Sunteți pe pagina 1din 2

Abraham Pavel, Firtala Valeriu, Legislaţia în asistenţa

socială, Editura pentru Ştiinţe Naţionale, Bucureşti, 2002;


Angelescu Coralia şi Ileana Stănescu, Economie politică –
elemente fundamentale, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2000;
Athanasiu Alexandru, Dreptul securităţii sociale, Editura
Actami, Bucureşti, 1995;
Bistriceanu Gheorghe, Asigurări şi reasigurări în România,
Editura Universitară, Bucureşti, 2006;
Cace Corina, Asigurările sociale – management, evoluţii şi
tendinţe, Editura Expert, Bucureşti, 2004;
Chasard Yves, Preda Marin, Politici sociale în Europa,
Institutul European din România, Bucureşti, 2000;
Constantin Roman, Gestiunea financiară a instituţiilor
publice, Ediţia a II-a, Editura Economică, Bucureşti, 2006;
Enăchescu Dan şi colectiv, Management sanitar şi sănătate
publică, Editura All, Bucureşti, 2002;
Ghimpu Sanda, Ţiclea Alexandru, Tufan Constantin, Dreptul
securităţii sociale, Editura All Beck, Bucureşti, 1998;
Ionescu Luminiţa, Bugetul şi contabilitatea instituţiilor
publice, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2001;
Moşteanu Tatiana şi colectiv, Economia sectorului public,
Ediţia a II-a, Editura Universitară, Bucureşti, 2005;
Moşteanu Tatiana, Buget şi trezorerie publică, Ediţia a III-a,
Editura Universitară, Bucureşti, 2008;
Moşteanu Tatiana, Finanţe Publice – Note de curs şi aplicaţii
pentru seminar, Editura Universitară, Bucureşti, 2005;
Stroe Radu, Armeanu Dan, Finanţe, Ediţia a II-a, Editura
A.S.E., Bucureşti, 2004;
Tănăsescu Paul şi colectiv, Asigurări comerciale moderne,
Editura C.H. Beack, Bucureşti, 2009;
Tănăsescu Paul şi colectiv, Economie sanitară şi management
financiar, Editura Rao, Bucureşti, 2001;
Tănăsescu Paul, Managementul financiar al activităţii
sanitare, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2001;
Văcărel Iulian şi colectiv, Finanţe Publice, Ediţia a V-a,
Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 2003.

*** Constituţia României;


*** Colecţia Revistei de Asistenţă Socială;
*** Colecţia Revistei Raporturi de muncă;
*** Colecţia Revistei Tribuna Economică;

www.cnas.ro
www.encyclogov.com
www.legislatiamuncii.ro
www.mmuncii.ro
www.ms.ro
www.taxeimpozite.ro