO: -.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


51
HARGHITA

Aşezarea geografică şi şi 1.200 mm (în reg. montane înalte);


cadrul natural vânturile: Vânturile de Vest, brize
montane;
Poziţia geografică: în partea central-
Hidrografia: destul de bogată şi variată;
estică a ţării, la 46o30’ lat. N şi 25°30’
râuri: Mureş – cu afluenţii: Şumuleul
long. E;
Mare (cu Şumuleul Mic), Borozont,
Judeţele vecine: Neamţ (NE şi E), Bacău Pietrosu, Batca, Eseniu, Voivodeasa,
(E), Covasna (SE şi S), Braşov (S), Călimănel etc. –, Olt – cu Sedloco,
Mureş (SV şi V) şi Suceava (N); Lunca, Şoarecu, Groapa Apei,
Suprafaţa: 6.639 km2; Mădăraşu Mare, Şugo, Racu, Segheş,
Beta, Pustnic, Piriu Mare, Cozmeni,
Relieful/unităţile de relief: montan şi
Tuşnad, Caşin (prin intermediul
deluros; Carpaţii Orientali (Carpaţii
Râului Negru), Vârghiş, Homorodu
Moldavo-Transilvani: M-ţii Bistriţei,
Mare (cu Homorodu Mic, prin
M-ţii Căliman, M-ţii Giurgeu, M-ţii
intermediul râului Homorod) ş.a. –,
Hăşmaş, M-ţii Gurghiu, M-ţii
Târnava Mare (cu Piriu Rece,
Harghita, M-ţii Ciuc, M-ţii Nemira,
Vărşag, Senced, Şicasău, Desaga,
Bodoc, M-ţii Ciomatu/Ciomadu,
Brădeşti, Feernic ş.a.), Târnava Mică
Depr. Gheorgheni/ Giurgeu, Depr.
(cu Corund), Bistricioara (cu Seaca,
Ciuc, Depr. Glod-Drăgoiasa, Depr.
Valea Vinului, Corbu, Putna), Bicaz,
Bilbor, Depr. Borsec, Depr. Uzului
Valea Rece etc.; lacuri naturale şi
Superior, Depr. Plăieşi, Depr.
artificiale: Lacul Sfânta Ana
Ceangăi, Depr. Vărşag, Depr. Sicaş),
(vulcanic), Lacul Roşu (de baraj
Depresiunea Transilvaniei (Subc.
vulcanic), Rat (de alunecare), Bălan
Transilvaniei şi Pod. Târnavelor: Dl.
(de acumulare) ş.a.; ape subterane:
Şiclod, Dl. Firtuş, Dl. Aramei, Dl.
ape freatice şi ape de adâncime,
Pietriş, Depr. Praid-Corund, Depr.
unele mineralizate – carbogazoase
Atid-Cuşmed, Depr. Lupeni-
(mofete), sulfuroase, feruginoase,
Cobăteşti, Depr. Cristuru Secuiesc,
clorosodice, clorurate-bicarbonatate,
Depr. Odorhei, Depr. Archita-
bicarbonatate calcice ş.a.) – şi
Dârjiu, Depr. Homoroadelor şi Pod.
hipotermale (20-28oC);
Dumbrăvenilor);
Asociaţii biogeografice: păduri de
Clima: cu influenţe oceanice; temp. med.
foioase (stejari şi fag), păduri de
multianuală: 8oC (în reg. joase din
conifere, vegetaţie subalpina, pajişti
SV) şi 1,5oC (în reg. înalte); precip.
alpine, zăvoaie;
med. anuale: 550 mm (în Depr. Ciuc)

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


52
Arii protejate: parcuri naţionale: Cheile Comunele: Atid, Avrămeşti, Bilbor,
Bicazului-Hăşmaş şi Căliman; Brădeşti, Căpâlniţa, Cârţa, Ciceu,
rezervaţii naturale şi monumente ale Ciucsângeorgiu, Ciumani, Corbu,
naturii: Vulcanii noroioşi de la Corund, Cozmeni, Dăneşti, Dârjiu,
Filiaşi, Avenul Licaş, Dealul Dealu, Ditrău, Feliceni, Frumoasa,
Melcului (Firtuş), Muntele de Sare Gălăuţaş, Joseni, Lăzarea, Leliceni,
Praid, Rezervaţia geologică de la Lueta, Lunca de Jos, Lunca de Sus,
Sâncrăieni, Peştera Şugău şi Cascada Lupeni, Mădăraş, Mărtiniş, Mereşti,
de apă termală Topliţa. Mihăileni, Mugeni, Ocland, Păuleni-
Ciuc, Plăieşii de Jos, Porumbeni,
Aspecte demografice şi Praid, Racu, Remetea, Săcel,
socio-economice Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin,
Sânsimion, Sântimbru, Sărmaş, Satu
Populaţia: 310.867 loc.; Mare, Secuieni, Siculeni, Simoneşti,
Subcetate, Suseni, Tomeşti, Tulgheş,
Densitatea medie a populaţiei: 46,8
Tuşnad, Ulieş, Vărşag, Voşlăbeni,
loc./km2;
Zetea;
Structura etnică: maghiari = 84,6%,
Regiuni şi obiective turistice: Carpaţii
români = 14,6%, romi = 1,1% ş.a.;
Orientali – cu peisajele montane şi
Structura confesională: romano-catolici = vulcanice din M-ţii Căliman, M-ţii
64,5%; ortodocşi = 12,1%, reformaţi = Gurghiu, M-ţii Harghita, M-ţii
11,8% ş.a.; Bistriţei, M-ţii Giurgeu, M-ţii
Populaţia urbană: 132.418 loc. (42,5%); Hăşmaş, M-ţii Ciuc, M-ţii Bodoc, M-
ţii Nemira (cu Lacul Roşu, L. Iezeru
Populaţia rurală: 178.449 loc. (57,5%);
Călimanului, L. Sfânta Ana, Tinovul
Oraşul reşedinţă de judeţ: Miercurea- Mohoş ş.a.), staţiunile balneoclima-
Ciuc: situat la 46°22’ lat. N şi 25°48’ terice şi climaterice Borsec, Topliţa,
long. E, în Depr. Ciucului (Carp. Remetea, Băile Tuşnad, Praid ş.a.,
Orientali), la 662 m alt., a fost atestat municipiul Miercurea-Ciuc –
documentar în anul 1427, menţionat Cetatea Mikó (1621, 1714), Biserica
ca oraş în 1558 şi declarat municipiu Romano-Catolică (sec. XVIII), băile
în 1968. Numără 38.966 loc. Structura etc. –, oraşele Gheorgheni –Biserica
sa etnică este compusă din: maghiari Romano-Catolică (sec. XV şi XVIII),
= 78,5%, români = 16,7%, romi = 0,8% Biserica Armenească (sec. XVIII),
ş.a., iar structura confesională, din: muzeul, parcul dendrologic ş.a. –,
romano-catolici = 70,8%, ortodocşi = Odorheiu Secuiesc – castrul roman
14,7%, reformaţi = 7,2% ş.a.; Aeropolis, Cetatea (sec. XVI),
Alte aşezări urbane: Băile Tuşnad (1.641 Biblioteca documentară (sec. XVII)
loc.), Bălan (6.115), Borsec (2.585), ş.a. – com. Dârjiu (biserică fortificată
Cristuru Secuiesc (9.650), de sec. XIII-XIV) ş.a.;
Gheorgheni (mun., 18.377), Topliţa Situri din patrimoniul mondial
(mun., 13.929), Odorheiu Secuiesc UNESCO: Biserica fortificată din
(mun., 34.257), Vlăhiţa (6.898); Dârjiu.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


53
HUNEDOARA

Aşezarea geografică şi Strei (cu Râul Bărbat, Râul Alb,


cadrul natural Sibişel, Râul Mare, Breazova, Pârâul
Luncanilor ş.a.), Cerna (cu
Poziţia geografică: în partea sud-vestică a Govăşdia, Zlaşti. Peştiş ş.a.), Certei,
ţării, la 46o00’ lat. N şi 23°00’ long. E; Călan, Boz, Sârbi, Guraşada, Dobra,
Judeţele vecine: Alba (NE şi E), Vâlcea Pârâul Lăpugilor, Zam, Almaş ş.a. –,
(SE), Gorj (S), Caraş-Severin (SV), Crişul Alb (cu Juncu, Râbiţa, Obârşia
Timiş (V) şi Arad (NV şi N); etc.) – şi Jiu (cu Jiul de Est şi Jiul de
Vest); lacuri naturale şi artificiale:
Suprafaţa: 7.063 km2;
glaciare (Bucura, Zănoaga, Tăul
Relieful/unităţile de relief: montan, de Custurei, Tăul Agăţat, Florica,
deal şi de câmpie; Carpaţii Viorica, Ana, Lia, Tăul Negru, Tăul
Meridionali (Grupa Parâng şi Grupa fără Nume, Baicu, Corciova, Pietrele
Retezat-Godeanu: M-ţii Şureanu, M- Albe, Tăul fără Fund, Slăveiul,
ţii Parâng, M-ţii Vâlcan, M-ţii Roşiile, Oglinda Mândrei ş.a.), de
Retezat, M-ţii Godeanu, M-ţii Ţarcu, baraj (Gura Apelor, Cinciş, Valea de
Depr. Petroşani, Depr. Haţeg, Depr. Peşti); ape subterane: ape freatice şi
Hunedoara şi Cul. Orăştiei), Carpaţii ape de adâncime, unele mineralizate
Occidentali (M-ţii Poiana Ruscăi şi – calcaroase, clorurate, feruginoase,
M-ţii Apuseni: M-ţii Metaliferi, M-ţii sulfuroase, radioactive, oligome-
Bihor, Depr. Brad, Depr. Almaş- talice ş.a. –, mezotermale şi termale
Balşa, Depr. Ormindea-Băiţa, Depr. (33-36oC);
Luncoiu, Depr. Ilia, Depr. Sălciva-
Asociaţii biogeografice: păduri de
Zam, Depr. Dorna ş.a.) şi D-le de
foioase (stejari şi fag), păduri de
Vest;
conifere, vegetaţie subalpină, pajişti
Clima: cu influenţe oceanice; temp. med. alpine, zăvoaie;
multianuală: 10oC (în V, în Cul.
Arii protejate: parcuri naţionale: Defileul
Mureşului) şi -2oC (în S, pe culmile
Jiului şi Retezat; parcuri naturale
înalte); precip. med. anuale: sub. 600
Grădiştea Muncelului-Cioclovina
mm (în Cul. Orăştiei) şi 1.400 mm
(Ciclovina), Geoparcul Dinozaurilor
(pe culmile înalte din S); vânturile:
Ţara Haţegului; rezervaţii naturale:
Vânturile de Vest, brize montane;
Dealurile Colţ şi Zănoaga, Fânaţele
Hidrografia: bogată şi variată; râuri: cu narcise Nucşoara, Mlaştina
Mureş – cu afluenţii: Geoagiu (cu Peşteana, Vârful Poienii, Pădurea
Ardeu), Romoş, Orăştie (cu Sibişel), Bejan, Codrii seculari de pe văile

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


54
Dobrişoarei şi Prisloapei, Măgurile 1968. Numără 61.123 loc. Structura
Săcărâmbului, Arboretul Simeria, sa etnică este compusă din: români =
Pădurea Slivuţ, Podul natural de la 82,9%, maghiari = 7,2%, romi = 1,2%
Grohot şi Cheile Uibăreşti, Cheile ş.a., iar cea confesională, din:
Jieţului, Măgura Uroiului, Muntele ortodocşi = 76,4%, romano-catolici =
Vulcan, Tufurile calcaroase din 6,4%, penticostali = 2,6% ş.a.;
Valea Bobâlnei, Dealul şi Peştera Alte aşezări urbane: Aninoasa (4.360
Bolii, Complexul carstic Călianu– loc.), Brad (mun., 14.495), Călan
Ponorici–Ciclovina, Dealul Cetăţii (11.279), Geoagiu (5.294), Haţeg
Deva, Calcarele din Dealul Măgura, (9.685), Hunedoara (mun., 60.525),
Paleofauna reptiliană Ţuştea, Cheile Lupeni (mun., 23.390), Orăştie
Cernei, Apele mezotermale
(mun., 18.227), Petrila (22.692),
Geoagiu–Băi, Cheile Ribicioarei şi Petroşani (mun., 37.160), Simeria
Uibăreştilor, Calcarele de la Faţa (12.556), Uricani (8.972), Vulcan
Fetii, Peştera Şura Mare, Peştera (mun., 24.160);
Tecuri (Complexul carstic Răchiţaua-
Tecuri) ş.a.; monumente ale naturii: Comunele: Baia de Criş, Balşa, Băniţa,
Podul natural de la Grohot şi Peştera Baru, Băcia, Băiţa, Bătrâna, Beriu,
Cizmei; arbori ocrotiţi: stejarul Blăjeni,Boşorod, Brănişca, Bretea
(Quercus robur) la Ţebea („Gorunul Română, Buceş, Bucureşci, Bulzeştii
lui Horea”). de Sus, Bunila, Burjuc, Cerbăl,
Certeju de Sus, Cârjiţi, Crişcior,
Densuş, Dobra, General Berthelot,
Aspecte demografice şi
Ghelari, Gurasada, Hărău, Ilia,
socio-economice
Lăpugiu de Jos, Lelese, Lunca Cernii
Populaţia: 418.565 loc.; de Jos, Luncoiu de Jos, Mărtineşti,
Orăştioara de Sus, Pestişu Mic, Pui,
Densitatea medie a populaţiei: 59,2 Rapoltu Mare, Răchitova, Ribiţa,
loc./km2; Râu de Mori, Romos, Sarmizegetusa,
Structura etnică: români = 92,7%, Sălaşu de Sus, Sântămăria-Orlea,
maghiari = 5,2%, romi = 1,4% ş.a.; Şoimuş, Teliucu Inferior, Tomeşti,
Topliţa, Toteşti, Turdaş, Vaţa de Jos,
Structura confesională: ortodocşi =
Vălişoara, Veţel, Vorţa, Zam;
74,2%, romano-catolici = 7,9%,
penticostali = 3,8% ş.a.; Regiuni şi obiective turistice: Carpaţii
Meridionali şi Carpaţii Orientali – cu
Populaţia urbană: 313.918 loc. (74,9%);
peisajele montane, glaciare şi
Populaţia rurală: 104.647 loc. (25,1%); carstice din M-ţii Şureanu, M-ţii
Oraşul reşedinţă de judeţ: Deva: situat la Parâng, M-ţii Retezat, M-ţii
45°52’ lat. N şi 22°54’ long. E, în Cul. Godeanu, M-ţii Poiana Ruscăi, M-ţii
Mureşului (Carp. Occidentali), la Metaliferi, M-ţii Bihor (peşterile
220 m alt., a fost atestat documentar Cioclovina, Ponorici, Şura Mare,
în anul 1269, menţionat ca oraş din Ohaba Ponor ş.a.) –, municipiul
sec. XV şi declarat municipiu din Deva – Cetatea (ridicată pe o

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


55
măgură vulcanică), Castelul Bethlen Mănăstirii Augustanilor (sec. XV)
(sau „Magna Curia” – găzduieşte ş.a. –, Haţeg – Muzeul etnografic şi
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi rezervaţia de zimbri –, Orăştie –
Romane), statuia ecvestră a lui Cetatea (sec. XV), Biserica Reformată
Decebal ş.a. –, cetăţile dacice (sec. XVI), muzeul –, Brad – Muzeul
Costeşti, Blidaru, Piatra Roşie- aurului etc.;
Luncani, Băniţa şi Sarmizegetusa, Situri din patrimoniul mondial
vestigiile Ulpiei Traiana Augusta UNESCO: fortăreţele dacice din M-
Dacica Sarmizegetusa (108-110 ţii Orăştie (Sarmizegetusa Regia,
d.Hr.), oraşele Hunedoara – Castelul Costeşti-Cetăţuie, Costeşti-Bildaru,
Corvineştilor (sec. XIV-XVI), Biserica Piatra Roşie şi Băniţa).
Ortodoxă „Sf. Nicolae”, Biserica

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


56
IALOMIŢA

Aşezarea geografică şi limanuri fluviatile (Rogoz, Sărăţuica,


cadrul natural Munteni-Buzău, Ezer, Fundata,
Schiauca, Obrada, Strachina ş.a.),
Poziţia geografică: în partea sud-estică a lacuri de albie şi terasă (Bentul
ţării, la 44o40’ lat. N şi 27°00’ long. E; Lătenilor, Amara), lacuri de luncă
Judeţele vecine: Constanţa (E), Călăraşi (Coşcovata, Piersica, Bentu, Batalu,
(S), Ilfov (V), Prahova (NV), Buzău Parcului, Marsilieni) şi iazuri (pe
(N) şi Brăila (N); Mostiştea, Valea Lată şi Reviga); ape
subterane: ape freatice şi ape de
Suprafaţa: 4.453 km2;
adâncime, unele mineralizate;
Relieful/unităţile de relief: de câmpie;
Asociaţii biogeografice: stepă, silvostepă,
Câmp. Română (Câmp. Gherghiţei,
zăvoaie, vegetaţie psamofilă şi
Câmp. Săratei, Câmp. Vlăsiei – cu
pajişti de sărături;
Câmp. Snagovului, Câmp. Maia,
Câmp. Moviliţei –, Câmp. Arii protejate: rezervaţia naturală Lacul
Bărăganului – Bărăganul Mostiştei, Fundata ş.a.
cu Câmp. Lehliului, Câmpul,
Ciulniţei şi Câmpul Ştefan Vodă, Aspecte demografice şi
Câmpul Hagieni, cu Câmpul socio-economice
Făcăeni, Bărăganul Ialomiţei, cu
Câmpul Urziceniului, Câmp. Populaţia: 274.148 loc.;
Padinei, Câmpul Amara, Câmpul Densitatea medie a populaţiei: 61,5
Roşiori, Câmp. Strachinei) şi Lunca loc./km2;
Dunării (cu Balta Ialomiţei);
Structura etnică: români = 88,1%, romi =
Clima: cu influenţe oceanice; temp. med. 5,2%, ruşi-lipoveni = 0,1% ş.a.;
multianuală: 11,1oC (în SE) şi 10,3oC
Structura confesională: ortodocşi =
(în NV); precip. med. anuale: 402
91,6%, penticostali = 1,3%, adventişti
mm (în V) şi 511 mm (în V);
de ziua a şaptea = 0,2% ş.a.;
vânturile: Crivăţul, Băltăreţul,
Suhoveiul; Populaţia urbană: 116.949 loc. (42,7%);
Hidrografia: deficitară; ape curgătoare: Populaţia rurală: 157.199 loc. (57,3%);
Dunărea (cu Br. Borcea şi Br. Oraşul reşedinţă de judeţ: Slobozia:
Dunărea Veche), Ialomiţa (cu situat la 44°33’53” lat. N şi 27°21’06”
afluenţii: Prahova, Sărata, Strachina long. E, în Câmp. Bărăganul
etc.); lacuri naturale şi artificiale: Ialomiţei (Câmp. Română), la 30 m

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


57
alt., a fost atestat documentar în Grindu, Griviţa, Gura Ialomiţei, Ion
1594 (sau 1614), menţionat ca oraş în Roată, Jilavele, Maia, Manasia,
1912 şi declarat municipiu în 1979. Mărculeşti, Mihail Kogălniceanu,
Numără 45.891 loc. Structura sa Miloşeşti, Moldoveni, Movila,
etnică este compusă din: români = Moviliţa, Munteni-Buzău, Ograda,
90,0%, romi = 2,7%, turci = 0,08% Perieţi, Platoneşti, Reviga, Roşiori,
ş.a., iar cea confesională, din: Sălcioara, Sărăţeni, Săveni, Scânteia,
ortodocşi = 92,1%, adventişti de ziua Sfântu Gheorghe, Sineşti, Stelnica,
a şaptea = 0,2%, romano-catolici = Sudiţi, Traian, Valea Ciorii, Valea
0,1% ş.a.; Măcrişului, Vlădeni;
Alte aşezări urbane: Amara (7.345 loc.), Regiuni şi obiective turistice: municipiul
Feteşti (mun., 30.217), Fierbinţi-Târg Slobozia – cu Muzeul Naţional al
(4.969), Ţăndărei (13.219), Urziceni Agriculturii, Muzeul Judeţean,
(mun., 15.308); Biserica Sf. Voievozi (1634, 1842),
Comunele: Adâncata, Albeşti, Alexeni, Casa de cultură, Catedrala
Episcopală (1992-2004),
Andrăşeşti, Armăşeşti, Axintele,
Monumentul Eroilor din 1916-1918
Balaciu, Bărbuleşti, Bărcăneşti,
ş.a. –, Staţiunea Balneoclimaterică
Borăneşti, Borduşani, Brazii, Bucu,
Amara, oraşele Urziceni, Feteşti,
Bueşti, Căzăneşti, Ciocârlia,
Ţăndărei, L. Fundata, L. Strachina,
Ciochina, Ciulniţa, Cocora, Colelia,
L. Rogoz, Balta Ialomiţei etc.;
Cosâmbeşti, Coşereni, Drăgoeşti,
Dridu, Făcăeni, Gârbovi, Gheorghe Situri din patrimoniul mondial
Doja, Gheorghe Lazăr, Giurgeni, UNESCO: -.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


