Sunteți pe pagina 1din 10

Calculul de asietă și stabilitate al navei bulk carrier de 74761 tdw pentru o situație de încărcare

CAPITOLUL 3
CALCULUL DE ASIETĂ ȘI STABILITATE AL NAVEI BULK CARRIER DE 74761
TDW PENTRU O SITUAȚIE DE ÎNCĂRCARE

3.1.Date care definesc geometria navei

3.1.1. Dimensiunile principale ale navei


Tab. 3.1 – Dimensiunile principale ale navei bulk carrier
Tonaj registru brut 51057 TRB
Deadweight 74716 tdw
Deplasament 89892 t
Lungimea maximă 255 m
Lățimea 32,3 m
Înălțimea de construcție 19 m
Pescaj 10 m
Viteza de serviciu 15 Nd

3.1.2. Tabelul de semilățimi


Cupla
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plutirea
0 0 0.293 0.606 1.3376 2.717 5.998 8.987 11.4114 13.3342 14.212
1 -0.543 0.711 2.989 5.2668 8.214 10.85 13.376 15.2988 16.6573 17.4933
2 -0.794 1.275 4.138 7.1687 10.28 12.92 15.2779 16.9081 17.8068 17.8695
3 -0.961 1.526 5.246 8.8198 11.83 14.34 16.3438 17.6396 17.8695 17.8695
4 -1.108 1.588 6.416 10.241 13.25 15.47 17.138 17.8695 17.8695 17.8695
5 -1.421 1.818 7.858 11.6413 14.3 16.32 17.5769 17.8695 17.8695 17.8695
6 -1.191 3.344 9.405 13.0207 15.28 16.95 17.8695 17.8695 17.8695 17.8695
7 1.5048 5.936 11.01 14.0866 16.18 17.41 17.8695 17.8695 17.8695 17.8695
8 2.3199 8.214 12.44 15.0898 16.82 17.77 17.8695 17.8695 17.8695 17.8695

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
14.5046 14.5046 13.9821 12.7908 10.9098 7.587 4.243 1.965 0.355 0 0
17.4933 17.4933 17.2425 17.2425 15.1943 12.77 9.635 6.145 3.511 2.424 1.818
17.8695 17.8695 17.8695 17.8695 16.5319 14.4 11.35 7.754 4.786 3.24 2.383
17.8695 17.8695 17.8695 17.8695 17.1589 15.3 12.37 8.59 5.392 3.407 2.362
17.8695 17.8695 17.8695 17.8695 17.4724 15.88 13.08 9.384 5.768 3.302 1.777
17.8695 17.8695 17.8695 17.8695 17.5978 16.22 13.65 9.928 6.145 3.135 0.961
17.8695 17.8695 17.8695 17.8695 17.7023 16.51 14.09 10.51 6.563 3.344 0.397
17.8695 17.8695 17.8695 17.8695 17.765 16.68 14.48 11.06 7.127 3.449 0.251
17.8695 17.8695 17.8695 17.8695 17.8486 16.89 14.84 11.62 7.796 4.055 0.46
Calculul de asietă și stabilitate al navei bulk carrier de 74761 tdw pentru o situație de încărcare

3.2.Determinarea coordonatelor centrului de greutate al navei

Dacă nu se cunoaşte cota centrului de greutate pentru nava goală, , putem să


o determinăm cu formula KGng = KxD, unde D este înălţimea de construcţie şi k se alege din
tabelul de mai jos
Tipul navei k
Nave de pasageri 0,56-0,63
Nave mixte mari 0,60-0,70
Nave mixte mici şi mijlocii 0,66-0,74
Nave de transport mari(mineraliere, carboniere) 0,54-0,63
Nave de transport mijlocii şi mici 0,66-0,72
Petroliere 0,50-0,58

