Sunteți pe pagina 1din 7

PROGRAMAREA SEMINARIILOR

ASISTENŢA SOCIALĂ A FAMILIEI ŞI COPILULUI


2017-2018

SĂPT TEMA ACTIVITĂŢI SARCINI ALE STUDENTULUI / TEME


1. - Prezentarea tematicii de seminar, a bibliografiei
02.10-06.10 - Discutarea modalităţii de desfăşurare a seminariilor
- Prezentarea perioadelor de evaluare
- Discutarea criteriilor de evaluare
2. - Alegerea temelor de seminar
9.10-13.10 - Prezentarea perioadelor de evaluare
- Discutarea criteriilor de evaluare
Noţiuni generale despre 1. Activitate de grup cu Recomandări bibliografice:
3. familie menţionarea contribuţiilor
16.10-20.10 individuale 1. Popescu, Raluca – Profilul familiei rom
contemporane, Academia Română, ICCV, R
Probleme ale evoluţiei Calitatea Vieţii Anul XXI • Nr. 1–2 • 2010
familiei contemporane 29
2. Iniţierea unei dezbateri 2. Mihaela Ştefănescu "Viaţa de familie
pe marginea temei de studiu national, www.soros.ro;
seminar (30-40 minute) 3. Viorel Robu, Căsătoria şi familia – in
demodate pentru români? Implicaţiile rezul
unui studiu de teren pentru psihologul de f
www.psihologiaonline.ro/ biblioteca online;
4. Voinea, M., Familia contemporana,
enciclopedie, Ed. Focus, Bucuresti, 2005,
103

4. Familia - cadru de 1. Activitate de grup cu Recomandări bibliografice:


23.10-27.10 satisfacere a nevoilor menţionarea contribuţiilor
copilului individuale 1. Berge, A., Defectele părinţilor, Editura Di
şi Pedagogică, Bucureşti, 1967 - integral
2. Minulescu, M., „Relaţia psihologică cu
2. Iniţierea unei dezbateri tău”, Ed. Psyche, Bucureşti, 2006, pp. 17-72
pe marginea temei de 3. Shapiro, S., Skinus, Karen & Skinus, R.
seminar (30-40 minute) devenim părinţi mai buni. Ghid practi
Humanitas, Bucureşti, 2003 - integral

5. Dificultăţi şi crize familiale 1. Activitate de grup cu Recomandări bibliografice:


30.10-03.11 menţionarea contribuţiilor
individuale 1. Corsaro, W., „Schimbări sociale, famili
copii” în Sociologia copilăriei, ediţia a
2. Prezentare power point International Book Access, Cluj-Napoc
(max. 15 minute fiecare 2008, pp. 83-107
student) 2. Minulescu, M., „Probleme de cup
Relaţia psihologică cu copilul tău
NU CITIT REFERAT !!! Psyche, Bucureşti, 2006, pp. 162-192
3. Rich, H., Kravitz, Căsnicia perfect
3. Iniţierea unei dezbateri Teora, pp. 193-245 si pp. 245-289
pe marginea temei de 4. Mitrofan, Iolanda, Buzducea,

1
seminar (30-40 minute) Experienţa pierderii şi a durerii la co
Mitrofan, Iolanda (coord.) Cursa cu ob
a dezvoltării umane, Ed. Polirom, 20
145-161
4. Documentare la
serviciile de asistenţă Rolul asistentului social în instrumentarea cazur
socială familii aflate în criză (etape ale managementu
caz, instrumente folosite, cadrul legislativ utiliza
Servicii şi prestaţii sociale oferite familiilor af
criză

6. Divorţul 1. Activitate de grup cu Recomandări bibliografice:


06.11-10.11 menţionarea contribuţiilor 1. Everet Craig, Divortul sanatos, Ed.
individuale Bucuresti, 2008, pp. 17-166
2. Dolto, Francoise (colab.) Cand parintii se d
2. Prezentare power point Editura Trei, Bucuresti, 2003, 69-107
(max. 15 minute fiecare 3. Minulescu, M., „Psihologia copilului mic”,
student) Psyche, Bucureşti, pp. 284-304
NU CITIT REFERAT !!! 4. Iluţ, P., „Divorţialitate, recăsătorie şi alte
nonmaritale” în Sociopsihologia şi antrop
3. Iniţierea unei dezbateri familiei, Ed. Polirom, 2005, pp. 169-195
pe marginea temei de
seminar (30-40 minute)