58
IAŞI

Aşezarea geografică şi Hidrografia: destul de variată; râuri: Siret


cadrul natural – cu afl: Sireţel, Hărmăneşti,
Moldova ş.a. –, Prut – cu Jijia (cu
Poziţia geografică: în partea nord-estică a Aluza, Miletin, Puturosu, Gârla
ţării, la 47o20’ lat. N şi 27°20’ long. E; Morii, Frasin, Bahlui – cu Gurguiata,
Judeţele vecine: Vaslui (S), Neamţ (SV şi Duruşca, Bahlueţ, Hoieşti, Căsuţa
V), Suceava (NV) şi Botoşani (N); în Mare, Roşior, Valea Lupilor, Valea
E este mărginit de Republica Locii, Cacaina, Chiriţa, Orzeni etc.),
Moldova; Comarna, Covasna, Bohotin, Moşna
ş.a. – şi afluenţii direcţi sau indirecţi
Suprafaţa: 5.476 km2;
ai Bârladului – Mănăstirea, Găureni,
Relieful/unităţile de relief: de podiş şi Sacovăţ (cu Veja, Durăceasa),
deal; Pod. Moldovei – cu Pod. Slavnic (cu Stăvnicel şi Urşiţa),
Sucevei (Dl. Hotin, Dl. Tudorei, Rebricea (cu Cocoara), Vaslui (cu
Depr. Bahluiului Superior, Dl. Dobra şi Cărbunăria) erc.; lacuri
Sângeap, Dl. Mare, Col. Ruginoasa- naturale şi artificiale: lacuri de luncă
Strunga, Col. Bârei, Dl. Tătăruş, Cul. (Rotunda), iazuri şi heleşteie
Siretului), Câmp. Moldovei (Câmp. (Bulbucani, Gropniţa, Mălăieşti,
Jijiei Inferioare: Col. Pădureni- Larga Jijia, Strâmbu, Canţaş, Valea
Căueşti, Col. Miletinului, Col. Mare, Savia, Ciocadia, Huc,
Gloduri-Coasta Stâncii, Col. Sârca, Gurgueta, Ureche, Plopi, Toteşti,
Col. Bahluiului, Col. Dumeştilor) şi Aroneanu, Paharnic, Podu Iloaiei,
Pod. Bârladului (Pod. Central Ciurbeşti, Cucuteni, Hărpăneşti,
Moldovenesc: Dl. Tansa, Pod. Dumeşti ş.a.); ape subterane: ape
Sacovăţ, Pod. Ipatele, Depr. freatice şi ape de adâncime, unele
Bârladului Superior, Dl. Repedea- mineralizate – sulfuroase, cloruro-
Zăpodeni, Pod. Vaslui, Dl. sodice, iodate-bromate ş.a. – şi cu
Coropceni şi Dl. Cetăţuia-Mireni); duritate ridicată (16-20oG);
Clima: cu influenţe de ariditate; temp. Asociaţii biogeografice: silvostepă,
med. multianuală: 10oC (în reg. păduri de foioase (stejari, gorun şi
joase) şi 8,5oC (în reg. înalte); precip. fag), zăvoaie;
med. anuale: 530 mm (în reg. joase
Arii protejate: rezervaţii naturale:
din NE) şi 600 mm (în reg. înalte din
Bohotin–Pietrosu, Făgetul secular
V); vânturile: din NV, SE, N,
Humosu, Pădurea Icuşeni, Lunca
Crivăţul;
Mirceşti (Vasile Alecsandri),

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


59
Pietrosu, Poiana cu Schit, Pădurea romano-catolici = 2,9%, creştini după
Tătăruşi, Fâneţele seculare Valea lui Evanghelie = 0,4% ş.a.;
David, Pădurea Cătălina–Cotnari, Alte aşezări urbane: Hârlău (10.905 loc.),
Pădurea Frumuşica, Pădurea Paşcani (mun., 33.745), Podu Iloaiei
Roşcani, Pădurea Uricani, Sărăturile (9.573), Târgu Frumos (10.475);
din Valea Ilenei, Poieni–Cărbunăria,
Locul fosilifer Dealul Repedea, Comunele: Alexandru Ioan Cuza,
Cotul Bran pe râul Prut, Cotul Andrieşeni, Aroneanu, Balş, Bălţaţi,
Sălăgeni şi Balta Teiva-Vişina; Bârnova, Belceşti, Bivolari, Brăeşti,
monumente ale naturii: Vulcanii Butea, Cepleniţa, Ciohorăni,
noroioşi de la Filiaşi şi Punctul Ciorteşti, Ciurea, Coarnele Caprei,
fosilifer Băiceni; arbori ocrotiţi: Comarna, Costeşti, Costuleni,
stejarul (Quercus robur) de la Cotnari, Cozmeşti, Cucuteni,
Vlădicani şi „Teiul lui Eminescu” Dagâţa, Deleni, Dobrovăţ, Dolheşti,
(Tilia tomentosa) din Parcul Copou Drăguşeni, Dumeşti, Erbiceni,
din Iaşi. Fântânele, Focuri, Golăieşti, Gorban,
Grajduri, Gropniţa, Grozeşti,
Hălăuceşti, Hărmăneşti, Heleşteni,
Aspecte demografice şi
Holboca, Horleşti, Ion Neculce,
socio-economice
Ipatele, Lespezi, Leţcani, Lungani,
Populaţia: 772.355 loc.; Mădârjac, Mirceşti, Mironeasa,
Miroslava, Mirosloveşti, Mogoşeşti,
Densitatea medie a populaţiei: 141,0 Mogoşeşti-Siret, Moşna, Moţca,
loc./km2; Movileni, Oţeleni, Plugari, Popeşti,
Structura etnică: români = 91,0%, romi = Popricani, Prisăcani, Probota,
1,4%, ruşi-lipoveni = 0,3% ş.a.; Răchiteni, Răducăneni, Rediu,
Româneşti, Roşcani, Ruginoasa,
Structura confesională: ortodocşi =
Scânteia, Schitu Duca, Scobinţi,
85,7%, penticostali = 3,2%, romano-
Sineşti, Sireţel, Stolniceni-Prăjescu,
catolici = 0,5% ş.a.;
Strunga, Şcheia, Şipote, Tansa,
Populaţia urbană: 355.120 loc. (45,9%); Tătăruşi, Todireşti, Tomeşti, Trifeşti,
Populaţia rurală: 417.228 loc. (54,1%); Ţibana, Ţibăneşti, Ţigănaşi, Ţuţora,
Ungheni, Valea Lupului, Valea
Oraşul reşedinţă de judeţ: Iaşi: situat la
Seacă, Vânători, Victoria, Vlădeni,
47°09’44” lat. N şi 27°35’20” long. E,
Voineşti;
în Câmp. Jijiei Inferioare (Pod.
Moldovei), la 100 m alt., a fost Regiuni şi obiective turistice: municipiul
atestat documentar pentru prima Iaşi – Curtea Domnească (sec. XVI),
dată în anul 1387, menţionat ca oraş Palatul Culturii (1905-1907), Biserica
în 1415 şi declarat municipiu în S. Nicolae (ctitorie a lui Ştefan cel
1968. Numără 290.422 loc. Structura Mare), Mănăstirea Galata (1579-
sa etnică este compusă din: români = 1584), Biserica Trei Ierarhi (1639),
88,9%, romi = 0,4% ş.a., iar cea Mănăstirea Golia (1650-1660),
confesională, din: ortodocşi = 84,4%, Ansamblul Mănăstirii Cetăţuia

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


60
(1669-1672), Casa Dosoftei, Teatrul (cu reşedinţa lui Ştefan cel Mare),
Naţional (1896), Catedrala Cotnari (beciurile casei domneşti),
Metropolitană (1833-1887), Hârlău (biserici şi vechi case
Universitatea (1893), Muzeul de domneşti), Mirceşti (Muzeul
Istorie al Moldovei, Muzeul Memorial Vasile Alecsandri),
Etnografic al Moldovei, Muzeul de Paşcani –, Casa Cantacuzino-
Istorie Naturală, Parcul Copou (cu Paşcanu (sec. XVII), biserică din sec.
teiul lui Eminescu şi Grădina XVII, casa natală a lui Mihail
Botanică), casele memoriale Ion Sadoveanu etc.;
Creangă, Mihail Kogălniceanu, Situri din patrimoniul mondial
Otilia Cazimir ş.a. –, Târgu Frumos UNESCO: -.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


61
ILFOV

Aşezarea geografică şi Chitila, Pantelimon I şi II, Cernica)


cadrul natural ş.a.; ape subterane: ape freatice şi
ape de adâncime, unele mineralizate
Poziţia geografică: în partea sudică a sau termale;
ţării, la 44o40’ lat. N şi 26°00’ long. E;
Asociaţii biogeografice: silvostepă,
Judeţele vecine: Ialomiţa (NE şi E), păduri de foioase (stejari), zăvoaie;
Călăraşi (SE), Giurgiu (SV),
Arii protejate: rezervaţii naturale:
Dâmboviţa (V), Prahova (N) şi
Pădurea Râioasa, Pădurea
Municipiul Bucureşti, în interior;
Căldăruşani, Lacul şi Pădurea
Suprafaţa: 1.583 km2; Snagov.
Relieful/unităţile de relief: de câmpie;
Câmp. Română (Câmp. Vlăsiei: Aspecte demografice şi
Câmp. Maia, Câmp. Snagovului, socio-economice
Câmp. Moviliţei, Câmp. Ilfovului,
Câmp. Bucureştiului, Câmpul Populaţia: 388.738 loc.;
Câlnăului şi Lunca Argeş-Sabar); Densitatea medie a populaţiei: 245,5
Clima: cu de ariditate şi de tranziţie; loc./km2;
temp. med. multianuală: 11oC (în S) Structura etnică: români = 87,9%, romi =
şi 10oC (în N); precip. med. anuale: 4,0%, chinezi = 0,1% ş.a.;
540 mm (în SE) şi 600 mm (în NV);
Structura confesională: ortodocşi =
vânturile: din N, NV şi SV; Crivăţul;
89,0%, romano-catolici = 1,7%,
Hidrografia: destul de bogată şi variată; musulmani = 0,3 ş.a.;
râuri: Ialomiţa – cu afluenţii:
Populaţia urbană: 167.028 loc. (42,9%);
Sticlăria, Snagov Cociovaliştea (cu
Vlăsia) –, Mostiştea, Dâmboviţa Populaţia rurală: 221.710 loc. (57,1%);
(afluent al Argeşului) – cu: Oraşul reşedinţă de judeţ: majoritatea
Colentina şi Pasărea (cu Şindriliţa) – instituţiilor administrative ale
şi Argeş – cu Sabar (cu judeţului se găsesc în cadrul
Cociovaliştea), Cocioc ş.a.; lacuri municipiului Bucureşti1;
naturale şi artificiale: limanuri
fluviatile (Bălteni sau Mănăstirea, Alte aşezări urbane: Bragadiru (15.329
Ciolpani sau Scroviştea, Snagov, loc.), Buftea (22.178), Chitila (14.184),
Căldăruşani), iazuri (pe Mostiştea, Măgurele (11.041), Otopeni (13.861),
Pasărea, Şindriliţa, Câlnău), de baraj
(Mihăileşti, Buftea, Mogoşoaia, 1 Bucureşti, p. 105.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


62
Pantelimon (25.596), Popeşti Căldăruşani – lacul şi mănăstirea
Leordeni (21.895), Voluntari (42.944); (1637-1638) –, Bălteni (L. Scroviştea
Comunele: 1 Decembrie, Afumaţi, şi biserica mănăstirii din sec. 17),
Buftea – Palatul (sec. XIX) şi
Baloteşti, Berceni, Brăneşti, Cernica,
platourile de filmare –, Mogoşoaia –
Chiajna, Ciolpani, Ciorogârla,
Palatul lui C. Brâncoveanu (1702),
Clinceni, Copăceni, Corbeanca,
biserica de la 1688 –, Afumaţi –
Cornetu, Dascălu, Dărăşti-Ilfov,
ruinele cetăţii lui Radu de la
Dobroeşti, Domneşti, Dragomireşti-
Afumaţi (sec. XVI) –, Mănăstirea
Vale, Găneasa, Grădiştea, Glina,
Pasărea (sec. XIX), Mănăstirea
Gruiu, Jilava, Moara Vlăsiei,
Cernica (sec. XIX), Mănăstirea
Mogoşoaia, Nuci, Periş,
Ciorogârla, L. Mihăileşti, Otopeni
Petrăchioaia, Snagov, Ştefăneştii de
(Water Park) ş.a.;
Jos, Tunari, Vidra;
Situri din patrimoniul mondial
Regiuni şi obiective turistice: Snagov
UNESCO: -.
(lacul şi mănăstirea din sec. XVI),

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


63
MARAMUREŞ

Aşezarea geografică şi Vaser, Ruscova, Frumuşeana, Bistra


cadrul natural ş.a.), Iza (cu Boicu, Ieud, Botiza,
Slătioara, Valea Morii, Mara – cu
Poziţia geografică: în partea nordică a Runcu şi Coşeu –, Rona ş.a.),
ţării, la 47o40’ lat. N şi 24°00’ long. E; Săpânţa ş.a. –, Someş – cu afluenţii:
Judeţele vecine: Suceava (E), Bistriţa- Tulgheş, Sălaj (cu Tămăşescu, Asuaj
Năsăud (SE), Cluj (S), Sălaj (S) şi ş.a.), Bârsău, Lăpuş (cu Rotunda,
Satu Mare (SV şi V); în N este Suciu, Rohia, Dobric, Cavnic,
mărginit de Ucraina; Chechiş, Firiza – cu Săsar ş.a.), Băiţa,
Cicârlău ş.a.; lacuri naturale şi
Suprafaţa: 6.304 km2;
artificiale: glaciare (Tăul Pietrosu,
Relieful/unităţile de relief: montan, de Iezerele Buhăescului, Tăurile
deal şi podiş; Carpaţii Orientali Nerejului), periglaciare (Venderelu,
(Carpaţii Maramureşului şi ai Iezerul Mare, Iezerul Mic, Tăul lui
Bucovinei: M-ţii Maramureşului, M- Dumitru ş.a.), pe sare (în doline şi în
ţii Rodnei, M-ţii Igniş, M-ţii Gutâi, ocne: Mihai, Vorsing, Pipiriga, Lacul
M-ţii Lăpuş, M-ţii Ţibleş, Depr. Alb, Gavrilă, Tăul fără Fund, Lacul
Maramureşului, Depr. Băiţa, Depr. Roşu, Lacul Bătrân ş.a.), de baraj
Firiza, Depr. Chiuzbaia, Depr. (Strâmtori-Firiza şi Berdu); ape
Poiana de sub Munte), Depresiunea subterane: ape freatice şi ape de
Transilvaniei (Cl. Breaza, Pod. Boiu, adâncime, unele mineralizate
Depr. Lăpuş) şi D-le de Vest (Mg. (borcuturi);
Preluca, D-le Chioarului, Mg. Ţicău,
Asociaţii biogeografice: păduri de
D-le Sălajului, Dl. Asuajului, Cl.
foioase (stejari şi fag), păduri de
Codrului, Depr. Copalnic, Depr.
conifere, pajişti alpine, mlaştini
Baia Mare, Glacisul Seini-Baia
oligotrofe (tinoave), zăvoaie;
Mare);
Arii protejate: Parcul Naţional Munţii
Clima: cu influenţe oceanice; temp. med.
Rodnei; Parcul Natural Munţii
multianuală: 9oC (în reg. joase din S)
Maramureşului; Rezervaţia Biosferei
şi -1oC (în reg. înalte); precip. med.
Pietrosul Mare; rezervaţii naturale:
anuale: 700 mm (în reg. joase din S)
Mlaştina Iezerul Mare, Lacul
şi 1.400 mm (în reg. înalte);
Morărenilor, Mlaştina Poiana
vânturile: Vânturile de Vest, brize
Brazilor, Sâlhoi–Zâmbroslăviile,
montane;
Tăul lui Dumitru, Mlaştina Tăul
Hidrografia: destul de bogată şi variată; Negru, Poiana cu Tomnatec–
râuri: Tisa – cu afluenţii: Vişeu (cu

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


64
Sehleanu, Mlaştinile Vlăschinescu, în Depr. Baia Mare (D-le de Vest), la
Pădurea Bavna, Pădurea cu pini 228 m alt., a fost atestat documentar
Comja, Pădurea de larice Coştiui, în 1329, menţionat ca oraş 1347 şi
Pădurea Crăiasa, Pădurea declarat municipiu în 1968. Numără
Ronişoara, Cheile Babei, Creasta 120.270 loc. Structura sa etnică este
Cocoşului, Rozeta de piatră Ilba, compusă din: români = 77,6%,
Lacul Albastru, Cheile Tătarului, maghiari = 10,3%, romi = 2,5% ş.a.,
Arcer–Ţibleş–Bran, Arboretul de iar cea confesională, din: ortodocşi =
castani comestibili de la Baia Mare, 67,1%, romano-catolici = 7,1%,
Bila–Lala, Cornu Nedeii – Ciungii reformaţi = 5,1%) ş.a.;
Bălăsânii, Peştera Izvorul Albastru Alte aşezări urbane: Baia Sprie (15.476
al Izei, Piatra Rea, Chiuzbaia, Vârful
loc.), Borşa (27.611), Cavnic (4.976),
Farcău, Cheile Lăpuşului (între Dragomireşti (3.213), Sighetu
Groapele şi Împreunături), Dealul Marmaţiei (mun., 37.640), Săliştea de
Solovan, Peştera cu Oase ş.a.; peisaje Sus (4.893), Seini (8.987), Şomcuta
protejate: Valea Cormaia; Mare (7.565), Târgu Lăpuş (11.744),
monumente ale naturii: Coloanele Tăuţii-Măgheruş (7.136), Ulmeni
de la Limpedea, Rozeta de piatră (7.270), Vişeu de Sus (15.037);
Ilba, Izvorul Bătrâna, Peştera Boiu
Mare, Peştera cu Oase de la Poiana Comunele: Ardusat, Ariniş, Asuaju de
Botizii şi Peştera Vălenii Şomcutei; Sus, Băiţa de sub Codru, Băiuţ,
arbori ocrotiţi: Castanul comestibil Bârsana, Băseşti, Bicaz, Bistra,
(Castanea sativa) de la Tăuţii de Sus şi Bocicoiu Mare, Bogdan Vodă, Boiu
Stejarul (Quercus robur) la Şomcuta Mare, Botiza, Budeşti, Călineşti,
Mare ş.a. Câmpulung la Tisa, Cerneşti,
Cicârlău, Coaş, Coltău, Copalnic-
Mănăştur, Coroieni, Cupşeni,
Aspecte demografice şi
Deseşti, Dumbrăviţa, Fărcaşa,
socio-economice
Gârdani, Giuleşti, Groşi, Groşii
Populaţia: 478.659 loc.; Ţibleşului, Ieud, Lăpuş, Leordina,
Mireşu Mare, Moisei, Oarţa de Jos,
Densitatea medie a populaţiei: 75,9 Ocna Şugatag, Onceşti, Petrova,
loc./km2; Poienile de sub Munte, Poienile Izei,
Structura etnică: români = 78,3%, Recea, Remetea Chioarului, Remeţi,
maghiari = 6,8%, romi = 2,5% ş.a.; Repedea, Rona de Jos, Rona de Sus,
Rozavlea, Ruscova, Sarasău,
Structura confesională: ortodocşi =
Satulung, Strâmtura, Suciu de Sus,
74,7%, romano-catolici = 4,7%,
Săcălăşeni, Săcel, Sălsig, Săpânţa,
greco-catolici = 0,3% ş.a.;
Şieu, Şişeşti, Vadu Izei, Valea
Populaţia urbană: 275.286 loc. (51,2%); Chioarului, Vima Mică;
Populaţia rurală: 203.373 loc. (48,8%); Regiuni şi obiective turistice: Carpaţii
Oraşul reşedinţă de judeţ: Baia Mare: Orientali – cu peisajele montane şi
situat la 47°39’ lat. N, 23°33’ long. E, reliefurile vulcanic şi glaciar din