KGng = KxD = 0,65 X 19 = 12,35 m

3.3.Calculul de carene drepte

Întocmirea calculului de carene drepte prin metoda trapezelor


Determinarea volumului carenei şi a coordonatelor centrului de carenă pentru orice
plutire dreaptă cuprinsă între PB şi PL se realizează prin calculul de carene drepte. De asemenea
datele rezultate din urma acestui calcul sunt necesare în studiul stabilităţii.
Primul pas îl reprezintă extragerea semilăţimilor din planul de forme al navei şi
introducerea lor într-un tabel pe baza cărui se vor efectua calculele în aplicația Excel din
pachetul Ms Office.
Pentru calculul de carene drepte se va folosi metoda trapezelor de integrare
aproximativă.
Diagrama de carene drepte este întocmită pentru nava pe plutire dreaptă, fără înclinări
transversale şi longitudinale (φ = ϴ = 0), caz în care singurul parametru care defineşte plutirea
este pescajul de calcul d.
Din diagramă se obţin în funcţie de următoarele mărimi:
a) mărimi care se referă la plutirile drepte:
1. AW – aria suprafeţei plutirii drepte;
2. xF – abscisa centrului geometric al plutirii drepte (este distanţa de la punctul
F la cuplul maestru);
3. IL – momentul de inerţie al suprafeţei plutirii drepte calculat faţă de axa centrală
longitudinală de inerţie;
Calculul de asietă și stabilitate al navei bulk carrier de 74761 tdw pentru o situație de încărcare

4. IT – momentul de inerţie al suprafeţei plutirii drepte calculat faţă de axa centrală


transversală de inerţie;
5. CW – coeficientul de fineţe al suprafeţei plutirii;
b) mărimi care se referă la cuplele teoretice:
6. AX – aria suprafeţei cuplei teoretice;
7. CX – coeficientul de fineţe al suprafeţei cuplei teoretice;
c) mărimi care se referă la carena navei: V, xB, KB , CB, CVP.
8. V – volumul carenei;
9. xB – abscisa centrului geometric al carenei;

10. KB - cota centrului geometric al carenei;


11. CB – coeficientul de fineţe bloc;
12. CVP – coeficientul de fineţe prismatic vertical.

3.3.1. Calculul mărimilor care se referă la plutirile drepte

3.3.1.1.Calculul ariei suprafeţei plutirii drepte


Formula utilizată pentru efectuarea calculului este:
1
A Wj  2  [ y 0 j  y1 j  y 2 j ...  y 20 j  ( y 0 j  y 20 j )]
2 , cu j = 0,7 [m2].
Am obţinut rezultatele:
Aw0 Aw1 Aw2 Aw3 Aw4 Aw5 Aw6 Aw7 Aw8
3563.3 5371 5966 6269.890275 6488 6657 6866.5278 7114.8825 7336.8562

3.3.1.2.Calculul abscisei centrului geometric al plutirii drepte


Formula utilizată pentru efectuarea calculului este:
22
x Fj 
AWj
 
10 y 20 j  y0 j  9y19 j  y1 j   ...  1y11 j  y9 j   2 y 20 j  y0 j 
 10 
[m] .
Am obţinut rezultatele:
XF0 XF1 XF2 XF3 XF4 XF5 XF6 XF7 XF8
- - - -
2.76129 4.23545 3.524 2.33985 1.05682
0.30624 2.00591 4.35028 5.51806
2252 1704 8995 7198 6583
4996 8193 0899 9226
Calculul de asietă și stabilitate al navei bulk carrier de 74761 tdw pentru o situație de încărcare

3.3.1.3.Calculul momentului de inerţie al suprafeţei plutirii drepte calculat faţă


de axa centrală longitudinală de inerţie
Formula utilizată pentru efectuarea calculului este:

I Lj 
2  3
  y 0 j  y13j  y 23 j  ...  y 20
3 
3
j  
1 3
y0 j  y 20
3
 
j 
2  , j = 0,7 .

Am obţinut rezultatele:
IL0 IL1 IL2 IL3 IL4 IL5 IL6 IL7 IL8
173740. 388353. 47465 517569 552346. 579787. 607630. 633585. 661435
9691 3737 7.29 .829 1232 5992 5779 1683 .664

3.3.1.4.Calculul momentului de inerţie al suprafeţei plutirii drepte calculat faţă


de axa centrală transversală de inerţie
Formulele utilizate pentru efectuarea calculului sunt:
ITj= Iyj – Awj x2Fj , j= 0,7 , [m4].


