Sunteți pe pagina 1din 10

Cenzura comunistă în presa Vasluiană 1968-1977

Introducere
I. Capitolul 1- Cenzura și instituționalizarea ei în regimul comunist
I.1. Definirea „cenzurii”
I.2. Cenzura în perioada 1944-1946
I.3. Manipularea și sovietizarea societății pre-comuniste
I.4. Instaurarea controlului absolut
I.5. Propaganda
I.6. Instituționalizarea cenzurii
I.7. Organele cenzurii
II. Capitolul 2- Instituția cenzurii D.G.P.T

II.1. Personalul
II.2. Modul de pregătire a cenzorilor/ Școala de Cadre
II.3. Responsabilitățile cenzorului
II.4. Activitatea de control
II.5. Condițiile de muncă și procesul de rotire a cadrelor
II.6. Destalinizarea și reorganizarea cenzurii

III. Capitolul 3- Cenzura presei și publicațiilor din județul Vaslui

III.1. D.G.P.T. Bârlad și cenzura ziarului uzinal „Rulmentul” 1963-1967

III.2. Apariția și modul de organizare a Instituției cenzurii la Vaslui (1968)

III.2.1. Mutarea instituției de la Bârlad la Vaslui, în contextul reformării


administrative din 1968
III.2.2 Cenzorii vasluieni

III.3. Cenzurarea cotidianului „Vremea nouă” 1968-1977 (1975 Săptămânal)

III.4. Revistele școlare vasluiene și cenzura

Concluzii
Bibliografie selectivă:
I. Izvoare
A. Inedite
1. Arhivele Naţionale –Serviciul Judeţean Vaslui, Fond Direcţia Generală pentru Presă
şi Tipărituri- Unitatea Vaslui
Cenzura românească din a doua jumătate a secolului al XX-lea se perfecționează față de perioada
regalistă anterioară și cunoaște durități politice extraordinare19. Presa este controlată în întregime,
„mandatul său încetând să mai fie unul de informare autentică, iar efectele sale asupra întregii
societăți neîntârziind să apară”
B. Edite
1. Caravia, Paul (coord.), Gândirea interzisă. Scrieri cenzurate România 1945-1989,
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2000.
2. Corobca, Liliana, Instituția cenzurii comuniste în România 1949-1977, vol I, II,
Editura Ratio et Revelatio, Oradea, 2014
3. Mocanu, Marin Radu, Cenzura comunistă (Documente), Editura Albatros, Bucureşti,
2001
4. Idem, Cenzura a murit, trăiască cenzorii (Documente), Editura Ideea Europeană,
București, 2008
5. Zainea, Ion, Cenzura istoriei, istoria cenzurată. Documente (1966-1972), Editura
Universității din Oradea, Oradea, 2006
II. Dicționare, enciclopedii, anuare
1. Cătănuş, Dan (coord.), România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist,
Editura INST, Bucureşti, 2012
2. Courtois, Stephane (coord,), Dicţionarul comunismului, Editura Polirom, București,
2008.
