Sunteți pe pagina 1din 1

joi, 27 octombrie 2016

Rezumat
- 2 reclamanți
- 2 perechi de pârâți

• Reclamanții A și B formulează o acțiune în revendicare privind o suprafață de teren.


Aceștia își întemeiază acțiunea pe dreptul lor de proprietate dovedit cu certificatul de
moștenitor întocmit în anul 2003 din care rezultă calitatea lor de moștenitori ai lui C.

La rândul său, C, în speță defunctul, dobândise dreptul de proprietate asupra terenului,


printr-un contract de donație, de la Chirțibuș Neculae în anul 1996.

Chirțibuș Neculae avea titlu de proprietate asupra terenului din anul 1993, provenit din
reconstituirea dreptului său de proprietate, acesta fiind unicul moștenitor al lui Dumitru
Neculai.

• Pârâții X și Y afirmă, la rândul lor, că sunt proprietari ai terenului, lucru dovedit prin
contractul de vânzare, întocmit în anul 2003, în formă autentică, încheiat cu David
Constantin.

La rândul său, David Constantin a dobândit terenul în 2001, prin contract de vânzare,
de la Chirțibuș Ștefan.

Chirțibuș Ștefan dobăndește dreptul său de proprietate asupra terenului în anul 2000,
în urma dezbaterii succesiunii după tatăl său, Chirțibuș Neculae, care beneficiase de o
reconstituire a dreptului de proprietate.

Din suprafața de teren deținută de pârâții X și Y a fost expropriată o suprafață de 874


mp.

• Pârâții Z și T dovedesc dreptul lor de proprietate asupra terenului în discuție prin


intermediul unui contract de vânzare întocmit în 2001, încheiat în formă autentică, cu
Chirțibuș Ștefan.

Trebuie întocmite
- cererea de chemare în judecată
- întâmpinarea
- soluția instanței de fond
- motive de apel