Sunteți pe pagina 1din 22

Ministerul Dezvoltrii Regionale i Construciilor

AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD

RAPORT
privind implementarea Planului anual de implementare
al Strategiei de Dezvoltare Regional Nord
n perioada ianuarie-iunie 2017

Bli, 2017

1
CUPRINS

ABREVIERI/ACRONIME 4
SUMAR EXECUTIV 5
OBIECTIV 1. ACCES ASIGURAT LA SERVICII I UTILITI PUBLICE CALITATIVE 6
MSURA 1.1 Dezvoltarea infrastructurii de importan regional i local 6
1.1.1 Implementarea proiectelor de dezvoltare regional de infrastructur 6
1.1.2 Implementarea Programului sectorial regional n domeniul DRL/MDS/AAC 7
MSURA 1.2 Optimizarea serviciilor publice n domeniul MDS i AAC 7
1.2.1 Sensibilizarea comunitilor asupra cooperrii intercomunitare n domeniul MDS i AAC 7
1.2.2 Sensibilizarea comunitilor asupra cooperrii intercomunitare n domeniul MDS i AAC 8
MSURA 1.3 Promovarea eficienei energetice 9
1.3.1 Implementarea Programului sectorial regional n domeniul EE a cldirilor publice 9
1.3.2 Implementarea Programului sectorial regional n domeniul EE a cldirilor publice 9
1.3.3 Sporirea nivelului de contientizare i de promovare a beneficiilor utilizrii surselor de
energie regenerabile

OBIECTIV 2. CRETERE ECONOMIC SUSTENABIL N REGIUNE 10


MSURA 2.1 Consolidarea reelei de centre urbane 10
2.1.1 Facilitarea dezvoltrii centrelor urbane cu potenial de cretere economic 10
MSURA 2.2 Facilitarea dezvoltrii mediului de afaceri 10
2.2.1 Planificarea strategic sectorial (PRS) n domeniul dezvoltrii infrastructurii de afaceri 10
2.2.2 Implementarea proiectelor de dezvoltare regional pentru dezvoltarea mediului de afaceri 10
2.2.3 Promovarea potenialului economic i investiional regional 12
MSURA 2.3 Susinerea domeniului de cercetare, inovare i transfer tehnologic 14
2.3.1 Iniierea analizei situaiei n domeniul cercetare, inovare i transfer tehnologic din RDN 1214
2.3.2 Implementarea proiectelor regionale pentru dezvoltarea domeniului cercetare, inovare i 14
transfer tehnologic din RDN
2.3.2 Facilitarea parteneriatelor ntre mediul academic, antreprenorial i APL pentru crearea 15
infrastructurii de cercetare i inovare
MSURA 2.4 Dezvoltarea potenialului i infrastructurii turistice 15
2.4.1 Iniierea planificrii strategice sectoriale (PRS) n domeniul dezvoltrii turismului 15
2.4.2 Promovarea potenialului turistic regional 17
MSURA 2.5 Dezvoltarea performanelor i capacitilor competitive a forei de munc 17
din RDN
2.5.1 Consolidarea capacitilor competitive ale capitalului uman regional 17

2
OBIECTIV 3. GUVERNAN MBUNTIT N DOMENIUL DEZVOLTRII 18
REGIONALE
MSURA 3.1 Crearea i dezvoltarea instrumentelor de suport pentru procesul de 18
dezvoltare regional
3.1.1 Participarea la perfectarea cadrului legislativ-normativ a politicii de dezvoltare regional 18
3.1.2 Participarea la crearea instrumentului de monitorizare a proiectelor i indicatorilor 18
regionali

MSURA 3.2 Dezvoltarea capacitilor APL n planificare, managementul proiectelor 18


i atragerea investiiilor
3.2.1 Suport actorilor regionali n elaborarea proiectelor i atragerea surselor financiare pentru 18
proiectele regionale din fondurile internaionale
3.2.2 Transfer de bune practici pentru actorii regionali (CRD, ADR, APL, ONG, antreprenori ) 19
MSURA 3.3 Facilitarea dialogului ntre actorii regionali, interregionali i internaionali 20
3.3.1 Consolidarea relaiilor de colaborare cu partenerii de dezvoltare regionali, naionali i 20
internaionali
3.3.2 Facilitarea ncheierii acordurilor de parteneriatelor ntre ADR Nord i alte instituii 21
regionale, naionale i internaionale
CONCLUZII 21
ANEXE
Anexa 1 Monitorizarea mijloacelor financiare n anul 2017, semestrul I
Anexa 2 Dezvoltarea capacitilor colaboratorilor ADR Nord n anul 2017, semestrul I
Anexa 3 Lista indicatorilor de progres ai ADR Nord pentru anul 2017, semestrul I
Anexa 4 Nota informativ privind executarea Devizului cheltuielilor de organizare i
funcionare a ADR Nord pentru perioada ianuarie-iunie 2017
Anexa 5 Executarea bugetului pe surse de finanare ale ADR Nord n perioada ianuarie-iunie
2017

3
ABREVIERI I ACRONIME

AAC Aprovizionarea cu Ap i Canalizare


ADR Nord Agenia de Dezvoltare Regional Nord
APL Administraia Public Local
APP III Apel de propuneri de proiecte III
AEE Agenia pentru Eficien Energetic
AITT Agenia pentru Inovaii i Transfer Tehnologic
APP Agenia Proprietii Publice
BD Baza de Date
CCI Camera de Comer i Industrie
CNCDR Consiliul Naional de Coordonare a Dezvoltrii Regionale
CPP Concepte de proiecte posibile
CPV Concepte de proiecte viabile
CR Consiliul Raional
CRD Nord Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord
DGDR Direcia General Dezvoltare Regional
DRL Drumurile Regionale i Locale
DR Dezvoltare Regional
DUP Documentul Unic de Program
EE Eficiena Energetic
FNDR Fondul Naional pentru Dezvoltare Regional
GIS Sisteme Geografice Informatice
GIZ Agenia de Cooperare Internaional a Germaniei
GL Grup de lucru
M&E Monitorizarea i Evaluarea
MDS Managementul deeurilor solide
MDRC Ministerul Dezvoltrii Regionale i Construciilor
MO Manualul Operaional
ONG Organizaie neguvernamental
ODIMM Organizaia pentru Dezvoltarea ntreprinderilor Mici i Mijlocii
PAI Planul Anual de Implementare al SDR
POR Nord Planul Operaional al Regiunii Nord
PEBM Proiectul Energie i Biomas n Moldova
PSI Planificare Sectorial Integrat
RDC Regiunea de Dezvoltare Centru
RDN Regiunea de Dezvoltare Nord
RDS Regiunea de Dezvoltare Sud
SDR Nord Strategia de Dezvoltare Regional Nord
SDSE Strategii de Dezvoltare Socio-Economice
SNDR Strategia Naional de Dezvoltare Regional
UAT Uniti Administrativ Teritoriale
VARAM Ministerul proteciei Mediului i Dezvoltrii Regionale din Letonia
ZEL Zona Economic Liber

4
SUMAR EXECUTIV

Prezentul Raport semestrial privind implementare SDR Nord 2016-2020 este elaborat pentru
perioada 01.01.201730.06.2017 i reflect toate activitile desfurate de ctre Agenie i ali actori
regionali pentru implementarea Strategiei.
Scopul general al activitilor realizate n perioada de raportare au fost facilitarea dezvoltrii
socio-economice durabile i echilibrate a Regiunii de Dezvoltare Nord n baza normelor i
standardelor europene pentru asigurarea unui trai decent al cetenilor.