3. Crăciun, Corneliu, Dicţionarul comunizanţilor din noaptea de 23 spre 24 august 1944,
Editura Primus, Oradea, 2009
4. Păiuşan, Cristina, Ion, Narcis Dorin, Retegan, Mihai, Regimul comunist din România.
5. Marian Petcu (coord.), Istoria jurnalismului din România în date. Enciclopedie
cronologică, Editura Polirom, Iaşi, 2012
III. Lucrări și studii
A. Generale
1. Arendt, Hannah, Originile totalitarismului, traducere de Dur, Ion, Ivănescu, Mircea,
Editura Humanitas, Bucureşti, 1994
2. Barabas Bela, Dioszegi Laslo, Enyedi Sandor, Sebok Laszlo, R. Sule Andrea, Heven
Ev. A Romaniai Magyarsag Tortenete 1919-1989, Magyarsagkutato Intezet,
Budapest, 1990
3. Bartosek, Karel, „Europa central şi de Sud-Est”, în Cartea neagră a comunismului.
Crime, teroare, represiune, Stephane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panne,
Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1998
4. Bărbulescu, Mihai, Deletant, Dennis, Hitchins, Keith, Papacostea, Șerban, Teodor,
Pompiliu, Istoria României, Editura Enciclopedică, București, 1999
5. Betea Lavinia, Diac Cristina, Mihai-Răzvan Florin, Ţiu Ilarion, Viaţa lui Ceauşescu.
Ucenicul Partidului, Editura Adevărul, Bucureşti, 2012
6. Bîlbîie, Răduţ, Teodor, Mihaela - coordonatori, Elita culturală și presa, Editura
Militară, București, 2013
7. Boia, Lucian, Miturile comunismului românesc, Editura Nemira, București, 1998
8. Boldea, Iulian (coord.), Studies on literature, discourse and multicultural dialogue,
Editura Arhipelag XXI, Târgu Mureş, 2013
9. Brătianu, Traian, Presa dobrogeană de ieri și de azi, Editura Fundației Andrei Șaguna,
Constanța, 2013
13
10. Breban Nicolae, Spiritul românesc în faţa unei dictaturi, Editura Fundaţiei Culturale
Ideea Europeană, Bucureşti, 2005
11. Briggs, Asa, Burke, Peter, Mass-media. O istorie socială. De la Gutenberg la
Internet, (trad. Costantin Lucian, Ioana Luca), Editura Polirom, Iași, 2005
12. Brucan Silviu, O biografie între două revoluţii: de la capitalism la socialism şi retur,
Editura Nemira, Bucureşti, 1998
13. Brune, Francois, Fericirea ca obligație. Psihologia și sociologia publicității, trad.de
Costin Popescu, Editura Trei, București, 2003
14. Câmpeanu, Pavel, Ceauşescu, anii numărătorii inverse, Polirom, Iaşi, 2002
15. Cernat, Paul, Manolescu, Ion, Mitchievici, Angelo, Stanomir, Ioan, Explorări în
comunismul românesc, Editura Polirom, Iași, 2005
16. Cesereanu, Ruxandra (coord.), Comunism și represiune în România. Istoria
tematică a unui fratricid național, Polirom, Iași, 2006
17. Chelcea, Septimiu, Opinia publică. Strategii de persuasiune şi manipulare, Editura
Economică, Bucureşti, 2006
18. Coman, Cristina, Relații publice și mass-media, Polirom, Iași, 2000
19. Coman, Mihai, Introducere în sistemul mass-media, Polirom, Iași, 1999
20. Idem, Mass-Media în România post-decembristă, Polirom, București, 2003
21. Idem, Mass media, mit şi ritual. O perspectivă antropologică, Polirom, Iași,
2003
22. Idem, Introducere în sistemul mass-media, Ediţia a III-a, revizuită şi adăugită,
Editura Polirom, Iaşi, 2007
23. Idem (coord.), Manual de jurnalism, Polirom, Iași, 2009
24. Courtois, Stephane, Werth, Nicolas, Panne, Jean-Louis, Paczkowski, Andrzej,
Bartosek, Karel, Margolin, Jean-Louis, Cartea neagră a comunismului. Crime,
teroare, represiune, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998
25. Dagenais, Bernard, Campania de relații publice, trad. De Romina Surugiu și George
Surugiu, Polirom, Iași, 2003
26. Danciu, I. Maxim, Mass media comunicare şi societate, Editura Tribuna, Cluj-
Napoca, 2003
27. Deletant, Dennis, Ceauşescu şi Securitatea. Constrângere şi disidenţă în România
anilor 1965-1989, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998
28. Idem, „România sub regimul comunist (decembrie 1947-decembrie
1989)”, în Istoria României, Bărbulescu, Mihai, Deletant, Dennis, Hitchins, Keith,
