Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI PATRIMONIU “NICOLAE LUPU”


CATEDRA DE ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

PROGRAMA ANALITICĂ

Anul univ. 2010-2011

Disciplina: Societate şi cultură în România interbelică


Titular curs: Conf. univ. dr. Sorin RADU
Seminar: asistent. Lucian ROBU
Anul de studiu: II – ISTORIE, 2 grupe – 2 ore / grupă

Teme

1. Dezbaterea interbelică asupra conceptului de modernizare. Câteva


delimitări conceptuale.
- câteva aspecte ale conceptului de modernizare socială şi culturală;
- căile propuse de personalităţile implicate în dezbatere;
- personalităţi şi soluţii diseminate

Bibliografie:

Zigu Ornea, Tradiţionalism şi modernitate în deceniul al treilea, Bucureşti, 1980.


Iacob, Gh. , Modernizare-europenism, ritmul şi strategia modernizării, Iaşi, 1996.

Keith Hitchins, România 1866-1947, Humanitas, 1999.


Eugen Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, Bucureşti, 1978.
Nichifor Crainic, Ortodoxie şi etnocraţie, Bucureşti, 1940;
Mihail Manoilescu, Rostul şi destinul burgheziei române, Bucureşti, 1942.
Reviste şi curente culturale majore. Idei şi soluţii.

Direcţia tradiţionalistă
- „Sămănătorul” şi sămănătorismul;
- „Viaţa românească” şi poporanismul;
- „Gândirea” şi gândirismul;

Direcţia modernistă

„Sburătorul”- Idei şi reprezentanţi.


- Avangarda – Tristan Tzara şi dadaismul;
- Constantin Brâncuşi şi cubismul;

Bibliografie

1. Coord. Ioan Scurtu, Istoria Românilor, vol. VIII, partea II-a – Economie şi societate,
Bucureşti, 2003.
2. Zigu Ornea, Tradiţionalism şi modernitate în deceniul al treilea, Bucureşti, 1980;
3. Eugen Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, Bucureşti, 1970;
4. Dan Grigorescu, Brâncuşi şi secolul său, Bucureşti, 1993.
5. Idem, Cubismul, Bucureşti, 1972.

2. Aspecte ale evoluţiei şi modernizării discursului şi practicii didactice în


România interbelică:

- moştenirea spirituală/materială haretistă;


- cadrul legislativ care marchează modernizarea;
- evoluţie instituţională şi socială a şcolii;
- problema analfabetismului şi eforturi de eradicare a sa;
-personalităţi ale şcolii româneşti şi aspecte ale operei lor
Bibliografie:

Irina Livezeanu, Cultură şi Naţionalism în România Mare, 1918-1930, Humanitas, 1995


Ioan Bolovan, Sorina Bolovan, coord., Schimbare şi devenire în Istoria României, Cluj Napoca,
2008.
Keith Hitchins , România 1866-1947, Humanitas, 1999.
Valer Moga, Astra şi societatea 1918-1930, Caluj-Napoca, 2003.
Florin Diac, O istoria a învăţământului românesc, 2 volume, Bucureşti, 2004.
Matei Bordeianu, Petru Vladcovski, Învăţământul românesc în date, Junimea, 1985.
Vasile Ciobanu, Contribuţii la cunoaşterea istoriei saşilor transilvăneni 1918-1944, Sibiu, 2003

3. Instituţii culturale şi implicarea lor în problema modernizării societăţii


româneşti:
– Astra;
– Academia Română;
– Fundaţiile Culturale Regale;
– Institutul Social Român;

Bibliografie

Valer Moga, Astra şi societatea 1918-1930, Caluj-Napoca, 2003.


Coord. Ioan Scurtu, Istoria Românilor, vol. VIII, partea II-a – Economie şi societate, Bucureşti,
2003.
Băicoianu, C.I, Studii economice şi sociale, Bucureşti, 1940,
Ioan Scurtu, Viaţa cotidiană în România interbelică, Bucureşti, 1998.
Keith Hitchins , România 1866-1947, Humanitas, 1999.
Lucian Predescu, Enciclopedia României. Cugetarea, Bucureşti, 1999.
Dorina Rusu, Membrii Academiei Române, 1866-1999, Bucureşti, 2000.
4 . Sănătatea publică în România interbelică şi eforturile de consolidarea a
acesteia. Preocupări de eugenie şi biopolitică.

- cadrul legislativ al noii politici de sănătate publică după 1918;


- instituţii şi forme specifice de îmbunătăţirii a stării sănătate a societăţii
româneşti în perioada interbelică;
- Transilvania” şi direcţia eugenică şi biopolitică.
- personalităţi medicale implicate în acest proces;

Bibliografie:

Coord. Ioan Scurtu, Istoria Românilor, vol. VIII, partea II-a – Economie şi societate, Bucureşti,
2003.
Gheorghe Brătescu, Din tradiţiile medicinii. Studii şi note, Bucureşti, 1981.

Valer Moga, Astra şi societatea 1918-1930, Caluj-Napoca, 2003.


Maria Bucur, Eugenie şi modernizare în România interbelică, Polirom, 2005.
Vasile Ciobanu, Contribuţii la cunoaşterea istoriei saşilor transilvăneni 1918-1944, Sibiu, 2003

5. Pedagogia socială interbelică şi formele sale de manifestare. Premise


ale modernizării sociale/spirituale.

- dezvoltarea conceptului de pedagogie socială,


- cadrul legislativ;
- forme specifice de educaţie a adulţilor;
- rolul campaniilor monografice;
- personalităţi implicate în acest proces;

Bibliografie:

Valer Moga, Astra şi societatea 1918-1930, Cluj-Napoca, 2003.


Lucia Apolzan, Sate, oraşe şi regiuni cercetate de Institutul Social Român, 1925-1945.
Enciclopedia României, vol I., Bucureşti, 1940.
Ioan Bolovan, Sorina Bolovan, coord., Schimbare şi devenire în Istoria României, Cluj Napoca,
2008.
Maria Bucur, Eugenie şi modernizare în România interbelică, Polirom, 2005.
Petre Andrei, Sociologie generală, Bucureşti, 1936.

6. Familie, locuinţă, mod de viaţă la oraş şi sat în perspectiva eforturilor de


modernizare în perioada interbelică

- Dinamica de evoluţie a familiei în societatea românească;


- viaţa cotidiană la oraş şi sat, provocări, reculuri şi paşi spre
modernizare;
- instituţii implicate în eforturile de modernizare la sat şi oraş;
- consecinţe ale acestui proces

Bibliografie

Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu,


ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940 pe
http://ebooks.unibuc.ro/istorie/istorie1918-1940/cuprins.htm;
Olivia Manning, Trilogia Balcanică. Marea şansă, Traducere Diana Stanciu, Prefaţă de Dennis
Deletant, Bucureşti, Editura Univers, 1996.
Coord. Ioan Scurtu, Istoria Românilor, vol. VIII, partea II-a – Economie şi societate, Bucureşti,
2003.
Dumitru Şandru, Satul românesc între anii 1918- 1944, Iaşi, 1996.

S-ar putea să vă placă și