Obiectivele principale pentru anul 2017


Asigurarea accesului la servicii i utiliti publice calitative prin implementarea proiectelor de
infrastructur fizic
Facilitarea creterii economice sustenabile n regiune prin promovarea potenialului socio-
economic al RDN i atragerea investiiilor n regiune;
mbuntirea Guvernanei n RDN

Rezultate scontate n urma implementrii activitilor planificate:


1 POR Nord 2017-2020 aprobat;
1 PRS n domeniul dezvoltrii atractivitii turistice pentru RDN aprobat;
1 PRS n domeniul dezvoltrii infrastructurii de afaceri n RDN aprobat;
15 proiecte n proces de implementare din sursele FNDR i din alte surse;
4 vizite de studiu desfurate
2 edine CRD Nord desfurate
2 acorduri de parteneriat semnate.

5
OBIECTIV 1. ACCES ASIGURAT LA SERVICII I UTILITI PUBLICE CALITATIVE

MSURA 1.1 Dezvoltarea infrastructurii de importan regional i local

1.1.1 Implementarea proiectelor de dezvoltare regional

Implementarea proiectelor regionale de infrastructur fizic din sursele FNDR


n perioada de raportare, semestrul I, anul 2017 ADR Nord a avut n proces de implementare 13
proiecte finanate din mijloacele FNDR, conform Deciziei CNCDR nr. 3/17 din 27.03.2017.
n anul 2017, ADR Nord nu are aprobate spre finanare din mijloacele FNDR proiecte la
Obiectivul 1 Dezvoltarea infrastructurii de importan regional i local.

Implementarea proiectelor de infrastructur cu surse externe de finanare

Proiectele finanate din mijloacele Ageniei de Cooperare Internaional a Germaniei (GIZ),


implementate de ADR Nord:

Programul: Modernizarea serviciilor publice locale n Republica Moldova

n anul 2017, ADR Nord continu implementarea a unui proiect finanat din sursele Guvernului
German prin intermediul GIZ, n valoare de 2446,41 mii lei conform Suplimentului nr.4 din
09.02.2016 la Acordul de finanare nr. 81155779 din 10.12.2012 dup cum urmeaz:

Nr Costul total Suma Alocat n Valorifi Perioada de


d/o al total 2016 cat n implementa
Denumirea proiectului proiectului alocat n (mii lei) anul re
din sursele 2011 2016
GIZ (mii lei) 2015 (mii (mii lei)
lei)
1. mbuntirea managementului 2446,41 0 2 446.41 0 2014-2016
deeurilor solide n r-ul Floreti .
Total proiecte finanate din sursele 2 446.41 0 2 446.41 0 2014-2016
GIZ

Proiectul mbuntirea managementului deeurilor solide n r-ul Floreti a fost iniiat spre
implementare n anul 2012 prin intermediul ADR Centru, unde au fost achiziionate echipamente,
utilaj i construite platforme pentru colectarea deeurilor.
ncepnd cu anul 2014 acest proiect a fost preluat de ADR Nord, respectiv pentru perioada 2014-2015
nu au fost alocate mijloace financiare pentru investiia fizic, dar au fost efectuate activiti de
asisten tehnic. n anul 2016 conform Suplimentului nr.4 din 09.02.2016 la Acordul de finanare nr.
81155779 din 10.12.2012 au fost alocate de ctre Guvernul German 110 mii euro pentru achiziionarea
a 2 autospeciale de colectare a deeurilor 7+1 m3 cu compactor Respectiv. n perioada de raportare au
fost organizate procedurile de achiziie public, iar la data de 10.06.2016 a fost semnat contractul de
achiziionare a bunurilor. Precizm c la data de 10.10.2016 autospecialele au fost transmise
beneficiarului final primria or. Floreti. Transferul mijloacelor financiare nu a fost efectuat din cauza

6
c la data de 11 noiembrie 2016 a fost lansat de ctre Procuratura pentru Combaterea Criminalitii
Organizate i Cauze Speciale (PCCOCS) un proces penal contra furnizorului SRL East-Auto-Lada.

n perioada de raportare au fost elaborate planurile de implementare pentru proiectele aprobate spre
finanare. Procedurile de achiziii din cadrul proiectelor finanate din sursele FNDR i GIZ au fost
efectuate conform prevederilor legislaiei n vigoare i Manualului operaional al ADR.

ADR Nord a perfectat documentaia standard pentru achiziia necesitilor de bunuri, servicii i lucrri
planificate n bugetul propriu i n bugetul proiectelor.

Pentru monitorizarea implementrii proiectelor, n anul 2017 au fost utilizate urmtoarele instrumente:

a. Verificarea lunar a actelor de recepie a lucrrilor prezentate;

b. 26 vizite de lucru desfurate la locul de implementare a proiectelor;

c. 24 edine de lucru desfurate n cadrul proiectelor n implementare.

n perioada semestrului I, 2017, ADR Nord a monitorizat 5 proiecte finalizate (finanate din sursele
FNDR) i 1 proiect finanat din sursele Guvernului German, ce se afl la etapa post implementar. n
cadrul proiectelor au fost solicitate de la beneficiari Note informative privind activitile realizate i
problemele cu care se confrunt APL n perioada post-implementar, de asemenea s-a solicitat
prezentarea Planurilor de aciuni privind asigurarea durabilitii aprobate de consiliul local, pentru cele
6 proiecte finanate din sursele FNDR.

Asigurarea transparenei procesului de implementare a proiectelor de dezvoltare regional

n vederea asigurrii transparenei procesului de realizare a proiectelor de dezvoltare regional, ADR


Nord a elaborat materiale informative (comunicate i note de pres, avize), rapoarte, a organizat vizite
n teren, ntruniri informative, mese rotunde.

1.1.2 Implementarea Programului sectorial regional n domeniul MDS/AAC


n scopul realizrii PRS n domeniile MDS va fi finalizat Studiul de Fezabilitate pentru Zona de MDS
8, acesta fiind iniiat finele anului 2016. n perioada de raportare s-au desfurat activiti privind
selectarea terenului pentru depozitul regional n Zona de MDS 8, astfel fiind identificat terenul n or.
Dondueni. De asemenea au fost identificate terenurile pentru staiile de transfer n raioanele Edine,
Briceni i Ocnia.