Papacostea, Șerban, Teodor, Pompiliu, Editura Enciclopedică, București, 1999
29. Idem, Teroarea comunistă în România. Gheorgiu-Dej şi statul poliţienesc, 1948-
1965, traducere Lucian Leuştean, Editura Polirom, Iaşi, 2001
30. Frunză Victor, Istoria stalinismului în România, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990
31. Idem, Istoria comunismului în România, ediția a III-a, EVF, Bucureşti, 1999
32. Gergescu, Vlad, Istoria românilor de la origini pînă în zilele noastre, Ediția a II-a,
Humanitas, București, 1992
33. Gogoneata, Nicolae (coord.), Doctrinele partidelor politice, Editura Garamond,
București, 2000
34. Gross, Peter, Colosul cu picioare de lut. Aspecte ale presei românești post-comuniste,
Polirom, Iași, 1999
35. Idem, Mass Media și democrația în țările Europei de Est, Editura Polirom, Iași, 2004
36. Gyimesi Ilona, Kommunikacio-elmebet, Perfect Rt, Nemeryiene, Budapest, 2004
14
37. Helerea, Elena, Mailat, Gabriela, Olteanu, Florentin - editori, Remembrance in time,
Editura Universităţii Transilvania, Brașov, 2012
38. Hubbard, Francis A., How writting works. Learning and Using the Processes, St.
Martin’s Press, New York, 1988
39. Keane, John, Mass-media și democrația, trad. Alina Doica, Institutul European, Iași,
2000
40. Keeble, Richard (coord.), Presa scrisă. O introducere critică, trad. Oana Dan,
Polirom, Iași, 2009
41. Kunze, Thomas Nicolae Ceaușescu. O biografie, trad. Alexandru Teodorescu,
Editura Vremea, București, 2002
42. Ionescu, Carmen, Agențiile de presă din România 1889-1989, Editura Tritonic,
București, 2001
43. Ionescu Ghiţă, Comunismul în România, Editura Litera, Bucureşti, 1994
44. Marino, Adrian, Politică și cultură. Pentru o nouă cultură română, Polirom, Iași,
1996
45. Mazzoleni, Gianpietro, Politikai Kommunikacio, Osiris Kaido, Budapest, 2006
46. McQuail, Denis, Comunicarea, (trad. Daniela Rusu) Institutul European, Iași, 1999
47. Mihăilescu, Călin-Andrei, Cum era? Cam așa - amintiri din anii comunismului
(românesc), Editura Curtea Veche, București, 2006
48. Mihăilescu Dan C., Memorialistica sau trecutul ca reumanizare, Editura Polirom,
Iaşi, 2004
49. Millar, James R., Sharon, L. Wolchik (edit), The Social Legacy of Communism,
Cambridge University Press, New York, 1994
50. Mitchievici, Angelo, ,,Biografia unei secunde: 4 martie 1977 și Mitul Marelui
Arhitect-Nicolae Ceaușescu, eroul fondator”, în Comunism și represiune în România.
Istoria tematică a unui fratricid național, Cesereanu, Ruxandra (coord.), Polirom,
Iași, 2006
51. Moisa, Gabriel, Şipoş, Sorin, Şarov, Igor (coordonatori), Statutul istoriei şi al
istoricilor în contemporaneitate, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2013
52. Negrici, Eugen, Literatura română sub comunism. Proza, Editura Fundaţiei Pro,
Bucureşti, 2002
53. Idem, Literatura română sub comunism. Poezia, Editura Fundaţiei Pro, Bucureşti,
2003
54. Oprea, Marius, Banalitatea răului. O istorie a Securităţii în documente 1949-1989,
Editura Polirom, Iaşi, 2002
55. Idem, Moştenitorii securităţii, Editura Humanitas, Bucureşti, 2004
56. Idem, „Securitatea și moștenirea sa”, în Comunism și represiune în
România. Istoria tematică a unui fratricid național, Cesereanu, Ruxandra (coord.),
Polirom, Iași, 2006
57. Opriş Ioan, Istoricii şi Securitatea, vol. I-II, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004,
2006
58. Petcu, Marian, Tipologia presei românești, Institutul European, Iași, 2000
