Sunteți pe pagina 1din 4

Școala Gimnazială “Al.I.

Cuza” Podu Iloaiei

Examen pentru încheierea situației școlare-proba scrisă


clasa a V-a
Sesiunea august 2017
Varianta 1

I (54 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul pentru a putea răspunde cerinţelor:

Maiorul sare de gâtul mamei şi o sărută... Mamei îi trece; iar eu, după ce am luat
dulceaţa, mă pregătesc să sorb din cafea...
- Nu vă supără fumul de tutun? întreb eu pe madam Popescu.
- Vai de mine! la noi se fumează... Bărbatu-meu fumează... şi... dumnealui... mi
se pare că-i cam place.
Şi zicând „dumnealui", mama mi-arată râzând pe domnul maior.
- A! zic eu, şi dumnealui?
- Da, da, dumnealui! să-l vezi ce caraghios e cu ţigara-n gură, să te prăpădeşti de
râs... ca un om mare...
- A! asta nu e bine, domnule maior, zic eu; tutunul este o otravă...
- Da tu de ce tragi? mă-ntrerupe maiorul lucrând cu lingura în cheseaua de
dulceaţă...
- Ajunge, Ionel! destulă dulceaţă, mamă! iar te-apucă stomacul...
Maiorul ascultă, după ce mai ia încă vreo trei-patru linguriţe; apoi iese cu
cheseaua în vestibul.
(Vizită...- I.L. Caragiale)

A. Înţelegerea textului
1.Precizaţi genul căruia îi aparţine acest text.
(6p.)
2. Transformă primele două replici în vorbire indirectă. (6 p.)
3. Găseşte comparaţia din text şi menţionează trăsătura morală a băiatului pe care o
sugerează. (6p.)
4. Precizează ce mod de expunere este folosit în fragment.(6p.)

B. Limba română
5.Desparte în silabe cuvintele: „maiorul”, „cheseaua”. (6p.)
6. Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului „om” . (6p.)

7. Construieşte un enunţ în care substantivul Ionel să îndeplinească funcția


sintactică de complement. (6p.)
8. Corectează enunţurile:
I-am dat lui bunica un buchet de flori.
Uite coniţă Ionel nu sastâmpără (6p.)
9. Găseşte un sinonim şi un antonim pentru cuvântul: „râzând.
(6p.)

II. (36 de puncte) Scrie o compunere de 15 – 25 de rânduri în care să rezumi textul operei
literare Vizită..., de I. L. Caragiale.

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Președinte comisie, Profesori examinatori,


Prof. Condrea Gabriela Roman Anca Maria
Școala Gimnazială “Al.I.Cuza” Podu Iloaiei

Examen pentru încheierea situației școlare-proba scrisă


Clasa a V-a
Sesiunea august 2017
Varianta 2
I (36 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul şi rezolvă următoarele cerinţe:

A fost odată, ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti; a fost, pe vremea când se
potcovea puricele cu nouăzeci şi nouă de ocale de fier, se înălţa până în slava cerului, i
se părea uşor şi tot mai cerea potcoave.(…)
A fost un împărat mare şi puternic, a cărui mare grijă şi supărare era că nu are cui lăsa
tronul ţării.
De trei ori fusese însurat acel împărat, numit Murgilă; se despărţise de cele două soţii
dintâi fiindcă nu-i dăduseră moştenitori, iar acum se gândea s-o izgonească şi pe cea de-
a treia, tot din aceeaşi pricină. Tare se mai căina tânăra şi frumoasă împărăteasă la
gândul că va fi alungată şi nu ştia ce rugăciuni să mai înalţe, ce leacuri băbeşti să mai ia
şi în ce ape neîncepute să se mai scalde, ca să vie pruncul dorit de toată ţara.
Într-o seară de primăvară pică la curtea craiului Murgilă un oaspete împărătesc, venit din
meleagurile Soarelui-Răsare. Era un flăcău frumos, cu părul negru şi cu ochii ca
vioreaua. Fusese trimis în lumea cea mare de către tatăl său, Zorilă-vodă, să cerceteze
ţări şi oameni, să afle învârtituri, pregătindu-se astfel pentru domnia viitoare.
(Victor Eftimiu – Făt-Frumos din lacrimi)

A. Înţelegerea textului
1.Numește personajele din textul dat. 6p.
2. Precizează dacă opera literară Făt-Frumos din lacrimi este un basm popular sau unul
cult. 6p
3. Transcrie din text o trăsătură a unui personaj. 6p
4. Transcrie din text o formulă specifică basmului. 6p

B. Limba română
5 .Scrieţi formele literare ale următoarelor cuvinte: aste, să văz, rădicat, dete, lacrămile,
turburat, uşe, mărginele (groapei). 6p
6. Scrie câmpul lexical al cuvântului împărat. 6p
7.Precizează timpul verbelor subliniate din text. 6p
8. Construieşte un enunţ în care substantivul împărat să fie atribut.
9.Găsește sinonime pentru cuvintele: flăcău și oaspete.
II
Alcătuiește o compunere de 10-15 rânduri având titllul ”Tărâmul fermecat.”

Președinte comisie, Profesori examinatori,


Prof. Condrea Gabriela Roman Anca Maria