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


65
M-ţii Maramureşului, M-ţii Rodnei, municipiul Baia Mare – edificiile din
M-ţii Igniş, M-ţii Gutâi, M-ţii Lăpuş, sec XV-XVIII, Casa reşedinţă a lui
M-ţii Ţibleş (Pietrosul Rodnei, Iancu de Hunedoara (1446), Biserica
Cascada Cailor, Creasta Cocoşului Sf. Treime (1717-1720), Mănăstirea
ş.a.), lacurile sărate de la Ocna Minorită (1734-1791), Muzeul
Şugatag şi Coştiui, bisericile din Judeţean ş.a. –, Târgu Lăpuş
lemn Deseşti, Budeşti, Bârsana, Ieud, (Monumentul şi ceramica roşie
Bogdan Vodă ş.a.), Sighetu smălţuită), ruinele Cetăţii Chioarului
Marmaţiei – Muzeul Maramureşului, (sec. XIII) ş.a.;
Memorialul Victimelor Situri din patrimoniul mondial
Comunismului şi al Rezistenţei, UNESCO: pădurile Groşii Ţibleşului
Muzeul Etnografic, Biserica
şi Strâmbu Băiuţ; biserici de lemn:
Romano-Catolică (sec. XVIII), Bârsana, Budeşti Josani, Deseşti,
Biserica Reformată (sec. XIV, XIX) Ieud Deal, Plopiş, Poienile Izei,
ş.a. –, Săpânţa (Cimitirul Vesel), Rogoz, Şurdeşti.
Moisei (ansamblul monumental),

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


66
MEHEDINŢI

Aşezarea geografică şi Hidrografia: destul de bogată şi variată;


cadrul natural ape curgătoare: Dunărea, Marconia,
Ieşelniţa, Cerna, Bahna, Topolniţa,
Poziţia geografică: în partea sud-vestică a Motru (cu afluenţii: Coşuştea – cu
ţării, la 44o40’ lat. N şi 23°00’ long. E; Coşuştea Mică –, Huşniţa), Blahniţa,
Judeţele vecine: Dolj (E), Caraş-Severin Drincea, Argetoaia ş.a.; lacuri
(V) şi Gorj (N şi NE); în S este naturale şi artificiale: carstice (Zăton,
mărginit de Bulgaria, iar în SV, de Ponoare, Gornoviţa, Bari, Lacul lui
Serbia; Vintilă), lacuri de luncă (Fântâna
Banului ş.a.) şi terase (Jiana Mare,
Suprafaţa: 4.933 km2;
Rotunda ş.a.), lacuri eoliene,
Relieful/unităţile de relief: montan, de hidroenergetic (Porţile de Fier I) etc.;
podiş şi de câmpie; Carpaţii ape subterane: ape freatice şi ape de
Meridionali (Grupa Retezat- adâncime, unele mineralizate
Godeanu: M-ţii Mehedinţi), Carpaţii (bicarbonatate sodice, bicarbonatate
Occidentali (M-ţii Banatului: M-ţii calcice magneziene, ape clorurate-
Banatului: M-ţii Almăj, Depr. sodice, magneziene şi sulfatate);
Mraconiei şi Depr. Ogradena-
Asociaţii biogeografice: silvostepă,
Orşova), Pod. Mehedinţi (cu Depr.
păduri de foioase (stejari, gorun şi
Bahna, Depr. Podeni, Depr. Balta-
fag), zăvoaie;
Prejna, Depr. Izverna-Cerna Vârf,
Depr. Padeş, Depr. Turnu Severin, Arii protejate: parcurile naturale:
Cul. Depr. Crângueşti-Brativoeşti), Geoparcul Platoul Mehedinţi şi
Pod. Getic (Piemontul Coştiui şi Porţile de Fier; rezervaţii naturale:
Piemontul Bălăciţei), Câmp. Română Cheile Topolniţe Peştera Topolniţei,
(Câmp. Olteniei: Câmp. Olteniei: Cornetul Băii şi Valea Mânăstirii,
Câmp. Blahniţei şi Câmp. Cracul Crucii, Faţa Virului, Cracul
Desnăţuiului) şi Lunca Dunării; Găioara, Gura Văii–Vârciorova,
Tufărişurile mediteraneene de la
Clima: cu influenţe submediteraneene;
Isverna, Tufărişurile mediteraneene
temp. med. multianuală: 11oC (în
Cornetul Obârşia–Cloşani, Valea
reg. joase din S) şi 4oC (în reg.
Oglănicului, Valea Ţesna, Lunca
înalte); precip. med. anuale: 500 mm
Vânjului, Vârful lui Stan, Cornetul
(în reg. joase din SE) şi 1.200 mm (în
Bălţii, Pădurea Borovăţ, Pădurea
reg. înalte); vânturile: Vânturile de
Bunget, Pădurea Drăghiceanu,
Vest, Austrul, foehnuri;
Dealul Duhovnei, Pădurea Stârmina,

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


67
Cornetul Babelor şi Cerboanei, Strehaia (10.506), Vânju Mare
Cazanele Mari şi Cazanele Mici, (5.311);
Izvorul şi Stâncăriile de Câmana, Comunele: Bâcleş, Bala, Bălăciţa,
Cheile Coşuştei, Pereţii calcaroşi de Bâlvăneşti, Balta, Braniştea,
la izvoarele Coşuştei, Cornetul Brezniţa-Motru, Brezniţa-Ocol,
Piatra Încălecată, Locul fosilifer Broşteni, Burila Mare, Butoieşti,
Bahna, Peştera Epuran ş.a.; Căzăneşti, Cireşu, Corcova, Corlăţel,
monumente ale naturii: Izvorul şi Cujmir, Dârvari, Devesel, Dubova,
stâncăriile de la Căpâlna şi Pietrele Dumbrava, Eşelniţa, Floreşti, Gârla
Roşii. Mare, Godeanu, Gogoşu, Greci,
Grozeşti, Gruia, Hinova,
Aspecte demografice şi Husnicioara, Ilovăţ, Iloviţa, Isverna,
socio-economice Izvoru Bârzii, Jiana, Livezile,
Malovăţ, Obârşia de Câmp, Obârşia-
Populaţia: 265.390 loc.; Cloşani, Oprişor, Pădina Mare,
Densitatea medie a populaţiei: 53,7 Pătulele, Punghina, Podeni,
loc./km2; Ponoarele, Poroina Mare, Pristol,
Prunişor, Rogova, Salcia,
Structura etnică: români = 89,2%, romi =
Stângăceaua, Sviniţa, Şişeşti, Şimian,
4,1%, sârbi = 0,3% ş.a.;
Şovarna, Tâmna, Vânjuleţ, Vlădaia,
Structura confesională: ortodocşi = Voloiac;
91,1%, penticostali = 0,6%, baptişti =
Regiuni şi obiective turistice: municipiul
0,5% ş.a.;
Drobeta-Turnu Severin – cu Muzeul
Populaţia urbană: 124.224 loc. (46,8%); Porţile de Fier, ruinele castrului
Populaţia rurală: 141.166 loc. (53,2%); roman Drobeta (sec. II-V d.Hr.),
ruinele Podului lui Traian (103-105
Oraşul reşedinţă de judeţ: Drobeta-
d.Hr.), vestigiile cetăţii medievale
Turnu Severin: situat la 44°38’ lat. N
(sec. III-IV), Biserica Grecescu ş.a. –,
şi 22°33’ long. E, în Cul. Drobeta-
Sistemul hidroenergetic şi de
Bala (Pod. Getic), la 65 m alt., a fost
navigaţie „Porţile de Fier I” (1971),
atestat documentar în anii 101-102,
Def. Dunării (Cazanele Mici,
menţionat ca oraş din 121 (după
Cazanele Mari, Chipul lui Decebal
unele surse 145) şi declarat
ş.a.), peşterile (Topolniţa, Peştera lui
municipiu în 1968. Numără 92.617
Epuran, Ponoare, Sohodol ş.a.),
loc. Structura sa etnică este compusă
cheile (Topolniţei, Coştiui ş.a.),
din: români = 91,3%, romi = 0,5%,
Podul Natural de la Ponoare,
sârbi = 0,06% ş.a., iar cea
lacurile carstice (Zătonul Mare,
confesională, din: ortodocşi = 90,7%,
Zătonul Mic şi Balta), Valea „Şapte
romano-catolici = 0,3%, baptişti =
Mori” ş.a.;
0,2% ş.a.;
Situri din patrimoniul mondial
Alte aşezări urbane: Baia de Aramă
UNESCO: -.
(5.349 loc.), Orşova (mun., 10.441),

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


68
MUREŞ

Aşezarea geografică şi Hidrografia: destul de bogată şi variată;


cadrul natural râul Mureş cu afluenţii (direcţi sau
indirecţi): Ilva, Sălard, Răstoliţa,
Poziţia geografică: în partea centrală a Bistra, Idicel, Gurghiu (cu Fâncel),
ţării, la 46o30’ lat. N şi 24°30’ long. E; Beica, Hadic, Luţ (cu Agriş), Şar,
Judeţele vecine: Harghita (E), Braşov (S), Terebici, Iceni, Niraj, Lăscud, Valea
Alba (SV), Cluj (V), Bistriţa-Năsăud din Jos, Şeulia, Lechinţa, Pâru de
(NV şi N) şi Suceava (NE); Câmpie (cu Şesu), Târnava Mică (cu
Cuşmed, Ghergheş, Rona, Veţca,
Suprafaţa: 6.714 km2;
Nadeş, Domald, Sitioara, Cund ş.a.),
Relieful/unităţile de relief: montan, de Târnava Mare (Şaeş) etc.; lacuri
deal şi podiş; Carpaţii Orientali naturale şi artificiale: pe masive de
(Carpaţii Moldavo-Transilvani: M-ţii sare şi în ocne vechi sau lacuri
Căliman, M-ţii Gurghiu, Depr. antroposaline (Ursu, Aluniş, Roşu,
Lunca Bradului, Depr. Stănceni), Sărat, Negru, Verde, Dulce, Şarpelui,
Depresiunea Transilvaniei (Subc. Berţului), iazuri – cu origine mixtă –
Transilvaniei: D-le Mureşului şi D-le (Bujor I, Bujor II, Zau de Câmpie,
Târnavelor – Dl. Osoiu, Dl. Tăureni ş.a.); ape subterane: ape
Teleacului, Dl. Becheci, Depr. Deda- freatice şi ape de adâncime, unele
Reghin, Depr. Glăjărie, Depr. Deleni, mineralizate (bromurate, clorosodice-
Depr. Nădaşa-Chiheru, Depr. iodurate, clorosodice-termale ş.a.);
Sovata, Depr. Bereni-Măgherani ş.a.;
Asociaţii biogeografice: păduri de
Câmp. Transilvaniei: Col.
foioase (stejari şi fag), păduri de
Luduşului, Col. Comlodului, Col.
conifere, tufărişuri subalpine, pajişti
Mădăraşului; Pod. Târnavelor: D-le
alpine, zăvoaie;
Târnavei Mici – Pod. Târnăvenilor,
Pod. Dumbrăveni –, Pod. Arii protejate: Parcul Naţional Căliman;
Vânătorilor, Depr. Căluşeri, Depr. rezervaţii naturale: Poiana cu narcise
Apold-Daia ş.a.); Gurghiu, Rezervaţia cu lalea pestriţă
Vălenii de Mureş, Rezervaţia de
Clima: cu influenţe oceanice; temp. med.
bujori Zau de Câmpie, Arboretul cu
multianuală: 0oC (în reg. înalte din
Chamaecyparis lawsoniana, Molidul
NE) şi 9oC (în reg. joase din SV);
de rezonanţă din pădurea Lăpuşna,
precip. med. anuale: 600 mm (în reg.
Pădurea Mociar, Pădurea Sabed,
joase) şi 1.400 mm (în reg. înalte din
Rezervaţia de stejar pufos
NE); vânturile: Vânturile de Vest,
Sighişoara, Lacul Fărăgău, Defileul
brize montane;

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


69
Mureşului, Scaunul Domnu, Bichiş, Bogata, Brâncoveneşti,
Arboretele de pe sărături şi Lacul Breaza, Ceuaşu de Câmpie, Cheţani,
Ursu ş.a. Chiheru de Jos, Coroisânmărtin,
Corunca, Cozma, Crăciuneşti,
Aspecte demografice şi Crăieşti, Cristeşti, Cucerdea, Cuci,
socio-economice Daneş, Deda, Eremitu, Ernei,
Fărăgău, Fântânele, Găleşti, Găneşti,
Populaţia: 550.846 loc.; Gheorghe Doja, Ghindari, Glodeni,
Gorneşti, Grebenişu de Câmpie,
Densitatea medie a populaţiei: 82,0
Gurghiu, Hodac, Hodoşa, Ibăneşti,
loc./km2;
Iclănzel, Ideciu de Jos, Livezeni,
Structura etnică: români = 50,3%, Lunca, Lunca Bradului, Mădăraş,
maghiari = 36,4%, romi = 8,5% ş.a.; Măgherani, Mica, Miheşu de
Structura confesională: ortodocşi = Câmpie, Nadeş, Neaua, Ogra, Papiu
51,0%, reformaţi = 25,0%, romano- Ilarian, Pănet, Păsăreni, Petelea,
catolici = 8,8% ş.a.; Pogăceaua, Râciu, Răstoliţa, Ruşii-
Munţi, Saschiz, Sâncraiu de Mureş,
Populaţia urbană: 276.773 loc. (50,2%);
Sângeorgiu de Mureş, Sânger,
Populaţia rurală: 274.073 loc. (49,8%); Sânpaul, Sânpetru de Câmpie,
Oraşul reşedinţă de judeţ: Târgu Mureş: Sântana de Mureş, Solovăstru,
situat la 46°32’59” lat. N şi 24°33’35” Stânceni, Suplac, Suseni, Şăulia,
long. E, în Cul. Mureşului (Depr. Şincai, Tăureni, Valea Largă,
Transilvaniei), la 320 m alt., a fost Vărgata, Vânători, Vătava, Veţca,
atestat în anul 1300, menţionat ca Viişoara, Voivodeni, Zagăr, Zau de
oraş în sec. XVI şi declarat Câmpie;
municipiu în 1968. Numără 134.290 Regiuni şi obiective turistice: peisajele
loc. Structura sa etnică este compusă montane din M-ţii Căliman şi M-ţii
din: români = 49,1%, maghiari = Gurghiu, municipiul Târgu Mureş –
42,8%, romi = 2,3% ş.a., iar cea cu Muzeul Judeţean (1886), Cetatea
confesională, din: ortodocşi = 45,1%, medievală (sec. XVII), Biserica
reformaţi = 27,1%, romano-catolici = Reformată (sec. XV), Casa Pálffi (sec.
12,2% ş.a.; XVII), Biserica Romano-Catolică
Alte aşezări urbane: Iernut (8.705 loc.), (1728-1764), Biserica Minoriţilor
Luduş (15.328), Miercurea Nirajului (1741-1767), Casa Teleki (1799-1803),
(5.554), Reghin (mun., 33.281), Biblioteca Judeţeană ş.a. –,
Sărmaşu (6.942), Sângeorgiu de Sighişoara – Cetatea (sec. XIV-XVII),
Pădure (5.166), Sighişoara (mun., Biserica din Deal (1345-1515), case
28.102), Sovata (10.385), Târnăveni din sec. XVII-XVIII ş.a. – Reghin –,
(mun., 22.075), Ungheni (6.945); Biserica Evanghelică (1300-1330),
Muzeul Etnografic ş.a. –, staţiunile
Comunele: Acăţari, Adămuş, Albeşti,
balneare şi balneoclimaterice
Aluniş, Apold, Aţintiş, Bahnea,
(Sângiorgiu de Mureş, Ideciu,
Band, Batoş, Băgaciu, Băla,
Bălăuşeri, Beica de Jos, Bereni,

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


70
Sovata ş.a.), Saschiz (Biserică Sighişoara şi Biserica fortificată din
fortificată) etc.; satul Saschiz.
Situri din patrimoniul mondial
UNESCO: centrul istoric din oraşul

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


71
NEAMŢ

Aşezarea geografică şi Hidrografia: destul de bogată şi variată;


cadrul natural râul Siret cu afluenţii (direcţi şi
indirecţi): Albuia, Vulpăşeşti,
Poziţia geografică: în partea nord-estică a Moldova – cu: Sărata, Neamţ (cu
ţării, la 47o00’ lat. N şi 26°30’ long. E; Domesnic, Secu, Nemţişor), Agapia
Judeţele vecine: Iaşi (NE şi E), Vaslui (cu Ţolici), Umbrari, Valea Albă,
(SE), Bacău (S), Harghita (V) şi Valea Mare –, Valea Neagră (cu
Suceava (N); Româneşti, Valea Morilor), Icuşeşti,
Turbata, Bistriţa – cu: Sabasa, Borca,
Suprafaţa: 5.896 km2;
Fărcaşa, Dreptu, Bistricioara (cu
Relieful/unităţile de relief: montan, de Grinţieş), Schitu, Hangu, Bicaz (cu
deal şi podiş; Carpaţii Orientali Bicăjel, Dămuc, Bistra), Tarcău (cu
(Carpaţii Moldavo-Transilvani: M-ţii Tărcuţa, Bolovăniş, Brateş, Aţa),
Stânişoarei, M-ţii Goşmanu, M-ţii Oanţu, Pângărăcior, Secu Vadului,
Ceahlău, M-ţii Budacu, M-ţii Cuejdiu, Calu, Iapa Cracău (cu
Grinţieş, M-ţii Bistriţei, M-ţii Almaş, Zahorna, Bahna),
Giurgeu, M-ţii Tarcău, M-ţii Mesteacănu, Nechita, Câlneş (cu
Hăşmaş, Depr. Pipirig, Depr. Tarcău Verdele), Dragova, Români –,
ş.a.), Subc. Moldovei (Subc. Tazlău (cu Geamăna, Şoimi) etc.;
Neamţului: Cl. Pleşu, Dl. lacuri artificiale şi naturale: lacuri
Răchitaşului, Dl. Văratic, Dl. hidroenergetice (în valea Bistriţei:
Balaurului, Cl. Pietricica/Dl. Izvorul Muntelui, Pângăraţi, Vaduri
Grigoreni, Depr. Neamţ, Depr. şi Bâtca Doamnei), lacuri de baraj
Cracău-Bistriţa, Depr. Tazlău) şi natural (Cuejdel/ Crucii) ş.a.; ape
Pod. Moldovei (Cul. Siretului, Pod. subterane: ape freatice şi ape de
Sucevei şi Pod. Bârladului: Col. adâncime, unele mineralizate.
Bârei, Pod. Tansa, Dl. Bour, Col.
Asociaţii biogeografice: păduri de
Bălăuşeşti şi Pod. Racovei);
foioase (stejari, gorun şi fag), păduri
Clima: cu influenţe scandinavo-baltice şi de conifere, zăvoaie;
de ariditate; temp. med.
Arii protejate: parcuri naţionale: Cheile
multianuală: 8,5 C (în reg. joase din
o
Bicazului-Hăşmaş şi Ceahlău; Parcul
SE) şi 2oC (în reg. înalte din V);
Natural Vânători-Neamţ; rezervaţii
precip. med. anuale: 550 mm (în E)
naturale: Pădurea Goşman, Poliţa cu
şi 1.000 mm (în reg. înalte din V);
Crini, Dealul Vulpii–Botoaia,
vânturile: Vânturile de Vest,
Dobreni, Cascada Duruitoarea,
Nemira, Crivăţul, foehnuri;