59. Idem, Istoria presei române, Editura Tritonic, Bucureşti, 2002
60. Idem, Istoria jurnalismului şi a publicităţii în România, Editura Polirom, Iaşi, 2007
61. Idem, 10 teme de istorie a jurnalismului, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2012
62. Petre, Zoe, „Promovarea femeii sau destructurarea sexului feminin”, în Miturile
comunismului românesc, Lucian Boia (coord.), Editura Nemira, Bucureşti, 1998
63. Pop, Doru, Introducere în teoria media, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2005
64. Rad, Ilie, Incursiuni în istoria presei românești, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2008
65. Randall, David, Jurnalistul universal, trad. Alexandru B.Ulmanu, Polirom, Iaşi, 1998
66. Roşca, Luminiţa Formarea identităţii profesionale a jurnaliştilor, Polirom, Bucureşti,
2000
67. Idem, Mecanisme ale propagandei în discursul de informare. Presa românească în
perioada 1985-1995, Polirom, Iaşi, 2006
68. Russel, J.Thomas, Lane, W. Ronald, Manual de publicitate, trad. de Dan Bălănescu,
Editura Teora, București, 2001
69. Ruşti, Doina, Mesajul subliminal în comunicarea actuală, Tritonic, Bucureşti, 2005
70. Stern, Geoffrey, The Rise and Decline of International Communism, Edward Elgar,
Aldershot, U.K., 1990
71. Szabo, Lucian-Vasile, Libertate şi comunicare în lumea presei, Editura Amacord,
Timişoara, 1999
72. Tănase, Stelian, Clientii lu’ Tanti Varvara: istorii clandestine, Editura Humanitas,
București, 2005
73. Teodorescu, Bogdan, Cinci milenii de manipulare, Editura Tritonic, Bucureşti, 2007
74. Thom, Francoise, Limba de lemn, trad. Mona Antohi, Editura Humanitas, Bucureşti,
2005
75. Thoveron, Gabriel, Istoria mijloacelor de comunicare, trad. Maria Zbarcea,
Institutul European, Iași, 2003
76. Tismăneanu, Vladimir, Despre comunism. Destinul unei religii politice, Editura
Humanitas, Bucureşti, 2011
77. Troncotă, Cristian, Istoria serviciilor secrete româneşti, Editura Ion Cristoiu,
Bucureşti, 1999
78. Varas, Ferenc, „Cum (nu) se colectează știrile”, în Manual de jurnalism, coord.
Coman, Mihai, Polirom, Iași, 2009
79. Vâlcu, Val, Jurnalismul social, Polirom, Iași, 2007
80. Vișinescu, Victor, O istorie a presei române, Editura Hyperion XXI, București,
2000
91. Zainea, Ion, Politică şi administraţie în România. Epurarea (6 martie 1945 - 1
martie 1946), Editura Universităţii din Oradea, 2004
B. Speciale
1. Avramescu, Tiberiu, „Cenzura în edituri (reflecţii memorialistice)”, în Petcu, Marian
(coord.), Cenzura în spaţiul cultural românesc, comunicare.ro, Bucureşti, 2012
2. Bîlbîie, Răduţ, „Cenzura militară. Cadrul juridic”, în Petcu, Marian (coord.), Cenzura
în spaţiul cultural românesc, comunicare.ro, Bucureşti, 2012
3. Blandiana, Ana, „De la cenzură ca formă de libertate la libertatea ca formă de
cenzură”, în Cenzura în România, Ilie Rad (coord.), Editura Tribuna, Cluj-Napoca,
2012
4. Budeancă, Cosmin, Olteanu, Florentin (coordonatori), Destine individuale şi
colective în comunism, Iaşi, Editura Polirom, 2013
5. Idem, Stalinizare și destalinizare. Evoluții instituționale și impact social, Iași, Polirom,
2014
6. Cândea, Virgil, Cuvânt înainte în Gândirea interzisă. Scrieri cenzurate România
1945-1989, coord. Paul Caravia, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2000,
7. Corobca, Liliana, Epurarea cărţilor în România 1944-1964, Editura Tritonic,
Bucureşti, 2010.