4. Documentare la 4. Rolul asistentului social din cadrul SP


serviciile de asistenţă instrumentarea cazurilor de familii aflate în
socială (SPAS) (etape ale managementului de caz, instr
folosite, cadrul legislativ utilizat)
Servicii şi prestaţii sociale oferite familiilor af
divorţ

7. Familia monoparentală 1. Activitate de grup cu Recomandări bibliografice:


menţionarea contribuţiilor
13.11-17.11 individuale 1. Voinea, M., Familia contemporana,
enciclopedie, Ed. Focus, Bucuresti, 2005, p
2. Prezentare power point 169
(max. 15 minute fiecare 2. Gherghel, Ana, „Traiectorii ale monoparen
student) în România. Istorii de viată ale părinţilor s
NU CITIT REFERAT !!! în Ionela Băluţă, Ioana Cîrstocea (coord.) D
şi teme de cercetare în studiile de ge
3. Iniţierea unei dezbateri România, Colegiul Noua Europă, Bucureşti
pe marginea temei de pp. 144 - 178
seminar (30-40 minute) 3. Ştefan, Cristina, Familia monoparenta
abordare politică, Editura Polirom, Iaşi, 20
231-279 şi 49-109
___________________________________
4. Ordin nr.101 - 15/03/2006, privind apr
Standardelor minime obligatorii pentru
maternal şi a Ghidului metodolog
implementare a acestor standarde
5. legea nr. 326/8 iulie 2003 privind dreptu
care beneficiază copiii şi tinerii ocro
serviciile publice specializate pentru pr
copilului, mamele protejate în centre mat
precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în pla
la asistenţi maternali profesionişti.
6. Hotărâre nr.1128 - 18/09/2007, privind ind
limitelor minime de cheltuieli aferente drep
de care beneficiază copiii şi tinerii ocro
serviciile publice specializate pentru pr
copilului, mamele protejate în centre mat
precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în pla
2
la asistenţi maternali profesionişti şi a sum
bani pentru nevoi personale prevăzute de Le
326/2003

4. Documentare la 1. Rolul asistentului social din cadrul SP


serviciile de asistenţă instrumentarea cazurilor de familii monopa
socială (SPAS şi Centru (etape ale managementului de caz, instr
maternal) folosite, cadrul legislativ utilizat)
Servicii şi prestaţii sociale oferite fam
monoparentale.

2. Rolul asistentului social din cadrul Ce


maternal în instrumentarea cazurilor fam
monoparentale (etape ale managementului d
instrumente folosite, cadrul legislativ utilizat)
Servicii şi prestaţii sociale oferite fam
monoparentale de către Centrul maternal

8. Copii in dificultate 1. Activitate de grup cu Recomandări bibliografice:


20.11-24.11 menţionarea contribuţiilor
individuale 1. Statistici

2. Prezentare power point http://www.copii.ro/transparenta/statistici-page/


(max. 15 minute fiecare 2. Studiu:
student) http://salvaticopiii.ro/upload/p0006000
NU CITIT REFERAT !!! _Raport_Copilarii_Furate_RO.pdf2. M
Sofia Stanculescu (coord.).
3. Iniţierea unei dezbateri
pe marginea temei de 3. Studiu:
seminar (30-40 minute) http://www.unicef.ro/wp-
content/uploads/Copiii-din-sistemul-de-
protectie-a-
copilului_UNICEF_ANPDCA_BM_20

- Ordin nr.219 - 15/06/2006 privind activităţ


identificare, intervenţie şi monitorizare a c
care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe p
în care aceştia se află la muncă în străinătate
 Legea 272/ 2004, privind protect
promovarea drepturilor copilului, modifi
2011;
 Ordin 286/2006, pentru aprobarea No
Metodologice privind intocmirea Planu
Servicii si a Planului individualizat de pro