MSURA 1.2 Optimizarea serviciilor publice n domeniul MDS, AAC

1.2.1 Implementarea proiectelor regionale de infrastructur fizic din sursele FNDR


n anul 2017 ADR Nord are n proces de implementare 6 proiecte finanate din mijloacele FNDR,
conform Deciziei CNCDR nr. 3/17 din 27.03.2017 care se refer la MSURA 1.2 Optimizarea

7
serviciilor publice n domeniul AAC. Precizm c un proiect a fost iniiat n perioada 2014-2016 iar 5
proiecte sunt aprobate n anul 2017 dup cum urmeaz n tabelul de mai jos:

Nr. Suma Alocat n Necesa Perioa


Costul
Nr proie total 2017 r da de
total
d/o ctului alocat (mii lei pentru implem
al
imple n 2013 finaliz entare/
proiect
ment - 2016 are finaliza
Denumirea proiectului ului
at / n (mii te
din
derul lei)
sursele
are
FNDR
(2014
(mii lei)
)
1. 0760 Aprovizionarea cu ap 11 776,07 7 848.4 3 927,65 - 2014-
potabil i canalizare a 7 2017
locuitorilor satelor
Risipeni i Boca i a
instituiilor de menire
social-cultural (Fleti)
2 Crearea condiiilor de 23 530,41 - 7 000,0 16 2017-
aprovizionare cu ap 530,41 2018
potabil locuitorilor a 15
sate din raionul Soroca
3 Ap pentru via n 29 902,99 - 6 000,0 23 2017-
Regiunea de Nord: 902,99 2018
raioanele Floreti i
Soroca
4 Asigurarea oraului 40 000,0 - 7 000,0 33 2017-
Fleti cu ap din rul 000,0 2018
Prut 2
5 Apeduct Bli-Sngerei, 39 387,0 - 6 500,0 32 2017-
etapa III, i staia de 887,0 2018
tratare
6 Construcia sistemelor de 40 000,0 - 8 000,0 31 2017-
alimentare cu ap n 10 000,0 2018
localiti din lunca rului
Prut, r. Glodeni. Etapa I
comuna Cuhneti i
comuna Balatina
Total proiecte la Obiectivul 1 184 596,5 7 848.4 38 427,65 137
finanate din sursele FNDR 7 320,4

1.2.2 Sensibilizarea comunitilor asupra cooperrii intercomunitare n domeniul MDS i AAC


n perioada de raportare, la data de 15.05.2017, s-a organizat un seminar de informare cu privire la
regionalizare serviciilor publice n AAC mpreun cu consultantul GIZ pentru APL-le din r-ul Fleti,
prestatori de servicii i servicii desconcentrate.

8
MSURA 1.3 Promovarea eficienei energetice n RDN

1.3.1 Implementarea proiectelor regionale de infrastructur fizic din sursele FNDR

n anul 2017, ADR Nord implementeaz 3 proiecte n domeniul eficienei energetice a cldirilor
publice, aprobate spre finanare din mijloacele FNDR n a. 2017 prin Decizia CNCDR din 27 martie
2017, n total 3 proiecte indicate n tabelul de mai jos:

Costul Suma Alocat n Necesar Perioada


Nr total total 2017 pentru de
d/o al alocat (mii lei finalizare implemen
Nr. proiect n 2013 tare/
proie Denumirea proiectului ului - 2016 finalizate
ctului din (mii
sursele lei)
FNDR
(mii lei)
1. Asigurarea eficienei 6 191,55 - 3 000,0 3 191,55 2017-2018
energetice a cldirii colii-
internat Sportive din satul
Grimncui, raionul
Briceni

2 Creterea indicilor de 9 692,64 - 4 000,0 5 692,64 2017-2018


eficien energetic a
Instituiei Medico-Sanitare
Publice Centrul de
Sntate Edine

3 Renovarea centrului de 12 766,26 - 4 000,0 8 766,26 2017-2018


sntate Drochia Anatolie
Manziuc prin eficientizare
energetic

Total proiecte la Obiectivul 1 28 650,45 - 11 000,0 17 650,45


finanate din sursele FNDR

1.3.2 Implementarea Programului sectorial regional n domeniul EE a cldirilor publice

n a doua jumtate al anului se vor elabora Proiecte tehnice pentru CPV-le dezvoltate n cadrul PRS-
lui, mpreun cu partenerul de dezvoltare GIZ.
1.3.3 Sporirea nivelului de contientizare i de promovare a beneficiilor utilizrii surselor de energie
regenerabile
ADR Nord i Universitatea de Stat Alecu Russo din Bli au semnat Acordul e constituire a
Clusterului Energiei Regenerabile n Republica Moldova semnat n data de 24 martie 2017, la
Chiinu. Obiectivul principal al Clusterului Energiei Regenerabile, cluster inovativ n Republica
Moldova, va fi dezvoltarea socio-economic a regiunilor care alctuiesc ara prin unirea actorilor din
sectorul biomasei, ca resurs de energie regenerabil.

9
n cadrul Clusterului ntr reprezentani ai mediului economic, instituii de cercetare, autoriti publice
locale, regionale i locale, instituii financiare, camere de comer etc. din ar.
ADR Nord n data de 8 iunie 2016 a participat la edina de constituire a grupurilor de lucru din cadrul
Clusterului Energie din Biomasa n Republica Moldova, unde din 5 grupuri de lucru create pe diferite
domenii, ADR Nord este membru 3 grupuri de lucru ale Clusterului, inclusiv: 1) dezvoltarea
afacerilor, formarea pieei, formarea lanului valoric; 2) internaionalizare; 3) comunicare i marketing.

OBIECTIV 2. CRETERE ECONOMIC SUSTENABIL N REGIUNE

MSURA 2.1 Consolidarea reelei de centre urbane

2.1.1 Facilitarea dezvoltrii centrelor urbane cu potenial de cretere economic

Pentru realizarea acestei msuri, Agenia n parteneriat cu VARAM au dezvoltat un concept de proiect
privind transferul de bune practici din Letonia pentru primarii oraelor/municipiilor din Republica
Moldova, n cadrul une coli de var ce se va desfura n luna august 2017. Prtoiectul va fi finanat
din sursele Guvernului Letonia.

MSURA 2.2 Facilitarea dezvoltrii mediului de afaceri

2.2.1 Planificarea strategic sectorial (PRS) n domeniul dezvoltrii infrastructurii de afaceri

n prima jumtate al anului 2017 ADR Nord a continuat procesul de elaborare a PRS n domeniul
dezvoltrii infrastructurii de sprijin a afacerilor n RDN. n acest sens, au avut loc dou edine a
Grupului de lucru, n cadrul crora au fost identificate i dezvoltate ideile de proiecte posibile n
domeniul infrastructurii de sprijin a afacerilor n RDN, a fost elaborat planul de aciuni al
Programului. n data de 25 mai 2017 a avut loc edina de consultare public a proiectului PRS n
domeniul dezvoltrii infrastructurii de sprijin a afacerilor, la care au participat reprezentani ai
mediului de afaceri, APL, ONG, universiti, mass-media etc. Ca rezultat al analizei propunerilor i
comentariilor primite n cadrul procesului de consultare public, programul a fost aprobat prin decizia
CRD Nord nr.1 din 29.06.2017.