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


72
Stânca Şerbeşti, Pângăraţi, Cheile Alte aşezări urbane: Bicaz (6.543 loc.),
Şugăului, Cheile Bicazului, Locul Roman (mun., 5.0713), Roznov
fosilifer Agârcia, Locul fosilifer (8.593), Târgu Neamţ (18.695);
Cernegura, Locul fosilifer Cozla, Comunele: Agapia, Alexandru cel Bun,
Locul fosilifer Pietricica, Codrii de Bahna, Bălţăteşti, Bâra, Bârgăuani,
Aramă, Codrii de Argint, Rezervaţia Bicaz-Chei, Bicazu Ardelean,
de zimbrii Neamţ, Lacul Pângăraţi Bodeşti, Boghicea, Borca, Borleşti,
ş.a.; monumente ale naturii: Piatra Boteşti, Bozieni, Brusturi, Cândeşti,
Teiului, Stânca Şerbeşti, Cheile Ceahlău, Cordun, Costişa,
Bicazului, Cheile Bicazului, Cascada Crăcăoani, Dămuc, Dobreni, Dochia,
Duruitoarea, Peştera Munticelu şi Doljeşti, Dragomireşti, Drăgăneşti,
Peştera Toroşog.
Dulceşti,Dumbrava Roşie, Farcaşa,
Făurei, Gâdinţi, Gârcina,
Aspecte demografice şi Gherăeşti,Ghindăoani, Girov,
socio-economice Grinţieş, Grumăzeşti, Hangu, Horia,
Icuşeşti, Ion Creangă, Mărgineni,
Populaţia: 470.766 loc.; Moldoveni, Negreşti, Oniceni,
Densitatea medie a populaţiei: 79,8 Păstrăveni, Pânceşti, Pângăraţi,
loc./km2; Petricani, Piatra Şoimului, Pipirig,
Podoleni, Poiana Teiului, Poienari,
Structura etnică: români = 93,4%, romi =
Răuceşti, Războieni, Rediu, Români,
1,3%, ruşi-lipoveni = 0,04% ş.a.;
Ruginoasa, Sagna, Săbăoani,
Structura confesională: ortodocşi = Săvineşti, Secuieni, Stăniţa, Ştefan
83,2%, romano-catolici = 9,6%, cel Mare, Tarcău, Taşca, ,Tazlău,
penticostali = 0,3% ş.a.; Tămăşeni, Timişeşti, Trifeşti,
Populaţia urbană: 169.599 loc. (36,0%); Tupilaţi, Ţibucani, Urecheni, Valea
Ursului, Văleni, Vânători-Neamţ,
Populaţia rurală: 301.167 loc. (64,0%);
Zăneşti;
Oraşul reşedinţă de judeţ: Piatra-Neamţ:
Regiuni şi obiective turistice: Carpaţii
situat la 46°55’39” lat. N şi 26°22’15”
Orientali – cu peisajele montane din
long. E, în Depr. Cracău-Bistriţa
M-ţii Stânişoarei, M-ţii Bistriţei, M-
(Subc. Moldovei), 420m alt., a fost
ţii Ceahlău, M-ţii Giurgeu, M-ţii
atestat documentar în perioada
Tarcău, M-ţii Goşmanu (Vf. Toaca,
1387-1392, menţionat ca oraş în sec.
Cascada Duruitoarea, Cheile
XVII şi declarat municipiu în 1968.
Şugăului, L. Izvorul Muntelui ş.a.) –,
Numără 85.055 loc. Structura sa
municipiul Piatra Neamţ – ruinele
etnică este compusă din: români =
Cetăţii Domneşti, Biserica Sf. Ioan
88,9%, romi = 0,9%, ruşi-lipoveni =
Botezătorul (1191-1498), Muzeul de
0,06% ş.a., iar cea confesională, din:
Istorie, Muzeul de ştiinţele Naturii,
ortodocşi = 87,1%, romano-catolici =
Muzeul Memorial Calistrat Hogaş
1,6%, adventişti de ziua a şaptea =
Neamţ – ruinele Cetăţii Neamţ,
0,3% ş.a.;
Muzeul de Istorie, Casa Veronica
Micle, Muzeul Memorial Ion

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


73
Creangă ş.a. –, Roman – Biserica de Istorie ş.a. –, rezervaţii Naturale,
Episcopiei (1542-1550), Biserica mănăstiri, schituri etc.;
Precista (1568), Biserica Sf. Voievozi, Situri din patrimoniul mondial
Biserica Armenească (1709), Muzeul UNESCO: -.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


74
OLT

Aşezarea geografică şi Drăgăşani, Străjeşti, Arceşti, Slatina,


cadrul natural Ipoteşti, Drăgăneşti-Olt, Frunzaru,
Rusăneşti, Izbiceni), de acumulare
Poziţia geografică: în partea sudică a (Scorniceşti), de luncă, de crov şi
ţării, la 44o30’ lat. N şi 24°30’ long. E; liman fluviatil (modificate
Judeţele vecine: Teleorman (E), Dolj (V), substanţial de om: Făgeţelu, Poboru,
Vâlcea (NV) şi Argeş (NE); în S este Teiuş, Suica, Stoicăneşti, Caracal,
mărginit de Bulgaria. Deveselu ş.a.); ape subterane: ape
freatice şi ape de adâncime, unele
Suprafaţa: 5.498 km2;
mineralizate;
Relieful/unităţile de relief: de podiş şi
Asociaţii biogeografice: silvostepă,
câmpie; Pod. Getic (Piemontul
păduri de foioase (stejari), zăvoaie;
Cotmeana, Piemontul Olteţului – cu
Dl. Beicăi), Câmp. Română (Câmp. Arii protejate: rezervaţii naturale
Teleormanului sau Câmp. Pădurea Braniştea Catârilor,
Munteniei de Vest – Câmp. Boianu –, Pădurea Călugărească, Pădurea
Câmp. Olteniei – Câmp. Romanaţi, Reşca, Pădurea Seaca–Optăşani,
Câmp. Leu-Rotunda) şi Lunca Seaca–Optăşani, Olteţului,
Dunării; Rezervaţia de arborete de gârniţă
Poboru şi Rezervaţia de bujori a
Clima: cu influenţe submediteraneene şi
Academiei;
de tranziţie; temp. med.
multianuală: 10oC (în N) şi 11,2oC (în
S); precip. med. anuale: 700 mm (în
Aspecte demografice şi
reg. înalte din N) şi 550 mm (în S); socio-economice
vânturile: Crivăţ şi Austrul;
Populaţia: 436.400 loc.;
Hidrografia: destul de variată; ape
Densitatea medie a populaţiei: 79,3
curgătoare: Dunărea, Olt – cu
loc./km2;
afluenţii: Cungrea Mică, Mamu,
Oltişor, Olteţ – cu Geamartalui (cu Structura etnică: români = 91,6%, romi =
Horezu), Birlui –, Miloveanu (cu 2,1%, maghiari = 0,01% ş.a.;
Iminog), Teslui (cu Frăsinet), Structura confesională: ortodocşi =
Gologan, Valea Pârliţi ş.a. –, Oltu 93,2%, adventişti de ziua a şaptea =
Mic, Călmăţui, Vedea (cu Plapcea) 0,2%, penticostali = 0,09% ş.a.
etc.; lacuri naturale şi artificiale:
Populaţia urbană: 170.554 loc. (39,0%);
hidroenergetice (pe Olt: Zăvideni,

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


75
Populaţia rurală: 265.846 loc. (61,0%); Izvoarele, Leleasca, Mărunţei,
Oraşul reşedinţă de judeţ: Slatina: situat Mihăeşti, Milcov, Morunglav,
Movileni, Nicolae Titulescu,
la 44°26’13” lat. N şi 24°22’12” long.
Obârşia, Oboga, Oporelu, Optaşi-
E, în Piemontul Cotmeana (Pod.
Măgura, Orlea, Osica de Jos, Osica
Getic), la 170 m alt., a fost atestat
de Sus, Pârşcoveni, Perieţi, Pleşoiu,
documentar în 1368, menţionat ca
Poboru, Priseaca, Radomireşti,
oraş în sec. XX şi declarat municipiu
Redea, Rotunda, Rusăneşti,
în 1979. Numără 70.293 loc.
Sâmbureşti, Sârbii-Măgura,
Structura sa etnică este compusă
Scărişoara, Schitu, Seaca, Slătioara,
din: români = 86,7%, romi = 2,4%,
Spineni, Sprâncenata, Stoeneşti,
maghiari = 0,05% ş.a., iar cea
Stoicăneşti, Strejeşti, Studina,
confesională, din: ortodocşi = 88,4%,
Şerbăneşti, Şopârliţa, Ştefan cel
adventişti de ziua a şaptea = 0,2%,
Mare, Tătuleşti, Teslui, Tia Mare,
romano-catolici = 0,1% ş.a.;
Topana, Traian, Tufeni, Urzica,
Alte aşezări urbane: Balş (18.164 loc.), Valea Mare, Vădastra, Vădăstriţa,
Caracal (mun., 30.954), Corabia Văleni, Vâlcele, Verguleasa, Vişina,
(16.441), Drăgăneşti-Olt (10.894), Vişina Nouă, Vitomireşti, Vlădila,
Piatra-Olt (6.299), Potcoava (5.743), Voineasa, Vulpeni, Vultureşti;
Scorniceşti (11.766);
Regiuni şi obiective turistice: municipiul
Comunele: Baldovineşti, Băbiciu, Bălteni, Slatina – cu Muzeul Judeţean,
Bărăşti, Bârza, Bobiceşti, Brastavăţu, Biserica Maica Domnului (1734),
Brâncoveni, Brebeni, Bucinişu, Biserica Ionaşcu (1782, 1877) ş.a. –,
Călui, Cârlogani, Cezieni, Cilieni, Caracal – ruinele Cetăţii domneşti,
Coloneşti, Corbu, Coteana, Muzeul Orăşenesc, clădirea teatrului
Crâmpoia, Cungrea, Curtişoara, (1896) ş.a. –, Reşca (ruinele oraşului
Dăneasa, Deveselu, Dobreţu, roman Romula), Drăgăneşti-Olt
Dobrosloveni, Dobroteasa, Dobrun, (Muzeul Câmpiei Boianului, cu satul
Drăghiceni, Făgeţelu, Fălcoiu, neolitic), lacurile din lunca Oltului
Fărcaşele, Găneasa, Găvăneşti, (Slatina, Ipoteşti, Drăgăneşti,
Gârcov, Ghimpeţeni, Giuvărăşti, Frunzaru ş.a.) etc.;
Gostavăţu, Grădinari, Grădinile,
Situri din patrimoniul mondial
Grojdibodu, Gura Padinii, Ianca,
UNESCO: -.
Iancu Jianu, Icoana, Ipoteşti,Izbiceni,

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


76
PRAHOVA

Aşezarea geografică şi Clima: cu influenţe de tranziţie şi de


cadrul natural ariditate; temp. med. multianuală:
10,5oC (în reg. joase) şi -2,5oC (în reg.
Poziţia geografică: în partea central-sud- înalte); precip. med. anuale: 580 mm
estică a ţării, la 45o00’ lat. N şi 26°00’ (în reg. joase din S) şi 1.200 mm (în
long. E; reg. înalte din N); vânturile:
Judeţele vecine: Buzău (NE şi E), Vânturile de Vest, Crivăţ, brize
Ialomiţa (SE), Ilfov (S), Dâmboviţa montane, foehnuri;
(V) şi Braşov (N); Hidrografia: destul de bogată şi variată;
Suprafaţa: 4.716 km2; ape curgătoare: Ialomiţa – cu
afluenţii: Proviţa, Prahova (cu
Relieful/unităţile de relief: montan, de
Doftana – cu Negraş, Prislop, Florei
deal şi de câmpie; Carpaţii Orientali
–, Viişoara, Teleajen – cu Telejenel,
(Carpaţii Curburii: M-ţii Siriu, M-ţii
Drajna, Vărbilaş, Bucovel –, Cricovul
Ciucaş, M-ţii Grohotiş, M-ţii Baiului,
Sărat – cu Lopatna), Ghighiu (cu
Depr. Siriu, Depr. Valea Stânii,
Bălana şi Râiosu), Siriu Mare, Bâsca
Depr. Cheia, Depr. Valea Neagră,
Chiojdului, Tisău ş.a.; lacuri naturale
Depr. Teşila, Depr. Sinaia-Azuga),
şi artificiale: limanuri fluviatile
Carpaţii Meridionali (M-ţii Bucegi),
(Balta Doamnei, Curcubeu,
Subc. Curburii (Subc. Buzăului,
Sărăciuneanca, Fulga), de terase
Subc. Prahovei, Subc. Ialomiţei: Dl.
(unele formate prin dizolvarea
Lazuri, Subc. Priporului, Dl. Istriţa,
gipsului şi sării: Brebu, Peştelui,
Dl. Bucovel, Dl. Cosminele, Dl.
Bisericii, Viişoara), în vechile
Doftanei, Depr. Sângeru, Depr.
exploatări de sare (antroposaline:
Şoimari, Depr. Sărari, Depr.
Baia Baciului, Baia Miresii, Baia
Chiojdu, Depr. Slon, Depr. Drajna,
Verde, Doftana, Stavrică ş.a.),
Depr. Vălenii de Munte, Depr.
hidroenergetice (Paltinu,
Măneciu, Depr. Slănic, Depr. Bertea-
Păltinoasa), heleşteie (Azuga,
Aluniş, Depr. Telega, Depr. Doftana-
Mălăeştii de Jos, Plăieşu, Măneci,
Câmpina, Depr. Comarnic) şi Câmp.
Valea Sării) ş.a.; ape subterane: ape
Română (Câmp. Ialomiţei sau
freatice şi ape de adâncime, unele
Câmp. Munteniei Centrale: Glacisul
mineralizate;
Istriţei, Câmp. Ploieştiului, Câmp.
Săratei, Câmp. Gherghiţei şi Câmp. Asociaţii biogeografice: vegetaţie alpină
Vlăsiei); şi subalpină, păduri de conifere,

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


77
păduri de foioase (fag şi stejari), (8.894), Câmpina (mun., 32.935),
zăvoaie; Comarnic (11.970), Mizil (14.312),
Arii protejate: Parcul Naţional Munţii Plopeni (7.718), Sinaia (10.410),
Slănic (6.034), Urlaţi (10.541), Vălenii
Bucegi; rezervaţii naturale: Muntele
de Munte (12.257);
de sare Slănic–Prahova, Abruptul
prahovean al Bucegilor, Tigăile din Comunele: Adunaţi, Albeşti-Paleologu,
Ciucaş, Munţii Colţii lui Barbeş, Aluniş, Apostolache, Ariceştii
Arinişul de la Sinaia–Cumpătu şi Rahtivani, Ariceştii Zeletin, Baba
Locul fosilifer Plaiul Hoţilor; Ana, Balta Doamnei, Bălţeşti,
monumente ale naturii: Muntele de Băneşti, Bărcăneşti, Bătrâni, Berceni,
Sare Slănic Prahova şi Plaiul Hoţilor. Bertea, Blejoi, Boldeşti-Gradiştea,
Brazi, Brebu, Bucov, Călugăreni,
Aspecte demografice şi Cărbuneşti, Ceptura, Ceraşu,
socio-economice Chiojdeanca, Ciorani, Cocorăştii
Mislii, Cocorăştii Colţ, Colceag,
Populaţia: 762.886 loc.; Cornu, Cosminele, Drăgăneşti,
Drajna, Dumbrava, Dumbrăveşti,
Densitatea medie a populaţiei: 161,7
Filipeştii de Pădure, Filipeştii de
loc./km2;
Târg, Fântânele, Floreşti, Fulga,
Structura etnică: români = 93,4%, romi = Gherghiţa, Gorgota, Gornet, Gornet-
2,3%, maghiari = 0,04% ş.a.; Cricov, Gura Vadului, Gura
Structura confesională: ortodocşi = Vitioarei, Iordăcheanu, Izvoarele,
93,2%, penticostali = 0,7%, adventişti Jugureni, Lapoş, Lipăneşti,
de ziua a şaptea = 0,5% ş.a.; Măgurele, Măgureni, Măneciu,
Măneşti, Olari, Păcureţi, Păuleşti,
Populaţia urbană: 374.502 loc. (49,0%);
Plopu, Podenii Noi, Poiana
Populaţia rurală: 388.384 loc. (51,0%); Câmpina, Poienarii Burchii, Poseşti,
Oraşul reşedinţă de judeţ: Ploieşti: situat Predeal-Sărari, Proviţa de Jos,
la 44°56’24” lat. N şi 26°01’48” long. Proviţa de Sus, Puchenii Mari,
E, în Câmp. Ploieştiului (Câmp. Râfov, Salcia, Sălciile, Scorţeni,
Română), la 150 m alt., a fost atestat Secăria, Sângeru, Şirna, Şoimari,
documentar în anul 1503, menţionat Şotrile, Starchiojd, Ştefeşti, Surani,
ca oraş în sec. XVII şi declarat Talea, Tătaru, Teişani, Telega,
municipiu în 1968. Numără 209.945 Tinosu, Târgşoru Vechi, Tomşani,
loc. Structura sa etnică este compusă Vadu Săpat, Valea Călugărească,
din: români = 90,6%, romi = = 2,4%, Valea Doftanei, Vărbilău, Vâlcăneşti;
maghiari = 0,08% ş.a., iar cea Regiuni şi obiective turistice: Carpaţii
confesională, din: ortodocşi = 90,7%, Orientali şi Carpaţii Meridionali – cu
penticostali = 0,4%, romano-catolici = peisajele montane, glaciare şi relief
0,3% ş.a.; rezidual din M-ţii Siriu, M-ţii
Alte aşezări urbane: Azuga (4.440 loc.), Ciucaş, M-ţii Grohotiş, M-ţii Baiului
Băicoi (17.981), Boldeşti-Scăeni şi M-ţii Bucegi (Staţiunea
(11.137), Breaza (15.928), Buşteni Climaterică Cheia, Cheile Doftanei,

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


78
Valea Prahovei – Azuga, Buşteni, Bogdan-Petriceicu Hasdeu, Nicolae
Poiana ţapului, Sinaia, Cascada Grigorescu ş.a.), Staţiunea Balneară
Urlătoarea ş.a.), municipiul Ploieşti – Poiana Câmpina, Staţiunea
Muzeul Judeţean, Muzeul Ceasului, Balneoclimaterică Slănic, lacurile
Muzeul Memorial Ion Luca sărate de la Telega ş.a.
Caragiale, Muzeul Petrolului ş.a. –, Situri din patrimoniul mondial
Câmpina (muzeele memoriale: UNESCO: -.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


79
SATU MARE

Aşezarea geografică şi Crasna Veche, Crasna – cu Maja,


cadrul natural Cerna (cu Nanda), Maria ş.a. –, Ier
(cu Checheţ, Sânmiclăuş) etc.; lacuri
Poziţia geografică: în partea nord-vestică naturale şi artificiale: Călineşti (de
a ţării, la 47o40’ lat. N şi 23°00’ long. acumulare), Andrid-Dindeşti ş.a.;
E; ape subterane: ape freatice şi ape de
Judeţele vecine: Maramureş (E), Sălaj adâncime, unele mineralizate
(SE) şi Bihor (S); în V este mărginit (carbogazoase clorurosodice, slab
de Bulgaria, iar în N, de Ucraina; sulfuroase, bicarbonatate ş.a.) şi
ascensionale;
Suprafaţa: 4.418 km2;
Asociaţii biogeografice: silvostepă,
Relieful/unităţile de relief: montan, de
păduri de foioase (stejari şi fag),
deal şi de câmpie; Carpaţii Orientali
zăvoaie, turbării eutrofe, mlaştini
(Carpaţii Maramureşului şi ai
oligotrofe, vegetaţie arenicolă;
Bucovinei: M-ţii Oaş, M-ţii Igniş,
Depr. Oaş, Depr. Turţului, Depr. Arii protejate: rezervaţii naturale: Dunele
Bătarci, Dl. Jelejnic, Dl. Negru), D-le de nisip de la Foieni, Tinoavele din
de Vest (D-le Silvaniei: Dl Codrului, Munţii Oaş, Mlaştina Vermeş,
D-le Crasnei, Mg. Codrului, D-le Pădurea Runc, Pădurea Urziceni şi
Asuajului) şi Câmp. de Vest (Câmp. Cursul inferior al râului Tur.
Someşană: Câmp. Ardudului,
Câmp. Tăşnadului, Câmp.
Aspecte demografice şi
Someşului, Câmp. Ierului şi Câmp. socio-economice
Carei); Populaţia: 344.360 loc.;
Clima: cu influenţe oceanice; temp. med. Densitatea medie a populaţiei: 77,9
multianuală: 9,7oC (în reg. joase din loc./km2;
SV) şi 5,5oC (în reg. înalte din NE);
Structura etnică: români = 54,6%,
precip. med. anuale: 600 mm (în reg.
maghiari = 32,6% romi = 5,0% ş.a.;
joase din SV) şi 900 mm (în reg.
înalte din NE); vânturile: Vânturile Structura confesională: ortodocşi =
de Vest; 46,6%, reformaţi = 17,5%, romano-
catolici = 17,2% ş.a.;
Hidrografia: destul de bogată şi variată;
râuri: Tur (cu afluenţii: Valea Rea, Populaţia urbană: 157.025 loc. (45,5%);
Turţ, Egher), Someş (cu Valea Populaţia rurală: 187.335 loc. (54,5%);
Vinului, Lipău ş,a.), Homorod,

