Sunteți pe pagina 1din 1

Adeverință

Prin prezenta se adeverește că domnul/doamna


.......................................................................................................................

student/a în anul .... seria ..... grupa ..... a Facultății de Medicină din cadrul Universității de
Medicină și Farmacie Gr. T. Popa, Iași, a efectuat serviciul de Gardă în număr de ..... gărzi, în
cadrul Unității de Primire Urgențe ......................., în perioada ...........................

Data Medic de gardă