2.2.2 Implementarea proiectelor de dezvoltare regional pentru dezvoltarea mediului de afaceri

Implementarea proiectelor regionale n domeniul economic din sursele FNDR

n anul 2017, ADR Nord va continua implementarea proiectelor de dezvoltare regional, ce se refer la
Obiectivul 2 Creterea sustenabil a economiei n RDN, finanate din mijloacele FNDR, iniiate n
perioada 2014-2016, conform Planurilor de implementare i un proiect nou aprobat prin Decizia
CNCDR din 27 ianuarie 2017, n total 3 proiecte indicate n tabelul de mai jos:

10
Costul Suma Alocat n Necesar Perioada
Nr.
Nr total total 2016 pentru de
Proiect
d/o al alocat n (mii lei) finalizare impleme
ului
proiectu 2011 2017 ntare /
implem
Denumirea proiectului lui 2016 finalizat
entat /
din (mii lei) e
n
sursele
derular
FNDR
e (2014)
(mii lei)
1. 0748 Centru Creativ Inovativ 27 271,68 16 150,513 6072,36 5 048,81 2014-
PRO Cariera (Otaci) 2017
2 Dezvoltarea 20 000,0 - 7 000,0 13 000,0 2017-
infrastructurii de afaceri 2018
prin amenajarea pieei
regionale angro i a
spaiilor destinate
activitilor non-agricole
n raionul Rcani
3 Facilitarea dezvoltrii 20 000,0 - 1 000,0 19 000,0 2017-
infrastructurii de afaceri 2018
n RDN prin consolidarea
infrastructurii Parcului
Industrial RAUT
Total proiecte la Obiectivul 2 finanate 47 271,68 16 150,513 14 072,36 37 048,81 -
din sursele FNDR

Proiect n domeniul economic finanat din sursele Guvernului Romn


Agenia de Dezvoltare Regional Nord n parteneriat cu Ministerul Dezvoltrii Regionale i
Construciilor a depus Cererea de finanare: Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabil a
sectorului apicol n Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova care a fost acceptat spre
finanare din sursele Guvernului Romn. Respectiv, n anul 2015 a fost iniiat implementarea
proiectului dat. n anul 2016 a urmat implementarea activitilor proiectului conform Planului de
aciuni.

Nr. Denumirea proiectului Costul total al Valorificat Perioada de


d/o. proiectului din proiect, mii lei implementare
sursele Guvernului
Romn, mii lei
1. Crearea sistemului integrat
de dezvoltare durabil a
sectorului apicol n 3 3745,85 3 3745,85 2015-2017
Regiunea de Dezvoltare
Nord a Republicii Moldova
Not:Calculat la cursul BNM din 16.11.2015 -21,45 lei

n perioada raportat n cadrul proiectului finanat prin intermediul Guvernului Romniei, au fost
organizate i desfurate proceduri de achiziii publice pentru achiziionarea de lucrri i utilaje pentru
finalizarea Centrului apicol. De asemenea a fost inaugurat centrul apicol i organizat conferina final
a proiectului.

11
2.2.3 Promovarea potenialului economic i investiional regional

n vederea promovrii potenialului economic regional, ADR Nord a cooperat cu partenerii regionali,
naionali i internaionali pentru a identifica domeniile tangeniale de activitate al ntreprinderilor din
RDN ce ar provoca interes pentru investitori. n acest sens, au fost organizate un ir de evenimente de
anvergur regional i naional: Ziua Europei n RDN, coala de afaceri AOAM, etc.
Ziua Europei la Bli a fost marcat n data de 12 mai a.c., pe Aleea Clasicilor a municipiului printr-un
intermezzo literar-artistic cu genericul Prin art - n Europa i prin vernisarea unei expoziii de
caricaturi despre nivelul de trai n Republica Moldova i cel din statele membre ale Uniunii Europene.
n paralel, a fost organizat o expoziie a meterilor populari, iar Colegiul de Pedagogie i Muzic din
Bli a susinut un concert. La eveniment au participat eful adjunct al Seciei din cadrul Delegaiei
Uniunii Europene n Republica Moldova, Marco Gemmer, consulul general al Romniei la Bli,
Excelena Sa Mihail Baciu, reprezentani ai Oficiului Teritorial Bli al Cancelariei de Stat,
Universitii de Stat Alecu Russo din Bli (USARB), organizaiei neguvernamentale Pro-Europa
Bli etc.
La fel, ADR Nord a colaborat cu AOAM n vederea organizrii cursurilor de instruire DriveUP
AngryBusiness i Accesarea fondurilor nerambursabile, inute n cadrul proiectului coala de
afaceri AOAM, iniiat de Asociaia Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM). Aproximativ 200
de tineri antreprenori, manageri i studeni din Regiunea de dezvoltare Nord au beneficiat, n perioada
27-28 martie 2017, de consultana experilor naionali i internaionali privitor la modelul de instituire,
management i provocrile cu care se confrunt tinerii antreprenori cnd i creeaz propria afacere.
Proiectul coala de afaceri AOAM, o premier n Republica Moldova, urmrete dezvoltarea
abilitilor antreprenoriale ale tinerilor care doresc s dezvolte sau s deschid o afacere. Totodat,
programul vizeaz impulsionarea mediului de afaceri i a spiritului antreprenorial n Republica
Moldova.
Scopul principal al organizrii evenimentelor descrise mai sus, este promovarea potenialului
economic i investiional regional. n aceast ordine de idei, n cadrul evenimentelor planificate de
ADR Nord se vor organiza i n continuare vizite la ntreprinderi i la agenii economici din regiune
precum i se va asigura participarea acestora la aciuni ce provoac interes pentru oamenii de afaceri.
Pe lng evenimentele de anvergur, n perioada ianuarie-iunie 2017 au fost organizate i dou
conferine de finalizare a proiectelor. n data de 16 martie 2017 a fost organizat conferina
Guvernana regional: principii, modele i instrumente de suport, aceasta marcnd finalizarea
proiectului-pilot Dezvoltarea planificrii strategice n Regiunea de Dezvoltare Nord,
Moldova, realizat de ADR Nord i Royal HaskoningDHV i finanat cu aproximativ 92 de mii de
euro de Guvernul Republicii Cehe prin intermediul Ageniei Cehe pentru Dezvoltare. n cadrul
conferinei au fost prezentate rezultatele proiectului-pilot Dezvoltarea planificrii strategice n
Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova, precum i publicaiile Manualul Strategiei de brand pentru