4. Documentare la Rolul asistentului social din cadrul SPA


serviciile de asistenţă instrumentarea cazurilor (copil cu unul sau
socială parinti plecati la munca in strainatate) - eta
managementului de caz, instrumente folosite,
legislativ utilizat, servicii şi prestaţii sociale oferi

3
9. Copilul instituţionalizat / 1. Activitate de grup cu Recomandări bibliografice:
27.11-01.12 copilul abandonat/ Copiii menţionarea contribuţiilor - Ordin nr.132 - 07/04/2005, pentru apr
străzii individuale standardelor minime obligatorii privind se
destinate protecţiei copiilor străzii
2. Prezentare power point - Ordinul nr. 89 din 27.iulie.2004,
(max. 15 minute fiecare aprobarea Standardelor minime obli
student) privind centrul de primire in regim de u
NU CITIT REFERAT !!! pentru copilul abuzat, neglijat si exploata
- Ordinul nr. 21 din 26.februarie.2004
3. Iniţierea unei dezbateri aprobarea standardelor minime obli
pe marginea temei de privind serviciile pentru protecţia copilu
seminar (30-40 minute) tip rezidenţial
- Ordinul nr. 756 din 12.iulie.2005
coordonarea activităţilor de preveni
abandonului in unităţile sanitare care
structura secţiei de nou-nascuti si/sau de ped
- Ordin nr.14 - 15/01/2007 pentru apr
Standardelor minime obligatorii privind Se
pentru dezvoltarea deprinderilor de
independentă şi a ghidului metodolog
implementare a acestor standarde
- Hotararea de Guvern nr. 1438
02.septembrie.2004 pentru apr
regulamentelor-cadru de organizare si func
a serviciilor de prevenire a separarii copil
familia sa, precum si a celor de protectie spe
copilului lipsit temporar sau definitiv de oc
parintilor sai

____________________________________
1. Muntean, Ana, Familii şi copii în dificultate
de curs, Ed. Mirton, Timişoara, 2001, pp. 99
2. Copiii de azi sunt părinţii de mâine, R
reţelei pentru prevenirea abuzului şi ne
copilului, nr. 12, 2003, Forme de abuz
copiilor străzii, pp. 9-25
3. Sima Costin, Dana, Cace, Sorin, Strada
fascinaţie şi servitute” UNICEF, Bucureşti
p. 147-187

www.copii.ro, În interesul copilului, site al ANPD


4. Documentare la 1. Rolul asistentului social din cadrul Centru
serviciile de asistenţă primire în regim de urgenţă în instrumentarea ca
socială (etape ale managementului de caz, instrumente f
cadrul legislativ utilizat)
Servicii şi prestaţii sociale oferite

2. Rolul asistentului social din cadrul DGAS


Centru rezidenţial în instrumentarea cazurilor
instituţionalizat, prevenire abandon, pregătirea
viaţa independentă (etape ale managementului
instrumente folosite, cadrul legislativ utilizat)
Servicii şi prestaţii sociale oferite

4
10. Plasament familial/ 1. Activitate de grup cu Recomandări bibliografice:
04.12-08.12 Reintegrare in familie/ menţionarea contribuţiilor
individuale 1. Cosmin CÂMPEAN (coord.), Resurse şi nevo
suport în integrarea socială a copiilor şi tinerilo
2. Prezentare power point protejaţi în servicii rezidenţiale de protecţie a
(max. 15 minute fiecare copilului. Raport de cercetare, CRIPS, 2010
student)
NU CITIT REFERAT !!! 2. Neamţu Nicoleta (2007), Succes şi eşec în
plasamentul familial, în contextul reformei sistem
4. Iniţierea unei de protecţie a copilului din România, Cluj-Napoc
dezbateri pe marginea Editura Accent, pp. 55-135
temei de seminar (30- _______________________________________
40 minute  Ordin nr. 287 din 06/07/2006, pentru apr
Standardelor minime obligatorii privind cen
pregătire şi sprijinire a reintegrării sau in
copilului în familie, precum şi a g
metodologic de implementare a acestor stand
 Ordinul nr. 24 din 04.martie.2004 pentru apr
Standardelor minime obligatorii pentru cent
zi
 Hotărâre nr.9 - 09/01/2008 privind ind
cuantumului alocaţiei lunare de plasament
- Hotararea de Guvern nr. 1437
02.septembrie.2004 privind organizare
metodologia de functionare a comisiei
protectia copilului

