Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE

1. Constituția României;

2. Legea 286/2009;

3. Cristian Ionescu, Tratat de drept constituțional contemporan, Ed. C.


H. Beck, București, 2008;

4. Emil Molcuț, Drept privat roman. Ediție revăzută și adăugită, Ed.


Universul Juridic, București, 2011;

5. Mihail Udroiu, Drept penal. Parte Generală., Ed. C.H. Beck,


București, 2014;

6. Mihail Udroiu, Drept penal. Parte specială., Ed. C.H. Beck.


București, 2015;

7. www.dreptmd.wordpress.com