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


80
Oraşul reşedinţă de judeţ: Satu Mare: Porumbeşti, Racşa, Sanislău, Santău,
situat la 47°47’24” lat. N şi 22° 53’24” Săcăşeni, Săuca, Socond, Supur,
long. E, în Câmp. Joasă a Someşului Tarna Mare, Terebeşti, Tiream,
(Câmp. de Vest), la 120 m alt., a fost Târşolţ, Turţ, Turulung, Urziceni,
atestat documentar în 1150, Valea Vinului, Vama, Vetiş, Viile
menţionat ca oraş în 1712 şi declarat Satu Mare;
municipiu în 1968. Numără 102.411 Regiuni şi obiective turistice: M-ţii Oaş
loc. Structura sa etnică este compusă şi M-ţii Igniş – cu relief vulcanic,
din: români = 54,2%, maghiari = rezidual etc. (Sfinxul Oaşului, Băile
34,6%, romi = 1,2% ş.a., iar cea Puturoasa, izvoarele carbogazoase
confesională, din: ortodocşi = 44,5%, de la Bixad, Turţ-Băi ş.a.) –,
romano-catolici = 18,0%, reformaţi =
municipiul Satu Mare – Muzeul
17,5% ş.a.; Judeţean, Biserica Reformată „Cu
Alte aşezări urbane: Ardud (6.231 loc.), lanţuri” (1788-1807), Biserica
Carei (mun., 21.112), Livada (6.773), Romano-Catolică (1786-1789 şi 1828-
Negreşti-Oaş (11.867), Tăşnad 1858), Palatul Episcopal (sec. XIX),
(8.631); Turnul Pompierilor (1904; înalt de 45
Comunele: Acâş, Agriş, Andrid, Apa, m) ş.a. –, Negreşti-Oaş (Muzeul
Etnografic al Ţării Oaşului), Bixad
Beltiug, Berveni, Bixad, Bârsău,
(Biserică din 1771), Carei – Castelul
Bogdand, Botiz, Călineşti-Oaş,
Károly (1746-1792), Biserica Sf.
Cămărzana, Cămin, Căpleni, Căuaş,
Arhangheli (sec. XVIII) ş.a. –,
Cehal, Certeze, Ciumeşti, Craidorolţ,
Medieşu Aurit – biserică în stil gotic
Crucişor, Culciu, Doba, Dorolţ,
(sec. XV), ruinele unui castel (sec.
Foieni, Gherţa Mică, Halmeu,
XVII) ş.a.;
Hodod, Homoroade, Lazuri,
Medieşu Aurit, Micula, Moftin, Situri din patrimoniul mondial
Odoreu, Oraşu Nou, Păuleşti, UNESCO: -.
Petreşti, Pir, Pişcolt, Pomi,

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


81
SĂLAJ

Aşezarea geografică şi cu Poniţa, Valea Banului, Coliţica,


cadrul natural Zalău (cu Mitei) ş.a. –, Barcău – cu
Iaz, Valea Mare, Drighiu etc.; lacuri:
Poziţia geografică: în partea nord-vestică Ceheiu (de luncă) ş.a.; ape
a ţării, la 47o10’ lat. N şi 23°00’ long. E; subterane: ape freatice şi ape de
Judeţele vecine: Cluj (E şi S), Bihor (SV), adâncime, unele mineralizate
Satu Mare (NV) şi Maramureş (N); Asociaţii biogeografice: păduri de
Suprafaţa: 3.864 km2; foioase (stejari şi fag), zăvoaie;

Relieful/unităţile de relief: montan, de Arii protejate: rezervaţii naturale:


deal şi podiş; Carpaţii Occidentali Mlaştina de la Iaz, Poiana cu Narcise
(M-ţii Apuseni: M-ţii Meseş, M-ţii Racâş–Hida, Gresiile de pe Balta
Plopiş), Depresiunea Transilvaniei Cehei, Stejărişul de Baltă Panic şi
(Pod. Someşan: D-le Clujului, D-le Stâna Cliţului; monumente ale
Gârboului, Pod. Boiu, D-le Ciceului, naturii: Peştera Măgurici, Tusa–
Cl. Prisnel, Depr. Almaş, Depr. Barcău, Stejărişul Panic, Calcarele de
Agrij, Depr. Guruslău) şi D-le de Rona, Grădina Zmeilor, Pietrele
Vest (D-le Silvaniei: Cl. Prisnel, D-le Moşu şi Baba, Stânca Dracului şi
Sălajului, Dl. Asuajului, Glacisul Lunca Valea Sălajului cu lalea
Meseşului, Dl. Măgurii Şimleului, pestriţă.
Mg. Şimleului, Dl. Majei, D-le
Crasnei, Depr. Şimleului, Depr. Aspecte demografice şi
Zalău, Depr. Barcăului, Depr. socio-economice
Viişoara);
Populaţia: 224.384 loc.;
Clima: cu influenţe oceanice; temp. med.
multianuală: 9,6oC (în reg. joase) şi Densitatea medie a populaţiei: 58,0
5,5oC (în reg. înalte din S); precip. loc./km2;
med. anuale: 630 mm (în reg. joase Structura etnică: români = 66,1%,
din SV) şi 1.000 mm (în reg. înalte); maghiari = 22,3%, romi = 6,6% ş.a.;
vânturile: Vânturile de Vest;
Structura confesională: ortodocşi =
Hidrografia: destul de bogată; ape 61,5%, reformaţi = 18,7%,
curgătoare: Someş – cu afluenţii: penticostali = 4,6% ş.a.;
Şimişna, Cristolţel, Briglez, Almaş
Populaţia urbană: 88.259 loc. (39,3%);
(cu Babiu, Bozolnic, Voivodeni),
Agrij (cu Răstolţ), Sălaj etc. –, Crasna – Populaţia rurală: 136.125 loc. (60,7%);

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


82
Oraşul reşedinţă de judeţ: Zalău: situat Sânmihaiu Almaşului, Someş-
la 47°11’28” lat. N şi 23°03’26” long. Odorhei, Surduc, Şamşud,
E, în D-le Silvaniei (D-le de Vest), la Sărmăşag, Şimişna, Treznea, Valcău
260 m alt., a fost atestat documentar de Jos, Vârşolţ, Zalha, Zimbor;
în 1246, în 1793 era menţionat ca Regiuni şi obiective turistice: peisajele
oraş, iar în 1979 a fost declarat montane din M-ţii Plopiş şi M-ţii
municipiu. Numără 56.838 loc. Meseş, municipiul Zalău – cu
Structura sa etnică este compusă Muzeul de Istorie şi Artă, Biserica
din: români = 76,4%, maghiari = Ortodoxă (cu elemente în stil
15,4% şi romi = 1,4% ş.a., iar cea brâncovenesc), Biserica Reformată
confesională, din: ortodocşi = 68,3%, (în stil baroc) ş.a. –, Şimleul Silvaniei
reformaţi = 13,2%, penticostali =
– ruinele cetăţii lui Sigismund
3,2% ş.a.; Báthory (sec. XVI), Biserica Romano-
Alte aşezări urbane: Cehu Silvaniei Catolică (1532) ş.a. –, Jibou –
(7.214 loc.), Jibou (10.407), Şimleu Castelul Wesseleny (sec. XVIII),
Silvaniei (14.436); grădina botanică, muzeul ş.a. –,
Comunele: Agrij, Almaşu, Băbeni, Bălan, Cehu Silvaniei – biserica în stil gotic
(sec. XVI), fântâna lui Pintea (sec.
Bănişor, Benesat, Bobota, Bocşa,
XVI) ş.a. – Moigrad –, aşezarea din
Boghiş, Buciumi, Camăr, Carastelec,
epoca bronzului, necropola dacică
Chieşd, Cizer, Coşeiu, Crasna,
(sec. II î.Hr.), aşezarea dacică
Creaca, Crişeni, Cristolţ, Cuzăplac,
Porolissum, oraşul roman (capitala
Dobrin, Dragu, Fildu de Jos, Gâlgău,
Daciei Porolissensis) ş.a. –, Almaşu –
Gârbou, Halmăşd, Hereclean, Hida,
ruinele unei cetăţi medievale (sec.
Horoatu Crasnei, Ileanda, Ip, Letca,
XIII) ş.a.;
Lozna, Măerişte, Marca, Meseşenii
de Jos, Mirşid, Năpradea, Nuşfalău, Situri din patrimoniul mondial
Pericei, Plopiş, Poiana Blenchii, UNESCO: -.
Românaşi, Rus, Sălăţig, Sâg,

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


83
SIBIU

Aşezarea geografică şi Hidrografia: destul de bogată şi variată;


cadrul natural râuri: Olt – cu afluenţii: Arpaş (cu
Arpăşel), Pârâul Negru, Cârţişoara
Poziţia geografică: în partea centrală a (cu Lăiţa), Râu Mare (cu
ţării, la 46o00’ lat. N şi 24°10’ long. E; Porumbacu), Avrig, Moaşa, Cibin
Judeţele vecine: Braşov (E), Argeş (S), (cu Sibiel, Orlat, Râu Mic, Sebeş,
Vâlcea (S), Alba (V şi NV) şi Mureş Ruscior, Hârtibaci, Sadu), Lotrioara
(N); etc. –, Târnava Mare – cu Laslea (cu
Mălâncrav), Valchid, Biertan, Visa
Suprafaţa: 5.432 km2;
(cu Râura, Slimnic, Calva) etc., Sebeş –
Relieful/unităţile de relief: montan, de cu Bistra, Dobra, Secaşul Mare ş.a. –,
deal şi podiş; Carpaţii Meridionali Someşul Mic, Balta ş.a.; lacuri
(Grupa Făgăraş şi Grupa Parâng: M- naturale şi artificiale: glaciare
ţii Făgăraş, M-ţii Lotrului, M-ţii (Podragul, Podrăgelul, Bâlea,
Cindrel, Depr. Oaşa) şi Depresiunea Doamnei, Avrig, Iezerul Mare,
Transilvaniei (Pod. Târnavelor şi Iezerul Mic, Jujilea), antroposaline
Reg. Peritransilvană: D-le Târnavei (Horia, Cloşca şi Crişan, Inul,
Mici – Pod. Blajului, Pod. Avram Iancu, Lacul fără Fund, Lacul
Dumbrăvenilor, Depr. Bazna-Balta –, Mâţelor ş.a.), de baraj artificial
Pod. Secaşelor – Pod. Amnaşului, (Negovanu, Gura Râului, Brădeni I,
Pod. Întresecaşe, Col. Gârbovei, Brădeni II, Ighiş) ş.a.; ape subterane:
Depr. Miercurea-Apold –, Pod. ape freatice şi ape de adâncime,
Hârtibaciului – Pod. Mediaşului, unele mineralizate (sărate, iodurate,
Pod. Vurpărului, Pod. Cincului, Dl. bromurate);
Făgetului, Depr. Alţâna-Caşolţ,
Asociaţii biogeografice: păduri de
Depr. Roşia-Vurpăr, Cul
foioase (stejari şi fag), păduri de
depresionar Chirpăr –, Depr. Sibiu,
conifere, vegetaţie alpină şi
Depr. Săliştei şi Depr. Făgăraş);
subalpină, zăvoaie;
Clima: cu influenţe oceanice; temp. med.
Arii protejate: Parcul Natural Cindrel;
multianuală: 9oC (în reg. joase) şi -
rezervaţii naturale: Golul alpin al
2oC (în reg. înalte din S); precip.
Munţilor Făgăraş (între Podragu-
med. anuale: 600 mm (în reg. joase)
Suru), Parcul natural Dumbrava
şi 1.300 mm (în reg. înalte);
Sibiului, Şuvara Saşilor, Valea Bâlii
vânturile: Vânturile de Vest,
(Lacul şi golul alpin Bâlea), Iezerele
foehnuri (Vântul Mare), brize
Cindrelului, Lacul Tătarilor, Dealul
montane;

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


84
Zackel, Calcarele cu hippuriţi de la Alte aşezări urbane: Agnita (8.732 loc.),
Cisnădioara şi Arpăşel; monumente Avrig (12.815), Cisnădie (14.282),
ale naturii: Calcarele cu hippuriţi de Copşa Mică (5.404), Dumbrăveni
la Cisnădioara, Canionul de la (7.388), Mediaş (mun., 47.204),
Mihăileni, La Grumaji, Masa Miercurea Sibiului (3.910), Ocna
Jidovului, Pintenii din Coasta Jinei şi Sibiului (3.562), Sălişte (5.421),
Vulcanii noroioşi de la Haşag; arbori Tălmaciu (6.905);
ocrotiţi: Ginko (Ginko biloba) din Comunele: Alma, Alţâna, Apoldu de Jos,
Sibiu, Laricele (Larix decidua var. Arpaşu de Jos, Aţel, Axente Sever,
polonica) de la Arpaş, Tisa (Taxus Bazna, Bârghiş, Biertan, Blăjel, Boiţa,
baccata) din Sibiu şi Stejarul (Quercus Brateiu, Brădeni, Bruiu, Chirpăr,
robur) din grădina zoologică din
Cârţa, Cârţişoara, Cristian, Dârlos,
Sibiu. Gura Râului, Hoghilag, Iacobeni,
Jina, Laslea, Loamneş, Ludoş,
Aspecte demografice şi Marpod, Merghindeal, Micăsasa,
socio-economice Mihăileni, Moşna, Nocrich, Orlat,
Păuca, Poiana Sibiului, Poplaca,
Populaţia: 397.322 loc.; Porumbacu de Jos, Racoviţa,
Densitatea medie a populaţiei: 73,1 Răşinari, Râu Sadului, Roşia, Sadu,
loc./km2; Slimnic, Şeica Mare, Şeica Mică,
Şelimbăr, Şura Mare, Şura Mică,
Structura etnică: români = 85,1%, romi =
Tilişca, Târnava, Turnu Roşu, Valea
4,5%, maghiari = 2,7% ş.a.;
Viilor, Vurpăr;
Structura confesională: ortodocşi =
Regiuni şi obiective turistice: Carpaţii
83,9%, reformaţi = 1,4%, greco-
Meridionali – cu peisaje montane şi
catolici = 1,9% ş.a.;
relief glaciar în M-ţii Făgăraş, M-ţii
Populaţia urbană: 262.868 loc. (66,1%); Lotrului şi M-ţii Cindrel –,
Populaţia rurală: 134.454 loc. (33,9%); municipiul Sibiu – fortificaţiile din
sec. 13-16, Biserica Evanghelică (sec.
Oraşul reşedinţă de judeţ: Sibiu: situat la
XIV-XV), Casa Artelor (1370),
45°47’45” lat. N şi 24°09’08” long. E,
vechea Primărie (sec. XV), Biserica
în Depr. Sibiului (Depr.
Ursulinelor (sec. XV), Biserica
Transilvaniei), la 435 m alt., a fost
Romano-Catolică (1726-1728),
atestat documentar în 1191,
Catedrala Ortodoxă (1778 şi 1906),
menţionat ca oraş în 1366 şi declarat
Palatul Brukenthal (1778-1785),
municipiu în 1968. Numără 147.245
Muzeul „Astra”, grădina zoologică
loc. Structura sa etnică este compusă
ş.a. –, Şelimbăr (biserica din sec.
din: români = 88,9%, maghiari =
XIII), Cisnădioara (biserica
1,4%, germani = 1,0% ş.a., iar cea
evanghelică fortificată), Staţiunea
confesională, din: ortodocşi = 84,5%,
Balneoclimaterică Ocna Sibiului,
greco-catolici = 1,5%, romano-
Agnita (cetatea fortificată, Muzeul
catolici = 1,3% ş.a.;
Orăşenesc ş.a.) Slimnic (cetatea
ţărănească), Mediaş – oraşul

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


85
medieval, Biserica fortificată Sf. ficate (Şeica Mare, Şeica Mică, Valea
Margareta (sec. 14-15), Muzeul Viilor. Biertan ş.a.), Castelul de Lut
Municipal, Casa Memorială Stephan „Valea Zânelor (Porumbacu de Sus)
Ludwig Roth ş.a. –, Dumbrăveni – etc.;
Castelul din sec. XVI ş.a. –, Bazna – Situri din patrimoniul mondial
biserica-cetate (sec. XV) şi staţiunea UNESCO: bisericile fortificate din
balneoclimaterică –, bisericile forti- satele Biertan şi Valea Viilor.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


86
SUCEAVA

Aşezarea geografică şi precip. med. anuale: 600 mm (în reg.


cadrul natural joase) şi 1.400 mm (în reg. înalte);
vânturile: Vânturile de Vest, brize
Poziţia geografică: în partea nordică a montane;
ţării, la 47o30’ lat. N şi 25°40’ long. E;
Hidrografia: destul de bogată şi variată;
Judeţele vecine: Botoşani (E), Iaşi (SE), râul Siret cu afluenţii: Leahu,
Neamţ (S), Harghita (S), Mureş (SV), Hănţeşti, Sălăgeni, Suceava – cu
Bistriţa-Năsăud (V) şi Maramureş Nisipitu, Brodina, Putna (cu
(V); în N este mărginit de Ucraina; Putnişoara), Voitinel, Ruda, Pozen,
Suprafaţa: 8.533 km2; Suceviţa (cu Voevodeasa), Solca (cu
Saca, Isalovăţ), Soloneţ, Hătnuţa –,
Relieful/unităţile de relief: montan, de
Şomuzu Mic, Şomuzu Mare,
deal şi de podiş; Carpaţii Orientali
Moldova – cu Tătarca, Botuşel,
(Carpaţii Maramureşului şi ai
Putna, Sadova, Moldoviţa (cu Argel,
Bucovinei - M-ţii Maramureşului,
Săcrieş, Petac – cu Demăcuşa –,
Ob. Mestecăniş, Ob. Feredeu, Ob.
Ciumârna, Pârâul Boului, Frumosu,
Mare, Ob. Brodinei, M-ţii Bârgău,
Deia), Baltagu, Suha (cu Stătioara,
Ob. Humorului, Depr. Fundu
Negrileasa, Valea Seacă), Voroneţ,
Moldovei, Depr. Pojorâta, Depr.
Suha Mică, Suha Mare, Râşca (cu
Sadova, Depr. Putna, Depr.
Râşcuţa), Bistriţa – cu Bistriţa Aurie,
Câmpulung Moldovenesc, Depr.
Ţibău, Cârlibaba, Dorna (cu Teşna,
Vama, Depr. Moldoviţa, Depr. Gura
Coşna), Neagra (cu Tarniţa, Sărişoru
Humorului, Depr. Dornelor – şi
Mic), Bârnărel, Neagra (cu
Carpaţii Moldavo-Transilvani – M-
Negrişoara) etc.; lacuri artificiale, pe:
ţii Căliman, M-ţii Bistriţei, M-ţii
Şomuzul Mare, Pozen şi Hatia; ape
Rarău, M-ţii Stânişoarei, Depr. Suha,
subterane: ape freatice şi ape de
Depr. Suha Mare, Depr. Găineşti) şi
adâncime, unele mineralizate
Pod. Moldovei (Pod. Sucevei: Pod.
(sulfuroase, carbogazoase, ferugi-
Dragomirnei, Pod. Fălticeni – Col.
noase, arsenicale, bicarbonatate ş.a.);
Arbore, Dl. Ciungi, Pod. Şomuzului,
Dl. Hâncu, Dl. Tătăruş –, Depr. Asociaţii biogeografice: păduri de
Cacica, Depr. Solca, Depr. Marginea, foioase (stejari şi fag), păduri de
Depr. Rădăuţi); conifere, vegetaţie subalpină şi
alpină, zăvoaie;
Clima: cu influenţe scandinavo-baltice;
temp. med. multianuală: 8oC (în reg. Arii protejate: Parcul Naţional Căliman;
joase) şi 0oC (în reg. înalte din SV); rezervaţii naturale: Fânaţele seculare