Rolul asistentului social din cadrul DGAS


4. Documentare la instrumentarea cazurilor (etape ale management
serviciile de asistenţă caz, instrumente folosite, cadrul legislativ utiliza
socială Servicii şi prestaţii sociale oferite

11. Asistenţa maternală 1. Activitate de grup cu Recomandări bibliografice:


11.12-15.12 menţionarea contribuţiilor
individuale www.copii.ro, În interesul copilului, s
ANPDC:
2. Prezentare power point - Hotărârea nr. 679/12 iulie 2003 privind co
(max. 15 minute fiecare de obţinere a atestatului, procedurile de a
student) şi statutul asistentului maternal profesion
NU CITIT REFERAT !!! - Ordinul nr. 137/2003 privind aprobarea Pro
analitice a cursurilor de formare profe
3. Iniţierea unei dezbateri pentru asistenţii maternali profesionişti;
pe marginea temei de - Ordinul nr. 35 din 15 mai 2003
seminar (30-40 minute aprobarea Standardelor minime obl
pentru asigurarea protecţiei copilu
asistentul maternal profesionist şi a g
metodologic de implementare a
standarde;
- Ordinul nr. 36 din 19 mai 2003 privind mod
de decontare a cheltuielilor efectuate d
asistenţii maternali profesionişti pentru creş
îngrijirea copiilor aflaţi în plasame
încredinţare
____________________________________
1. Cojocaru D., Copilăria si construcția paren
Asistenta maternala in Romania, Ed. Polirom
2008, pp. 135-176
2. Asistenţa maternală în Ghiduri de bună pra
asistenţa socială a copilului şi familiei, Ed.
Colecţia de asistenţă socială, Iaşi, 2002, pp. 197-

5
12. Asistenţa maternală 1. Documentare la 1. Metode, tehnici, instrumente de lucru folosite
18.12-22.12 serviciile de asistenţă - evaluarea posibililor asistenţi maternali
socială - evaluarea copiilor
- evaluare post-plasament
elaborarea instrumentelor de lucru (anchetă s
ghid de interviu, de observaţie etc.)

2. Propuneţi măsuri de intervenţie pentru fieca


următoarele situaţii cu care se poate confru
asistent maternal:
- copilul aflat în asistenţă maternală manife
ataşament deficitar;
- copilul aflat în asistenţă maternală are nev
îngrijiri medicale;
- copilul aflat în asistenţă maternală a decedat

3. Rolul asistentului social din serviciului de as


maternala, servicii şi prestaţii sociale oferite

23 decembrie 2017- 15 ianuarie 2018


Vacanta de iarna

13. Adopţia naţională 1. Activitate de grup cu Recomandări bibliografice:


15.01-19.01 menţionarea contribuţiilor
individuale 1. www.copii.ro, În interesul copilului, s
ANPDC:
2. Prezentare power point - legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, orga
(max. 15 minute fiecare şi funcţionarea Oficiului Român pentru A
student) (modificata);
NU CITIT REFERAT !!! - legea nr. 273/2004 privind regimul jur
adopţiei (modificata);
3. Iniţierea unei dezbateri - Ordonanţă de urgenţă nr.102 - 03/09/2008,
pe marginea temei de modificarea şi completarea Legii nr. 27
seminar (30-40 minute privind regimul juridic al adopţiei
- legea nr. 325/8 iulie 2003 privind apr
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2
pentru modificarea şi completarea art.
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 2
privind protecţia copilului aflat în dificultate
- Ordinul 45/ 2004, privind apr
standardelor minime obligatorii p
procedura adopţiei interne
- Hotărâre nr.1435 - 02/09/2004 pentru apr
Normelor metodologice de aplicare a Le
273/2004 privind regimul juridic al adopţiei