12
Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova i Manualul utilizatorului QGIS. Versiunea: 2.0, editate n
cadrul proiectului-pilot. Totodat, au fost promovate metode moderne de planificare strategic
(Sistemului Informaional Geografic [GIS] i branding-ul regional) i au fost prezentate informaii
relevante despre sporirea gradului de informare n privina datelor n domeniul dezvoltrii regionale.
Evenimentul a reunit reprezentani ai autoritilor publice centrale, locale, furnizori de date,
organizaii donatoare i reprezentani ai mediului de afaceri din Republica Moldova.
n data de 26 mai a.c., a avut loc conferina de finalizare a proiectului Crearea sistemului integrat de
dezvoltare durabil a sectorului apicol n Regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova,
totodat fiind inaugurat i primul Centru Apicol din Regiunea de Dezvoltare Nord n oraul Cupcini,
raionul Edine. Dup inaugurarea Centrului Apicol din Cupcini, n municipiul Edine a avut loc un
expo-trg apicol, n cadrul cruia cetenii au putut s procure produse apicole. ncepnd cu anul 2014,
ADR Nord a contribuit la promovarea productorilor de miere de la nordul republicii prin organizarea,
la Bli, a trei ediii a Festivalului Mierii, n contextul Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord.
La fel, ADR Nord a participat la o serie de evenimente organizate de partenerii naionali, printre care
menionm Forumul Internaional de Afaceri Investiii i oportuniti de colaborare i Forumul
moldo-leton.
La Forumul Internaional de Afaceri Investiii i oportuniti de colaborare din Bli, 7 iunie 2017,
au participat aproximativ 300 de ageni economici, evenimentul fiind organizat cu scopul promovrii
imaginii republicii la nivel internaional i a economiei autohtone drept o locaie atractiv pentru
dezvoltarea afacerilor i investiiilor. Forumul a gzduit un amplu program de afaceri, n cadrul cruia
au fost discutate subiecte de actualitate pentru investitori. De asemenea, au fost prezentate
posibilitile investiionale n Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, oportunitile
sectoriale etc. Totodat, au fost organizate ntrevederi B2B dintre reprezentanii mediului de afaceri
autohton i strin i masa rotund nvmntul profesional tehnic n sistem dual: experiene,
oportuniti, beneficii n rile CEFTA.
n cadrul Forumului de afaceri moldo-leton din 8 iunie curent, la care au participat reprezentani ai
mediului public i privat din Republica Moldova i Republica Letonia, au fost explorate oportunitile
investiionale n sectoarele-cheie ale economiei din cele dou ri.
Forumul moldo-leton i-a propus s creeze o platform de comunicare i interaciune dintre mediul de
afaceri din Republica Moldova i Letonia, pentru a valorifica relaiile comercial-economice dintre cele
dou state, ADR Nord fiind vectorul de orientare n acest sens.
Un domeniu mai nou n activitatea ADR Nord a constituit atragerea investiiilor strine directe i
promovarea ZEL-urilor i PI din RDN ctre investitorii strini. Astfel, cu suportul Ageniei de
Dezvoltare Regional Nord, compania german Deutsche Grundriss Romania SRL a deschis o
reprezentan n Bli. n acest moment sediul din Bli numr 15 angajai, acest indicator
planificndu-se s fie ca minim triplat, compania intenioneaz s deschid ntre 50-60 locuri de

13
munc pn la sfritul anului. Conform datelor furnizate de reprezentanii companiei, s-au fcut
investiii n valoare de aproximativ 30.000 Euro.
n prezent, ADR Nord ofer suport companiei WMW- Production din Cehia, care propune clienilor
servicii complete n industria plasticului i producia derivatelor din plastic pentru piaa de produse
cosmetice, de birou i o gam larg de alte produse tehnice.
ADR Nord a difuzat informaii de interes public privind activitile sale prin intermediul a 7 canale de
comunicare. Pe site-ul oficial al ADR Nord (www.adrnord.md) i pe platforma specializat
www.comunicate.md au fost publicate 89 de comunicate de pres, rapoartele de activitate semestriale /
anuale, decizii i procese-verbale din cadrul celor dou edine ordinare ale CRD Nord, precum 20 de
anunuri / invitaii i alte informaii de interes public.
n primele ase luni ale anului, pe site-ul ADR Nord, principalul instrument de comunicare, au fost
nregistrate 102.667 de accesri unice i 353.547 de accesri repetate.
Relaiile cu mass-media au fost meninute prin intermediul comunicatelor de pres, rapoartelor, site-
urilor oficiale gestionate de ADR Nord etc. ADR Nord a monitorizat periodic mass-media regional i
naional ce relateaz despre activitile din domeniul dezvoltrii regionale. n acest sens, au fost
identificate i partajate n reelele de socializare circa 180 de materiale media.

MSURA 2.3 Susinerea domeniului de cercetare, inovare i transfer tehnologic

2.3.1 Iniierea analizei situaiei n domeniul cercetare, inovare i transfer tehnologic din RDN
ntru realizarea obiectivului naional dezvoltarea economiei regionale bazate pe inovare, n anul de
referin va fi iniiat procesul de analiz al domeniului inovaiilor i transferului tehnologic n RDN,
care va sta la baza unei politici regionale privind specializarea inteligent a RDN, precum i ar permite
diagnosticarea potenialului de specializare inteligent a economiei, care ar crea produse noi i servicii
ce vor genera noi locuri de munc, cretere economic i implicit competitivitate.
n acest sens, n prima jumtate al anului, a fost actualizat caietul de sarcini privind efectuarea
studiului n domeniul inovaiilor i transferului tehnologic n RDN, precum i s-a iniiat procedura de
achiziie public a serviciului de elaborare a studiului.

2.3.2 Implementarea proiectelor regionale pentru dezvoltarea domeniului de cercetare, inovare i


transfer tehnologic n RDN

n anul 2017, ADR Nord, conform Deciziei CNCDR din 27.03.2017, implementeaz un proiect n
domeniul dezvoltrii domeniului de cercetare, inovare i transfer tehnologic, dup cum urmeaz n
tabelul de mai jos:

14
Costul Alocat n 2017 Necesar Perioada de
Nr Nr. total (mii lei) pentru implementar
d/o proiectu al finalizare e / finalizate
Denumirea
lui proiectului 2017
proiectului
implem din sursele
entat FNDR (mii
lei)
1. Crearea n mun. Bli a 11 770,99 6 000,0 5 770,99 2017-2018
Centrului de inovare i
transfer tehnologic din
RDN
Total proiecte finanate din sursele 16 819,8 6 000,0 5 770,99
FNDR

2.3.3 Facilitarea parteneriatelor ntre mediul academic, antreprenorial i APL pentru crearea
infrastructurii de cercetare i inovare

n scopul facilitrii crerii parteneriatelor i reelei de cercetare n parteneriat cu Universitatea de Stat


A. Russo din Bli, n a doua jumtate al anului 2017, se va organiza o conferin internaional
Competitivitatea economic prin specializare, unde vor fi invitai cercettori, antreprenori, factori
interesai din regiune ar i de peste hotare. Materialele i concluziile conferinei vor fi publicate ntr-
o ediie special.