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


87
de la Calafindeşti, Jnepenişul cu declarat municipiu în 1968. Numără
Pinus cembra Căliman, Fânaţele 92.121 loc. Structura sa etnică este
seculare de la Frumoasa, Tinovul compusă din: români = 91,3%, romi =
Găina–Lucina, Tinovul Poiana 0,6%, ucraineni = 0,2% ş.a., iar cea
Stampei, Tinovul Şarul Dornei, confesională, din: ortodocşi = 83,9%,
Fânaţele montane Todirescu, penticostali = 4,1%, romano-catolici =
Pădurea (Quercetumul) Crujana, 1,6% ş.a.;
Pădure Zamostea-Luncă, Piatra Alte aşezări urbane: Broşteni (5.506 loc.),
Pinului şi Piatra Şoimului, Făgetul Cajvana (6.901), Câmpulung
Dragomirnei, Codrul secular Moldovenesc (mun., 16.722),
Giumalău, Cheile Lucavei, Pietrele Dolhasca (10.298), Fălticeni (mun.,
Doamnei, Răchitişul Mare, Codrul
25.723), Frasin (5.876), Gura
secular Slătioara, Cheile Zugrenilor Humorului (13.667), Liteni (9.596),
ş.a.; monumente ale naturii: Klippa Milişăuţi (5.005), Rădăuţi (mun.,
de calcare triasice Pârâul Cailor, 23.822), Salcea (9.015), Siret (7.976),
Moara Dracului, Piatra Buhei, Solca (9.015), Vatra Dornei (mun.,
Doisprezece Apostoli şi Piatra 14.429), Vicovu de Sus (13.308);
Ţibăului; arbori ocrotiţi: Stejarul
(Quercus robur) este ocrotit în Comunele: Adâncata, Arbore, Baia,
Cajvana şi Ulmii (Ulmus montana) de Bălăceana, Bălcăuţi, Berchişeşti,
lângă Câmpulung Moldovenesc. Bilca, Bogdăneşti, Boroaia, Bosanci,
Botoşana, Breaza, Brodina, Buneşti,
Burla, Cacica, Calafindeşti, Capu
Aspecte demografice şi
Câmpului, Cârlibaba, Ciocăneşti,
socio-economice
Ciprian Porumbescu, Comăneşti,
Populaţia: 634.810 loc.; Cornu Luncii, Coşna, Crucea,
Dărmăneşti, Dolheşti, Dorna-Arini,
Densitatea medie a populaţiei: 74,3 Dorna Candrenilor, Dorneşti,
loc./km2; Drăgoieşti, Drăguşeni, Dumbrăveni,
Structura etnică: români = 92,6%, romi = Fântâna Mare, Fântânele, Forăşti,
1,9%, ruşi-lipoveni = 0,2% ş.a.; Frătăuţii Noi, Frătăuţii Vechi,
Frumosu, Fundu Moldovei,
Structura confesională: ortodocşi =
Gălăneşti, Grămeşti, Grăniceşti,
83,9%, penticostali = 7,5%, romano-
Hănţeşti, Hârtop, Horodnic de Jos,
catolici = 1,1% ş.a.;
Horodnic de Sus, Horodniceni,
Populaţia urbană: 262.153 loc. (41,2%); Iacobeni, Iaslovăţ, Ilişeşti, Ipoteşti,
Populaţia rurală: 372.657 loc. (58,8%); Izvoarele Sucevei, Marginea, Mălini,
Mănăstirea Humorului, Mitocu
Oraşul reşedinţă de judeţ: Suceava:
Dragomirnei, Moara, Moldova-
situat la 47°39’05” lat. N şi 26°15’20”
Suliţa, Moldoviţa, Muşeniţa, Ostra,
long. E, în Cul. Sucevei (Pod.
Panaci, Păltinoasa, Pătrăuţi, Pârteştii
Moldovei), la 300 m alt., a fost
de Jos, Poiana Stampei, Poieni-Solca,
atestat documentar în 1388,
Pojorâta, Preuteşti, Putna, Rădăşeni,
menţionat ca oraş în sec. XV şi
Râşca, Sadova, Satu Mare,

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


88
Siminicea, Slatina, Straja, Stroieşti, Domnesc (sec. XVI-XVIII), Muzeul
Stulpicani, Suceviţa, Şaru Dornei, de Istorie ş.a. –, Staţiunea
Scheia, Şerbăuţi, Todireşti, Udeşti, Balneoclimaterică Cacica, Rădăuţi –,
Ulma, Vadu Moldovei, Valea Biserica Sf. Nicolae (1359-1365),
Moldovei, Vama, Vatra Moldoviţei, Muzeul Tehnicii Populare
Vereşti, Vicovu de Jos, Voitinel, Bucovinene, centrul de ceramică
Volovăţ, Vultureşti, Zamostea, smălţuită –, localitatea Ciprian
Zvoriştea; Porumbescu (Casa Memorială şi
Regiuni şi obiective turistice: Carpaţii Muzeul Ciprian Porumbescu), Vatra
Dornei – muzeul, stabilimentul
Orientali – cu peisajele montane din
balnear (sec. 1845), parcul cu
M-ţii Maramureş, Ob. Bucovinei, M-
rezervaţie dendrologică) –, bisericile
ţii Căliman, M-ţii Bistriţei, M-ţii
Arbore, Voroneţ, Suceviţa etc.;
Giumalău, M-ţii Rarău şi M-ţii
Stânişoarei, municipiul Suceava – Situri din patrimoniul mondial
ruinele Cetăţii de Scaun, Biserica Sf. UNESCO:. Codrul secular Slătioara
Gheorghe (1514-1522), Biserica Sf. Arbore şi bisericile Arbore, Humor,
Dumitru (1534-1535), Mănăstirea Moldoviţa, Pătrăuţi, Probota,
fortificată Zamca (1551-1612), Hanul Suceava, Voroneţ, Suceviţa.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


89
TELEORMAN

Aşezarea geografică şi Belciug, Lacul lui Stan, Sărata, Balta


cadrul natural Sărată, Lacul Mare, Uştiubei,
Vlădeni ş.a.), iazuri şi heleşteie (pe
Poziţia geografică: în partea sudică a râurile Tecuci, Claniţa, Câinelui,
ţării, la 44o00’ lat. N şi 25°00’ long. E; Bratcov, Urlui, Găuriciu etc. şi în
Judeţele vecine: Giurgiu (E), Olt (V), lunci la Vităneşti, Măgura etc.); ape
Argeş (N) şi Dâmboviţa (N); în S subterane: ape freatice şi ape de
este mărginit de Bulgaria; adâncime;

Suprafaţa: 5.790 km2; Asociaţii biogeografice: păduri de


foioase (stejari), silvostepă, zăvoaie;
Relieful/unităţile de relief: de câmpie;
Câmp. Română – cu Câmp. Arii protejate: rezervaţii naturale:
Teleormanului sau Câmp. Pădurea Troianu şi Ostrovul Gâsca.
Munteniei de Vest (subdiviziuni:
Câmp. Găvanu-Burdea, Câmp. Aspecte demografice şi
Burnas şi Câmp. Boianu) – şi Lunca socio-economice
Dunării ;
Populaţia: 380.123 loc.;
Clima: cu influenţe de tranziţie; temp.
med. multianuală: 11,5oC (în S) şi Densitatea medie a populaţiei: 65,6
10oC (în N); precip. med. anuale: loc./km2;
530-585 mm; vânturile: din V şi E; Structura etnică: români = 91,0%, romi =
Austrul şi Crivăţul; 2,1%, turci = 0,007% ş.a.;
Hidrografia: destul de deficitară; ape Structura confesională: ortodocşi =
curgătoare: Dunărea, Sâiu, Călmăţui 91,6%, adventişti de ziua a şaptea =
(cu Călmăţuiul Sec şi Urlui), Vedea – 1,0%, creştini după Evanghelie =
cu afluenţii: Cotmeana, Câinelui (cu 0,1% ş.a.;
Tinoasa), Teleorman (cu Bucov,
Populaţia urbană: 123.188 loc. (32,4%);
Claniţa ) –, Câlniştea (cu Glavacioc),
Sericu, Dâmbrovnic etc.; lacuri Populaţia rurală: 256.935 loc. (67,6%);
naturale şi artificiale: lacuri în Lunca Oraşul reşedinţă de judeţ: Alexandria:
Dunării (Suhaia, grupul Fătana- situat la 43°58′ lat. N şi 25°20′ long.
Chireanu-Rădulea-Fiştoreanca ş.a.), E, în Câmp. Boianului (Câmp.
lacuri de meandru (Lacul lui Savin, Română), la 45 m alt., a fost înfiinţat
Coada Beleiugului, Bodurului, Lacul în anul 1834, declarat oraş în 1840 şi
lui Călin, Savu, Baldovineşti, municipiu în 1979. Numără 45.434

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


90
loc. Structura sa etnică este compusă Scurtu Mare, Seaca, Segarcea-Vale,
din: români = 88,1%, romi = 1,9% Sfinţeşti, Siliştea, Siliştea Gumeşti,
ş.a., iar cea confesională, din: Slobozia Mândra, Smârdioasa,
ortodocşi = 88,9%, adventişti de ziua Stejaru, Ştorobăneasa, Suhaia, Talpa,
a şaptea = 0,5%, baptişti = 0,1% ş.a.; Tătărăştii de Jos, Tătărăştii de Sus,
Alte aşezări urbane: Roşiori de Vede Ţigăneşti, Traian, Trivalea-Moşteni,
Troianul, Uda-Clocociov, Vârtoape,
(mun., 27.416 loc.), Turnu Măgurele
Vedea, Viişoara, Vităneşti,
(mun., 24.772), Videle (11.508),
Zâmbreasca;
Zimnicea (14.058);
Regiuni şi obiective turistice: municipiul
Comunele: Băbăiţa, Balaci, Beciu, Beuca,
Alexandria – cu Muzeul de Istorie,
Blejeşti, Bogdana, Botoroaga,
Catedrala (1835-1898), Monumentul
Bragadiru, Brânceni, Bujoreni,
Eroilor ş.a. –, Turnu Măgurele –
Bujoru, Buzescu, Călineşti,
cetatea romană Turris (sec. II d.Hr.),
Călmăţuiu, Călmăţuiu de Sus,
peste care se găsesc ruinele cetăţii lui
Cervenia, Ciolăneşti, Ciuperceni,
Constantin cel Mare (sec. IV), cetatea
Conţeşti, Cosmeşti, Crângu,
medievală Turnu sau Nicopolea
Crevenicu, Crângeni, Dideşti,
Mică (1386-1395), Muzeul
Dobroteşti, Dracea, Drăcşenei,
Orăşenesc, statuia lui Mircea cel
Drăgăneşti de Vede, Drăgăneşti-
Bătrân ş.a. –, Izlaz (monumentul
Vlaşca, Fântânele, Frăsinet,
începerii Revoluţiei de la 1848),
Frumoasa, Furculeşti, Gălăteni,
Zimnicea – aşezarea dacică de tip
Gratia, Islaz, Izvoarele, Lisa, Liţa,
davă (sec. IV-I î.Hr.), Monumentul
Lunca, Măgura, Măldăeni,
Eroului Necunoscut –, Roşiorii de
Mârzăneşti, Mavrodin, Mereni,
Vede (Muzeul „Răscoala ţăranilor
Moşteni, Nanov, Năsturelu,
de la 1907), Frăsinet (culă), Balaci
Necşeşti, Nenciuleşti, Olteni,
(biserica din 1684), Dudu
Orbeasca, Peretu, Piatra, Pietroşani,
(Mănăstirea Plăviceni-Aluniş) ş.a.;
Plopii-Slăviteşti, Plosca, Poeni,
Poroschia, Purani, Putineiu, Situri din patrimoniul mondial
Rădoieşti, Răsmireşti, Săceni, UNESCO: -.
Saelele, Salcia, Sârbeni, Scrioaştea,

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


91
TIMIŞ

Aşezarea geografică şi Hidrografia: destul de bogată şi variată;


cadrul natural râuri: Mureş, Aranca (cu afluenţii:
Mureşan, Cociahat ş.a.), Bega Veche
Poziţia geografică: în partea sud-vestică a (cu Băcin, Măgheruş, Apa Mare),
ţării, la 45o40’ lat. N şi 21°20’ long. E; Bega (Tolpa, Săraz, Cladova, Miniş,
Judeţele vecine: Hunedoara (E), Caraş- Chizdia, Gherteamoş), Timiş (cu
Severin (SE) şi Arad (N); în SV este Spaia, Cinca, Şurgani, Pogăniş,
mărginit de Serbia, iar în NV, de Timişu Mort, Timişaţ ş.a.), Bârzava,
Ungaria; Moraviţa (cu Semniţa) etc.; lacuri
naturale şi artificiale: în regiuni
Suprafaţa: 8.697 km2;
mlăştinoase, în coturi de meandre,
Relieful/unităţile de relief: montan, de în braţe de râuri părăsite, în crovuri,
deal şi de câmpie; Carpaţii de luncă (Satchinez, Cotu Morii,
Occidentali (M-ţii Poiana Ruscăi), Verbunci, Râtu Mare, Râtu Lişului,
D-le de Vest (D-le Banatului: Pod. Balta Caldă ş.a.) şi artificiale (Surduc
Lipovei, Dl. Holdea, D-le Lugojului, ş.a.); ape subterane: ape freatice şi
D-le Pogănişului) şi Câmp. de Vest ape de adâncime, unele mineralizate –
(Câmp. Banatului: Câmp. Vingăi, sulfatate, carbogazoase ş.a. – şi
Câmp. Begăi, Câmp. Timişului, termale (35-40oC);
Câmp. Bârzavei – Câmp.
Asociaţii biogeografice: silvostepă,
Tormacului şi Câmp. Gătaiei –,
păduri de foioase (stejari şi fag),
Câmp. Lugojului, Câmp. Joasă a
zăvoaie;
Timişului – Câmp. Beregsăului şi
Câmp. Banlocului – şi Câmp. Joasă a Arii protejate: Parcul Natural Lunca
Mureşului – Câmp. Joasă a Mureşului; rezervaţii naturale:
Mureşului – Câmp. Lovrinului şi Sărăturile Diniaş, Lunca
Câmp. Aranca); Pogănişului, Movila Sisitak,
Arboretumul Bazoş, Pajiştea cu
Clima: cu influenţe submediteraneene şi
narcise Băteşti, Insula Mare Cenad,
oceanice; temp. med. multianuală:
Pădurea Cenad, Insula Igriş, Lacul
11oC (în reg. joase din S) şi 4oC (în
Surduc, Locul fosilifer Rădmăneşti,
reg. înalte din E); precip. med.
Beba Veche, Mlaştinile Murani şi
anuale: 560 mm (în V) şi 1.200 mm
Mlaştinile Satchinez; peisaje
(în reg. înalte din E); vânturile:
protejate: Pădurea Bistra şi Pădurea
Vânturile de Vest, Coşava, Austrul;
Dumbrava.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


92
Aspecte demografice şi Ghiroda, Ghizela, Giarmata, Giera,
socio-economice Giroc, Giulvăz, Gottlob, Iecea Mare,
Jamu Mare, Jebel, Lenauheim,
Populaţia: 683.540 loc.; Liebling, Livezile, Lovrin, Margina,
Densitatea medie a populaţiei: 78,5 Maşloc, Mănăştiur, Moraviţa,
loc./km2; Moşniţa Nouă, Nădrag, Niţchidorf,
Ohaba Lungă, Orţişoara, Otelec,
Structura etnică: români = 80,5%,
Parţa, Pădureni, Peciu Nou ,Periam,
maghiari = 5,1%, romi = 2,1% ş.a.;
Pesac, Pietroasa, Pişchia, Racoviţa,
Structura confesională: ortodocşi = Remetea Mare, Sacoşu Turcesc,
74,2%, romano-catolici = 7,9%, Saravale, Satchinez, Săcălaz, Secaş,
penticostali = 3,8% ş.a.; Sânandrei, Sânmihaiu Român,
Populaţia urbană: 422.349 (61,7%); Sânpetru Mare, Şag, Şandra, Ştiuca,
Teremia Mare, Tomeşti, Tomnatic,
Populaţia rurală: 261.191 loc. (38,3%); Topolovăţu Mare, Tormac, Traian
Oraşul reşedinţă de judeţ: Timişoara: Vuia, Uivar, Valcani, Variaş, Victor
situat la 45°44’58” lat. N şi 21°13’38” Vlad Delamarina, Voiteg;
long. E, în Câmp. Timişului (Câmp. Regiuni şi obiective turistice: municipiul
de Vest), la 94 m alt., a fost atestat Timişoara – cu Muzeul Banatului
docu-mentar in anul 1212, menţionat (sec. XIX), Muzeul Satului Bănăţean,
ca oraş în 1342 şi declarat municipiu Bastionul Cetăţii, Casa Mercy (sec.
în 1968. Numără 319.279 loc. XVIII), Palatul Dicasterial (1850-
Structura sa etnică este compusă 1854), Catedrala Romano-Catolică
din: români = 81,3%, maghiari = (1736-1754), Palatul Episcopal (sec.
4,8%, romi = 0,6% ş.a., iar cea XVIII), clădirea Teatrului Naţional şi
confesională, din: ortodocşi = 74,9%, a Operei (1872-1874), Catedrala
romano-catolici = 7,1%, reformaţi = Mitropoliei Banatului (1936-1946),
1,3% ş.a.; Canalul Bega ş.a. –, Lugoj – Muzeul
Alte aşezări urbane: Buziaş (7.023 loc.), Orăşenesc, Turnul-clopotniţă (1728),
Ciacova (5.348), Deta (6.260), Făget Monumentul Unirii ş.a. –, Buziaş
(6.761), Gătaia (5.861), Jimbolia (staţiunea balneoclimaterică din
(10.808), Lugoj (mun., 40.361), Recaş 1819), Surduc (Muzeul Memorial
(8.336), Sânnicolau Mare (12.312); Traian Vuia), Sânicolau Mare
(muzeul şi biserici din sec. XVII-
Comunele: Balinţ, Banloc, Bara, Beba
XIX), Satchinez (rezervaţia
Veche, Becicherecu Mic, Belinţ,
ornitologică), Jimbolia (Palatul din
Bethausen, Biled, Birda, Bârna,
sec. XIX), satul Charlottenburg (sau
Bogda, Boldur, Brestovăţ, Bucovăţ,
Şarlota), Sanctuarul Neolitic de la
Cărpiniş, Cenad, Cenei, Checea,
Parţa, M-ţii Poiana Ruscăi (Popasul
Chevereşu Mare, Comloşu Mare,
Turistic „Padeşu”) ş.a.;
Coşteiu, Criciova, Curtea, Darova,
Denta, Dudeştii Noi, Dudeştii Vechi, Situri din patrimoniul mondial
Dumbrava, Dumbrăviţa, Fibiş, UNESCO: -.
Fârdea, Foeni, Gavojdia, Ghilad,