I yj  23 102 y 0j  y 20j   9 2 y1j  y19j   ...  12 y11j  y 9j  
102
y 0j  y 20j  , j = 0,7 .
 2 
Am obținut rezultatele:
Iy0 6,265,117.51 IT0 6,237,948.26
Iy1 14,286,467.52 IT1 14,190,110.83
Iy2 17,449,782.65 IT2 17,375,650.93
Iy3 19,275,671.85 IT3 19,241,344.62
Iy4 20,548,119.52 IT4 20,540,873.63
Iy5 21,613,503.12 IT5 21,612,878.83
Iy6 23,380,651.97 IT6 23,353,023.07
Iy7 25,980,475.60 IT7 25,845,826.85
Iy8 28,247,783.80 IT8 28,247,783.80

3.3.2. Calculul mărimilor care se referă la carena navei


3.3.2.1.Calculul volumului carenei corespunzător plutirilor drepte
Relaţia de calcul a volumului carenei pentru plutirea dreaptă j este:
Vj  1
t  [0  (A w 0  A w1 )  (A w1  A w 2 )  ...  (A w , j1  A w , j )] [m 3 ]
2
Oprind însumarea la una din paranteze, se obţine volumul carenei corespunzător
plutirii j. În felul acesta se oferă posibilitatea calculului volumului carenei Vj pentru toate
plutirile drepte j= 0,7 din planul de forme. Rezultatele obținute sunt:
V
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8
0
Calculul de asietă și stabilitate al navei bulk carrier de 74761 tdw pentru o situație de încărcare

558 1267 20317.8860 2829 3650 44958.3296 53696.7110 62729.04


0
4 0 2 1 6 3 6 8
3.3.2.2.Calculul abscisei centrului de carenă
Relația de calcul utilizată este:
t
x Bj  [0  (A W 0 x F0  A W1x F1 )  (A W1x F1  A W 2 x F2 )  ...  (A Wj 1x Fj1  A Wj x Fj )]
2V j
[m].
Oprind însumarea la una din paranteze şi introducând în termenul din faţa parantezei
drepte volumul corespunzător plutirii înscrise în dreptul liniei respective, se obţine abscisa
centrului de carenă pentru această plutire.
XB XB
XB1 XB2 XB3 XB4 XB6 XB7 XB8
0 5
3.64 3.76 3.44744866 2.95 1.70441461 0.9064659 0.064182
0 2.37
8 7 6 1 9 5 5

3.3.2.3.Calculul cotei centrului geometric al carenei


Relaţia de calcul utilizată este:

( KB) j t2
 {0  (0A W 0  1A W1 )  (1A W1  2A W 2 )  ...  (4A Wj 1  5A Wj )} [m] .
2V j

Rezultatele obţinute sunt:


KB
KB1 KB2 KB3 KB4 KB5 KB6 KB7 KB8
0
0.75 1.39 2.05398786 2.71 3.36 4.02965059 4.69791757 5.372751
0
1 8 8 1 9 4 1 5

3.4. Alegerea situației de încărcare

Mărimea Notaţia Valoare U.M.


12,35
Cota centrului de carenă al navei goale m
Cotele greutăţilor ambarcate la bord zi -în tabel m
Deplasamentul navei goale 22473 t
Masele greutăţilor ambarcate mi -în tabel t
Densitatea 1,025 t/m3
Acceleraţia gravitaţională g 9,81 m /s2
Calculul de asietă și stabilitate al navei bulk carrier de 74761 tdw pentru o situație de încărcare

Se stabilesc numărul de greutăţi şi cotele pe care acestea le vor avea ulterior ambarcării
în magazii şi tancuri.
Situaţie de încărcare – repartizarea a 5 greutăţi cu o masă totală de 74761 tone (<decât
deplasamentul deadweight):
Tab. 3.2 – Situația de încărcare
Greutăți ambarcate Masa (mi) Cota (zi)
(marfă) [t] [m]

1 13000 6 78000
2 15000 5 60000
3 15000 5 75000
4 14600 7 102200
5 14400 6 86400
34500 138500

Se calculează cota centrului de greutate cu formula:


n
KG 'ng   mi z i
KG  n
i 1
[ m]
ng   mi
i 1 KG = 7,34 m
IL
 Raza metacentrică transversală: BM T  BMT = 19,52 m
V

 Cota metacentrului transversal: KM T  BM T  KB KMT = 22,23 m


 Înălţimea metacentrică transversală: GM T  KM T  KG  BM T  KB  KG
GMT = 14,88 m

3.5.Stabilitatea la unghiuri mari de înclinare

3.5.1. Construcția diagramei de stabilitate statică

Diagrama stabilității statice se va extrage în conformitate cu deplasamentul navei din


diagrama de pantocarene a navei sau din una din diagramele de pantocarene generale anexate
(Anexa VIII). Pentru a extrage din diagrama de pantocarene diagrama de stabilitate trebuie să
cunoaștem valoarea deplasamentului navei și KG pentru situația de încărcare studiată.
Calculul de asietă și stabilitate al navei bulk carrier de 74761 tdw pentru o situație de încărcare