8. Idem, Controlul cărții. Cenzura literaturii în regimul comunist din România, Editura
Cartea Românească, București, 2014
9. Idem, Instituţiile cenzurii în România comunistă, http://www.revista22.ro
10. Cseke Peter, „Limitarea libertăţii presei minorităţilor (1919-1989). Studiu istoric şi
analiză tipologică a cenzurii|, în Petcu, Marian (coord.), Cenzura în spaţiul cultural
românesc, comunicare.ro, Bucureşti, 2005
11. Idem, „Aspecte ale implicării securităţii în cenzura comunistă (1965-1989)”, în Ilie
Rad (coord.), Cenzura în România, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2012
12. Cubleșan, Constantin, „Cenzura de după cenzură”, în Cenzura în România, Ilie Rad
(coord.), Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2012
13. Doinaș, Ștefan Augustin, „Cenzura a viciat conștiințele”, în Agora, anul V, nr. 1/1992,
Cluj-Napoca
14. Ficeac, Bogdan, Cenzura comunistă şi formarea „omului nou”, Editura Nemira,
București, 1999
15. Idem, Tehnici de manipulare, Nemira, Bucureşti, 2001
16. Idem, „Presa românească între cenzură și incultură”, în Studia Universitatea Babeș-
Bolyai Ephemerides, Cluj University Press, Cluj-Napoca, nr. 1/2012
18. Idem, Cenzură şi propagandă în România comunistă, Editura Korunk — KOMPPRESS,
Cluj-Napoca, 2009
19. Graur, Dumitru, „Cenzura în presa sportivă”, în Cenzura în România, Ilie Rad
(coord.), Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2012
20. Laza, Ioan, Anatomia cenzurii. O perspectivă asupra revistei Familia (1966-1977),
lucrare de doctorat nepublicată (2014), coordonator: prof. univ. dr. Mihai Drecin,
Universitatea din Oradea, Școala Doctorală în Istorie
21. Lăpuşan, Aurelia, „Cenzură, sau poliţia presei? Particularităţi ale cenzurii în
Dobrogea”, în Cenzura în spaţiul cultural românesc, Petcu, Marian (coord), Editura
Comunicare.ro, Bucureşti, 2005,
22. Idem, „Fenomenul manipulătii în presa dobrogeană”, în Forme ale
manipulării opiniei publice, Rad, Ilie (coord.), Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2008
23. Macrea-Toma, Ioana „Cenzura instituționalizată și încorporată. Regimul publicațiilor
în România comunistă”, în Comunism și represiune în România. Istoria tematică a
unui fratricid național, Cesereanu, Ruxandra (coord.), Polirom, Iași, 2006
24. Malița, Liviu, „Doctrina și pragmatica cenzurii comuniste”, în Cenzura în România,
Rad, Ilie (coord.), Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2012
25. Marino, Adrian, Cenzura în România. Schiță istorică introductivă, Editura Aius,
Craiova, 2000
26. Idem, Libertate şi cenzură în România, Editura Polirom, Iaşi, 2005
27. Melinescu, Nicolae, „Cenzura: atentat la dreptul de informare corectă”, în Cenzura în
România, Rad, Ilie (coord.), Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2012
28. Mocanu, Marin Radu, Literatura română și cenzura comunistă (1960-1971), Editura
Albatros, București, 2003
29. Idem, Scriitorii și puterea, Editura Ideea Europeană, București, 2006
30. Idem, Cenzura a murit, Trăiască cenzorii, Editura Ideea Europeană, București, 2008
31. Petcu, Marian, Puterea şi cultura-o istorie a cenzurii, Polirom, Iaşi, 1999.
32. Idem (coord.), Cenzura în spațiul cultural românesc, comunicare.ro, București, 2005
17
33. Idem, „Cenzura în România”, în Cenzura în spațiul cultural românesc,
Petcu, Marian (coord.), comunicare.ro, București, 2005
34. Idem, „Metamorfozele indezirabilului”, în Cenzura în spaţiul cultural românesc,
Marian Petcu (coord.), comunicare.ro, Bucureşti, 2005
35. Idem, Manipularea-delimitări conceptuale, în Forme ale manipulării opiniei
publice, Rad, Ilie (coord.), Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2008
36. Idem, Retorici normativ-identitare - jurnaliştii, în documente respinse de
autorităţile comuniste, manuscris inedit, nepublicat încă, prezentat la Congresul
Naţional de Istorie a Presei „Elita culturală şi presa”, ediţia a VI-a, Bucureşti, aprilie
2013
37. Rad, Doina, „Un caz de cenzură editorială acceptată: Cella Serghi”, în Cenzura în
România, Rad, Ilie (coord.), Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2012