MSURA 2.4 Dezvoltarea potenialului i infrastructurii turistice

2.4.1 Iniierea planificrii strategice sectoriale (PRS) n domeniul dezvoltrii turismului

n scopul facilitrii dezvoltrii turismului n RDN, n anul 2016 ADR a fost iniiat procesul de
elaborare a PRS n domeniul dezvoltrii atractivitii turistice a RDN. Programul a fost propus
consultrilor publice la finele anului precedent. Iar la prima edin a CRD Nord din data de
18.01.2017, PRS n domeniul dezvoltrii atractivitii turistice a RDN a fost aprobat. Totodat pentru
implementarea Programului sau dezvoltat 4 proiecte SOFT care au fost aplicate la fondurile UE,
dintre care 2 au obinut finanare. Proiectele n domeniul turism aplicate:

- Programul Operaional Comun Bazinul Mrii Negre


1. Proiect:"Promovarea turismului de festival n regiunea Mrii Negre"Obiectivul specific al
programului: Promovarea afacerilor i spiritului antreprenorial n cadrul bazinului Mrii
Negre
Prioritate: Promovarea n comun a afacerilor i antreprenoriatului n sectoarele turismului i
culturii.
Obiectiv general al proiectului: "Brandingul destinaiei / managementul reputaiei pentru
regiunea Mrii Negre" pentru a atrage mai muli turiti i a stimula economia local n regiunea
Mrii Negre.

15
Obiectiv specific: "Promovarea turismului de festival n regiunea Mrii Negre"
Activiti principale - Analiza nevoilor i identificarea celor mai bune practici n domeniu,
crearea reelelor turistice, organizarea atelierelor de lucru regionale privind crearea i
localizarea mrcilor, consolidarea capacitilor, aciuni de pilotare privind branding-ul
turismului regional.

- Programul Transnaional Dunrea 2020.


2. Proiect: Heritage and Routes Valorisation of Danube Wine Ecology by Sustainable Tourism
("Valorificarea patrimoniului i a traseelor ecologice a vinului Dunrean prin prisma turismului
durabil).
Obiectivul principal al proiectului constituie promovarea patrimoniul vinului dunrean n
vederea dezvoltrii durabile i integrate a turismului n zonele rurale de-a lungul Dunrii.
Principalele activiti planificate n cadrul proiectului sunt urmtoarele:
- Campania / strategia de promovare a vinului dunrean
- nfiinarea unui portofoliu comercial de tipuri de vinuri autohtone;
- Promovarea turismului vinicol i vitivinicol de-a lungul Dunrii prin colaborri cu
platformele i reelele existente, precum Google, Tripadvisor, diverse bloguri etc.

Proiecte care au obinut finanare


-AOD Estonia
3. Proiectul: Empowering women and youth through raising their skills and competencies in
the field of rural event and hospitality service design ("mputernicirea femeilor i tinerilor
prin creterea abilitilor i competenelor lor n domeniul designului de evenimente rurale i a
serviciilor de ospitalitate") finanat de ctre.
Perioada de implementare - 01.08.2017 - 31.01.2019
Partenerul estonian Tartu Parnu College, Estonia
Obiectivul principal al proiectului consolidarea capacitilor femeilor i tinerilor din zonele
rurale, prin creterea abilitilor i competenele lor profesionale n domeniul organizrii
diferitor evenimente rurale i oferirea de servicii turistice.
Activiti principale:
- Elaborarea unui ghid pentru antreprenorii n domeniul turismului rural;
- Organizarea seminarelor pentru organizatori de evenimente, meteugarii i micii
antreprenori n domeniul turismului rural din RDN
- Vizit de studiu n Estonia n vederea prelurii bunelor practici
- Mentorat pentru organizatorii de festivaluri din RDN.

16
- Colaborarea cu Oficiul Marealului Regiunii Wielkopolska
4. Proiect: Agrotourism as a solution for rural development of NDR - transfer of best
practices from Wielkopolska Region (Agroturismul ca soluie pentru dezvoltarea rural a
RDN - transferul celor mai bune practici din Regiunea Wielkopolska "). Reprezentanii din
RDN vor beneficia de un stand pentru ai prezenta produsele culinare i, n acelai timp,
promova gospodriilor lor agroturistice. Scop: prezentarea i promovarea fermelor
agroturistice i a produselor tradiionale n cadrul expo-trgului internaional. Cheltuieli
financiare Wielkoposka: costul standului n centrul expoziional, cazare, alimentare, transport
intern. Co-finanare: transportul Moldova-Polonia (bilete de avion sau autobuz), alimentele
folosite n timpul expoziiei, materiale promoionale (pliante), traducerea

2.4.2 Promovarea potenialului turistic regional

n sem. I al anului potenialul turistic regional a fost promovat pe paginile web a Ageniei
http://adrnord.md/ i reelele de socializare. De asemenea s-a publicat pe pagina web i harta rutelor
turistice din RDN cu descrierea succint a locaiilor turistice. Totodat s-au distribuit n reele de
socializare spoturi publicitare i filme despre obiectivele i atraciile turistice din regiune.
Pentru a doua jumtate al anului curent se planific elaborarea unui set de materiale de promovare a
potenialului turistic al RDN. n acest sens, vor fi elaborate publicaii despre locaiile i ofertele
turistice existente n RDN.

MSURA 2.5 Dezvoltarea performanelor i capacitilor competitive a forei de munc din


RDN

2.5.1 Consolidarea capacitilor competitive ale capitalului uman regional

n acest sens, ADR Nord a iniiat o platform de dialog cu managerii instituiilor de nvmnt din
municipiul Bli n vederea racordrii ofertei de instruire a instituiilor de nvmnt superior i
profesional tehnic cu cererea pieei forei de munc din Regiunea de Dezvoltare Nord. n contextul
primei ntruniri de acest fel, din data de 06.06.2017, n incinta ADR Nord, a avut loc o mas rotund
cu genericul Oportuniti pentru asigurarea pieei forei de munc regionale cu capital uman
calificat, la care au participat reprezentani ai Universitii de Stat Alecu Russo" i directori de
colegii i coli profesionale din Bli. n cadrul ntrunirii s-a convenit ca, la urmtoarele platforme de
dialog s fie implicai i manageri de ntreprinderi.

17
OBIECTIV 3. GUVERNAN MBUNTIT N DOMENIUL DEZVOLTRII REGIONALE

MSURA 3.1 Crearea i dezvoltarea instrumentelor de suport pentru procesul de dezvoltare


regional

3.1.1 Participarea la perfectarea cadrului legislativ-normativ a politicii de dezvoltare regional


n scopul realizrii obiectivelor SNDR, ADR Nord a naintat ctre MDRC propuneri de modificare i
completare a actelor normative n vederea mbuntirii i eficientizrii activitii instituiilor de
dezvoltare regional i implementrii politicii de DR.