Se procedează astfel: -se trasează pe diagrama de pantocarene o verticală în dreptul


deplasamentului corespunzător - de pe fiecare curbă se extrage valoarea corespunzătoare a
cotei metacentrice transversale, KN(pentru toate unghiurile). - cu acele valori completam
tabelul de mai jos si calculăm brațul stabilității statice, notat ls sau GZ , cu relația GZ = KN −
KG sinϕ - se trasează grafic valorile.

Fig. 3.1 – Diagrama de pantocarene


Tab. 3.3 – Valori KN și GZ
φ grade φ rad KN KGsinfi
0 0 0 0
15 0.261799 4.2 2.039494075
30 0.523599 7.3 3.94
45 0.785398 9.1 5.572001436
60 1.047198 8.6 6.824280182
75 1.308997 8.7 7.611495511
90 1.570796 6.1 7.88
Calculul de asietă și stabilitate al navei bulk carrier de 74761 tdw pentru o situație de încărcare

Diagrama de stbilitate statică


4

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
-1

-2

-3
Grade

lsfi

Fig. 3.2 – Diagrama de stabilitate statică

3.5.2. Construcția diagramei de stabilitate dinamică

Diagrama stabilității dinamice se va trasa cu ajutorul valorilor din diagrama stabilității


statice.
Tab. 3.4 – Tabel de valori ld
φ grade φ rad ls ld

0 0 0 0
10 0.174533 1.5 0.130890052
20 0.349066 2.6 0.500290867
30 0.523599 3.25 1.017670157
40 0.698132 3.6 1.617219314
50 0.872665 3 2.218949971
60 1.047198 1.9 2.635253054
70 1.22173 1.4 2.91703025
80 1.396263 0.1 3.077370564
90 1.570796 -1.78 2.918193717
Calculul de asietă și stabilitate al navei bulk carrier de 74761 tdw pentru o situație de încărcare

ld
3.5

2.5

1.5

0.5

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fig. 3.3 – Diagrama de stabilitate dinamică

3.6.Verificarea asietei pentru o situație de încărcare

Nava de tip bulk carrier plutește pe chilă dreaptă la pescaj de 9 m. Aceasta încarcă
70000 tone marfă sub forma a două greutăți conform tabelului de mai jos. Se cunoaște XF = -4
m, MCT1cm= 120 t*m și TPC = 10 t/m.
Abscisa punctului de
Mărfuri Masa în tone
ambarcare a masei în metri
1 35 000 8
2 35 000 -10
70 000 -

Se va calcula variația pescajelor.


δd1= 3,5 cm = 0,035 m
δdpv1 + δdpv2 = 8,45 = 0,084 m
δd𝑝𝑣1 123,5
= => δdpv1 = 0,10
δd𝑝𝑝1 131,5

δdpp1 = 0,11
δd2 = 3,5 cm = 0,035 m
δdpv2 + δdpp2 = - 1,16 = - 0,011 m
Calculul de asietă și stabilitate al navei bulk carrier de 74761 tdw pentru o situație de încărcare

δd𝑝𝑣1 133,61
= => δdpv1 = - 0,014 m
δd𝑝𝑝1 141,61

δdpp1 = - 0,015 m
Rezultă pescajele finale:
dpv = 9,16 m
dpp = 8,97 m

3.7.Concluzie

În urma calculelor observӑm cӑ nava e conformӑ criteriilor de stabilitate putând naviga


fără probleme. De asemenea, în urma calculelor cu ajutorul aplicației Excel din pachetul
Microsoft Office, s-a întocmit diagrama de carene drepte prezentată în figura de mai jos.
Problema de asietă arată că pentru încărcarea navei considerată, pescajele prova respectiv pupa
s-au schimbat de la chilă dreaptă, după cum era normal. Asieta nave însă a rămas una bună.

9.00

8.00

7.00
Awj 1:100
6.00
Ilj 1:10000
5.00 Itj 1:100000
CWj 1:0.01
4.00
Vj 1:1000
3.00 XBj 1:1
KBj 1:0.01
2.00

1.00

0.00
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fig. 3.4 – Diagrama de carene drepte