38. Idem, „Revistele pentru copii în deceniile «împlinirilor mărețe» (1946-1989)”,
în Secvențe din istoria presei românești, Rad, Ilie (coord.), Editura Tribuna, Cluj-
Napoca, 2007
39. Rad, Ilie, „Aspecte ale cenzurii literare”, în Cenzura în spaţiul cultural românesc,
Petcu, Marian (coord.), comunicare.ro, Bucureşti, 2005
40. Idem (coord.), Cenzura în România, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2012
41. Idem, „Sinuozități, capricii și inconsecvențe ale cenzurii comuniste”, în Cenzura în
România, Rad, Ilie (coord.), Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2012
42. Râpeanu, Valeriu, „Faţa văzută şi nevăzută a cenzurilor”, în Cenzura în România, Rad,
Ilie (coord.), Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2012
43. Roman, Cristina, Cenzura în România comunistă, http://www.iiccr.ro
44. Rusan, Romulus, „Cenzura de ieri și azi. Tabieturi și tabuuri”, în Cenzura în
România, Rad, Ilie (coord.), Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2012
45. Sandu, Gabriela, „Cenzura fotografiei în presă”, în Petcu, Marian, Cenzura în spaţiul
cultural românesc, comunicare.ro, Bucureşti, 2012
46. Săftoiu, Adriana, „Cenzura- un oximoron!”, în Cenzura în România, Rad, Ilie (coord.),
Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2012
47. Săsărman, Gheorghe, „D’ale Cenzurii”, în Cenzura în România, Rad, Ilie (coord.),
Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2012
48. Schwartz, Gheorghe, Psihologia Manipulării mediatice, în Forme ale manipulării
opiniei publice, Rad, Ilie (coord.), Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2008,
49. Șercan, Emilia, „Caietul de dispoziții - «Biblia» Cenzurii comuniste (1949-1977)”, în
Cenzura în România, Rad, Ilie (coord.), Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2012
50. Idem, Cultul secretului. Mecanismele cenzurii în presa comunistă, Polirom, Iași, 2015
51. Teampău, Gelu „Cenzura benzii desenate în România comunistă”, în Cenzura în
România, Rad, Ilie (coord.), Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2012
52. Teodor, Mihaela, Anatomia cenzurii. Comunizarea presei din România, 1944-1947,
Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2012
53. Idem, „Forme ale cenzurii oficiale – viza „bun de imprimat” şi controlul a posteriori”,
Rad, Ilie (coord.), Cenzura în România, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2012
54. Troncotă, Tiberiu România comunistă. Propaganda şi cenzura, Editura Tritonic,
Bucureşti, 2006
55. Ungur-Brehoi, Carmen, „Profilul cenzorului de presă în comunism (1966)”, în
Instituţii şi locuri, oameni şi fapte din istoria românilor, Zainea, Ion (coord), Editura
Muzeului Ţării Crişurilor, 2012
56. Idem, „Din activitatea Direcţiei Tipărirea Presei Centrale”, în Istorie, tradiții, destine,
Zainea, Ion (coord), Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2013
18
57. Idem, „Cenzurarea revistelor literare în perioada 1966-1974”, în De la biserică și
cultură la securitate și cenzură, Zainea, Ion (coord.), Editura Universității din Oradea,
Oradea, 2014
58. Idem, „Cenzorul de presă-meserie privilegiată în comunism”, în Revista Română de
Istorie a presei, Editura Accent, Cluj-Napoca, nr.1/2014.
59. Idem, „The press in Transylvania under the Communist control (1968-1969)”, în Acta
Mvsei Porolissensis Zalău, nr. 36/2014
60. Idem, About press censorship during the communism. Interview with the journalist
Traian Bratianu, from România libera, Analele Universității din Oradea, Fasciculul
Istorie-Arheologie, Tom XXIII, Oradea, 2015
61. Vaida, Radu, „Cenzura: o poveste sâcâitoare”, în Cenzura în România, Rad, Ilie
(coord.),, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2012
62. Zainea, Ion, „Press Censorship Institutions During the Communist Regime in
Romania 1950-1970”, în The Role of the Mass-Media and of the New Information and
Comunication Technologies in the Democratisation Process of Central and Eastern
European Societies, International Institute of Administrative Studies, Bruxelles, 2002
