Sunteți pe pagina 1din 3

România Modernă

Anul universitar 2017-2018

Curs:

1. Principatele Române între chestiunea orientală şi revoluţia din 1821 condusă de Tudor
Vladimirescu. Domniile pământene.
2. Memoriile şi programele de reformă din Principatele Române (1821-1848).Rusia şi
Regulamentele Organice.
3. Revoluţia de la 1848 din : Principatele Române, Transilvania, Banat şi Bucovina.
Programe şi acţiune.
4. Transilvania în timpul regimului neoabsolutist (1850-1860) şi a celui liberal (1860-
1865)
5. Activitatea emigraţiei române între 1849-1859. Războiul Crimeii şi construirea noului
statut internaţional al Principatelor Române
6. Domnia lui Alexandru Ioan Cuza şi obsesia reformei. Constituţia de la 1866 şi domnia
lui Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen sub raport instituţional până la proclamarea
regatului (1881).
7. Viaţa politică şi socială în România modernă în a doua jumătate a secolului al XIX-
lea. Organizarea Partidul Naţional Liberal şi a Partidului Conservator.
8. Instaurarea regimului dualist în Imperiul Habsburgic, experimentul ţarist în Basarabia
9. România modernă sub raport economic între 1877-1914.
10. Problema agrară în România înainte şi după răscoala din 1907.
11. Evoluţia societăţii româneşti din statul dualist în intervalul 1867-1914, sub raport
politic.
12. Evoluţia României sub raportul politicii externe în întervalul 1877-1914.
13. Evoluţia societăţii româneşti din statul dualist în intervalul 1867-1914, sub raport
social şi interetnic.
14. Cultura românească în epoca modernă. Consideraţii generale.

Bibliografie:

1. Andrei Oţetea, Tudor Vladimirescu şi revoluţia din 1821, Bucureşti, 1971


2. Sorin Mitu, Geneza identităţii naţionale la românii ardeleni, Bucureşti, 1997
3. Silviu Dragomir, Avram Iancu, Academia Română.Centrul de Studii Transilvane,
Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, Cluj-Napoca, 2016
4. Constantin C. Giurescu, Viaţa lui Cuza Vodă, ed. a II-a, Bucureşti, 1973
5. Dan Berindei, Epoca Unirii, Bucureşti, 1979
6. Simion Retegan, Dieta românească a Transilvaniei (1863-1864), Cluj-Napoca, 1979
7. Teodor Pavel, Partidul Naţional Român şi acţiunea memorandistă, Cluj-Napoca, 1994
8. Liviu Maior, Mişcarea naţională românească din Transilvania, 1900-1914, Cluj-
Napoca, 1986
9. Apostol Stan, Revoluţia de la 1848. Boieri şi ţărani, Ed. Saeculum, Bucureşti, 1998
10. Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, 1991
11. Idem, Istoria Basarabiei, Bucureşti, 1991
12. N. Bocşan, Ideea de naţiune la românii din Transilvania şi Banat. Secolul al XIX-lea,
Presa Universitară Clujeană, Banatica, 1997
13. Liviu Maior, Români şi unguri, Bucureşti, 1998
14. xxx, Istoria românilor, Bucureşti, vol.VII/ I şi II, 2002, 2003
15. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Istoria Transilvaniei, Academia Română, Centrul de
Studii Transilvane,Cluj-Napoca, 2013
16. George J. Jewsbury, Anexarea Basarabiei la Rusia, 1774-1828, Iaşi, 2003
17. Ioan-Aurel Pop, Thomas Nagler, Magyari Andras,coord. Istoria Transilvaniei, (de la
1711 până la 1918), vol. III, Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane,
Cluj-Napoca, 2008
18. Silvia Marton,“Republica de la Ploieşti” şi începuturile parlamentarismului în
România, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2016
19. Frederic Kellog,Drumul României spre independenţă, Institutul European, Iaşi, 2002
20. Constantin Ungureanu, Bucovina în timpul stăpânirii austriece, 1774-1918, Editura
Civitas, Chişinău, 2003.
Tematică seminar

1. Asociaționismul de sec. XIX: ASTRA și Andrei Șaguna 05. 03


2. Personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza: biografie și trasarea principalelor reforme
realizate în perioada lui Cuza: Popa George 05. 03
3. Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen și dinastia în România David Coman Adrian
19.03
4. Mișcarea memorandistă în Transilvania. 26. 03 Adrian Pleșa Raluca Văduva
5. Titu Maiorescu și mișcarea junimistă: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale.:
Teoria formelor fără fond 02. 04. (Cristi Banciu)
6. Generația 1878-1914: Vasile Alecsandri, Theodor Aman si Gheorghe Tattarescu,
Mihail Kogalniceanu, Ion Ghica, Alexandru Odobescu, Bogdan Petriceicu Hasdeu:
09. 04. Claudiu Mitu
7. Academia Română – scopul înființării, evoluție, membrii marcanți: Florin Jerdel
(16.04.)
8. Învățământul în Transilvania și România în a doua jumătate a secolului al XIX-
lea:23. 04
9. Politici sanitare în România și Transilvania în perioada 1850-1918 : 14. 05
10. Presa și literatura din România în perioada 1866-1918: 21. 05 Strejan Florentina
11. Presa și literatura din Transilvania în perioada 1867-1918: 28. 05 Lorena Zarodnik
12. Arta românească din România și Transilvania până la 1918: 04. 06