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


93
TULCEA

Aşezarea geografică şi Clima: cu influenţe pontice şi de


cadrul natural ariditate; temp. med. multianuală:
9,5oC (în reg. înalte din NV) şi 11,1oC
Poziţia geografică: în partea sud-estică a (în Delta Dunării); precip. med.
ţării, la 45o00’ lat. N şi 29°00’ long. E; anuale: 350 mm (în reg. înalte din E)
Judeţele vecine: Constanţa (S), Brăila (V) şi 500 mm (în reg. înalte din V);
şi Galaţi (NV); în N este mărginit de vânturile: Crivăţ, brize marine;
Ucraina, iar în E are ieşire la M. Hidrografia: destul de variată; ape
Neagră; curgătoare: Dunărea – cu braţele:
Suprafaţa: 8.449 km2; Dunărea Veche sau Măcin, Tulcea,
Sulina, Sfântu Gheorghe ş.a. –
Relieful/unităţile de relief: de deal, de
Topolog, Valea Roştilor, Teliţa, Taiţa
podiş şi deltă; Pod. Dobrogei (Pod.
(cu Tăiţa), Slava, Ceamurlia,
Dobrogei de Nord – M-ţii Măcin, Cl.
Casimcea etc.; lacuri naturale şi
Pricopan, Cl. Bugeac, Depr. Greci,
artificiale: lacuri de luncă (Jijilei,
Cl. Muchea Lungă, D-le Priopcea-
Crapina, Ghiolu Pietrei, Lacul
Iacobdeal, Depr. Jijila, Depr. Cerna-
Rotund, Gorgonel, Telnicea, Parcheş
Mircea Vodă, Depr. Horia, Pod.
ş.a.), lacuri în deltă (Tatanir,
Niculiţel, D-le Tulcei, cu Dl.
Merheiu Mare, Merheiu Mic, Matiţa,
Somovei, Dl. Malcoci, Col.
Roşca, Furtuna, Gorgova, Obretinu
Murighiol, Dl. Agighiol şi Prispa
Mic, Lumina, Roşu, Puiuleţ, Puiu,
Agighiol, Depr. Nalbant, Pod.
Isacov, Uzlina, Dranov ş.a,), lagune
Babadag, cu Dl. Muchea Cernei, Dl.
(Razim, Goloviţa, Zmeica, Razelmu
Atmagea, Pod. Slavelor, Dl.
Mic), limanuri fluvio-marine
Ciucurova, Pod. Visternei, Dl.
(Agighiol, Babadag, Calica,
Camenei, Cl. Călugăra, Cl.
Ceamurlia), iazuri (Peceneaga ş.a.);
Doloşman, Depr. Peceneaga-
ape subterane: ape freatice şi ape de
Dorobanţu etc. – şi Pod. Dobrogei de
adâncime, unele mineralizate;
Centrale – Pod. Casimcei, Pod.
Hârşovei, Pod. Istriei, Depr. Roştilor, Asociaţii biogeografice: stepă, silvostepă,
Depr. Topologului, Depr. Baia ş.a.), păduri de foioase, zăvoaie, vegetaţie
Delta Dunării (Gr. Chilia, Gr. Stipoc, hidrofilă;
Gr. Letea, Gr. Caraorman, Gr. Arii protejate: Rezervaţia Biosferei Delta
Sărăturile, Gr. Crasnicol ş.a.) şi Dunării, Parcul Naţional Munţii
Lunca Dunării; Măcinului; rezervaţii naturale:
Pădurea Letea, Korum Tarla,

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


94
Rezervaţia de liliac Fântâna Mare, 83,3%, ruşi-lipoveni = 2,3%, romi =
Rezervaţia de liliac Valea Oilor, 1,2% ş.a., iar cea confesională, din:
Pădurea Babadag-Codru, Arinişul ortodocşi = 85,9%, musulmani =
Erenciuc, Valea Fagilor, Agighiol, 1,3%, creştini de rit vechi = 1,2% ş.a.;
Muchiile Cernei-Iaila, Dealul Alte aşezări urbane: Babadag (8.940 loc.),
Denistepe, Dealurile Beştepe, Isaccea (5.026), Măcin (8.245), Sulina
Beidaud, Dealul Ghiunghiurmez, (3.663);
Lacul Belciug, Pădurea Caraorman,
Carasan-Teke, Casimcea, Lacul Comunele: Baia, Beidaud, Beştepe, C.A.
Nebunu, Chervant-Priopcea, Rosetti, Carcaliu, Casimcea,
Colţanii Mari, Muntele Consul, Ceamurlia de Jos, Ceatalchioi,
Capul Doloşman, Enisala, Valea Cerna, Chilia Veche, Ciucurova,
Mahomencea, Sărăturile Murighiol, Crişan, Dăeni, Dorobanţu, Frecăţei,
Valea Mahomencea, Măgurele, Greci, Grindu, Hamcearca, Horia,
Valea Ostrovului, Grindul şi Lacul I.C. Brătianu, Izvoarele, Jijila,
Răducu, Lacul Rotundu, Complexu Jurilovca, Luncaviţa, Mahmudia,
Sacalin-Zătoane, Locul fosilifer Maliuc, Mihai Bravu, Mihail
Dealul Bujoarele ş.a. Kogălniceanu, Murighiol, Nalbant,
Niculiţel, Nufăru, Ostrov, Pardina,
Peceneaga, Sarichioi, Sfântu
Aspecte demografice şi
Gheorghe, Slava Cercheză,
socio-economice
Smârdan, Somova, Stejaru, Topolog,
Populaţia: 213.083 loc.; Turcoaia, Valea Nucarilor, Valea
Teilor, Văcăreni;
Densitatea medie a populaţiei: 25,2
loc./km2; Regiuni şi obiective turistice: municipiul
Tulcea – cu Centrul Muzeal
Structura etnică: români = 84,7%, ruşi- Ecoturistic „Delta Dunării”,
lipoveni = 4,8%, turci = 1,6% ş.a.; Catedrala Sf. Nicolae (1865), Palatul
Structura confesională: ortodocşi = Paşalelor (1870), Primăria Veche
86,9%, creştini de rit vechi = 4,12%, (1870-1872), Geamia Azzizzie,
musulmani = 1,5% ş.a.; Monumentul Independenţei ş.a. –
ruinele cetăţilor romane şi/sau
Populaţia urbană: 99.581 loc. (46,7%);
bizantine de la Măcin (Arubium),
Populaţia rurală: 113.502 loc. (53,3%); Garvăn (Dinogeţia), Isaccea
Oraşul reşedinţă de judeţ: Tulcea: situat (Noviodunum), Murighiol
la 45°11’24” lat. N şi 28°48’00” long. (Halmyris), Jurilovca (Argamum),
E, în Glacisul Nord Dobrogean (Pod. Enisala ş.a., Delta Dunării (lacurile
Dobrogei), la 40 m alt., a fost atestat Furtuna, Păpădia, Matiţa, Gorgova
documentar în sec. III î.Hr., ş.a., grindurile Caraorman, Letea
menţionat ca oraş în sec. XIV şi ş.a., localităţile Sulina – farul vechi,
declarat municipiu în 1968. Numără. din 1802, Palatul Administraţiei
Numără 73.707 loc. Structura sa Fluviale ş.a. – Maliuc, Crişan, C.A.
etnică este compusă din: români = Rosetti ş.a.), Complexul lagunar

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


95
Razim-Sinoie, M-ţii Măcin, Situri din patrimoniul mondial
Mănăstirea Cocoşu (1833), UNESCO: Rezervaţia Biosferei Delta
Mănăstirea Celic-Dere (1840) ş.a. Dunării.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


96
VASLUI

Aşezarea geografică şi Sacovăţ, Velna, Rebricea, Telejna,


cadrul natural Buda, Delea, Vaslui (cu Rediu, Valea
Fereştilor), Chiţoc, Crasna (cu
Poziţia geografică: în partea estică a ţării, Găneşti, Blăgeşti, Bălţaţi, Burghina,
la 46o30’ lat. N şi 27°40’ long. E; Lohan), Ghilahoi, Idriciu, Horociata,
Judeţele vecine: Galaţi (S), Vrancea (SV), Simila (cu Similişoara, Bogdana,
Bacău (V), Neamţ (NV) şi Iaşi (N); în Ibăna), Valea Seacă, Tutova (cu
E este mărginit de Republica Lipova, Iezer, Ciubota, Studineţ),
Moldova; Bârzota, Dumbrava etc.; lacuri
naturale şi artificiale: lacuri de luncă
Suprafaţa: 5.318 km2;
(în lunca Prutului: Grosu, Ulmu,
Relieful/unităţile de relief: de podiş şi Broscăria, Hârşeţi, Balta Mare ş.a.),
deal; Pod. Moldovei (Pod. lacuri pentru prevenirea inundaţiilor,
Bârladului), cu: Pod. Central iazuri şi heleşteie (Căzăneşti, Soleşti,
Moldovenesc – Pod. Tansa, Depr. Puşcaşi, Râpa Albastră, Mânjeşti,
Bârladului Superior, Cl. Şcheia, Pod. Pereschiv, Delea, Prodanu, Tăcuta,
Ipatele, Pod. Racovei, Pod. Vaslui Rediu, Pungeşti, Moara Domnească,
(Dl. Zăpodeni, Dl. Cetăţuia-Mireni, Roşieşti ş.a.); ape subterane: ape
Cl. Crasnei) ş.a. –, Col. Fălciului – freatice şi ape de adâncime, unele
Col. Viişoarei, Col. Măluşteniului –, mineralizate, cu duritate mare (80-
Col. Tutovei – Col. Similei, Cl. 90oG), ascendente şi arteziene;
Huţanului –, Depr. Huşi, Depr.
Asociaţii biogeografice: silvostepă,
Elan-Horincea şi Valea Prutului;
păduri de foioase (stejari), zăvoaie;
Clima: cu influenţe de ariditate; temp.
Arii protejate: rezervaţii naturale:
med. multianuală: 9,8oC (în reg.
Fâneaţa de la Glodeni, Movila lui
joase) şi 8oC (în reg. înalte); precip.
Burcel, Rupturile Tanacu–Coasta,
med. anuale: 450 mm (în reg. joase)
Pădurea Bălteni, Pădurea Bădeana şi
şi 600 mm (în reg. înalte); vânturile:
Pădurea Hârboanca; monumente ale
din N, NV şi NE; Crivăţ;
naturii: Locul fosilifer Măluşteni şi
Hidrografia: destul de variată; râuri: Prut – Locul fosilifer Nisipăria Hulubăţ;
cu afluenţii: Ruginoasa (cu Gura Văii, arbori ocrotiţi: Plopul alb (Populus
Pârâu lui Ivan, Recea), Sărata, alba) de la Rafaila.
Muşata, Copăceana, Elan (cu Oteleni,
Mălăeşti, Vutcani, Urdeşti, Epureni) – Aspecte demografice şi
şi Bârlad – cu Garboveţa, Găureni, socio-economice

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


97
Populaţia: 395.499 loc.; Fereşti, Fruntişeni, Găgeşti, Gârceni,
Ghergheşti, Griviţa, Hoceni, Iana,
Densitatea medie a populaţiei: 74,3 Ibăneşti, Ivăneşti, Iveşti, Laza,
loc./km2; Lipovăţ, Lunca Banului, Măluşteni,
Micleşti, Muntenii de Jos, Muntenii
Structura etnică: români = 92,1%, romi = de Sus, Olteneşti, Oşeşti, Pădureni,
1,4%, ruşi-lipoveni = 0,02% ş.a.; Perieni, Pochidia, Pogana,
Pogoneşti, Poieneşti, Puieşti,
Structura confesională: ortodocşi =
Pungeşti, Puşcaşi, Rafaila, Rebricea,
90,1%, romano-catolici = 1,2%,
Roşieşti, Soleşti, Stănileşti, Ştefan cel
penticostali = 1,0% ş.a.;
Mare, Şuletea, Tăcuta, Tanacu,
Tătărăni, Todireşti, Tutova, Văleni,
Populaţia urbană: 153.009 loc. (38,6%);
Vetrişoaia, Viişoara, Vinderei,
Populaţia rurală: 242.490 loc. (61,4%); Voineşti, Vultureşti, Vutcani,
Zăpodeni, Zorleni;
Oraşul reşedinţă de judeţ: Vaslui: situat
la 46°38’18” lat. N şi 27°43’45” long. Regiuni şi obiective turistice: municipiul
E, în Pod. Central Moldovenesc Vaslui – cu Biserica Sf. Ion (1820),
(Pod. Moldovei), la 130 m alt., a fost Muzeul Judeţean, Mausoleul lui
atestat documentar în 1375, Peneş Curcanul, statuia lui Ştefan cel
menţionat ca oraş în 1435 şi, declarat Mare, parcul oraşului (cu busturi ale
municipiu în 1979. Numără 55.407 unor personalităţi) ş.a. –, Bârlad –
loc. Structura sa etnică este alcătuită Muzeul „Vasile Pârvan”, Biserica Sf.
din: români = 89,2%, romi = 1,4%, Gheorghe (1636), Biserica Sf.
ruşi-lipoveni = 0,06% ş.a., iar Dumitru (1636), Grădina Publică (cu
structura confesională, din: grup statuar) ş.a. –, Huşi – urmele
ortodocşi = 88,5%, romano-catolici = Curţii Domneşti, Palatul Episcopal
4,8%, penticostali = 0,2% ş.a.; (1782), Biserica Episcopiei (1592,
1793 şi 1910), Muzeul „Dimitrie
Alte aşezări urbane: Bârlad (mun., 55.837 Cantemir” statuia domnitorului Al.
loc.), Huşi (mun., 26.266), Murgeni I. Cuza ş.a. –, Arsura – cetatea traco-
(7.119), Negreşti (8.380); getică (sec. IV î.Hr.) –, Soleşti
(Castelul Rosetti-Solescu, pădurea
Comunele: Albeşti, Alexandru Vlahuţă, de stejari seculari), Floreşti
Arsura, Băcani, Băceşti, Bălteni, (mănăstirea din 1590), Zorleşti
Banca, Berezeni, Blăgeşti, Bogdana, (mănăstirea atestată în 1602),
Bogdăneşti, Bogdăniţa, Boţeşti, Grumezoaia (mănăsti-rea din 1692),
Buneşti-Avereşti, Ciocani, Codăeşti, Gârceni (Mănăstirea Mălineşti, din
Coroieşti, Costeşti, Cozmeşti, 1826), Codăeşti (Mănăstirea Stefan
Creţeşti, Dăneşti, Deleni, Deleşti, cel Mere şi Sfânt) ş.a.
Dimitrie Cantemir, Dodeşti,
Dragomireşti, Drânceni, Duda- Situri din patrimoniul mondial
Epureni, Dumeşti, Epureni, Fălciu, UNESCO: -.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


98
VÂLCEA

Aşezarea geografică şi Lotru (cu Mâniloasa, Voineşiţa,


cadrul natural Latoriţa, Priboiasa, Vasilatu ş.a.),
Sălătrucel, Muereasca, Olăneşti (cu
Poziţia geografică: în partea sudică a Valea Câinelui, Cheia), Bistriţa (cu
ţării, la 45o00’ lat. N şi 24°00’ long. E; Gurgui), Topolog, Luncavăţ,
Judeţele vecine: Argeş (E), Olt (SE şi S), Pesceana, Mamu, Băişoara, Olteţ (cu
Dolj (SV), Gorj (V), Hunedoara Târâia, Sasa, Peşteana, Cerna) etc.;
(NV), Alba (NV) şi Sibiu (N); lacuri naturale şi artificiale: glaciare
(Iezerul, Vadu, Zănoaga, Gâlcescu,
Suprafaţa: 5.765 km2;
Iezerul Latoriţei, Muntiu, Cioara
Relieful/unităţile de relief: montan, de ş.a.), de acumulare (Vidraru,
deal şi de podiş; Carpaţii Petrimanu, Mălaia, Jidoaia, Turnu,
Meridionali (Grupa Făgăraş – M-ţii Dăeşti, Râmnicu Vâlcea, Râureni,
Făgăraş, M-ţii Cozia, Depr. Loviştei – Govora, Bâbeni, Ioneşti, Zăvideni,
şi Grupa Parâng – M-ţii Lotrului, M- Drăgăşani), în ocne de sare (la
ţii Căpăţânii, M-ţii Parâng), Subc. Ocnele Mari şi Ocniţa) ş.a.; ape
(Subc. Getici: Depr. Jiblea, Depr. subterane: ape freatice şi ape de
Muereasca, Dl. Manga, Dl. Olăneşti, adâncime, unele mineralizate
Depr. Horezu, Depr. Păuşeşti- (sulfuroase, clorosodice, bromurate,
Măglaşi, Depr. Mogoşeşti-Buneşti, iodurate ş.a.);
Depr. Bodeşti-Păuneşti, Depr.
Asociaţii biogeografice: păduri de
Govora, Dl. Govorei, Mg. Slătioarei)
foioase (stejari şi fag), păduri de
şi Pod. Getic (Piemontul Cotmeana –
conifere, pajişti alpine, zăvoaie;
cu Dl. Negru – şi Piemontul
Olteţului); Arii protejate: parcurile naţionale: Buila-
Vânturariţa, Cozia; rezervaţii
Clima: cu influenţe oceanice şi de
naturale: Mlaştina Mosoroasa,
tranziţie; temp. med. multianuală:
Jnepenişul Stricatul, Pădurea Silea,
10,5oC (în reg. joase din S) şi -2oC (în
Pădurea Tisa Mare, Pădurea Brezoi-
reg. înalte din N); precip. med.
Călineşti, Căldarea Gâlcescu, Iezerul
anuale: 575 mm (în reg. joase) şi
Latoriţei Latoriţa, Ocnele Mari,
1.200 mm (în reg. înalte); vânturile:
Sterpu-Dealul Negru (Lacul Valea
Vânturile de Vest, brize montane,
Rea), Goleşti ş.a.; monumente ale
foehnuri;
naturii: Avenul Piciorul Boului,
Hidrografia: destul de bogată şi variată; Piramidele de la Slătioara,
râul Olt cu afluenţii: Uria, Băiaş, Piramidele din Valea Stăncioiului,

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


99
Peştera Arnăuţilor, Peştera Caprelor, Comunele: Alunu, Amărăşti, Bărbăteşti,
Peştera Clopot, Peştera cu Lac, Berislăveşti, Boişoara, Budeşti,
Peştera cu Perle, Peştera Munteanu- Bujoreni, Buneşti, Câineni,
Murgoci, Peştera Pagodelor ş.a.; Cernişoara, Copăceni, Costeşti,
arbori protejaţi: nucul de la Costeşti Creţeni, Dăeşti, Dănicei, Diculeşti,
(Juglans regia) ş.a. Drăgoeşti, Fârtăţeşti, Făureşti,
Frânceşti, Galicea, Ghioroiu, Glăvile,
Aspecte demografice şi Goleşti, Grădiştea, Guşoeni, Ioneşti,
socio-economice Lăcusteni, Lădeşti, Laloşu, Lăpuşata,
Livezi, Lungeşti, Măciuca, Mădulari,
Populaţia: 371.714 loc.; Mălaia, Măldăreşti, Mateeşti,
Mihăeşti, Milcoiu, Mitrofani,
Densitatea medie a populaţiei: 64,4
Muereasca, Nicolae Bălcescu, Olanu,
loc./km2;
Orleşti, Oteşani, Păuşeşti, Păuşeşti-
Structura etnică: români = 93,5%, romi = Măglaşi, Perişani, Pesceana, Pietrari,
1,8%, maghiari = 0,05% ş.a.; Popeşti, Prundeni, Racoviţa, Roeşti,
Structura confesională: ortodocşi = Roşiile, Runcu, Sălătrucel, Scundu,
94,6%, adventişti de ziua a şaptea = Sineşti, Şirineasa, Slătioara, Stăneşti,
0,2%, penticostali = 0,2% ş.a.; Ştefăneşti, Stoeneşti, Stoileşti,
Stroeşti, Şuşani, Suteşti, Tetoiu,
Populaţia urbană: 164.649 loc. (44,2%);
Titeşti, Tomşani, Vaideeni, Valea
Populaţia rurală: 207.065 loc. (55,8%); Mare, Vlădeşti, Voiceşti, Voineasa,
Oraşul reşedinţă de judeţ: Râmnicu Zătreni;
Vâlcea: situat la 45°06’17” lat. N şi Regiuni şi obiective turistice: Carpaţii
24°22’32” long. E, în Subc. Vâlcii Meridionali – cu peisajele montane,
(Subc. Getici), la 250 m alt., a fost glaciare etc. din M-ţii Făgăraş, M-ţii
atestat documentar în anul 1370, Lotrului, M-ţii Căpăţânii, M-ţii
menţionat ca oraş din 1389 şi Cozia şi Depr. Loviştei (Def. Oltului,
declarat municipiu în anul 1968. Staţiunea Climaterică Voineasa, L.
Numără 98.776 loc. Structura sa Vidra, Cataractele Lotrului, L.
etnică este compusă din: români = Petrimanu, Def. Latoriţei, L. Malaia,
91,9%, romi = 1,3%, maghiari = 0,1% Staţiunea Climaterică Brezoi, relieful
ş.a., iar cea confesională, din: carstic din Vânturariţa-Buila ş.a.) –,
ortodocşi = 92,0%, adventişti de ziua municipiul Râmnicu Vâlcea –
a şaptea = 0,3%, romano-catolici = Muzeul Judeţean, Muzeul Memorial
0,3% ş.a.; Anton Pann, Biserica Sf. Paraschiva
Alte aşezări urbane: Băbeni (8.451 loc.), (1562-1564 şi 1587), Biserica Toţi
Băile Govora (2.449), Băile Olăneşti Sfinţii (1762-1765), statuia lui Mircea
(4.186), Bălceşti (4.864), Berbeşti cel Bătrân, Parcul Zăvoi ş.a. –, com.
(4.836), Brezoi (6.022), Călimăneşti Gorganu (Rezervaţia „Piramidele de
(7.622), Drăgăşani (mun., 17.871), pământ”), staţiunile balneoclima-
Horezu (6.263), Ocnele Mari (3.309); terice Olăneşti (sec. XIX), Ocnele
Mari ş.a., mănăstirile Cozia, Govora