63. Idem, „Cenzură, cenzori şi cenzuraţi. Din activitatea DGPT Oradea (1966-1977)”, în
Marian, Petcu (coordonator), Cenzura în spațiul românesc, comunicare.ro, București,
2005
64. Idem, „Sfârşitul anilor de liberalism. Publicaţii interzise în anii 1970-1971” în Revista
de istorie contemporană, Oradea, an I, nr. 2, aprilie-iunie 2006
65. Idem, „Probleme semnalate de cenzură în scrisul istoric din anii 1969-1971(I):
prezentarea necritică a burgheziei, a unor oameni politici din trecut şi a monarhiei”, în
Revista de istorie contemporană, Oradea, an I, nr. 3, iulie-septembrie 2006
66. Idem, „Probleme semnalate de cenzură în scrisul istoric din anii 1969-1971(II):
fenomene de subestimare, de prezentare necorespunzătoare a mişcării muncitoreşti, în
general, a unor laturi din activitatea PCR. în mod special”, în Revista de istorie
contemporană, an I, nr. 4, octombrie-decembrie 2006
67. Idem, „Cenzura istoriei (1966-1972)” în Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii
Internaţionale a Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale din cadrul Academiei
Române, Bucureşti, tom III, nr. 4, 2006
68. Idem, „Probleme semnalate de cenzură în culegeri de documente sau în scrieri
reeditate ale unor istorici din trecut (1966-1971)” în Revista de istorie contemporană,
an II, nr. 1, ianuarie-martie 2008
69. Idem, „Începutul neostalinismului politic românesc. Publicaţii interzise în anii 1970-
1971” în Revista română de istorie a presei, Bucureşti, an II, nr. 1 (3), 2008
70. Idem, „Aspecte din activitatea cenzurii comuniste: controlul producţiei de carte
social-politică. Tendinţe şi fenomene semnalate în cursul anului 1972” în Crisia,
Oradea, nr. XLI, 2011
71. Idem, Istoriografia română și cenzura comunistă (1966-1977), Editura Universității
din Oradea, Oradea, 2010
72. Idem, „Aspecte ale cenzurii comuniste (1969-1970/71). Cenzura publicațiilor”, în
Cenzura în România, Rad, Ilie (coord.), Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2012
73. Idem, „Istoricii şi cenzura comunistă (1966-1977)” în Destine individuale şi colective
în comunism, coordonatori Budeancă, Cosmin, Olteanu, Florentin, Iaşi, Editura
Polirom, 2013
74. Idem, „Culture and censorship during communism. A censorship-made analysis of the
manner in vhich literary publications had promoted the socalled „realist” literature
betwen november 1971 and november 1972” în Studies on literature, discourse and
19
multicultural dialogue, Boldea, Iulian (coord.), Editura Arhipelag XXI, Târgu Mureş,
2013
75. Idem, „Istoria şi cenzura în comunism. O analiză a instituţiei de cenzură privind
scrisul istoric din intervalul 1966-1972” în Statutul istoriei şi al istoricilor în
contemporaneitate, coordonatori: Moisa, Gabriel, Şipoş, Sorin, Şarov, Igor, Editura
Mega, Cluj-Napoca, 2013
76. Idem, „Direcția Generală pentru Presă și Tipărituri/Comitetul pentru Presă și
Tipărituri-instituția de cenzură/pază a regimului comunist (1949-1977)”, în
Stalinizare și destalinizare. Evoluții instituționale și impact social, coordonatori
Budeancă, Cosmin, Olteanu, Florentin, Iași, Polirom, 2014
77. Idem (coord.), De la Biserică și Cultură la Securitate și Cenzură, Editura Universității
din Oradea, Oradea, 2014
78. Zainea, Ion, Ungur-Brehoi, Carmen, Presă și cenzură în comunism. Direcția
Tipărirea Presei Centrale, în Elita culturală și presa, Bîlbîie, Răduţ, Teodor, Mihaela
(coordonatori), Editura Militară, București, 2013
V. Memorilistică
1. Brucan, Silviu, Generația irosită. Memorii, Editurile Univers & Calistrat Hogaș,
București, 1992
2. Idem, O biografie între două revoluții: de la capitalism la socialism și retur,
Editura Nemira, București, 1998
3. Ceaușescu, Nicolae, România pe drumul desăvârșirii construcției socialiste.
Rapoarte, cuvîntări, articole, vol.1, Editura Politică, Bucureşti, 1968
4. Idem, România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate.
Rapoarte, cuvîntări, articole, vol.11, Editura Politică, Bucureşti, 1975
5. Pacepa, Ion Mihai, Orizonturi roșii. Amintirile unui general de securitate, trad. Horia
Gănescu, Aurel Ștefănescu, Editura Venus, București, 1992