14. Adopţia naţională 1. Activitate de grup cu Metode, tehnici, instrumente de lucru folosite pe
22.01-26.01 menţionarea contribuţiilor - recrutarea familiilor adoptive
individuale - evaluarea copilului
- potrivirea teoretică
2. Prezentare power point - potrivirea practică
(max. 15 minute fiecare - plasamentul în vederea adopţiei
student) - evaluarea post-adopţie
NU CITIT REFERAT !!! - rolul grupurile de sprijin
- rolul poveştilor terapeutice după parcurgere
3. Iniţierea unei dezbateri
pe marginea temei de Bibliografiei recomandata:
seminar (30-40 minute
1. http://www.adorcopiii.ro
6
- studiul Profilul părinţilor adoptivi din România
adopţia copiilor greu adoptabili. Profilul părinţi
adoptivi din România şi adopţia copiilor greu
doptabili;
- studiul Strategii de comunicare despre adoptie
parintii adoptivi si copii adoptati;

- D.M. Brodzinsky, M.D. Schechter, R. Marantz


„A FI ADOPTAT. CAUTAREA DE O VIATA A
SINELUI”
- Extras din cartile: Manualul parintelui adop
Amy Neil Salter/ Cum sa faci evaluari de calit
Sylvia Barker, Sheila Byrne, / Marjorie Mo
Marcia Spence / Discutând despre adoptie cu
adoptat, de Marjorie Morrison
- Adopţia în România - p r i n c i p i i - l e g i s l
proceduri
- Expunerea Domnului F. HALLET, Procesele
ataşament care intră în joc în adopţie

22 ianuarie - 4 februarie
Perioada de evaluare

DE REŢINUT

- Fiecare lucrare de seminar/ mapa de seminar va avea ca autori 4 studenţi, după caz 5 studenţi.

- Studenţii vor preda la începutul fiecărui seminar mapa seminarului, ce va cuprinde:


(1) prezentările power-point (contribuţiile individuale);
(2) obiectivele dezbaterii şi temele/ întrebările propuse spre analiză colegilor (contribuţia grupului);
(3) prezentare a activității asistentului social - sarcini concrete de lucru ( pentru temele unde este
metionata aceasta sarcina);
(4) analiza cadrului legislativ parcurs.

- Activitatea de seminar va reprezenta 6 puncte din cele 10 si va fi compusa din : 1p. prezenta și
implicarea in activitatea de seminar (participarea la dezbaterii, oferirea de feedback, adresarea de
întrebări la 10 (zece) întâlniri de seminar) + 2 p. susținerea temelor de seminar + 3puncte test grila
din legislația discutată la seminar.

IMPORTANT !
- Susținerea activităților de seminar oferă posibilitatea studentului de a fi admis să participe la evaluările
scrise/ teste grila din materia de curs si acte normative menționate la seminar (cele marcate cu bold).

- Studenții care nu reușesc sa acumuleze 10 prezente la curs si 10 la seminar vor face referate cu privire
la Rolul si atribuțiile asistentului social din cadrul SPAS, DGASPC, DAC, ONG, de la servicii/birouri ce
au ca beneficiari copiii si familia. Pentru fiecare absent de la curs/ seminar se va realiza un referat. In
realizarea referatului/ lucrării se va pleca de la etapele managementului de caz pe protecția copilului si se
va detalia, pentru fiecare etapă, rolul si atribuțiile asistentului social de la serviciul ales (servicii ce se
adresează beneficiarilor copiii si familii, din cadrul SPAS, DAC, DGASPC, ONG din localitatea de
domiciliu). Referatele/ lucrările pentru echivalarea absentelor de la activitățile de curs si seminar se vor
preda in ultima săptămână a semestrului la curs/ seminar.
7