Sunteți pe pagina 1din 2

Prezentarea generală a Programului Individual de Gestionare a Furiei

Scopul programului este să dezvolte competenţele şi tehnicile necesare care să permită


persoanelor aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune să-şi gestioneze şi să-şi
controleze propria furie şi să răspundă, în mod corespunzător situaţiilor care au condus la
apariţia acesteia.

Obiective: înţelegerea detaliată a furiei, a elementelor declanşatoare, precum şi a tehnicilor


de gestionare şi de control a furiei. Fiecare sesiune este structurată şi se bazează pe
repetarea noţiunilor abordate, proces care facilitează înţelegerea aprofundată şi consolidarea
celor învăţate, prin repetare.

Aplicarea programului Programul se aplică individual având un caracter interactiv.


Manualul programului este însoţit de un Caiet de exerciţii, care aparţine participantului şi
care a fost creat pentru a fi folosit în cadrul sesiunilor şi a temelor pentru acasă. Există, de
asemenea, şi un Jurnal care este parte fundamentală a programului, în care sunt scrise în
mod constant temele pentru acasă şi care va rămâne participanţilor după finalizarea
programului, fiind atât dovada parcursului personal al fiecăruia dintre ei, precum şi a
progreselor înregistrate.

Structura programului. Programul este structurat pe 9 şedinţe individuale, desfăşurate


săptămânal.

- Punctul de pornire
- Înţelegerea furiei
- Elementele declanşatoare, gândurile, emoţiile şi comportamentele
- Comunicarea
- Relaţiile interpersonale
- Interpretarea
- Recunoaşterea şi confruntare gândurilor nefolositoare/ nocive
- Planificarea anticipată
- Integrarea tuturor elementelor programului
-
Criterii de includere în cadrul programului:

- Nevoie autentică de intervenţie, pentru a evita situaţiile în care aceştia sunt incluşi
în intervenţii de care nu au nevoie. Acest fapt are implicaţii semnificative şi în ceea ce
priveşte resursele de personal ale instituţiei. Chiar dacă instanţa de judecată dispune
includerea persoanei condamnate în cadrul acestui program de intervenţie, este
necesară anterior stabilirea compatibilităţii persoanei cu criteriile de includere în
program, iar ulterior implicarea acesteia în intervenţie, în cazul în care este necesar.
- Includerea în program se realizează pe baza unei evaluări prealabile (aplicare a trei
chestionare – evaluarea individuală a furiei, evaluarea disponibilităţii pentru
schimbare, evaluarea disponibilităţii pentru tratament)

Ce nu este I-MAP
- nu este un program centrat pe infracţiune, motiv pentru care participanţilor nu li se
solicită să abordeze problematica propriei infracţiuni sau a elementelor acesteia, cu excepţia
cazului în care acest lucru este relevant pentru modul de manifestare a furiei în cazul lor. I-
MAP a fost creat mai degrabă ca un program de intervenţie cognitiv-comportamentală
centrat exclusiv pe furie, decât ca o intervenţie privind comportamentul infracţional în
ansamblu
- I-MAP a fost conceput special ca un program individual de gestionare a furiei, şi nu ca un
program axat pe violenţă. Numeroşi infractori prezintă dificultăţi privind gestionarea furiei în
diverse situaţii, însă aceste probleme pot să fie sau nu legate în mod direct de infracţiunea
pe care au săvârşit-o.