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


100
(sec. XV), „Dintr-un lemn”, Bistriţa, Situri din patrimoniul mondial
Arnota, Hurezi ş.a., Drăgăşani – UNESCO: pădurea Lotrişor,
castrul roman Rusidava, statuia lui Mănăstirea Hurezi.
Tudor Vladimirescu, Casa
Memorială Gib Mihăilescu etc.;

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


101
VRANCEA

Aşezarea geografică şi joase din SE) şi 1.200 mm (în reg.


cadrul natural înalte din V); vânturile: Vânturile de
Vest (pe culmile înalte), brize
Poziţia geografică: în partea estică a ţării, montane, foehnuri, Crivăţ;
la 45o40’ lat. N şi 27°00’ long. E;
Hidrografia: destul de bogată; râul Siret
Judeţele vecine: Galaţi (E), Brăila (SE), cu afluenţii (direcţi sau indirecţi):
Buzău (S şi SV), Covasna (V), Bacău Trotuş (cu Domoşiţa), Carecna,
(N) şi Vaslui (NE); Zăbrăuţi, Şuşiţa, Putna (cu Tişiţa,
Suprafaţa: 4.863 km2; Coza, Năruja, Milcov, Râmna),
Râmnicu Sărat, Zeletin (cu Berheci)
Relieful/unităţile de relief: foarte variat:
ş.a.; lacurile sunt reduse ca întindere
montan, de deal, de podiş şi de
(Lacul Negru); ape subterane: ape
câmpie; Carpaţii Orientali (Carpaţii
freatice şi ape de adâncime, unele
Curburii, respectiv M-ţii Vrancei: M-
mineralizate;
ţii Zboina Neagră, Cl. Lepşii, Cl.
Lăcăuţi, M-ţii Zboina Frumoasă, M- Asociaţii biogeografice: stepă, silvostepă,
ţii Furu), Subc. (Subc. Curburii: păduri de foioase (stejari şi fag),
Depr. Vrancei, Dl. Ouşoru, Depr. păduri de conifere, zăvoaie;
Jitia, Dl. Răchitaşu Mare, Dl. Răiuţ, Arii protejate: Parcul Natural Putna-
Dl. Reghiului, Dl. Gârbovei, Dl. Vrancea; rezervaţii naturale: Vârful
Roşu, Depr. Vizantea-Vidra, Depr. Goru, Lacul Negru, Căldările
Mera, Depr. Râmna, Depr. Zăbalei-Zârna Mică, Pădurea
Dumitreşti, Piemontul Zăbrăuţi, Mg. Cenaru, Pădurea Dumbrăviţa,
Odobeşti, Dl. Deleanu, Dl. Lepşa-Zboina, Groapa cu Pini,
Căpăţânei), Pod. Moldovei (Pod. Cheile Nărujei-Pădurea Verdele,
Bârladului, subdiviziunea Col. Pădurea Neagră, Pădurea Schitul
Tutovei: Dl. Vârlăneşti, Cl. Dălhăuţi, Pârâul Bozu, Strâmtura
Doroşanu, Cl. Huţanu) şi Câmp. Coza, Râpa Roşie, Reghiu-Scruntar,
Română (Câmp. Buzău-Siret: Tişiţa, Cascada Mişina ş.a.;
Glacisul Râmnic-Trotuş, Câmp. monumente ale naturii: Focul Viu de
Râmnicului, Câmp. Siretului la Andreiaşu de Jos.
Inferior);
Clima: cu influenţe de ariditate; temp. Aspecte demografice şi
med. multianuală: 10oC (în reg. socio-economice
joase) şi 2oC (în reg. înalte din V);
precip. med. anuale: 500 mm (în reg. Populaţia: 340.310 loc.;

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


102
Densitatea medie a populaţiei: 69,9 Moviliţa, Năneşti, Năruja,
loc./km2; Negrileşti, Nereju, Nistoreşti,
Structura etnică: români = 90,6%, romi = Obrejiţa, Paltin, Păuleşti, Păuneşti,
Ploscuţeni, Poiana Cristei, Popeşti,
3,5%, maghiari = 0,01% ş.a.;
Pufeşti, Răcoasa, Răstoaca, Reghiu,
Structura confesională: ortodocşi = Rugineşti, Sihlea, Slobozia Bradului,
90,2%, penticostali = 1,7%, romano- Slobozia Ciorăşti, Soveja, Spulber,
catolici = 1,2% ş.a.; Străoane, Suraia, Tâmboeşti,
Populaţia urbană: 123.059 loc. (36,1%); Tănăsoaia, Tătăranu, Tulnici, Ţifeşti,
Urecheşti, Valea Sării, Vânători,
Populaţia rurală: 217.251 loc. (63,9%);
Vârteşcoiu, Vidra, Vintileasca,
Oraşul reşedinţă de judeţ: Focşani: situat Vizantea-Livezi, Vrâncioaia,
la 45°41’60” lat. N şi 27°10’47” long. Vulturu;
E, în Câmp. Piemontană a
Regiuni şi obiective turistice: municipiul
Râmnicului (Câmp. Română), la 55
Focşani – cu Muzeul Vrancei,
m alt., a fost atestat documentar în
Biserica Sf. Ioan Botezătorul (1661),
anul 1482, menţionat ca oraş din sec.
Biserica fostei mănăstiri Precista
XV şi declarat municipiu în 1968.
(1716), Biserica Domnească (1785),
Numără 79.315 loc. Structura sa
teatrul, Ateneul Popular,
etnică este compusă din: români =
Monumentul Independenţei,
89,9%, romi = 1,2%, maghiari =
Monumentul Unirii ş.a. –, Odobeşti
0,04% ş.a., iar cea confesională, din:
(beciul domnesc şi biserica din sec.
ortodocşi = 89,7%, romano-catolici =
XVIII) –, Soveja – Muzeul savantului
0,5%, creştini după Evanghelie =
Simion Mehedinţi, staţiunea
0,2% ş.a.;
balneoclima-terică, mănăstirea de la
Alte aşezări urbane: Adjud (mun., 16.045 1645 –, Panciu (Muzeul Viticulturii),
loc.), Mărăşeşti (10.671), Odobeşti Mărăşti (Mausoleul, ridicat în
(9.364), Panciu (7.664); amintirea luptelor din războiul de la
Comunele: Andreiaşu de Jos, Băleşti, 1917) –, Andreiaşu de Jos („Focul
Bârseşti, Bilieşti, Bogheşti, Boloteşti, Viu”), Adjud (Muzeul Orăşenesc),
Bordeşti, Broşteni, Câmpineanca, Carpaţii Orientali – cu peisajele
Câmpuri, Cârligele, Chiojdeni, montane din M-ţii Vrancei (Cl.
Corbiţa, Coteşti, Dumbrăveni, Lăcăuţi, M-ţii Zboina Frumoasă, M-
Dumitreşti, Fitioneşti, Garoafa, ţii Furu, Cl. Lepşii şi M-ţii Zboina
Goleşti, Gologanu, Gugeşti, Gura Neagră) etc.;
Caliţei, Homocea, Jariştea, Jitia, Situri din patrimoniul mondial
Măicăneşti, Mera, Milcovul, UNESCO: -.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


103
ANEXĂ

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


104
BUCUREŞTI

Aşezarea geografică şi grădini publice; arbori ocrotiţi:


cadrul natural ginko (Ginko biloba), în parcuri.

Poziţia geografică: în partea sud-estică a Aspecte demografice şi


ţării, la 44o26’ lat. N şi 26°06’ long. E;
socio-economice
Judeţele vecine: Ilfov (E, S, V şi N);
Populaţia: 1.883.425 loc.;
Suprafaţa: 228 km2;
Densitatea medie a populaţiei: 8260,6
Relieful/unităţile de relief: de câmpie;
loc./km2;
Câmp. Română (Câmp. Vlăsiei, cu
subdiviziunea Câmp. Bucureştiului – Structura etnică: români = 85,9%, romi =
Câmpul Băneasa, Câmpul Colentina 1,2%, maghiari = 0,1% ş.a.;
şi Câmpul Cotroceni-Berceni); Structura confesională: ortodocşi =
Clima: cu influenţe de ariditate; temp. 84,3%, romano-catolici = 1,1%,
med. multianuală: 10,5oC (la musulmani = 0,4% ş.a.;
periferie) şi 11,5 C (în partea
o
Populaţia urbană: 1.883.425 loc. (100%);
centrală); precip. med. anuale: 580
Populaţia rurală: 0 loc. (0%);
mm (la periferie) şi 590 mm (în
partea centrală); vânturile: din NE şi Regiuni şi obiective turistice: Palatul
E; Crivăţul; Parlamentului, clădirea Universităţii
(1864), Teatrul Naţional, Ateneul
Hidrografia: destul de bogată şi variată;
Român (1886-1888), Muzeul
râurile Dâmboviţa şi Colentina (cu
Naţional de Istorie al României,
afluentul Balta Pipera); lacuri
Muzeul de Istorie al Municipiului
(majoritatea artificiale): Străuleşti,
Bucureşti, Muzeul Curtea Veche şi
Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Tei,
Palatul Voievodal, Muzeul Naţional
Plumbuita, Fundeni, Pantelimon I
de Artă al României, Muzeul Satului
(pe Colentina), Lacul Morii (pe
şi de Artă Populară, Muzeul de
Dâmboviţa), Lacul Grădina
Istorie Naturală „Grigore Antipa”,
Botanică, Cişmigiu, Carol,
Muzeul Naţional Militar „Regele
Tineretului, Drumul Taberei, Titan
Ferdinand I”, Muzeul Naţional al
ş.a.; ape subterane: ape freatice şi
Ţăranului Român, Muzeul de
ape de adâncime;
Geologie, Palatul Cotroceni (1893),
Asociaţii biogeografice: pădure de Biserica Sf. Apostoli (sec. XVII),
foioase (în N), parcuri antropice şi Biserica Patriarhiei, Biserica Sf.
Gheorghe Nou (sec. XVII), Biserica

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


105
Creţulescu (1720-1722), Biserica Botanică (1884), Grădina Zoologică,
Stavropoleos (1724), Biserica Radu Parcul Herăstrău (1936), Parcul
Vodă (1613-1614), Clădirea Tineretului (1974), Complexul
Academiei Române (sec. XVIII), Naţional Sportiv „Sala Polivalentă”,
Hanul lui Manuc (1808), Palatul Stadionul Naţional, Complexul
Ştirbei (1835), Banca Naţională Expoziţional Romexpo ş.a.
(1885), Palatul Justiţiei (1890-1895), Situri din patrimoniul mondial
Palatul C.E.C.-ului (1896-1900), UNESCO: -.
Foişorul de Foc, Casa Presei Libere,
Parcul Cişmigiu (sec. XIX), Grădina

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


106
BIBLIOGRAFIE
Anghel Gh.: Cetăţi medievale din Transilvanie, Edit. Meridiane, Bucureşti, 1973.
Badea L. (coord.): Unităţile de relief ale României, I, Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului, Edit. Ars
Docendi, Bucureşti, 2001.
Badea L. (coord.): Unităţile de relief ale României, II, Munţii Apuseni şi Podişul Transilvaniei, Edit. Ars
Docendi, Bucureşti, 2006.
Badea L. (coord.): Unităţile de relief ale României, III, Dealurile pericarpatice: Dealurile Crişanei şi
Banatului, Subcarpaţii, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, 2008.
Badea L. (coord.): Unităţile de relief ale României, IV, Podişurile pericarpatice: Podişul Mehedinţi, Podişul
Getic, Podişul Moldovei, Podişul Dobrogei, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, 2010.
Badea L. (coord.): Unităţile de relief ale României, V, Câmpiile pericarpatice: Câmpia Banatului şi
Crişanei, Câmpia Română, Lunca Dunării şi Câmpia Litorală, Edit. Ars Docendi, Bucureşti,
2011.
Badea L. (coord.): Unităţile de relief ale României, VI, Carpaţii Orientali: Carpaţii Maramureşului şi
Bucovinei, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, 2012.
Badea L. (coord.): Unităţile de relief ale României, VII, Carpaţii Orientali: Carpaţii Moldavo-Transilvani,
Edit. Ars Docendi, Bucureşti, 2014.
Badea L. (coord.): Unităţile de relief ale României, VIII, Carpaţii Orientali: Carpaţii de la Curbură, Edit.
Ars Docendi, Bucureşti, 2014.
Buza M., Mărculeţ I.: Rezervaţiile naturale de importanţă naţională din judeţul Alba, Jurnal geografic,
Vol. II, Bucureşti, 1999.
Buza M., Mărculeţ I.: Rezervaţiile complexe din judeţul Alba, Geografie şi biologie: colaborări,
Bucureşti, 2000.
Buza M., Mărculeţ I.: Rezervaţiile botanice şi forestiere din judeţul Alba, Notiţe geografice, Vol. I,
Bucureşti, 2000.
Buza M., Mărculeţ I.: Categorii de rezervaţii şi monumente naturale din judeţul Alba, Notiţe geografice,
Vol. II, Bucureşti, 2001.
Buza M., Badea L., Dragomirescu Ş. (coord.): Dicţionar geografic al României, vol. I, Literele A-L, Edit.
Academiei Române, Bucureşti, 2008.
Buza M., Badea L., Dragomirescu Ş. (coord.): Dicţionar geografic al României, vol. II, Literele M-Z,
Edit. Academiei Române, Bucureşti, 2009.
Cocean P.: Geografia turismului Românesc, Edit. Focul Viu, Cluj-Napoca, 1997.
Dumitrescu M., Mărculeţ I.: România – hartă geografică general, Edit. Digital Docu Print, Târgu
Mureş, 2018.
Gâştescu P.: Lacurile Terrei, Edit. CD Press, Bucureşti, 2006.
Ielenicz M.: Dealurile şi podişurile României, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Sibiu, 1996.
Ielenicz M., Pătru Ileana-Georgeta, Ghincea Mioara: Subcarpaţii României, Edit. Universitară,
Bucureşti, 2005.
Ielenicz M., Comănescu Laura: România. Potenţialul turistic, Edit. Universitară, Bucureşti, 2006.
Iordan I.: România încotro? Regionalizare – Cum? Când?, Edit. CD Press, Bucureşti, 2003.
Mărculeţ I., Rusu B.: Vegetaţia şi fauna ocrotită din judeţul Alba, Natura şi omul – comunicări şi
referate (Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova), Edit. Bioedit, Ploieşti, 2001.
Mărculeţ I., Dobre Andreea, Anton Cătălina-Ştefania: Rezervaţiile naturale din judeţul Ilfov, Notiţe
geografice, Vol. II, Bucureşti, 2001.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


107
Mărculeţ I., Mărculeţ Cătălina, Marcu Daniela, Mărculeţ V.: Superlativele României. Mică enciclopedie,
Edit. Meronia, Bucureşti, 2010.
Mărculeţ I. (coord.): Dicţionarul ariilor naturale protejate din România, Colegiul Naţional „I. L.
Caragiale”, ISBN 978-973-0-13590-9, Bucureşti, 2012.
Mărculeţ I. (coord.): Dicţionarul aşezărilor urbane din România, Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”,
ISBN 978-973-0-14631-8, Bucureşti, 2013.
Mărculeţ I. (coord.): Oraşele României. Mic dicţionar geografic şcolar, Colegiul Naţional „I. L.
Caragiale”, ISBN 978-973-0-19093-9, Bucureşti, 2015.
Mărculeţ I. (coord.): Judeţele României, Vol. I, Caracteristici fizico-geografice, Colegiul Naţional „I. L.
Caragiale”, ISBN 978-973-0-24136-5, Bucureşti, 2017.
Mărculeţ I. (coord.): Judeţele României, Vol. II, Aspecte de geografie umană, Colegiul Naţional „I. L.
Caragiale”, ISBN 978-973-0-26935-2, Bucureşti, 2018.
Mândruţ O.: Atlas de geografie a României, Edit. Corint, Bucureşti, 2008.
Pop P. Gr.: România – geografie hidroenergetică, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1996.
Popa Tutoveanu Gh., Mărculeţ I., Mărculeţ Cătălina: Lacurile judeţului Ilfov în conjunctura actuală a
dezvoltării economico sociale, Însemnări geografice, Bucureşti, 2002.
Săgeată D.-R.: Deciziile politico-administrative şi organizarea teritorială, Edit. Top Form, Bucureşti,
2006.
Stan Magda: România. Ghid turistic şi istoric, Edit. Niculescu, Bucureşti, 2007.
Szepesi Manuela, Szepesi Al., Dumitrescu M., Cruceru N.: Geografia oraşului Bucureşti. Suport de
curs, Edit. CD Press, Bucureşti, 2011.
***Enciclopedia geografică a României, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.
***Geografia României, vol. I, Geografie fizică, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 1983.
***Geografia României, vol. III, Carpaţii Româneşti şi Depresiunea Transilvaniei, Edit. Academiei
Române, Bucureşti, 1987.
***Geografia României, vol. IV, Dealurile şi Câmpia Banatului şi Crişanei, Podişul Mehedinţi, Subcarpaţii,
Piemontul Getic, Podişul Moldovei, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 1992.
***Geografia României, vol. V, Câmpia Română, Dunărea, Podişul Dobrogei şi Litoralul românesc al Mării
Negre, Platforma Continentală, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 2005.
***Judeţele Patriei, întreaga colecţie, Edit. Academiei R. S. România, Bucureşti.
***Judeţele României, întreaga colecţie, Edit. Sport-Turism, Bucureşti.
***Parcuri naţionale, naturale şi rezervaţii ale biosferei din România, Ministerul Agriculturii, Pădurilor,
Apelor şi Mediului, Bucureşti, 2003.
***Recensământul populaţiei din anul 2011 (Tabelul 8. Populaţia stabilă după etnie – judeţe, municipii,
oraşe, comune; Tabelul 13. Populaţia stabilă după religie – judeţe, municipii, oraşe, comune.),
Institutul Naţional de Statistică a României, 2013.
***Wikipedia.ro.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


108
Abstract
The counties of Romania.
A Geographical Encyclopaedia,
(„I. L. Caragiale” National College, Bucharest, 109 page)

The hereby study – The Counties of Romania. A Geographical Encyclopaedia –,


carried out by a group of teachers, students and former students from “I. L. Caragiale”
National College from Bucharest, was meant to be both a tool and a resource for
Geography lovers. The pages of the book reveal thorough descriptions of all the counties
of Romania (41) together with the Romanian capital, Bucharest.
According to the geographer I. Iordan1, the counties are the biggest administrative
centres in Romania, represented by territories of different sizes, „set, in general, in
accordance with the geographical, historical-territorial and socio-administrative
particularities, including more urban or rural localities, disposing of a great natural and
human resources potential and in the same time enjoying social cultural and economic
independence”.
The description of each county and of Bucharest was done following an algorithm
which comprises two main parts: „The geographical setting and the natural environment”
and „Demographical and socio-cultural aspects”:
 The physical geographical description covers the following aspects: the
geographical position, the surface, the landform/ the major categories of landforms (up to
the fourth order), climate, hydrography, biogeographical associations and protected areas.
 The human geography section includes information about: the population (based
on the 2011 census data), the average population density, the ethnic structure, the
confessional structure, the urban population, the rural population, the capital city of the
county, other urban settlements, the local administrative units, landmarks and touristic
areas, as well as the sites inscribed on the UNESCO World Heritage List.

JUDEŢELE ROMÂNIEI
Enciclopedie Geografică
Coordonator: prof. dr. Ioan MĂRCULEŢ
ISBN 978-973-0-28671-7
Bucureşti – 2019

1 Iordan I.: România încotro? Regionalizare – Cum? Când?, Edit. CD Press, Bucureşti, 2003, p. 19.

Judeţele României. Enciclopedie geografică, ISBN 978-973-0-28617-7, 2019.


109

S-ar putea să vă placă și