Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect educaţional Stop Bullying-ului (Spune NU h rţuirii)

ACTIVITATEA 1 - Informarea şi conştientizarea bullying-ului şi cyberbullying-ului

Obiectiv: Identificarea şi conştientizarea factorilor care pot determina comportamente de tip bullying
Nivel de vârst : clasele VII-XII
Durata: 1 oră
Desf şurare-metode/ strategii:
 Pentru captarea atenţiei si identificarea comportamentelor de tip bullying elevii vor viziona filmul scurt din
anexă „STOP BULLYING! a short Film”
Durata filmului: 4 min. 21. sec.
Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=AcZmrp-3yCs

Filmul prezintă comportamente ostile/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire. O adolescentă
este etichetată, tachinată, batjocorită în cercul său de cunoștințe şi de către colegi.
Filmul trage un semnal de alarmă asupra gravităţii acestui fenomen care afectează copiii și adolescenții, atât
din punct de vedere emoțional, cât și fizic și social.

 În acelaşi scop se pot folosi şi filmele scurte “Scufiţa Roşie”- (animaţie, 1,21 min)- în care se prezintă apare
conceptul de cyberbullying (hărţuirea în mediul online) şi „Just being me – A short film on anti-bullying”
(11 min);
 După finalizarea proiecţiei, se discută cu elevii subiectul filmului, dându-le acestora posibilitatea de a
identifica ei înşişi caracteristicile comportamentelor de tip bullying şi de a puncta aspectele pe care le
consideră importante.
 În vederea identificării comportamentelor de acest tip şi a trecerii de la cele prezentate în film la viaţa de zi
cu zi se pot utiliza întrebări de genul:

o Ai asistat vreodată la astfel de comportamente de bullying (de hăr uire, batjocorire)?


o i s-a întâmplat să fii amenin at, poreclit sau jignit de colegii de şcoală/ clasă?
o S-a întâmplat să fii chiar tu cel care a hăr uit pe cineva?

* Ca sugestie, nu încercaţi să obţineţi neapărat un răspuns de la un elev anume, chiar dacă ştiţi că acesta este victimă
sau agresor într-un caz de bullying. Mulţi elevi nu se simt confortabil să discute aceste aspecte în faţa clasei.

 Opţional, în etapa următoare se va realiza împreună cu elevii caracterizarea comportamentelor de tip


bullying prin metoda ciorchinelui;
 Informaţiile vor fi completate şi discutate pe baza prezentării PowerPoint anexate;
 Înainte de începerea prezentării elevii primesc fişa cu „Fenomenul bullying – mit sau realitate”, pe care o
completează lucrând pe perechi. În timpul prezentării PPT aceştia vor fi rugaţi să îşi verifice şi revizuiască
răspunsurile, dacă este necesar.

1
*Fişă de lucru

Fenomenul bullying - mit sau realitate

Marcaţi cu Adevărat sau Fals urm toarele afirmaţii despre fenomenul de bullying:

1. Elevii au nevoie de intervenția adulților în fiecare conflict pe care îl au. A F

2. Fenomenul bullying SE DEZVOLT dac este susținut și l sat A F


nesupravegheat.
3. Fenomenul bullying NU este inofesiv sau inevitabil. A F

4. Elevii trebuie s se r zbune pe cei care i-au agresat. A F

5. Fenomenul bullying ESTE înv țat, r nește și poate fi controlat. A F

6. Fenomenul bullying dezvolt caracterul. A F

7. Fenomenul bullying IMPLIC pe oricine. A F

8. Fenomenul bullying POATE fi stopat și prevenit. A F

9. Bâtele și pietrele te pot r ni, dar cuvintele nu te r nesc niciodat . A F

10. Agresorii sunt întotdeauna mai puternici decât cei pe care îi agreseaz . A F

11. Întotdeauna au fost agresori și întotdeauna vor fi. A F

12. Copiii sunt copii, astfel de conflicte sunt normale între ei. A F