3.1.2 Participarea la crearea instrumentului de monitorizare a proiectelor i indicatorilor regionali

n prima jumtate al anului ADR Nord a elaborat propuneri privind perfecionarea mecanismului de
monitorizare a politicii regionale. n acest sens, n comun cu reprezentanii MDRC i GIS, s-a
participat la 2 edine privind sistemul de M&E bazat pe rezultate a SNDR si SDR. S-a elaborat tabelul
privind corelarea documentelor strategice privind dezvoltarea regionala la nivel national si regional.
Totodat s-a lucrat la actualizarea bazei de date cu indicatori regionali, care vor permite elaborarea
studiilor regionale i hrilor tematice, anexe la unele studii, precum i la actualizarea Profilului socio-
economic al RDN.

MSURA 3.2 Dezvoltarea capacitilor APL n planificare, managementul proiectelor i


atragerea investiiilor

3.2.1 Suport actorilor regionali n elaborarea proiectelor i atragerea surselor financiare pentru
proiectele regionale din fondurile internaionale

ADR Nord, mpreun cu partenerii de dezvoltare au facilitat desfurarea diferitor training-uri pentru
APL n vederea dezvoltrii capacitilor n diferite domenii de intervenie ale dezvoltrii regionale.
Din anul 2014, ADR Nord informeaz actorii regionali prin intermediul unui calendar al Apelurilor i
concursurilor de propuneri de proiecte din fonduri naionale i internaionale, unde Agenia i APL-
urile sunt eligibile, pentru a putea planifica din timp elaborarea eventual a proiectelor de dezvoltare.
Astfel pe parcursul primului semestru al anului 2017 acest calendar a fost actualizat i plasat pe pagina
web a Ageniei. Conceptele de proiecte noi elaborate, precum i cele din POR Nord 2017-2020 care nu
au acoperire financiar sunt promovate i pe site-ul www.adrnord.md, la rubrica trg de proiecte on-
line, att n limba romn ct i n limba englez, astfel informnd donatorii despre proiectele aflate
lista n de ateptare pentru finanare.
De asemenea, specialitii ADR Nord au elaborat concepte de proiecte SOFT pentru a fi aplicate la
concursurile de proiecte anunate de ctre instituiile donatoare (Guvernul Romniei, Cehiei, Poloniei,
SUA etc.).
Vezi: Anexa 2 Programul de instruire n domeniul dezvoltrii regionale pentru anul 2017

18
3.2.2 Transfer de bune practici pentru actorii regionali (CRD, ADR, APL, ONG, antreprenori )

Un factor oportun pentru dezvoltarea capacitilor membrilor CRD Nord i ADR Nord sunt vizitele de
studiu att peste hotarele rii, ct i n interiorul ei. Preluarea experienei i bunelor practici motiveaz
i stimuleaz actorii regionali. Experiena partenerilor de dezvoltare ne va ajuta s sporim dezvoltarea
regional i s evitm eecurile, care pot aprea n proces.
Astfel, autoritile locale, antreprenorii i reprezentanii societii civile din raioanele de nord ale
Republicii Moldova au participat, n perioada 30 ianuarie - 3 februarie, la seminarul cu genericul
Agroturismul - soluie pentru dezvoltarea rural a Regiunii de Dezvoltare Nord, organizat n cadrul
proiectului Suport n dezvoltarea turismului rural sustenabil n Regiunea de Dezvoltare Nord,
Moldova, implementat de ADR Nord i finanat de Guvernul Estoniei, prin intermediul Asistenei
oficiale pentru dezvoltare i ajutor umanitar a Estoniei.
n perioada ianuarie-iunie au avut loc 4 vizite de studiu, dup cum urmeaz:
23-27 ianuarie 2017. Directorul ADR Nord, Ion Bodrug, a
efectuat o vizit de studiu n Bruxelles, n cadrul Programului
Vizitatorilor Uniunii Europene (EUVP). EUVP este un program
pentru profesionitii din rile din afara UE, invitai s viziteze
instituiile europene pentru a se documenta din prima surs n privina
scopurilor, politicilor i oamenilor din UE. Programul i propune s
creasc nelegerea reciproc ntre profesionitii din rile din afara UE cu omologii lor din UE. Fondat
n 1974, EUVP este sponsorizat i administrat n comun de Parlamentul European i Comisia
European. La Bruxelles, directorul ADR Nord, Ion Bodrug, s-a ntlnit cu oficiali de la Parlamentul
European i Comisia European, mpreun abordnd un ir de subiecte ce in, n mare parte, de
implementarea politicii de dezvoltare regional n regiunile Republicii Moldova.
20-24 martie 2017. Specialistul ADR Nord n elaborarea, implementarea i monitorizarea
proiectelor, Olga Sicora, a participat ntr-o vizit n Estonia privind dezvoltarea politicii n domeniul
aprovizionare cu ap i sanitaie, precum i cadrul instituional privind regionalizarea operatorilor ce
presteaz servicii AAC. n cadrul vizitei de studiu au fost consolidate cunotinele n domeniul
aprovizionrii cu ap i sanitaie, s-a realizat schimbul de bune practici i dezvoltarea de competene
tehnice pentru elaborarea, implementarea proiectelor regionale i pentru identificarea resurselor
financiare necesare implementrii proiectelor cu finanare european. Au fost realizate vizite la
proiecte de importan att local ct i regional. De asemenea s-a
beneficiat de o instruire calitativ, avnd posibilitatea s urmrim
procesul integral privind dezvoltarea infrastructuii de ap i sanitaie
att la nivel teoretic, ct i practic.
3-7 aprilie 2017. Antreprenori de la nordul Moldovei au studiat
experiena Estoniei n domeniul crerii i funcionrii agropensiunilor.

19
Ctigtorii Concursului pentru cele mai bune planuri de afaceri n domeniul agroturismului,
desfurat de ADR Nord n cadrul proiectului Suport n dezvoltarea turismului rural sustenabil n
Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova, au efectuat o vizit de studiu n Estonia. Astfel, cinci actuali
i viitori antreprenori din mai multe localiti de la nordul Moldovei au vizitat cteva agropensiuni de
succes din regiunea Prnu, Estonia, unde au avut posibilitatea s studieze experiena eston n
domeniul crerii i funcionrii agropensiunilor.
25-27 aprilie 2017. n cadrul unei vizite de studiu n Regiunea
Vest a Romniei, 2 specialiti de la ADR Nord, au studiat bunele
practici privind planificarea strategic n domeniul inovrii i
specializrii inteligente regionale, precum i familiarizarea cu
practicile privind achiziiile publice, inclusiv internaionale, bazate pe
prevederile Ghidului practic al procedurilor de contractare pentru
aciunile externe ale Uniunii Europene (PRAG). Aceast vizit s-a desfurat n baza planului comun
de activiti pentru anul curent al ADR Nord Moldova i ADR Vest Romnia.
n acest context, se mai preconizeaz cel puin 4 vizite de studiu peste hotarele Republicii Moldova n
rile: Letonia, Polonia, Cehia i n perioada urmtoare de raportare, cu scopul de transfer al bunelor
practici.

