Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru recapitulativă

Clasa a V-a

Citește cu atenție textul următor și rezolvă apoi cerințele date:

,,O dată pe an doar, de ziua lui, apuca și Charlie Bucket să guste o fărâmă de ciocolată. Toți
membri familiei puneau bănuți deoparte pentru această ocazie specială, iar, când sosea ziua cea
mare, Charlie era întotdeauna cadorisit cu un baton mititel de ciocolată doar al lui. Și, de fiecare
dată când îl primea, în acele dimineți miraculoase când era ziua lui, îl punea cu grijă într-o
cutiuță de lemn, care îi aparținea, și îl prețuia de parcă ar fi fost aur curat; apoi, în zilele
următoare, nu își permitea decât să îl privească, fără să îl atingă. Când, în cele din urmă, nu mai
rezista, desfăcea o bucățică minusculă de ambalaj, într-un colț, care scotea la iveală o bucățică
minusculă de ciocolată, din care luă o bucățică minusculă- doar cât să permită gustului încântător
de dulce să i se împrăștie încet pe limbă. În ziua următoare, mai ronțăia un picuț, și tot așa. În
felul ăsta, Charlie făcea ca batonul lui de ciocolată de zece cenți să îl țină mai bine de o lună.”

(Charlie și fabrica de ciocolată, Roald Dahl)

A.1.Notează câte un sinonim contextual pentru cuvintele subliniate.

2.Dă câte un antonim potrivit pentru următoarele cuvinte: toți, specială și minusculă.

3.Desparte în silabe cuvintele: familiei, miraculoase și încântător.

4.Arată din ce sunete sunt alcătuite cuvintele: prețuia, cutiuță, iveală.

5.Analizează următoarele verbe, precizând modul, timpul, persoana, numărul și funcția


sintactică: apuca, puneau, nu rezista.

6.Arată felul, genul și numărul următoarelor substantive: Charlie Bucket, dimineți și batonul.

7. Găsește în text două substantive însoțite de articol hotărât și două substantive articulate
nehotărât.

8.Transcrie din text cuvintele care se repetă și explică care crezi că este rolul acestei repetiții.
9.Precizează care este personajul textului citat și numește o trăsătură a acestuia, așa cum reiese
din fragmentul dat.

10.Care este ocazia specială despre care se vorbește în text?

11.Formulează două idei principale ale fragmentului citat.

12.Exprimă-ți opinia despre modul în care Charlie își mănâncă batonul de ciocolată primit.

13.Cum te-ai simți dacă tu ai fi Charlie? Numește în răspunsul tău două emoții, stări sau
sentimente pe care crezi că le-ai simți dacă te-ai pune în pielea personajului.

B.Scrie un text de 15-20 de rânduri în care să relatezi o întâmplare petrecută în timp ce îți
sărbătoreai ziua de naștere. În redactarea textului, vei ține cont:

 să precizezi elementele contextului spațio-temporal, și anume unde și când au loc


întâmplările;
 să respecți tema și să prezinți întâmplarea sub forma unei relatări;
 să ai structura specifică unei compuneri: introducere, cuprins și încheiere;
 să respecți normele de punctuație și ortografie;
 să fii atent la exprimare, la aspectul textului și la modul în care îl așezi în pagină.

ATENȚIE!!! - SPOR!!! - SUCCES !!!