MSURA 3.3 Facilitarea dialogului ntre actorii regionali, interregionali i internaionali

3.3.1 Consolidarea relaiilor de colaborare cu partenerii de dezvoltare regionali, naionali i


internaionali

Regionali
n vederea organizrii evenimentelor de anvergur ADR Nord va colabora cu administraiile
publice locale din RDN precum i cu partenerii regionali cum ar fi: USB A. Russo, ZEL Bli,
CCI din RDN, Consulatul Romniei la Bli, ONG, etc.
Naionali
Reieind din faptul c ADR Nord are experien pozitiv de colaborare cu partenerii: AITT, IEG,
ODIMM, AEE, Bncile comerciale i alii, n anul 2017 partenerii naionali vor fi invitai s
participe la evenimentele importante organizate de ADR Nord.
La fel colaboratorii ADR Nord vor participa la evenimentele ce provoac interes pentru regiune,
organizate de ctre partenerii naionali.
Internaionali
S-a conlucrat ADR Vest din Romania precum i cu autoritile Regiunii Wielkopolska. Partenerii
de la ADR Vest au oferit suport informaional n cadrul vizitei specialitilor ADR Nord n
Romnia.

20
n anul 2014 a fost iniiat colaborarea cu Regiunea Wielkopolska din Polonia. Cooperarea dintre
regiuni a nceput prin implementarea unui proiect comun ntitulat Managementul proiectului -
instrument al dezvoltrii locale i regionale. Experiena Regiunii Wielkopolska pentru Regiunea
de Dezvoltare Nord, Moldova. Datorit rezultatelor obinute, ADR Nord mpreun cu
voievodatul a iniiat elaborarea unui alt proiect intitulat Agroturismul ca soluie pentru
dezvoltarea rural a RDN - transferul celor mai bune practici din Regiunea Wielkopolska propus
spre finanare n cadrul programului Polish Aid. n pofida faptului c proiectul nu a obinut
finanare, Oficiul Marealului din Wielkopolska a decis s finaneze aciunea 4 din cadrul acestui
proiect, i anume participarea reprezentanilor agroturistici din RDN la trgul Smaki
Regionov(Gusturile Regiunii) din Poznan n perioada 23-26 septembrie 2017
Cooperarea cu partenerii din Letonia va fi orientat spre realizarea activitilor comune cu
partenerii naionali, regionali i internaionali, n baza acordurilor de colaborare ncheiate dintre
APL, antreprenori, instituii de nvmnt, ONG i a planurilor comune pentru a. 2017.
ADR Nord va colabora cu partenerii cehi n vederea implementrii proiectelor.

3.3.2 Facilitarea ncheierii acordurilor de parteneriatelor ntre ADR Nord i alte instituii regionale,
naionale i internaionale

n a. 2017 se va continua facilitarea ncheierii acordorilor de parteneriat ntre instituiile regionale i


instituiile similare din ambele ri. De asemenea vor fi desfurate vizitele reciproce ntre parteneri
pentru asigurarea transferului de bune practici.
Menionm c n decurs de toat perioada de activitate, n total, au fost ncheiate 19 acorduri de
colaborare dintre administraii publice locale i organizaii neguvernamentale din Regiunea de
Dezvoltare Nord a Republicii Moldova i Letonia. Cel mai recent acord de colaborare moldo-leton, al
19-lea, a fost ncheiat la 7 iunie curent, de raionul Sngerei i regiunea Dobele. Evenimentul a avut loc
la Sngerei, n contextul Forumului Internaional de Afaceri Investiii i oportuniti de colaborare,
desfurat la Bli.

CONCLUZII

Semestrul I al anului 2017 a fost o perioad productiv pentru activitatea ADR Nord. Activitile
desfurate n vederea ndeplinirii obiectivelor dezvoltrii regionale au reieit din prevederile Planul
anual de implementare (PAI) al ADR Nord pentru anul 2017, cadrul normativ al dezvoltrii regionale
i reieind din obiectivele principale pentru anul 2017.

n perioada de referin ADR Nord a avut n proces de implementare 13 proiecte finanate din
mijloacele FNDR, 1 proiect finanat din sursele Guvernului German prin intermediul GIZ i 1 proiect
finanat din sursele Guvernului Romn.

ADR Nord a desfurat multiple activiti importante n contextul dezvoltrii regionale. Astfel, au fost
aprobate dou PRS n domeniul dezvoltrii atractivitii turismului n RDN i n domeniul dezvoltrii

21
infrastructurii de sprijin a afacerilor care reprezint instrumente de planificare strategic a sectoarelor
respective pentru RDN.

De asemenea pentru asigurarea dezvoltrii regionale a fost aprobat Planul Operaional Regional (POR)
Nord 2017-2020 care include 46 proiecte regionale.

Pe parcursul perioadei de raportare a fost asigurat secretariatul i buna organizare a 2 edine CRD
Nord, n cadrul crora s-au luat 12 decizii, inclusiv cele de aprobare a documentelor strategice.

Totodat, n scopul facilitrii atragerii investiiilor, specialitii ADR Nord au elaborat concepte de
proiecte SOFT pentru a fi aplicate la concursurile de proiecte anunate de ctre instituiile donatoare
(Guvernul Romniei, Cehiei, Poloniei, SUA, etc.).

n vederea promovrii potenialului regional, au fost consolidate relaiile cu partenerii regionali,


naionali i internaionali deja existeni. A continuat colaborarea cu ADR Vest din Romania precum i
cu autoritile Regiunii Wielkopolska i cu partenerii din Letonia.

n contextul dezvoltrii i consolidrii capacitilor n primul semestrul 2017 au fost instruii 19


specialiti ai Ageniei, n cadrul a 21 de activiti de instruire, au avut loc 4 vizite de studiu ale
specialitilor ADR Nord peste hotarele Republicii Moldova n rile: Belgia, Estonia, Romnia., s-a
participat la circa 43 evenimente regionale, naionale i internaionale. Totodat Regiunea a fost
vizitat de o serie de actori internaionali din Romnia, Letonia i Cehia.

Director interimar ADR Nord Inga COJOCARU

EXECUTORI:
Inga COJOCARU, ef Secie planificare strategic i programare_______________
Constantin BNDIU, ef Secie management proiecte_______________
Svetlana BAZATIN, ef Secie finane i achiziii_______________
Victoria ZABOLOTNI, specialist n atragerea investiiilor _______________
Ion URUCIUC, specialist n comunicare_______________
Ion ILIEV, jurist / specialist cadre_______________

COORDONAT:
ef adjunct al DGDR, Igor MALAI _______________
ef Direcie politic i cooperare regional, Valentina API __________
ef Direcie relaii cu instituiile de dezvoltare regional, Eduard Ungureanu __________
ef Secie statistic regional Violeta EVTODIENCO________

22

S-ar putea să vă placă și